Магниты Духа

Latvija! Latvija! Latvija!

Latvija – sevi attīstoša garīga Būtne, Latvijas garīgā augšup- celšanās.

Ir īstenojies mūsu senais sapnis – Latvija ir ieguvusi pilnīgi īpašu patstāvīgas Garīgas Būtnes statusu, kura iet uz savu Garīgo Apgaismību un Augšup celšanos.

Latvijai aiz muguras pagātnē ir palikušas ilgas garas, pilnīgi atšķirīgā un savrupā veidā sevis izveidošanas un pilnveidošanās desmitgades.

Latvijas, kā patstāvīgas, neatkarīgas Būtnes, Egregors ir izveidojies ne tik sen.

(Desmitajā : desmitajā : desmitajā ) 10 : 10 : 10 – mēs Latvijas Egregora  piesātināšanai, nostiprināšanai un apliecināšanai atvērām Druīdu Enerģiju, kas izsenis ir dziļi iespiedusies un apslēpta seno zemju Sirds atmiņā. Caur Druīdu atstāto Garīgo dārgumu krātuvi, lai pastiprinās atvērtā senās Atlantīdas Gudrības Avota darbība.

Lai uz mūžīgiem laikiem Latvija ir patstāvīga  Garīga Būtne, Lielo Civilizāciju Gudrības apskaidrota, svētīta un pārklāta!

Lai īstenojas arī Viņai Lielā Pāreja augstākajās dimensijās un atkalapvienošanās ar Debesu Latviju!

Lai Debesu Tēva, Pasaules Mātes svētība un visas Kosmosa Gaismas Spēku Hierarhijas palīdzība ir ar Latviju!

Lai piepildās visu Latvijā dzīvojošo tautu gaišie sapņi!

Un tā tas arī ir!

Diktējis Eļ Moria

17.09.2010.g.

(pierakstījusi M. Šhults, tulkojusi I. Ņesterova)

Print Friendly, PDF & Email