Магниты Духа

Lielā Eksperimenta Nobeigums. El Morija, Urusvati, Sen-Žermēns.

Lielā Eksperimenta Nobeigums. El Morija, Urusvati, Sen-Žermēns

 

El Morija

Caur Marinu Šulcu

EKSPERIMENTS: JŪTIET UZVARAS PRIEKU!

 

Mīļie planētas Zeme cilvēki! Jums ir sācies pilnīgi jauns dzīves pārkārtošanās periods, par ko jums jau paziņoja Galaktiskais Kristus šī gada 21. februārī. Jauns periods? Priekš kam gan tas mums? – varat pamatoti jautāt jūs. Kā gan dzīvot tālāk? Vai tad priekš jums kaut kas strauji ir izmainījies pēc 21. februāra? Un kas ir izmainījies? Un kāpēc jaunais dzīves iekārtojums kaut kā neatklājas pats no sevis? Daudz jautājumu ir meklējošiem. Taču tie cilvēki, kuri jau ar visu sirdi ir atsaukušies pavēstīšanai, Galaktiskais Kristus dotajai, saprot visu tāda paziņojuma nopietnību. Bet nozīmē šis jaunais periods daudz ko, par ko Es arī gribētu ar jums parunāt šodien.

Ir aizgājis pagātnē ievērojams jūsu vēstures uz šīs planētas posms. Ir beidzies nopietns sagatavošanās darbs uzkāpšanai Kalnu Augstumos no blīvas matērijas un savas Dievišķās izcelsmes pilnas aizmirstības dziļumiem. Un taču tas, ko Es tikko pateicu – ir tikai vispārējs raksturojums darbam, kuram jūs visi kaut kad piekritāt un kura izpildei daudzi no jums atstāja savas Pasaules, pilnīgi harmoniskas un laimīgas dzīvošanai. Daudzas no tām Dvēselēm, kuras sagribēja piedalīties Lielajā Eksperimentā, atnāca uz blīvo matēriju no visai retinātām pēc matērijas blīvuma Pasaulēm, un viņām bija īpaši grūti šeit attīstīties un izstiepties uz Gaismu. Ir arī tādas, viņu ir vairākums, kuras noformējās tieši uz šīs planētas un ir nogājušas nevieglu tapšanas ceļu, pakāpeniski nolaižoties no brīnišķīgām, gaismu nesošām dimensijām materiālā blīvuma dziļumos. Bet laiks? Kas domāja, ka mākslīgi radītais laiks, papildinošs jūsu trīsdimensiju eksistenci ar savu nepārspējamo linearitāti, tik ļoti jūs paverdzinās, ka jūs izplatīsiet tā ietekmi uz visu jūsu iedomājamo dzīvi Visumā? Daudz kas tika izkropļots, taču tā Spēle, kurā iesaistījās jūsu Gars, bija vai nu uzvaras, vai zaudējuma vērta, kurš, starp citu, Garam patiesā nozīmē nav. Jebkurš Lielā Eksperimenta rezultāts bija nozīmīgs visam Visumam. Aizejot no blīvās matērijas un paceļoties pie sava Augstākā “Es” starp iemiesojumiem, jūs apzinājāties visu jūsu pildāmā darba dziļumu un sarežģītību. Un tomēr vairums no Eksperimenta dalībniekiem gribēja atkal izzināt blīvuma un lineārā laika pasauli, aiz kuriem gaidīja atgriešanās Dievišķās Patiesības Pasaulē. Jūsu eksistences “aizsega” mūsu pusē un blīvajā pasaulē kontrasti bija tik stipri, ka dažas Dvēseles atteicās no atkārtotiem iemiesojumiem. Taču no tālām Pasaulēm nāca jauni Eksperimenta dalībnieki un turpināja to. Beidzot tomēr visa šī sarežģītā darba norise atļāva sākt pēdējo etapu pilnā pārliecībā, ka Eksperiments dod meklēto rezultātu, un, proti — Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules sāka pārliecinoši iziet uz Gaismu, izvedot uz Gaismu arī Zemi. Un citādi nebūtu POZITĪVA REZULTĀTA šajā Eksperimentā. Nekad neatdaliet savu Dievišķo Būtību no tās Augstās Dievišķās Būtības, kura kopā ar jums piedalās evolucionārajos projektos un ļauj jums attīstīties un pilnveidoties. Un tāda jums bija un ir Planēta Zeme.

Mums bija jāzina, cik reāla ir atgriešanās pie Gaismas pēc iegremdēšanās matērijas zemfrekvences slāņos un pilnas patiesā laika tecējuma apturēšanas. Taču rezultāts sāka iepriecināt visus – gan zemiešus, gan Eksperimenta organizatorus, gan tā dalībniekus pa visiem Visuma līmeņiem (ievērojiet, ka ne tikai iemiesotie Zemes plānā veica darbu šajā grandiozajā projektā, bet darbs tika veikts daudzos Visuma līmeņos). Un tagad Eksperiments ir pabeigts. Es to apstiprinu ar visu atbildību. Taču tas nenozīmē, ka visi ir brīvi no Eksperimenta programmas un jūsu Pasaule strauji izmainīsies, sākot no šī gada 22. februāra. Jūs sākat iziet no iepriekšējā stāvokļa, un jums vairs nav nekādu ierobežojumu savas dzīves izmainīšanai jaunā virzienā. Tieši tagad jums sāksies reālākā apjomā visu to jauno enerģiju un jauno attīstības programmu apgūšana, kuras jau ir atnākušas uz planētu un gaida, lai tās pieprasītu pamodušies ar apbalvojumiem par drosmīgo Eksperimentu Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules.

Es apsveicu visus planētas Zeme cilvēkus ar šo priecīgo notikumu. Uzziniet beidzot Uzvaras prieku! Jums visiem ir pasniegti “Lielā Eksperimenta dalībnieku diplomi”, Eksperimenta, kurš atļāva apkopot ārkārtīgi svarīgus rezultātus tālākai kosmiskajai būvniecībai. Un tieši jums stāv tagad priekšā būvēt jaunas jūsu Visuma tautu Zvaigžņu Ģimenes Pasaules, ņemot vērā jūsu iegūto pieredzi. Un šī pieredze izplatīsies tālu aiz jūsu Visuma robežām. Saprotiet, cik daudz jūs spējāt atnes agrāk nezināma kopējā zināšanu apjomā par izpaustām Pasaulēm un to daudzšķautņainās eksistences likumsakarībām. Un šī pieredze vēl nekad nebija iegūta nekur Visumā.

Tagad – jauns etaps jūsu dzīvē. Vai tā būs līdzīga jūsu dzīvei līdz 21. februārim, to noteiks tikai katrs no jums. Es jau teicu, ka Eksperimenta programma ir izpildīta. Un jums ir paziņots, ka tagad tiks veikta savdabīga iegūto materiālu “arhivēšana”. Daži Gari piedalīsies šajā atbildīgajā uzdevumā, taču viņu skaits ir ierobežots. Un katrs no tādiem cilvēkiem ir informēts par to. Bet pārējie? Pārējiem tagad pienāk iespēja vieglākai pārejai pie jauniem eksistences principiem uz atjaunošanā esošās planētas. Un Mēs pastāvīgi stāstām jums par šo iespēju. Un taisāmies no šī brīža vēl intensīvāk pamācīt jūs šajā jaunajā ceļā uz atgriešanos pie jūsu Dievišķības, paliekot uz planētas fiziskajos ķermeņos. Spēle ir pabeigta, sākam nākošo Spēli. Un, ticiet, tā būs ne mazāk aizraujoša pēc sava satura un brīnišķīga savā tieksmē uz izeju Vienotībā. Vienotība ies pa spirāli, apvienojošu jūsu iekšējo ar visu ārējo.

Pat, ja jūs izvēlēsieties aiziešanu no šīs planētas, kas ir pilnīgi reāli, arī tad jūs lepni nēsāsiet duālās eksistence Lielā Eksperimenta Dalībnieka un Uzvarētāja regālijas. Lai ir svēta katra izvēle!

Ar bezgalīgu Mīlestību pret uzvarētājiem

El Morija

2012. gada 23. februārī

 

URUSVATI – Zemes Mātēm

Caur Marinu Šulcu

Manas dārgās planētas Zeme sievietes! Šodien Es vēršu savus vārdus, pilnus mīlestības, pie visām Sievietēm-Mātēm, citas no kurām ir iznesušas ne pašu vieglāko nastu Lielā Eksperimenta izpildes procesā. Jā, Es šodien gribu runāt par Mātēm un ar mātēm uz Zemes!

Sākšu ar to, ka tālu ne visi cilvēki mainīja dzimumu daudzo iemiesojumu procesā. Un tiem, kas vairumā iemiesojumu palika kā sieviete, krita nevieglā slodze nest Mātes krustu. Visu Zemes tautu Mātes bija pirmkārt Mātes, lai ar ko viņas neatšķirtos cita no citas. Bet Māte – tas pirmkārt ir mīlestības un saliedētības balsts ģimenē, un arī visas pasaules cilvēku saikne iet caur Māšu sirdīm. Un nekad neviena Māte nav gribējusi nogalināt vai iznīcināt jebko uz planētas. Māte vienmēr ir slavinājusi esības mieru un prieku. Māte vienmēr ar savu mīlestību ir sargājusi gan savus bērnus, gan vīru, gan brāli, gan visus ģimenes locekļus. Jebkura Māte ir bijusi un ir – sasaistošais posms visiem cilvēkiem ar viņu Dievišķo Būtību. Kā gan tas izdevās? Kāpēc tieši caur mātes sirdi cilvēki nezaudēja savu Dievišķību? Viss ir vienkārši līdz neiespējamībai!

Katra sieviete, bet, īpaši, Māte, devusi jaunas dzīvības, ir bijusi un ir Pasaules Mātes Stars. Un Pasaules Māte pastāvīgi kontrolē visas savas izpausmes. Viņa ieslēdz dažreiz uz pilnu jaudu Māšu galvas smadzeņu labo pusložu darbu, lai viņas justu Viņas Dievišķo Klātbūtni savā dzīvē, vēl jo vairāk bērnu iznēsāšanas periodā. Jā, visas planētas Zeme Mātes ir bijušas un ir pastāvīgā saiknē ar Pasaules Māti caur savu Dievišķo ES ESMU Klātbūtni, caur savu sirdi.

Tāpēc jūsu dzīve dualitātē bija aizsargāta daļēji no pilnīgas savas Dievišķības aizmirstības ar Pasaules Mātes Staru, darbojošos caur visu cilvēces Māšu sirdīm.

Un Es dziedu Slavu visām Mātēm, iznesušām ar trīsām šo Pasaules Mātes Kanālu visās Zemes blīvās eksistences kolīzijās.

Jūs zināt, Mani sirdsmīļie Eņģeļi, cik gadsimtiem bija pazemota sieviete uz Zemes. Jums ir labi zināms, kā viņai bija izdzīvot, burtiski izdzīvot atsevišķos tumšos jūsu eksistences laikmetos. Un tomēr – KLAUSIETIES! – arī šajos apstākļos jūsu nenogremdējamību dualitātes apstākļos nodrošināja šīs jūsu pazemotās un apvainotās Mātes, Sievas, Māsas un vienkārši nepazīstamas Sievietes, pastāvošas blakus jums visos gadsimtos.

Bet kas tagad? Pārdomājiet, kāpēc no sendienām tiek teikts, ka Jaunā Ēra būs Pasaules Mātes Ēra? Kāpēc planētas jaunās pārdzimšanas procesā vispirms atnāca tieši Sievišķās Enerģijas? Kāpēc šo enerģiju spektrs pastāvīgi mainās? Un, visbeidzot, šajā gadā jūs gaidāt saskaņotas, harmonizētas un, galvenais, Dievišķas gan Sievišķo, gan Vīrišķo Enerģijas. Par ko tas, mani mīļie, liecina? Pasaules Māte tagad pilnos apmēros darbojas jūsu Pasaulē, dodot iespēju pirmkārt Sievietēm un Mātēm pacelties viņu patiesajā Pasaules Mātes Staru diženumā. Taču sievišķā un vīrišķā harmonija neatjaunosies, kamēr cilvēku apziņa neatbrīvosies no apgalvojošā un apvainojošā Sievietēm un Mātēm formulējuma par sievietes nepilnvērtību cilvēku sabiedrībā.

Es ne nejauši tagad saku jums par to, ko visam Eksperimentam nozīmēja Sieviete-Māte. Un jums vajag ātri apzināties šo diezgan ievērojamo jūsu darba dualitātē detaļu. Bija, protams, arī tādi cilvēki, kuri harmoniski iemiesojās par dažādu dzimumu cilvēkiem. Un jāsaka, ka viņos vislabāk ir izteikta iecietība pret sievietēm un savstarpējo attiecību starp dzimumiem harmonija. Un tagad tādi cilvēki iet pa priekšu pārejai cilvēcei planetārās Pasaules pārkārtošanas jautājumos.

Bet ko gan vēl teikt Sievietēm-Mātēm, kā neizteikt viņām milzīgu Kosmisko PALDIES par to varoņdarbu, kuru viņas visas veica visā dualitātes Eksperimenta veikšanas laikā. Un Es gribu atzīmēt viņu patiešām avangardisko lomu pašreizējā laikā. Paskatieties apkārt, cik daudz vairāk ir sieviešu ar pirmrindas attīstību un pirmrindas domāšanas veidu! Paskaitiet, cik starp Gaismas Darbiniekiem ir sieviešu, un cik vīriešu! Pārlūkojiet sociālo notikumu hronikas – cik stipri ir kļuvusi atkarīga taisnīgu lēmumu pieņemšana no sieviešu piedalīšanās sociālajā dzīvē. Un arvien lielāks sieviešu daudzums nostiprinās valstu vadītāju lomā vai valdības organizāciju ietvaros. Un tās sievietes, kuras ilgus gadsimtus nesa saikni ne tikai ar savu Dievišķību, bet arī uzturēja šo saiknes pavedienu viņai mīļajiem cilvēkiem, tagad ir sākušas atjaunot šīs saiknes visai cilvēcei un visu dzīvības formu uz Zemes saskaņotas mijiedarbības planetārajā mehānismā.

Manas dārgās Visuma Sievietes-Mātes! Tagad Es vēršos pie jums tieši tā. Atļaujiet zemu jums paklanīties un atzīt, ka jūs – noturējāties šajā Eksperimentā! Un jūs ne nejauši ķērāties pie sarežģītiem, ārkārtīgi sievišķīgiem iemiesojumiem. Un šodien jūs saņemat ne tikai “Lielā Eksperimenta Dalībnieku Diplomus”, bet arī “Pasaules Mātes Diplomus” par bezprecedenta Diženumu Viņas Staros!

Es jūs mīlu, jūsu URUSVATI

2012. gada 23. februārī

 

SEN-ŽERMĒNS

Caur Marinu Šulcu

EKSPERIMENTS PABEIGTS.

KAS TĀLĀK?

Mani mīļie Zemes Eņģeļi! Cik gadsimtu mēs gaidījām šo fināla gongu – Eksperimentu uz planētas Zeme var uzskatīt par pabeigtu! Un, lūk, tas noskanēja. Un, ja to pateica skaļi Pats Galaktiskais Kristus, tad ir vērts piešķirt nozīmi pašam Eksperimentam. Taču jūs ar šiem vārdiem Man neizbrīnīt. Un tas ir pilnīgi pareizi. Zinu, ka dažiem tas izsauca neticības vilni. Kā tad tā? 2012. gads, kurš arī bija apzīmēts kā Eksperimenta beigas, ir tikko kā sācies, bet mums jau ir paziņojuši par Eksperimenta nobeigumu. Un kas tad tālāk? Kur tad ir atšķirības mūsu dzīvē? Kaut kā mēs tās nemanījām. Veltīsim uzmanību šiem jautājumiem. Es došu jums izsmeļošas atbildes un tiem. Protams, jautājumu var rasties bezgalīgs skaits, taču galvenā to masa reducēsies uz dažiem galvenajiem. Tieši šos dažus arī noformulēt ir visvieglāk, un, tātad, arī atbildēt uz tiem.

Un tā, jums ir paziņots par Lielā Eksperimenta nobeigumu. Bet liekas, ka jūsu dzīvē nekas nav izmainījies. Vēl vairāk, Es jums apgalvoju, ka daudziem tagad būs lielas problēmas gan personīgajās savstarpējās attiecībās, gan sociālo problēmu risināšanā, gan garīgās pārveidošanās jautājumos, gan vienkārši veselības jautājumos. Un kāpēc gan tas viss var būt, ja Eksperiments ir pabeigts un jūs esat brīvi no tā izpildes programmām? Uz to Es atbildēšu noteikti, lai nebūtu nekādu grūtību tajā pārejas periodā, kuru katrs no jums tagad izdzīvos.

Es sākšu ar to, ka Eksperimenta procesā jūs tikāt atbalstīti ar speciālām enerģijām, kuras ļāva jums šajos apstākļos darboties un izpildīt uzdoto programmu. Mēs jums jau sen sakām par to, ka šīm enerģijām, kuras Mēs saucam par “vecajām” enerģijām, ir jātiek pilnīgi aizvāktām no jūsu dzīves. Un tam jau sen ir visi pamati un iespējas. Vecās enerģijas uztur statusu duālajai eksistencei, kurā atrasties no jums vairs tagad netiek prasīts. Un tie cilvēki, kuri sen un apzināti uztur jaunās enerģijas, ļaujot tām pilnvērtīgi ieiet savā dzīvē, sen jau ir pārkārtojušies vai atrodas svētītajā ceļā uz pārkārtošanos uz jaunu dzīvi un jaunām evolucionārām programmām. Taču tie cilvēki, kuriem līdz šim nav informācijas par notikumiem, notiekošiem uz planētas, vai nu nepārskaņojas uz jaunajām enerģijām, vai arī pamazītēm un ļoti lēni pāriet uz to izmantošanu. Kas tad notiks tagad, pēc Eksperimenta nobeiguma? Stratēģiski jaunās enerģijas “ņem varu savās rokās”. Un tas ir pilnīgi taisnīgi jums un visai plantārajai dzīvībai. Ņemiet vērā, ka planēta sen pārkārtojas, neskatoties uz cilvēku centieniem aizturēt jauno enerģiju ienākšanu, turpinot apstiprināt vecās enerģijas. Tagad šis process beidzas. Saprotiet, ka veco enerģiju dzīves laiks beidzas. Un tajā gadījumā, ja jūs tās aizturat vai kultivējat savā dzīvē, tad jūs iesiet it kā pret jaunā evolucionārā vijuma straumi.

Ko Es tagad gribu jums palūgt? Nav nekā vienkāršāka! Dodiet sev Nodomu izslēgt veco enerģiju pieeju savā dzīvē, ieskaitot gan visus savus ķermeņus, gan visas savas struktūras. Tas ir ļoti svarīgi. Dodiet sev Nodomu sākt dzīvi tikai pilnā harmonijā ar jaunajām enerģijām. Tās dzīvi atsauksies uz jūsu izteikto Nodomu un sāks visā jums palīdzēt. Nevaru teikt, ka vecās ātri padosies bez cīņas. Un šeit – ļoti svarīgi! – tikai jūs paši varat noteikt to laika intervālu, kurā jums izdosies tās pilnībā aizvākt no savas dzīves. Taču, ja jūs to neizdarīsiet, tad tās sāks darboties graujoši. Jā, tas ir pilnīgi iespējams. Jums var sākties kaut kāda veca saslimšana. Jūs varēsiet pārliecināties par to, ka jūsos vēl sēž nelikvidētas kaisles, kuras nāks uz āru, pārsteidzot jūs pašus ar savu klātbūtni un stūrgalvību palikt dzīvām. Jūs, iespējams, nespēsiet noturēt savus mīļotos. Daudz kas var sākt notikt jūsu dzīvē negatīvs tā dēļ, ka jūs sāksiet “dot pajumti” vecajām enerģijām.

Es gribu nostiprināt jūsu apziņā tajā, ka viss būs atkarīgs tikai no jūsu noskaņas. Jā, tieši tā. Jūsos var pamosties tas “zvērs”, kāds jūs bijāt, iespējams, kaut kad. Taču jums ir bijuši arī brīnišķīgi, harmoniski iemiesojumi. Un tagad jums ir vērts pastrādāt ar savām Akašas Hronikām tajā, lai visas izpausmes, spējīgas pamodināt no jauna dzīvei vecās enerģijas, būtu jūsu Akašas Hronikās noarhivētas. Palūdziet par to. Dodiet vai nu Nodomu, vai pat Rīkojumu. Jums uz to ir likumīgas tiesības. Bet, kas attiecas uz visu harmonisko un mīlestības pilno, kas attiecas uz jūsu gadsimtiem sastrādāto Meistarību, kas attiecas uz jūsu lieliskajām savstarpējām attiecībām ar citiem cilvēkiem – lai tas viss kā harmonija ieplūst jūsu dzīvē un ir jaunās Mīlestības Enerģijas, atnākušas uz Zemei, atbalstīts.

2012. gada periods stāv priekšā diezgan sarežģīts. Un Es gribu, lai jūs spētu saprast – ir pabeigtas visas programmas, kuru dēļ jūs traucāties uz iemiesojumiem uz šīs planētas. Eksperiments ir pabeigts. Mostieties! Jūs esat izdarījuši to, ko gribējāt izdarīt! Bet tagad var pāriet pie jaunas jūsu dzīvošanas uz Zemes stadijas. Jaunās programmas, piedāvātas jums, ir gan interesantas, gan ne mazāk pievilcīgas kā iepriekšējā. Un, tomēr, mēs pieņemsim jebkuru jūsu lēmumu. Ko gan Es jums tagad rekomendēju izdarīt? Apskatieties apkārt! Jūs esat pabeiguši Eksperimentu, taču vēl ir tālu līdz jaunās planetārās dzīves realizācijai. Un, ja jūs gribat palikt Zemes plānā un iet ar šo planētu tālāk, tad iesaistieties brīnišķīgā pārkārtošanās darbā, kuru jau sen veic daudzi zemieši. Zeme ir nometusi Eksperimenta nastu, taču viņai, ar visām dzīvības formām, nepieciešams atgriezties pie iepriekšējā daudzdimensionālās eksistences stāvokļa. Vēl vairāk, ne vienkārši atgriezties, bet izmainīt to uz citu pusi, kādas agrāk tai nav bijis. Un jūs varat piedalīties šajā brīnišķīgajā mīļotās planētas pārkārtošanā, kura piešķīra jums iespēju realizēt jūsu izdarīto Eksperimentu.

Bet priekš tā jums ir jānotic tam, ka vecais ir aizgājis. Jūs esat izpildījuši savu uzdevumu un varat pārliecinoši iet tālāk, taču jaunos apstākļos un jaunās enerģijās, esot ar jaunām, līdz šim jums nezināmām, iespējām. Un tagad jūs paši izdarāt izvēli – vai nu būt par savu dzīves tiesību aizstāvošu veco enerģiju barotavu, vai arī pateikt tām apņēmīgu “NĒ” un atbrīvoties no tām. Padomājiet par to, Mani dārgie Eņģeļi!

Bet Es no savas jums apgalvoju, ka atbrīvošanos no vecajām enerģijām jūs varat veikt ārkārtīgi ātri. Tikai vajag šo nepieciešamību apzināties un gribēt to izdarīt. Bet Mēs palīdzam katram no jums un darām daudz ko priekš jums. Taču bez jūsu patiesas vēlēšanās Mēs nevaram iejaukties jūsu izvēles brīvībā.

Beidzot mūsu ar jums sarunu, izdarīšu kopsavilkumu. Tagad kļūst niknākas vecās enerģijas. Tās var pārliecinoši atmest, neļaujot tām dominēt, kā agrāk, jūsu dzīvē un jūsu ķermeņos. Izdarīt to ir viegli. Tagad, kā nekad, radīsies spriedzes gan dabas vidē, gan starp cilvēkiem. Noskaņojieties uz harmonizāciju. Kā nekad agrāk, jūsu domām būs stipra vadoša iedarbība. Atcerieties par to. Doma ir spēcīga visā. Atstājiet savām domām vienīgi radošu virzienu. Un tad jums viss būs brīnišķīgi. Un tad jūsu dzīve, neatkarīgi no tās ārējās nepilnīgās apkārtnes, mainīsies uz labāku. Un jūs šajā tieksmē vedīsiet aiz sevis arī citus. Dodiet cilvēkiem apgaismību, ieguvuši to paši.

Zemes cilvēki! Es ar milzīgu godbijību vēršos pie jums. Jūs šodien – Uzvarētāji Kosmosā! Taču jums jābūt arī savu negatīvo pušu uzvarētājiem. Un tagad ir sācies tieši tas periods, kad atbrīvošanās no sava negatīva kļūs ne vienkārši iespējama, bet notiks ļoti ātri. Veiksmi jums, Mani dārgie!

Un atcerieties, ka katrs no jums – ir Eņģelis no Centrālās Garīgās Saules. Un, tātad, var visu! Bet mēs vienmēr esam jums blakus un palīdzēsim jebkurā brīdī.

Ar Mīlestību pret Zemes Eņģeļiem                 SEN-ŽERMĒNS

2012. gada 23. februārī

http://www.magnitiduha.info/archives/2119

Print Friendly, PDF & Email