Магниты Духа

Krajons par īstiem svētumiem.

28.11.11

Atbilde uz jautājumiem.

Krajons caur Sergeju Kanaševski.

GALVENAIS SVĒTUMS: VISSVĒTĀKĀS DIEVMĀTES JOSTAS SAKRAMENTS

“Ir ļoti stipra vēlēšanās parunāt ar Krajonu – sakarā ar to, ka uz Maskavu bija nogādāta Vissvētākās Dievmātes Josta. To atveda uz ļoti neilgu laiku. Tautas paklanīties Svētumam ieradās tik daudz, ka nav iespējams pat iedomāties. Mēs, vietējie, pat arī neaizbraucām – saprotot, ka atstājam vietas iebraucējiem. Parunā ar mums, Krajon, par šo tēmu. Daudz jautājumu ir radies! Kāpēc, piemēram, Jostu glabāja vīriešu klosterī, kurp nav pieejas sievietēm? Krajon, ja tu būtu redzējis to cilvēku sejas, kuri stāvēja rindā, lai pieslietos ne pašai jostai, bet plauktam, kur stāv lāde, bet tajā paslēpta Dievmātes Josta! Sejās rakstītas dzīves šausmas, ciešanas un lūgums pēc palīdzības. Mana sirds plīst pušu, redzot to! Kad atnāks palīdzība ne atsevišķiem cilvēkiem, bet visiem mums uz Zemes? Varbūt es arī neprotu runāt, bet sirds raud no tā, ko es redzēju. Tikko noturējos neiekliegusies: “Dievmāte! Palīdzi visiem! Parunā ar visiem…” Piedod, Krajon, par muļķīgajiem jautājumiem…

Un vēl… Skaties, Krajon, cik cilvēku tic dvēselē, īpaši Maskavā! Taču kāpēc visi baidās pateikt par to balsī?

Irina, Piemaskava.”

Mani mīļie! Lielā Kristiešu Svētuma, Vissvētākās Dievmātes Jostas, ierašanās izsauca emociju vilni Krievijā. Patiešām, tūkstoši un tūkstoši ticīgu un ne pārāk ticīgu cilvēku traucās uz Maskavu. Pēc izdziedināšanas, pēc Dievišķās palīdzības, pēc brīnuma, kuru tā gaida izcietušās Dvēseles.

Sirdīs daudziem no jums dzīvo jautājumi: “Vai patiešām Josta ir svētums? Bet, ja tā – vai tā var izdziedināt?” Mana atbilde ir tāda. Vissvētākās Dievmātes Josta – patiešām ir Svētums. Tā ir īsta Josta, kura piederēja Svētai Sievietei, kuru jūs saucat par Vissvētāko Dievmāti. Vai tā var izdziedināt cilvēkus? Jā, protams! Tāpat, kā jebkurš Svētums. Cita lieta – jums, kā Gaismas Darbiniekiem, ir laiks zināt par izdziedināšanas procesa būtību, zināt par to, kas slēpjas aiz vārda “izdziedināšanas brīnums”. Pat pieskaroties Jostai simtiem reižu, neizdziedināsies tas, kas ir tāls no Garīgās attīstības ceļa. Kas ir atnācis tikai ar vienu domu – atbrīvot savu ķermeni un garu no ciešanām, ar egoistiskām tieksmēm. Taču ir reālas izredzes izdziedināties tam, kurš ir atnācis lūgt par saviem tuvajiem, par visiem cilvēkiem. Tas, kas ir IZGĀJIS NOTEIKTU GARĪGO CEĻU, KAS GATAVS IZDZIEDINĀŠANAI. Vizuālas saskarsmes ar Svētumu vai pat vienkāršas tuvošanās tam brīdī var tikt aktivizēti DNS slāņi, daudzdimensionālā Cilvēka Genoma daļas, kuras atbild par jūsu Izdziedināšanu. Un tie procesi, kuri jau noritēja jūsu organismā, jūsu gaismas ķermeņos, pienācīgi tiks pabeigti ar garīgu un ķermenisku izdziedināšanu. No vairuma cilvēku redzes viedokļa tas ir – brīnums. No Gaismas Darbinieka redzes viedokļa tas ir – Visuma Garīgā Magnētisma atsevišķa izpausme.

Bet, mani dārgie, ne tas ir galvenais! Gribu, lai jūs atbildat uz jautājumiem. Kā domājat, kur atrodas PATS GALVENAIS SVĒTUMS? UN KAS TO IR RADĪJIS? KĀDS SVĒTUMS SVARĪGĀKS – TAS, KURŠ RADĪTS CILVĒKA ROKĀM, VAI TAS, KURU RADĪJIS RADĪTĀJS?

Un, lūk, tagad atklāšu jums ne noslēpumu, bet īstu SAKRAMENTU. Katra cilvēka sirdī ir VISSVĒTĀKĀS DIEVMĀTES JOSTA. Tagad runāju ne par jūsu ķermeņa fizisko sirdi, bet par SAKRĀLO SIRDI. Šai Sakrālajai Sirdij ir daudzslāņu ovālu toru forma. Tieši viņu senie cilvēki – es tagad runāju par jūsu senčiem-lemūriešiem, dzīvojošiem vēl pirms Atlantīdas laikiem – sauca par DIEVMĀTES JOSTU. Un tieši caur Sakrālo Sirdi, caur šo Jostu, lemūrieši TIEŠĀ VEIDĀ sazinājās ar savu patieso MĀMIŅU. Jā, jā, jā! Katrā reliģijā, katrā ticējumu sistēmā ir PLANETĀRĀ BŪTĪBA, kuru sauca un sauc par PASAULES MĀTI. Vārdi tai ir dažādi: JAUNAVA MARIJA, DIEVIETE ARA, DIEVIETE ŠAKTI, DIEVIETE TARA, JAUNAVAS DIEVIETE… Taču būtība ir viena – TĀ IR PLANETĀRĀ SIEVIŠĶĀ BŪTĪBA. Bez viņas nebūtu varējis piedzimt neviens cilvēks. Un šo būtību KATRAM CILVĒKAM IR TIESĪBAS SAUKT VIENKĀRŠI PAR MĀMIŅU. Katrs cilvēks caur savu Sakrālo Sirdi var vērsties pie Māmiņas un vienkārši parunāt ar viņu. Un, vai sen jūs, mani dārgie, sazinājāties ar MĀMIŅU? Kad tas bija pēdējo reizi? Jūs vēlējāt viņai Mīlestību, Gaismu? Jūs sakāt viņai “Labrīt”? Jūs jautājat: “Māmiņ, kā tev klājas?”, “Māmiņ, mīļā, tu kaut ko gribi man teikt?” Vai tad tas nav īsts svētums – jūsu Sirds, ar kuras palīdzību jūs varat parunāt ar savu patieso MĀMIŅU? Katrai tautai, katrai nācijai MĀMIŅA – ir svēts vārds. Un tas patiešām ir tā. Katrā mātē dzīvo MĀMIŅA. Taču MĀMIŅA dzīvo arī katrā cilvēkā…

Tāpēc – tā ir jūsu izvēle, mani mīļie, iet uz dievnamu un pielūgt tur Svētumu vai pielūgt Svētumu jūsu Sakrālajā Sirdī. Var stāvēt vairākas stundas rindā, lai paklanītos rokām taisītajai Dievmātes Jostai. Bet var atrast savā Sirdī DIEVMĀTES JOSTU, Radītāja radītu. Un taisni tagad, pēc šo vārdu izlasīšanas aiziet klusumā un sākt sarunu ar jūsu PATIESO MĀMIŅU. Ar ko sākt? Bet, vai tad jūs nekad neesat runājuši ar savu zemes māmiņu? Vienkārši pačukstiet: “Māmiņ, mīlu…” Bet pēc tam prasiet padomu, sazinieties, dalieties priekos un bēdās… Māmiņa dos atbildi. Jūs varat sadzirdēt čukstu… Varat saņemt zīmi… Sāks notikt pārmaiņas dzīvē, kuras noteikti pamanīsiet.

Dārgie un mīļotie! Radošā Kosmiskā Sievišķā Enerģija atgriežas šajā pasaulē! Tās ne vienkārši kļūst vairāk! Tā kļūst VISUR-IEKĻŪSTOŠA, AKTĪVA, LABESTĪGA, MAIGA, JAUTRA, RADOŠA, DZEMDINOŠA – tāda, kādai arī ir jābūt māmiņai… Tāpēc nomainīt bēdas un ciešanas jau nāk prieks. Esot līdzcietīgiem pret cilvēkiem, mācieties no bēdām pāriet pie prieka. Bet sazināšanās ar MĀMIŅU – tas ir liels prieks un palīdzība. Jā, ne visi vēl var balsī atklāti runāt par to, kas notiek viņiem Dvēselē. Neuzdrīkstas pastāstīt citiem par MOSTOŠOS GARĪGUMU. Taču cilvēku pamošanās process ir ne vienkārši sācies, tas attīstās arvien aktīvāk un aktīvāk. Tāpēc pievērsiet uzmanību ne tikai cilvēku bēdām. Metiet savu skatu turp, kur cilvēki priecājas, bet priekā dzīvo pirmkārt tie, kas ir sākuši piekopt aktīvu Garīgo dzīvi, Garīgo darbu. IESPĒJA PALĪDZĒT TUVAJIEM, VISIEM CILVĒKIEM, PLANĒTAI – viens no lielākajiem priekiem! Ar ko sākt? Bet jūs… PAJAUTĀJIET MĀMIŅAI!

Jo, piekrītiet, daudzi no jums vienkārši ir aizmirsuši par MĀMIŅU. Īpaši vīrieši. Vairumam cilvēku ir grūti iedomāties, ka pieaudzis vīrietis, kaut kāds liels biznesmenis, sāktu rītu ar sarunu ar savu PLANETĀRO MĀMIŅU. Bet, starp citu, MĀMIŅA VAR DOT DERĪGU PADOMU JEBKURĀ SFĒRĀ! Vienkārši vajag KLAUSĪTIES UN KLAUSĪT MĀMIŅU! MĀMIŅA SLIKTU NEMĀCĪS! VIŅA NESŪTĪS KARĀ! VIŅA RADĪS MIERU! VIŅA IETEIKS, KĀ NODIBINĀT LABAS ATTIECĪBAS ĢIMENĒ. MĀMIŅA DOS PADOMU, KĀ NODIBINĀT LABAS KAIMIŅATTIECĪBAS STARP VALSTĪM. MĀMIŅA NOMIERINĀS, UZMUNDRINĀS, NORĀDĪS PAREIZO CEĻU. AR MĀMIŅU SIRDĪ PAZUDĪS NEMIERS, AGRESIJA, NEDROŠĪBA. TAS IR KĀ BĒRNĪBĀ… IZTĒLOJIETIES, KA JŪS STĀVAT IELAS MALĀ, PA IELU STRAUMĒ IET MAŠĪNAS… MĀMIŅA ŅEM JŪS AIZ ROKAS, UN JŪS MIERĪGI PĀREJAT AR VIŅU UZ OTRU PUSI, PĀRVARAT ŠO BĪSTAMĪBU… SAPROTIET! KAD JŪS PATIEŠĀM ESAT AR MĀMIŅU, VISPĀR NEVAR BŪT NEKĀDU BRIESMU. MĀMIŅA IEMĀCĪS JŪS MĪLĒT. BET AR MĪLESTĪBU SIRDĪ JŪS NE TIKAI PAIESIET GARĀM IENAIDNIEKIEM. AR MĪLESTĪBU SIRDĪ JUMS VIŅI VIENKĀRŠI PAZUDĪS.

Protams, caur Sakrālo Sirdi, kur ir Dievmātes Josta, jūs varat runāt arī ar savu TĒTI – VĪRIŠĶO PLANETĀRO BŪTĪBU. Bet pat VIŅŠ tagad teiks jums: “KLAUSIET SAVU MĀMIŅU!” Tāpēc ka Jaunā Ēra – tā ir Dižās kosmiskās Sievišķās visu-radošās Enerģijas Ēra. Un tas patiesi ir tā.

Jūsu KRAJONS

27.11.11

http://www.magnitiduha.info/archives/1457
http://waytosoul.ru/

Print Friendly, PDF & Email