Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

Kristāls SVETLOJARS caur Sergeju Kanaševski

Matērijas apgarošana

 1. gada 15. jūnijā notika Lemūriešu Kristālu Sananda, Svetlojars, Ēdelveiss un Elmari, kārtas numuri – Nr. 5 un Nr. 4. – aktivizācijas fināla ceremonija. Tika aktivizēti vienlaicīgi divi Austrumu puslodes Kristāli un divi Rietumu puslodes Kristāli. Aktivizācija noritēja sešos etapos, kuru gaitā projekta „Augšupcelšanās” dalībnieki secīgi aktivizēja Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu evolucionārās programmas. Mēs piedāvājam lasītāju uzmanībai čenelingus ar Kristāliem, kuri paši vadīja savas aktivizācijas procesu. Kristāli nodeva svarīgu informāciju par planetāro pasauļu un cilvēces attīstību.

SVEICINĀTI, SVETLOJARI!

Svetlojari – tie ir „GAISMU PASTIPRINOŠIE”. Jūs, mūsdienu Gaismas Meistari, ne vienkārši pieņemat un nesat gaismu. Jūs – apgūstat viņu, padarāt spēcīgāku, stiprāku, kvalitatīvāku. Tas tagad ir viens no pašiem galvenajiem jūsu uzdevumiem. Ko nozīmē padarīt gaismu stiprāku, spēcīgāku? Pirmkārt – paaugstināt vibrācijas gaismas enerģijām, kuras tagad uz Zemes atdzīvojas un izplatās pa visu planētu. Jars – senā vārda nozīmē ir „augstums”, „augsts”. Manu vārdu, dotu man Lemūrijas laikos, mūsdienu valodā var tulkot tā: „AUGSTĀ GAISMA”.

Nav grūti noprast par vienu no maniem uzdevumiem – paaugstināt enerģētiskās vibrācijas. Taču runa nav par visu vibrāciju spektru. Man ir speciāls uzdevums – paaugstināt Gaismas enerģijas, kuras CEĻ APZIŅU planētas Gaismas Būtnēm, un pirmām kārtām – apziņu cilvēkiem, cilvēku apziņu. Visiem cilvēkiem un katram cilvēkam atsevišķi.

Cilvēku apziņas CELŠANA ir nesaraujami saistīta ar viņas APGAROTĪBU. Jūsu apziņa, četrdimensiju pasaules cilvēku apziņa, lielā mērā ir kļuvusi materiāla. Savā laikā daudzi cilvēki noticēja, ka tieši matērija, kā sākotnējā esamība, nosaka apziņu. Un šis princips jūsu pasaulē sāka darboties! Un tas darbojas līdz šim! Jūsu apziņu daudzējādā ziņā patiešām nosaka jūsu četrdimensiju pasaules matērija, kura vēl nav apgarota tādā pakāpē, kāda nepieciešama cilvēces apziņas vispārējai pacelšanai. Un tas ir viens no momentiem, kurš bremzē cilvēces Augšupcelšanās uz augstāku pasauli procesu un visplanetāro Augšupcelšanās procesu. Lai jūsu pasaules matērija pozitīvi ietekmētu jūsu apziņu, ir svarīgi lielākā pakāpē APGAROT MATĒRIJU, padarīt viņu Garīgāku. Un šis pieaugušais Garīguma līmenis ļaus paaugstināt apziņu katram cilvēkam un cilvēku sabiedrībai kopumā.

Ko nozīmē – APGAROT MATĒRIJU?

Matērijas apgarošana – tas kosmisks evolucionārs process, kurš svarīgs trešajam Garīgajam Centram – pasaulēm, kuras veido dimensijas no septītās līdz pirmajai. Pirmajā un otrajā Garīgajā Centrā Dvēsele, garīgums ir noteicošie, svarīgākie Gaismas Būtņu dzīvē. Dzīve augstākajās pasaulēs neorganizējas jums zināmajā matērijā, par cik tur darbojas citi esamības likumi. Astotajā dimensijā, piemēram, nav nekādas matērijas kā telpas-laika organizēšanas formas. Matērija, kādu to saprotat jūs, dzimst tikai septītajā dimensijā un kalpo kā viens no dzīves organizēšanas pamatiem. Samērā ar dimensiju pazemināšanos matērija spēlē arvien lielāku lomu trešā Garīgā Centra Gaismas Būtņu dzīvē. Pirmajā dimensijā tā dominē pilnībā, praktiski izspiežot apziņu un garīgumu.

Jūsu pasaulē MATĒRIJA – tas nav tikai tas, ko var ieraudzīt un aptaustīt. Matērija – tie ir visi jūsu pasaules priekšmeti, objekti, tie – ir jūsu fiziskie ķermeņi. Bet tas ir arī tas, ko nevar ieraudzīt vai sajust ar cilvēka uztveres orgānu palīdzību. Tās ir neredzamas enerģijas, dažāda veida lauki, smalkmateriālas struktūras, kuras jums pagaidām nav pa spēkam pat konstatēt. JŪSU ČETRDIMENSIJU PASAULES MATĒRIJA – TĀ IR GAISMAS ENERĢIJA, ORGANIZĒTA PĒC ČETRDIMENSIONALITĀTES LIKUMIEM UN EKSISTĒJOŠA VIBRĀCIJU DIAPAZONĀ, KURU LĪMENĪ DZĪVO JŪSU PASAULE.

Jebkurai matērijai piemīt apziņa – kā visa esošā Dievišķās Vienotības fraktālis. Apziņas līmenis ir saistīts ar apgarotības līmeni. Tieši Dievišķā Gara/Dvēseles klātbūtnes pakāpe nosaka matērijas apziņas pakāpi. Jo apgarotāka matērija, jo lielāks apziņas līmenis viņai piemīt. Jūsu pasaulē cilvēks ir visapgarotākā būtne – salīdzinot ar to būtņu pārstāvjiem, kuras jūs saucat par dzīvniekiem. Un jo vairāk – salīdzinot ar augu pasaules pārstāvjiem. Taču apziņa piemīt arī tiem jūsu pasaules objektiem, kurus jūs pat neatzīstat kā dzīvus – akmeņiem, minerāliem, gaisam, ūdenim… Viņu apgarotības pakāpe ir mazāka kā jūsējā, tāpēc viņiem piemīt mazāks apziņas līmenis.

Pie tam es aicinu jūs nejaukt jēdzienu „APZIŅA” ar jēdzieniem „SAPRĀTS” un „DOMĀŠANA”. Par cik es tagad runāju par APZIŅU kā par DIEVIŠĶO APZIŅU. Bet tā pirmkārt ir nesaraujama vispārīgā saikne ar veselo. Jebkura matērijas daļiņa satur ZINĀŠANU par VISU VISUMU. Tā atrodas satītā, arhivētā veidā. Samērā ar Visuma daļas attīstību šī zināšana izpaužas. No jebkuras Visuma daļiņas var radīt jaunu Visumu. Un jebkuru Visumu var satīt daļiņā. Tas ir VISUMA SINGULARITĀTES LIKUMS. Un tas ir VISPĀRĒJĀS DIEVIŠĶĀS APZIŅAS LIKUMS. VISS ZINA PAR VISU. DAĻA ZINA VISU PAR VESELO UN TĀ KOMPONENTĒM. UN OTRĀDI: VESELAIS ZINA VISU PAR VESELO UN PAR SAVĀM DAĻIŅĀM. Pie tam ir svarīgi saprast, ka senā ZINĀŠANA – TĀ IR GAISMA, no kuras ir radīta visa matērija visās viņas izpausmēs. Lai kādu formu nepieņemtu trešā Garīgā centra septiņu dimensiju matērija, viņa vienmēr ir AUGSTĀKO PASAUĻU, AUGSTĀKO DIMENSIJU GAISMA. VIŅA IR LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES (13. dimensijas) GAISMA, kura ir transformējusies 12., 11., 10., 9. un 8. dimensijā.

Jūsu pasaules mašīnām var būt diezgan augsts DOMĀŠANAS līmenis, viņas var būt pat visai saprātīgas. Taču viņām nepiemitīs augstāks apziņas līmenis, kamēr nesāksies viņu APGAROŠANAS process. No šī redzes viedokļa ziedam, kurš pavasarī uzplaukst blakus jūsu mājām, piemīt augstāks apgarotības līmenis, nekā domāt protošam mūsdienu superdatoram. Ziedam ir daudz augstāks apgarotības līmenis, nekā skaitļojamai mašīnai. Un viņam ir daudz lielāks apziņas līmenis, tāpēc ka viņš par Visumu zina daudz vairāk nekā cilvēku radītā mašīna. Viņā ir vairāk Visuma Gaismas nekā mašīnā.

Bet pie tam ir svarīgi zināt, ka jebkura mašīna, cilvēku radīta, jau ir apgarota. Jebkurš priekšmets, cilvēka roku radīts, ir apgarots. Nav nejaušība, ka, kad jūsu pasaulē tiek radīts kaut kas skaists ar cilvēka rokām (un arī – ar viņa garu-apziņu), jūs sakāt: „TAJĀ IR IELIKTA DVĒSELE”, „VIŅŠ TAJĀ IR IELICIS DVĒSELI”. Un tas patiesi ir tā. Izveidojot to vai citu priekšmetu, jūs viņu radāt. Bet tas nozīmē – dodat viņam APGAROTAS GAISMAS ENERĢIJU. Jo augstāka ir Gaismas enerģija un jo augstāka ir Radītāja apgarotība, jo lielāks ir jūsu pasaulē radīta mākslīga priekšmeta apgarotības līmenis. Pats spilgtākais piemērs tam – jūsu mākslinieku, komponistu un literātu darbi. Gleznas, muzikāli un literāri darbi ir jo apgarotāki, jo apgarotāki ir to autori. Un katram darbam piemīt savs apziņas līmenis. Katram darbam piemīt SAVA RADĪTĀJA GAISMAS ENERĢIJA.

Mākslas darbi – tas ir spilgts piemērs tā apgarotībai un apziņai, ko jūs uzskatāt par nedzīvu. Taču pat paši primitīvākie mehānismi, cilvēku roku radīti, arī ir apgaroti un apzinošies. Vienkārši runa ir par APGAROTĪBAS UN APZINĀTĪBAS DAŽĀDU LĪMENI. Nav nejaušība, ka cilvēki, kuriem piemīt garīgā dzirde, pamodinājuši sazināšanās ar smalkmateriālo pasauli Velti, ir sākuši saprast, ka var sazināties ne tikai ar dzīvniekiem, augiem, bet pat… ar to, kas jūsu pasaulē saucas „nedzīvi priekšmeti”. Patiesībā nedzīvi priekšmeti jūsu pasaulē, tāpat kā vispār Visumā, neeksistē. Viss ir apgarots – tikai dažādā pakāpē, dažādā kvalitātē.

Tie, kuri sarunājas ar mašīnām, ar jebkuriem priekšmetiem – ne tuvu nav neprāši, nē! Viņi intuitīvi jūt, ka ir pavediens, kurš saista viņus un apkārtējās lietas. Šis pavediens ir VISUMA VIENOTĀ APZIŅA. Tas ir visa un visu apgarotība. Tā ir DIEVIŠĶĀS GAISMAS ENERĢIJA, no kuras tiek radīts viss esošais. Pat kad jūs vienkārši pieskaraties tam vai citam priekšmetam, jūs nododat viņam Gaismas Enerģiju, kura ir jūsos. Pat kad jūs vienkārši domājat par priekšmetu, jūs nododat viņam Gaismas Enerģiju, kura ir jūsos. Kad jūs izjūtat kaut kādas jūtas attiecībā pret priekšmetu, jūs atkal nododat viņam Gaismas Enerģiju, kura ir jūsos. Bet GAISMAS ENERĢIJA IR SĀKOTNĒJI APGAROTA. Tādejādi, mijiedarbojoties ar jūsu pasaules priekšmetiem, stājoties ar viņiem kontaktā, domājot par viņiem vai vienkārši izjūtot jūtas attiecībā pret viņiem, jūs VIŅUS APGAROJAT.

Vai jūs, cilvēki, esat domājuši, ka esat atnākuši uz šo pasauli, lai APGAROTU TĀS MATĒRIJU – DEBESIS, ZEMI, KALNUS, MEŽUS, GAISU? Vai esat raudzījušies uz saviem „Es” tieši no šī redzes viedokļa? Nav nejaušība, ka jūs nosauca par Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Jūsos ir GAISMAS ENERĢIJA, kura aicināta paaugstināt pasaules apgarotības līmeni. JŪS SPĒJAT APGAROT VISAS PASAULES MATĒRIJU. Jūs to darāt neapzināti. Pat tad, kad liekas, ka no jūsu rūpnīcu bezjūtīgajiem konveijeriem nokāpj bezjūtīgi automobiļi, viņi patiesībā jau ir cilvēku apgaroti, un viņiem piemīt zināms apziņas līmenis. Kad cilvēki viņus projektē, rada – lai pat ar citu automātisku mehānismu palīdzību! – viņi vienalga mijiedarbojas ar tiem ar SĀKOTNĒJĀS DIEVIŠĶĀS GAISMAS ENERĢIJU, kura rada automobiļu apgarotību un viņu apziņu. Sākotnējā Dievišķā Gaismas Enerģija – tās ir cilvēku domas, jūtas un darbi.

Gaismas Enerģija – tā ir radoša, veidojoša enerģija. Kad cilvēks kaut ko rada, veido, vienkārši ražo, enerģija noteiktā veidā sāk strukturēties un iegūt formas. Izpausties tās vai citas pasaules matērijas veidā. Matērija rezultātā kļūst apzinošāka un apgarotāka. Kad cilvēks kaut ko grauj – Gaismas Enerģija sāk destruktēties, formas sabrūk. Tā sekas – apziņas un apgarotības līmeņa pazemināšanās. Taču bieži pēc sagraušanas parādās ceļi jaunu formu radīšanai, Gaismas strukturēšanās jaunam līmenim. Tāpēc radīšanas un graušanas procesi ir savstarpēji saistīti. Bet rezultātā tie tomēr kļūst par VIENOTĀ RADĪŠANAS PROCESA izpausmēm, tāpēc ka VISUMS VIENMĒR RADA, PĀRIET UZ JAUNIEM UN JAUNIEM RADĪŠANAS LĪMEŅIEM. Un matērijas destrukcijas process ir tikai VIENOTĀ RADĪŠANAS PROCESA kārtējais etaps.

PAŠREIZĒJĀ LAIKĀ jūsu pasaules matērijas apgarošanas process ir ļoti svarīgs. Matērijas apgarotības līmeņa paaugstināšanās ir nepieciešams priekšnoteikums jūsu pasaules Augšupcelšanai, tās pāriešanai uz jaunu evolucionāru līmeni. Matērijas apgarošana izvedīs cilvēci Dievišķās apziņas līmenī, kura sabiedrībai ļauj attīstīties nevis pēc konkurences, cīņas un sadalītības principiem, bet pēc Mīlestības, harmoniskas kopradīšanas un Vienotības principiem.

MATĒRIJAS APGAROŠANA tiešā veidā ir saistīta ar daudzdimensionālajiem ģenētiskajiem procesiem. Mainās jūsu četrdimensiju ģenētika, fizisko ķermeņu ģenētika. Taču mainās arī jūsu daudzdimensionālā ģenētika, mainās jūsu augstāko dimensiju ķermeņi.

Piemēram, jums jau ir vēstīts, ka notiek izmaiņas jūsu nukleotīdu ķēdē. Atgādināšu, ka eksistē četru veidu nukleotīdi:

— adenīns,

— guanīns,

— timīns,

— citozīns.

JAUNUMS IR TĀDS, ka četriem DNS nukleotīdiem tagad pievienojas PIEKTAIS nukleotīds, kuru jums nosacīti apzīmēja kā POLITIMĪNU. POLITIMĪNA parādīšanās ar laiku neizbēgami izsauks divu jaunu hromosomu dzimšanu un jaunu kodonu radīšanu. Kā sekas, kļūs iespējamas pārmaiņas ne tikai cilvēku fiziskajos ķermeņos, bet arī viņu apziņā.

DNS PAVEDIENI sastāv no nukleotīdu ķēdītēm, kurām ir tripleta raksturs. Citādi runājot, katrs KODONS sastāv no trīs nukleotīdiem. Rezultātā nukleotīdu kodu var apzīmēt ar skaitli „13”, kur „3” – tie ir konkrētā kodona trīs nukleotīdi, bet „1” – nukleotīds, kurš nepiedalās konkrētā kodona veidošanā.

Līdz ar piektā nukleotīda, politimīna, parādīšanos, kods „13” pakāpeniski mainīsies uz kodu „14”. Bet skaitlis 14 – tas ir tas skaitlis, ar kuru esam apzīmēti mēs, Kristāli Sananda un Svetlojars. Mēs nesam koda „13” nomaiņas uz kodu „14” programmu.

Kodonu radīšanā netālā nākotnē piedalīsies vairs ne trīs nukleotīdi, bet četri. Pie tam politimīna dalība katrā kodonā būs obligāta.

Kas ir POLITIMĪNS? Tas ir īpašs nukleotīds, kurš smalkajā plānā iekš jūsu DNS jau eksistē. Tas ir piecdimensiju nukleotīds, kurš pašreiz nodod pārējiem nukleotīdiem piecdimensionalitātes attīstības evolucionāro programmu. Viņu pagaidām nav iespējams konstatēt ar parastajām jūsu pasaules pētniecības ierīcēm. Taču viņš ir reāls un aktīvi piedalās DNS darbībā vairumam Gaismas Darbinieku, kuri piedalās gaismas jaunradē, vērstā uz cilvēces un planētas Augšupcelšanos. Politimīns ienes DNS nukleotīdos, bet caur viņiem – visā cilvēka ģenētikā APGAROTĪBAS ENERĢĒTISKO INFORMĀCIJU. Tā ir īpaša ģenētiska piecdimensiju struktūra, kura paaugstina cilvēka ķermeņa kā GAISMAS ENERĢIJAS vibrācijas. Un līdz ar to – pakāpeniski transformē cilvēka ģenētiku no četrdimensionālas – piecdimensionālā.

Politimīns arhivētā, „satītā” veidā satur enerģētisko informāciju par piektās dimensijas matērijaU, kura ir apgarota lielākā pakāpē kā četrdimensiju matērija.

Kāda pašlaik ir jūsu uzdevuma būtība?

Kopā ar Kristālu Sananda mēs radījām simbolu MATRONS, kurš ir enerģētiskās informācijas pamats trīs pirmo dimensiju matērijas vienotības radīšanai.1z

 1. ZĪM. SIMBOLS „MATRONS”. Simbolizē trīs pirmo dimensiju matērijas apvienošanos.

Pēc tam jūs radījāt trīs pirmo dimensiju matērijas vienotību ar piektās dimensijas matēriju.2z

 1. zīm. SIMBOLS „ATMATRONS”. Trīs pirmo dimensiju enerģētiskās informācijas apvienošanās ar piektās dimensijas enerģētisko informāciju.

Pēc tam jūs ATMATRONU apvienojāt ar ceturtās dimensijas matēriju un piecu dimensiju vienotībā ienesāt astoņiskuma, astotās dimensijas enerģētiskās informācijas, principu. Tā izveidojās matērijas apvienojuma simbols, kuru jūs nosaucāt „SANANDAS OKTĀVA”.3z

 1. zīm. Simbols „SANANDAS OKTĀVA”.

TĀTAD, dārgie Projekta „AUGŠUPCELŠANĀS” dalībnieki, jūs radījāt enerģētiskās informācijas pamatu sešu dimensiju matērijas apvienošanai. Bet tagad mūsu uzdevums – iedvest jaunajā matērijas vienotībā dzīvību, APGAROT JAUNO MATĒRIJU. Tādēļ mēs vispirms aktivizēsim kādu „piekto elementu”…

Mani dārgie, vizuāli iztēlojamies tripletismu, kurš balstīts uz četveriskumu. Tieši pēc šīs shēmas pagaidām strādā jūsu DNS nukleotīdi. Piedāvāju trīs nukleotīdus, kuri piedalās kodona radīšanā, apzīmēt kā trīs sarkanus apļus, bet nukleotīdu, kurš nepiedalās kodona radīšanā, apzīmēsim ar gaišzilas krāsas apli. Pie tam mūsu apļus ievietosim burta „igreks” struktūrā.4z

 1. ZĪM. TRIPLETISMA SHĒMA, kura balstīta uz četriskuma sistēmu, burta „igreks” formā.

Bet tagad nomainīsim tripletisma sistēmu ar četrpletisma sistēmu. Pie tam apļus iebūvēsim burtā „ikss”.5z

 1. ZĪM. ČETRPLETISMA SHĒMA, kura balstīta uz pieciskuma sistēmu. Apļi iebūvēti burtā „ikss”.

Nav grūti pamanīt, ka no burta „X”(„IKSS”) var izveidot četrus burtus „Y” („igreks”).6z

 1. ZĪM. SHĒMA, KURA DEMONSTRĒ, KA VIENS BURTS „IKSS” SATUR ČETRUS BURTUS „IGREKS”.

ŠAJOS BURTOS patiesībā ir ielikts četrdimensionalitātes veidošanās no vienotās piecdimensionalitātes kods. Jeb četrdimensionalitātes ieaugšanas piecdimensionalitātē kods. Procesam ir savstarpēji apgriezts raksturs. Jūs ar Y-hromosomu esat pieraduši saistīt vīrišķā dzimuma organismus. Bet X-hromosoma saistās ar sievišķo sākumu kā dzemdinošu jaunu dzīvību. Un jūsu pasaulē tas patiešām tā ir. Mēs tagad, radot četrpletisma shēmu, balstītu uz pieciskuma sistēmu, runājam par simbolu „X” – kā par dzīvību dzemdinošu simbolu. Bet viņš ir saistīts ar piecdimensiju matēriju, kura jūsu pasaules matērijā ienes augstāku garīguma līmeni. Šajā gadījumā simbols „X” („IKSS”) ir viens no KRISTUS monogrammas veidiem.

Tagad, kad mēs esam radījuši jauno, četrpletisko nukleotīdu ķēdi, balstītu uz pieciskuma sistēmu, mēs domās varēsim ienest viņu jaunajā, radāmajā DNS spirālē. Pagaidām mēs radām šīs Spirāles mentālo tēlu, kurš eksistē atsevišķi no mums. Tikko kā šis tēls iegūs nepieciešamo enerģētisko informāciju un tikko kā jūs būsiet gatavi pieņemt jauno daudzdimensionālo ģenētisko enerģētisko informāciju savās DNS spirālēs, varat izteikt par to tīru nodomu. Un tad jūsu daudzdimensionālajā ģenētikā aktīvāk sāks notikt procesi, saskaņoti ar mūsdienu evolucionārajiem virzieniem. Jūsu četrdimensiju ģenētika aktīvās transformēsies piecdimensiju ģenētikā.

Bet vispirms – turpināsim darbu pie simbola, kuru mēs apzīmējām ar burtu „X” („IKSS”) un pieciem riņķiem. Kad mēs apvienosim struktūru, apzīmētu ar mūsu simbolu, ar DNS spirāli, viņa kļūs par spirāles, kurā dažādu kodonu nukleotīdi izrādās savā starpā saistīti, daļu. Tādejādi, uz katras no četrām līnijām (nogriežņiem), kas veido mūsu simbolu, mēs novietosim pa četriem apļiem. Jaunos apļus iekrāsosim oranžā, dzeltenā, zaļā krāsā – tā, ka tas attēlots zīmējumā.7z

 1. zīm. Papildus apļi uz simbola „X” („IKSS”). Apļi simbolizē nukleotīdus.

DNS spirālē nukleotīdi ir savā starpā saistīti. Tā arī mēs mūsu shēmā savienosim ar līnijām atbilstošās krāsas. Iegūto struktūru ievietosim zelta sfērā – īpašā enerģētiskās informācijas struktūrā, kura nosaka notikumu norises harmonisku attīstību. Rezultātā izveidosim simbolu, ar kuru jūs kā Lemūriešu Kristālu Glabātāji strādājāt Hiperborejas laikos. Viņa nosaukums – „DZĪVES GLABĀTĀJS”.8z

 1. ZĪM. SIMBOLS „DZĪVES GLABĀTĀJS”.

REIZ, Hiperborejas laikos, jūs ar šo simbolu strādājāt, deaktivizējot viņu. Jūs pazeminājāt matērijas vibrācijas, jūs pazeminājāt matērijas apgarotību – lai jūsu pasaule varētu pieņemt miljoniem augšupejošu dvēseļu. Jūs piedalījāties cilvēces iegremdēšanās matērijas blīvumā procesā. Tagad sākas apgriezts process. Jūs piedalāties matērijas vibrāciju paaugstināšanā, matērijas apgarošanā. Cilvēce un visa jūsu pasaule pāriet uz augstāku evolucionāru līmeni. Un tagad mēs AKTIVIZĒSIM simbolu „DZĪVES GLABĀTĀJS” – kā piecdimensiju ģenētiskas struktūras, kura aktīvi ietekmē jūsu DNS un visu mūsdienu ģenētiku, enerģētiskās informācijas atspulgu. Vēl vairāk, mēs apgarojam matēriju. Mēs piecdimensionalitātes garīgo ģenētiku ienesam mūsu radāmajā apvienotajā piecdimensionalitātes matērijā. Tādēļ simbolā „Dzīves Glabātājs” mēs ienesam simbolus „ATMATRONS” un „SANANDAS OKTĀVA”. Un iegūstam jaunu simbolu „Dzīves Glabātājs”.9z

 1. ZĪM. ATJAUNOTAIS SIMBOLS „DZĪVES GLABĀTĀJS”. Pirmais hiperborejiešu simbols Kristālu SANANDA UN SVETLOJARS aktivizācijai.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: simbols sāk palielināties un samazināties! Viņš gluži kā elpo! Sāk dzīvot jaunu dzīvi! Enerģētiskās informācijas struktūras, ar kurām viņš ir saistīts, palīdzēja saglabāt nepieciešamas ģenētiskās struktūras tūkstošgažu ilgi. Un tagad viņas aktivizējas. Piecdimensionalitāte ieelpojas jūsu četrdimeniju ģenētikā!

TAGAD mēs atgriežamies pie simbola „SANANDAS OKTĀVA”, kurš ir apvienojis visu piecu dimensiju ģenētiku, balstoties uz jauno astoņiskuma sistēmu. Šajā simbolā mēs tagad ienesam simbola „Dzīves Glabātājs” enerģētisko informāciju. Mēs APGAROJAM enerģētisko struktūru „SANANDAS OKTĀVA”, mēs dodam startu visu piecu dimensiju visas matērijas apgarotības līmeņa paaugstināšanai. Ievietojam simbolu „DZĪVES GLABĀTĀJS” simbola „SANANDAS OKTĀVA” centrā. Un tad mums izveidojas jauns simbols. Tas ir simbols „SANANDAS GENOMS”.10z

 1. ZĪM. SIMBOLS „SANANDAS GENOMS”. Otrais hiperborejiešu simbols Kristālu SANANDA UN SVETLOJARS aktivizācijai.

NOSŪTIET šim simbolam vislielākās Mīlestības un Pateicības enerģijas! „Sanandas Genoms” tagad mirdz visā savā lieliskumā!

PATIESI LIELA ir tā diena, kad „Dzīves Glabātājs” atgriežas jūsu matērijā! Taču viņš atgriežas ne tajā matērijā, kuru reiz atstāja! Viņš atgriežas matērijā, kura apvienojas visu piecu dimensiju visos līmeņos un bagātinās ar otrā Garīgā Centra enerģētisko informāciju! Tas, kas apakšā, un tas, kas augšā, sāk saplūst Dievišķā Vienotībā uz jauna pamata. Un tā ir mūsu kopīgā Lielā Plāna daļa! Tā ir Visuma Vienotā Dieva-Radītāja Plāna daļa!

BET MĒS neapstājamies un ejam tālāk, dārgie Dzīvības Glabātāji – Lielās Centrālās Saules Eņģeļi.

RADĀM trešo simbolu, nepieciešamu mūsu, Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu, aktivizācijai – simbolu, nepieciešamu jaunu evolucionāru programmu iedarbināšanai.

LAI radītu simbolu, vispirms vērsīsimies pie vārda „GĒNS” („ГЕН”). Pārtulkosim vārdu skaitliskā atbilstībā atbilstoši krievu valodas alfabētam – tās valodas, kuru jūs izmantojāt gan Lemūrijas laikos, gan Atlantīdas laikos, gan Hiperborejas laikos. Visos šajos laikmetos krievu valoda nebija tik plaši izplatīta kā tagad. Taču visos nosauktajos laikmetos šī valoda bija priesteru-zinātnieku valoda. Tā bija sakrālajās zināšanās iesvētīto valoda. Un visi viņas kodi tika izmantoti ģenētiskās enerģētiskās informācijas, Gaismas Enerģijas, nākošas uz planētu Zeme, kodēšanai un dekodēšanai.

„ГЕН”… Skaitliskā atbilstība: 4-6-15.

ČETRI, šajā gadījumā tie ir četri nogriežņi, izejoši no vienota punkta. Un tas ir tas pats simbols – zīme „X” (IKSS”).

No šī simbola centra novelkam vēl divus nogriežņus. Vienu – vertikāli uz augšu, otru – vertikāli uz leju. Un tad nogriežņu iznāks pavisam seši (6). Attēlosim to shematiski.11z

 1. zīm. Seši nogriežņi, izejoši no vienota centra.

IEGUVUŠI sešus nogriežņus, mēs esam nogājuši ceļu „4-6”. Laiks pāriet pie „15”. 15 – tas ir „1” un „5” apvienojums, PIECU VIENOTĪBA! Skaitļa „6” enerģija – tā ir transformācijas enerģija. Un mēs tagad mūsu „sešnieku” transformēsim piecu vienotībā. Kā? Vispirms no diviem vertikālajiem nogriežņiem mēs izveidosim vienotu līniju. Tā tagad ir vienota ķēde, kuru sastādām no 10 zīmes „ikss” simboliem (4+6=10) (12. zīm.).

TAI pieslejas četri citi nogriežņi. Katrs sastāv no četrām zīmēm „igreks”. Tā izveidosies struktūra no pieciem nogriežņiem, no piecām ķēdēm. Un tā mēs izveidosim piecu vienotību („15”).

KO JŪS TAGAD redzat savā priekšā, dārgie krievu valodas nesēji? Tas jau ir simbols, bet tas ir arī jums pazīstamais krievu valodas burts „Ж”.12z

 1. ZĪM. SIMBOLS „DZĪVE”, veidots no zīmēm „IKSS” un „IGREKS”. Trešais hiperborejiešu simbols Kristālu SANANDA UN SVETLOJARS aktivizācijai.

Viņa galvenā nozīme – „DZĪVE” („ЖИЗНЬ”), „DZĪVOŠANA” („ЖИТИЕ”). Un šī hiperborejiešu simbola nosaukums ir tieši tāds – „DZĪVE”. Vārds „dzīve” senos laikos apzīmēja ne visu dzīvi Visumā, bet tikai dzīvi piecās dimensijās, par kuru atmiņa glabājās lemūriešu un agrīno atlantu apziņā. DZĪVE ŠAJĀ GADĪJUMĀ – TĀ IR DZĪVES VIENOTĪBA PIECĀS DIMENSIJĀS. Piecu dimensiju savienošanās process tagad ir sācies, un jūs, mūsu sirdsmīļie Glabātāji, stāvat pie šī Lielā Procesa, par kuru tiks rakstītas leģendas, sākotnēm. Jā, tas patiesi ir tā, mani dārgie… Leģendas tiek radītas tagadnē. Bet tiek rakstītas nākotnē…

Ko mums atlicis izdarīt šajā mūsu kopradīšanas etapā, sirdsmīļie? Iedvest DZĪVĪBU SIMBOLĀ „DZĪVE”. To mēs darām ar mūsu siržu enerģiju, ar mūsu mīlestības enerģiju, ar Lielās Centrālās Saules Eņģeļu radošo enerģiju. Pašreiz, šajā pašā simbolu „Dzīves Glabātājs”, „Sanandas Genoms”, „Dzīve” aktivizācijas momentā uz jums raugās burvīgas, varenas, lielas, Visuma Mīlestības piepildītas Būtnes. Viņas ir blakus, viņas ir šeit… VIŅAS IR MŪSU IEKŠIENĒ… Šīs Majestātiskās Būtnes – tie esat jūs nākotnē. Tie esat jūs, JAUNĀ VISUMA KOLEKTĪVIE RADĪTĀJI, KURI PAŠREIZ NOVĒRO SAVUS „ES” PAGĀTNĒ, ŠAJĀ TELPAS-LAIKA PUNKTĀ, kurš ir JAUNĀ VISUMA RADĪŠANAS SĀKOTNE. Jūsu tagadnē – tas pagaidām ir tikai mazs Avots. Taču šo Avotu uz planētas Zeme jau ir daudz. Viņi apvienojas Radīšanas Strautā, kurš ieplūst RADĪŠANAS Upēs, rada Radīšanas okeānos. Apkampiet savus Nākotnes „Es”! Apvienojieties! Tas ir svarīgi! Svarīgi ne tikai, lai sajustu radniecību un pieņemtu ar visu, pieņemtu ar visu sirdi IZVĒLĒTĀ CEĻA PAREIZĪBU. Apkampiet savus lieliskos „Es” no Nākotnes. Tas ir svarīgi, lai šeit un tagad apvienotu tagadni-pagātni-nākotni visuma RADĪŠANAS GREDZENĀ, BURVĪGĀ DAŽĀDU VISUMU APVIENOJUMA TORĀ…

Tagad es jūs nesteidzinu, dodu laiku IZJUST JŪSU ENERĢIJAS NO NĀKOTNES… Apvienojieties! Radiet pasauļu, dimensiju Vienotību un VISUMU VIENOTĪBU…

Bet arī tagad es neatlaižu jūs… Neatlaižu, mani dārgie… Gribu norādīt jums uz vēl vienu zīmi, kura apstiprina mūsu izvēlētā ceļa pareizību. Mēs ar jums tikko kā strādājām ar skaitļu kodu „GĒNS” („ГЕН”), radot simbolu „DZĪVE”. Gēnu var saukt par „DNS posmu”. Bet, lūk, GENOMS (ГЕНОМ) ir burvīgs, Dievišķs gēnu apvienojums. Pievēršam uzmanību vārda ГЕНОМ skaitļu kodam: 4-6-15-16-14. Šis skaitļu kods ir daudznozīmīgs, taču tagad es pievēršu jūsu uzmanību virknei „15-16-14”. Tas ir labi pazīstams apvienojums jums, Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesa dalībniekiem. Jūs sapratāt, par ko ir runa? Nu, protams! Tās ir 14., 15. un 16. dimensijas. Vārdā ГЕНОМ tām ir savs skaitļu kods. Pie kam ir svarīgi, ka „16” stāv starp „15” un „14”. 16. dimensija – tas patiešām ir centrs, tas ir jaunā Visuma Lielās Centrālās Saules prototips. Vārdā ГЕНОМ tādejādi ir iešifrēta informācija PAR 14., 15. un 16. dimensiju DZĪVI.

Jūs iesiet pa Apvienotā daudzdimensionālā Genoma radīšanas ceļu tālāk, un jums vēlreiz būs izdevība pārliecināties, ka valoda, kuras nesēji esat šajā iemiesojumā, kalpo kā daudzdimensionālo ģenētisko kodu nesēja. Viņa ir jūsu uzticams partneris un palīgs daudzdimensionālās Ģenētikas radīšanā, mani dārgie draugi!

MŪSU PROGRAMMA šim aktivizācijas etapam ir izpildīta. Bet, pirms šodien ar jums šķiramies, aicinu jūs šurp, uz Dienvidamerikas dienvidu novadiem. Jums daudziem (es atkārtoju: visiem, kuri piedalās aktivizācijā un daudziem, kuri iepazīsies ar šo informāciju) TIE IR DZIMTIE NOVADI. Hiperborejas laikos šeit gandrīz trīs tūkstoš gadu ilgi eksistēja brīnišķīga Gaismas Zeme. Ļoti harmoniska zeme. No šejienes, no Dienvidamerikas, Gaisma lija uz visu planētu. Šeit iemiesojās tie, kuri jums tagad ir pazīstami kā Augšupceltie Skolotāji. Tā bija apbrīnojama cilvēku kopība… Zemes vārds bija – „SUDRABA ZEME”. Nav nejaušs arī viņas pašreizējais nosaukums – ARGENTĪNA (no ARGENTUM – sudrabs). Jūsu rīts bieži sākās ar sudraba zvaniņu skaņām. Jūs tad pratāt lieliski meditēt, jums piemita lieliskas Gaismas Meistaru spējas. Daudz tajos laikos tika tās zemes iedzīvotāju ielikts jūsu pasaules un visas planētas sistēmas kopumā attīstībai. Es lūdzu jūs: domās savienojieties ar savu „Es”, kurš pagātnē ir dzīvojis SUDRABA ZEMĒ. Klausieties sudraba zvaniņu skaņu, kura līdz šim laikam apvieno jūs ar šo brīnišķīgo zemi… Un ziniet, ka kopā ar sudraba zvaniņu zvanīšanu uz jūsu sirdi vienmēr atnāku es –

KRISTĀLS SVETLOJARS,

apgarojošs matēriju.

Līdz jaunām tikšanās reizēm, sirdsmīļie!

2014.04.01. – 04.10.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email