Магниты Духа

Vladimirs Kuklins, Krievija AUGŠUPCELTIE SKOLOTĀJI: CILVĒKI VAI DIEVI?

Analītisks garīgās informācijas apskats

Sveicināti, dārgie!

Vārdu savienojums “Augšupceltie Skolotāji” ir ļoti bieži sastopams čenelingu un ezotēriskajā literatūrā. Parasti mēs uzticamies Viņu autoritātei un neaizdomājamies, kas tas ir – Augšupceltie Skolotāji, kādā veidā Viņi ir sasnieguši savu statusu un kāda ir Viņu loma Zemes un cilvēces evolūcijā. Atradīsim atbildes uz šiem jautājumiem.
Informācijas par Vieduma Skolotājiem izziņošanas sākums iesliecas Helēnas Petrovnas Blavatskas darbos. Taču dēļ piedomājumiem, kuri radās ap šo priekšmetu, pateicoties aplamiem priekšstatiem, kurus izplatīja dažādi skolotāji un okultas grupas, kā arī dēļ smieklīgiem minējumiem, kurus šajā sakarā izsaka nejēgas, informācija par Augšupceltajiem Skolotājiem ir bijusi sniegta ļoti nepilnīgi. Alise Beilija, H.P. Blavatskas sekotāja, arī pilnā mērā nespēja dzēst kļūdaino priekšstatu par Viņiem, kurš tad bija izveidojies cilvēkiem, un iepazīstināt publiku ar Vieduma Skolotāju īsteno būtību. Skolotājiem, kādi Viņi tika attēloti tā laika Teozofijas sabiedrībā, ir visai vāja līdzība ar realitāti. Piemēram, čenelingā Džuals Khula caur Alisi Beiliju 1942. gadā ir vēstīts:
“Informācijas izziņošana par Skolotājiem daudzējādā ziņā Viņiem bija noderīga, taču arī daudz slikta tika nodarīts ar muļķīgām detaļām, paziņotām tajā laikā. Viņi nav tādi, kā attēloti; Viņi nedod pavēles Saviem sekotājiem (jeb, drīzāk, cienītājiem) darīt to un šo, radīt to vai citu organizāciju; Viņi nenorāda uz atsevišķiem cilvēkiem kā uz īpašu misiju nesošiem šajā iemiesojumā, lieliski zinot, ka mācekļus, iesvētītos pazīst pēc viņu darbiem, rīcības un vārdiem, un ka viņiem ir jāpierāda savs veiktā darba statuss.” [11]
Vispilnīgākā informācija par Augšupceltajiem Skolotājiem tika sniegta tikai XX gadsimta otrajā pusē Marka un Elizabetes Profetu darbos:
“1950-to gadu beigās Augšupceltais Valdnieks El Morija izvēlējās Marku L. Profetu Augšupcelto Valdnieku mācību pieņemšanai. 1958. g. Marks Profets nodibināja Summit Lighthouse (Virsotnes Bāku) un sāka šīs mācības izplatīt vēstulēs, sauktās par “Vieduma Pērlēm”. Pēc tam Valdnieki savus norādījumus diktēja Elizabetei Klārai Profetai.” [1]
Šodien visas ziņas par Augšupceltajiem Skolotājiem ir smeltas no viņu grāmatām. Ideāli, taču pilnīgi atpazīstami Augšupcelto Skolotāju portreti viņu iespējamajos iemiesojumos uz Zemes ir aprakstīti Konkordijas Antarovas grāmatā “Divas Dzīves” .
Tātad, kas ir Augšupceltie Skolotāji?
Saskaņā ar [10],
“Augšupceltais Skolotājs: (1) Būtne, kura ir dzīvojusi uz Zemes fiziskā ķermenī un sasniegusi apskaidrību, pārdzīvojusi vai nu apzinātu nāvi, vai arī pilnīgu ķermenisku augšupcelšanos un iemantojusi Kristus apziņu. (2) Lielās Baltās Brālības dalībnieks. (3) Būtne, kura ir sasniegusi dievišķo izlīdzinājumu vienlaicīgi pa visiem sava “es” deviņdimensiju aspektiem, paliekot cilvēka formā.”
To pašu apstiprina arī [1]:
“Augšupceltie Valdnieki (zināmi arī ka Mahatmas, Augšupceltie Skolotāji un Vieduma Meistari) – tā sauc saprātīgas būtnes, kuras veikušas evolucionāru lēcienu un ieņem atbildīgus posteņus dažādos līmeņos Garīgajā Hierarhijā, kura plešas starp cilvēku un Dievu-Absolūtu…
Augšupceltais Valdnieks – tas ir tas, kurš ir apguvis laiku un telpu un sasniedzis virskundzību pār “es”, izmantojot brīvās gribas enerģiju, lai apstiprinātu savas vienotības ar Dievu likumu. Apguvis enerģijas plūsmu savā būtnē un apkārtnē, viņš sasniedz noteiktu līmeni, novedot dvēseli saskaņā ar savu Dievu apziņu. Šis ieguvums viņam nodrošina atkalapvienošanos ar Dievu, jeb augšupcelšanos gaismā – atgriešanās [Mājās] rituālu, caur kuru izgāja Jēzus. No šejienes – termina “Augšupceltais Valdnieks” izcelsme.”
Ejot cauri dzimšanu un nāvju sērijai, izjūtot mīlestību, ciešanas un nāvi, morālus un fiziskus pārdzīvojumus un satricinājumus, Viņi spēja savos “Es” akumulēt gaismas spēku, pilnveidojot Savas īpašības un paaugstinot Savu ķermeņu vibrāciju līmeni. Tas viss viņiem ļāva iziet no iemiesojumu riteņa, “Sansaras riteņa”, un, paliekot Smalkajā plānā, palīdzēt tiem, kas iziet iemiesojumus Zemes blīvajos plānos. Šo dvēseļu misija ir palīdzēt iemiesotajai cilvēcei pāriet uz augstākajām dimensijām, tas ir, veikt Augšupcelšanos. Nosacījumi, pie kuriem bija iespējama Augšupcelšanās veikšana dualitātes Eksperimenta Noslēdzošā Etapa norises laikā, bija daudz stingrāki, nekā tagad, pēc Eksperimenta beigšanās. Piemēram, Profetu grāmatās kā viens no tādiem nosacījumiem tiek sniegta prasība transmutēt ne mazāk kā 51% personīgās karmas:
“Serapiss mums saka: “Jūs Augšupceļaties ik dienas”. Visas mūsu domas, jūtas, ikdienas darbības tiek svērtas. Mēs augšupceļamies ne uzreiz, bet daļiņa aiz daļiņas, ejot cauri pārbaudījumiem un, gūstot vienu, personīgu uzvaru pēc otras. Ja pēc tam, kad būs rezumēti visi mūsu pagājušo dzīvju ieraksti un labā un ļaunā momentumi, izrādīsies, ka, kā minimums, piecdesmit vienu procentu no visas mums jebkad iedotās enerģijas mēs esam noveduši atbilstībā ar Lielā Dievišķā “Es” tīrību un harmoniju, mums, iespējams, piedāvās pieņemt augšupcelšanās velti. Atlikušajiem četrdesmit deviņiem procentiem ir jātiek transmutētiem, tas ir, dvēseles no jau augšupceltajām oktāvām attīrītiem caur kalpošanu Zemei un viņas evolūcijām.” [6]
Nepieciešamība transmutēt atlikušos 49% karmas savienojumā ar to, ka Augšupceltajiem Skolotājiem piemīt bagātīga personīgā pieredze Augšupcelšanās ceļā, izskaidro, kāpēc Viņu kalpošanas Zemei būtība ir tieši Skološana.
Analizējot informāciju no Profetu grāmatām, mēs redzam, ka par Augšupcelto Skolotāju daļu ir diezgan sīka informācija gan par Viņu iemiesojumiem par cilvēkiem (El Morija, Serapiss Bejs, Sen-Žermens, Venēcijas Pāvils, Kut Humi, Ilarions…). Šie
„Augšupceltie Skolotāji guva uzvaru pār grēku, slimību un nāvi, pār jebkuru cīņas izpausmi. Viņi sabalansēja to, ko Austrumos sauc par karmu, bet Rietumos – par grēku. Viņi transmutēja visas enerģijas, kuras izkropļoja, izmantojot jebkurā iemiesojumā, un atgriezās ES ESMU TAS, KAS ES ESMU sirdī.” [6]
Bet ir arī grupa citu Kosmisku Būtņu (Tots, Rāma, Krišna…), kuri senos laikos nāca uz Zemi kā Dievi, un informācijas par Viņu turpmākajiem iemiesojumiem praktiski nav. Kāpēc tā ir noticis? Lieta tā, ka šīs Augšupcelto Skolotāju grupas locekļi (bet Viņi arī ir Augšupceltie Skolotāji), atšķirībā no augstāk raksturotajiem, turpmāko iemiesojumu procesā arvien vairāk CILVĒCISKOJĀS, tas ir, kļuva Zemes Būtnes. Dažos avotos tas tiek izskaidrots pat ar to, ka Zemes blīvās enerģijas ir tik smagas, ka daļa Dievu nespēja noturēt savu Dievišķību, bija spiesti pazemināt savas vibrācijas un nonākt Karmas Riteņa iedarbībā. Jā, dažos gadījumos tā arī notika. Bet Dievi nebūtu Dievi, ja nebūtu to paredzējuši un neietu uz šo risku brīvprātīgi. Ar kādu mērķi un kādu iemeslu dēļ Viņi pieļāva savu vibrāciju pazemināšanos?
Pirmkārt, viens no mērķiem – atnest uz Zemi augstu vibrāciju enerģijas. Starp citu, ar šo pašu cēloni (bez mācības tuviem radiniekiem) Krajons izskaidro, kāpēc dažreiz notiek bērnu nāve agrā vecumā.
Otrkārt, Dievi cilvēkiem rādīja piemēru, kāda vara dzīvojošajam uz Zemes var būt pār dabas spēkiem un matēriju, kādus augstumus var sasniegt, virzoties pa Garīgās pilnības ceļu. Viņi cilvēkiem rādīja sapni un vienlaikus mācīja, kā to var sasniegt, nodemonstrēja cilvēkiem, ka nemirstība ir sasniedzama visiem. Vairāku iemiesojumu periodā, kad Dievi nāca uz Zemi un atcerējās Savu diženumu, atrodoties fiziskajā ķermenī, Viņi nodeva viedumu no paaudzes uz paaudzi. Viņi mācīja, ka viss ir Viens un ka cilvēki var atcerēties savu Vienotību. Viņi mācīja, ka, ja to ir spējuši izdarīt Viņi, spēs arī pārējie cilvēki. Sekojošās Tumsas varas tūkstošgades daudzējādā ziņā izkropļoja Viņu mācību jēgu. Taču teikas, cilvēku fiksētas episkā, poētiskā un mākslas formā, nodotas no paaudzes uz paaudzi, līdz šim laikam nes slepenu dziļu Viņu mācību jēgu, pieejamu patiesību meklējošiem. Intereses atdzimšanu par šīs jēgas atšifrēšanu, atklāšanu mēs redzam pašreizējā laikā (valodu vārdu jēgas lingvistikas, struktūras analīze, Vēdu pētīšana, pasaku, teiku dziļa analīze).
Treškārt, vibrāciju pazemināšanās bija dvēseles dalīšanās, fragmentēšanās procesa sekas. Turklāt dvēseles fragmentēšanās notika paralēli Zemes vibrāciju frekvences pazemināšanās procesam kā nepieciešamam nosacījumam, lai nodrošinātu Dualitātes Eksperimenta Noslēdzošā etapa veikšanu. Dibinātāji caur Selu Reičelu [9] vēsta, ka
„eksistē 12 dalījumi, kuri iznāca no jūsu 9. līmeņa saimnieka virsdvēseles. Šīs 12 būtnes kļuva par jūsu 8. līmeņa virsdvēseli. Pēc tam savukārt, katra no viņām radīja 7. blīvuma 12 individuālas dvēseles. Tāpēc tagad jums ir 144 dvēseles, un viņas visas pieder jūsu 9. līmeņa saimnieka virsdvēselei… Parasti apmēram 72 vienlaikus atrodas uz Zemes, bet otras 72 – augstākās sfērās un sniedz palīdzību… Katra no 144 dvēselēm var radīt 12 papildus dvēseles, un tagad jums ir 1728 individuālas dvēseles…
Dažādām dvēselēm piemīt dažādi dalīšanās līmeņi, iesaistīti dvēseles kokā… Tas ir labs izteikums, analoģisks jūsu ģenealoģiskajam kokam.
Kā piemēru ņemsim būtību – augšupceltu meistaru – un aplūkosim viņa dvēseles koku. Mēs pētīsim dvēseles ciltsrakstus būtībai, pazīstamai kā Izīda. Izīda pašlaik izpaužas kā 8. blīvuma sīriete. Viņa ir augstākā priesteriene Izīdas Ordenī – Senās Ēģiptes mistēriju skolā, kura uz Zemes eksistēja vairāk nekā pirms 8 tūkstošiem gadu. Tūkstošiem gadu Izīda vadīja zemes dvēseles no augstākiem plāniem. Daži viņas 7. blīvuma dvēseles dalījumi iemiesojās vēlīnās Ēģiptes faraonu dinastijās.
Būtība Izīda, kura pašlaik vibrē tur, ko jūs saucat par 8. blīvumu, dalījās divreiz, tāpēc pašlaik viņai ir 144 „gabaliņi”. 72 no tiem atrodas uz Zemes, bet 72 – ārpus Zemes. Tāpēc jūs varētu būt viens no šiem būtības Izīda 72 dalījumiem.”
Dvēseles dalīšanās fragmentos labi izskaidro, kāpēc samazinās Dievišķības „koncentrācija” turpmākajos iemiesojumos matērijas paaugstināta blīvuma apstākļos. Izmantojot gadījumu, novērsīsimies no sarunas tēmas un caur Izīdas gadījumu pieskarsimies ne mazāk interesantam jautājumam, kas ar dvēselēm notiek, paceļoties pa dimensijām samērā ar garīgo izaugsmi:
„tā kā jūs pa evolūcijas spirāli atgriežaties jūsu būtības augstākos blīvumos, ar laiku jūs atkalapvienojaties ar dažiem citiem Izīdas dalījumiem. Taču jūs savienosieties tikai ar jūsu būtības fragmentiem, kuri ir nepabeigti gabaliņi zemākos blīvumos. Atsevišķas dvēseles cita citā neizšķīst. Tā ir nepareiza mācība. Dvēseles nepārstāj eksistēt, tas ir, paceļoties pa evolūcijas spirāli, jūs nepārstājat būt pats.
Ja jūs esat vecāku dvēsele – suverēna 7. līmeņa būtība, fragmenti zem jums ar laiku integrējas jūsu kā vecāka dvēselē. Bet, kad mēs runājam par līmeņiem no 8. līdz 12., mēs vairs nerunājam par „gabaliņiem”, bet drīzāk par dalījumiem. Apspriežot līmeņus no 7. un augstāk, mēs vienmēr runājam par suverēnām dvēselēm. Tātad visas 144 Izīdas suverēnās dvēseles turpinās palikt suverēnas dvēseles, pat, kad viņas atgriezīsies 7. un 8. blīvumā.
8. līmenis ir klastera līmenis. Šajā līmenī dvēseles pētīs dzīvi kā dvēseļu klasteri. Viņas nesaplūdīs cita ar citu un nezaudēs savu individualitāti. Viņām turpinās piemist viengabalaina atsevišķa individualitāte. It kā eksistē tikai viena būtība, kurā ietilpst mazas dvēseles. Viņas visas ir šīs būtības daļas, taču katrai no viņām piemīt savas robežas. Tā ir pati tuvākā analoģija, lai precīzi aprakstītu.
Tātad, kad jūs virzāties uz 7. un 8. blīvuma apzināšanos, jūs kļūstat vienādi ar Izīdas pirmatnējo enerģiju vibrācijas terminos, bet paliekat suverēna dvēsele, ne tāda, kā Izīdas pirmatnējā dvēsele. Tas ir analoģiski tam, kad dzemdējat bērnu, un viņš izaug līdz pieaugušam stāvoklim. Pieaugušais cilvēks daudzējādā ziņā ir vienāds ar jums, bet nesaplūst ar jums.” [9]
Atgriezīsimies pie Augšupcelto Skolotāju tēmas. Neatkarīgi no tā, vai Viņi bija Dievišķas būtnes un vēlāk kļuva cilvēki, vai arī sākumā bija cilvēki un kļuva Dievi. Augšupceltie Skolotāji – tās ir KOLEKTĪVAS GAISMAS BŪTNES, kuras iemiesojas uzreiz daudzos cilvēkos. Viņas var iemiesoties uz Zemes blīvos ķermeņos pēc Savas vēlēšanās, lai sniegtu palīdzību un izdzīvotu to, ko var izdzīvot tikai blīvajā ķermenī. Bet tā jau ir Viņu pašu izvēle un nepieciešams darbs, nevis karmiska nolemtība. Turklāt atsevišķs cilvēks ir tikai Augšupceltā Skolotāja Stars. Un tādu Staru dažādiem Skolotājiem ir dažādā skaitā. Vispārīgā šī procesa ievirze ir tāda, ka STARU SKAITS AUGŠUPCELTAJIEM SKOLOTĀJIEM PALIELINĀS. Pirmkārt tas ir saistīts ar to, ka Viņi turpina attīstīties un evolucionēt:
„mācot cilvēci, viņi paši bija un ir mācekļi. Viņi arī izgāja apmācību debesu pasaules mītnēs, gatavojoties iemiesojumam uz zemes. Un, kļuvuši augšupceltas būtnes, viņi turpina mācīties pie citiem Valdniekiem, kuri stāv augstāk par viņiem debesu hierarhijā. Mācekļa ceļš turpinās debesu pasaulē un ir paraugs savstarpējām attiecībām skolotājs-māceklis, Valdnieks-čela uz Zemes.” [6]
Principā katrs cilvēks ir Lielas Kolektīvas Būtnes Stars. Taču izpaust savas viņam sākotnēji piemītošās Dievišķības īpašības cilvēks var tikai tad, kad viņš izaug Garīgi, kad viņš iedegas un sāk izstarot Dievišķības Gaismu. Tad viņš kļūs Liela Skolotāja vai Lielas Kolektīvas Būtnes Stars.
Bez palīdzības cilvēcei gatavošanās Augšupcelšanai lietā, Augšupceltie Skolotāji ir parādījuši savu meistarību kā speciālisti iedarbībā uz telpas-laika raksturojumiem. Tas ir bijis nepieciešams dažādos Zemes evolūcijas etapos, gatavojot viņu dažādiem Lielā Eksperimenta Etapiem:
„Apzināti uz laiku iedarbojās, mainīja tā raksturojumus arī tie cilvēki, kuri jums tagad ir pazīstami kā Augšupceltie Skolotāji. Tie ir sagatavoti Gaismas Darbinieki, kuri iemiesojās un iemiesojas jūsu pasaulē svarīgu evolucionāru uzdevumu pildīšanai, ar attīstītām telpas-laika pārvaldīšanas iemaņām.” [12]
Arī pašreizējā laikā Vienoto Pārejas Telpu, kā Polipasaules daļu, kopā ar mums rada trešās dimensijas Gaismas Darbinieki. Viņi ir lielo Zemes Augšupcelto Skolotāju Stari, kuri spēj radīt no daudz lielāka blīvuma nekā mūsējais [4].
Augšupceltie Skolotāji veido pamatu Lielajai Baltajai Brālībai, par kuru tiek runāts „Atklāsmē” kā par lielu skaitu svēto „baltos tērpos”, kuri stāv Dieva troņa priekšā. Termins „balts” attiecas uz baltās krāsas auru, kura aptver šīs nemirstīgās būtnes.
Brālības Skolotāji strādā daudzos virzienos caur daudziem kanāliem, nesot augstāko garīgo viedumu masu apziņai. Caur Alisi Beiliju viņi cilvēcei nodeva jaunu, universālu lūgšanu. Mums tā ir pazīstama kā Lielais Aicinājums:
­ Из точки Света, что в Уме Бога,
­ Пусть свет струится в умы людей.
­ Да сойдёт Свет на Землю.
­ Из точки Любви, что в Сердце Бога,
­ Пусть любовь струится в сердца людей.
­ Да вернётся Христос на Землю.
­ Из центра, где Воля Бога известна,
— Пусть цель направит малые воли людей,
­ Та цель, которой сознательно служат Учителя.
­ Из центра, который мы называем родом человеческим,
­ Пусть План Любви и Света осуществится,
­ И да замкнута будет дверь, за которой зло.
­ Да восстановят Свет, Любовь и Могущество
­ План на Земле. — No Gaismas punkta, kas Dieva Prātā,
— Lai gaisma plūst cilvēku prātos.
— Lai nokāpj Gaisma uz Zemi.
— No Mīlestības punkta, kas Dieva Sirdī,
— Lai Mīlestība plūst cilvēku sirdīs.
— Lai atgriežas Kristus uz Zemi.
— No centra, kur Dieva Griba zināma,
— Lai mērķis vērš cilvēku mazās gribas,
— Tas mērķis, kuram apzināti kalpo Skolotāji.
— No centra, kuru mēs saucam par cilvēku dzimtu,
— Lai Mīlestības un Gaismas Plāns īstenojas,
— Un lai ir aizslēgtas durvis, aiz kurām ir ļaunums.
— Lai atjauno Gaismu, Mīlestību un Varenību
— Plāns uz Zemes.

Augšupcelto Skolotāju izcelšanās ir dažāda. Daļa no viņiem atnāca mums palīdzēt no citām Visuma planētām, daudz attīstītākām uz to brīdi. Un viņi kļuva Zemes Būtnes. Daļa Skolotāju dzima un evolucionēja uz Zemes, bet vēlāk kļuva Kosmiskas Būtnes. Daļa Skolotāju – tie ir cilvēki, daļa Skolotāju ir citu civilizāciju pārstāvji, kuri KĻUVA CILVĒKI.
Mēs par Skolotājiem zinām nedaudz, faktiski tikai to, ko viņi paši uzskatīja par vajadzīgu nodot vai to, ko čeneleri, Garīgie Kanāli spēja pieņemt un saprast. Daži Skolotāji piekrita paziņot savus vārdus un stāties kontaktā ar cilvēku dzimtu, bet Skolotāju lielākā daļa mums nav zināma.
„Attiecībā uz Skolotāju personām un viņu funkcijām ir dažādi viedokļi (jeb, labāk teikt, redzējumi). Saskaņā ar vienu redzējumu, daži Augšupceltie Skolotāji ir saistīti ar tā sauktajiem Tempļiem, kuri ir enerģētiski vārti uz smalkajām pasaulēm.
1. Jēzus Sananda
Daudzas Gaismas kalpotāju grupas Jēzu sauc par Sanandu vai Jēzu-Sanandu. Sananda – tas ir viņa pirmais, enerģētiskais vārds. Vārds Jēzus viņam dots iemiesošanās četrdimensiju pasaulē laikā. Bieži Sanandu sauc arī par Kristu.
2. Maitreija
Jēzus no Nācaretes, jeb Ješua ben Josefs. Sanandas inkarnācija (tāpat kā Tiānas Apolonijs, kurš bija vēl viens Jēzus-Sanandas aspekts).
3. Marija
Jēzus no Nācaretes Māte, Augšupceltā Skolotāja, saistīta ar Augšupcelšanās Templi, Izraēlas-Palestīnas ēterisko sfēru.
4. Serapiss Bejs
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Augšupcelšanās Templi Luksorā (Ēģipte).
5. Sen-Žermens
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Brīvības Templi Transilvānijā (Rumānijā).
6. Kuts Humi
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Vieduma un Saprāta Templi Kašmirā (Indija).
7. Melhisedeks
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Vispasaules Templi Ēģiptē.
8. Konfūcijs
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Nogulsnēšanas (Materializācijas) Templi Vaiomingā (ASV).
9. El Morija
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Dieva Gribas Templi Dardžilingā (Himalaji).
10. Gautama Buda
Augšupceltais Skolotājs, saistīts ar Garīgās Hierarhijas Templi Šambalā, smalko sfēru, kura fiziski atrodas Gobi tuksnesī.
11. Nada
Augšupceltais Skolotājs, Mīlestība un Sapratne. Pēdējā inkarnācija – Atlandīdas laikos.
12. Guaņ Iņ
Augšupceltā Skolotāja, saistīta ar Žēlsirdības un Līdzcietības Templi Pekinā (Ķīna).
13. Ilarions
Skolotājs, saistīts ar Patiesības Templi, Krētas ēterisko sfēru.
14. Džuals Khuls
Skolotājs, saistīts ar Arkana Skolu.
15. Aštars Šerans jeb Komandieris Aštars
Aštara Komandas, kura eksistē 6., 7. un 8. dimensijā, Vadītājs, enerģētiski saistīts ar Venēru.” [11]

Daļa Augšupcelto Skolotāju ir Septiņu Staru Valdnieki. Priekšstatu par septiņiem stariem ieviesa H. P. Blavatska, vēlāk to attīstīja Ernests Vuds. Pēc tam Alise Beilija būtiski attīstīja mācību savu grāmatu sērijā „Traktāts par Septiņiem Stariem”. Šie septiņi izstarojumi ir parādījušies no centrālā virpuļa un ir septiņi savstarpēji saistīti viena vesela aspekti. Alise Beilija ir atzīmējusi:
„Katrs no lielajiem stariem nes noteiktu pamācošu patiesību cilvēcei, kura ir unikāls ieguldījums viņā.”
Visi Septiņi Stari viņu kopībā ļauj mums labāk saprast Vienotā dabu.
Septiņi stari pārstāv septiņu ceļus personīgās Kristus-esamības sasniegšanai. Septiņi Valdnieki apguva savu personību, ejot pa šiem ceļiem, noteiktiem par Kristus-esamības septiņiem arhetipiem. Šie septiņi Augšupceltie Valdnieki ir staru Čohani jeb Valdnieki. „Čohans” tulkojumā no sanskrita nozīmē „kungs” jeb „valdnieks”, bet valdnieks ir līdzvērtīgs likumam, tātad, Čohans pārstāv stara likuma darbību. Tātad, būt kāda stara čohanam – nozīmē noteikt šī stara likumu; tieši caur Čohanu Kristus un Dieva enerģija līst cilvēci, konkrēti visiem, kas evolucionē, ejot pa šo konkrēto ceļu.
Staru čohani – tie ir paši tuvākie Augšupceltie Valdnieki tiem, kas gatavojas kļūt čela, tas ir, īstenu guru mācekļi. Čohani strādā pilnības plānos, taču šie plāni vienlaikus caurauž Matērijas plānu, kurā atrodamies mēs. Tātad Čohani ir klātesoši šeit, starp mums. Eksistē atbilstība starp Garu un Matēriju, un mēs saprotam, ka telpa un laiks nav nekas cits kā mūžības koordinātes.” [6]
Septiņu Staru* Čohani ir:
EL MORIJA
El Morija – Lielās Baltās Brālības Dardžilingas Padomes galva, Pirmā Stara Čohans. Šis Valdnieks pauž Dievišķos atribūtus: vīrišķību, pārliecību, spēku, izlēmību, patstāvīgumu, uzticamību, ticību un iniciatīvu. Būdams Lielās Baltās Brālības Dardžilingas Padomes galva, El Morija prezidē Apaļā Galda sēdēs savā ēteriskajā mītnē – „Dieva Gribas Templī” virs Dardžilingas, kur pasaules valstu darbinieku un cilvēku, kuri uzticīgi kalpo Dieva gribai, dvēseles pulcējas apmācībai šī Valdnieka vadībā.

LANTO
Otrā Stara Čohans. Izejot apmācību pie Kunga Himalaji un iegūstot meistarību Gaišzilā Lotosa Miteklī, Kungs Lanto izvēlējās dzelteno lapiņu, lai ar šo liesmu ievīstītu visas cilvēces sirdis. Viņš izvēlējās šīs planētas evolūcijas pilnveidošanas misiju ar Kosmiskā Kristus atklāsmes zelta liesmas palīdzību, kuru viņš nes, uzlādējot šo liesmu ar savu Dieva-uzvaras momentumu pasaules jaunatnes labā. Kungs Lanto cenšas arī nodot mums mūsu vērtības sajūtu sevis noniecināšanas, savas pašcieņas mazināšanas vietā, kas tik plaši ir izplatīts starp mūsdienu pasaules cilvēkiem: „Cilvēks – tas ir Dievs tapšanā, taču viņš neparko to neuzzinās, kamēr viņa nodomi būs pasaulīgi. Viņam to nesaprast, izmantojot pasaulīgo zināšanu, jo šīs pasaules viedums ir neprāts Dieva priekšā.”

VENĒCIJAS PĀVILS
Trešā Stara Čohans. Pāvils pabalsta Augšupcelto Skolotāju kultūras attīstību pašreizējā laikmetā un strādā ar visiem, kas vēlas dot ieguldījumu šajā lietā cilvēces labumam. Augšupcelto Skolotāju kultūra ir stūrakmens zelta laikmeta piramīdā, jo ir teikts, ka tieši caur kultūru cilvēce atsauksies Lielās Baltās Brālības garīgajām patiesībām un mācībām. Augšupceltais Valdnieks Venēcijas Pāvils ir liels skolotājs mīlestības ceļā. Viņš uzticami kalpo skaistumam, dvēseles pilnveidošanai caur līdzcietību, pacietību, savstarpējo sapratni, pašdisciplīnu un sirds intuitīvo un radošo spēju attīstību, pateicoties pašuzupurēšanās, pašatteikšanās un pašatdeves alķīmijai. Viņš iesvēta sirds čakru un apmāca mūs smaržu atšķiršanas veltē – atšķirt labu un ļaunu, gaismu un tumsu, visu mūsu skaituma radījumu smalkās nianses. Atšķiršana ir patiesa iekšēja smalkjūtība citam pret citu.

SERAPISS BEJS
Ceturtā Stara Čohans. Ceturtais stars – tas ir augšupcelšanās liesmas, Mātes baltās gaismas stars mugurkaula pamata čakrā. No šīs baltās gaismas dzimst arhitektūra, matemātikas principi, ķermeniskā tempļa un „Es” piramīdas uzbūves formulas. Serapisa klātbūtnē cilvēks pilnīgi citādi apzinās to, ko mēs saucam par Kristu, jebkura no mums patieso personību. Tūkstošgažu laikā Serapiss bija Ēģiptes un Grieķijas augstākā dievība. Serapiss Bejs – augšupcelšanās liesmas čohans un Ēģiptes Augšupcelšanās Tempļa Luksorā hierarhs – saka mums katram: „Nākotne būs tāda, kādu jūs to iztaisīsiet, tāpat kā tagadne ir tāda, kādu jūs to iztaisījāt. Ja jums tā nepatīk, tad Dievs jums ir norādījis pārmaiņu ceļu, un šis ceļš iet caur augšupcelšanās liesmas plūsmu pieņemšanu.”

ILARIONS
Piektā Stara Čohans. Ilarions ir Piektā stara – dziedināšanas un patiesības stara – Čohans. Ilarions bija augstākais priesteris Patiesības Templī Atlantīdā. Vēlāk Ilarions iemiesojās kā Sauls no Tarsas, kurš kļuva par apustuli Pāvilu. Ilariona vārdi piepilda mūs ar vīrišķību, kura nepieciešama mūsu misijas pildīšanai šodien…

NADA
Sestā Stara Čohans. Augšupceltā Valdniece Nada ir pasaules Sestā (violeti zeltaina) stara, draudzes gana un kalpošanas Čohans. Viņa kalpo arī kā Karmas Valdes loceklis, pārstāvot Trešo (rožaino) dievišķās mīlestības staru. Mēs no viņas mācāmies mīlestības praktisku pielietošanu un personīgās Kristus-esamības ceļu caur kalpošanu Dievam un cilvēkiem, caur kalpošanu dzīvei.

SEN-ŽERMENS
Čohans, Ūdensvīra Laikmeta Hierarhs Sen-Žermens ir Septītā stara Čohans. Augšupceltā Valdniece Porcija – Taisnīguma un Iespējas Dieviete, ir viņa dvīņu liesma. Sen-Žermens un Porcija kopā ieņem Ūdensvīra laikmeta Hierarha posteni. Sen-Žermens un Porcija nodot Dieva tautai Septītā stara dispensāciju septītajam gadsimtam. Tas ir violetais brīvības, taisnīguma, žēlsirdības, alķīmijas un jauna dzīvības viļņa, jaunas civilizācijas, jaunas enerģijas [atnākšanas] svētā rituāla stars… Sen-Žermens dod iesvētīšanu mūsu dvēselēm zinātnē un transmutācijas rituālā ar violetās liesmas palīdzību.” [2]

Katrs cilvēks ir noskaņots uz noteiktu staru, lai atstrādātu noteiktas savas būtības īpašības un pildītu kontraktus. Dažādos iemiesojumos šie stari var būt dažādi, taču balva par kalpošanu uzkrājas no vienas dzīves uz otru. Tāpēc iepriekšējos iemiesojumos sastrādātās īpašības uz vairākiem vai pat visiem stariem saglabājas. Līdzsvars visu septiņu staru apgūšanā ir nepieciešams nosacījums augšupcelšanai.
Aplūkosim sīkāk dažu pazīstamu Augšupcelto Skolotāju iemiesošanās vēsturi. Ziņas ir ņemtas no [6].
KUT_HUMIAugšupcelatais Skolotājs Kut Humi, iemiesojumā – Faraons Tutmoss III (apmēram 1567. gads p.m.ē.), pravietis un augstākais priesteris, paplašināja Ēģiptes Ķēniņvalsti, pievienojot tai Tuvo Austrumu lielāko daļu.
Sestajā gadsimtā p.m.ē. Kut Humi bija grieķu filozofs Pitagors. Pēc izraidīšanas no Ēģiptes viņš dzīvoja sākumā Babilonā, bet pēc tam Itālijas dienvidos, kura nodibināja iesvētīto brālību. Viņa norādījumu vissvarīgākā tēma bija pamata sapratne par to, ka skaitlis ir kā radījuma forma, tā arī būtība. Viņš noformulēja Eiklīda ģeometrijas pamata postulātus, attīstīja astronomiskos priekšstatus. Viņa mācības uz daudziem gadsimtiem ietekmēja filozofus, tajā skaitā Platonu, Aristoteli, Akvīnas Tomu un Frensisu Bēkonu.
Kut Humi bija Baltazars, viens no trim zintniekiem, kuri sekoja Bērniņa-Mesijas Klātbūtnes zvaigznei. Viņš, Etiopijas ķēniņš, atnesa Kristum – mūžīgajam Augstākajam Priesterim, savas ķēniņvalsts dārgumu – vīraka velti.
Iemiesojoties kā Asīzes Francisks (apmēram 1181.–1226.), viņš bija „dievišķais ubags”, kurš atteicies no ģimenes un bagātībām un salaulājies ar „Nabadzības kundzi”.
Iemiesojoties kā Šaham Džahanam (1592. – 1666.), Indijas imperatoram no Mogolu dinastijas, viņš gāza sava tēva Džahangira pērkamo valdību un daļēji atjaunoja sava vectēva Akbara Lielā cildeno ētiku. Slavenais Tadžmahāls – „brīnums no brīnumiem, pasaules pēdējais brīnums” – tika uzbūvēts kā šaha mīļotās sievas, Mumtaz-Mahalas, kapenes.
Savā pēdējā (saskaņā ar [6]) iemiesojumā Kut Humi piekopa vientuļu dzīvesveidu, ir palikušas īsas liecības par viņa vārdiem un darbiem. Piedzimis deviņpadsmitajā gadsimtā Pendžabā, daudzus gadus pavadīja vientulībā lamu klosterī Ši-Gancze (Tibeta), kur viņa saikne ar ārpasauli iekļāva norādījumus, sūtītus pa pastu dažiem viņa uzticīgajiem mācekļiem (pašlaik šīs vēstules glabājas Britu Muzejā). 1875. gadā Kut Humi kopā ar El Moriju caur Helēnu Petrovnu Blavatsku nodibināja Teosofijas Biedrību, kura šo divu Valdnieku vēstules saviem mācekļiem nopublicēja „Mahatmu Vēstulēs”.
[3] sniedz ziņas, ka Kut Humi ir iemiesojies arī Krievijā kā Maskavas kņazs un Vladimiras Dmitrijs Donskojs (1350.–1389. g.); svētais Sarovas Serafims (1754. – 1833.), Sarovas klostera priesteris-mūks, Divejevas sieviešu klostera dibinātājs un aizbildnis; kā arī kā ukraiņu dzejnieks, prozaiķis, mākslinieks un etnogrāfs Tarass Ševčenko (1814. – 1861.).

SEN_ZERMENAugšupceltais Skolotājs Sen-Žermens pirms vairāk nekā piecdesmit tūkstošiem gadu vadīja zelta laikmeta civilizāciju, uzplaukušu auglīgās zemēs, kuras pašlaik ir pārvērtušās par Sahāras tuksnesi.
Pirms 13 tūkstošiem gadu Sen-Žermens, būdams Atlantīdas Violetās Liesmas Tempļa augstākais priesteris, ar aicinājumu un sava Kauzālā Ķermeņa palīdzību uzturēja uguns stabu – dziedošas violetas liesmas strūklaku, kura kā magnēts vilka pie sevis tuvu un tālu apvidu iedzīvotājus, kuri tiecās atbrīvoties no visa, kas turēja žņaugos ķermeni, prātu un dvēseli. Pirms Atlantīdas nogremdēšanas Sen-Žermens un daži uzticīgi priesteri pārnesa brīvības liesmu no Attīrīšanās Tempļa uz drošu vietu Karpatu pakājē, uz Transilvāniju, kur viņi turpināja brīvības uguņu izplatīšanas svēto rituālu.
Vienpadsmitajā gadsimtā pirms mūsu ēras Sen-Žermens iemiesojās kā pēdējais no senebreju tiesnešiem un kā pirmais ebreju tautas pravietis – Samuēls. Viņš pasludināja Ābrama pēcteču atbrīvošanos no negodīgu garīdznieku – Īlijas dēlu un iekarotāju filistiešu – jūga. Viņa mūža beigās sākās Izraēlas ķēniņu laikmets.
Sen-Žermens ir iemiesojies arī kā Svētais Jāzeps, Jēzus tēvs un Marijas vīrs.
Trešā gadsimta beigās Sen-Žermens iemiesojās kā svētais Albans, pirmais kristiešu moceklis. Albans dzīvoja Romas imperatora Diokletiāna valdīšanas laikā, kurš vajāja kristiešus.
Piektajā gadsimtā Sen-Žermens iemiesojās kā Merlins – alķīmiķis, pravietis un padomnieks karaļa Artūra galmā. Merlina un Artūra vadībā Kamelota kļuva par mistēriju skolu, kurā bruņinieki un dāmas meklēja Svētā Grāla noslēpumu atklāsmi un gāja pa personīgās Kristus-esamības taku.
Sen-Žermens iemiesojās kā Rodžers Bēkons (1220. – 1292.) – filozofs, franciskāņu mūks, reformators izglītības sfērā un zinātnieks eksperimentētājs. Viņš bija pazīstams ar izsmeļošiem pētījumiem alķīmijas, optikas un valodu zināšanu sfērā. Par savu zinātnisko un filozofisko pasaules uzskatu tika apsūdzēts „ķecerībā un kaitīgā novatorismā”, par kuriem tika ieslodzīts cietumā uz četrpadsmit gadiem.
Vēlāk Sen-Žermens iemiesojās kā Kristofors Kolumbs (1451. – 1506.), Amerikas pirmatklājējs.
Iemiesojies kā Frensiss Bēkons (1561. – 1626.), Sen-Žermens bija filozofs, valsts darbinieks, eseju autors, izcils literāts. Bēkons, saukts par rietumu civilizācijas diženāko prātu, ir pazīstams induktīvās un zinātniskās izziņas metožu pamatlicējs, kuras ienesa izšķirošu ieguldījumu mūsdienu tehnoloģiju radīšanas procesā. Eksistē fakti, kuri atklāj, ka Šekspīra lugas ir uzrakstījis Bēkons un ka viņš ir bijis Karalienes Elizabetes un Lorda Leičestera dēls. Viņa nāve 1626. gadā tiek apšaubīta. Karmas Valdnieki dāvāja viņam atļauju atgriezties uz Zemi fiziskā ķermenī – viņš parādās kā grāfs Sen-Žermens, apbrīnojams aristokrāts, kurš mirdz Eiropas astoņpadsmitā un deviņpadsmitā gadsimta galmos un kļūst slavens kā „cilvēks-brīnums”. Viņš bija alķīmiķis, zinātnieks, lingvists, dzejnieks, mūziķis, mākslinieks, stāstnieks un diplomāts, kurš sajūsmina Eiropas galmus ar savu meistarību. Grāfs varēja aizvākt netikumus ar dimantu un citiem dārgakmeņiem, vienlaikus rakstīt vēstuli ar vienu roku, dzeju – ar otru. Voltērs par viņu atsaucās kā par „cilvēku, kurš nekad nemirst un zina visu”. Grāfa Sen-Žermena vārds ir minēts Frīdriha Lielā, Voltēra, Horasa Volpola, Kazanovas vēstulēs un tā laika avīzēs. Viņš mēģināja mīkstināt pāriešanu no monarhistiskās iekārtas uz vadīšanas pārstāvniecības formu un novērst pārliecīgu asinsizliešanu. Sen-Žermens ir Amerikas Savienoto Valstu Valdnieks-aizbildnis, Neatkarības Deklarācijas un Konstitūcijas radīšanas iedvesmotājs.

SERAPISAugšupceltais Skolotājs Serapiss Bejs bija priesteris Atlantīdas Augšupcelšanās Templī. Būdams augšupcelšanās liesmas glabātājs, viņš šo liesmu sekmīgi pārnesa uz Luksoru Ēģiptē tieši pirms Atlantīdas nogremdēšanas. Serapiss bija Lielās Piramīdas arhitekts, bet El-Morija – meistars-celtnieks. Serapiss iemiesojās kā Ēģiptes faraons Amenhoteps III (valdīja apmēram 1417.–1379. gados p.m.ē.), Tutmosa IV dēls un Tutmosa III diženais mazdēls. Serapisa valdīšanas laikā Ēģipte sasniedza uzplaukuma, miera un diženuma virsotnes. Amenhoteps III tika uzskatīts par diženāko valdnieku uz Zemes.
Serpaiss iemiesojās arī kā Spartas ķēniņš Leonīds (miris ap 480. gadu p.m.ē.), kurš komandēja grieķus, kuri varonīgi pretojās neskaitāmās persiešu armijas iebrukumam kalnu pārejā pie Termopilām, kas bija vārti uz centrālo Grieķiju. Leonīds un trīssimt spartiešu, kuri sastādīja viņa personīgo gvardi, cīnījās līdz pēdējam cilvēkam.
Serapiss Bejs iemiesojās kā skulptors Fīdijs, kurš dzīvoja piektajā gadsimtā p.m.ē. Atēnās un tika uzskatīts par dižāko no visiem grieķu tēlniekiem. Viņš bija Partenona celtnieks, kur novietoja savu pašu pazīstamāko darbu: no zelta un ziloņkaula veidotu Atēnas divpadsmit metru statuju. Milzīgā Zeva statuja no zelta un ziloņkaula, kura stāvēja Senās Grieķijas pilsētas Olimpijas templī – arī ir viņa darbs. Turklāt viņš bija mākslinieks, gravieris un metāla apstrādes meistars.
Hellādas periodā, no 323. līdz 31. gadam p.m.ē., Serpaiss kļuva par vienu no pašiem nozīmīgākakajiem Ēģiptes un grieķu-romiešu panteona dieviem.

EL_MORIAAugšupceltais Skolotājs El Morija iemiesojās kā Ābrams (2100 gadu p.m.ē.), pirmais ebreju patriarhs, Izraēlas divpadsmit cilšu ciltstēvs.
Viņš iemiesojās arī kā Melhiors – viens no trijiem zintniekiem, kuri sekoja Bērniņa-Mesijas Klātbūtnes zvaigznei.
Būdams karalis Artūrs (m.ē. piektais gadsimts), Kamelotas mistēriju skolas Guru, viņš glabāja iekšējās mācības. Viņš Apaļā Galda bruņiniekus un galma dāmas aicināja doties meklēt Svēto Grālu un, ejot iesvētījumu ceļu, iesaistīties Kristus sakramentos.
Iemiesojies kā Tomass Bekets (1118. – 1170.), viņš bija Anglijas lords-kanclers, Henriha II labs draugs un padomdevējs, vēlāk kļūstot par Kenterberijas arhibīskapu. Viņam piedēvē vairāk nekā piecsimt maģisku izdziedināšanu gadījumus, kuri notika tikai dažus gadus pēc viņa vardarbīgās nāves, un trīs gadus vēlāk viņš tika iecelts svēto kārtā.
Valdnieks Morija ir iemiesojies kā sers Tomass Mors (1478. – 1535), „cilvēks uz visiem laikiem”. Ir uzrakstījis pazīstamo darbu „Utopija”, – bezsaturīgās angļu dzīves un Anglijas likuma kliedzošo trūkumu asprātīgu atmaskojumu. Mors netiecās pēc cilvēciskas slavas, kaut arī viņam bija daudz pagodinājumu un sasniegumu, viņš bija pazīstams ar savu enerģiskumu, lietišķumu un objektīvu tiesas spriešanu. Advokāts, tiesnesis, valsts darbinieks, sacerētājs, literāts, dzejnieks, fermeris, askēts, vīrs un tēvs, sieviešu izglītošanas piekritējs, humānists un svētais, Tomass Mors bija izcila personība Anglijas renesanse avangarda vidē.
Morijas nākamais iemiesojums – Akbars Lielais (1542. – 1605.) – Mogolu impērijas dibinātājs Indijā un dižākais no tās valdniekiem. Savas valdīšanas laikā viņš izbeidza jebkādu hindu diskrimināciju un pielaida viņus valsts pārvaldei ar tādām pašām tiesībām kā musulmaņiem. Viņa politika tika uzskatīta par vienu no pašām progresīvākajām tam laikam.
Viņš bija arī Tomass Mūrs, Īrijas sūtnis (1779. – 1852.), kurš sarakstīja daudz balāžu. Līdz pat šai dienai viņa dzeja iemieso viņa kvēlās mīlestības spēku pret Dieva gribu, apstiprinot par visaugstāko labumu šķīstu dzīvesveidu katrai dvēselei, neaptraipītu ar pasaules nastu.
Viens no pazīstamiem El Morijas iemiesojumiem ir radžputu kņazs Indijā. Kļuvis par mūku, viņš bieži apmeklēja Valdnieku mitekļus Himalajos. Ar vārdu Valdnieks M. viņš, kopā ar Kut Humi un Džualu Khulu, tiecās cilvēci iepazīstināt Likuma hierarhiju un darbību caur H. P. Blavatskas darbiem. Kopā ar valdnieku Kut Humi un Sen-Žermenu nodibināja Teozofijas Biedrību. Veica augšupcelšanos 1898. gadā.
Augšupceltais Skolotājs ir iemiesojies arī Krievijā. Viņa galvenais iemiesojums – Radoņežas Sergijs (1232. gads – 1392. g.). Sergija lomu Krievijas garīgajā atjaunošanā nav iespējams pārvērtēt. Viņa dibinātais Trīsvienības klosteris (pašlaik – Trīsvienības Sergija klosteris (Троице­Сергиева лавра)) kļuva par Krievzemes garīgo centru, no kura enerģētiski barojās visas atdzimstošās zemes telpa. Radoņežas Sergijs Krievijā atgrieza dzīvē Kristietību kā patieso Gaismas mācību, kura baroja daudzu miljonu cilvēku prātus un sirdis.

Pašlaik mēs Augšupceltos Skolotājus pārsvarā saucam tajos vārdos, ar kuriem viņi kļuva pazīstami 19.- 20. gadsimtā. Taču katram no viņiem piemīt vārds, kurš tiek dziedāts Gaismā. Un šie vārdi glabājas mūsu sakrālajās sirdīs. Reiz tie izpaudīsies šajā pasaulē.

Ja izanalizē esošo informāciju par iemiesotajiem Augšupceltajiem Skolotājiem no Atlantīdas laikiem, tad var izdalīt vairākus laika periodus, kad tādu iemiesojumu skaits palielinājās.
Pirmais tāds periods bija Trešās Atlantīdas eksistēšanas laiks (ap 16500.–12000. g. p.m.ē.) Augšupceltie Valdnieki tajos laikos staigāja cilvēku vidū, bet pakāpeniski attālinājās, kad cilvēces apziņa sāka degradēt. Jūs zināt, tās cilvēces, kura attīstījās pēdējos simts tūkstoš gadus, vēsturē pirmie agresiju pauda tieši atlanti. Trešajā Atlantīdā pirmajā vietā nostājās: vīrišķais sākums, asa loģika, tieksme uz agresiju, personības apspiešana, nevienlīdzība un, kā sekas – sabiedrības sadalīšanās nabagajos un bagātajos, kungos un kalpos, saimniekos un vergos. Praktiski visi Augšupceltie Skolotāji dzīvoja Atlantīdā, saglabājot Dievišķo Liesmu enerģijas cilvēku vidū.
Otrs tāds periods bija Hiperborejas laiki (ap 6000.–5000. g. p.m.ē.). Kad Dienvidamerikā mūsdienu Argentīnas teritorijā eksistēja brīnišķīga Gaismas Zeme, kur
„iemiesojās tie, kuri jums tagad ir pazīstami kā Augšupceltie Skolotāji. Tā bija apbrīnojama cilvēku kopība… Zemes vārds bija – „SUDRABA ZEME”. Nav nejaušs arī pašreizējais nosaukums – ARGENTĪNA (no ARGENTUM – sudrabs)… Daudz tajos laikos tika tās zemes iedzīvotāju ielikts jūsu pasaules un visas planētas sistēmas kopumā attīstībai.” [5]
Svarīgs pagrieziena moments cilvēces vēsturē bija Jēzus Kristus iemiesošanās laikā. Mēs redzam, ka arī Augšupceltie Skolotāji bija iemiesoti tajā laikā, lai palīdzētu Gaismai izplatīties uz planētas, lai cilvēki varētu uztvert Dievību nevis kā kaut ko nesasniedzamu, kas prasa paklausību un soda par grēkiem, bet kā Tēvu/Māti, kuri mīl savus bērnus un gaida viņu atgriešanos vecāku apkampienos.
Drūmajos viduslaikos, kad tika apspiests viss progresīvais, Augšupceltie Skolotāji, iemiesojoties kā baznīcas, kultūras, mākslas, zinātnes darbinieki, veicināja kultūras, humānisma, cilvēku savstarpējo attiecību uz taisnīguma un godprātības principiem saglabāšanu un attīstību. Viņi nesa pasaulē jaunu pasaules iekārtojuma sapratni, attīstīja zinātni, tehnoloģijas, graujot dogmatiskus uzstādījumus un baznīcas aizliegumus.
Iemiesoto Augšupcelto Skolotāju skaits palielinājās arī uz XIX un XX gadsimtu maiņas robežas. XX gadsimts bija pēdējais gadsimts, atlicis cilvēcei, lai izmainītu savas attīstības vektoru un izvairītos no civilizācijas bojāejas. To daudzējādā ziņā veicināja Augšupceltie Skolotāji, formējot un izplatot jaunas mācības, kuras spieda cilvēkus mainīt uzskatus par Pasauli. Interesants ir arī kas cits – lai jauno mācību sēklas tiku uztvertas, tām bija jākrīt labvēlīgā augsnē, tas ir, bija jāiemiesojas cilvēkiem, spējīgiem izdzirdēt, saprast un pieņemt. Tas, ka daudzi Gaismas Darbinieki ir dzimuši XX gadsimta vidū, ir tālu no nejaušības:
„Cilvēces evolūcijā ir iestājies laiks, kad jums ir parādījies izejas punkts no brīvās izvēles Spēles. Šajā punktā viss varēja beigties, un to izdarīt nozīmētu apliecināt sekmes… „Aizsega” otrā pusē bija milzīgs satraukums, jo visas jebkad eksistējušās būtības atnāca un nostājās milzīgā rindā, jau iepriekš priecājoties par ieiešanu Spēlē. Katra no viņām teica: „Šķiet, Zeme patiešām var pāriet uz nākamo līmeni. Es gribu atnākt un kļūt par pārbīdes daļu”… Ļoti ātri kļuva acīmredzams, ka eksistē daudz vairāk dvēseļu, kuras vēlas atnākt uz Zemi, nekā iespēju dvēselēm ienākt. Šajā momentā notika ļoti interesanta lieta, jo „aizsega” otrā pusē mēs neesam atdalīti cits no cita. Cilvēks, kurš rindā stāvēja pirmais, pagriezās, paskatījās uz cilvēku, kurš stāvēja aiz viņa, un teica: „Zini, tev piemīt lielāka iespēja kaut ko izmainīt, salīdzinot ar mani. Ar tavu sagatavotību, iepriekšējām dzīvēm un informāciju, kuru tu nes, tu patiešām spēsi izdarīt vairāk nekā es. Kāpēc tev nenostāties pirmajam, bet es iešu pēc tam?” Notika grandioza rindas pārgrupēšanās, jo „aizsega” otrā pusē nav konkurences. Jūs visi esat cits cita daļa. Plecu pie pleca visi cilvēki stāvēja rindā, katrs pilnā sava unikālā skaituma izpausmē, lai pasaulē varētu ieiet pašas labākās dievišķās izpausmes. Un notika tā, ka priekšā iznāca augstākie no augstākajiem, labākie no labākajiem. Un, lūk, arī jūs. Jūs to izdarījāt.” [7]
Pašreizējā laikā Augšupceltie Skolotāji pastāvīgi koriģē mūsu darbības zemes plānā, palīdzot planētai iziet savas vēstures kritiskos momentus. Viņu nodoms ir palīdzēt mums arī turpmāk. Gaismas Ģimene nodrošina, ka uz šo pasauli atnāk viņas uzticami pārstāvji, lai būtu iespēja dot cilvēkiem jaunas zināšanas un prasmes, kuras ļauj radīt principiāli jaunu pasauli, par kuru agrāk netika runāts.
Svarīgi ir tas, ka cilvēku un Augšupcelto Skolotāju attiecību raksturs ir mainījies samērā ar laikmetu maiņu. Laikos, kad Dievi dzīvoja cilvēku vidū, Vienotības apziņa bija dabiska cilvēku vairākumam. Bet samērā ar to, kā cilvēces apziņa sāka arvien vairāk mainīties uz Dualitātes pusi, arī Skolotāji ar spilgti izteiktu Vienotības apziņu sāka iemiesoties retāk, palielinājās plaisa starp Skolotājiem un cilvēkiem. Pakāpeniski tika aizmirsts, ka Skolotāji ir līdzīgi cilvēkiem, taču nogājuši lielāku evolūcijas ceļu, un tāpēc viņiem lielākā pakāpē piemīt dievišķas īpašības un spējas. Tika aizmirsts, no kurienes cilvēki ir parādījušies un kāds ir viņu dzīves mērķis. Tika aizmirsts pats Vienotības apziņas jēdziens. Neapzināti izplatījās antropomorfisma princips, saskaņā ar kuru visas būtības, kurām nepiemīt cilvēka daba, tiek apveltītas ar cilvēka īpašībām, fiziskām un emocionālām. Augšupceltie Skolotāji tikai pielīdzināti dievībām (duālā izpratnē), tas ir, viņi tika apveltīti ar pārdabiskām iespējām un varenību, un turklāt viņiem tika piedēvētas jūtas, pārdzīvojumi, emocijas un domas kā duālam cilvēkam. Un, tātad, tādām būtnēm vajag izpatikt, pildīt visus viņu baušļus un pielūgt viņas. Mīlestība pret Skolotājiem tika nomainīta ar viņu pielūgsmi, aiz bailēm saņemt sodu par nepaklausīšanu, un izpatikšanu ar mērķi, lai izpildītos lūgšanu lūgumi.
Un tikai XX gadsimta otrajā pusē, pateicoties iemiesotu Gaismas Darbinieku darbam, kuri balstījās uz Helēnas Blavatskas, Alises Beilijas, Marka un Elizabetes Profetu darbiem, tika atjaunota Augšupcelto Skolotāju reālā loma cilvēces evolūcijā.
Kā jau tika atzīmēts, Gaismas Būtnes, kuras izpaudās kā Augšupceltie Skolotāji, pašas mainījās Zemes cilvēces evolūcijas gaitā. Augšupceltā Skolotāja lomas pildīšana pati par sevi ir mācekļa laiks, atbildīgu mācību iziešana uz Zemes augstākā Dievišķās Hierarhijas skolā. Šo mācību sarežģītība vēl ir tāda, ka viennozīmīgas pareizas atbildes uz dažiem jautājumiem pašlaik vienkārši neeksistē – Zemes cilvēce realizē unikālu Augšupcelšanās variantu, kāda mūsu Visumā vēl nav bijis. Augšupceltie Skolotāji un mēs – kopā izejam savas svarīgas Augšupcelšanās mācības. Mēs esam cieši saitīti cits ar citu caur Vienotību. Garīgi augam mēs – aug arī Augšupceltie Skolotāji, un kopā ar viņiem aug ar Viņu Skolotāji utt. Visuma attīstība ir līdzīga cilvēka attīstības kāpnēm, kuras raksturota [8]:
„kolektīvā vibrācija paaugstinās – kā vienots vesels. Mēs jums sakām, ka cilvēces attīstības kāpnes – tā nav tā konstrukcija, pa kuru jūs kāpjat augšup pakāpi pēc pakāpes, un, sasniedzot virsotni, pārejat citā stāvoklī. Tas vairs nav iespējams. Jūs jau esat mēģinājuši tā izdarīt, un nekas neiznāca. Kad katrs cilvēks veic soli pa kāpnēm, uz augšu kustas visas kāpnes. Lūk, tā notiek maģija.”
Uz planētas Zeme pārdzīvojamo pārejas procesu sarežģītība izskaidro, kāpēc par vairākām pakāpēm ir pieaudzis jaunas informācijas daudzums, kuru mēs saņemam no Augšupceltajiem Skolotājiem. Daudzi no Viņiem pašlaik ir iemiesoti uz Zemes:
„Pašlaik jūsu pasaulē ir iemiesoti daži Augšupceltie Skolotāji vai viņu Stari. Un tas viss – tā pilnīgi nav nejaušība. Ir pabeigts Dualitātes Eksperiments. Cilvēce ir spērusi soli pilnīgi jaunā Esamības apgabalā. Ir atvērti jauni ceļi, jaunas iespējas. Cilvēce ir pacēlusies uz augstāku evolūcijas līmeni. Tāpēc ir pienācis laiks jaunai informācijai, kura atbilst cilvēces evolūcijas mūsdienu līmenim.” [13]

IZMANTOTIE AVOTI
1. http://templedecassandra.spybb.ru/viewtopic.php?id=525
2. http://zarya21veka.ru/vladiki-semi-luchej.html
3. Augšupceltais Skolotājs Kut Humi caur Sergeju Kanaševski. Ukrainai un Krievijai, kā arī visiem Gaismas Darbiniekiem (Вознесённый Учитель Кут Хуми через Сергея Канашевского. Для Украины и России а также для всех Сотрудников Света. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г. №2 (14)) https://www.magnitiduha.info/archives/7969
4. Krajons caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski. Vienotā pārejas telpa (Крайон через Марину Шульц и Сергея Канашевского. Единое пространство перехода) http://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/1841-2014-12-11-10-36-01.html
5. Kristāls Svetlojars caur Sergeju Kanaševski. Matērijas apgarošana (Кристалл Светлояр через Сергея Канашевского. Одухотворение материи. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г. №4 (16)) https://www.magnitiduha.info/archives/10002
6. Marks L. Profets, Elizabete Klēra Profeta. Valdnieki un viņu mītnes (Mark L. Prophet, Elizabeth Clare Prophet) (Марк Л. Профет, Элизабет Клэр Профет. Владыки и их обители) http://www.koob.ru/prophet_mark/lords
7. Stīvs Roters un Grupa. Unikālais skaistums (Steve Rother and the Group) (Стив Ротер и Группа. Уникальная красота) http://naturalworld.ru/kniga_unikalnaya-krasota.htm
8. Stīvs Roters. Tātad es esmu Dievs. Ko tālāk? Jautājumi un atbildes. (Steve Rother) (Стив Ротер. Итак, я – Бог. Что дальше? Вопросы и ответы) http://www.koob.ru/roter/i_m_god
9. Sels Reičels. Dibinātāju vēstījumi: Zemes izmainīšanās un 2012. gads (2. grāmata) (Sal Rachele) (Сэл Рейчел. Послания Основателей: Изменение Земли и 2012 год (книга 2)) http://e-puzzle.ru/page.php?id=1911
10. 1. čenenelings. Cilvēces vecāko brāļu vēstījumi. A. Kostenko redakcijā (Ченнелинг-1.Послания старших братьев человечества. Под ред. А. Костенко) http://www.koob.ru/kostenko_a/channeling_1
11. 3. čenenelings. Augšupceltie Skolotāji. A. Kostenko redakcijā (Ченнелинг­3. Вознесенные Учителя. Под ред. А. Костенко) http://www.koob.ru/kostenko_a/channeling_3
12. El Morija caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski. Atgriešanās pie Slepenās Doktrīnas (Эль Мориа через Марину Шульц и Сергея Канашевского. Возвращение к Тайной Доктрине. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г. №3 (15)) https://www.magnitiduha.info/archives/9272
13. El Morija caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski. Atgriešanās pie Slepenās Doktrīnas (Эль Мориа через Марину Шульц и Сергея Канашевского. Возвращение к Тайной Доктрине. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г. №1 (13)) https://www.magnitiduha.info/archives/8353
No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 4. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email