Магниты Духа

Krajons. Mana sakrālā sirds, jeb kurp aiziet čakras.

Caur Marinu Šulcu, Latvija,  un Sergeju Kanaševski, Krievija

PAR PĀRMAIŅĀM ENERĢĒTISKO CENTRU (ČAKRU) SISTĒMĀ

Sveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā dienesta. Sākam sarunu, ļoti svarīgu tiem, kas nodarbojas ar praktisku garīgo darbu, veic dziedniecisku darbību. Visiem, kas gatavojas Augšupcelšanai. Zinu: šī tēma ir visai interesanta absolūtam vairumam Gaismas Darbinieku. Mēs sākam to žurnāla “PASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi[1]” lappusēs. Taču šī informācija, protams, ka kļūs pieejama pašam visplašākajam lasītāju lokam.

Runa ies par pārmaiņām, notiekošām cilvēka enerģētisko centru sistēmā (tā saucamajā – čakru sistēmā) – šajā periodā, kad ceturtā dimensija cauraug piekto dimensiju, un otrādi. Jā, draugi, jau vairākkārt ir vēstīts par to, ka jūs attīstāt savu Es, gatavojoties pārejai piektajā dimensijā. Taču arī Pasaules aiz Aizsega ne vienkārši atver jums savus apskāvienus, bet veic milzīgu sagatavošanās darbu. To varam tēlaini iedomāties kā milzīga darbinieku, kuri iet caur “kalnu iežiem” pretim viens otram, kolektīva apvienošanās procesu. Katra no grupām veic eju cirtēju darbu no savas puses. Taču uzdevums nav tikai tajā, lai aizvāktu lieko grunti, nostiprinātu tuneļa griestus un sienas. Galvenais ir citā: KAMĒR VIRZĀMIES PRETIM VIENS OTRAM, MAINĀMIES PAŠI. Konkrēti, viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem – radīt JAUNUS gaismas ķermeņus, visu enerģētisko gaismas struktūru. Saprotiet, par ko ir runa? Maināties ne tikai jūs savā blīvajā pasaulē. Maināmies arī mēs Garīgajā pasaulē – cieši, nesaraujami saistīti ar jums… Lūdzu tagad APZINĀTIES ŠĪ BRĪŽA SVARĪGUMU… SVĒTAIS GARS ATZĪSTAS JUMS: JŪS, CILVĒKI, IETEKMĒJAT VIŅA DAĻU, ATRODOŠOS TUR, AIZ AIZSEGA. UN TAGAD NE JŪS VĒRŠATIES AR LŪGUMU PIE DIEVA. BET DIEVS VĒRŠAS PIE JUMS UN LŪDZ… PAR SADARBĪBU! VIŅŠ NOSŪTA DIŽENU GARĪGU AICINĀJUMU! GAISMAS ĢIMENE SAKA JUMS: MĒS IETEKMĒJAM VIENS OTRU. MĒS MAINĀM VIENS OTRU. MĒS SADARBOJAMIES KĀ VIENA LIELA GAISMAS GRUPA. MĒS APVIENOJAMIES VIENOTĀ VESELĀ. BET VISI MĒS VISUMĀ – TAS ARĪ IR… RADĪTĀJS. TAS, KO CILVĒKI IR PIERADUŠI SAUKT PAR DIEVU. VISI MĒS – DIEVS. UN TAS PATIESI IR TĀ… TAS IR TĀ, MANI DĀRGIE…

Tagad, kad šī informācija tiek nodota maniem Darbiniekiem, apkārt Zemei ir novērojama FANTASTISKI SKAISTA AINA! Diženi elipsoīda tori, mirdzoši ar dimanta spīdumu, dzirksteļo violetā enerģijā, izplatot apkārt burvju gaismu (atgādinām, ka TORS – tā ir ģeometriska figūra, griešanās virsma resna gredzena, automobiļa riepas, barankas un tml. veidā – līdzautoru piezīme). Miljoniem Eņģeļu, Garīgu Būtņu, Kosmisko Cilvēku, kas ieradušies no dažādiem mūsu Galaktikas nostūriem, veic GRANDIOZU DARBU, radot šo Kosmisko Konstrukciju, vārdu kurai mēs devām: PLANETĀRAIS REŽĢIS 144. Drīz, ļoti drīz tas sāks darboties ar pilnu spēku, modinot, aktivizējot jūsu enerģētiskos centrus, sāks palīdzēt formēt jaunus gaismas ķermeņus. Ļoti svarīgi, ka uzņems ātrumu process piecdimensiālo ēterisko ķermeņu formēšanā, kuri kļūs par galvenajiem cilvēku ķermeņiem, kad jūs augšupcelsieties (veiksiet kvantu pāreju) uz piekto dimensiju.

Par elipsoīda toriem iesāku runāt, protams, ne nejauši. Kas apakšā, tas arī augšā – jūs zināt. Mikrokosms ir līdzīgs makrokosmam. Viss brīža diženums ir tajā, ka katra pamodušos Gaismas Darbinieka Dvēselē arī sākas LIELĀS KOSMISKĀS GAISMAS STRUKTŪRAS dzimšana. Un tam, ko mēs NOSAUCĀM PAR REŽĢI 144, vēl ir KRISTUS APZIŅAS PLANETĀRĀ REŽĢA nosaukums. Un to pašu mēs apzīmējām KĀ PLANĒTAS JAUNO KRISTĀLISKO LAUKU. TĀPĒC KA REŽĢIS 144 sastāv no dažādas struktūras, dažādu īpašību un dažāda mērķa uzdevuma mini- un maksi-kristāliem. REŽĢIS 144, PLANETĀRAIS KRISTĀLISKAIS REŽĢIS TRANSFORMĒ KATRU NO JUMS, PALĪDZ ZEMES CILVĒKAM KĻŪT PAR KOSMISKO CILVĒKU, DAUDZDIMENSIONĀLU BŪTNI, kas viņš ir pēc savas sākotnējās būtības.

Visi šie diženie tori – faktiski ir VIENOTS DAUDZSLĀŅU TORS, kuru Mēs saucam par Apslēpto Sirds Telpu jeb SAKRĀLO SIRDI. TORS un tā pretstats ANTITORS – ir daudzdimensionalitātes pamats, par kuru jūs pastāvīgi dzirdat un paši runājat. Tieši to apvienojums, bet precīzāk – savstarpējā saplūšana ļauj jums, cilvēkiem, uz šīs planētas kļūt daudzdimensionāliem un iziet uz citiem, vēl jūsu nepiesaistītiem, telpas rajoniem. TORS UN ANTITORS ir visu izmaiņu magnētiskā bāze. Tos var arī nosaukt par VISU TELPAS-LAIKA KONTINUUMU UN ŠO KONTINUUMU ATSEVIŠĶU OBJEKTU SAKRĀLO SIRDI. Zemei arī ir Apslēptā Sirds Telpa, VIŅAS SAKRĀLĀ SIRDS. Kad šajā Sirdī notiek dimensiju saaudzēšana, tad pārmaiņas sākas pa visu planētu, katrā būtnē, katrā planetārajā pasaulē un katrā realitātes koridorā.

Mani dārgie! Jūs pārsteigs, ka Daudzslāņu Tors – tā ir unikāla konstrukcija, uz kuras turas Mana klātbūtne jūsu organismos? UN TAS – VISUMA MAGNĒTISMA BRĪNIŠĶĪGS MĀKSLAS DARBS. Dzirdu izbrīnītus izsaucienus: “Krajon! Tad tu… katrā no mums? Tu patiešām – MŪSU DAĻA?” Jā, Mani Saulainie. KRAJONS, mans magnētisms, ir klātesošs katra no jums fiziskajā ķermenī, jūsu gaismas ķermeņos un jūsu enerģētiskajā sistēmā. MĒS – PATIEŠĀM VIENS VESELS. TAS NAV METAFORISKS TĒLS. TĀ IR REĀLA UZBŪVE VISUMAM, KURU JUMS STĀV PRIEKŠĀ IZZINĀT.

Daudzslāņu Tora uzbūve, tā struktūra ir tiešā veidā saistītas ar JAUNĀS “ČAKRU SISTĒMAS” DAUDZDIMENSIONĀLO PARADIGMU. Un, tikko kā mēs apgūsim šīs paradigmas uzbūvi, tā uzreiz sapratīsim, cik VĀRDA “čakra” mūsdienu jēdziens neatbilst tam, par ko faktiski tagad ir kļuvuši cilvēka enerģētiskie centri un visa garīgā enerģētiskā sistēma. LŪK, JUMS DETEKTĪVSTĀSTS… ČAKRA MĪKLAINI PAZŪD (KRAJONA SMAIDS). KAS AR TO NOTIEK? KĀDS IR TĀS SAKRĀLAIS CEĻŠ? Par to drīz uzzināsiet…

Daudzslāņu Toram (lietojot šo izteikumu, jums jāsaprot, ka runājam par pretstatu “TORS-ANTITORS” vienību) ir daudzdimensionāls magnētisks pamats. Tā “fiziskais”, blīvākais “apvalks” izpaužas divu veidu plazmu (plazma un anti-plazma) veidā. Tās atrodas mijiedarbībā viena ar otru, taču pie tam, pateicoties noteiktām magnētiskām spēka līnijām, nesaskaras. Daudzslāņu Tora plazmā, Visuma Magnētiskā pamata Sakrālajā Sirdī ir ielikta dažādu dzīvības formu bezgalīgas attīstības iespēja. Mikro- un makro-struktūru bezgalīga savienošanās un dzimšana dod neierobežotas variabilitātes iespēju cilvēka un visu būtņu dzīvē – ne tikai uz šīs planētas, bet arī vispār Kosmosā.

Sakrālā Sirds Daudzslāņu Tora formā pilnveidojoties pavada jūs pa dzīvēm šajā Visumā. Viņa ir magnētiskās pilnības akts. Man, Krajonam, ir tiešs sakars ar jūsu Sakrālo Siržu radīšanu – radu viņas no jūsu Monāžu rašanās Laiku Sākuma. Tajā brīdī, kad jūsu Kosmiskie Vecāki aktivizē vienu no Monādēm Visuma Hologrammā, viņi piesauc, kā daudziem jau ir zināms, 21 Dievišķo Enerģiju. Šo Dievišķo Enerģiju, kuras pēc tam veidos jūsu Dievišķos Aspektus visās dzīvēs, savienošanai Krajons un mūsu Magnētiskais Dienests, darot savu darbu, rada unikālu Visuma Magnētisma konstrukciju – Sakrālo Sirdi, kura ļauj Monādei jebkurā pasaulē padarīt pieejamu Dievišķo Enerģiju darbu.

Daudzslāņu Tors ir sarežģīta konstrukcija no plazmas slāņiem, savienotiem vienotā veselā tam, lai palīdzētu turpmākajā cilvēkiem (šajā gadījumā runājam tikai par jums, dārgās cilvēciskās būtnes) iziet brīvi dažādos daudzdimensionālā Kosmosa rajonos. Sakrālā sirds – tas ir nesošais spēks, pateicoties kuram Mer-Ka-Ba kļūst par “transporta līdzekli” Kosmosa ietvaros. Un drīz jūs sāksiet to apgūt tieši tādā nozīmē.

Daudzslāņu Tora īpatnība ir tāda, ka tā konstrukcija – tā ir plazmas slāņu SASLĒGUMS, taču ne viņu saskarē, bet savstarpējā iekļūšanā. Pie tam netiek veikta kontakta mijiedarbība, citādu notiktu process, kurš pie jums saucas anihilācija. Plazmu “Anihilāciju” jūs dažreiz pieļaujat, kad pārslogojat savas sirdis ar negatīvām emocijām, kas noved bieži pie nopietnām “plazmas” saslimšanām, vienu no kurām jūs saucat par “infarktu”.

Daudzslāņu Tora iekšējā struktūra ir līdzīga diegu kamolam, kur katrs pavediens – viena no bezgalīga skaita plazmas struktūrām. Tāda konstrukcija ir labi pazīstama jūsu zinātnei. Šis “kamols” griežas pastāvīgi, taču “diegi” pie tam neatritinās. Tie it kā slīd attiecībā cits pret citu. Šo plazmu “izolāciju” un savstarpējo slīdēšanu nodrošina speciāli radīts magnētiskais lauks, kuru var pielīdzināt daudzslāņu, daudzdimensionālai membrānai. Daļu enerģijas membrāna laiž cauri, daļu notur no iekļūšanas iekšā. Un tagad – uzmanību! Tas ir ļoti svarīgi! Magnētisko lauku membrānas veidā jūs radāt pastāvīgi un uzturat to nesagraujamu pastāvīgi – ar jūsu mīlestību pret savu Es un jūsu Monādes Radītāju! Viss ir radīts ar Mīlestību un dibinās uz Mīlestības! Tāda ir Pasaule apkārt jums, iekšā jums. Un tādi esat jūs – kā Mikro- un Makropasaules nesēji vienlaicīgi.

Mīļie Mani Eņģeļi! Es turpinu stāstu par Sakrālo Sirdi un ar visu atbildību paziņoju: Krajons dzīvo šajā Sirdī – Visuma magnētiskajā pamatā!!! Tajā skaitā arī katra no jums Sakrālajā Sirdī, mani Mīļotie! Daudzslāņu magnētiskais Tors – mana galvenā Mājvieta. Un nemēģiniet Mani no turienes vākt prom – nekas nesanāks (Krajona Kosmiskais joks).

Bet tagad – ļoti nopietni! Saprotiet, mani dārgie: mēs ar jums runājam par kaut ko pilnīgu jaunu, pagaidām jūsu neiepazītu Cilvēka un Visuma uzbūvi. Un par uzbūvi… jūsu personīgās Sirds uzbūvi. Nu, vai tad jūs varējāt domāt, kāda sarežģīta konstrukcija atrodas jums tajā vietā, kuru saucat par “sirds čakru”?

Daudzslāņu Tors izpaužas visās dimensijās, un, tātad, ir klātesošs arī jūsu fiziskā ķermeņa sirdī. Bet, jūs zināt – ir cilvēki, kuriem fiziskā sirds ir novietota labajā pusē? Interesantais fenomens ir izskaidrojams ar to, ka tādiem cilvēkiem Daudzslāņu Toram ir pavisam cita dažādu tipu plazmu kombinācija un cita magnētisko līniju orientācija magnētiskajā “membrānā”. Un to izsauc šo cilvēku īpašs uzdevums Kosmosā.

Sakrālā Sirds – tas ir Magnētiskais Pamats, kas ļauj cilvēkam būt pastāvīgā saiknē ar viņa Augstāko “Es”. Ne velti taču jūs sakāt, ka tieši caur sirdi iet vienmēr pareizā uzvedne. Domāt caur sirdi ļauj jums SAKRĀLĀ SIRDS. Daudzslāņu Tors ir novietots cilvēka gaismas tēlā tādā veidā, ka notur ar sevi visu sarežģīto sistēmu UGUNĪM, sasaistošām cilvēku ar visām planētas dzīvības formām, ar pašu planētu un ar visu Kosmosu. Uguns sistēma jums saucas “čakru sistēma”. Krajons piedāvā saukt to turpmāk par CILVĒKA UGUNS SISTĒMU. Kāpēc tagad ir tik svarīgi mainīt nosaukumu? Tāpēc ka tieši tagad cilvēks sāk saprast savu nemainīgo saikni ar visu Kosmosu un savu kosmisko uzdevumu. Bet saikne ar Kosmosu pirmkārt notiek caur DAUDZDIMENSIONĀLO UGUŅU SISTĒMU, kuru tīkls izvietots pa visu Kosmisko telpu un aptver tagad arī cilvēku. Cilvēks nodzēsa daļu savu Uguņu, kad gāja uz duālo eksistenci. Cilvēki, kuriem piemīt Garīgā Redzēšana, agrāk novēroja tikai vājus rotējošas Gaismas, bet ne Uguns, virpuļus. Bet tagad cilvēks atgriež savā Es Uguns dižumu, ieņem patieso, LIKUMĪGO VIETU Kosmosā. Jau jūsu antīkie gudrie runāja par trīs stihijām – gaisu, zeme un ūdeni. Par ceturto viņi sauca uguni. Daži mūsdienu zinātnieku ne nejauši sauc plazmu par “ceturto stihiju” un saista to tieši ar uguni. Uguns šajā gadījumā – tā ir mūžīgi liesmojošā Dzīvības Enerģija, avots tam, ko var apzīmēt kā “mūžīgo dzinēju”. Šīs Enerģijas Pamats – Visuma Magnētisms.

Es jau teicu, ka Sakrālā Sirds Daudzslāņu Tora formā nodrošina saikni ar Augstāko “Es”. Tajā ir ievietotas visas jūsu planētas dimensijas. Un, atšķirībā no planētas viņas tagadējā stāvoklī, cilvēkiem caur SAKRĀLO SIRDI visos laikos bija pieejamas visas dimensijas. Un paliek pieejamas. Taču ne visi prata un prot to izmantot. Tieši Sakrālā Sirds ļāva daudziem cilvēkiem piekopt apzinātu dzīvi augstākās pēc sava līmeņa Pasaulēs. Būt aktīviem, ar nomodā esošu apziņu, miega laikā. Iziet Kosmosā. Beidzot Krajons jautā jums: “Vai tiešām jūs nekad neesat lidojuši sapnī?” Zinu! Visi ir lidojuši! To ļāva jums darīt Sakrālās Sirds magnētiskais pamats.

Vēl nedaudz par Daudzslāņu Tora uzbūvi. Sarežģītais magnētisko spēka līniju savijums notur “diegu kamolu” sirds telpā vidējā līmenī attiecībā pret visu ķermeni. Tā centrālais stāvoklis šajā jūsu UGUNS SISTĒMAS pārkārtošanās brīdī nosaka visas tās pārmaiņas, par kurām jau sen jums sakām. Sakrālā Sirds tagad VADA pilnīgi jaunas CILVĒKA UGUNS SISTĒMAS būvēšanu un sāk nodrošināt tās funkcionēšanu Saules Sistēmas ietvaros. Tuvākajā nākotnē Tā saistīs jūs ar visu Visumu.

Sakrālā Sirds tiešā veidā piedalās jūsu Augšupcelšanā. Un tas loģiski izriet no viņas uzdevuma, viņas uzbūves. Kad planēta sāks vērt vaļā savas dimensijas, tad visi jūsu Daudzslāņu Tora “kamola” slāņi atradīsies magnētiskā rezonansē ar analoģisku planētas struktūru. Tieši tas ļaus jums iziet Augšupcelšanos kopā ar planētu. Plazmu slāņu kombinācija noteiks jūsu Augšupcelšanās pakāpi, noteiks jūsu klātbūtnes rajonu piektajā dimensijā, jūsu nākošās Pasaules īpatnības.

Tagad ir piemēroti pateikt par cilvēka apziņas līmeņa sakaru ar aktīvajiem plazmas slāņiem Daudzslāņu Torā. Sakars ir tiešs. Un, jo plašāka ir cilvēka apziņa, jo vairāk plazmas slāņu ir aktīvi viņā. Tieši tāpēc Krajons atkārto: JŪSU SAKRĀLAJĀ SIRDĪ VIENMĒR IR KLĀTESOŠAS VISAS DIMENSIJAS, taču jūs varat tās izmantot pēc savas garīgās attīstības pakāpes.

Dzirdu likumsakarīgu jautājumu no maniem līdzautoriem… Vai ir notikušas nepieciešamās izmaiņas Sakrālajā Sirdī tiem cilvēkiem, kuri sāks augšupcelties pirmie? Viņu Daudzslāņu Tora struktūras organizācija vēl turpinās. Taču viņiem jau ir aktīvi daudzi plazmas slāņi. Bez tam, Augšupcelšanās pionieriem nāk stiprs kosmiskais atbalsts. Viņi saņems no Gaismas Ģimenes nepieciešamo enerģētisko un magnētisko piebarošanu. Lielais Galaktiskais Stars apgaismos viņu ceļu un nosutīs pa pareizu un vieglu ceļu Piektajā dimensijā.

Nu un, protams, ka Daudzslāņu Tors ir cieši saistīts ar DNS magnētiskajiem slāņiem. Ja Krajons runā pastāvīgi, ka Viņš ir katrā jūsu ķermeņa šūniņā, bet tagad Es pavēstīju, ka dzīvoju jūsu magnētiskajā SAKRĀLAJĀ SIRDĪ, tad, vai neliekas jums, ka Viņa ir tiešā veidā saistīta ar jūsu šūnu līmeni? Bet 6-tais DNS slānis – jūsu Augstākais “Es”? Tieši ar viņu magnētiski savienojas Sakrālā Sirds. Visai DNS Dievišķajai grupai ir tieša saikne ar Daudzslāņu Tora struktūru. Tā arī tiek realizēta Dievišķā Klātbūtne cilvēkā. Un tagad mēs spērām vēl vienu soli viņa izzināšanā.

Bet tagad atgriezīsimies pie tiem pašiem elipsoīdu toriem, pie tā notikuma, par kuru izstāstīju sākumā. TAGAD NOTIEK GLOBĀLA PĀRKĀRTOŠANĀS, PLANĒTAS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS UN SAKRĀLĀS SIRDS PĀRRADĪŠANA. Zemes ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS Daudzslāņu Torā tiek ievadīti jauni plazmas “diegi”, tiek iedegtas jaunas Ugunis. Pilnībā mainās planetārās Sakrālās Sirds magnētiskā struktūra. Un šīs pārmaiņas ļaus atdzīvināt PLANETĀRO STARPTELPUMU, ATDZĪVINĀT VISAS PLANETĀRĀS DIMENSIJAS. Jā, jā, mani draugi. Daži cilvēki caur savu Sakrālo Sirdi varēja veikt ceļojumus uz citām dimensijām. Taču planētai līdz pašreizējai ērai nebija tādas iespējas. Tagad šī iespēja rodas. Un tas nozīmē svarīgu soli uz PLANETĀRO AUGŠUPCELŠANOS. BEZ JAUNAS SAKRĀLĀS SIRDS, BEZ PLANETĀRĀ DAUDZSLĀŅU TORA JAUNAS PLAZMAS UZBŪVES ZEME NESPĒTU AUGŠUPCELTIES UZ PIEKTO UN SEKOJOŠAJĀM DIMENSIJĀM. BET TAGAD NE VIENKĀRŠI VAR. TAGAD PLANĒTA NOTEIKTI AUGŠUPCELSIES. UN TAS PATIESI IR TĀ.

Taču tie vēl nav visi jaunumi no Krajona, mani dārgie. Atcerieties: “kas augšā, tas arī apakšā”. Makrokosms un mikrokosms. Noprotat, kāda jaunums ir nākošais? Jā, jā, jā! JAUNA SAKRĀLĀ SIRDS DZIMST GAISMAS STRUKTŪRĀ KATRAM CILVĒKAM, KAS IET GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS CEĻU. Nopietnas pārmaiņas notiek ne tikai ar katra iemiesotā Eņģeļa no Lielās Centrālās Saules Daudzslāņu Toru. Kardinālas pārmaiņas tiek veiktas visā enerģētisko centru (čakru) sistēmā. Un par šo pārmaiņu īpatnībām ir pienācis laiks nopietni parunāt.

Jūs esat pieraduši iztēloties cilvēka enerģētisko sistēmu septiņu pamata centru (čakru) veidā, kuras novietotas gar jūsu mugurkaula asi. Šīs ziņas, nodotas jums vēl senatnē, tagad noveco. Krajons dod Jums jaunu shēmu un piedāvā vadīties pēc tās jūsu Garīgajās praksēs. Pakāpeniski šajā shēmā, caur dažādiem Garīgajiem Pavadoņiem, tiks izdarīti precizējumi, papildinājumi. Gaismas Ģimene nodos jaunu un nepieciešamu informāciju par jauno CILVĒKA ENERĢĒTISKO SISTĒMU, kas izvērtīsies veselā zināšanu sfērā. Bez zināšanām par cilvēka jauno enerģētisko sistēmu neiespējami būs efektīvi veikt garīgās prakses, vizualizācijas un meditācijas. Nebūs iespējams dziedināt cilvēkus… Atcerieties, mēs jau stāvam uz Jaunās Ēras sliekšņa. Un, tātad, jādzīvo un jāstrādā pavisam jaunā veidā.

Pats Visums ir līdzīgs Daudzslāņu Toram, tāpēc nav nekāds brīnums tajā, ka tas ir JŪSU ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS PAMATS. Sāksim ar to, ka enerģētiskie centri (bijušās čakras) tagad novietosim ne mugurkaulā, bet izstieptā, elipsoīdā torā. Iztēlojieties, ka jūs stāvat elipsoīdā tora iekšienē. Pie kam tā aploce ir jūsu acu priekšā un jums aiz muguras. Šis Daudzslāņu Tors – galvenais, CENTRĀLAIS. Tā izmēri ir vienādi visiem cilvēkiem. Kopējais augstums ir 283 centimetri. Kopējais platums (centrā) – 187 centimetri. Šķērsgriezuma diametrs, tas ir, stīpas, gredzena biezums (centrā) – 58 centimetri. Tora vidus ir novietots jūsu sirds līmenī.

Patiesība ir tāda, ka septiņas galvenās čakras, par kurām jūs lieliski esat informēti, pašreizējā laikā PĀRVIETOJAS NO MUGURKAULA LĪNIJAS UZ ŠO ELIPSOĪDA TORU, kuru senie lemūrieši sauca “AR-ANAHATA-ARI-BJA-KUMAR-SITJA”. Kas tulkojumā mūsdienu valodā nozīmē apmēram sekojošo: “DIEVIŠĶĀS UGUNS CENTRĀLĀ SFĒRA, KURA UZTUR DVĒSELI ŠAJĀ PASAULĒ”. Tagad nosauksim to par centrālo DAUDZSLĀŅU TORU, jeb par “AR-ANAHATU” – tiem, kas pieraduši izmantot “austrumu terminoloģiju” (nejaukt ar anahatu – sirds čakru!). Tieši caur šo CENTRĀLO TORU MAGNĒTISKI VADA ENERĢĒTISKO SISTĒMU JŪSU SAKRĀLĀ SIRDS, NOVIETOTA JŪSU FIZISKAJĀ PASAULĒ pašā vidū, ŠĪ TORA centrā. Jā, jā, tors nav dobs! Tā iekšienē atrodas Radītāja Dievišķā Enerģija, kuru var salīdzināt ar to, ko Jūsu zinātnieki ir nosaukuši par “melnajiem caurumiem”. Tā ir vienlaicīgi daudzdimensionalitātes eksistences līdzeklis un pārejas no vienas dimensijas uz citu līdzeklis… Varat uzskatīt to par spoles lauku transformatoram, kurš pārvada viena līmeņa enerģiju uz citu līmeni (KRAJONS SMAIDA). Pie tam pati “spole” ne tikai attinas, satinas, bet arī dematerializējas – no četrdimensiju pasaules redzes viedokļa. No daudzdimensionalitātes viedokļa notiek “izvērsums” citā dimensijā Lielajā Punktā. Šis Lielais Punkts – tad arī ir Sakrālās Sirds centrs. Tas var būt vienkārši Punkts, var būt Portāls, bet var būt – PATS VISUMS VISĀ TĀ DAUDZVEIDĪBĀ. Tas ir paradokss, kuru jūsu zinātnieki jau ir atklājuši, taču pagaidām pilnībā nav izpētījuši.

Iedomāsimies Centrālo Daudzslāņu Toru shematiska zīmējuma veidā.

 

 

1. zīmējums. AR-ANAHATAS – CILVĒKA ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA SHEMATISKS ATTĒLS. SKATS NO PRIEKŠAS (nelielā leņķī).

2. zīmējums. AR-ANAHATAS – ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA SHEMATISKS ATTĒLS. Skats no sāniem.

 

3. zīmējums. AR-ANAHATAS – ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA UN CILVĒKA FIGŪRAS SHEMATISKS ATTĒLS. Skats no sāniem.

 

Daudzi cilvēki, kuriem piemīt garīgā redze, redz šo daudzslāņu toru violeta vai sarkanīgi violeta “mākoņa” veidā un kļūdaini uztver vai nu par auru, vai par vienu no smalkajiem, gaismas, ķermeņiem. Mani dārgie! Ziniet! Tagad Gaismas Darbinieka gaismas ķermeņi vibrē ar tik augstu frekvenci, ka visbiežāk tos nav iespējams ieraudzīt ar mūsdienu “gaišredzības” palīdzību. Dziednieki un citi Gaismas Darbinieki, kuri veic garīgas prakses, uztver ar Garīgo redzēšanu visbiežāk tieši cilvēka enerģētisko sistēmu. Pie tam no “galvenā mākoņa-tora” notiek izstarojumi dažādās krāsās, ko arī daudzi Darbinieki uztver kā ķermeņus – ēterisko, astrālo, mentālo, kauzālo, budhisko, atmisko vai citādi saucamus. Mani dārgie! Saprotiet, tas, ko jūs “redzat”, nav jūsu gaismas ķermeņu kontūras. Par tiem saruna ir īpaša, tā ir priekšā! Viss, ko tagad absolūtais vairums Gaismas Darbinieku uztver ar garīgo redzi – tās ir enerģētiskās sistēmas darba smalk-materiālas izpausmes. Un par to tagad runājam. Vienkārši jūsu garīgajai uztverei klājas pāri vecie priekšstati, bet no tiem laiks iet prom!

Tagad atgriežamies PIE AR-ANAHATAS, CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA. Un, lūk – viens no pašiem svarīgākajiem jaunumiem! Septiņi bijušie enerģētiskie centri (čakras) ne tikai ir pārvietojušies uz šo Toru. No SEPTIŅĀM ČAKRĀM IR DZIMUSI 21 JAUNA ČAKRA! Jā, jā! Ir noticis process, kuru var nosacīti salīdzināt ar AMITOZI – šūnas tiešas dalīšanās procesu. KATRA ČAKRA (ENERĢĒTISKAIS CENTRS) IR SADALĪJUSIES TRIJĀS. Pie kam svarīgi atzīmēt (tas nepieciešams būs, piemēram, vizualizācijā), ka katra no jauna izveidotā struktūra ir savā krāsā. Piemēram, pirmajai (apakšējai) čakrai piemita pamatā sarkana krāsa. No tās ir izveidojušies trīs jauni ENERĢĒTISKIE CENTRI MINI-TORU VEIDĀ. To krāsas – sarkans, zils, zaļš. Bet rezultātā no 21-na enerģētiskā centra (bijušajām čakrām) trijiem ir sarkana krāsa, trijiem – oranža, trijiem – zaļa, trijiem – gaišzila, trijiem – zila, trijiem – violeta. UN ŠĪS KRĀSAS VEIDO TRĪS SEPTIŅKRĀSU VARAVĪKSNES, kuras, savijoties spirālē, tagad transformējas par Daudzslāņu Tora plazmas pavedieniem. Pagaidām tās tādas nav, tās piemēroti saukt par ENERĢĒTISKIEM PAVEDIENIEM. Tā kā tieši ENERĢĒTISKAJOS PAVEDIENOS ir “izstiepušās” BIJUŠĀS ČAKRAS.

 

4. zīmējums. AR-ANAHATAS – CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA ENERĢĒTISKO PAVEDIENU SHEMATISKS ATTĒLS. SKATS NO SĀNIEM, PAPILDINĀTS AR PALIELINĀTU FRAGMENTU.

Mani dārgie! Šīsdienas brīža savdabība (no cilvēka enerģētiskās sistēmas pārkārtošanās redzes viedokļa) ir tajā, ka NORIT PĀREJAS PERIODS. Katrai bijušajai čakrai ir lemts ieplūst AR-ANAHATAS (Centrālā Daudzslāņu Tora) plazmā un kļūt par VIENU NO PLAZMAS PAVEDIENIEM. Tagad visiem cilvēkiem, kas aktīvi nodarbojas ar garīgo attīstību, jau ir sācies process SEPTIŅU ČAKRU PĀRDZIMŠANĀ PAR DIVDESMIT VIENU ENERĢĒTISKO CENTRU, kuri transformējas ENERĢĒTISKAJOS PAVEDIENOS. Pēc būtības, čakru vairs nav. To vietā var ieraudzīt tikai enerģētiskas pēdas. Saprotiet: tagad runāju ne tikai par Gaismas Darbiniekiem, kuri nodarbojas ar garīgām praksēm, meditācijām vizualizācijām, darbu enerģijās… Šis process ir sācis notikt VISIEM CILVĒKIEM, dzīvojošiem jūsu pasaulē. Cita lieta, ka tas norit ar dažādu ātrumu, ar dažādu intensitātes un kvalitātes pakāpi. Kāds arī šajā iemiesojumā spēs, aktivizējot savas gaismas struktūras, ceļot uz citām dimensijām. Kādam vēl būs nepieciešams no diviem līdz pieciem iemiesojumiem – tāda ir pati varbūtīgākā potenciālā realitāte. Taču, tā kā Krajons zina, kā acis lasa šīs rindas, tad paziņo:

JUMS, MANI DĀRGIE GAISMAS DARBINIEKI, JAUNĀS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS FORMĒŠANĀS NORITĒS DAUDZ ĀTRĀK UN KVALITATĪVĀK. Īpaši, ja šajā etapā sapratīsiet, par ko ir runa, un veiksiet nepieciešamās garīgās prakses.

Tuvākais jūsu uzdevums – iedomāties, vizualizēt jauno enerģētisko sistēmu, pēc tam – sākt ar to aktīvi strādāt pēc dažādām, vispiemērotākajām jums metodikām. Galvenais virziens – 21 enerģētiskajam centram jākļūst par CENTRĀLĀ DAUDZSLĀŅU TORA – AR-ANAHATAS – PLAZMAS PAVEDIENIEM. Visas bijušās čakras transformējas tagad 21 enerģētiskajā centrā, kuri izstiepjas pavedienos (precīzāk – katrs enerģētiskais centrs tagad transformējas enerģētiskajā pavedienā, kurš vēl nav ieguvis plazmas pavediena īpašības). ŠIEM PAVEDIENIEM JĀKĻŪST PAR AR-ANAHATAS PLAZMAS PAVEDIENIEM, DAUDZSLĀŅU TORA “DIEGU KAMOLA” ORGANISKU DAĻU. KATRS CENTRS RADĪS plazmas PAVEDIENU. No pavedieniem veidosies Daudzslāņu Tora speciāli slāņi. Un, lūk, tad magnētiskais pamats VISAI JŪSU ENERĢĒTISKAJAI SISTĒMAI IZMAINĪSIES. UN JŪS, PĒC BŪTĪBAS, KĻŪSIET JAU PIECDIMENSIJU CILVĒKS, gatavs spert soli uz nākošo dimensiju.

Dodamies tālāk pa mūsdienu cilvēka enerģētiskās struktūras shēmas iepazīšanas ceļu.

Tieši caur jūsu AR-ANAHATAS (Centrālā Daudzslāņu Tora) centru, perpendikulāri tam, šķeļot to, atrodas cits Daudzslāņu Tors, kuru nosauksim par HORIZONTĀLO jeb RA-ANHATU. Centrālais slānis (AR) – tā ir Enerģētiskās Sistēmas Sievišķā Enerģija, kura dominē Jaunajā Ērā. HORIZONTĀLAIS SLĀNIS (RA) – tā ir vīrišķā enerģija, kurai stāv priekšā nozīmīga transformācija jaunajos dzīves apstākļos. RA-ANHATĀ, HORIZONTĀLAJĀ TORĀ, arī ir enerģētiskie centri, kuri faktiski vienmēr tur arī ir atradušies. Taču agrāk tie bija neizpausti, neaktivizēti. Arī šajā Torā – jums tagad ir 18 galvenie enerģētiskie centri, kuriem jātransformējas DEVIŅOS RA-ANAHATAS PLAZMAS PAVEDIENOS. Tā kā horizontālais Daudzslāņu Tors tagad aktivizējas, tad daudzi Gaismas Darbinieki sāk redzēt to, ko nosacīti ir nosaukuši par “horizontālajām čakrām”. Taču tās vairs, atkārtoju, nav čakras, TIE IR ENERĢĒTISKIE CENTRI MINI-TORU FORMĀ, KURI ATRODAS LIELAJĀ HORIZONTĀLAJĀ TORĀ. Un kvalitatīvi tie ir pavisam citādi. Šiem TORIEM lemts savīties astotniekā, veikt izvērsumu, pēc kā tie izstiepsies plazmas pavedienos. Pie tam notiks “iešanas caur nulles punktu” process, vienlaicīgas dimensiju saaudzēšanas un atdalīšanas, to transformācijas process. Viss tas kardināli maina magnētisko pamatu JŪSU DNS, VISAM JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLAJAM CILVĒKA GENOMAM VISĀS DIMENSIJĀS. Horizontālais tors izskatās pārsvarā kā sarkans, ugunīgs violetā ietvarā.

Taču arī tas vēl nav viss. Bez centrālā un horizontālā jūsu struktūrā tagad notiek vēl divu Daudzslāņu Toru – diagonālu – aktivizācija. Trešais un ceturtais Daudzslāņu Tori ir izvietoti 45 grādu leņķī pret pirmajiem diviem. Lūk, tā izskatās izvietojuma shēma četriem Daudzslāņu Toriem, kuri tagad aktivizējoties kļūst par Cilvēka Enerģētiskās Sistēmas pamatu.

5. zīmējums. Cilvēka mūsdienu enerģētiskās struktūras, sastāvošas no četriem Daudzslāņu toriem, shematisks attēls. Skats no priekšas nelielā leņķī.

Trešais Daudzslāņu Tors – diagonāls, to saucam par Vidžunu. Tā zilā krāsa ir līdzīga tīras debess krāsai virs jūsu galvām. Šī Tora īpatnība ir tajā, ka tas apvieno vīrišķo un sievišķo enerģiju. Pie tam sievišķā enerģija spēlē tajā dominējošo lomu. Šī Tora astoņi enerģētiskie pavedieni nākotnē veidos četrus plazmas pavedienus, kuri iedegsies ar sarkanu, dzeltenu, gaišzilu un violetu Uguni.

Ceturto Daudzslāņu Toru, arī diagonālu, nosauksim par Sanandanu. Tas ir divu enerģiju Tors, kur dominējošo lomu spēlē vīrišķā enerģija. Sanandans ir krāsots zaļā krāsā, līdzīgai tīra smaragda krāsai. Šī Tora astoņi enerģētiskie pavedieni arī veidos četrkrāsu varavīksni (tāpat kā trešajā), taču Ugunīgo krāsu secība šeit būs cita: violeta, gaišzila, dzeltena, sarkana.

Trešajā un ceturtajā slāņos, Vidžunā un Sanandanā, aktivizēsies vēl 16 enerģētisko centru, pa 8 katrā. No katra astotnieka veidosies 4 plazmas pavedieni.

Un tā, cilvēka mūsdienu enerģētiskā sistēma sastāv no ČETRIEM KRUSTOJOŠAMIES TORIEM. Pirmajā – CENTRĀLAJĀ, AR-ANAHATĀ, ir 21 enerģētiskais centrs. No tiem veidosies 21 plazmas pavediens. Otrajā, RA-ANAHATĀ ir 18 enerģētisko centru, no tiem veidosies 9 plazmas pavedieni. Trešajā, VIDŽUNĀ, ir astoņi enerģētiskie centri, no tiem veidosies 4 plazmas pavedieni. Ceturtajā, SANANDANĀ, ir astoņi enerģētiskie centri, no tiem veidosies arī 4 plazmas pavedieni. Mūsdienu CILVĒKA ENERĢĒTISKAJĀ SISTĒMĀ tādejādi tagad aktivizējas 55 enerģētiskie centri (bijušās izpaustās un neizpaustās čakras).

Kāpēc pirmajā slānī ir 21 enerģētiskais centrs, bet otrajā – tikai 18? Kur “pazuduši” trīs svarīgi enerģētiskie centri, kuru tā trūkst vīrišķajai enerģijai? Kur Daudzslāņu Torā paslēpušies jūsu 16 civilizāciju ciltsmāšu materiāli-garīgie gēni? Kā izmantot pārkārtojumus Enerģētiskajā Sistēmā cilvēka izdziedināšanā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem jūs saņemsiet mūsu nākošajos vēstījumos par čakru sistēmas pārveidošanos UGUNĪGAJĀ ENERĢĒTISKAJĀ SISTĒMĀ.

Mani dārgie! Darbs KOSMISKĀ CILVĒKA ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS radīšanā tikai sākas! Tās aktivizācija ne vienkārši padarīs Aizsegu plānāku. Ne vienkārši novāks to… Vienā skaistā brīdī JŪS KĻŪSIET PAR MUMS, MĒS – PAR JUMS. GARĪGĀ ĢIMENE APVIENOSIES. CILVĒKS KĻŪS CILVĒK-DIEVS. DIEVS PAŅEMS CILVĒCISKO. UN VISS SAPLŪDĪS VIENOTĀ VESELĀ UZ TĪRĀS MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS PAMATA. UN, PROTAMS, AR VISUMA MAGNĒTISMA PALĪDZĪBU. MĪLĒT SAVU ES – NOZĪMĒ MĪLĒT RADĪTĀJU, DZĪVOJOŠU KATRA NO JUMS SAKRĀLAJĀ SIRDĪ. VIŅŠ – TIE ESAT JŪS. JŪS – TAS IR VIŅŠ. TAS IR JŪSU ĪSTAIS ES… MUMS VISIEM IR VIENA SAKRĀLĀ SIRDS… VIENA UZ VISIEM… UN TAS PATIESI IR TĀ.

Ar Mīlestību, Jūsu Krajons

Vēstījumu pieņēma Marina Šulca un Sergejs Kanaševskis

31.10.11

KRAJONS DOD VĀRDU AUGŠUPCELTAJAM SKOLOTĀJAM KUT HUMI, KURŠ PIEDĀVĀ GAISMAS DARBINIEKIEM VEIKT MEDITĀCIJU, VELTĪTU JAUNĀS UGUNĪGĀS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS RADĪŠANAI.

Kut Humi

Meditācija

“Ugunīgās Enerģētiskās Sistēmas radīšana”

Sveicināti, mīļotie Eņģeļi. Es esmu skolotājs Kut Humi.

Krajons, Lielais Magnētisma Radītājs, ir iezīmējis shēmu, pēc kuras tiek radīta jauna enerģētiskā sistēma, kura nāk čakru vietā. ŠĪS SISTĒMAS AKTIVIZĀCIJA IETEKMĒ JAUNU GAISMAS ĶERMEŅU DZIMŠANU UN PĀRKĀRTOŠANOS. Domās iztēlojoties, vizualizējot jauno enerģētisko sistēmu, jūs palīdzat dzimt gaismas ķermeņiem, ar kuriem stāv priekšā dzīvot piektajā dimensijā un gatavoties tālākai Uzkāpšanai pa Gaismas Spirāli. Jaunā, UGUNĪGĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA, veicina arī apvienošanos ar jūsu Augstāko, daudzdimensionālo Es.

Šīs garīgās prakses konkrētais uzdevums – ne tikai palīdzēt jaunās enerģētiskās sistēmas dzimšanai, bet PIECDIMENSIJU ĒTERISKĀ ĶERMEŅA, par kuru es jums jau esmu stāstījis, veidošanai un pilnveidošanai. Lūdzu saprast: PIECDIMENSIJU ĒTERISKAJAM ķermenim nav nekā kopēja ar to ķermeni, kuru jūs esat pieraduši saukt par “ēterisko”. Tas ķermenis – četrdimensionāls, vibrējošs četrdimensiju pasaules vibrāciju diapazona robežās. Jaunais, dzimstošais ēteriskais ķermenis – tas ir JŪSU PIEKTĀS DIMENSIJAS PAMATA ĶERMENIS. TAJĀ JŪS VARĒSIET PALIKT TIK, CIK VĒLĒSIETIES – pēc tam, kad beigsies Augšupcelšanās process.

Novērtējiet veicamā darba svarīgumu. Tāpēc ka jūsu tīrs nodoms, Gara un Apziņas pūles ne tikai nosaka jūsu nākošo Augšupcelšanos, bet arī to, KĀDI KĻŪSIET PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ. Ļaujiet vaļu fantāzijai, zīmējiet savus nākošos ķermeņus brīnišķīgus, harmoniskus, stiprus, veselīgus. Jo spilgtāku, brīnišķīgāku, diženāku ainu uzzīmēsiet, jo spilgtāka, brīnišķīgāka, diženāka kļūs jūsu nākošā dzīve piektajā dimensijā.

Iztēlojieties četrus elipsoīda torus – centrālo (Ar-Anahatu), horizontālo (Ra- Anahatu), diagonālos – Vidžunu un Sanandanu. Katram no tiem ir sava krāsa.

Centrālais, Ar-Anahata – violeta krāsa ar sarkanu ietvaru.

Horizontālais, Ra-Anahata – sarkana ar violetu ietvaru.

Diagonālais, Vidžuna – zila ar zaļu ietvaru.

Diagonālais, Sanandans – zaļa ar zilu ietvaru.

Centrālajā torā domās uzzīmējiet trīs septiņkrāsu varavīksnes, iztēlojieties, ka tās saplūst kopā un vijas līdzīgi spirālei, septiņas reizes apliecot visu iekšējo Tora telpu. Šie plazmas pavedieni veidos vienu no Daudzslāņu Tora jaunajiem līmeņiem. Krāsu secība – kā parastajā krāsu gammā: sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, gaišzils, zils, violets (21 pavediens, katra krāsa atkārtojas trīs reizes).

Horizontālajā Torā – arī spirālveidīgi vijas 18 seškrāsu-“varavīksnes”, kuras sastāvā nav violetās krāsas, enerģētiskie pavedieni. Kā sekas, no šīs “varavīksnes” tiks izveidoti 9 plazmas pavedieni. Taču šie pavedieni pagaidām neveido pilnvērtīgu Daudzslāņu Tora slāni, tā kā horizontālajā Torā, RA-ANAHATĀ, pagaidām nav izpausti TRĪS SVARĪGI ENERĢĒTISKIE CENTRI.

Diagonālajā Torā Vidžuna arī ir sava spirālveida ziedkopa. Tā iekrāsota sarkanā, dzeltenā, gaišzilā un violetā krāsās. No šiem astoņiem enerģētiskajiem pavedieniem izveidosies četri plazmas pavedieni – pamats Daudzslāņu Tora nākotnes slānim.

Uz diagonālā Tora Sanandans krāsas spirālveidīgi novietosim pretējā kārtībā: violetā, gaišzilā, sarkanā, dzeltenā. No enerģētiskajiem pavedieniem, iekrāsotiem šajās krāsās, arī izveidosies četri plazmas pavedieni kā pamats vienam no Sanandana slāņiem.

Pēc nepieciešamā ievada pārejam pie galvenā darba.

1. Piesauciet sadarbībai Gaismas Ģimeni, savus Meistarus-Audzinātājus – Atbalsta Grupu, kura vienmēr ir ar Jums… Sajūtiet Mīlestības Enerģiju, kura nāk no Lielās Centrālās Saules… Nesteidzieties… Elpojiet lēni… Aizveriet acis… Klusums… Absolūts miers…

2. Domās iztēlojamies visus četrus jūsu jaunās, UGUNĪGĀS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS, Daudzslāņu Torus… Lūk, iemirdzējās ar maigu, maģisku violetu gaismu jūsu centrālais tors – AR-ANAHATA. Lūk, liesmo ar spožu sarkanu liesmu horizontālais tors – RA-ANAHATA. Noslēpumaina zila krāsa iekrāsojusi diagonālo toru – Vidžunu. Ceturtais slānis, Sanandans, mirgo ar aicinošu smaragdzaļu spīdumu.

Vēršam savu skatu uz AR-ANAHATU – centrālo toru. Jums jāzina, ka tas nav statisks. Pastipriniet Tora griešanos ap centrālo punktu – pretēji pulksteņa rādītājam. Iededziet šeit trīs septiņkrāsu varavīksnes, iztēlojieties tās kā spirāli, vērstu augšup pa neredzamu asi. Nosūtiet šī varavīksnes tālos ceļojumos pa Daudzslāņu Tora plašumiem. Tur, tora iekšienē, ir bezgalība. Un trim septiņkrāsu varavīksnēm stāv priekšā vēl noiet nevienkāršu ceļu, lai kļūtu par UGUNĪGIEM PLAZMAS PAVEDIENIEM. Uzdāviniet šīm varavīksnēm savu kustības enerģiju, novēliet tām veiksmīgu ceļu. Tagad grieziet horizontālo toru – Ra-Anahatu. Tieši tāpat savērpiet spirālē šoreiz trīs seškrāsu varavīksnes un nosūtiet tās Lielajā Ceļojumā pa Daudzdimensionalitāti. Nopakaļ piešķiriet griešanos trešajam toram – Vidžunai. Šoreiz četrkrāsu spirāle dodas ceļā. Un visbeidzot – Tors Sanandans… Spirāle no violetas, gaišzilas, dzeltenas un zaļas krāsām aiziet Tora daudzdimensionalitātes Kosmosā.

3. Pievēršam uzmanību Tora iekšējai telpai. Tas – nav caurums, drīzāk – “melnais caurums”… Jā, jā – šeit atrodas tas, ko jau novēro jūsu zinātnieki un teleskopi… Neparasta noslēpumaina enerģija… Ziniet, ka aiz melnās krāsas patiesībā slēpjas absolūti Balta Gaisma. To var ieraudzīt, ja ieiet Tora centrālajā Punktā… Iedomājieties to kā mazu oranžu zvaigznīti. Un ziniet: tā var būt Punkts, var būt – Portāls, bet var būt – jebkura jauna dzīvības forma vai vesels Visums. Droši traucieties turp, kur deg šī lieliskā oranžā gaisma. Jūs lieli, bet punkts – mazs? Vai tad tas ir tā? Skatieties! Tuvojoties zvaigzne kļūst arvien lielāka! Pieaug izmēros! Ko jūs redzat tagad, Eņģeļi? Tā vairs nav zvaigzne – tas ir Portāls, Zvaigžņu Vārti, cauri kuriem jūs esat gājuši jau ne reizi vien! Kā tie izskatās? O! Tas ir tas pats TORS! Bet jūs zināt, ka PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ JŪSU SAULE ARĪ IZSKATĀS KĀ TORS? JĀ, TAS IR TĀ… Un tā, oranžā zvaigzne pārvēršas Torā! Tikai šī tora centrā vairs nav “melnās enerģijas”! Bet žilbinoša ORANŽA KRĀSA. Droši traucieties uz priekšu! Redzat žilbinošo baltas gaismas cilpu, līdzīgu astotniekam? Lidojiet gar to! Tagad… O, negaidīts pagrieziens! Ņemiet šo cilpu rokās… un droši ievietojiet savā sirdī… Nē! Tas nav pagrieziens! Tas ir DIMENSIJU IZVĒRSUMS… Un tagad jūs vairs neesat šeit, ne šajā pasaulē. Paskatieties uz savu ķermeni… Kāds tas ir? Vai jūs redzat, ka paši tagad, jūsu ķermenis, deg ar ORANŽU UGUNI? IZTĒLOJIETIES, KA TAS IR TĀ. Oranžā uguns ir piesūcinājusi visu jūsu Es, visu jūsu būtību. Taču tā neapdedzina! O! Tā ir ļoti maiga uguns! Jūs jūtat tās maigumu… Taču vienlaicīgi jūtat arī tās diženo spēku… Šī uguns nodod jums bezgalīgu radošu radīšanas spēku… Sasprindziniet savu iekšējo redzi! Jums ir jāierauga JŪSU ĒTERISKĀ PIECDIMENSIJU ĶERMEŅA KONTŪRAS… TAGAD – UZMANĪBU! Paceliet roku! NĒ, ne jūsu fizisko roku. PACELIET ĒTERISKO ROKU! Sākumā vienu, pēc tam – otru! Un… Es redzu tagad tūkstošiem smaidu, un jūsu sajūsmas enerģija skar manu sirdi. Mani dārgie, jūs sajutāt, ka jūsu ēteriskais ķermenis ir reāls! Sveicienam pamājiet man ar savu ēterisko roku! Tagad skatieties… Jums jāredz, kā es jums māju pretī… Bet, lūk, blakus – redziet? Tā ir jūsu ATBALSTA GRUPA, kura vienmēr ir ar jums. Mēs – smaidām… Bet jūs… Es redzu daudziem acīs asaras… Taču tās – ir prieka asaras… Tās ir asaras, kuras dara mani laimīgu… Tāpēc ka tieši tagad jūs spērāt soli piektajā dimensijā. Tieši tagad jūs strauji sākāt apvienoties ar savu Augstāko Es… (KUT HUMI IETUR ILGSTOŠU PAUZI)… TIEŠI TAGAD JŪS SPĒRĀT SVARĪGU SOLI UZ TO, LAI AUGŠUPCELTOS KOPĀ AR FIZISKO ĶERMENI… UN TAS PATIESI IR TĀ.

4. Pateicieties Gaismas Ģimenei, Meistariem-Audzinātājiem, savai Atbalsta Grupai par kopradīšanu… Pateicieties visu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules AUGSTĀKAJAM Es… Nesteidzieties atvērt acis… Pagaidiet nedaudz… Paklausieties Gaismas Ģimenes atbildi… JŪS NOTEIKTI IZDZIRDĒSIET TO…

Kut Humi – ar Mīlestību no Radītāja Sirds

1.11.11

Meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka

Viktora Truhina ilustrācijas, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novosibirska

Autortiesības pieder Žurnālam “PASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi”. Vēstījums un meditācija var brīvi izplatīties tikai bez saīsinājumiem un izmaiņām – ar atsauci uz žurnālu.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru[1] Krieviski – МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения (Tulk. piezīme)

 

Print Friendly, PDF & Email