Магниты Духа

Krajona apsveikums.

25.12.11

Mīļotie Gara Magnēti! Es vēršos tā ne tikai pie grupas “Gara Magnēti”, bet arī pie visiem Gaismas Darbiniekiem! Jūs patiesi esat Gara Magnēti, tāpēc ka jums piemīt gan Visuma Magnētisms, gan Visuma Garīgums, kas atļauj jums, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, palikt MAGNĒTISKO VISUMA NOTIKUMU CENTRĀ.

2011. gads tādā mērā paaugstināja Planētas un cilvēces vibrācijas, ka par mūsu Eksperimentu sāka interesēties tie, kas līdz šim neatzina to. Nebrīnieties! Tādas Garīgas Būtības ir gan Visumā, gan pat mūsu Galaktiskajā Gaismas Ģimenē. Tagad Eksperimenta dalībnieku ir kļuvis daudz vairāk! Mums, Eksperimenta Autoriem un Darbiniekiem, ir kļuvis vairāk palīgu. Un, tātad, arī vairāk iespēju.

JĀ, MŪSU IESPĒJAS AUG. REZULTĀTĀ MAINĀS LIELĀ EKSPERIMENTA NĀKOTNE. DZIMST JAUNA REALITĀTE, PAR KURU AGRĀK VARĒJĀM TIKAI SAPŅOT. UN TAS VISS – PATEICOTIES MŪSU AR JUMS KOPĒJAM DARBAM.

2012. gads noslēdz ļoti svarīgu etapu, kuru mēs ar jums sākām 1987. gadā, iezīmētā ar Pirmo Harmonisko Konverģenci. Nākošajā gadā beidzas cikls 25 gadu garumā. Priekšā – planētas Jaunā Ģenerālā Testēšana. Pēc kā – jauni vissvarīgākie uzdevumi, lielais praktiskais darbs Augšupcelšanās Misijas izpildē. 2012. gads, kuru daudzi ir nodēvējuši par “Pasaules Gala” datējumu, ir patiesībā Gaismas Ēras sākums, sākums Gaismas Ģimenes atnākšanai uz planētu, Gaismas Ģimenes EKSTERNALIZĀCIJAI, tas ir, ĀTRAS, PAĀTRINĀTAS GAISMAS SPĒKU IZPAUSMES UZ PLANĒTAS ZEME procesam. Nākošais gads – varas gads12-jai dimensijai, kura drīzumā nodod Vadības Burvju Zizli 13-jai dimensijai, kuras pamats – Lielā Centrālā Saule, mūsu Visuma Galvenais Garīgais Spīdeklis. Zem 13-tu karoga sāks savu apvienošanos Trīspadsmit Erceņģeliskās Enerģijas, sāksies mūsu Visuma Visu Trīs Garīgo Centru apvienošanās, Svētās Trīsvienības patiesā apvienošanās!

Tagad vairs nav laika iešūpoties. Nav laika atslābinājumam un mierīgumam. Atpūta, svētki ir nepieciešami. Taču viss tas ir tikai pauze un gatavošanās tālākai aktīvai radīšanai – MŪSU AKTĪVAI KOPRADĪŠANAI. Tāpēc ka vēl nekad pēdējo 18 tūkstoš gadu laikā mēs ar jums, Gaismas Darbinieki, neesam bijuši tik vienoti.

LAIMĪGU JAUNO GADU, GAISMAS DARBINIEKI! AR PLANETĀRO GAISMAS ZIEMASSVĒTKU IESTĀŠANOS, GARA MAGNĒTI! MĒS ESAM KOPĀ!

Ar mīlestību no Radītāja Sirds – JŪSU KRAJONS

25.11.11

Tulkojums  — Jānis Oppe

http://www.magnitiduha.info/archives/1744

http://waytosoul.ru/node/6898

Print Friendly, PDF & Email