Магниты Духа

Himna Vienošanai.

08.04.2012.

Svētā uguns Vienošanai
Priekā iedzirksteļo sirdīs!
Svētība no Visuma
Debesīs jau gavilē!
Lejas, lejas, lejas varenā
Gaismas straumes varavīksne.
Savām domām mākoņus jau kliedējam!
Mirdz tur mūsu Māja, Avots spožs!
Mēs aiz rokām ņēmušies,
Sirdis kopā vienojuši
Zemi apjozām pa apli,
Gaismai nebūs gala vairs nekad!
Lejas, lejas, lejas varenā
Beznosacījumu Mīlestības straume!
Burtiski mirāžā izsēja mākoņus
Saule nu — Māja — un Avots mūsu!

Ļaudis — Kristāli — Zinību ausmā,
Uguns staros mirdz!
Viss, apziņas modumā
Kopā ar planētu Zeme!
Lejas, lejas lejas bezgala dziļa
Kristāli tīra straume!
Atvērtas sirdis, atvērtas plaukstas,
Viņās Saule spēlē — Strautu!
Visi mēs — Viens! Viss pasaulē Vienots,
Sveicam Prieku visapkārt!
Uguns Vienotībai, gaiša un stipra
Mūs Aplī paplašina!
Lejas, lejas, lejas straumes
Mūsu saulaino siržu …
Visi Mēs Strauta stariem mirdzot
Zem Vainaga Zemi vedam!

Mēs Zemi zem Vainaga vedam!
Sveicināts, mīļotais Radītāj —
Sveicinām Tevi, Māte — un — Tēvs …
Zvaigžņoto siržu Bērni — Dievi,
Galaktiku un Tālo Pasauļu,
Ilūziju sapņus izvēdinot,
Sevī Gaismu aktivējot,
Doto Solījumu atminot,
Mājup ar Zemi traucamies,
Vienībā saplūst ar Tevi!
Mīlestībā saplūst ar Tevi!
Ar Zvaigžņoto Ģimeni mūsu!
Ar Vienotu Zvaigžņotu Ģimeni!

Dārgie Gaismasnesēji!

Gars dod spēku katram vārdam, kad mēs to izpaužam ar jūtām, savu sirdi. Kurās dvēselēs šī himna rod atbalsi — lasiet un dziediet, ar to pašu Vairojot Spēku mūsu Vienošanai.
Tiek aicināti līdzsadarbībai visi, kuriem mūzika priekš tā skan, kuriem rindiņas un kuplejas patīk. Tiek atļauts mainīt tos vietām, tiek ļauts samainīt tuviem pēc jēgas vārdiem, kuri priekš jums stiprāki šķiet. Mēs taču Līdz-Radītāji esam!
Lai Himna vieno visus Gaismas grupu saitus, forumus un seminārus!
Izsūtiet visur šo vēstījumu, ja jums ar to saskan! Un vēl arī aicinājums radīt kopīgu saitu, piemēram, «Vienošana. Planetārie Jaunumi».
Kā jums tagad ir Žurnāls «Mirovoi čenneling: duhovnije soobščeņija» («Vispasaules čenelings: garīgie vēstījumi»), tā lai rodas ar mūsu nodomu kopīga Vispasaules — Vienība Sena (Jeģinoe Drevo ?), kurā saplūdīs visu garīgi spēcīgo saitu atzariņi. Katrs no viņiem izvieto viņā vienlīdzīgu (tilpumā) daudzumu savu materiālu, dodot norādi uz savu saitu un tanī pat laikā, reklamējot savā saitā «Planetāros Jaunumus».

Šis Garīgo Skolotāju vēstījums, ar kuriem mēs ESAM VIENS!

LAI NOTIEK TĀ!

Natālija Kostina Priesteris Svētās Vienošanas Uguns Kristāla Nr.1

Avots: www.magnitiduha.info/archives/2472
(Eslaumas intuitīvi latviskots variants, 09.04.2012.)

Print Friendly, PDF & Email