Магниты Духа

KRAJONS caur Marinu Shults, Latvija, Sergeju Kanaševski, Krievija

PAR PAMATA RASĒM UN TRĪS ATLANTĪDĀMSveicināti, mani dārgie! Pašlaik mēs ceļam augšā milzīgu informācijas slāni, kurš ir aicināts apgaismot, kaut vai nedaudz, tās cilvēces formēšanās jautājumu, kura “Slepenajā Doktrīnā” bija nosaukta par CILVĒCES PAMATA RASĒM. Es vēlos šo to papildināt un precizēt tajā materiālā, kuru jūs gatavojat publikācijai Valdnieka El Morijas vadībā. Kopējā aina vienmēr saliekas no atsevišķām puzlēm. Pieņemiet labvēlīgi Krajona skaidrojumus dažos jautājumos, kuri attiecas uz planētas Zeme cilvēces Pamata Rasu (PR) rašanos, formēšanos un attīstīšanos.

Mani dārgie cilvēki! Pašlaik neviens no jums nevar precīzi pateikt par savu piederību tikai vienai PR. Tas ir skaidrs jau no El Morijas vēstījuma. Jā, ir atliekas – un ne mazas! – gan no trešās, gan ceturtās Pamata Rases. Taču viņu pārstāvji jau ir zaudējuši savas sākotnējās gēnu dabas tīrību. Tagad ir svarīgi saprast ko citu: kāpēc Mēness dzīvības plūsmu attīstības uz Zemes sākotnējā iecere tika izmainīta un rezultātā radīta tāda cilvēku sabiedrība, par kuru nav iespējams izstāstīt dažos vārdos un pat dažos rakstos. Var pētīt katru cilvēku dzimtas atzarojumu. Var analizēt tās dzīvības plūsmas, kuras evolucionāri nonāca strupceļā. Var un vajag saprast, kāpēc arheologi ir sākuši atrast arvien vairāk senu cilvēku atliekas, kuri daudzējādā ziņā atšķiras ar savu miesas būvi. Uz jūsu planētas vairākkārt tika veikti liela mēroga eksperimenti, lai radītu cilvēku dzīvības plūsmas ar dažādu gēnu modifikāciju. Un pamats viņu dzimšanai un attīstībai uz planētas vienmēr bija tieši Pamata Rases, Mēness dzīvības plūsmu radītas. Tāpēc ka tieši viņas ar savu Mēness Vedēju palīdzību spēja apdzīvot planētu, dot viņai “cilvēcisku piepildījumu” un kļūt par ģenētiskās attīstības pamatu. Taču tas nenozīmē, kā sākotnējā Mēness-Zemes cilvēce kļuva par izmēģinājuma materiālu nākošajām, no Kosmosa atnākušajām būtnēm. Visas ieradušās būtnes saņēma nepieciešamo atļauju savai klātbūtnei uz Zemes un noteikta kosmiska darba veikšanai. Vienkārši būtnes, piederošas dažādām Zemes Pamata Rasēm, spēja radīt informācijas enerģētisku lauku tamlīdzīgu eksperimentu veikšanai ar mērķi radīt jaunas dzīvības formas. Pamata Rases apdzīvoja planētu un atklāja viņas evolucionārās iespējas. Jūs jau zināt, ka Zeme visā savā Globusu struktūrā evolucionāri formējās vienlaicīgi ar Mēness dzīvības plūsmām. Un tas nozīmē, ka jau trešās PR eksistēšanas sākumā planēta patstāvīgi spēja pildīt daudzus evolucionārus uzdevumus, tajā skaitā – jaunu genoma programmu sastādīšanu. Pamata Rases deva iespēju Zemes telpā ienest citu ģenētisko materiālu, kurš daļēji sajaucās ar pašu PR ģenētiku.

Ir jāatzīmē arī, ka uz Zemes eksistēja arī patstāvīgas saprātīgu būtņu plūsmas, nesaistītas ar planētas Pamata Rasēm. Dažas no tām nogāja zināmu dzīves ceļu un aizgāja, atstājot uz planētas sava aktīvuma pēdas, kuras tagad nereti atrod mūsdienu cilvēki. Visbiežāk tādu saprātīgu būtņu civilizācijas risināja savus īpašus attīstības uzdevumus, neietekmējot planetāro notikumu gaitu uz planētas. Šo civilizāciju aktīvums nebija iekļauts Lielā Eksperimenta – kā Zemes evolūcijas ģenerālā plāna – Programmā. Bet bija arī tādas civilizācijas, kuras nospēlēja svarīgu lomu Zemes civilizāciju attīstībā. Nereti viņas kardināli mainīja evolūciju, pavēršot to jaunā attīstības gultnē. Pētot PR vēsturi, arī tas ir jāzina. Pamata Rasu sajaukšanai ar citām Rasēm bija īpaši cēloņi. Tā nav nevērīga attieksme pret tiem, kas pirmie apguva šo brīnišķīgo Gaišzilo Planētu. Tā ir Lielā Plāna izpildīšana pa etapiem, saskaņā ar kuru attīstās visas Zemes dzīvības formas, tajā skaitā cilvēki kā daudzdimensionāla planetāra Rase.

Gribu jums pastāstīt par dažiem tādas savienošanās momentiem, lai būtu vieglāk saistīt to, ko jūs zināt no “Slepenās Doktrīnas”, jauno informāciju no El Morijas un to vēsturisko informāciju, kura ir nodota ciklā “Krajons no Krievijas”.

Protams, sākšu ar pašām pirmajām Pamata Rasēm. Uz pirmo un otro PR gulās īpaša atbildība par cilvēces attīstību un adaptāciju uz vēl līdz galam “nenobriedušās” planētas. Šīs Rases ne tikai saformēja nākotnes saprātīgās cilvēces dzīvības straumes, bet arī radīja priekšnoteikumus citu dzīvības plūsmu attīstībai, līdz ar to papildinot visas planetārās vienotības krājkasīti.. Ne vienmēr uz planētām, kuras tikko formējas, notiek tieši tā. Jau šajā etapā Zeme realizējās kā eksperimentāla, radoša planēta. Viņa attaisnoja Saules Sistēmas Radītāja un visas galaktiskās kopienas gaidas. Kāpēc akcentēju uz to jūsu uzmanību? Tāpēc ka uz planētas var attīstīt arī ļoti ierobežotu dzīvības veidu skaitu. Bet uz Zemes no paša sākuma tā nebija. Un tieši šī unikālā DAUDZVEIDĪBAS VIENOTĪBA palīdzēja gan PR tālākai formēšanai, gan jaunu dzīvības formu adaptācijai. Līdz ar citu saprātīgu būtņu atnākšanu uz Zemi tika atnestas arī papildus dzīvības formas. Šī unikālā kopiena eksistē līdz šim laikam. Tiesa, pašreizējā cilvēce, Dualitātes Eksperimenta laikā atgājusi no VIENOTĪBAS priekšstata, dažas dzīvības formas bezrūpīgi iznīcina. Taču jāsaprot, ka kopīga dzīvošana un citam cita evolucionāro programmu atbalstīšana rada pašus labvēlīgākos apstākļus katras dzīvības formas uzplaukumam. Tajā skaitā arī saprātīgajai cilvēcei. Evolucionāro programmu savstarpējā savīšanās, par kuru jūs pašlaik pat neaizdomājaties, ir ķīla tālākai eksistēšanai tieši tādā UNIKĀLĀ VIENOTĪBĀ, kura ļauj pildīt ne mazāk unikālas tālākās attīstības programmas. Un Zeme vienmēr ir izcēlusies ar savām eksperimentālajām iespējām.

Pārejam pie trešās Pamata Rases. Viņa ir īpaši interesanta, tāpēc ka izgāja daudz dzimstošās saprātīgās cilvēces kardinālu pārveidojumu stadijas. Par trešo PR jums jau ir pastāstīts. Gribu tikai izlikt dažus akcentus, kuri kļūs par noteiktiem signāliem gan šīs PR eksistēšanas mērķa, gan tik ilgas viņas pēcteču eksistēšanas pašreizējā laikā mērķa pareizai sapratnei.

Uz brīdi apturiet savu domu skrējienu un pamēģiniet sakoncentrēt savu uzmanību vienai domai uz ilgu laiku! Ja jums nav atbilstoši prasmju, jūs to nevarēsiet izdarīt. Bet, lūk, trešās PR cilvēki, pēc tam, kad viņi iemantoja saprātu, to varēja viegli izpildīt, tāpēc ka bija citādi būvēti, salīdzinot ar jums, visi viņu ķermeņi un galvas smadzenes. Kāpēc par to runāju? Viņi savu Dievišķo Audzinātāju vadībā varēja ar domu radīt maksimāli precīzi un radoši. Un daudzas dzīvības formas vēlāk tika uz planētas adaptētas, pateicoties trešās PR cilvēku, kuri bija burtiski ielodēti visā planetārajā kopienā, aktīvumam. Trešās PR pārstāvji juta savu nesaraujamo saistību ar visām dzīvības formām un zināja savas atbildības par planetāro vienotību mēru. Un pie viņiem dziedināties nāca zvēri un putni. Cilvēki draudzējās ar daudzām saprātīgās dzīvības formām. Un viņu skaitā nosaukšu saprātīgās čūskas, drakonus un krokodilus. Jā, toreiz eksistēja arī tādi. Cilvēki saprata visas apkārtējās pasaules valodu, juta savu nesaraujamo vienotību ar viņu. Pakāpeniski šīs spējas sāka dzist sakarā ar planētas matērijas un cilvēku ķermeņu sablīvēšanos. Taču gēnu līmenī VIENOTĪBA AR VISU PLANĒTAS PASAULI, PAR KURU ES TIKKO PASTĀSTĪJU, PALIKA NE TIKAI TREŠĀS PAMATA RASES PĀRSTĀVJIEM, BET ARĪ VISIEM NĀKOŠAJIEM CILVĒKIEM, AR KURIEM VIŅI ATRODAS ĢENĒTISKĀ RADNIECĪBĀ. Bet tagad atcerieties El Morijas vārdus par trešās PR pēctečiem, kuri pašlaik eksistē uz planētas. Viņi visi līdz šim laikam nes aktīvu planetārās vienotības apzināšanos. Daudziem eksistē šai vienotībai atbilstošas filozofiskas un reliģiskas mācības. Viņi dziedniecībā izmanto metodes, kuras neizjauc cilvēka organisma viengabalainumu, cilvēka un apkārtējās vides vienotības viengabalainumu. Visdrīzāk no šiem trešās PR pārstāvjiem nāks drosmīgas ierosmes planetārās vienotības atjaunošanā. Jeb viņi šīs idejas aktīvi atbalstīs, kas patiesībā arī notiek.

Tālāk par trešo PR gribu teikt sekojošo. Viņas pārstāvji savas eksistēšanas beigās pārdzīvoja telpas-laika kontinuuma izmainīšanos. Jums tas jau ir zināms. Pēc tam uz Zemi varēja atnākt citas saprātīgas dzīvības formas. Dažas no tām patstāvīgi pierada pie planētas apstākļiem, bet dažām palīdzēja trešās PR pārstāvji, kaut arī šo misiju lielākā mērā jau izpildīja ceturtās PR cilvēki. Taču tie trešās PR cilvēki, kuri sekmīgi pārdzīvoja TLK izmaiņas, paši kļuva citādi, tāpēc ka spēja adaptēties jaunajiem telpas-laika raksturojumiem. Viņiem nebija grūti pieņemt adaptācijai jaunas dzīvības plūsmas. Viņi ģenētiski nesajaucās ar atnācējiem, taču radīja īpašu lauku, lai viņi varētu apmesties uz viņiem jaunās planētas. Pie tam trešās PR cilvēki varēja arī neieiet tiešā kontaktā ar atnācējiem. Viņi vēl prata radīt ar domu. Un ar labākajiem nodomiem palīdzēja jaunajām saprātīgajām dzīvības formām kļūt par Zemes iedzīvotājiem.

Daži trešās PR pārstāvji, kuri nometinājās uz dzīvi pašreizējās Tibetas un Himalaju rajonos, kļuva par īpašiem planētas ģenētiskā materiāla un dažādu saprātīgās dzīvības formu ģenētikas Glabātājiem. Viņi apsargā Tos, kuri slēptās pazemes glabātavās atrodas samadhi stāvoklī. Šie cilvēki nav vienkārši dažādu Zemes rasu pārstāvji, bet tieši Tie, kuri atkal var iznākt gaismā un palīdzēt planētai viņas eksistēšanas kritiskos momentos. Daudz noslēpumu glabā šīs pazemes glabātavas. Par dažiem no tiem jūs jau zināt. Bet par daudziem vēl nav pienācis laiks izstāstīt. Tieši trešās PR pārstāvji, kuri dzīvo šajā apvidū, līdz šim laikam ir tieši saistīti ar Šambalu. Un sazinās ar Augšupceltajiem Skolotājiem, četrdimensionalitātes pasaulē būdami pavadoņi tiem, kuriem gadās tikt aicinātiem uz Šambalu – daudzdimensionālās Zemes vadības Garīgo Centru. Šiem trešās PR pārstāvjiem joprojām piemīt daudzas neparastas spējas, kuras priekš mūsdienu cilvēkiem robežojas ar brīnumu. Viņi var skenēt telpu lielos attālumos. Jūt visas dzīvības formas apkārtējā telpā tā, it kā viņas atrastos blakus. Zina atnākošo cilvēku nolūkus. Var kļūt neredzami apkārtējai pasaulei. Viņi ir trešās PR pēcteči, pie kam paši labākie un nesavtīgi uzticīgi planētas evolūcijas lietai.

Bet tagad parunāsim par ceturto Pamata Rasi.

Domāju, ka tagad ir īstais laiks atdalīt civilizācijas, teritoriāli saistītas ar pašreizējā Atlantijas okeāna akvatoriju, pēc viņu periodiem, tāpēc ka cilvēku prātos līdz šim laikam Atlantīdas civilizācija ir saistīta tikai ar vienu periodu, eksistējušu pirms Lielajiem Plūdiem.

Tātad, es apgalvoju, ka bija trīs Atlantīdas. Tā ceturtās PR civilizācija, par kuru pastāstīja El Morija, aizņēma sākotnējo gigantisko kontinentu, nosacīti sauktu par Atlentīdu tāpēc, ka tas aizņēma šodienas Atlantijas okeāna teritoriju (un pat – vairāk par tā teritoriju). Nosauksim šo Atlantīdu par PIRMO jeb SENĀKO ATLANTĪDU. Un pirmos sauszemes satricinājums šis kontinents pārdzīvoja apmēram pirms 800 000 gadiem, par ko jums pavēstīja El Morija. Pēc tam uz palikušajām divām ļoti lielām un ļoti daudzām mazām salām turpināja dzīvot ceturtās PR pārstāvji. Pakāpeniski viņi sāka sajaukties ar citām tautām, dažas no kurām bija atnācēji no zvaigznēm. Tie bija pēdējie ceturtās PR pārstāvji tajā kontinentā.

Pagāja ne mazums gadu, līdz sāk dzimt piektā PR. Un viņa patiešām sāka formēties bijušās milzīgās Atlantīdas teritorijā, tajās salās, kuras palika pēc senā kontinenta. Īpaši aktīvi dzīve sāka attīstīties divās lielajās salās. Viena no šīm salām kļuva par formēšanās procesā esošās piektās Pamata Rases cilvēku civilizācijas balstu. Otra sala kļuva par šūpuli civilizācijas, kuru var nosaukt par OTRO JEB SENO ATLANTĪDU. Abas šīs civilizācijas parādījās pēc viena no tā sauktajiem Lielajiem Plūdiem, apmēram pirms divsimt tūkstoš gadiem.

Otrās, Senās Atlantīdas civilizācija sākotnēji ģenētiski nebija saistīta ar piekto Pamata Rasi. Viņas pārstāvji kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kuri saņēma un sāka attīstīt 16 zvaigzņu civilizāciju daudzdimensionālos gēnus. Sala, kurā attīstījās Otrā Atlantīda, bija nomaļš un mājīgs planētas kaktiņš, kur tīrā veidā dzima sēkla cilvēcei, kurai bija sagatavota ļoti svarīga loma Lielā Eksperimenta, tajā skaitā — Dualitātes Eksperimenta – īstenošanā. Tā laika atlantiem nebija valstiskas iekārtas. Viņu civilizāciju ir piemēroti saukt par lielu kosmisku laboratoriju, kurā strādāja daudzi no daudzām mūsu galaktikas un citu galaktiku Pasaulēm ieradušies zinātnieki. Un, protams, tie, kuri Dievišķās Evolūcijas mērķiem deva savu ģenētisko mantojumu. Tikko radītajiem cilvēkiem, dabiski, savā ģenētiskajā pamatā bija zemes izcelsme. Par viņu pamatu kļuva ģenētika, kura jau eksistēja uz planētas Zeme. Tika atlasīti tikai paši progresīvākie cilvēku pārstāvji – pie kam ne tikai no ceturtās un daļēji trešās PR, bet arī no tiem, kuri jau bija atraduši uz Zemes savu otru dzimteni un pārvērtušies cilvēces pārstāvjos. Tajā skaitā tie bija tie, par kuriem jau pastāstīja El Morija – horaijonieši. Ne visi, bet paši labākie viņu pārstāvji. Tika uzstādīts ļoti svarīgs un plaša mēroga uzdevums: Zemes cilvēces jaunajiem pārstāvjiem bija jārada apstākļi Lielās Centrālās Saules Eņģeļu, kuri no diviem virzieniem bija atnākuši uz planētu, attīstot evolūcijas divus atzarojumus: augšupejošo un lejupejošo – tālākai attīstībai. Bija nepieciešams sagatavot apstākļus planētas ieiešanai matērijas blīvajos slāņos. Tas prasīja vesela kompleksa jaunu ķermeņu projektēšanu un radīšanu. Otrās Atlantīdas pārstāvji – tās ir ļoti harmoniskas un evolūcijas lietai uzticīgas Gaismas Būtnes, kuras, ietērpušās cilvēku ķermeņos, pieņēma ļoti daudz jaunu daudzdimensionālu ģenētisku programmu. Viņas pašas mērķtiecīgi un efektīvi mainīja savus ķermeņus, tajā skaitā – fiziskos. Katra nākošā seno atlantu paaudze jau ievērojumi atšķīrās no iepriekšējās. Pastāvīgi samazinājās garums. Bet galvenais – sablīvējās visi ķermeņi, iegūstot jaunas īpašības. Bez tam Senās Atlantīdas pārstāvji aktīvi darbojās kā mentāli Radītāji, radot cilvēces nākotnes pasauli. Ar pārliecību var teikt, ka viņi Smalkajā Plānā uzprojektēja un radīja Lemūriju, par kuru jums jau ir labi zināms. Vēlāk daži no viņiem iemiesojās Lemūrijā, turpinot savu gaismas jaunradi. Taču vairums bijušo atlantu aizgāja uz Smalko Plānu, uz citām augstāko dimensiju pasaulēm. Otrās Atlantīdas pārstāvji sagatavoja LIELĀ EKSPERIMENTA ETAPU, KURŠ SAISTĪTS AR NOSLĒDZOŠO, MAKSIMĀLO IEGREMDĒŠANOS MATĒRIJAS BLĪVUMĀ, Dualitātē un iziešanas no tās sākumu. Otrā Atlantīda eksistēja gandrīz simts tūkstoš gadu. Pēc tam notika telpas-laika kontinuuma nomaiņa, un sākās principiāli jauns etaps Lielā Eksperimenta īstenošanā, kuru tad arī gatavoja senie atlanti kopīgi ar Gaismas Ģimeni. Par šī etapa pamatu kļuva Lemūrijas un Trešās Atlantīdas civilizācijas. Par viņām mēs sīkāk pastāstīsim vēlāk. Jūs, mani dārgie, pabeidzat šo etapu, kuru gatavot sāka senie atlanti. Jūs vienlaicīgi esat gan viņu pēcteči, gan viņu sekotāji Lielā Plāna īstenošanā uz planētas Zeme.

Krajons piedāvā savu palīdzību nākošā materiāla par cilvēces Pamata Rasēm sagatavošanā. Domāju, ka ar El Moriju mēs varēsim vienoties par harmonisku duetu (KRAJONA SMAIDS).

Ar mīlestību pret visiem, kuriem interesē Zemes cilvēces patiesā vēsture.

JŪSU KRAJONS

  1. gada 8. augusts – 11. septembris

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email