Магниты Духа

Projekts «Augšāmcelšana Austrumos» un «Augšāmcelšana Rietumos» ceturtais informācijas vilnis.

18.04.2012

EL MORIJA
Caur Svetlanu Dračevu,
Sergeju Kanaševski,
Marinu Šulcu

Esiet Lielā Plāna cienīgi

Sveicināti, mani saulainie!
Sveicinu Projekta «Augšāmcelšana Austrumos» un «Augšāmcelšana Rietumos» dalībniekus un visus Gaismas Darbiniekus!
Šobrīd Kristālu Glabātājiem sakrājies daudz jautājumu, sakarā ar gatavošanos darbam Projektā. Pienācis laiks uz dažiem no tiem sniegt atbildes.
Vispirms, Projekta dalībniekus un Kristālu Glabātajus interesē jautājumi, saistīti ar Lemūrijas Kristālu atrašānās vietu. Katra Glabātāju grupa grib noteikt sava Kristāla atrašanās vietu. Tā ir dabīga un taisnīga vēlēšanās. Taču es gribu jautāt: kā jūs domājiet, kādēļ Garīgie Kuratori līdz šim brīdim nepaziņoja Kristālu atrašanās vietu? Vai mūsu klusēšanai ir mērķis? Varbūt mēs vēlamies ar jums saspēlēt kaut kādu spēli? Mēs jums sniedzam norādes — jūs atminat … Jā, Lielā Spēle norit, Viņa norisinās visos Visuma Plašumos. Jo, taču, lai izpildītu savu darbu radoši, ar prieku, viņš var kļūt JAUNRADES SPĒLE. Un tas, patiešām, tā. Taču mūsu klusēšana dotajā gadījumā nav saistīta ar vēlēšanos saspēlēt spēli ar jums. Mēs nespēlējam, bet iedarbinām KOPĪGĀS JAUNRADES RADĪŠANAS LIELO PROCESU. Tādēļ, šobrīd pirmajā vietā izvirzās ne Lemūriešu Kristāla atrašanās vietas noteikšana, bet TĀS STRUKTŪRAS, kuru viņi veido, izzināšana. Dotajā etapā jums jāsaprot, kādēļ mēs vēršam jūsu uzmanību tieši uz LEMŪRIEŠU kRISTĀLU KOPĒJO STRUKTŪRU: ne tikai uz viņu iekšējo struktūru, bet arī uz kopīgo viņu izvietojumu, Rietumu un Austrumu puslodēs, kopējo shēmu. Ko viņa ar sevi izsaka? Jo zinot kopējo shēmu, mēs varam uz tās izlikt nepieciešamos punktus un tad sākt noteikt Kristālu izvietojuma vietas. BEZ ŠĪ ETAPA, ETAPA LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA KOPĒJĀS SHĒMAS NOTEIKŠANAS, JUMS NEIESPĒJAMI VIRZĪTIES TĀLĀK.
Kādēļ svarīga šī shēma? Kādu struktūru veido? Un kādēļ tieši tagad mēs vēršamies pie viņas? Ko viņa dod Planētai, cilvēkiem un katram cilvēkam atsevišķi?
LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVĒŠANA — NEPIECIEŠAMS ETAPS JAUNĀ PLANETĀRĀ KRISTĀLISKĀ REŽĢA IZVEIDOŠANĀ KĀ CILVĒKU UN PLANĒTAS APZIŅAS FORMAI.
Kur šī etapa sevišķums? Lemūriešu Kristāli ir savienojošs posms starp KRISTĀLISKO REŽĢI 144 un KRISTĀLISKO VIBRĀCIJU MATRICI (Kristālisko režģi ) 999.
Lai izprastu notiekošā procesa jēgu, jums jābūt priekšstatam par kopējām Kristāliskā Režģa 144 un Matrices (Režģa) 999 formām.
Kristāliskajam Režģim 144 ir pentagonālā dodekaera dubultforma (vai divkārša penta-dodekaedra). Atbilsotoši viņas ārējā forma pamatojas (osnovivaetsa ?) uz piecstaru piramīdām (12 piecstaru piramīdas)
Dubult pentagonālais dodekaedrs.
Galvenie režģa 144 iekšējie sakari balstīti uz duālu principu (dubultuma principu). Ne gadījuma pēc 144 … (kratno ?) 12 un atbilstoši — diviem. (144 : 12 = 12). Ja mēs dalīsim 12 vēl uz divi, dabūsim mums zināmo sešinieku (seši — vibrāciju līmenis, nepieciešams priekš tā, lai pabeigtu pāreju no 6 uz 9).
Un, tātad, planetārais Režģis144 — Kristāliska forma, kura «paliekot vēl ar vienu kāju dualitātē» ļauj nodibināt sakarus ar enerģiju 6.
Taču, ja mēs tālāk turpināsim dalīt seši ar divi, tad dabūsim skaitli «trīs».
Dārgie Projekta dalībnieki! Tagad aicinu sakoncentrēties! Tas ļoti svarīgi priekš mūsu turpmākā kopējā darba. Kristāliskais Režģis 144, sadalot savu nenerģiju uz 12 daļām (12 galvenās dimensijas, sakars ar viņām), bet pēc tam, daloties uz divi (kas nozīmē darboties enerģijās diviem, dualitātes apstēkļos) noved mūs pie triju enerģijām!
144 : 12 = 12. 12 : 2 = 6. 6 : 2 = 3.
Ja jau mēs veiksim, ņemot vērā dualitāti, tikai 4 darbības Režģa 144 atslēgas simbola dalīšanā uz divi, tad rezultātā dabūsim 9. Kāpēc tikai 4 darbības? Tādēļ, ka šajā Režģī ielikti 4 galvenie divdabības principi: vīrišķais un sievišķais; negatīvais un pozitīvais; centrtieces un cetrbēdzes spēki; harmonija un disharmonija.
Lūk, šie sarežģītie skaitļojumi:
144 : 2 = 72. 72 : 2 = 36. 36 : 2 = 18. 18 : 2 = 9
Kristāliskais režģis 144 cieši saistīts ar Dalīšanu/Dvēseles paplašināšanu uz 144 daļām un 12 aspektiem (Par to Kraijons sīki pastāsta otrajā numurā Žurnāla «VISPASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi» S.K.piezīme). Taču tā satur arī izeju uz TRIJU ENERĢIJU. Bet triju enerģija — tā TRIĀDES, Trialitātes enerģija, kura iet Dualitātes nomaiņai!
Sākot strādāt dualitātē, Kristāliskais režģis burtiski dalās uz divi, «pavairojas». Taču daloties «daloties divos», rezultātā veido vienību 9.
Taču, kas tas ir Kristāliskais Režģis 144 pēc būtības? Tā ir KRISTĀLISKĀS APZIŅAS FORMA. Šī apziņas forma — gan planētas Zeme, gan cilvēces, gan KATRA CILVĒKA ATSEVIŠĶI! Bet kā jūs domājāt, mani dārgie? Jūs domājāt, ka Planetārais Kristāliskais Režģis rodas kā smalkmateriāla struktūra tikai planētai apkārt un iekšā! Nē! Viņš tiek radīts arī katra Gaismas Darbinieka, katra cilvēka Gaismas ķermenī. Un viņš — nepieciešams etaps pāriešanai no 2.uz 3.! No Dualitātes uz Trialitāti! No ceturtās dimensijas — uz piekto dimensiju.
No tā, ka dalās uz divi, uz to, ka uz divi nedalās! Režģis 144 virzīts tādā veidā, uz darbu ar DUALITĀTI, uz viņas transformāciju. Bet struktūra, sastāvoša no Lemūriešu Kristāliem ir TILTS PĀREJAI NO DUALITĀTES UZ TRIALITĀTI. Tādēļ viņā arī ir duālā ( skaitļu, pāru struktūra) no 32 Kristāliem. Un viņā arī notiek (soģeržitsja ?) pāreja no dualitātes (pārinieka) uz nedualitāti (nepārnieku), kad mēs pievienojam pie 32-iem Kristāliem — vienu, mūsu nosauktais GALVENAIS! Pārejai no 32-iem uz 33-iem jābūt nevienkāršai, bet KVANTISKAI PĀREJAI, tā pāreja no DAUDZUMA JAUNĀ KVALITĀTĒ. Tā jau būs darba rezultāts sinerģijai (sinergii ?). 33 ne vienlīdz (ravno ?) 32 + 1. Sinerģija 32 un 1 rezultātā dos mums 999. Kā tas sanāks? Atrast atbildi — uzdevums jums!
3 un 9 — tie ir tie skaitļi, kuri ir ļoti svarīgi dotajā sagatavošanas posmā, planētas un cilvēces Augšāmcelšanai. Viņi taču — pamats priekš vibrāciju Kristāliskās Matrices (Kristāliskā Režģa) 999 uzbūvēšanas.
Deviņi sastāv no trīs trijniekiem. Tas trīsreiz iemiesots Triādas princips, viens arī — Svētās Trīsvienības Princips, uz kura pamatojas Dievišķās Enerģijas darbs Trešā Garīgā Centra (dimensijās — no 7-tās līdz 1-jai) pasaulēs. 999 — tas enerģiju līmenis, kas nepieciešams Augšāmcelšanas procesa sākumam. Tagad saprotiet šī etapa svarīgumu, kuru izejam tagad? Aicinu atcerēties, par kādu daudzumu Lemūtiešu Kristālu jums paziņoja Garīgie Kuratori Projekta «Augšāmcelšana Austrumos». Tā daudzums — 33!
Tātad, mums ar jums jāmeklē struktūra, balstīta/pamatota uz «trijnieku». Bet tas vispirms trīsstūris un piramīda, ar trīsstūri pamatā (osnovaņiji ?) — tetraedr.
Taču mēs jums paziņojām arī, ka eksistē 32 Lemūriešu Kristāli un viens īpašs. Tāpat jūs ziniet, ka jūsu kristalisko struktūru radīšanā ņēma dalību/piedalījās 16 zvaigšņu civilizācijas — senvecāki, izpaudošie vīrišķo un sievišķo enerģiju pie jūsu daudzlīmeņu Cilvēciskā Genoma radīšanas.
32 : 2 = 16.
Tātad, jūs varat pieņemt/iedomāties, ka kopējā Lemūriešu Kristālu struktūra saistīta ar skaitli 16.
Mēs jums tāpat paziņojām, ka pašu Lemūriešu Kristālu struktūrā ir septiņstaru zvaigzne un kādu pamatu no pieciem sastādošu.
Bez tam, mēs runājām, ka katrā kristālā ir savs Garīgais centrs, līdzīgs 13. dimensijai, vai Iekšējai Centrālai Visuma Saulei.
Un tātad, kādus skaitļus ņemsim par pamatu shēmas izveidošanai Lemūriešu Kristālu izvietojumam
3 — 5 — 7 — 13 — 16
(Summā 44. Izmantojot Kraijona Skaitļu Koda metodiku (Caur L.Semjonovu un L.Vengersku) otrs līmenis — 185: «Varenā Gaismas Kopa», «Iegūt Vienību», «Siriusiešu (Siriusnij ?) Kods» — S.K.piezīme).
Tieši šiem skaitļiem jāpalīdz jums radīt IZVIETOJUMA GALVENO SHĒMU, LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA KOPĒJO STRUKTŪRU.
Dažiem skaitļiem atbilst ģeometriska forma, uz kuriem jau bija vērsta jūsu uzmanība agrākos Gaismas Ģimenes informatīvos paziņojumos.
3 — piramīda ar tisstūri pamatā (tetraders):
5 — dodekaedrs:
7 — septiņstaru zvaigzne
13 — ?
16 — 16 serdeņi (steržņei ?) … (Almaza Sužumni ?)(centrālā Kristāliskā Kanāla pamati)
… (Sušumni ?) Kristāls:
Mēs zem jautājuma atstājām tikai ciparu 13. Pagaidām par to zināms, ka tas iekšējais kodols, 13 — dimensija. Kā jūs domājiet, kāda figūra var atbilst 13? Zināms, ka Ikosaedrs, ņemot vērā VARENĀ ROBEŽAS (kristāla centra virsotnē) ir 13 virsotnes.
Ikosaedrs — pareizais izliektais daudzskaldnīgs, divdesmiskaldnīgs, viens no … (Platonovix ?) ķermeņiem. Katrs no 20 skaldņiem ir vienādmalu trīsstūris. Skaitlis … (reber ?) vienāds 30. Un, tātad, domās pieļaujam Lemūriešu Kristālu telpā vēl vienu struktūru — Ikosaedru ar virsotni vidū un saistam viņu ar skaitli 13.
Atgriežos pie jautājuma: kāpēc svarīgi zināt LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA KOPĒJO SHĒMU UN VIŅU SASTĀDOŠĀS DAĻAS? Kādā mērā IZZINĀSIET ŠO STRUKTŪRU, jūs sāksiet izkārtot LĪDZĪGAS STRUKTŪRAS SAVOS ĶERMEŅOS. Es tagad virzu runu par KRISTĀLISKĀM STRUKTŪRĀM JŪSU ĶERMEŅOS. Bet šīs STRUKTŪRAS — JŪSU APZIŅAS FORMA. KĀDĀ MĒRĀ ATTĪSTĪSIES EKSISTĒJOŠĀS UN JAUNO KRISTĀLISKO STRUKTŪRU IZVEIDOŠANA, JUMS AKTĪVI SĀKS ATTĪSTĪTIES JAUNĀ APZIŅA. SĀKS VEIDOTIES JAUNĀ KRISTĀLISKĀ FORMA JAUNĀ CILVĒKA APZIŅAI. Tieši tāda kristāliskās apziņas forma veidojas arī planētai Zeme. Projekta «Augšāmcelšana Austrumos» un Projekta «Augšāmcelšana Rietumos» dalībnieki, visi Gaismas Darbinieki, kuri darbojas jauno kristalisko struktūru radīšanā, ņems dalību JAUNAS ZEMES APZIŅAS KRISTĀLISKĀS FORMAS RADĪŠANĀ.
Lūk, daļēji, kādēļ tā un ne citādi izvēršas Projekts. JŪS EJAT VIENĀ SOLĪ AR PLANĒTU. JŪS PIEDALATIES VIENOTĀ JAUNRADES PROCESĀ. JŪS RADAT VIENOTU/VIENU, KOPĪGU APZIŅAS KRISTĀLISKU FORMU — SAVU UN PLANETĀRO. Šis process īstenosies pakāpeniski, soli pa solim, JŪSU UN PLANĒTAS gatavības mērā. Neskatoties uz to, ka Zeme apsteidz apziņas kristāliskās formas veidošanas plānu, tomēr cilvēciskās apziņas kristāliskās formas ir noteicošās planetārās apziņas formā — jūsu pasaulē. Tādēļ planēta virzas tālāk tikai tad, kad cilvēki sasniedz noteiktu gatavības līmeni. Lietojot vārdu «cilvēki», mēs tagad runājam ne par visiem uz planētas iemiesotajiem. Vietā runāt par Cilvēces Kolektīvās Apziņas, kā cilvēciskā daudzlīmeņa Genoma daļas stāvokli. Gaismas Darbinieki, kas sastāda cilvēces Garīgo avangardu, izdara nepieciešamās izmaiņas kolektīvajā apziņā un daudzlīmeņu Genomā. Planeta Zeme, Māte Gaija, izmantojot šos sasniegumus, turpina radīt savu jauno Apziņu. Šajā kopīgajā jaunradē ieguldās nenovērtējams ieguldījums sagatavošanas procesā kopīgā planētas un cilvēces Augšāmcelšanā.
Dotajā etapā mēs cenšamies izprast APZIŅAS KRISTĀLISKO STRUKTŪRU. Īstenojot speciālas garīgās prakses, meditācijas, radam jaunas kristāliskas formas, aktivizējam vecās, arhivētās. Ar to pašu paaugstinām Zemes apziņas līmeni.
Mani dargie! Zinu, ka dažas Gaismas Darbinieku grupas jau sākušas Lemūriešu Kristalu aktivēšanu, negaidot kaut kādas komandas, pēc sirds aicinājuma. Gaismas Ģimene pateicas jums par šo tiekšanos! Katra jūsu saskare ar Kristāliem, katra sirsnīga saskare apsveicama! Kristāli, tanī skaitā arī Lemūriešu, izjūt prieku par saskari ar jums! Bet es aicinu saprast: taču Lemūriešu Kristālu aktivāciju mēs sāksim stingri pēc plāna. Tādēļ — ka tas svarīgs planetārs darbs un tas prasa apsvērtu pieeju, nopietnā sagatavotībā, nepieciešamās zināšanās.
Tagad izplatīts viedoklis, ka jaunās enerģijas ļauj strādāt pa jaunam — Radītāja režīmā. Tīriem nodomiem, Siržu enerģijām un Eņģeļu Apziņām no Lielās Saules var domās aktivizēt, atmodināt dzīvei jebkuru kristālu vai citu planetāru artefaktu. Vai tas ir tā? Jā, protams, tā! Jūs patiešām kļūstiet Radītāji, jaunās enerģijas ļauj jums radīt to, ko cilvēki sauc par brīnumiem. Un līdzīgu darbu dara daudzas un daudzas Gaismas grupas, radot smalkmateriālas struktūras, kuras daudzējādi nosaka planētas un cilvēku nākotni. Taču tanī pat laikā JAUNO IESPĒJU IEMANTOŠANA PRASA JUMS JAUNU ATBILDĪBAS UN ORGANIZĒTĪBAS LĪMENI.
Īstenojot Gaismas darbu (īpaši planetāra mēroga) jums precīzi jāstādās priekšā tā mērķi, uzdevumi un metodes, paņēmieni, ar kuriem nodomāts īstenot. Jums labi jāpārvalda SPECIĀLĀ DARBA FORMAS. JŪS VISI — MEISTARI UN SAGATAVOTI SPECIĀLISTI PLANETĀRĀ UN PAT GALAKTISKA LĪMEŅA. Taču, pirms sākt strādāt ar pilnu jaudu, vajag ATGRIEZT SAVU MEISTARĪBU, iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pēc tam īstenot tās praksē. Tas, protams, nenozīmē, ka jums ilgus gadus jāsēž solos un jāsaņem šīs zināšanas un prasmes. Taču, tomēr, vajadzētu izpaust cenšanos saņemt zināšanas garīgo prakšu vadīšanā. Jau pēc tam jūs varēsiet droši, pienācīgi īstenot to darbu, kuru personīgi arī atnācāt šurp izpildīt.
Vēlreiz pasvītroju: JAUNĀS IESPĒJAS RADA JAUNU ATBILDĪBAS LĪMENI. Veiciet tikai to Gaismas darbu, kuram jūsos ir atsaucība un kuru esat gatavi īstenot. Veicot vienu vai otru darbu, jums jāredz arī šī darba PERSPEKTĪVAS. Jums jāzin, ko jūs iecerējāt īstenot. Šis atbildības līmenis saistīts ne tikai ar jūsu personīgās izvēles tiesībām, bet arī ar kolektīvās izvēles tiesībām. Bet kolektīvā izvēle — tas dotajā gadījumā nav viena vai cita Gaismas Darbinieku kolektīva izvēle. Es runāju par kolektīvo izvēli kā par TĀ KOLEKTĪVA «AUGSTĀKĀ ES» izvēli, kuri viņu dara un nosūta planetāro darbu tagad, pēc Lielā Eksperimenta pabeigšanas. Šie «Augstākie Es» — jūsu augstākie Es. Svarīgi nesamainīt KOLEKTĪVA «AUGSTĀKO Es» lēmumu ar to vai citu personību kolektīva lēmumu.
Mani dārgie! Ja jūs arī sekojiet personību kolektīva lēmumam — neviens par to jūs nenosodīs. Brīvas izvēles tiesības arvien vēl uz šīs planētas paliek, šajā pasaulē. Bet jums precīzi jāsaprot, ka SĀCIES PĪLNĪGI JAUNS DZĪVES ETAPS UZ PLANĒTAS UN JAUNS ETAPS LĪDZSADARBĪBAI. Tas — ATBILDĪGU GAISMAS DARBINIEKU, APVIENOTU AR SAVU «AUGSTĀKO Es» (AE) ATBILDĪGS DARBS. Kad pieņem lēmumu personību kolektīvs bez AE vadības, tas apgrūtina jūsu virzību attīstībā, tas apgrūtina kopplanetāro darbu. Esiet uzmanīgi, izdarot savu izvēli. Visu laiku salīdzinieties: vai jūsu sirdīs dzīvo Mīlestības jūtas, kad jūs izdariet vienu vai otru soli. Vai uzdāvinājāt Mīlestības jūtas cilvēkam, planētai, būtņu grupai (ne tikai cilvēku), vai uzdāvinājāt negatīvo enerģiju. Pēdējās, kā jūs saprotiet, uz planētas vēl pietiekami.
Šajā etapā svarīgi tieši apvienošana! Taču apvienošana ne visu un visa, bet apvienošana VISAS GAISMAS ENERĢIJAS UZ MĪLESTĪBAS PAMATA UN KOPPLANETĀRU MĒRĶU SAVIENĪBĀ!
Netērējiet savu enerģiju, spēkus, laiku cīņai ar negatīviem, tā saucamiem «Tumsas spēkiem», dažādām destruktīvām enerģijām. Jebkura cīņas forma ar viņiem izrādīsies priekš jums kārtējā negatīvisma mācībstunda, kuras jūs jau izgājāt simtiem un pat tūkstošiem reižu! JŪS — RADĪTĀJI! Jūs sakoncentrējiet savus spēkus JAUNRADEI, UZ APZIŅU JAUNAI DZĪVEI. Veidojot jaunu pasauli, jūs transformējiet negatīvu, Tumsu, destruktīvās enerģijas virzot tās jaunrades gultnē.
CĪŅA — TĀ KARA FORMA ANTAGONISTISKĀ PRETESTĪBĀ. TĀ NEVIENAM VĒL NEATNESA LAIMI! JŪS CĪNĪJĀTIES GADSIMTIEM ILGI PAR SAVU LAIMĪGO NĀKOTNI! Pietiek CĪNĪTIES par viņu. PIENĀCIS LAIKS RADĪT ŠO LIELO NĀKOTNI! Un šo NĀKOTNI JŪS JAU SĀKĀT KONSTRUĒT TIEŠI KĀ RADĪTĀJI — AR SAVU MĪLESTĪBU, MEDITĀCIJĀM, GARĪGU GAISMAS DARBU, TIEKŠANOS UZ BRĪNIŠĶĪGU PASAULI.
Jums var teikt — tā aiziešana no realitātes. Taču tas kurš tā runā, pagaidām vēl atrodas «dualitātes kūniņā» un viņam nav nekāda priekšstata par Realitāti. Īstā Realitāte rodas vispirms Dvēselēs, Sirdīs un cilvēku apziņā. Viņa tiek radīta Smalkajā, Garīgajā plānā, bet pēc tam realizējas vairāk blīvos plānos.
Jaunā darba etaps atšķiras vēl ar prasmēm un NEPIECIEŠAMĪBU harmonizēties. Projektu «Augšāmcelšana Austrumos» un «Augšāmcelšana Rietumos» neiespējami realizēt, ja jūsu tiekšanās, jūtas un domas neapvienosies veselumā. Jā, jūs radītāji. Katram ir unikālas jaunrades spējas. Taču jūs aicināti šajā sagatavošanas stadijā darboties aktīvi, SALIEDĒT SAVAS UNIKĀLĀS SPĒJAS KOPĒJO TIEKSMJU VIENĪBAS GULTNĒ.
Tagad pagaidām nepieciešamās vienotības nepietiekami. Tādēļ Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome, Projekta Aštar Šeran Garīgie Kuratori un El Morija aicina jūs uz Vienotību, pacietību, savstarpējo sapratni, atturību no priekšlaicīgiem vērtējumiem. Projekta uzdevums apvienot cilvēkus, kuri saistīti KRISTĀLISKĀS STRUKTŪRAS VIENĪBĀ.
Viņa, šī kristāliskā struktūra, pagaidām vēl nav harmonizēta, duālās enerģijas traucēta. Mūsu uzdevums — SAVIENOT ŠO STRUKTŪRU, darīt viņu enerģētiski aktīvu, dzīvīgu.
Virkne Glabatāju jautājumu saistīta ar kadru pārkārtošanu, Priesteru — Glabātāju pārvietošanu no viena Kristāla citā. Vai šīs gadījuma pārkārtošanas? Nē! Aicinu saprast, ka tagad, projekta sākuma stadijā, Lemūriešu Kristālu aktivēšanas sagatavošanas gaitā, vienlaicīgi notiek TRĪS PROCESI!
1. Uzstādīšana un aktivēšana kolektīvās kristaliskās struktūras, kura bija deaktivēta iepriekšējā ērā. Sapulcējas kopā tie Priesteri — Glabātāji, kuri kopā strādāja pagātnē.
2. Senās kristāliskās struktūras aktivācija jaunā. Pie senākiem Priesteriem — Glabātājiem pieliek (priļikajut ?) jaunos Priesterus — Glabātājus, ieviešot principiālas izmaiņas agrāk eksistējušā kristāliskā struktūrā.
3. Jaunas kristāliskās struktūras formēšana, agrāk neeksistējošas. Jaunu Glabātāju parādīšanās un viņu īpašās jaunrades jaunu kristālisku struktūru formēšanā.
Nav grūti iedomāties, ka seno Kristālisko struktūru atjauno Glabātāji -3. Glabātāji -5 pievieno jaunu sākumu vecajā struktūrā, ienesot nepieciešamās pārmaiņas. Glabātāji -7 rada jauno kristālisko struktūru. Glabātāju -3, Glabātāju -5 un Glabātāju -7 kolektīvā jaunrade iezīmē APZIŅAS JAUNĀS KRISTĀLISKĀS FORMAS RADĪŠANU, kura atbildīs JAUNĀS ENERGOAPGĀDES UGUNĪGAJAI SISTĒMAI!
Pie tam, katrs cilvēks turpina brīvās gribas pārvaldīšanu, izpildot savu dotību pienākumu izpildīšanu līdz iemiesojuma beigām, vai to atliek uz nākotni. Tādēļ Glabātāju vakances var atbrīvoties. Taču atbrīvotajās vietās obligāti atnāks citi.
Gaismas Darbinieki! Projekts «Augšāmcelšana Austrumos» un «Augšāmcelšana Rietumos» — tas vērienīgs, globāls Projekts, kurš paredzēts ilgstošam laikam. Tas rūpīgs/pedantisks darbs — process, paredzēts ne mēnesim, taču gadam. Zinu, ka daudzi tagadējā Projekta dalībnieki aizies, citi stāsies viņu vietā. Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome pateicas visiem, kuru uzmanību saistīja šis Projekts. Jūsu uzmanība viņām — tā papildus enerģija kopējā Augšāmcelšanas «krājkasītē». Līdzīga apjoma Projekti vēl netika īstenoti. Jā, un arī nevarēja īstenoties, kamēr mēs veicām eksperimentu caur Dualitāti. Tagad pilnīgi jauns etaps. Eksperimentu nomaina DARBS PAMATOTS UZ EKSPERIMENTA REZULTĀTIEM.
Ļoti svarīga saistība JAUNAJAI KRISTĀLISKAJAI APZIŅAI un JAUNAJAI, UGUNĪGĀS, ENERGOAPGĀDES SISTĒMAI. Viena bez otras nav iedomājamas. KRISTĀLISKĀ APZIŅA — TĀ APZIŅA, PAMATOTA UZ VISUMA MAGNĒTISMU. UGUNĪGĀ ENERGOAPGĀDE — TĀ ENERĢĒTIKA, PAMATOTA UZ VISUMA MAGNĒTISMU. BET VISUMA MAGNĒTISMS STRĀDĀ BEZ KRISTĀLISKĀS FORMAS. Tādā veidā viss savstarpēji saistīts.
Kristālu Glabātāji, sagatavošanas darbam gaitā, rada jaunas kristāliskās apziņas formas un paralēli veido jaunu ugunīgo energoapgādes sistēmu. Pie tam, savstarpēji saistītu, soli pa solim īstenojas personīgais un kolektīvais un planetārais darbs. Ugunīgās energoapgādes sistēma iet uz nomaiņu čakru sistēmai — jūs par to jau lasījāt Žurnāla «MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija» (VISPASAULES ČENELINGS: Garīgie vēstījumi») pirmā numura lappusēs. Turpinājumu par ugunīgās energoapgādes sistēmas attīstību un ugunīgo enerģiju lomu enerģētiskās sistēmas piepildīšanā, kā cilvēku tā arī Planētas Zeme, lasiet Žurnāla otrajā numurā. Pie tam, derīgi ņemt vērā, ka Ugunīgā energosistēma netiek radīta, bet tiek ATJAUNOTA. Līdz ar to, notiek ne vienkārši planētas un cilvēku Energoapgādes sistēmas ATJAUNOŠANA, bet notiek viņas JAUNRADĪŠANA uz jauna, paplašināta pamata. Un šis paplašinātais pamats, jūsu radīts, cilvēku avangarda — planētas Zeme iedzīvotāju, aktīvi darbojošos Gaismas darbā un ar savu darbību izplatoši Gaismu.
Šis pamats saistīts ar iespējām radīt jums jūsu «JAUNO REALITĀTI», kas jums dota kā Projekts jūsu darbībai Dualitates Eksperimenta beigšanas momentā. Jūsu tekošā dzīve kļūst par tiltiņu, kas ved uz jūsu gaidāmo, jūsu nākotni, jūsu rītdienu. Un kāda viņa būs, jūsu gaidāmā un jūsu rītdiena, atkarīgs no jūsu tiekšanās un jūsu visu kustības, apzinīgo un līdzapzinīgo Zemes cilvēku dalības Projektā kopā ar cilvēces un Planētas Augšāmcelšanu.
Redziet, mani dārgie, kā viss savstarpēji saistīts un savstarpēji atkarīgs: režģis 144, Lemūriešu Kristāli, Energoapgādes Sistēma, «JAUNĀ REALITĀTE», Kristāliskā matrice 999 … Mēs ar jums, dārgie Gaismas Darbinieki, esam klāt tagad pie jūsu rītdienas dzimšanas dienas. Tieši jūsu augšupejošā attīstība, kristāliskās apziņas cilvēku, viņu pilnīgā apzinātība un pilnā izpratne par galvenajiem virzieniem nākošai attīstībai, dod jūsu attīstības vektoru jūsu rītdienai jaunajā realitātē.
Jūsu jaunajā, kopīgajā realitātē «PLANĒTA ZEME, PIEKTĀ MIERĪGUMA (MERNOSĶI ?)». Un šajā realitātē mierīgi un laimīgi, harmonijā dzīvo visas planētas mūsdienīgās Valstības un visi CILVĒKI, izvēlējušies savu attīstības virzienu garīgajā attīstībā un pilnveidošanā.
Un tātad, lai kļūtu patiess Priesteris, jums derīgi vispirms:
1. Aktivēt, bet pēc tam pārprogrammēt senās kristāliskās struktūras.
2. Aktivēt Ugunīgo energoapgādes sistēmu.
3. Radīt jaunas kristāliskās struktūras. Īstenot jaunas garīgās prakses, meditācijas, informācija par kurām tiks nodota tuvākā nākotnē.
Šī minimuma pietiekami dotajā etapā priekš tā, lai ātrā laikā sāktu pirmo Lemūriešu Kristālu aktivāciju.
Gribu, lai jūs šobrīd noskaidrotu mūsu šodienas paziņojuma mērķi režīmā «šeit un tagad»: Projekta dalībniekiem, visiem Gaismas Darbiniekiem jāsaprot Lemūriešu Kristālu (tātad arī jūsu pašu) saistošo lomu savstarpējās transformācijas procesā, pāraugšanu viena Kristāliskā režģa 144 otrā Kristāliskā režģī 999, pārejot no dualitātes trialitātē. Mēs vēršam īpašu uzmanību, ka pirmajā kārtā jums savos Gaismas ķermeņos jāizveido tās gaismas un kristāliskā lauka figūras, kuras atbilst saistībai ar Lemūriešu Kristālu formām.Tādā veidā jūs varēsiet būt aktīvi dalībnieki arī Kristāliskā režģa 144 (uz trialitāti) transformācijā un Kristāliskā režģa 999 atjaunošanā. Tas dos iespēju gan jums , gan planētai īstenot kopīgu Augšāmcelšanu vajadzīgajā brīdī. Tādēļ pirmais aktivācijas etaps — tas jums savas kristāliskās struktūras un energoapgādes Ugunīgās sistēmas izveidošana.
Atgādinu, ka aktivācijas kārtība bija «noslēpums» vardā Augstākā Svētās Uguns Vienošanas Priestera — LAERTOMISA vārdā.
Jūs bez grūtībām atminējāt šo mīklu. Pietiekami bija samainīt burtus ar skaitļiem, kuri apzīmē burtu izvietojumu krievu valodas alfabētā.
L — 13
A — 1
E — 31
R — 18
T — 20
O — 16
M — 14
I — 10
S — 19
Maijā pirmā Glabātāju ekspedīcija dosies uz Kristāla 13 novietojuma vietu priekš viņa apgaismošanas. Rekomendācijas par viņa aktivāciju saņemsiet tuvākajā laikā
Esiet cienīgi tā Varenā Plāna, kuru mēs būvējām kopā ar jums!
Lai palīdz mums trīspadsmit Debesu Mātes!
Trīspadsmitās Saules Gaisma, lai svētī mūs!

EL MORIJA,
Garīgais Kurators Projektam
«Augšāmcelšana Austrumos» un «Augšāmcelšana Rietumos»
Pirmā Stara Skolotājs,
Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs
13.04.12.g.

Avots: www.magnitiduha.info/archives/2587 (latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2012.)

Print Friendly, PDF & Email