Магниты Духа

PROJEKTS «MŪSU JAUNĀ REALITĀTE»

DĀRGIE GAISMAS DARBINIEKI!

2012. GADA APRĪLĪ NOTIKA SVARĪGS NOTIKUMS.

MŪSU PLANĒTA AR VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM UZ TĀS IZGĀJA CAUR ĪPAŠU TELPAS-LAIKA KORIDORU, KURŠ ĻAUS VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM VISHARMONISKĀK IEIET JAUNAJĀ REALITĀTĒ. ŠO REALITĀTES VARIANTU IZVĒLĒJĀS CILVĒKU AUGSTĀKIE “ES”, BALSTOTIES UZ BRĪVĀS IZVĒLES TIESĪBĀM, KURAS IR PIEŠĶĪRIS PLANETĀRAJAI SAVIENĪBAI MŪSU VISUMA DIEVS-RADĪTĀJS. KĀDA IR ŠĪ REALITĀTE? PAR KĀDU IZVĒLI IET RUNA?

PROJEKTS

“MŪSU JAUNĀ REALITĀTE”

ŠĶĒRSOTAIS KRUSTOJUMS

PLANĒTAS ZEME EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS JAUNS ETAPS
Dārgie draugi, cienījamie Gaismas Darbinieki!

Mēs sveicam jūs un uzaicinām uz sarunu par mūsu kopējo nākotni, nākamo, par kopējo dzīvošanu mūsu KOPĒJĀ MĀJĀ – uz PLANĒTAS ZEME.

Mēs ar jums radām tagad savu Jauno Realitāti, un tā – ir svarīga mūsu attīstības zīme DUALITĀTES uz planētas Zeme eksperimenta pabeigšanas apstākļos. Izeja no tiem apstākļiem, kurus mēs esam radījuši ar dzīvi dualitātē, ir pietiekoši grūta. Tas – ir sarežģīts, taču interesants etaps mūsu attīstībā. Un tas prasa no mums pūliņus un pārdomātus soļus.

Sakarā ar to gribam pavēstīt jums par sekmīgu Planētas Zeme evolucionārās attīstības JAUNA ETAPA izvēršanu. Iepazīstinām jūs ar PROJEKTU “MŪSU JAUNĀ REALITĀTE”, kā iemiesotu, tā arī neiemiesotu Gaismas Darbinieku, ieskaitot arī ārpuszemes civilizāciju pārstāvju, kopēju pūliņu augli.

PROJEKTS “MŪSU JAUNĀ REALITĀTE” jau ir iedarbināts, un JŪS VISI ESAT tā dalībnieki. Kāds – savu Augstāko “Es” līmenī, bet kāds – savu zemes klātesamību līmenī.

Šodien mēs pastāstīsim par notikumiem, kuri izvērsās kaleidoskopiskā ātrumā pēdējās divās nedēļās un prasīja Gaismas Darbinieku pūliņus pa VISU PASAULI.

PAR PROJEKTA CENTRĀLO PUNKTU KĻUVA ŠAJĀ REIZĒ GAISMAS SPĒKU IEPLĀNOTAIS KRAJONA MAGNĒTISKĀ DIENESTA DARBS 2012. gada 22. aprīlī, kurš tika veikts Tiešā Čenelinga (Krajona čenelings caur Marinu Šulcu) laikā Rīgā.

12 dienas pirms KRAJONA MAGNĒTISKĀ DIENESTA darba veikšanas, un tieši 2012. gada 10. aprīlī, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome caur Padomes pārstāvi, Svētās Vienības Uguns Priesteri Laertomisu, pavēstīja, ka Zeme tuvojas telpas-laika krustojumam. Un mums šis krustojums ir jāpāriet tā, lai ieietu jaunajā Realitātes Koridorā, kurš atbilst mūsu jaunajai attīstības programmai – pēc tam, kad mēs esam izvesti no Lielā Eksperimenta.

Harmoniskai telpas-laika koridora krustojuma iziešanai, ieiešanai Realitātes koridorā, kurš atbilst mūsu jaunajai programmai, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome piedāvāja Gaismas Darbiniekiem izpildīt sagatavošanas darbu un aktīvi piedalīties Zemes ieiešanas īpašā telpas-laika koridorā procesā.

Piedalīšanās šajā notikumā svarīgumu un kļūdas nepielaišanas uz “krustojuma” svarīgumu jūs sapratīsiet no sekojošā dokumenta.

Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes

UZRUNA

“Ārpuszemes civilizācijas ir aktivizējušas savu iedarbību uz zemiešu, to cilvēku, kuri pieņem starptelpu informāciju un nodot to cilvēkiem, apziņu, nododot neatlaidīgas rekomendācijas planetārās savienības un cilvēces tālākajiem attīstības ceļiem. Pienācis laiks atgādināt zemiešiem, kādu plānu bijāt izvēlējušies jūs paši, apspriežot Lielā Eksperimenta pēdējo etapu. Visi Eksperimenta Autori un Dalībnieki (Augstāko “Es” līmenī) pieņēma lēmumu par zemiešu un, protams, planētas Augšupcelšanās unikālu procesu. Jūsu pūliņi šajā virzienā raksturojās tieši ar šo, iepriekš izvēlēto Augšupcelšanās variantu. Taču kopš Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes paziņojuma par dualitātes apstākļu uz planētas Zeme pabeigšanu, izvērsās cīņa par ietekmi uz zemiešu apziņu, nosakoša jūsu evolūcijas turpmāko gaitu. Konkrēti tika veltīts daudz uzmanības Augšupcelšanās veidiem un sekām. Jums ir ārkārtīgi svarīgi tieši tagad nenoiet no nospraustā ceļa. Aiziešana no tā var atmest jūs atpakaļ un neļaut ieiet tieši tajā Realitātes koridorā, kuru jūs bijāt iepriekš izvēlējušies.

Ko tad jūs bijāt izvēlējušies? Tagad jums vajag to skaidri apzināties. Un saprast, ka jūs jau ļoti daudz esat izdarījuši izvēlētajā ceļā uz unikālo Augšupcelšanos. Tās unikalitāte ir tajā, ka dod iespēju Augšupcelšanai DAUDZVARIANTUMĀ, neizslēdzot nevienu un neko no materiālās pasaules, neatstāj vientulībā un nevajadzībā nekādus fiziskās pasaules elementus. Dod pakāpenisku unikālu visu dimensiju un pirmkārt 4-tās un 5-tās dimensiju saaudzēšanu. Mēs jau esam uzstādījuši ar jūsu palīdzību daudz kanālu starp 4-to un 5-to dimensijām un turpinām šo darbu pildīt. Ja to nedara, tad tikai daļa planētas pasaules spēs augšupcelties, atstājot pilnīgā aizmirstībā fizisko pasauli. Jūsu projekts, kuru mēs ar jums nosaucām savā laikā “Trešais realitātes koridors”, paredz Augšupcelšanās daudzvariantumu ar pakāpenisku dimensiju saaudzēšanu. Tas dos plūstošu pāreju visām dzīvības formām uz jauniem eksistences apstākļiem un virzīs jūs tieši pa to evolūcijas ceļu, kuru jūs jau bijāt izvēlējušies. Jums sāksies noiešanas no ieplānotā ceļa gadījumā neparedzamas jūsu šodienas darbību sekas. Pie tam, daudzām no savus pakalpojumus piedāvājošajām ārpuseszemes civilizācijām pašām nav tamlīdzīgas Augšupcelšanās pieredzes, bet dažās visi augšupcelšanās uz planētām mēģinājumi ir cietuši pilnīgu krahu. Tieši tāpēc galaktikas Piena Ceļš Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome vēršas pie visiem planētas Zeme Gaismas Darbiniekiem ar lūgumu atbalstīt ar savām koncentrētām un mērķtiecīgām darbībām jau atrodošos pilnā spēkā Projektu “Trešais realitātes koridors”. Tieši tad, kad jūs paši apstiprināsiet ar jūsu Nodomiem agrāk izvēlēto attīstības Ceļu, notiks tas, ko jūs sen esat gribējuši un ko jūs jau ievērojamā pakāpē esat izpildījuši.

Laertomiss, Svētās Vienības Uguns Priesteris un galaktikas Piena Ceļš Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pārstāvis
caur Marinu Šulcu

2012. gada 12. aprīlī

Piezīmes:

1. “Trešais Realitātes Koridors” – pagaidu nosacīts nosaukums (nomainīts ar darba nosaukumu “MŪSU JAUNĀ REALITĀTE”).

2. Sīkāk par Zemes augšupcelšanās izskatītajiem variantiem lasiet zemāk – Krajona čenelingā Rīgā 22.04.12.

2012. gada 16. aprīlī Aštars Šerans pavēstīja, ka par Zemes ievada jaunajā Realitātes Koridorā galveno punktu kļūs 2012. gada 22. aprīļa diena. Darba akcents tiek pārnests uz Krajona tiešo čenelingu Rīgā, ieplānotu 22. aprīlī.

AŠTARS ŠERANS teica:

“Čenelingā ar Krajonu Rīgā mēs strādāsim visi kopā, tāpēc ka visiem Gaismas Darbiniekiem, kas tur būs klāt (bet Mēs viņu telpiskās darba iespējas labi zinām), attīsties liels potenciāls vēlamā Augšupcelšanās veida un tālākās attīstības veikšanai. Atklāsies jauna radošā enerģija, kuru vajadzēs vērst uz Portāla atvēršanu brīdī, kad zāle uzcels Gaismas Kristālu – tā, lai visas Krajona un Gaismas Ģimenes tālākās darbības… saietu kopā ātrā Zemes virzīšanā mums vajadzīgajā Realitātes Koridorā.”

Sagatavošanās darbu Gaismas Ģimene veica no 2012. gada 11-tā līdz 21-jam aprīlim. Darbā piedalījās (pēc El Morijas vēstījuma) 4483 iemiesoti Gaismas Darbinieki. Darba formas bija visdažādākās. Šī darba būtība bija īpašu apstākļu radīšanā plūstošai un harmoniskai Planētas un cilvēces ieejai izvēlētajā Jaunās Realitātes Koridorā.

11. aprīlī Gaismas Darbinieki no Krievijas un Latvijas piedalījās apstākļu radīšanā Zemes iešanai pa Jauno Koridoru. Tika izvērsta Daudzslāņu Toru Ugunīgā Sistēma, bet tālāk aktivizēta speciāla Gaišzilās Liesmas enerģija. Šī enerģija kļuva par pamatu jaunu daudzdimensionālu Zemes Globusu Dzimšanai un DAUDZDIMENSIONĀLĀ PORTĀLA RADĪŠANAI, KURŠ NODROŠINA HARMONISKU ZEMES IEIEŠANU ĪPAŠĀ LAIKA-TELPAS KORIDORĀ. Darbs noritēja radoši kopā ar Pasaules Māti.

PASAULES MĀTES APSVEIKUMS

GAISMAS DARBINIEKIEM, KURI PIEDALĪJĀS ZEMES SAGATAVOŠANAS IEIEŠANAI JAUNĀS REALITĀTES KORIDORĀ DARBĀ

Mani dārgie Bērni – dzimtās planētas jaunās Realitātes Radītāji! Esmu laimīga redzēt, ko jūs spējat veikt savā Līdz-radīšanas vienotībā. Mēs ar jums vakar radījām pilnīgi jaunus planētas globusus pēc tiem kritērijiem, kuri nepieciešami ieiešanai “Trešajā Realitātes Koridorā” – kopā ar nepieciešamajiem Augšupcelšanās kritērijiem un citām planētas Zeme jaunās sistēmas pasauļu īpatnībām. Jums vakar izdevās iedvest Gaišzilo Liesmu jūsu planētā. Tā nebija plazma, taču tā gaišzilā liesma, kura tad arī padarīs jūsu planētu par pilnīgi jaunu Visuma Gaišzilo Pērli. Viņa arī tagad jau izpauž šīs īpašības, taču jūsu palīdzība, bez šaubām, ir svarīga un pat vitāli nepieciešama.

Es vakar uzskatāmi parādīju, ka ar mūsu palīdzību jūs spēsiet vajadzīgajā brīdī radīt visu nepieciešamo. Taču vēl labāk, kad vajadzīgajā laikā vienlaicīgā momentā būs apvienotas Gaismas Darbinieku kritiskās masas pūliņi. Tieši ar to jums arī pienākas sākt nodarboties – ar sagatavošanos tam, lai viss notiktu pienācīgā līmenī un vajadzīgajā brīdī – 2012. gada 22. aprīlī. Mani dārgie! Es jūs mīlu un vienmēr esmu ar jums jebkurā jūsu darbā. Ziniet, ka Gaismas Darbinieku misija – ir īpaši svarīga misija, un tāpēc ejiet mīlestībā un harmonijā. Radīsim visu tā, kā esam iecerējuši.

Ar mīlestību pret Visumu un planētas Zeme radītājiem

Pasaules Māte

(pierakstīja M. Šulca 12.04.12.)

18. aprīlī noritēja jauns sagatavošanas darba etaps. Gaismas Ģimene un iemiesotie Gaismas Darbinieki radīja starptelpu Portālu, nepieciešamu tam, lai Zeme ieietu Mūsu Jaunās Realitātes koridorā. Aktīvi radīšanā piedalījās Serafimi – Dievišķās Būtnes no 12-tās dimensijas! Pateicoties kopējam darbam, izdevās ne tikai radīt Portālu, bet arī padarīt to stabilu, gatavu izpildīt svarīgu funkciju planētas starptelpu transportēšanā.

Pēc sagatavošanas darba, veikta 18. aprīlī, izpildes tika saņemta informācija no El Morijas:

“Mani mīļie Kosmosa darbinieki un planētārie celtnieki! Esmu apmierināts pilnīgi ar jūsu veikto darbu, paaugstinot pakāpi varbūtībai, ar kuru Zeme ieies jaunajā Realitātes Koridorā, jūsu izvēlētā gandrīz pirms 25 gadiem. Taču tagad apstākļi ir izmainījušies, un jūs skaidri redzat, kādā veidā nepieciešams ienest korekcijas agrāk nospraustajos izejas no dualitātes apstākļiem ceļos. Kopš lēmuma laika aizvadītajā periodā mums un jums ir izdevies daudz ko izmanīt uz planētas Zeme. Un jūs paši saprotat, cik tas ir svarīgi – saglabāt jau izdarīto un, vēl jo vairāk, sākto tajā grandiozajā pārkārtošanā, kuru mēs ar jums veicam. Tajā skaitā arī planētas jaunā enerģētiskā nodrošinājuma apstiprināšanā. Tas nebija paredzams vēl tajā laikā, kad Brīvo Pasauļu Federācijas Padomē jūs apstiprinājāt jūsu planētas jauno ceļu. Un, lūk, tagad Es varu jūs apsveikt ar to, ka izdevās noturēt planētu uz jūsu izvēlētā ceļa. Taču darbs vēl nav pabeigts. Jūs esat iezīmējuši orientierus, pēc kuriem Zeme tagad tiecas uz to telpas-laika Portālu, kurš spēs izvest planētu uz jūsu izvēlēto Realitātes Koridoru. Atlicis noiet nedaudz, taču pats atbildīgākais ceļa posms – vēl priekšā. Ne velti Laertomiss brīdināja par to, ka nepieciešamība tiekties uz vajadzīgo Realitātes Koridoru paliek aktuāla ne mazāk kā 2 mēnešus. Šo 2 mēnešu atlikušo dienu laikā jums nāksies vairākkārt veikt korekcijas jau izdarītajā darbā. Un ne tikai korekcijas. Būs arī ļoti atbildīgi reperu punkti, viens no kuriem jau ir zināms – Tiešais Čenelings ar Krajonu 22.04.12 Rīgā.”

(pieņēma Marina Šulca)

19. aprīlī tika saņemta Svētība darbam ieiešanā Jaunās Realitātes telpas-laika koridorā 

 GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS

(caur Sergeju Kanaševski)

IZVĒLĒTĀ CEĻA SVĒTĪŠANA
Sveicu jūs, mani Bērni, svarīgākā notikuma Zemes dzīvē priekšvakarā. Jums stāv priekšā ne tikai Portālu radīt, pa kuru ies planēta un visi dzīvojošie uz tās. Stāv priekšā darbs tā izvēršanā, tā tālākajā transformācijā. Jo tas pēc būtības ne vienkārši Portāls… Un pat ne vienkārši – Realitātes Koridors. Tas ir vesels EVOLŪCIJAS ATZAROJUMS NEPARASTAI RASEI, kāda ir cilvēce savas attīstības ceļā.

TIEŠI ŠO EVOLUCIONĀRO ATZAROJUMU SVĒTA VISUMA DIEVS-RADĪTĀJS… tieši šo evolucionāro atzarojumu svētu Es – GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. Šis Evolūcijas atzarojums – jūsu Siržu, Jūsu Augstāko Es… Jūsu Monāžu, sākotnēji izplānojušu tādu neparastu attīstības ceļu, izvēle.

Jā, Gaismas Spēkiem ir iespējas sniegt cilvēkiem tagad nebijušu palīdzību, kāda līdz šim nekad nav sniegta… Gan tūkstošiem Gaismas Spēku flotu Aštara Šerana vadībā ir te, gan tūkstošiem viedu, apskaidrotu Rasu un pat Serafimi no 12-tās dimensijas ir ar mums… Arī tie ir ar Mums, par ko pagaidām jums nav zināms. Cilvēce – peldētājs blīvo pasauļu stihijā ar apslēptām Lielo Meistaru spējām un prasmēm… Neatklāsies tās prasmes, ja pasniegtu roku peldētājam, kurš tikko ir iegājis ūdenī… Neiemācīsies peldēt tas peldētājs… Bet cilvēcei stāv priekšā iemācīties ne tikai peldēt pašai pa Visuma bezgalīgajām upēm un okeāniem, bet arī tūkstošiem citu Rasu aiz sevis vest. Kļūt Zemei lemts par dižu Visuma Mistēriju Skolu… Pasmaidīt var tas, kas tagad, kas uz mūsdienu cilvēci skatoties, redz to tajā stāvoklī, kādā tā atrodas…

Taču pasmaidīsim pretī arī Mēs – tie, kas zina patiesos Viedumu, Spēku un Spējas Eņģeļiem, iemiesotiem cilvēku rasē…

Jo tikai daļu patiesās Rases redz, bet ne visu Rasi daudzdimensionālo un daudz-diženo, daudzsejaino Rasi no Garīgi-Saprātīgām Būtnēm, veikušām dižu ceļojumu…

Ne tas ir Meistars, kas meistaro, bet tas – kas Meistarībā mācās. Bet, iemācījies, māca Meistarībā citus! Tādi jūs esat – Patiesie Cilvēki, sapulcētie te Eņģeļi no visiem Visuma stūrīšiem, izgājuši augstākās un zemākās, blīvās pasaules, pieredzi ieguvuši nenovērtējamu.

Nešaubieties: visas zināšanas un prasmes ir jūsos. Pieņemiet lēmumu kolektīvi – tad ātri, vēdeklī atklāsies jūsu visas spējas, ātri atgriezīsies dižā Meistarība…

Taču visas Daudzdimensionālās Meistarības atgriešanās laiks pagaidām nav pienācis. Tāpēc ka mācība ir pabeigta, bet pieredze vēl nav dabūta. Un tā – Dižena Pieredze, kuru vēl stāv priekšā jums iegūt. DAŽĀDĀ APVIENOŠANAS VIENĀ VESELĀ pieredze. To, ko jūs bijāt sadalījuši no Visuma Sākumu Sākuma, savienot stāv priekšā. Dažādas dimensijas savest vienkopus. Pie tam kļūt par Tiem, par kādiem vēl neesat bijuši. Dievi kļūs par punktu… Punkts kļūs par Dieviem. Nulle par astotnieku pārvērtīsies. Astotnieks dzemdēs sešpadsmit. Serafimu spārni ar Mīlestības vēju mazliet pacels aizsegu Jauno Visumu radīšanas noslēpumam, līdz šim vēl neizzinātam! Lūk, kas jūs tādi esat! Lūk, kam cilvēce ir dzimusi!

Un neviens nav tiesīgs jums norādīt Ceļu, pa kuru iet. Jo jūsu Ceļš – Dieva-Radītāja Dižais Plāns – tiek turēts stingrā Noslēpumā pat no pašiem šī Visuma Lielajiem Skolotājiem-Meistariem. Un Viņš, šis Dižais plāns, ir jūsu patiesās Būtības kodols…

Un, kad šajā kodolā pieeju iegūsiet, kļūsiet par tiem, par kādiem nekad vēl šeit neesat bijuši, bet kādi ESAT citos Visumos. Par to Visuma Hronikās Ai-Ka-Ši ieraksts ir radīts… Un par to mums, Melhisedekiem, ir pavēstīts. Un Serafimiem… Un citiem… Tiem, par ko pagaidām vēl nezināt.

Tāpēc PIEŅEMIET MŪSU SVĒTĪBU JŪSU CEĻAM, JŪSU EVOLŪCIJAS ATZAROJUMAM.

IR SVĒTĪBA NĀKOŠAJIEM JŪSU RADĪTAJIEM VISUMIEM!

UN ŠIE VISUMI – MŪSU BĒRNI, TĀPAT KĀ JŪS – MŪSU DIEVA-RADĪTĀJA BĒRNI!

UN LAI ŠĪ ZINĀŠANA AR PAŠAS GAIŠĀKĀS MĪLESTĪBAS UGUNI DZĪVO JŪSU SIRDĪS! JŪSU CEĻU APGAISMO DIEVA-RADĪTĀJA MĪLESTĪBA!

UN LAI PĀRLIECĪBA DZĪVO PAREIZĀ CEĻA IZVĒLĒ. JO NAV NEKĀ SVĒTĀKA VISUMOS PAR JAUNAS DZĪVĪBAS DZIMŠANU MĪLESTĪBĀ UN DIEVIŠĶU GĀDĪBU PAR ŠO DZĪVĪBU. UN JŪSU IZVĒLE – TĀ IR DIEVIŠĶAS DZĪVĪBAS RADĪŠANAS IZVĒLE. UN CITAS IZVĒLES NAV RADĪTĀJA BĒRNIEM, KURI IET JAUNU DZĪVĪBU RADĪŠANAS UN DZEMDINĀŠANAS CEĻU.

SVĒTĀM JŪSU IZVĒLI. MĒS-RADĪTĀJS ESAM AR JUMS! JŪS AR MUMS. MĒS ESAM JŪS. JŪS ESAT MĒS! MĒS – DIEVS-RADĪTĀJS. UN TAS PATIESI IR TĀ. ĀMEN!

19.04.12 g.

Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Svētībai pievienojas Ercenģelis Gabriēls un Aštars Šerans.

ERCEŅĢELIS GABRIĒLS

Es priecājos par Dieva bērniem! Ar mums iet spārns pie spārna…

Priecājies, Pasaule! Kas grib redzēt Gaismas tapšanu? Ejiet uz Zemi!

Cilvēki mostas un dara to, ko ir apsolījuši. Bet daudziem pat nav nojausmas, cik plaši ir viņu horizonti. Cilvēki kaislīgi tiecas ar savām sirdīm uz paredzēto mērķi. Un Mūsu svētība tiem, kas iet “uz aklo”, taču uzticīgi tur saiknes pavedienu ar savu Augstāko “Es”. Jā, jūsu Augstākie “Es” ļoti dažādā veidā kombinē savu “daļu” darbu iemiesojumos uz Zemes. Un visi jūs esat ļoti vajadzīgi kosmiskās celtniecības nepārredzamajā okeānā. Man jums ir īpaša veida Svētība. Tagad jūs esat uz jauna kvantu lēciena sliekšņa. Nedomājiet, ka nav pa spēkam jums to izpildīt! Jūs to jau esat radījuši smalko sfēru līmenī. Un tagad, ar mīlestību pilnām domām, pabeigsiet šo darbu skaisti un viegli. Tas ir jūsu svētku darbs! Lai ir jūsu sirdīs tiekšanās uz Gaismu, kura paceļ jūsu planētu uz Jauno Realitāti!

Es sveicu jūs, Zemes cilvēki! Mēs jūs vedām, vedam un kļūstam par jums, bet jūs – par mums. Mēs ar jums uz mūžu mūžiem! Āmen!

(Pieņēma Marina Šulca 19.04.12 g.)

AŠTARS ŠERANS
Sveicu jūs, draugi!

Es pievienoju savu balsi un savu prieku apbrīnojama notikuma sagatavošanas brīdī un gribu teikt jums sekojošo.

Mēs visi sen, ar trīsām, gaidījām šo brīdi. Un, lūk, tas ir pienācis! Pienācis jūsu patiesās vienības, pareizāk – atkalapvienošanās GAISMĀ, ZIEDĒŠANĀ, KRĀSĀS, SKAŅĀS brīdis – visā savā mūsu ar jums VIENOTĪBAS diženumā!

Tas – ir unikāls un skanošs mūsu ar jums vertikāles uzcelšanas brīdis. Mēs sākam ar jums kopā būvēt savu Es pašā viņa pilnīgākajā atveidojumā. Jūs, jūsu zemes klātbūtnes Es Esmu, sākat apbrīnojamā veidā atkal-apvienoties ar saviem daudzdimensionālajiem aspektiem. Tikai, uzbūvējot savu Es dimensiju pilnībā un dimensiju dažādībā, jūs spējat paveikt to apbrīnojamo planetāro un GALAKTISKO darbu, kuru uzdeva jums Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome. Tikai, atkal-apvienojušies ar saviem aspektiem, daļām, fraktāļiem, frakcijām, struktūrām, pārstāvniecībām dažādās pasaulēs, hipostāzēm, dimensijām un laika nogriežņiem, jūs KĻŪSTAT unikāli VESELI un VIENOTI! Un tas ir svarīgi jūsu pilnvērtīgai dalībai planētas Zeme Projektā “Mūsu Jaunā Realitāte”.

Planētas Gaismas Darbinieki! Jūs dodat kamertoņa uzskaņojumu visai Zemes sistēmai, visai cilvēcei. Kopā ar jums visi planētas Zeme iedzīvotāji sāks būvēt savas Vertikāles un Horizontāles visās telpās un horizontos. Jūsu darbs 22. aprīlī dos Atskaitīšanas sākumu – gan jūs, cilvēku ar savām daudzdimensionālajām daļām, tā arī mūs visu – kā blīvi materiālo, tā arī smalki materiālo būtņu APVIENOŠANAI VESELĀ.

MĒS ESAM VESELS! MĒS AR JUMS GALĪGI ATKAL-APVIENOJAMIES!

ŠODIEN. ŠEIT UN TAGAD. ŠAJĀ JŪSU ZEMES ESĪBAS BRĪDĪ.

LAI TĀ BŪTU! ĀMEN!

(Pieņēma Svetlana Dračeva 19.04.12 g.)

22. aprīlī tika paveikts galvenais darbs. Notika jau uzbūvētā Portāla aktivizācija, un Zeme izgāja caur šo Portālu uz to Realitātes Koridoru, kura programma atbilst mūsu pašu izvēlei un Visuma Dieva-Radītāja Plānam.

 KRAJONS

Caur Marinu Šulcu

KO IZVĒLĒJĀS EŅĢEĻI-CILVĒKI

(Fragments no Tiešā Čenelinga Rīgā 22.04.11)

Piedāvājam jūsu uzmanībai fragmentu no Krajona Tiešā čenelinga (caur Marinu Šulcu), kurš notika 2012. gada 22. aprīlī Rīgā. Tajā bija klāt 135 iemiesoti Gaismas Darbinieki. Čenelinga laikā tika veikts Gaismas Ģimenes starptelpu planetārs darbs Krajona vadībā.

“Jā, mani mīļie, tieši par Augšupcelšanos tad arī būs runa. Es ilgi domāju, ko sagatavot uz mūsu tikšanos. Man bija dažādi varianti, kurus es pārrunāju ar savu darbinieci, un viņa lūdza arvien vairāk un vairāk vēstīt dažādas detaļas par Augšupcelšanos. Pie kam dažādas Augšupcelšanās atšķiras viena no otras. Taču čenelings bija noteikts uz to laiku, kad vajag pašai Zemei palīdzēt ieiet tajā Realitātes Koridorā, jaunas realitātes, kuru jūs bijāt izvēlējušies jūsu Augstāko “Es” līmenī un kuru bija apstiprinājis Dievs-Radītājs. Jūs tikko to izdzirdējāt. Es gribu pastāstīt jums par to sīkāk un izdarīt ar jums to planetāro darbu, uz kuru es tagad jūs aicinu. Lai uz to ir jūsu labā griba.

Apvienojieties ar saviem Augstākajiem “Es” un sajūtiet pilnīgu siltumu un mīlestību, kura no viņiem plūst. Viņi tagad kā nekad grib zemiešu personību, kuras apgaro, pamošanos. Kā nekad grib, lai jūs viņiem pačukstētu, pateiktu, ka jūs viņus mīlat, ka jūs esat laimīgi, ka jums ir iespēja ar viņiem savienoties, bet ne vienkārši zināt par savu Dievišķo Būtību. Jā, viņa ir šeit, viņa tagad ir ar jums, blakus, apkārt jums, iekšā jums. Jūs arī paši tagad esat pilnīga jūsu Dievišķā puse.

Un, lūk, šajā pilnīgajā apzinātībā lai izdarām darbu, par kura sarežģītību nesāksim runāt. Ja jums tiek piedāvāts to paveikt, precīzāk, mēs jūs lūdzam to izdarīt, tātad tas jums pilnībā ir pa spēkam. Un es gribu tagad, lai jūs mani uzmanīgi klausītos, taču pie tam lai katrs Krajona vārds iet caur jums kā nodoms Zemes ieslēgšanai tajā Portālā, kurš aizvedīs viņu mūsu darba laikā uz jaunu Realitātes Koridoru. Bet beigās mēs izpildīsim arī otru darba etapu.

Un tā, kas tas par jaunu Realitātes Koridoru un kāpēc nevar šajā krustojumā kļūdīties? Par to Krajons tagad arī grib pastāstīt.

Kad 1987. gadā atskanēja no planētas Zeme pirmā Harmoniskā Konverģence, mēs mērījām planētas vibrācijas, necerot īpaši uz to, ka tās ir pacēlušās un planēta spēs iet tālāk uz Lielā Eksperimenta rezultātu, uz dualitātes atcelšanu un iet pa jaunu ceļu. Taču cilvēki apstiprināja savu vēlēšanos. Un Harmoniskās Konverģences laikā 1987. gada augustā Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskajā Padomē nofiksējām: Zeme ir gatava, Zeme ir sākusi paaugstināt savas vibrācijas, un to veicina Zemes cilvēce. Un, tātad, Zemei un cilvēcei, un visām dzīvības formām uz planētas stāv priekšā izvēlēties savu tālāko ceļu, kad tiks atcelts eksperiments ar dualitāti.

Bet atzīstot planētu par paaugstinājušu savas vibrācijas, mēs ar to pašu apliecinājām to, ka dualitātes eksperiments tuvojas savam nobeigumam. Jā, oficiāli mēs par to paziņojām 2012. gadā februāra mēnesī, taču es vēl 2010. gadā teicu, ka dualitātes eksperiments ir pabeigts. Un brīdināju par to, kādi ceļi tālāk jums iezīmējas un kāds attīstības ceļš. Daudz bija jau izstāstīts, un zinātkāri prāti jau varēja sastādīt šo attīstības programmu. Nu, bet tie, kas ir kontaktā ar Augstāko “Es”, varēja vienkārši uzklausīt savu Augstāko “Es” stāstu par to, kas tad stāv priekšā tālāk darāms.

1987. gada beigās Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskajā Padomē notika ļoti vētraina apspriešana, kādu tad ceļu tālāk iet planētai? Dabiski, ļoti daudzas pasaules, planētas, kuras bija izgājušas Augšupcelšanos un izgājušas Augšupcelšanos pēc dažādām programmām (nedomājiet, ka programma var būt tikai viena, tikai vārds ir viens – Augšupcelšanās), piedāvāja savus variantus un savu palīdzību. Palīdzībā, starp citu, arī tagad jums nav atteikts – jūsu izvēlētajā variantā. Daudzi galaktiskie un visuma spēki pulcējas ap Zemi, bet daži tieši uz Zemes, tajā skaitā arī iemiesotā veidā, palīdz jums jaunajā ceļā.

Un tā, tika apspriestas vairākas programmas, bet pēc tam vislielākais akcents tika likts uz trīs programmām. Un es tagad jums pastāstīšu, kādas tad divas no tām jūs – mani dārgie, tieši jūs, tāpēc ka bija jūsu Augstāko “Es” pārstāvji tajā Padomē – noraidījāt. Tās visas runāja par Augšupcelšanos, taču pirmais variants piedāvāja tikai garīgi ievērojami sagatavotu cilvēku Augšupcelšanos. Šie cilvēki, Gaismas Darbinieki, ar lielu pieredzi, spējuši paaugstināt savas vibrācijas uz Augšupcelšanās brīdi, varētu augšupcelties kopā ar ķermeņiem, atstājot principā aiz sevis visus pārējos Zemes iedzīvotājus un nedodot viņiem tālākas Augšupcelšanās iespēju. Kas būtu bijis ar šīm dvēselēm? Dabiski, dvēseles neietu bojā, taču tām būtu piedāvāts aiziet uz citām pasaulēm, ar līdzīgu blīvumu, to blīvumu, kurā tagad jūs četrdimensionalitātē atrodaties. Viņām nāktos aiziet no planētas priekš tam, lai izietu, varbūt, pat no jauna dualitātes pieredzi, bet, varbūt, vienkārši turpinātu izeju no tās, taču citās pasaulēs. Kas vēl nepietika, pēc jūsu domām, tai programmai? Kāpēc jūs to noraidījāt? Tāpēc ka tāds Augšupcelšanās veids atgrieztu augstākās dimensijas, kuras atvērtu planēta, no fiziskās pasaules, kurā jūs tagad dzīvojat. Bet tas taču ir ne tikai 3-šās dimensijas veids (mēs runājam par 4-rām dimensijām, pieliekot laiku), bet ir taču gan otrā dimensija jums, gan pirmā dimensija! Tās ir vēl lielāka blīvuma pasaules, kur strādā jūsu pašu aspekti, dārgie eņģeļi. Un es par to ļoti sīki esmu stāstījis un teicis jums, ka kaut kad, nosūtot turp izzināt blīvo pasauļu matēriju savus aspektus, jūs apsolījāt viņiem, ka jūs neiziesiet Augšupcelšanos, kamēr nepacelsiet viņus no blīvajām pasaulēm. Viņi taču arī priekš jums krāja šo pieredzi. Kaut arī, varbūt, jūs neapzināties to, kas viņi tādi ir, kā viņi strādāja un kā jūs ieguvāt savu pieredzi. Taču jūsu Augstākie “Es” par to lieliski zina. Lūk, šis pirmais Augšupcelšanās variants – tas atgrieza fizisko pasauli un visus fiziskās pasaules elementus. Un jums šis variants nepatika, kad notika apspriešana Federācijas Padomē.

Otrais variants paredzēja, ka Augšupcelšanos spēs iziet lielāks skaits cilvēku dvēseļu. Ievērojami lielāks. Tas jau bija labi. Taču viņi izies to, atstājot fiziskos ķermeņus, tas ir, Augšupcelšanās ar fiziskajiem ķermeņiem vienkārši netiks novērota. Tad liels skaits dvēseļu varētu pāriet uz 5-to vai, iespējams, uz augstākām dimensijām, taču tiem, kuri nepārietu, neapšaubāmi tāpat, kā 1-jā variantā, būtu bijis jāaiziet no planētas. Taču variants bez ķermeņu augšupcelšanas jūs arī neapmierināja, tāpēc ka tajā arī ir savas negatīvās puses. Kas attiecas uz fizisko pasauli, fiziskās pasaules elementiem, tad būtu tieši tāpat, kā 1-jā variantā – fiziskā pasaule tiek pilnībā atgriezta. Šie divi varianti veicinātu ļoti lielu lūzumu jūsu dzīvē Augšupcelšanās periodā.

Jūs tagad nodarbina jautājumi: bet kā mēs augšupcelsimies, bet kas būs ar mūsu dzīvokļiem, mūsu nekustamajiem īpašumiem, kas vispār būs ar dabu, kuru mēs mīlam, kā tas viss būs? Kas tur būs, mums pagaidām nav skaidrs, bet kas būs šeit? Mēs tagad strādājam, mēs kaut ko būvējam, mēs iezīmējam jaunus projektus, mēs pilnveidojam savu dzīvi, cik to atļauj šodienas apstākļi. Un ir vēl lielāki plāni, globāli plāni. Kā, tie vienkārši tiks atgriezti? Mīļie eņģeļi, es gribu jūs mierināt. Šo variantu jūs noraidījāt 1987. gada beigās. Un jūs sintezējāt 1-mā un 2-rā varianta iespējas un piedāvājāt savu variantu planētas Augšupcelšanai ar visu planetāro dzīvību. Tieši par to tagad mēs sīki parunāsim. Un tieši šis variants tad arī ir tā programma, ar kuru piepildīsies jaunais Realitātes Koridors, kurā mēs gribam likt traukties planētai. Jūs gribat likt traukties planētai, tāpēc ka jūs to sen esat izlēmuši, un pat vēl pirms dualitātes atcelšanas beigām, pēdējā tās etapā jūs jau strādājāt priekš šī jaunā ceļa. Un ļoti daudz šī jaunā ceļa elementu jūs jau esat paveikuši, izpildījuši vai ir ielikti pamati globāliem projektiem, kuri attiecas uz šo jauno realitāti.

Ko tad jūs piedāvājāt, un kas tika pieņemts Brīvo Pasauļu Federācijas Padomē? Jūs piedāvājāt citādu Augšupcelšanās veidu. Jūs piedāvājāt, lai tas būtu jaukts: pirmkārt, lai daļa cilvēku varētu augšupcelties ar ķermeņiem, bet daļa cilvēku augšupcelties bez fiziskajiem ķermeņiem. Lai augšupceltos visas dvēseles, kuras tikvien vēlēsies augšupcelties. Lai dvēseles netiktu nostādītas apstākļos, kad viņas ir spiestas iet prom tālākai attīstībai uz citām pasaulēm, uz citām planētām. Un, iespējams, diezgan ilgi gaidīt, lai tām piemeklētu atbilstoša blīvuma pasauli un dzīvi, līdzīgu Zemes apstākļiem. Jā, tas bija jūsu pirmais priekšlikums. Ko jūs tālāk piedāvājāt? Jūs negribējāt, lai fiziskā pasaule pazustu, jūs gribējāt plūstošu visu planētas dzīvības formu pāreju uz jaunām dimensijām. Jūs gribējāt izpildīt savu solījumu, dotu jūsu aspektiem, kuri aizgāja krāt pieredzi blīvajā matērijā, tas ir, 2-jā dimensijā, 3-jā dimensijā un pat 1-jā dimensijā. Un man jums jāsaka, jūs ļoti labi zinājāt, ka, ja 1-jā dimensijā aiziet līdz pašiem zemākajiem apakšlīmeņiem, apzīmēsim nosacīti – 0,1, tad tas ir punkts saiknei ar Centrālo Garīgo Sauli. Šis punkts ir analoģisks 13-jai dimensijai. Jūs to zinājāt, dārgie eņģeļi, tāpēc jūs negribējāt zaudēt šīs zemās dimensijas un blīvos matērijas slāņus. Un jūs piedāvājāt sekojošu variantu, Jūs piedāvājāt, lai dzīvība pārietu pakāpeniski uz 5-to dimensiju un uz citām augstākām dimensijām. Jūs piedāvājāt dimensiju pakāpeniskas saaudzēšanas variantu. Šo variantu mēs tagad saucam – 4-5-4. Un tieši tie cilvēki, kurus es jums apzīmēju iepriekšējās mūsu sarunās kā celmlaužus, tad arī ir, nebūs, es jums to pasvītroju, bet jau ir tie cilvēki, kuri uzstāda kanālus, kanālus pārejai no 4-tās dimensijas uz 5-to un otrādi, atpakaļ. Tie ir gan kanāli cilvēku pāriešanai, tie ir gan dimensiju saaudzēšanas kanāli, tie ir gan portāli, kuri atļauj celt augšup, tieši uz 5-to dimensiju, jūsu aspektus, kuri ir pabeiguši, es vēlreiz pasvītroju, pabeiguši savu pieredzi un savas programmas 3-jā un 2-jā dimensijās. Un tādi darbi šo būtību pacelšanā jau norit, un šeit zālē ir cilvēki, kuri to veicina, kuri ir šīs programmas daļa. Es sveicu viņus un pateicos, ka viņi šo darbu veic.

Un tā, jūs piedāvājāt dimensiju saaudzēšanu. Un tā jau norit, mani dārgie eņģeļi. Jūs to jau izpildāt. Es taču jums saku, ka ir cilvēki, kuri tagad jau uzstāda šos kanālus. Un man jāsaka, ka mana darbiniece, kura tagad nodod manus vārdus, arī ar to nodarbojas katru dienu. Un saka, ka viņai ir ļoti labi iziet uz 5-to dimensiju un atgriezties atpakaļ. Nu ko, es vienkārši gribu teikt, ka tādu cilvēku jau ir daudz. Tādejādi jūs piedāvājāt tādu kompleksu programmu, kura nav bijusi nevienā pasaulē un ne uz vienas planētas. Un tā tika apstiprināta. Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome pieņēma to, apstiprināja un, kā es jau teicu, jūs to sākāt veikt pat līdz tam, kad oficiāli tika atcelti jūsu dzīves apstākļi dualitātē. Bet tāpēc vajag iet tālāk pēc šīs programmas.

Un tagad jūs droši vien nodarbina jautājums: nu kāpēc tad, ja mēs jau esam sākuši izpildīt šo programmu, kāpēc tad ir radies kaut kāds krustojums, kāpēc vajag pielikt kaut kādas pūles tam, lai Zeme precīzi nonāktu uz to, mūsu izvēlēto, ceļu, ja mēs daļu darba jau esam izdarījuši? Piemēroti, pamatoti jautājumi, eņģeli mani dārgie. Tam mēs šodien ar jums tad arī strādājam. Un pārspriežam šo ļoti interesanto un vitāli svarīgo tēmu. Jā, mana darbiniece jums pareizi deva salīdzinājumu ar parastu ceļu; ar ceļu, kurš jums ir fiziskajā plānā. Jūs pagaidām pārvietojaties kopā ar planētu pa to ceļu, kuru bija noteikusi vecā programma, Eksperimenta Programma, dualitātes programma, veicot uz šī ceļa jau nepieciešamos pārveidojumus tam, lai pārietu uz jaunu ceļu. Un patiešām, tagad Zeme ir pienākusi pie šī svarīgākā telpas-laika krustojuma. Kāpēc tad krustojums? Un kāpēc es runāju par to, ka, ja kļūdīties šajā krustojumā, tad jums nāksies atgriezties tieši tāpat kā zemes vadītājam. Pabraukt atpakaļ, atkal no jauna notēmēt, varbūt paskatīties uz kaut kādām kartēm vai ceļvežiem, apzināties, kāpēc ir notikusi kļūda, un no jauna kustēties tālāk tam, lai šķērsotu šo krustojumu un nonāktu vajadzīgajā Realitātes Koridorā, kurš ļaus jums turpināt jau jūsu iesākto izejas no eksperimenta dualitātes programmu. Jeb, mēs dažreiz sakām: posteksperimentālo programmu. Bet tāpēc, ka tās jūsu noraidītās divas programmas, kura tika piedāvātas, tās reāli taču eksistē, tās taču neviens nav neitralizējis! Tā ir citu pasauļu pieredze. Tās vienkārši ir, un tās būs šajā krustojumā. Kaut arī jūs tās neizvēlējāties. Tieši tāpēc šodien mēs esam šeit. Tieši tāpēc divus mēnešus noritēs saspringts darbs, lai Zemei dotu iespēju ne vienkārši nonākt vajadzīgajā Realitātes Koridorā, bet ar lielu ātrumu, pārliecināti traukties pa šo Koridoru. Un tagad es gribētu ar jums, palīdzot jums, izdarīt šo ļoti svarīgo darbu. Kāda būs tā būtība? Ir Gaismas Darbinieku, iemiesotu un neiemiesotu, jau uzbūvēts Portāls, kurš sasaista jūsu veco ceļu ar jauno telpas Koridoru – šis Portāls ir sagatavots pagaidām tikai darbam, taču viņš vēl nav aktivizēts. Viņš ir aizzīmogots ar uguns enerģijām un gaida savu stundu, kurai tagad ir jāsit. Un visi zemieši sinhroni tagad slēgsies klāt ar mūsu palīdzību jūsu darbam, mani dārgie. Viņi pieslēgsies jūsu darbam.

Tagad vērsieties pie saviem Augstākajiem “Es”, un, lai viņi jums pasaka, ka Krajons jums saka patiesību, ka patiešām tā arī ir. Un ka ir pienācis ļoti svarīgs mirklis, kad jūs tagad varat noformulēt, katrs saviem vārdiem, nodomu uz Portāla aktivizāciju. Mēs ar jums sākam jau uzbūvēta Portāla aktivizāciju. Es aicinu jūs izteikt nodomu uz aktivizāciju Portālam, kurš ļaus planētai Zeme, ar visu planetāro dzīvību, pāriet uz to Realitātes Koridoru, kurš atspoguļo jūsu Augšupcelšanās programmu. Unikālu jūsu Augšupcelšanās programmu, jūsu pašu izvēlētu jūsu Augstāko “Es” līmenī un Dieva-Radītāja apstiprinātu. Sajūtiet, kā Portāls ir atdzīvojies. Kā viņš izvēršas. Kādas nāk svaigas enerģijas. Ieraugiet arī aizsardzību, kura stāv. Viņa nelaiž klāt nevienu šim Portālam. Bet jūs domājat, neviens negrib traucēt jūsu ceļam? Grib, taču mēs viņus arī nelaižam klāt. Tāpēc nekādām bailēm jūsu sirdīs nav jābūt. Aizsardzība ir izlikta ļoti stipra. Jūs tikko kā tīrījāt Zemi, izdaiļojāt viņu, uzdāvājāt savas sirds ziedus Gaijas sirdij. Vērsieties pie Gaijas. Un pasakiet, ka jūs viņu ļoti mīlat un ka jūs gribat, lai viņa maigi, plūstoši ieietu šajā Portālā. Viņa vienkārši ielido, sajūtiet. Pirmkārt, Viņu pārpilda prieks. Prieks – dabisks. Cilvēki – viņas dzimtie bērni, sāk visu radīt apzināti kontaktā ar savu Augstāko “Es”. Viņa traucas iekšā Portālā. Sajūtiet, viegli viņai iet vai nē? Sūtiet viņai mīlestību. Tas tagad ir pats galvenais. Sūtiet viņai mīlestību. Viņa priecājas. Viņa mīl savus bērnus. Viņa arī sūta jums mīlestību. Gaija burtiski ietīsta jūs savā Mīlestībā. Un tagad sajūtiet, jo jūs taču kopā ar viņu iegājāt šajā Portālā. Paskatieties, katram aiz muguras ir spārni, tie ir izplesti, un jūs saudzīgi nesat savās rokās Zemi. Bet viņa priecājas. Lai prieks piepilda visu Zemes cilvēku sirdis. Aizsūtiet mīlestību un prieku katrā planetārās dzīvības formā, viņām tas arī ir ļoti un ļoti svarīgi tagad.

Paskatieties – cik daudz Gaismas! Portāls pastāvīgi pārvēršas. Viņš kļūst spējīgs nest vairāk Gaismas. Un Gaismas kvalitāte tajā mainās. Gaisma iet ar arvien augstāku vibrāciju. O, brīnišķīgi! Portāls arvien vairāk un vairāk izvērš savus apkampienus. Jums viss izdodas, mani zelta eņģeļi. Jums viss izdodas! Jūs tagad kopā ar Gaiju lidojat kosmosa kuģī, kuram ir daudz, daudz eņģeļu spārnu. Brīnišķīgi. Es jūs apsveicu!

Bet tagad tuvojas izšķirošais brīdis. Brīdis ļoti izšķirošs! Tāpēc ka Portāls sāk atvērties jaunajā Realitātes Koridorā. Izsakiet tagad nodomu, lai Zeme precīzi pārietu uz jūsu izvēlēto Realitātes Koridoru. Pasvītrojiet to savā nodomā: JŪSU IZVĒLĒTO Realitātes Koridoru. Tas ir svarīgi. Paskatieties, Portālu it kā iesūc šajā kosmiskajā koridorā, un Zemei vairs nav nekādu šķēršļu. Nesiet viņu, eņģeļi, nesiet! Jūsu spārni kļūst arvien lielāki un mirdz arvien spožāk. Un pievērsiet uzmanību – no visām Visuma pusēm pie jums steidzas tādi paši eņģeļu spārni – dažādas būtnes, jūs visi esat spārnoti. Izdzirdiet sfēru mūziku! Tā skanēja visu laiku, taču tagad tā mainās. Mainās tās nokrāsa, mainās tās tembrs. Aiziet sasprindzinājums. Viss sāk izlīdzināties. Cik viss labi gāja. Piesauciet tagad visus Zemes cilvēkus, lai viņu būtu ar jums vienotā tieksmē. Planētai ir ļoti svarīgi tas.

Un neaizmirstiet vēl vienu detaļu. Krajons jums ir stāstījis, ka jūsu Augstākajam “Es” ir daudz daļu, iemiesotu zemes plānā. Un, ja jūs tagad strādājat tik cieši ar savu Augstāko “Es”, tas nozīmē – visas jūsu Augstākā “Es” daļas tagad ir kopā ar jums, un tāpēc klātesošo daudzumu zālē var droši reizināt ar septiņi, bet varbūt arī ar lielāku. Tāpēc ka Augstākā “Es” struktūra ir tālu no lineāras. Tā ir sarežģīta, šūnveidīga struktūra. Un tagad, no jūsu precīza darba ar jūsu Augstāko “Es” ir atkarīgs, cik daudz jūsu Augstākā “Es” šūniņas aktivizēsies, bet tas nozīmē, ka visas viņas tagad ir izpletušas spārnus un kopā ar jums nes Zemi Portālā un no viņa Jaunās Realitātes Koridorā.

Nu ko, mani zelta eņģeļi. Mēs ar jums esam izpildījuši galveno darbu. Es jums pateicos Brīvo Pasauļu Federācijas Padomes vārdā. Es jums pateicos visu Kosmosa spēku vārdā. Tāpēc ka Zeme iegāja jūsu izvēlētajā Koridorā. Tas patiesi ir tā. Un jūs to izdarījāt!

Noticiet saviem spēkiem. Noticiet beidzot, ka jūs esat savas dzīves Radītāji. Jūs esat Kosmosa Radītāji. Un jums uz to ir tiesības. Jums jau ir jāsāk saprast, ka jūs esat ne vienkārši redzīgi kļuvuši cilvēki, kļuvuši redzīgi savā dievišķajā būtībā, kurus var pieņemt Galaktiskā saprāta ģimenē. Jā, kaut kad mēs jums tā ilgi teicām, tas bija vajadzīgs jūsu apgaismībai, taču tagad man jums ir jāsaka, ka Zemes cilvēce ir īpaša, unikāla cilvēku rase, un jums ir jāzina par to. Un jānes sevi pa šo dzīvi tieši tā. Jūs ne vienkārši esat veikuši ārkārtīgas sarežģītības un intereses eksperimentu uz šīs planētas. Jūs ne vienkārši esat izvēlējušies savu augstāko un unikālāko Augšupcelšanās veidu, kuru jūs noteikti īstenosiet, nekādu par to šaubu nav. Bet jūs no sevis pašiem audzināt jaunu kosmisku cilvēku rasi, kura radīs jaunus Visumus. Radīs jaunas pasaules – lielas un mazas. Un dos visai pasaulei pilnīgu jaunu pieredzi, kuras agrāk nevienam nav bijis. Un vienmēr jūsu raksturīgā iezīme būs tas, ka jūs iesiet neizpētītus ceļus, bet ne pa piedāvātiem iestaigātiem celiņiem. Tas ir brīnišķīgi! Kosmosā ļoti tiek novērtēts. Jūs paši gribējāt būt tādi, kļūt tādi, un jūs jau kļūstat tādi. Es jums apgalvoju to, ka viss piepildīsies tā, kā jūs esat iecerējuši.

Kosmoss tagad salutē jums ar Gaismas plūsmām, un gribētos, lai katrs no jums tās sajustu vai ieraudzītu. Arī es jūs apsveicu un pateicos visu vārdā. Visi Skolotāji ir ar jums. Sajūtiet Gaiju, viņas sirdi. Sajūtiet, kā viņa ir brīvāk sākusi elpot. Kā viņa ir sākusi paplašināties, atblīvēties. Viņai ir daudz vieglāk šajā jaunajā Realitātes Koridorā. Daudz vieglāk. Bet kāpēc, jautāsiet jūs, ja mēs šo darbu esam izpildījuši, viss darbs ir ieplānots uz diviem mēnešiem? Kāpēc tas ir tā? Mani dārgie, jums vajadzēs likt traukties ar noteiktu ātrumu planētai šajā Koridorā. Tā vajag, lai pēc tam šīs krustojums paliktu tik tālu aiz jums un jūsu planētas, lai jums vairs vairāk nekas netraucētu. Un, lūk, šo paātrinājumu, šo traukšanos mēs veiksim vēl līdz jūnija mēnesim. Iespējams, līdz 10-jam, iespējams, līdz saules saulgriežiem, taču ne ilgāk kā līdz 21-jam jūnijam. Un mēs jūs aicināsim uz šo darbu un dosim precīzus uzstādījumus, kā un ko darīt. Taču pašu galveno mēs šodien izdarījām. Pateiksimies arī tiem cilvēkiem uz planētas, kuri šodien darīja darbu sinhroni ar jums. Daudzi no kuriem patiešām nezināja sava darba tēmu. Jo mums taču ir daudz darbinieku, kuri pieņem vienkārši vēstījumus vai, var teikt, impulsu darbam. Jūt, ka viņiem jāpieņem enerģija, jāpastiprina tā un jānosūta vajadzīgajā virzienā vai jāizpilda kaut kāda meditācija. Un tādi arī šodien mums palīdz un ir palīdzējuši. Jā, mēs to izdarījām, izpildījām, un tagad, atviegloti nopūšoties, es gribu pāriet arī pie Augšupcelšanās tēmas…”

Čenelinga beigās Gaijas vārdi:

“Es jūs mīlu, Mani bērni! Jūs esat tādi labi eņģeļi! Jā, Es esmu iegājusi jaunajā Realitātes Koridorā. Es jūs ļoti lūdzu – izdariet tālākajā piemērotas vadīšanas mūsu kopējā Ceļa nostiprināšanai. Mēs esam uzvarējuši. Un to Es jums saku – GAIJA!”

Informāciju un publikācijas sagatavoja: Svetlana Dračeva, Segejs Kanaševskis, Marina Šulca

27.04. 12 g.

 

Print Friendly, PDF & Email