Магниты Духа

Jēzus vēstījums Zemes cilvēkiem.

10.04.2012.

Mani dārgie cilvēki! Saulainie eņģeļi! Es gribu griezties pie jums ar sekojošiem Vārdiem: – atceroties manu dzīvi un manu krustā sišanu, neskumstiet, bet priecājieties! Es augšāmcēlies, un dzīve turpinās! Es – ar jums!

Dualitātes ēra, sadalīšana noslēgusies. Smalkajos Plānos Gaismā un Mīlestībā notiek Jaunās Dzīves Matrices Dzimšana! Šī Mīlestība, šī Gaisma mirdzošiem, priecīgiem stariem līst pār Zemi un katrā Sirdī! Ceļam Jaunu Zemi Jaunās Enerģijās, Prieka un Varenu Domu Enerģijās! Mēs – ar jums un mēs atbalstām savus dārgos līdzgaitniekus nebijušā ugunīgā Radītāja Projektā!

Dārgie cilvēki Varenās Saules cilvēki! Lai katrs mans Vārds, mūsu Tēva Mīlestības piepildīts, uzdzirkst kā spoža zvaigznīte jūsu sirds telpā. Lai no šīs zvaigznītes-dzirksteles iedegas Augstākās Mīlestības Liesma, Liesma, kura rada KRISTUSAPZIŅAS Telpu, Telpu KRISTUSMĪLESTĪBAI jūsos! Jaunās Enerģijas rada jūsu jauno Ugunīgo Sirdi!

Bet tagad pieņemiet savā dzīvē KAUT KO BRĪNIŠĶĪGU!

Uguns, kura nolaidīsies no Debesīm un Svētīs zemes cilvēci, šajā reizē būs SEVIŠĶA! Savā Garīgajā sastādījumā VIŅŠ nesīs 3 ziedlapu SVĒTĀS VIENOŠANAS UGUNS LIESMU! Šī Jaunās Pilnīgās Uguns Atdzimšana zemes cilvēku Dvēselēs un Sirdīs izpaudīs labākās īpašības un pavirzīs jūs uz VIENOŠANU, bez kuras nav iedomājama pilnīga cilvēces un Planētas Augšāmcelšana.

Lai  Jaunā Lieldienu Svētā  Uguns no šī brīža deg jūsu šūnās, pārveidojot viņas saskaņā ar Kosmiskā Cilvēka Jauno Kanonu!

Lai notiek!

ES ESMU JĒZUS, ES ESMU – JŪS, JŪS ESAT – ES!

(Pieņēma Tamāra Knusle  09.04.2012.)

Avots: www.magnitiduha.info/arhives/2483 (Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.04.2012)

 

 

Print Friendly, PDF & Email