Магниты Духа

AŠTARS ŠERANS caur Sergeju Kanaševski.

KĀPĒC EJAM UZ PAZEMES PASAULI

(Par veikto darbu 11.03.2012)

Dārgie draugi! Kolēģi! Vēršos pie visiem tiem, kas šodien aktīvi strādāja ar Gaismas Ģimeni, un pie tiem, kas lasa šīs rindas – pie visiem Gaismas Darbiniekiem!

Priekšvakarā daudziem tika pavēstīts par to, ka 12. martā tiek gatavots Lielās Pārejas kārtējais etaps. Uz Pavasara Saulgriežu sliekšņa ir sākusies aktīva Gaismas Ģimenes kopradīšana, vērsta uz Zemes un cilvēces Augšupcelšanos.

Pievēršu uzmanību, ka tagad notiek VISPLANĒTAS VIBRĀCIJU PAAUGSTINĀŠANĀS. Tā skar visas Zemes dimensijas. Paaugstinās ne tikai jūsu ceturtās dimensijas vibrācijas, bet arī blīvāku dimensiju vibrācijas.

Gaismas Ģimene kopā ar iemiesotiem Gaismas Darbiniekiem šodien paveica ļoti svarīgu un spēcīgu darbu, saistītu ar jūsu pasaules un pasauļu, eksistējošu zemākā vibrāciju frekvencē, vibrāciju paaugstināšanu.

Šodien došu dimensijas nosacītus kvantitatīvus rādītājus, kuriem ir objektīvs atspoguļojums jūsu un citās realitātēs. Līdz šodienai Zeme atradās pie iezīmes 4,30 (vienus pieņemam kā dimensijas rādītāju: piemēram, 4 – ceturtā dimensija, 5 – piektā dimensija). Tagad var ar pārliecību teikt, ka planētas vibrācija ir paaugstinājusies līdz līmenim 4,38. Nedomājiet, ka “astoņas simtdaļas” – tas ir mazs rādītājs. Gluži otrādi! Ir noticis kvalitatīvs lēciens planētas vibrācijas paaugstināšanā! Un tas patiesi ir tā.

Kopā ar 4-tās dimensijas iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem – jums, dārgie draugi, – strādāja ne tikai augstāko Pasauļu pārstāvji, bet arī zemāko blīvāku pasauļu attiecībā pret jums būtnes. Un mēs ļoti lepojamies ar to. Tāpēc ka vibrācijas 11:11:11 tādā pakāpē pacēla “Aizsegu”, ka tagad mēs aktīvi sadarbojamies ar tiem, ar ko agrāk nevarējām nodibināt nepieciešamo saikni!

Uz planētas Zeme daudzdimensionālā Globusa, uzreiz vairākās vietās, tika radīti speciāli enerģētiski potenciāli, kuri nodrošināja augstas enerģijas ienākšanu. Pie tam īpaši enerģētiski centri dzima pasauļu, eksistējošu dažādās vibrāciju frekvencēs, dažādos punktos. Tādejādi tika radīta daudzdimensionāla konstrukcija, kura nodrošināja speciāla daudzdimensionāla portāla atvēršanu. Šis portāls izpildīja divas galvenās funkcijas: vienlaicīgu vibrāciju frekvenču paaugstināšanu un pazemināšanu. “Kā tā?” – varat jautāt jūs. – Jo planēta taču paaugstina savas frekvences, tad kādēļ vienlaicīgi arī samazināt tās?”

O! Ir ļoti svarīgs mūsu darba aspekts, dārgie Gaismas Darbinieki, par kuru jums ir jāzina! Planetāro vibrāciju frekvenču paaugstināšana tiek veikta diapazonā no 1 līdz 7 (no pirmās līdz septītajai dimensijai). Taču matērija eksistē arī zemāk par diapazonu 1. Citiem vārdiem, eksistē matērija ar lielāku blīvumu nekā pirmajā dimensijā. Matemātiski to var iedomāties ar intervālu no 1 līdz 0. Šajā matērijas slānī tiek veikts ļoti svarīgs darbs nākošā Portāla radīšanā. Tieši šeit dzimst “lielā astotnieka izvērsuma” centrs. Šajā vibrāciju frekvences intervālā (no 1 līdz 0) mēs nevis paaugstinājām, bet PAZEMINĀJĀM vibrāciju. Kāpēc? Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti svarīga visu procesu, kuri notiek uz Planētas, sapratnei.

Caur no jauna radāmo matērijas slāni līmenī “zemāk” par pirmo dimensiju kļūs pieejama tiešā veidā… Lielās Centrālās Saules, tas ir – 13-tās dimensijas, – Enerģija! Šeit, šajā slānī, saies kopā divi evolūcijas – nokāpšanas matērijā un uzkāpšanas no tās – ceļi. No 13-tās dimensijas caur no jauna radāmo īpašas matērijas slāni uz pirmo, otro, trešo, ceturto un sekojošajām dimensijām var atnākt… Dievi, “pārvērtušies punktā”! Tāpēc ka pirmo dimensiju nosacīti var iztēloties kā bezgalīgu līniju, sastāvošu no punktiem. Taču visa lieta ir tajā, ka tie – nepavisam nav parasti punkti. Tie – Pirmatnējās Singularitātes punkti, saturoši sava “Es” iekšienē Visuma dzīvības formu daudzveidības kopumu. Jaunie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules sāks ceļu no 13-tās dimensijas, dodoties ne uz 12-to dimensiju un sekojošajām mazākas dimensijas pasaulēm. Viņi sāks savu ceļu no PIRMATNĒJĀS MATĒRIJAS NULLES SLĀŅA, izvelkot no tās JAUNAS DZĪVĪBAS FORMAS, kuras līdz tam nav eksistējušas mūsu Visumā. PIRMAJĀ DIMENSIJĀ NULLES DAUDZDIMENSIONĀLĀS KONCEPCIJAS TRANSFORMĒSIES PIRMATNĒJĀS SINGULARITĀTES PUNKTOS, kuri palīdzēs realizēt saikni ar citiem Visumiem, tajā skaitā arī ar tiem, kurus (no mūsu redzes viedokļa, no mūsu Visuma būtņu redzes viedokļa) var uzskatīt par vēl nedzimušiem.

Norit div-vienots vibrāciju stāvokļa paaugstināšanas un pazemināšanas process. Pie tam ar planetāro matēriju notiek ne tikai kvantitatīvas, bet arī kvalitatīvas izmaiņas, kuras ļauj Zemei nospēlēt īpašu lomu Galaktiskās un Visuma Augšupcelšanās procesā, par ko jums ir vēstīts jau vairākkārt.

Pašlaik Gaismas Ģimenei ir izdevies paveikt kvalitatīvi-kvantitatīvu darbu un radīt īpašu matērijas slāni diapazonā no 1 līdz 0,83, pavirzoties jūsu dienas 11. marta laikā tikai par… vienu simtdaļu tuvāk “Lielajai Nullei”. Bet, mani dārgie, tas ir labs rādītājs šajā laika-telpas punktā. Ļoti labs! Un ar to var apsveikt visu Gaismas Ģimeni! “Lielā nulle” ir vienlaicīgi gan Portāls uz citām pasaulēm, gan Dzīvības formu bezgalīgu daudzveidību.

Ziniet: “Aizsega” pacelšana notiek ne tikai starp jūsu dimensiju un augstākajām pasaulēm. Tieši tāpat tiek novākts “Aizsegs” starp jūsu pasauli un blīvākām, ar zemāku frekvenci pasaulēm. Jūs tagad esat ieguvuši iespēju sazināties ar šo pasauļu pārstāvjiem! Daudzi Gaismas Darbinieki dara to regulāri. Nevajag uztvert iekšplanetārās pasaules kā pasaules, kā vietu, kur mīt tikai Tumsa. IEKŠPLANETĀRĀ TELPA SATUR SAVĀ “ES” DAUDZ ATTĪSTOŠOS PASAUĻU, KUR MITINĀS CILVĒKI, GARĪGI-SAPRĀTĪGAS BŪTNES, kuras iet savus unikālus evolūcijas ceļus. Tās ir ļoti interesantas, burvju pasaules, kuras jums vēl stāv priekšā saprast un pieņemt. Uztveriet to iemītniekus kā sava daudzdimensionālā “Es” daļas, aspektus. Sazinieties ar viņiem, mīliet viņus, palīdziet viņiem kāpt pa Augšupcelšanās Kāpnēm. Dažiem no viņiem jūs esat kā Dievi. Bet jūs arī esat Dievi patiesībā. Tad esiet sava Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules pakāpes cienīgi! Palīdziet ar savu Gaismas darbu tiem, kas iet pakāpienu zemāk par jums pa Evolūcijas Kāpnēm. Kaut ir arī tādas blīvās pasaules, no kurām jums ir ko pamācīties! Tieši tā! Jūs pagaidāt nezināt par savu planētu pat tūkstošo daļu no tā, ko stāv priekšā uzzināt. Jūsu planēta – patiesi burvju dārgumu glabātava, devusi dzīvību tūkstošiem unikālu pasauļu, eksistējošu katra uz sava vibrāciju viļņa. Un uz katra šī viļņa – JŪS! Jā, jā! Tie esat jūs, jūsu Dvēseles daļiņas, veicat apbrīnojamu, aizraujošu ceļojumu pa Bezgalīgās Dzīvības daudzveidību! Esiet sava daudzdimensionālā “Es” cienīgi! Protiet ne tikai pieņemt jau pieejamās jums veltes kontaktam ar jaunajām pasaulēm, protiet ar tām sadarboties, kopā radot planetārās Augšupcelšanās procesu!

Mani dārgie! Dzīvība uz jūsu planētas – tā ir ne tikai dzīvība uz Zemes virsmas, uz sauszemes un jūrās. Tā ir daudzdimensionāla dzīvība daudzās iekšplanetārajās pasaulēs un pasaulēs virs planētas virsmas. Jums jāzina, ka šajās dienās, kuras tuvina mūs Pavasara Saulgriežiem, tiek radīta jauna planētas bramfatūra! Tas ir, dzimst JAUNA PASAUĻU STRUKTŪRA! Planēta ne tikai iet uz savu Augšupcelšanos, sava “Es” iekšienē viņa rada jaunu, Visumam ļoti svarīgu pasauli. Pasauli, kura nospēlēs sevišķi nozīmīgu lomu visuma evolūcijai. Šī pasaule, arī – Lielā Eksperimenta rezultāts. Tā ir SINGULARITĀTES PASAULE. PIRMATNĒJO PUNKTU PASAULE. BEZGALĪGU IESPĒJU PASAULE. Tas ir pilnīgi jaunas dzīvības koordinātu sākums.

Lūk, kāpēc virs jūsu planētas (un tās iekšienē) ir tūkstošiem kosmisko lidaparātu, tūkstošiem zvaigžņu ekspedīciju! Blakus jums – miljoniem būtņu no dažādiem Visuma nostūriem!

Viss tas ir Mēs — Gaismas Ģimene. Mēs radām jaunu dzīvību.

Mēs – tā ir Garīgā Apziņa uz visiem Visuma viļņiem!

Es – Aštars! Mūsu kosmiskā Flote – tā ir jūsu Flote! Mēs – Gaismas Ģimene! Mēs strādājam priekš visām Visuma būtnēm. Mēs radām Nākotni, Tagadni un Pagātni! Lielais Eksperiments, patiešām, ir pabeigts. Svarīgs darbs, patiešām, sākas.

AŠTARS ŠERANS,

BRĪVO PASAUĻU GALAKTISKĀS FEDERĀCIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS, GAISMAS SPĒKU KOSMISKO FLOTU VIRSPAVĒLNIEKS

11.03.12

LAERTS DIAMISS – iemītnieks vienā no pasaulēm, eksistējošām zemākā vibrāciju frekvencē. Piedalījās darbā 11.03.12.

Mākslinieciskā čenelinga autors: Leja, Kazaņa

Aštara Šerana vēstījums var brīvi izplatīties tikai bez saīsinājumiem un izmaiņām.

Publikāciju sagatavoja Sergejs Kanaševskis.

12.03.12          http://www.magnitiduha.info/archives/2210

Print Friendly, PDF & Email