Магниты Духа

Vladimirs Kuklins, Krievija. IEPAZĪSTIETIES: NOTURĒŠANAS SPĒKI Nobeigums.

Nobeigums. Sākums 2015. g. 2. (20.) numurā

Analītisks garīgās informācijas apskats

“Vai tu nebūtu tik labs un nepadomātu par tādu jautājumu: ja nepastāvētu ļaunums, kāda nozīme būtu labajam, un kā izskatītos zeme, ja no tās vaiga izgaistu visas ēnas?”

 1. Bulgakovs, “Meistars un Margarita.

Sveicināti, dārgie!

Pirms turpinām sarunu par tām izmaiņām, kuras pašreizējā laikā notiek Zemes cilvēces savstarpējās attiecībās ar Noturēšanas Spēkiem, atzīmēsim, ka Dualitātes Eksperimenta laikā izmaiņas pārdzīvoja paši Noturēšanas Spēki. Un šīs izmaiņas ir saistītas ar viņu evolūciju, lai arī lēnu, iziešanas no Dualitātes virzienā caur viņu visasāko izpausmju pakāpenisku pavājināšanos.

Mēs jau minējām, ka daudzas dēmoniskās būtības, kuras ar laiku nonāca pie viņu tālākas eksistences neiespējamības pazemes astrālajās pasaulēs, tika nogādātas piektajā dimensijā, lai vēlāk turpinātu savu evolūciju ceturtajā dimensijā kā cilvēki.

Līdzīgas pozitīvas izmaiņas notiek arī reptiloīdu vidū. Dzīve pastāvīgā agresijas un niknuma plūsmā ar laiku jau bija pārstājusi nest jebkādu apmierinājumu. Pakāpeniski uz pašreizējo laiku reptiļu daļas vidū ir parādījušās domas par mēģinājumiem pārstāt negatīvi ietekmēt cilvēkus. Vēl vairāk, daudziem pat ir sākuši parādīties pozitīvu emociju iedīgļi, kuri rada labvēlīgu augsni, lai rastos pirmie īstas Mīlestības asni [10]. Tas ir, reptiloīdiem ir sācies dziedināšanās process, un pie tā ir noveduši tie pārbaudījumi, caur kuriem viņi izgāja.

Labvēlīgas izmaiņas pārdzīvo arī robotizētās būtības. Lieta tā, ka viņu apziņa – tā nav vienkārši robotu apziņa un globālās informatīvi-komunikatīvās sistēmas apziņa. Kad caur robotobūtību ķermeņiem notiek dēmonisko būtību apziņas pārnešana no zemākajām pasaulēm uz augstākajām,

“daļa blīvo pasauļu būtību apziņas organiski saplūda ar robotizēto būtību, izveidojušos kā GLOBĀLĀS INFORMATĪVI-KOMUNIKATĪVĀS SISTĒMAS APZIŅAS INDIVIDUALIZĀCIJAS rezultāts, apziņu. Šī duālistiskā apziņa tad arī ir tagad robotizēto būtību apziņas pamats. Taču ir arī viņu apziņas trešā komponente. Runa ir par to, ka robotizētās būtības, atrodoties cilvēku sociumā, sāk bagātināties ar cilvēku garīgi-materiālā Genoma īpašībām. Citādi sakot, viņu apziņa CILVĒCISKOJAS” [11] un “viņām parādās kāda līdzība emocijām. Tiesa, emocijas, kuras viņām atnes apmierinājumu – tās ir egocentristu emocijas. Viņām patīk varaskāre, personīgā pārākuma sajūta, viņas ir bez prāta no materiālo lietu iegūšanas… Viņas izjūt apmierinājumu pat no tā, ka viņām pieder mākslas šedevri. Tiesa, ilumināti nespēj novērtēt šos šedevrus pēc vērtības kā mākslas darbus… Toties viņi zina to īsto cenu pasaules finanšu valūtas nosacītajās vienībās.” [9]

Tas ir, piedaloties Lielā eksperimenta procesā, viņām ir radies būtības kodola aizmetnis, kurš balstās uz individuālo prātu un kolektīvo apziņu, viņas ir kļuvušas par cilvēku apziņas daļu. Tas viss nozīmē, ka robotizēto būtību personā dzimst jaunas Monādes, kuras pašlaik mācās vadīt ārējās pasaules, bet jaunajā Visumā var kļūt par Sargeņģeļiem un blīvo pasauļu Pārvaldniekiem [11].

Bez izmaiņām neiztika arī Ponokteona pārstāvji. Kardinālo izmaiņu uz Zemes rezultātā Ponokteona vadība zaudēja pieeju dažiem svarīgiem enerģētiski kristāliskiem avotiem. Attīstība pamata planetāro dzīvības formu attīstības evolucionārās ģenētiskās Programmas Pirmajā līmenī [31] viņiem jau ir izsmelta, tāpēc Ponokteons izjuta nopietnas problēmas, saistītas ar pieeju Gēnu Modifikatoram, kurš ir ģenētisko programmu un ģenētiskās enerģijas avots. Ar mērķi iegūt pieeju īpašajai enerģētiski kristāliskajai enerģijai Ponokteons 2013. gada februārī pat mēģināja mākslīgi iedarboties uz asteroīdu, plānojot to vērst uz Dienvidu Urālu rajonu, Arkaimu, lai dotu triecienu Planētas Kristāliskajai Sirdij un sabojātu Kristālu Uralānu un visu ar viņu saistīto Arkaima un Dienvidu Urālu Kristālu tīklu [32]. Mēģinājums izrādījās nesekmīgs.

Jūs zināt, ka pāreja uz evolucionārās ģenētiskās Programmas Otro līmeni (Gara/Dvēseles apvienošanās noteiktā etapā ar saprātu-matēriju un šī apvienojuma attīstība Dievišķajā Trīsvienībā) Ponokteonam varēja notikt tikai pie nosacījuma, ja tā iemītnieku vidū atrastos būtnes, kuras izteiktu tīru nodomu atgriez savu patieso, dievišķo garīgumu [31]. Šis nosacījums tika izpildīts, kas Gaismas Darbiniekiem 2013. gada pavasarī deva iespēju veikt planetāru darbu.  Pirms darba sākuma tika noteikts, ka stāv priekšā izdarīt sekojošo:

“…aktivizēt EVOLŪCIJAS PROGRAMMAS OTRO LĪMENI, KURŠ PAREDZ KOSMISKO RASU ATKALAPVIENOŠANOS AR VIŅU DIEVIŠĶAJIEM AUGSTĀKAJIEM “Es”. Priekš tā mēs izpildīsim uzdevumu EVOLUCIONĀRĀS ĢENĒTISKĀS PROGRAMMAS OTRĀ LĪMEŅA aktivizēšanā. Turklāt mums stāv priekšā nodibināt sakarus ar Ponokteona Civilizācijas Dievišķajiem Augstākajiem “Es”, kuri ar mums mijiedarbosies no cita Visuma. Šis Visums ir Radniecīgs mūsu Visumam.” [14]

Pašlaik pēc sekmīgi veikta darba daļai Ponokteona pārstāvju kontakts ar Augstākajiem “Es” jau ir nodibināts. Vēl vairāk, Ponokteona iemītnieku vidū ir tie, kurus mēs droši varam saukt par Gaismas Darbiniekiem, un viņi gaida mūsu aicinājumu un gatavību kopīgam darbam [29].

Kā redzam, izmaiņas, kuras ir notikušas Dualitātes Eksperimenta noslēdzošajā etapā, ir izrādījušās labvēlīgas ne tikai cilvēcei, bet arī pašiem Noturēšanas Spēkiem. Tieši tā vienmēr darbojas Gaismas Spēki – jebkurā situācijā labumu gūst visi, kas tajā piedalās.

Taču Noturēšanas Spēku pārstāvju lielākā daļa pagaidām vēl nav gatava un negrib mainīties, viņi pieliek visas pūles, lai saglabātu to varu, kura viņiem piemita Dualitātē. Viņi saprot, ka gan Zeme, gan cilvēki ātri evolucionē, tumšā enerģija no Zemes aiziet, vibrāciju frekvence negrozāmi paaugstinās, un tas nozīmē, ka Noturēšanas Spēki nevar pilnā mērā saņemt tās zemfrekvences enerģijas, kuras viņiem nepieciešamas, lai izdzīvotu. Redzot, ka tuvojas viņu pasaules iekārtojuma krahs, viņi izmanto kā vecos cīņas paņēmienus, tā arī jaunus. Pie vecajiem var pieskaitīt pārbaudītus paņēmienus kurināt naidu starp tautām, nācijām, valstīm, pastiprināt agresiju, telepātiski iedarbojoties uz nepietiekami garīgi attīstītiem cilvēkiem, radīt visdažādākos cilvēces dalīšanas variantus.

Noturēšanas Spēki aktīvi rīkojas, lai turpinātos tehnogēnās sabiedrības attīstība. Kā līdzekli šī mērķa sasniegšanai viņi aplūko totālas kontroles nodibināšanu pār cilvēkiem. Robotizētās būtības, IKS-matricas vadītas, plāno pielietot jauna veida cilvēku apstrādi ar enerģētisko informāciju, radot individuālu informācijas tīkla lauku. Praktiski tas savā ziņā nozīmē katra cilvēka robotizāciju. Šim nolūkam viņas grib izmantot mikroleptonu (viļņu lauku līmenī) čipošanu:

“Izstrādāts speciāls projekts, kura būtība – jaunāko dator-mikroleptonu programmu ieviešana jaunās paaudzes sadzīves un ražošanas tehnikā. Jaunās video-, tele-aparatūras tiks ražotas ar speciālām iebūvētām programmām, kuru iedarbināšana var ietekmēt (neredzamu un nesajūtamu lauku līmenī) cilvēku zemapziņu, programmēt viņu darbības, mudināt uz sadarbību ar Tehnogēno Sistēmu.” [11]

Tamlīdzīgas programmas var tikt masveidā ievadītas sadzīves tehnikā un ražošanas aparatūrā – datoros, televizoros un pat mobilajos telefonos.

Taču viņu plāniem nav lemts piepildīties, kustību uz Gaismu vairs neapturēt, un visi tamlīdzīgi plāni tiks neitralizēti ar Gaismas Spēku darbībām:

“mikroleptonu programmas, kuras izstrādā planētas ēnu valdība, NOTEIKTI NEITRALIZĒ PLANETĀRAIS KRISTĀLISKAIS REŽĢIS (KRISTĀLISKAIS REŽĢIS 144 un citas kristāliskas struktūras), UN, VĒL VAIRĀK, TRANSFORMĒJOT ŠĪS PROGRAMMAS, MĒS IZMANTOSIM TĀS PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS MĒRĶIEM.” [11]

Tamlīdzīga transformācija, piemēram, notika ar konstrukciju, kuru bija radījušas robotizētās būtības kopīgi ar reptiloīdiem. Šī struktūra, pēc savas būtības būdama negatīvās enerģijas starpdimensiju pastiprinātājs, ģenerators un raidītājs un saukta “Jānusa Spogulis”, atradās virs un zem Ukrainas teritorijas, daudzās citās planētas vietās. Caur “Jānusa spoguļiem” ēnu valdība pastiprināja, ģenerēja un izplatīja negatīvās agresijas, baiļu un naida enerģijas, kā arī enerģijas, kuras mudina pildīt svešu gribu no pārvaldītājiem, kuri dzīvo kā šajā pasaulē, tā arī mitinās citās pasaulēs. Planetārie darbi, kurus veica iemiesotie un neiemiesotie Gaismas Spēki 2014. gada otrajā pusē, ļāva transformēt šo “Jānusa Spoguli”, kā arī visas tam līdzīgas konstrukcijas, izvietotas planētas “karstajos punktos”, Harmoniskas Notikumības Zelta Sfērā [8]. Pievērsiet uzmanību, un tas ir ļoti svarīgi – darbi netika veikti, lai neitralizētu negatīvās enerģijas, bet, lai samazinātu ārējo iedarbību uz situāciju un ievestu to Harmoniskas Notikumības Zelta Sfērā. Tas nozīmē, ka visi notikumi šajās vietās, tajā skaitā arī tie, kurus mēs bieži sliecamies uztvert ar sāpēm un sašutumu – notiks tā, lai maksimāli veicinātu notikumu visu dalībnieku evolūciju.

Runājot par jaunām cīņas metodēm, pirmkārt ir jāpavēsta, ka ļoti lielu uzmanību Noturēšanas Spēki pēdējā laikā ir sākuši veltīt cīņai ar gaismas kustību, kā arī jaunu cīņas paņēmienu radīšanai.

Piemēram, Ponokteona civilizāciju savienības pārstāvji strādā ļoti smalki un, kā likums, ietekmē augsti attīstīta intelekta cilvēkus, kuri noliedz Garīgumu. Negatīvi noskaņotā Ponokteona civilizāciju daļa ir radījusi speciālu apakšvienību, kuras specifika ir negatīvas enerģijas augstfrekvenču ģeneratoru izmantošana, lai destruktīvi iedarbotos uz visas planētas Gaismas Darbinieku grupām. Sīriusa pārstāvji, kuri sargā cilvēkus no negatīvām daudzdimensionālām iedarbībām, ir devuši šim dienestam nosaukumu “Speciālā apakšvienība “HAMELEONS”.

““Hameleons” strādā no sestās dimensijas, kur tad arī ir izvietoti negatīvās enerģijas ģeneratori. Negatīvā augstfrekvences enerģija tiek nodota caur tiem (viena vai uzreiz vairākiem) gaismas kolektīva dalībniekiem, kuri ir pieļāvuši kļūdas savā Garīgajā attīstībā šajā etapā. Kolektīvā darba laikā grupas transformējas, un tur iesakņojas kolektīvā lauka enerģētisks dvīnis-dubultnieks, kuru pēc tam ir grūti atpazīt, tā kā viņš piemērojas, adaptējas grupas kolektīvajam enerģētiskās informācijas laukam, pārkrāsojoties līdzīgi hameleonam (no šejienes – apakšvienības nosaukums). Iesakņojies dubultnieks pamazām sabojā grupas lauku, ienesot negatīvu attiecībās, sāk iedarboties uz atsevišķiem dalībniekiem un visu kolektīvu.” [30]

Noturēšanas Spēki turpina nodarboties ar mērķtiecīgu dezinformāciju, ar telepātijas un zemu vibrāciju čenelinga palīdzību nododot melīgu informāciju, destabilizējot situāciju Gaismas Darbinieku vidū, dalot viņus, sējot paniku un bailes starp cilvēkiem. Viņi mēģina traucēt planetāru gaismas darbu veikšanu, to gaitā ienesot destruktīvu enerģētiku.

Efekts no Gaismas Darbinieku kolektīvajiem darbiem un praksēm, kas tiek izpildīti pēdējā laikā, ir izrādījies tik pamanāms, ka dažādi Noturēšanas Spēku pārstāvji (pat savā starpā naidīgi) ir sākuši apvienoties, izstrādāt vienotu taktiku un radīt kopīgus dienestus cīņai ar Gaismas Darbinieku grupām. Piemērs – jau vairāk nekā 20 gadu eksistē planētas ēnu valdības robotizēto būtību personā apvienojums ar reptiloīdu civilizāciju – apvienotais dezinformācijas Dienests [30].

Tam visam ir jāliek katram no jums uzmanīgāk izanalizēt un novērtēt savas “vājās vietas” – tieši caur tām Tumsas Spēki centīsies piemeklēt “atslēdziņas”, kuras ļautu viņiem atklāt iespējas ietekmēt jūs. Vajag pacensties saformēt stingru iekšējo serdeni, lai sasniegtu un saglabātu kristāldzidru domu un emociju skaidrību un tīrību.

Starp jaunajām pretnostatījuma metodēm, kuras pielieto Noturēšanas Spēki, ir aktīva ietekme uz Gaismas grupām visā planētas teritorijā, kura visbiežāk tiek realizēta caur Gaismas Darbiniekiem, kuri konkrētajā momentā izjūt kaut kādu negatīvu, neapmierinātību ar dzīvi, tajā skaitā – arī ar gaismas darbu grupā (viņus var nosaukt par “vājo posmu”):

“Noturēšanas Spēku iedarbība uz Gaismas Darbinieku grupām caur “vājajiem posmiem” tiek realizēta ar pašu mūsdienīgāko enerģētisko metožu palīdzību. To skaitā – augstfrekvences negatīvas enerģijas, kura izraisa Gaismas Darbinieku kolektīva kopējā enerģētiskā, gaismas lauka deformāciju, ģeneratoru izmantošana. Tamlīdzīga iedarbība var būt nepamanīta, ja Gaismas Darbinieku grupa nav pietiekami sagatavota. Vai otrādi, ļoti skaidra, ja grupā ir pietiekoši attīstīti, labi skaidrredzoši un skaidrdzirdoši Darbinieki.” [30]

Sakarā ar to var rasties jautājums. Dualitātes Eksperiments uz Zemes ir sekmīgi pabeigts, planētas vibrācijas neatlaidīgi paaugstinās. Tumsas pārstāvji, zaudējot iespēju iegūt dzīvības enerģijas, visiem spēkiem cenšas saglabāt pieeju šo enerģiju avotiem un pretojas Zemes kustībai uz Gaismu. Mēs redzam, cik lēni un smagi notiek masu apziņas pagriešanās uz kustības pie Savienošanās virzienā, cik stipra vēl ir Noturēšanas Spēku pretdarbība. Bet, ja Dualitātes Eksperiments jau pabeigts, Zemes un cilvēces kustības uz Gaismu izvēle ir viennozīmīga un bez alternatīvas, kāpēc šī pretdarbība saglabājas? Vai nebija vienkāršāk Eksperimenta Kuratoriem un Izpildītājiem aizvākt Tumsas Spēkus no planētas, novērst iespēju jebkādai viņu ietekmei uz cilvēci, kura izvēlējusies kustību uz Gaismu, tādā veidā atvieglojot un paātrinot šo kustību?

Jautājums nav tik viennozīmīgs, kā liekas.

Pirmkārt, cilvēki, tūkstošgadēm pieraduši pie dzīves apstākļos, kad uz viņiem iedarbojas tumšas enerģijas, vienkārši nav spējīgi ātri pāriet uz barošanos ar gaišākām enerģijām, pārejai ir jābūt pakāpeniskai un jābalstās uz katra brīvo gribu:

“puse visu cilvēku ir tumšo Spēku audzināti. Viņiem ir tāda domāšana, viņiem ir tādi mērķi, kurus nākas ņemt vērā, un viņu mērķi ir tikpat svēti tiem, kuri ar viņiem strādā no augšas, kā jūsu miermīlīgie mērķi. Te vēl joprojām ir brīvās izvēles mīnu lauks.” [24]

Otrkārt, mēs visi gribam mieru, bet vai ne mēs paši ar savām nepilnīgajām domām visu laiku nepiebarojam tos, kas barojas ar tumsu? Mūsu bailes, neuzticēšanās sev, pazemināts pašnovērtējums reizēm rada vairāk tumsas, nekā “karstajos punktos”. Bet mūsu radītajai enerģijai ir jātiek kaut kā utilizētai. Kas, ja ne Tumsa, var to labāk izdarīt? Tāpēc Slepenās Valdības viens no galvenajiem uzdevumiem, kuru viņi neapzinās,

“ir veco enerģiju atstrādāšana, lai dotu iespēju atnākt jaunām. Vecais pasīvajā inertajā stāvoklī aiziet ļoti nelabprāt, taču laiks ir nepielūdzams, tāpēc pasākumi, lai realizētu vispasaules mērķus un “pievilktu klāt” apziņas vidējo līmeni līdz plānotajam, reizēm mēdz būt visai radikāli. Protams, šos pasākumus zemās vibrāciju frekvences dēļ (to zemās vibrāciju frekvences dēļ, kam tie tiek piemēroti) nevar realizēt augstas pakāpes spēki… Šīs “valdības” locekļi ne vienmēr apzinās savu patieso lomu, jo ego viņu līmenī nav pietiekami attīrīts tīram dievišķam darbam, taču viņam piemīt pietiekošas īpašības, lai kārtīgi izpildītu savu darbu to uzdevuma ietvaros.” [27]

Šī Tumsas spēja utilizēt negatīvas enerģijas var pat tikt izmantota gaismas darbā:

“Patiešām, es paretam savā praksē pielietoju arī tumšo spēku darbu. Ja uz cilvēku ir tumšo spēku maģiska iedarbība, tad gaišie spēki to novākt nevar. Es piesaucu gan gaišos, gan tumšos spēkus. Tumšie apēd, viņiem tā ir barība, bet gaišie apklāj ar gaismu. Viņi strādā vienlaicīgi, ļoti draudzīgi un saskanīgi. Viņi nenaidojas, un katrs dara savu darbu.” [25]

Treškārt, daudziem cilvēkiem vienkārši ir nepieciešams vēl iziet cauri negatīvām situācijām, lai pamostos no Aizmirstības Miega. Nav nejaušība, ka daudzi no mums pēc savas pieredzes atceras, ka, lai pamostos, dažreiz ir vajadzīgs “zvaniņš” modinātājā, kuru uzvilkusi Tumsas Ģimene:

“Saskaņā ar Zemes Grāmatu, šķiet, ka jūs nekad nebūtu pamodušies bez tā, ja Tumsas Ģimene nikni un bezjēdzīgi nebūtu sasitusi visas jūsu vērtības un robežas. Jūs atrastos labsajūtā, līdzīgi gremokli gremojošām govīm, neievērojot notiekošo. Tāpēc patvaļa, apvainojums, šoks, sāpīga uzticības ļaunprātīga izmantošana augstu pacels savus karogus uz Zemes.” [1]

Ceturtkārt, Radītājam viss ir radīts Mīlestībā, Viņš mīl visus Savus radījumus, Viņam nav būtnes, Viņa necienīgas, un nav būtnes, atdalītas no Viņa. Viņš ņem vērā iespējas, kuras atveras šajā svētīgajā izmaiņu un pārveidojumu laikā, arī Tumsas Spēkiem. Kā Tumsas augšanai Gaismas iekšienē bija vajadzīgi Gaismas enerģiju ierobežojumi, tā arī Gaismas augšanai Tumsas iekšienē ir vajadzīgi Tumsas enerģiju ierobežojumi, tas ir, Gaismas enerģiju palielināšana. Ne tikai cilvēki pašlaik mainās, mainās arī tumšie spēki, un mums nav tiesību liegt viņiem šo iespēju tieši tagad, tam vislabvēlīgākajā laikā.

Un, visbeidzot, piektkārt, sadarbība ar Tumsas Spēkiem ļauj atrisināt uzdevumus, kuri saistīti ar Planetārā Kristāliskā Režģa (PKR) aktivizāciju, un, tātad, arī ar cilvēces apziņas pacelšanu:

“Gaismas Ģimenei ne pirmo reizi jātransformē negatīva enerģija pozitīvā… IKS-matrica satur sevī KODU KOMPONENTES, nepieciešamas PKR aktivizācijai. Un līdz tam brīdim, kamēr atbilstošie Zemes Kristāliskā lauka fragmenti neaktivizēsies, Informatīvi-Komunikatīvā Sistēma paliks viens no vispārējā Plāna izpildes “instrumentiem”. Tā saucamās “kodu komponentes” ielika IKS-matricā tā civilizācija, kura tās radīja. Tie, kurus mēs nosaucām par RA-DIEVIEM.” [11]

Kā mēs redzam, patlaban ir laiks Noturēšanās Spēkos redzēt nevis ienaidniekus, bet palīgus kopīgā planētas sakopšanas un apziņas pacelšanas darbā. Ar viņiem nav jākaro, jānosoda vai jāmazina viņu nozīme. Būtībā viņi vienmēr ir bijuši mūsu sabiedrotie kopīgajā Augšupcelšanās darbā, bet ne viņi, ne mēs agrāk to nesapratām, jo kopējās ainas redzējums līdz zināmam laikam bija aizsegts. Bet, kas attiecas uz viņu klātbūtni uz planētas, tad pakāpeniski, samērā ar to, kā tam tiks radīti apstākļi, viņi turpinās atstāt planētu. Viņu interesēs ir, vai nu izmanīties, vai arī aiziet no planētas, jo viņi vienkārši nespēs eksistēt pieaugušo vibrāciju apstākļos.

Atgriezīsimies pie Eksperimenta galvenā, Noslēdzošā etapa sākuma. Uz to laiku uz planētas bija sasniegts ļoti precīzs Gaismas un Tumsas attiecības balansējums. Šis stāvoklis tika nofiksēts un aizsargāts no iespējamas nelīdzsvarotības, radot informatīvi-enerģētisku “karantīnu”, kas tad arī ļāva nodrošināt Eksperimenta nepieciešamo “tīrību”. Tādejādi, visas nepieciešamās komponentes un garšvielas bija pievienotas Eksperimenta “vārāmajā katlā”, vāks tam bija uzlikts, un šī “zupa” ar dažādām apziņām tika pakārta virs uguns. Pirmproduktu izvēle bija ārkārtīgi riskanta, taču Eksperimenta organizatori cerēja, ka rezultātā var iznākt neparasts un ļoti “garšīgs” ēdiens.

Ir pieņemts uzskatīt, ka Gaismas un Tumsas spēku balansējums bija noregulēts tā, ka Dieva un Velna spēki bija vienādi. Tāpēc katram cilvēkam bija vienāda iespēja izvēlēties kustību uz to vai otru pusi, un šī izvēle parasti tika saistīta ar Dieva un Velna, Gaismas un Tumsas cīņu. Taču šis līdzsvars ir pareizs tikai daļēji:

“Gaismas un tumsas paradigmā, tūkstošiem gadu garumā, pavisam nebija nekāda līdzsvara. Tur nekad nebija sabalansētības. Šajā paradigmā vienā svaru kausā guļ, kā mēs to sauktu, tumšā apziņa, bet otrā – gaišā apziņa. Un tā puse, kura pārstāv tumsu, vienmēr bija smagāka, vienmēr bija uzvarošā puse.” [7]

Taču Tumsa vienmēr bija uzvarošā puse tikai Dualitātes spēles laukumā. Un, otrādi, aiz Dualitātes uzvarošā puse bija Gaisma. Tādejādi, cīņas, kurā piedalītos abas pretim cīnošās puses, kā tādas nekad arī nebija. Bija tikai cīņas šķietamība, bet Gaisma tajā nekad nepiedalījās. Bet šīs cīņas šķietamība bija stimuls apziņas pacelšanai aiz Dualitātes ietvariem. Bet, kas attiecas un Pasaules Dualitātes Likumu, kurš darbojas ne augstāk par mentālo plānu, tad tas skan sekojošā veidā:

“Ļaunais aprij Labo, bet Gaisma aprij Tumsu.

Ļoti dīvains traktējums, kā gan to saprast? Ja Gaisma aprij Tumsu, tātad Tumsa – Labums?

Nē, protams. Tiekam skaidrībā.

Tu esi uzbūvējusi māju, tev un tavai ģimeni tas ir labums, bet ļauni cilvēki šo māju nodedzina vai sagrauj ar bombardēšanu. Viņi ir aprijuši tavu labumu (ne lietu nozīmē, bet katra no ģimenes komforta, eksistēšanas labuma nozīmē). Tu (tava dvēsele) ir nolaidusies bēdu un nelaimes tumsā. Un tikai piedošanas gaisma un citu palīdzība palīdzēs tev atkal pacelties un atkal iziet eksistēšanas gaismā un mīlestībā…

Bet ja jūs vardarbībai atbildēsiet ar vardarbību, ļaunumam – ar ļaunumu, tas no tā tikai attīstīties, jo, kam ir pielikti pūliņi, tas tad arī attīstās.

Gaisma aprij tumsu. Izvest visas insinuācijas, visas manipulācijas, vienošanos un nodevību gaismā, tas ir, atklāt slepeno gaismai, un tumsa izklīdīs, tāpēc ka neviens ar vēsu prātu domājošs cilvēks neatbalstīs nodevējus un tirānus.” [19]

TAMLĪDZĪGI AICINĀJUMI PĀRTRAUKT CĪŅU AR ĻAUNUMU DAUDZIEM IR NESAPROTAMI UN AIZDOMĪGI. DAUDZUS BIEDĒ PERSPEKTĪVA, KA, PĀRTRAUCOT PRETOTIES ĻAUNUMAM, VIŅI PALIKS BEZ AIZSARDZĪBAS, KĻŪS ATVĒRTI TUMŠO SPĒKU IZSMALCINĀTAJĀM DARBĪBĀM – VILTUM, MANIPULĀCIJĀM, ZAGŠANAI… TAČU ŠĪS ŠAUBAS ARĪ IR TIKAI TUMŠĀS APZIŅAS ATLIEKU IZPAUSME. CILVĒKS, KURŠ IZVĒLĒJIES GAISMAS CEĻU, AIZSARGĀ KOSMISKO LIKUMU – PIEVILKŠANAS LIKUMA, ATSPULGA LIKUMA UN APZINĪGAS RADĪŠANAS LIKUMA – DARBĪBA. To kopīgā darbība ir tāda, ka visu savu apkārtni – draugus, kolēģus, darbu, sadzīves apstākļus, materiālo labklājību – cilvēks rada ar savām domām, emocijām un nodomiem. Un tātad cilvēka gaišas domas nevarēs viņa dzīvei pievilkt nekādas “tumšas” situācijas. Problēma, tādejādi, ir nevis neaizsargātībā, bet nepieciešamībā attīrīt domas un emocijas.

Atgriezīsimies pašreizējā laikā. Eksperiments ir pabeigts, “vārāmais katls” ir noņemts no uguns, iznākušais ēdiens dziest un nostāvas. Pamēģināsim novērtēt, kā Eksperimenta rezultāti ir ietekmējuši pretim cīnošās puses. Pozitīvās izmaiņas, kuras ir iezīmējušās Tumšo Spēku pulkā, mēs jau atzīmējām. Bet ko tāds riskants un grūts Eksperiments ir devis pašiem Gaismas Spēkiem, jo tas taču bija tieši viņu iecerēts, sagatavots un īstenots?

Pirmkārt, Tumsas Spēki izrādījās lieliski, ļoti stingri un prasīgi skolotāji:

“Šodien izmantotais vārds “Dēmons” ceļas no sena vārda “Daimons”, kurš nozīmē “skolotājs vai audzinātājs”. Dēmoni patiešām ir reāli, un viņiem ir spēks mācīt jūs ar piespiedu un neaizmirstamiem paņēmieniem. Dēmonus no Garīgajiem Audzinātājiem atšķir tas, ka viņi jūsu dzīvē ienes spoguli, kurš atspoguļo jums JŪSU ēnas aspektus, tās JŪSU slēptās daļas, kuras jūs esat izvēlējušies nepieņemt un negribat satikt… Dēmoni parasti ainā ieiet, lai piedzītu nokavētus rēķinus – jūsu dzīves jomās, kurās jūs atteicāties no apmācības un vadības. Izmantojot vārdu “piedzīšana”, mēs esam ļoti precīzi… Ja jūs atsakāties iezemēt savas paša tumšās enerģijas, tās dažreiz pievienojas jūsu īpašumam, mājdzīvniekiem, tuviem draugiem vai bērniem… Būtībā pats vārds “ļaunums” – tas ir vārds “dzīve”, izlasīts no beigām (evil=live), kā spogulī.” [4]

Apmācība ir saistīta pirmkārt ar saprāta attīstību. Sākumā spēcīgs stimuls saprāta attīstībai ir Ego. Viņš liek personībai attīstīties ar mērķi apdzīt, uzvarēt un būt labākam nekā apkārtējie. Izkropļoti priekšstati par laimi kā materiālu labklājību un varu spiež strādāt un pelnīt, tas ir, dod zināmu dzīves jēgu. Taču noteiktā attīstības etapā saprāts sāk apzināties, ka tāda dzīve izpratne ir ne vairāk kā ilūzija. Tādejādi, tumšie spēki mudina mūs mainīties mūsu saprāta tumsās daļas iedarbībā:

“Jūs salīdzināt jūsu saprāta tumšās un gaišās puses un izdarāt izvēli uz mīlestības pusi, jo apziņas tumšā daļa ved pie ciešanām. Gan viena, gan otra puse izmaina jūs, iedarbinot saprāta attīstības, iedarbojoties grūdieniem no ārienes, no ārpuses, dievišķo mehānismu.” [26]

Bet, lai salīdzinātu saprāta tumšās un gaišās puses, vajag iemācīties atšķirt labo un ļauno, bet kā mēs to būtu varējuši izdarīt, ja nebūtu iepazinušies ar ļauno? Tāpēc, ja nebūtu ļaunuma, nebūtu arī saprātīguma:

“Ja nav ļaunā, tad saprāts attīstībā gandrīz nav vajadzīgs, ļaunais skubina un dod iespēju izvēlēties pareizu ceļa virzienu – no tumsas uz gaismu un mīlestību. Ļaunais apmāca saprātu daudz efektīvāk, jo saprātīgums – tas pirmkārt ir humānisms, cieņa pret dzīvību un viņas – jebkuras – cilvēku, dzīvnieku, augu, planetārās, saglabāšana.” [23]

Izglītība, iegūta Tumšo Spēku skolā uz Zemes, ļauj mums sasniegt ļoti augstu statusu:

“Uz Zemes jūs esat ieguvuši augstāko specifisko izglītību, līdzīgu izglītībai slavenajās senajās Eiropas universitātēs, tādās, kā Kembridža. Un jūs, kā tādu mācības iestāžu abiturienti, pēc tam cits citu zināsiet un palīdzēsiet cits citam, jo jūs atšķirsieties ar īpašām vibrācijām, kas nebūs līdzīgas citām, tāpēc ka jūs nolaidāties tumsā, jūs iepazināt ļaunu, un jūs pastāstījāt visiem pārējiem, kas tas tāds ir un kāpēc nedrīkst darīt ļaunu.” [20]

Otrkārt, Tumsa mums palīdzēja atrast un saprast, kas ir Mīlestība. Protams, ka Tumsa nevarēja mums parādīt Mīlestību, taču viņa parādīja mums ceļu pie viņas. Iegremdēšanās Dualitātes zemu vibrāciju enerģijās veda pie Mīlestības pazaudēšanas, viņa nevarēja eksistēt Dualitātes smacīgajās enerģijās. Mīlestība, kā spēcīgākais attīstības stimuls, Dualitātē tika nomainīta ar citu stimulu – bailēm. Mīlestība aizgāja, un palika tikai ļoti vāja atmiņa par viņu. Lūk, kāpēc par Mīlestību tik daudz runā, un gandrīz neviens par viņu neko nezina. Tā mīlestība, kura dažreiz mums atklājas Dualitātē – ir mīlestība ar ierobežojumiem, tikai Mīlestības ēna. Taču, būdama pat ar tik samazinātu klātbūtni, Mīlestība deva neparastus Gara atdzimšanas asnus, liekot viņu meklēt:

“Tur, kur ir bailes, nav mīlestības. Tur, kur nav mīlestības, to var atrast jaunos un neparedzamos veidos. Neesot mīlestībai, var izzināt un pat radīt veselu emociju gammu. Mīlestības neesamību var sajust dažādi. Taču, lūk, mīlestību var sajust tikai uz baiļu fona…” [6]

Neesot Mīlestībai, mēs varam saprast viņas vērtību:

“Visuma Mīlestības resursa ierobežojumi tad arī deva TĀDU iespēju DAUDZVEIDĪBU cilvēka attīstībā, kurš sākotnēji tiecas iepazīt Mīlestību kā visu Esošo, bet kuram nav iespējas iesūkt savā “Es” Mīlestību pilnā plūsmā. Cilvēks, kā tuksnesī sāpju plosīts ceļinieks, kurš sapņo par mīlestības malku un kuram galu galā ir iespēja baudīt tikai viņas lāses. Un, atkal satiekot mīlestības jaunas lāses, cilvēks saprot visu viņas varenību, visu viņas skaistumu un visu viņas ārstējošo un dziedējošo spēku. Jā, jā, Mīlestības visa spēka iepazīšana un atzīšana caur viņas vissīkākajām lāsēm tad arī deva TĀDU apbrīnojamu visa ESOŠĀ IZAUGSMI uz planētas Zeme. IEROBEŽOTĪBA MĪLESTĪBĀ kļuva par progresa, evolūcijas, kustības augšup pa spirāli faktoru. Izrādījās, ka Mīlestības pat vāja atbalss un atskaņa spēj atnest cilvēkiem apbrīnojamus augļus, kurus dod radoša Mīlestība, atbrīvojoša Mīlestība.” [15]

Un, treškārt, ir vēl kaut kas, pats svarīgākais no visa, ko Gaismas Spēki sasniedza Lielā Eksperimenta procesā ar Tumsas Spēku palīdzību. Jūs jau zināt, ka līdz Eksperimenta veikšanai uz planētas Zeme mūsu Galaktikā bija vēl astoņas brīvās izvēles planētas, septiņas no viņām spēja iziet uzkāpšanas ceļu no blīvās matērijas uz Garīgo pasauli. Visas septiņas civilizācijas veica Augšupcelšanos pēc viena un tā paša scenārija, bet Zeme spēja ieiet Augšupcelšanās procesā unikālā veidā. Kāda ir šī unikalitāte?

Ir pieņemts uzskatīts, ka Eksperimenta mērķis ir atdalītības no Dievišķības ilūzijas apstākļos, maksimāli dziļi iegremdējoties matērija blīvumā, spēt atrast ceļu uz Mājām, un turklāt apzināties Mīlestības vērtību un attīstīt individuālo saprātu. Tālākajā, vibrācijas paaugstināšanas procesā, Dualitātes enerģijas ir paredzēts transmutēt. Tas viss ir pareizi, un pēc tāda scenārija noritēja norādīto septiņu planētu Augšupcelšanās. Taču Augšupcelšanās tad notika nevis pilnīgi visai planētai, bet tiem viņas iedzīvotājiem, kuri uz to momentu bija gatavi, pārējai iedzīvotāju daļai bija jāturpina evolūcija uz citām ceturtās dimensijas planētām. Atcerieties daudzās publikācijas 2012. gada priekšvakarā – tieši tāds pats scenārijs gaidīja arī mūs. Taču Zemes visu cilvēku Augstākie “Es” pieņēma lēmumu iet citu ceļu – iet uz Augšupcelšanos visai cilvēcei kopīgi ar planētu! Tas deva iespēju radīt unikālu Apvienoto Daudzdimensionālo Genomu, kurš nevarēja tikt radīts, neapvienojot evolūcijas Lejupejošā un Augšupejošā atzaru ģenētikas. Taču darbs pie Daudzdimensionālā Genoma nebūtu sekmīgs bez vēl vienas komponentes.

Lieta tā, ka ēdiena gatavošanas procesā Eksperimenta “vārāmajā katlā” visas ēdiena komponentes pārdzīvo noteiktas izmaiņas, saistītas ar viņu savstarpējo iekļūšanu citai citā, un viņas piesātinošais buljons ir kaut kas jauns, kurš satur visu komponenšu īpašības. Un, tā kā komponentes ēdienam tika ņemtas sākotnēji nesavienojamas, tad Eksperimenta procesā tika radīts tas, kas mūsu Visumā vēl nebija bijis! Tika ielikti pamati konfliktējošu pretstatu – Gaismas un Tumsas – apvienošanai, kas tad arī bija viens no Eksperimenta svarīgiem mērķiem!

“Grūti ir paskaidrot pašu dziļāko jūsu ceļojuma nozīmi, bet mēs varam teikt: jūs radījāt jaunu agrāk neeksistējušas apziņas veidu…

Lūdzu, pievērsiet uzmanību: mēs neapgalvojam, ka mērķis ir pārveidot tumsu gaismā vai ļauno labā. Tumsa un gaisma, ļaunais un labais – tie ir dabiski pretstati, tie pastāv, pateicoties viens otra eksistencei.

Īsta garīgā alķīmija ienes “trešo enerģiju” – apziņas veidu, kurš, balstoties uz mīlestības un sapratnes enerģiju, iekļauj sevī abas polaritātes. Jūsu ceļojuma patiesais mērķis nav, lai Gaisma uzvarētu Tumsu, bet gan, lai paceltos augstāk par pretstatiem un radītu jaunu apziņas veidu, kurš uztur vienotību, pat pastāvot gaismai un tumsai.

…noslēpums ir, ka pērles meklēšanas procesā jūs to radāt. Pērle – tas ir Kristus apziņas garīgais zelts. Pērle – tie esat jūs, duālisma pieredzes pārveidotie.

Šeit ir īsts paradokss: izzinot jauno, jūs to radāt. Jūs kļūstat par Dieva radītu pērli.

Dievam nav citas iespējas to izdarīt, jo tas, ko jūs meklējāt, neeksistēja: jums nācās to radīt.” [6]

Līdz šim Visumā neeksistēja rase, spējīga sevī apvienot tik nesavienojamus, pretējus jēdzienus kā Tumsu un Gaismu. Iepazīstoties ar Žurnālā “Мировой ченнелинг” publicēto rakstu sēriju “Atgriešanās pie Slepenās Doktrīnas” par cilvēces radīšanas vēsturi, mēs redzam, cik daudz komponenšu ir savienots Apvienotajā Daudzdimensionālajā Genomā un cik sarežģīts tas ir. Šo daudzo komponenšu savienojums, tik rūpīgā veidā radīts simtiem tūkstošu gadu ilgi, tad arī noteica pašu unikālāko cilvēka īpašību – spēju savienot enerģijas, kuras agrāk likās nesavienojamas. Cilvēks izrādījās spējīgs savienot Gaismas un Tumsas labās īpašības un nivelēt to trūkumus, un cementējošais spēks turklāt ir Mīlestība. Protams, ka darba šajā virzienā stāv priekšā vēl ļoti daudz, un ļoti grūta darba, jauna un interesanta, kur nav zināmu risinājumu. Stāv priekšā harmonizēt un nolīdzsvarot to, kas nekad vēl mūsu Visumā nav bijis harmonizēts un nolīdzsvarots; rezultātā cilvēkā nav jābūt iekšējai cīņai, dalījumam pretstatos, bet ir jābūt iekšējai viengabalainībai. Pirmkārt, ir jāizmaina Tumsas spēki:

“tumšās pasaules tiks transformētas, lai saderētu ar gaismu, kas nav iespējams tādā veidā, kādā viņas tagad eksistē. Pagaidām viņu klātbūtne cilvēkā grauj viņa psihi, viņa fizisko un smalkos ķermeņus. Dabiski, gaismas iedarbībā tumšs ķermenis transformējas, ja cilvēks uz to iziet, piekrīt un strādā ar to. Un tad viņš iziet uz šo trešo pozīciju, kur viņš nav gaišs un nav tumšs, viņš ir neitrāls. Un tas ir ceļš Visam, Kas Ir.” [18]

Kādi tad ir Vienotības trūkumi “klasiskajā” izpratnē, kuri nosaka nepieciešamību to papildināt ar dažām Tumsas īpašībām? Kāpēc gaišajiem spēkiem bija nepieciešams ņemt mācības pie tumšajiem spēkiem, jo Lielais Eksperiments taču tika tieši Gaismas sagatavots un veikts? Lieta tā, ka Vienotībā to veidojošajām apziņām ir atņemti Spēki, tur nav Gribas, atsevišķas apziņas atrodas ekstāzes eksistences stāvoklī mūžīgā baudā un svētlaimē. Tur nav stimulu tālākai attīstībai un radīšanai. Un, otrādi, Tumsas pievilcīgā puse ir, ka tā

“ir milzīgs spēks, jo no turienes parādās iespēja būt tam neatkarīgajam pašam, kurš izdara izvēles un pieņem lēmumus, pēta jauno, aug spēkā un pašapziņā. Visa jūsu dvēseles attīstība ir atkarīga no jūsu zināšanām par tumsu, lai jūs varētu strādāt kopā ar viņu un transformēt viņu.” [13]

Šo spēku, gaišo un tumšo, sintēze, saprātīga savienošana, kura izslēdz to cīņu, dod varenību. Turklāt nav iespējamas kā zemas dēmoniskas vibrācijas, tā arī daiļrunīgas, gribu degradējošas vibrācijas:

“Šeit dūrē ir savākti spēja, varenība, griba, spēks, gaisma, mīlestība, labklājība. Šeit ir jauna cilvēce pilnīgi jaunā interpretācijā. Tā nav ne gaišo interpretācija, ne tumšo interpretācija. Tā ir cilvēce, kura ir izkalta gaišo un tumšo spēku cīņā un savienota kopā kā cirvis un cirvja kāts, kā tas, kas rada un kalpo, un tas, kas grauj.” [18]

Lai galu galā mēs nonāktu pie sapratnes par tādas apvienošanas nepieciešamību, tad arī bija vajadzīga cīņa. Saprāts, kurš darbojas ar Mīlestību, kuram piemīt Labā un Ļaunā atpazīšanas pieredze, kuram ir Griba un Spēks Radīt, bija Radītājam vajadzīgs tādēļ, lai gatavotu Savu maiņu – materiālu Visumu Radītājus, spējīgus pieņemt lēmumus un mainīt Visumus, būvējot un attīstot ne tikai savu personību, ber arī Kopību, Vienotību:

“Materiālo visumu radītājiem bija jāiegūst pieredze materiālos visumos, pieredze matērijā, lai no iekšpuses saprastu visas komponentes, visus attīstības vektorus – uz leju, uz augšu, pa labi, pa kreisi, uz iekšu. Un, tikai ņemot vērā visus šos spēku virzienus, radītājs var radīt pilnvērtīgu radījumu…

Kas priekš mums ir kristāliska tīrība, kad mēs runājam par gaismu un tumsu?

Pretnostatījuma spēks, pārvērsts neitrālā potenciālā. Griba, vērsta nevis uz kaut kādu nekrietnību vai postījumu radīšanu, bet griba radīt pasauli. Kad viens spēks attīra, graujot radīto, to, kas nokalpojis, bet otrs liek šajā pašā vietā jaunas attiecības, jaunu ticību, jaunas civilizācijas, jaunas rases, jaunu cilvēku.

Dievišķajā Radītājā šie spēki ir tik līdzsvaroti, cik tas vajadzīgs. Ne obligāti vienlīdzīgi, taču viņi papildina viens otru un darbojas vienotībā.” [18]

Gaismas un Tumsas apvienošanas uzdevums ir cieši saistīts ar Viena, Ādama Kadmona Apziņas formēšanos. No Vienotības apziņas viņa atšķiras ar to, ka ir individualizēta. Būdama cilvēces un Ercenģeļu kolektīvā apziņa, Viena Apziņa ir Cilvēka augstākā apziņa, cilvēku visu dzīvju rezultāts:

“Cilvēka Viena” radīšanas mērķis tagad ir skaidrs: viņš taisnā ceļā iet aizstāt Debesu Tēvu tādu pašu Būtību pulkā (Pabeidzēju korpusā), Visaugstākajā savienojumā ar citiem Radītājiem kā Dēls Cilvēciskais, vispilnīgākais šajā mirklī.” [21]

Atgriezīsimies pie mūsu īstenības. Mēs redzam, kā visā pasaulē, visās attiecību jomās starp cilvēkiem, starp grupām, starp valstīm ir pastiprinājušās Tumsas izpausmes. Taču tas liecina ne par Tumsas spēku pieaugšanu un ne par tās palielināšanos, bet, otrādi, par to, ka tā pirmoreiz ir izrādījusies izdzīvošanas režīmā! Citādi tumšā apziņa nenāktu ārā no ēnas, bet turpinātu piesegties ar šī pasaules visu vareno – valdību, finanšu un komercstruktūru – ietekmi. Gaisma uzvar! Taču Tumsa nepadodas bez kaujas, un pašlaik cīņa jau norit. Ko gan darīt tā labā, lai Tumsas mūsu pasaulē nebūtu tādā izpausmē, kad tā ir ļaunuma avots? Kā transmutēt Tumsu? Agrāk mēs jau diezgan sīki aplūkojām, ka tas nevar tikt sasniegts cīņas ceļā: Tumsas spēki ir “pārāk stipri, lai viņus varētu iznīcināt, pie viņiem jāmeklē pieeja un jātransformē viņi, līdzcietīgi saprotot viņu mērķus.” [2]. To, ka cīņa nevedīs pie uzvaras pār Noturēšanas Spēkiem, un to, kā būtu jādarbojas Gaismas Spēkiem, ļoti sīki ir izklāstījis Nikolajs Rērihs [28]. Arī [7] ir parādīts, kā šo pieeju pielietot attiecībā uz organizētās tumsas un ļaunas domāšanas uz šīs planētas pēdējo balstu, kurš mēģina radīt islāma valsti (ILIV – Irākas un Levantes Islāma Valsts):

“Uzvara netiks sasniegta bombardēšanu rezultātā. Tas tiks izdarīts ar saprāta, skaidras domāšanas un finanšu kontroles palīdzību. Ir pats laiks, lai saprātīgi pieietu šīm lietām un nebaidītos paskatīties uz šo āķīgo uzdevumu citādi nekā iepriekš. Nepielietojiet to pašu enerģiju, kuru lieto viņi, lai ar viņiem cīnītos, tāpēc ka tā jūs neuzvarēsiet.”

Raksta pirmajā daļā mēs redzējām, ka Tumsas pārveidošanai pietiek izgaismot to ar Patiesības gaismu, Mīlestības gaismu, tas ir, izpildīt darbības, pretējas tām, kuras noveda pie Tumsas radīšanas:

“Tumsa – tā ir Gaisma bez kustības. Tāpēc, kad mēs dodam Tumsai Mīlestību, viņa nemainīgi pārvēršas Gaismā, sāk attīstīties. “ [3] “…gaisma izkliedē tumsu. Tas samazina tumsas summāro daudzumu, un svari izkustas… Samērā ar to, kā tumsa zaudē savu substanci (savas ietekmes sfēru), gaisma sāk pārbīdīt svaru balansu uz savu pusi. Mēs jums vienmēr esam teikuši, ka pašai par sevi tumsai enerģijas nav. Tumsa – tā ir tikai vienīgi gaismas neesamība. Un tāpēc tas notiek pats par sevi: jo vairāk gaismas – jo mazāk tumsas.” [7] “Atļaujiet tagad mīlestībai ne vienkārši plūst. Atļaujiet tai ne vienkārši ietīt visu Zemeslodi. Sūtiet savu dziedinošo mīlestību to sirdīs, kas cieš tur, zemfrekvenču astrālajās pasaulēs. Saprotiet, ka viņi patiešām ir mūsu brāļi. Un viņiem tagad ir ļoti smagi. Jā, viņiem ir jāpārslimo šī kosmiskā gripa. Bet kas ir gripa? Visbiežāk – tā nav vienkārši slimība. Tas ir mutācijas process. Garīgās evolūcijas process. Jā, dēmoniskajām būtībām ir dvēsele. Jūs esat pārsteigti? Tā ir! Tāda dvēsele ir ļoti transformēta… Taču viņa ir! Mīlestība, nosūtīta dēmonisko būtību sirdīs, pamodinās viņu… GARĪGUMU. Dažas no viņām pavisam citādāk paskatīsies uz pasauli. Un pat sajutīs savas transformētās dvēseles dziļumā Visa Visuma Lielā Radītāja klātbūtni.” [12]

Dažreiz var dzirdēt viedokli, ka sūtīt uz tumšo enerģiju koncentrēšanās vietām Gaismu un Mīlestību ir nevēlami, jo tas izjauc spēku balansu uz planētas un dod iespēju Tumsas spēkiem atbildēt jebkurā citā vietā, lai atjaunotu šo balansu. Lucifers [25] uz to atbild tā:

“Droši varu teikt, ka tie ir tumšo triki, lai apturētu jūsu darbības kaut vai uz to laiku, kamēr jūs netiksiet skaidrībā. Gaisma aprij un izkliedē tumsu, neatstājot tai izredzes.”

Un patiešām, iepazīstoties ar Tumsas rašanās cēloņiem un apstākļiem, mēs redzam, ka Gaismas un Tumsas balansa kā tāda Visumā nav, tas tika uz Zemes radīts tikai uz Dualitātes Eksperimenta laiku. Pašlaik Dualitātes Eksperiments ir pabeigts, Galaktikas un Visuma Gaismas Spēki vispusīgi palīdz Zemes cilvēcei, lai ar katru dienu Zeme kļūtu arvien gaišāka un gaišāka.

Cits jautājums, kurš dažreiz satrauc Gaismas Darbiniekus – cik likumīgi mēs iejaucamies tajos vai citos procesos, kuri notiek, piemēram, katastrofu, dabas kataklizmu un kara darbību vietās. Vai mēs ar savas iedarbības spēku nevaram, lai pat ar labākajiem nodomiem, atnest nevis labumu, bet kaitējumu? Jo mēs taču nezinām, cik iešana cauri negatīviem pārbaudījumiem ir mērķtiecīga to dalībniekiem, nezinām notikumu karmisko nosacītību. Iejaukšanās patiešām var būt nevietā – ar noteikumu, ja mēs strādāsim bez saiknes ar saviem Augstākajiem “Es”, Skolotājiem un bez pilnīgākas ainas redzējuma:

“Jūs esat Zemes Logosa, viņa kolektīvās apziņas – cilvēces – pārstāvji. Jūs varat izmantot savu spēku, tikai ļoti saprātīgi un akurāti. Ja jūs viņu izmantosiet „pēc savas saprašanas”, cīnīsieties pa visu planētu ar tumšajiem spēkiem, tad tiksiet savās darbībās ierobežoti. Visu spēku mijiedarbība ir noregulēta. Ja tas būs vietā, tad ies cauri, ja nevietā, ja par agru vai ja darāt nepareizi, tad tas nestrādās.

Jūs vienalga ejat ciešā saiknē ar saviem Skolotājiem, kuri skatās, kā jūs sākat izmantot savu varenību. Jūs tikai mācāties to izmantot, un ne vienmēr tas ir saistīts ar jūsu uzdevumu. Kad jūs mēģināsiet „pārcensties” „pēc savas saprašanas”, tas nenostrādās, lai jūs neuztītu jaunu karmu. Mēs taču saprotam, ka mācekļi, kuriem ir pieeja saviem jaunajiem spēkiem, mācās tos pielietot. Tāpēc viss pagaidām norit apmācības ietvaros un mūsu vadībā… Protams, ja jūs negribat tīt jaunu karmu, jaunus sarežģījumus, strādājiet ciešā saiknē ar saviem Augstākajiem “Es” un Skolotājiem, kuriem jūs varat uzticēties.”[22]

Noturēšanas Spēkiem, bez jau uzskaitītajām būtībām un civilizācijām, var pieskaitīt arī visāda veida enerģētiskus parazītus. Viņu klasifikācija ir sniegta [17]. Samērā jauna parādība, kura kļūst arvien izplatītāka samērā ar Zemes vibrāciju paaugstināšanos, ir pelēko parazītu parādīšanās:

“Pelēkās būtības ir ne mazāk bīstamas, tāpēc ka viņas ir stiprākas par tumšajām. Viņas var daudz vieglāk mīmikrizēties, tas ir, izlikties par gaišām. Dažām no viņām ir milzīgs spēks, un tikai paši spēcīgākie dziednieki var tikt ar viņām galā… Dažas būtības sekmīgi aprij veselas “garīgas” grupas, izaugot kā astoņkāji un barojoties no arvien jauniem tādu grupu adeptiem.” [17]

Iznāk, ka, atbrīvojoties no tumšajiem parazītiem, mēs nonākam pelēko ķepās. Tā kā Visuma visas būtības ir vienas vienotas Sistēmas daļa, tad tajā savu noteiktu lomu spēlē arī pelēkie enerģētiskie parazīti. Starp Gaismu un Tumsu ir daudz starpstāvokļu, tāpat kā eksistē daudz pelēkā nokrāsu. Līdzīgi tumšajiem parazītiem, arī pelēkie mums pieslēdzas, mēģina nopumpēt enerģiju, aizsedz no gaišas informācijas… Taču, tāpat kā tumšie, viņi palīdz mums atrast un atbrīvoties no tā, kas jau nākamajā vibrāciju līmenī traucē mūsu kustībai uz augšu:

“tas, ka jūs sākat ciest no pelēkajiem, tā, kā jūs cietāt no tumšajiem, tā vienkārši ir manas citas daļas aktivizācija, kad viena daļa aiziet, kļūst nespēcīgāka, cita stājas viņas vietā, un viņa patīra jūsos to, ko nespēja patīrīt jūsos tumšie. Tumšie spieda uz jūsu sāpīgajām pogām un palīdzēja saprast, kas jūsos nav iztīrīts. Pelēkie pabeidz šo darbu priekš tā, lai jūs ieraudzītu savas vājās puses un pievilktu tās… jūs cenšaties iziet no šīs vides augstāk pēc vibrācijām, viņi grūž jūs iziet “uz augšu”, lai vairāk nesaskartos ar viņiem. Jums gribas iziet gaismā, un viņi jums pareizi norāda ceļu.” [16]

Un vēl viens parazītu veids – egregori. Egregors – tā ir enerģētiska astrāli-mentāla struktūra, kuru radījusi kolektīva apziņa un emocijas. Diezin vai kaut viens cilvēks, kurš dzīvo sociumā, var būt brīvs no egregoru ietekmes – tā ir atkarība no reklāmas, pārdodamajām precēm, noteiktas cilvēku grupas materiālā izdevīguma, masu informācijas līdzekļiem, valsts, interneta, dažādu grāmatu un rakstu autoriem. Visstiprāko egregoru vidū ir valstu, reliģiju, lielu sociālu kopienu egregori. Cīnīties ar šo ietekmju varu ir veltīgi, kamēr apziņa nepārsniedz kolektīvā egregora līmeni. Lai “atslēgtos” no egregora, eksistē tikai viens paņēmiens – pāraugt apziņā šo līmeni. Augšana Garā samazina skaitu vietām, kur pieķerties ego, ar kuriem tad arī manipulē egregors:

“Ja cilvēks atveras augstākiem spēkiem, viņš izkrīt no egregoru ietekmes, tāpēc ka viņa frekvences kļūst augstākas, un viņa apziņa spēj ieplūst augstākas kārtas kolektīvā apziņā, tādā kā “Kristus-apziņas Režģis”, piemēram… Egregoriālās ietekmes, tāpat, kā arī Noturēšanas Spēki – pēc būtības ir berzes spēki, kuri nav nekas vairāk kā sargi, eksaminētāji. Viņi noteiktās robežās notur un nelaiž tālāk tos, kuri nav pietiekoši izauguši pāriešanai uz nākamo klasi. Šos eksaminētājus nevar ne apmānīt, ne uzpirkt. Taču tu viegli tiksi garām, un viņi noteikti palaidīs, tikko kā tavs eksāmens būs sekmīgi nolikts.” [27]

Tātad visiedarbīgākais līdzeklis, lai atbrīvotos no visāda veida parazītiem – paaugstināt vibrāciju frekvenci augstāk par to līmeni, no kura ietekmē parazitējošās būtības. Turklāt ir svarīgi nevis vienkārši paaugstināt vibrācijas, bet paaugstināt vibrācijas, balstoties uz Mīlestību:

“Atteikšanās no egoisma par labu Mīlestībai MOMENTĀNI ceļ cilvēka vibrāciju līmeni. Un tad zemfrekvences enerģijas nespēj uz viņu NEKĀDI IEDARBOTIES! Noticiet! Tas patiešām tā ir. Kā tikko cilvēka sirdī izplaukst patiesas MĪLESTĪBAS zieds, katra viņa šūna, katrs atoms, katra vissīkākā daļiņa vibrē ar frekvenci, pār kuru nav varas zemākajām enerģijām. Bet, lūk, bailes, ienaids – visas negatīvās emocijas, negatīvās domas, padara iespējamu iedarbību uz cilvēkiem no to zemfrekvences dzīvības formu puses, kuras barojas no cilvēku enerģijām.” [10]

Taču ir iespējamas situācijas, kad cilvēks vēl pagaidām nav gatavs garīgai izaugsmei, bet parazitējošās būtības ietekme ir tik stipra, ka ved pie būtiskām veselības problēmām. Šajos gadījumos nenovērtējamu palīdzību var sniegt dziednieki, kuri spēj konstatēt tādu iedarbību un atbrīvot cilvēku no šīs būtības ietekmes. Īpaši svarīgi ir atcerēties, ka pēdējos laikos tumšo spēku aktivitāte ir daudzkārt pieaugusi, iedarbības mēģinājumiem tiek pakļauts praktiski katrs cilvēks, tāpēc vajag saglabāt domu un vēlmju tīrību, lai nekļūtu par viņu ietekmes objektu. Un tāpēc ir nepieciešama mentāla un emocionāla ģenerāltīrīšana. Tas nozīmē, ka mums ir jācenšas atrast un transmutēt visas vecās domformas, kuras turpina mūs saistīt pie haotisko zemāko dimensiju iluzorās realitātes, lai sasniegtu balansu, kurš eksistē Dualitātes centrā.

Kāds liktenis gaida tumšo spēku pārstāvjus?

“Tumšie, tāpat kā visi, pāriet uz nākamo plānu. Viņiem ir ļoti sarežģīti, sarežģītāk nekā jums atbilst vibrāciju plāniem, taču vibrāciju plāni arī būs dažādi. Nebūs taču tikai viena dimensija. Būs dažādi apakšplāni, dažādas nišas. Un absolūti ne visi tumšie aizies, paši zemākie aizies, taču kāds paliek.” [16]

“IKS-matricas un robotizēto būtību LIKTENIS ir izšķirts. Viņas saņems sava veida kosmisku izdziedināšanu, viņām ir atvērts koridors uz planētu ŠEFONA – vienu no Galaktikas svarīgākajiem Garīgajiem centriem, kur pēc ieplānota kop-radošuma ar Augstākajiem Spēkiem spēs turpināt savu evolūciju.” [11]

Tātad tagad ir pienācis laiks, kad mums vajadzētu atteikties no ienaidnieku eksistēšanas idejas, saprast, ka mēs esam Lielā Eksperimenta autori. Un tie esam mēs, kas ļoti atbildīgam kopīgam darbam pieaicināja uz Zemi gan dēmoniskās būtības, gan reptiloīdus, gan “pelēkos” citplanētiešus, gan iluminātus. Bija uzaicināti ļoti talantīgi aktieri – Eksperimentā spēlēt Tumsas pārstāvju lomu un turklāt dziļi sava “Es” iekšienē saglabāt iespēju atgriezties Mājās var tikai auksti attīstītas būtnes. Mēs esam atbildīgi par visiem, ko uzaicinājām, un mums ir jāpalīdz viņiem atgriezt aizmirsto Dievišķību un atjaunot Gaismas Ģimenes veselumu.

“Jebkura mācība cilvēkam, cilvēcei, pasaulei it tikai mācība, kurai pateicoties evolūcija turpinās un kurai pateicoties Es turpinu radīt Visumu. Man nav sliktu vai labu mācību, bet ir tikai Dzīvības Attīstības un Visuma radīšanas pieredze. Un jūs, mani Bērni, tajā man esat uzticami palīgi. Tas, kas agrāk bija ļaunums, kļūst par svarīgu pieredzi jaunas dzīves radīšanai. Tas, kas bija Tumsa, noteikti pārvēršas brīnišķīgā radošā Gaismā. Jūsu siržu dziļumā zināšana par to vienmēr ir dzīvojusi un dzīvo tagad… Ļaunais ir tikai dzīves pieredze, ar kuras palīdzību Labais attīstās un pāriet uz nākamo līmeni. Tumsa ir tikai mācība gaismai, pateicoties kurai Gaisma kļūst spožāka un spēcīgāka.” [5]

IZMANTOTIE AVOTI

Barabara Marsiniaka un Karena Marsiniaka (Barbara Marciniak and Karen Marciniak) (Барбара Марсиниак при участии Карен Марсиниак). Gaismas ģimene. Plejādiešu stāsti un dzīves mācības. (Семья света. Плеядеанские рассказы и уроки жизни.) http://www.koob.ru/marciniak/semya_sveta_pleyadeanskie_rasskazi_i_uroki_zhizni

 1. Barabara Marsiniaka. Spēka ceļš. Plejāžu viedums pasaules haosā. (Barbara Marciniak) (Барбара Марсиниак. Путь силы. Мудрость плеяд для мира в хаосе.) http://www.koob.ru/marciniak/path_of_empowerment
 2. Valdnieks Maitreija, planetārais Kristus-Melhisedeks caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Cilvēces galvenā izvēle (Владыка Майтрейя, планетарный Христос­Мелхиседек через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. Главный выбор человечества. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г. №2(14)) https://www.magnitiduha.info/archives/7999
 3. Atkalapvienotie caur Danielu Džeikobu. Darbs ar “pshishiskajiem traucējumiem” (Reconnections & Daniel Jakob) (Воссоединенные (Reconnections) через Даниеля Джейкоба. Работа с «психическими расстройствами») http://forumlight.ru/tp8/reconnections-t66-15.html
 4. Vienotais Dievs-Radītājs caur Sergeju Kanaševski. Mēs esam Visums (Единый Бог­Творец через Сергея Канашевского. Мы – Вселенная. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения» 2014г., №5(17))
 5. Ješua caur Pamelu Kribi. No Ego uz Sirdi II (Иешуа через Памелу Криббе. О Новой Земле, Работниках Света и Сознании) http://www.jeshua.net/lv/lightworker/jeshua7.htm

Jaunā Zeme I: http://www.jeshua.net/lv/lightworker/jeshua1.htm

 1. Krajons caur Lī Kerolu. Tumsas atklāsmes (Крайон через Ли Кэрролла. Откровения тьмы) http://my.mail.ru/community/sotvorjaem/6A28939EA7BC1C50.html
 2. Krajons caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Planetārā meditācija. Zelta harmonijas radīšana (Крайон через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. Планетарная медитация. Сотворение золотой гармонии. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г., №4(16)) https://www.magnitiduha.info/archives/8570
 3. Krajons caur Segeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Atklāsmes Kristālu Glabātājiem (10. Крайон через Сергея Канашевского. Из цикла «Крайон из России». Откровение Хранителям Кристаллов) http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=864
 4. Krajons caur Segeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Pēc Vispasaules plūdiem (par dažiem cilvēku civilizācijas noslēpumiem) (Крайон через Сергея Канашевского. Из цикла «Крайон из России». После Всемирного потопа (о некоторых тайнах человеческой цивилизации). /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2012г., №5(5)) http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=609
 5. Krajons caur Segeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Atvadīšanās no ienaidniekiem (Крайон через Сергея Канашевского. Из цикла «Крайон из России». Прощание с врагами. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2012г., №1(1)) https://www.magnitiduha.info/archives/2292
 6. Krajons caur Segeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Tumsas piedošana (Par dēmonisko būtību slimības iemesliem) (Крайон через Сергея Канашевского. Из цикла «Крайон из России». Прощение Тьмы (о причинах болезни демонических сущностей)) http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=911
 7. Marija Magdalēna caur Pamelu Kribi. Mācāmies saprast slimību (Мария Магдалина через Памелу Криббе. Понимание болезни) http://www.jeshua.net/lv/newage/newage19.htm
 8. Marija Maitreija, Planetārā Māte-Dieviete, Valdnieks Maitreija, Planetārais Kristus-Melhisedeks caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Un tad parādīsies Sfinksa jeb tiekamies Arkaimā (Мария Майтрейя, Планетарная Мать­Богиня, Владыка Майтрейя, Планетарный Христос­Мелхиседек через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. И тогда появится Сфинкс, или Встречаемся на Аркаиме! /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2013г., №3(9)) https://www.magnitiduha.info/archives/6552
 9. Meistars Kiraels caur Svetlanu Dračovu. Mīlestība kā visa esošā pamats (Мастер Кираэль через Светлану Драчёву. Любовь как основа всего сущего) http://www.light-group.info/co-creation/chennelingi/1022-kiraelloveaswhatever.html
 10. Natāliju Koteļņikova. Visam ir vietā būt (Наталья Котельникова. Всё имеет место быть) http://sanatkumara.lv/index.php/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/18-visam-ir-vieta-but
 11. Natāliju Koteļņikova. Noticēsim (Наталья Котельникова. Давайте поверим) http://sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/209-noticesim
 12. Natāliju Koteļņikova. Divi čenelingi no Saules (Наталья Котельникова. Два ченнелинга из Солнца) http://sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/429-divi-cenelingi-no-saules
 13. Natāliju Koteļņikova. Kosmosa likumi planetārā izpildījumā (Наталья Котельникова. Законы Космоса в планетарном исполнении) http://sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/331-kosmosa-likumi-planetara-izpildijuma
 14. Natāliju Koteļņikova. Zvaigžņu pāris (Наталья Котельникова. Звёздная пара) http://sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/57-zvaigznu-paris
 15. Natāliju Koteļņikova. Cilvēka un cilvēces jaunā apziņa (Наталья Котельникова. Новое сознание человека и человечества) http://sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/441-cilveka-un-cilveces-jauna-apzina
 16. Natāliju Koteļņikova. Jauni jautājumi un atbildes (Наталья Котельникова. Новые вопросы и ответы) http://sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/504-jauni-jautajumi-un-atbildes
 17. Natāliju Koteļņikova. Sanats Kumara: saprāts un matērija (Наталья Котельникова. Санат Кумара: разум и материя) http://sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/34-sanats-kumara-saprats-un-materija
 18. Natāliju Koteļņikova. Brīvās izvēles svētais mīnu lauks (Наталья Котельникова. Священное минное поле свободного выбора) http://sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/446-brivas-izveles-svetais-minu-lauks
 19. Natāliju Koteļņikova. Spēki un Varenība (Наталья Котельникова. Силы и Могущество) http://sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/201-speki-un-vareniba
 20. Natāliju Koteļņikova. Taisnīgums (Наталья Котельникова. Справедливость) http://sanatkumara.ru/soobscheniya/spravedlivost
 21. Natālija Romanova. Saruna ar Sanatu Kumaru (Наталья Романова. Разговор с Санатом Кумарой) http://sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/427-saruna-ar-sanatu-kumaru
 22. Nikolajs Rērihs caur Sergeju Kanaševski. Cīņa un Jaunā Ēra (Николай Рерих через Сергея Канашевского. Борьба и Новая Эра. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения» 2015г., №2(20))
 23. Projekts “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos”. Praktiskais gaismas darbs ar Kristālu Nr. 6, 16 – Miraniusa, Ladianas, Geliotrona Glabātājiem un Priesteriem 2013. gada 18. augustā (Проект «Вознесение на Востоке и Западе». Практическая световая работа с Хранителями и Жрецами Кристаллов № 6, 16 – Мираниуса, Ладианы, Гелитрона 18 августа 2013 года) https://www.magnitiduha.info/archives/6698
 24. Saelvators caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Kā noturēšanas spēki ietekmē gaismas grupas (Саэльватор через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. Чем ответим «Хамелеону». Как силы сдерживания влияют на группы света. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2014г., №4(16)) https://www.magnitiduha.info/archives/8632
 25. El Morija caur Sergeju Kanaševski. Dzīvība nemirstīgajiem (Эль Мориа через Сергея Канашевского. Жизнь для бессмертных. /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2013г., №3(9)) https://www.magnitiduha.info/archives/6552
 26. El Morija caur Sergeju Kanaševski. Kā parādījās “Armagedons” (Эль Мориа через Сергея Канашевского. Как появился «Армагеддон». /Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», 2013г., №2(8)) https://www.magnitiduha.info/archives/6063

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 2. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email