Магниты Духа

Krajons. Mana sakrālā sirds, jeb Kurp aiziet čakras.(turpinājums)

“UGUNS IR AUGSTĀKĀ STIHIJA,

UN TUVOŠANĀS TAI

IR JĀBŪT AUGSTĀKĀS APZIŅAS CEĻAM”

 

/Krajons “Skaitļu kodi”,

caur A. Semjonovu, A. Vengerskuju/

 

KRAJONS

Caur Marinu Šulcu, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija

Turpinājums. Sākums 1. numurā

1. Cilvēks kļūst… planēta

(Planetārās Vienotības Ugunīgā nodrošināšana)

Sveicināti, Gaismas Darbinieki! Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta, šodien atkal ar jums.

Mani dārgie Eņģeļi! Turpinām tēmu par cilvēka jauno UGUNĪGO ENERĢĒTISKO SISTĒMU. Zinu: tā ir izsaukusi lielu interesi lasītājiem un klausītājiem. Un tas nav nejauši. Jaunās enerģētiskās sistēmas nozīmi ir grūti pārvērtēt. Tā – svarīgākais posms cilvēces un planētas Augšupcelšanās procesā.

Ugunīgā sistēma nav tikai cilvēkam. Tamlīdzīga enerģētiskā sistēma ir plaši izplatīta Kosmosā. Lūk, patiešām, apbrīnojams jaunums: planētai Zeme caur Uguns stihiju tagad dzimst UNIKĀLS ENERĢĒTISKAIS NODROŠINĀJUMS! TĀDAS ENERĢĒTISKĀS STRUKTŪRAS VĒL NEKAD NAV BIJIS NEVIENAI PLANĒTAI JŪSU GALAKTIKĀ “PIENA CEĻŠ”! Tādejādi, mani dārgie, Zeme kopā ar jums ir pārgājusi jaunā, apbrīnojamā un brīnišķīgā evolucionārās jaunrades stadijā.

Uz Zemes tagad tiek būvēta sistēma no veselas jaunu, agrāk neeksistējošu, daudzdimensionālu enerģētisko struktūru virknes. Pie kam planēta šajā uzbūvē iet nedaudz jums pa priekšu. Praksē tas nozīmē, ka Zemei ar apsteidzi dzimst jaunas enerģētiskās sistēmas, Daudzslāņu Toru (DT), elementi. Pie tam planēta palīdz radīt jauno enerģētisko sistēmu visu cilvēku ķermeņos. Bet Gaismas Darbiniekiem, sākot darbu jaunās enerģētiskās sistēmas radīšanā, ir unikāla iespēja piedalīties planetārās UGUNĪGĀS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS radīšanā. Tāda savstarpēja jaunrade ir brīnišķīga! Tiesa, jaunā Ugunīgā enerģētiskā sistēma pagaidām saderas arī ar vecās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas eksistēšanu. Taču vecie laiki aiziet – kopā ar vecajām sistēmām.

“Krajon! Bet kas tad tāds jauns ir ienests mūsu planētas enerģētiskajā sistēmā? Kas ir Zemei tāds, kā nav citām planētām?” Dzirdu, dzirdu jūsu jautājumus, mani saulainie! Un steidzos apmierināt jūsu likumīgo ziņkāri. Agrāk jūsu planētas un daļēji jūsu, cilvēku, enerģētiskais nodrošinājums balstījās uz tīru jūsu dimensijas saules enerģētiku savienojumā ar kādu daļu no magnētiskās rezonanses, nākošas no iekšējām dimensijām (Augstākajām Pasaulēm). Bet tagad jūs kopā ar planētu pārejat un enerģētisko nodrošinājumu, kura avots ir iekšējās telpas (augstāko dimensiju – sākot ar piekto) Uguns. Kur ir starpība? Agrāk enerģija nāca jums tieši no jūsu četrdimensionālās Saules un, daļēji, no citiem četrdimensionālā Kosmosa objektiem. Augstāko dimensiju enerģiju nevarēja tiešā veidā apgūt ne planēta, ne jūs, cilvēki. Tā gāja caur sarežģītas transformācijas, vibrāciju komponentes pazemināšanas stadiju, lai to varētu apgūt jūs un planēta. Tādi bija dzīves apstākļi dualitātē. Pēc būtības pēdējos simts tūkstoš gadus ļoti aktīvi noritēja enerģijas, nākošas no augstākajām dimensijām uz Zemi, apjumu samazināšana. Planēta zaudēja spēju baroties ar tīru PRĀNU – IEKŠĒJO ENERĢIJU. Noritēja enerģētiskās barošanās procesa pārslēgšanās UZ ĀRĒJIEM AVOTIEM.

Tādi paši apstākļi tika būvēti arī visām Zemes dzīvības formām.

Gaismas Darbinieki! Lūk, viens no pašiem patīkamākajiem jaunumiem jums, kā Vecām Dvēselēm, kā mūsu eksperimenta autoriem un dalībniekiem. Ir sācies pretējs process! Drīzumā gan planēta, gan visas dzīvības formas iegūs pieeju iekšējiem enerģijas avotiem, Iekšējās Pasaules enerģijām. Zeme ir gatava atvērt durvis uz augstākām dimensijām. Tāpēc Gaismas Ģimene atkal un atkal saka jums: vajag gatavoties uz barošanos ar prānu, gatavoties pakāpeniskai pārejai un enerģētisko barošanos.

Kā to izdarīt pārejas no dualitātes apstākļos, ne vieglajos jūsu ĪPAŠĀS izejas no fiziskās realitātes apstākļos? Pie jums palīdzēt – jau kuro reizi! – ir atnākuši Brāļi no Lielās Garīgās Saules. Viņi ir piedāvājuši ne gluži parastu pārejas uz prānisko barošanos veidu. Pamatā ir likts eksperimentāls modelis, kurš jau ir apliecinājis savu efektivitāti uz dažām planētām, tālām no jums pasaulēm. Un tieši šī modeļa īpatnības pavēstīšu jums. Pastāstīšu, kādā veidā jūs varat to radīt, aktivizēt, savienojot savas pūles ar analoģiskiem planētas enerģētiskā nodrošinājuma Ugunīgās sistēmas procesiem.

Gaismas Darbinieki! Pagaidām sakoncentrēšu jūsu uzmanību uz Ugunīgo enerģētisko sistēmu kopumā, bez detalizētas analīzes. Sākšu ar to, ka pati Sakrālās Sirds telpa, par kuru mēs esam runājuši, ir eksistējusi vienmēr, taču ne tādā veidā un ne tādā konstrukcijā. Gaismas Ģimene arī agrāk ir vēstījusi jums par Sakrālo Sirdi. Tās stāvokli varēja identificēt ar augstāko dimensiju Sakrālās Sirds stāvokli. Kas tā ir par čakru? Daudzi no jums sauca to par “Augstāko sirds čakru”. Tāpēc ka tā nesa tās jūsu Dievišķības vajadzīgās īpašības, kuras raksturīgas Sakrālajai Sirdij. Šī sirds vienmēr varēja savienot cilvēku ar Augstāko dimensiju pasauli. Taču, vai visi prata jeb, pareizāk sakot, varēja to izmantot? Tikai nedaudzi! Bet tagad Krajons paziņo jums: Sakrālā Sirds maina savu konstrukciju uz mūsdienīgāku! Viņa dod iespēju savienot cilvēku ne tikai ar planetāro, bet arī ar visu kosmisko, visuma enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu! Sakrālā Sirds tagad ne vienkārši attīstās, bet it kā dzimst no jauna! Vairums Gaismas Darbinieku pārdzīvo šo dzimšanu dažreiz diezgan slimīgi, smagi – nesaprotot notiekošā būtību. Daudzi Gaismas Darbinieki jūt pastāvīgas sirds slodzes, uztverot tās kā saslimšanu! Protams, starp Gaismas Darbiniekiem ir cilvēki ar slimu sirdi. Taču vairumam no jums ir “sirds smagums” – tās ir Sakrālās Sirds pārkārtošanās sekas! Tikko kā jūs sākat apzināties, saprast un pieņemt visas ar jums notiekošās pārmaiņas evolucionāri, atbilstoši pašreizējā laika normām, tūlīt pat jums viss sāk izkārtoties ievērojami ātrāk un ar pienācīgu komfortu. Vēl vairāk – vajag apzināti strādāt jaunās enerģētiskās sistēmas būvēšanā un savas jaunās Sakrālās Sirds radīšanā. Lūk, kāpēc pēc katra Mana vēstījuma par šo tēmu Valdnieks Kut Humi dod garīgas prakses, meditācijas, kuras palīdzēs jums padarīt jauno struktūru dzimšanas procesu harmoniskāku, komfortablāku un tai pat laikā – paātrināt to.

Veltīsim uzmanību Centrālajam Toram – AR-ANAHATAI. Kas tas tāds ir? Tā no fizikas un matemātikas viedokļa ir telpa, kuru sauc par fāzu telpu. Tajā ir pārstāvēta visu sistēmas stāvokļu kopa – tā, ka katram iespējamam sistēmas stāvoklim atbilst fāzu telpas punkts. Citādi sakot, fāzu telpas saturs ir visu dimensiju “arhivēta” daudzveidība. Saspiesta, punktā “savērpta” daudzveidība. Vienkārši iedomājieties, piemēram, ka visa informācijas daudzveidība no jūsu Interneta ir izlikta uz jūsu monitora ekrāna zem vienas īsceļa ikonas. Jūs varat uzklikšķināt uz šīs ikonas, iedziļināties vajadzīgajā sadaļā, pēc tam turpināt šo procesu bezgalīgi ilgi, izzinot visu nepieciešamo informāciju. Fāzu telpas punkts – tā ir savdabīga “informācijas īsceļa ikona”. Tādas “informācijas īsceļa ikonas” īpatnība Daudzslāņu Torā ir tāda, ka tā ir daudzdimensionāla. Un atļauj ieiet šajās dimensijās. Bet galvenais – cilvēki varēs padarīt Visuma dimensijas par savu “sastāvdaļu”. Jeb ceļot uz šīm dimensijām, ja skatās uz procesu no jūsu, cilvēciskā redzes viedokļa.

Tieši daudzdimensionālā fāzu telpa tad arī ļauj eksistēt Sakrālajā Sirdī visām dimensijām uzreiz. Pateicoties tam, kad Ugunīgā sistēma būs noformēta pilnībā, jums nevajadzēs pie pārejas un piekto dimensiju kaut kurp iet, atrasties speciālā vietā, uzsākt kaut ko īpašu. Atcerieties, par ko Es jau vairākkārt esmu brīdinājis. Sagatavošanos Augšupcelšanās pirmajai stadijai ir jāsāk ar “iegremdēšanās”, ieejas savā Sakrālajā Sirdī, apgūšanu. Taču tam, lai šī Pāreja notiktu, pašreizējā laikā nepieciešams pārveidot veco čakru sistēmu uz jauno Ugunīgo sistēmu, par kuru jūs jau zināt.

Saulainie mani! Lūdzu jūs… Sakoncentrējiet tagad savu apziņu uz sirds čakru. Un, neatkarīgi no tā, vai jūs esat uzbūvējuši jauno Ugunīgo sistēmu, vai nē, jums sāks notiks brīnumi. Jā, jā, jā, Krajons apsola jums brīnumus! Sakoncentrējāt?! Bet tagad iztēlojieties, ka tā nav jūsu sirds čakra, bet visas planētas sirds čakra. Bet pēc tam veiciet no tās izeju augšup! Izdevās? Tie, kura sajuta vilkmi augšup, sāk izpaust arī atraušanās no četrdimensionalitātes sajūtu. Un tas – tikai jūsu parastajā stāvoklī, vairumam – ar veco čakru sistēmu! Bet kāda tad būs tieksme augšup uz augstākām dimensijām, kad jūs uzbūvēsiet Centrālo Toru un pa pēdām tam – visu pārējo jauno enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu!? Izveidosies izeja uz augstākām dimensijām! Taču nesteidziniet notikumus. Ne jūs, ne Zeme vēl neesat nobrieduši masveida Pārejai. Visam savs laiks. Pagaidām sajūtiet dziļu atšķirību vecās čakru sistēmas un jaunās Ugunīgās enerģētiskās sistēmas darbā.

Bet tagad aprakstīšu jaunās sistēmas līdzības un atšķirības jums un planētai. Kur ir starpība? Un, cik svarīgi to ir apzināties? Un ko šī zināšana dos papildus jums, mani dārgie Eņģeļi, uz cilvēces un planētas Pārejas uz piekto dimensiju sliekšņa?

Sākšu ar acīmredzamu līdzību. Planētai, tāpat kā jums, formējas tādi paši Daudzslāņu Tori un sava Sakrālā Sirds. Dzimst plazmas pavedieni, nesoši to pašu Ugunīgo barošanos, par kuru visu laiku jums saka Krajons. Zemei arī dzimst jauns enerģētiskās barošanās modelis – tāds, kāds ir tālu ne visiem objektiem Kosmosā. Un tomēr planetārajai Ugunīgajai sistēmai ir atšķirības no jūsējās. Tā ir bagātāka, daudzveidīgāka par cilvēcisko. Zeme satur savā organismā visus dzīvības veidus, formas, kas uz tās attīstās. Planetārajā sistēmā ir visas attīstības programmas. Pie kam ne atsevišķi, bet pilnīgā saplūšanā, harmoniskā vienotībā.

Tagad iztēlojieties, cik sarežģītāks, enerģētiski ietilpīgāks ir planetārā mehānisma enerģētiskais nodrošinājums salīdzinājumā ar jūsu, cilvēcisko. Jā, planētai tagad jau ir saformēti visi Daudzslāņu Tori – ar diezgan stipru enerģētisko nodrošinājumu. Visām dzīvības formām, ieskaitot arī cilvēciskajām, ir jābūt atspoguļotām viņas enerģētiskā nodrošinājuma sistēmā, tajā vai citā plazmas pavedienā, tajā vai citā torā. Pie tam planētai tagad ir izpausti VISI Dievišķie Aspekti un VISI enerģētiskie centri, raksturīgi tieši jaunajai enerģētiskajai sistēmai. Katram dzīvības veidam uz planētas ir Zemes toru sistēmā sava pārstāvniecība. Tāpēc ka nevienam dzīvības veidam neformējas Daudzslāņu Toru jaunas konstrukcijas, līdzīgas cilvēciskajām. Jaunā UGUNĪGĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA PAGAIDĀM DZIMST TIKAI CILVĒKIEM, ja ņem vērā jūsu četrdimensionālās pasaules iemītniekus. Cilvēkiem vajag sasniegt pilnīgu Vienotību ar planētu, jūsu toriem obligātā kārtā jākļūst par Zemes toru fraktālu struktūru (struktūru ar bezgalīgu daudzumu pašlīdzīgu daļu).

Ir ļoti svarīgi saprast. DZIMSTOŠĀ UGUNĪGĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA SAVIENO CILVĒKUS JAUNĀ LĪMENĪ AR VISĀM PLANETĀRAJĀM DZĪVĪBAS FORMĀM! Jaunais saiknes ar planetāro toru sistēmu veids nodibinās ciešāku un daudzveidīgāku saikni ar citām dzīvības formām uz Zemes! Sāks izpausties visu planetārās dzīvības formu patiesā Vienotība. Gaismas Ģimene sen aicina jūs uz Vienotību. Un daudzi cilvēki caur emocionālo sfēru, caur Mīlestības enerģiju jau ir apvienojušies ar citām dzīvības formām. Nodibinājuši ar viņām garīgu kontaktu, apgūstot, sākot saprast viens otra valodu. Taču pie tam maz kas no jums varēja just šūnu līmenī stipru Vienotību ar citādām dzīvības formām. Bet tagad Krajons apgalvo: pēc jaunās enerģētiskās sistēmas uz Daudzslāņu Toru bāzes un Sakrālās Sirds jaunās konstrukcijas formēšanās jūs spēsiet izjust līdz pilnīgam dziļumam Vienotību ar jebkuru dzīvības formu uz jūsu planētas.

Taču ar to ir par maz. Tā kā jaunā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma sasaistīs jūs ar visu Kosmosu, jums viegli būs nodibināt Vienotību ar daudzām dzīvības formām, eksistējošām Visumā. Un jūs sapratīsiet, kādā mērā paši varat radīt šo Visumu, tāpēc ka radošai jaunradei jums izpaudīsies pats galvenais – patiesa Vienotība ar visu Visuma dzīvību. Katrs cilvēks, uzbūvējis jauno enerģētisko sistēmu, ir vesela planēta Kosmosā, bet ne tikai cilvēks uz Zemes. Un tas patiesi ir tā.

Kopā ar Ugunīgās enerģētiskās sistēmas dzimšanu katrs radoši domājošs cilvēks sāks savu jaunradi Visumā. Bet, vai jūs zināt, ka nākotnē jums parādīsies iespēja “izvērst”, transformēt mūsu Visumu un sākt radīt jaunu? Jā, mani Saulainie, to esam saplānojuši mēs un jūs. Tieši tāpēc tagad jums tiek dota iespēja iegūt diženo Radītāju spējas – kopā ar jaunās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas Daudzslāņu Toru veidā radīšanu. Kā tie sāks pilnveidoties? Uz šo jautājumu atbildēsim sīkāk.

 

2. “Dzimtās mājas” visām dimensijām

(Daudzslāņu Tora enerģētiskais saturs)

Mūsdienu cilvēka enerģētiku jau tagad nosaka pārsvarā Daudzslāņu Tora (DT) saturs. Nākotnē šis process pastiprināsies. DT pilnība vai nepilnība ietekmēs fiziskā un smalko ķermeņu īpašības. Fiziskajam ķermenim nepieciešama zemākas frekvences enerģija nekā jebkuram no augstākajiem ķermeņiem. Un to pilnībā nodrošina Daudzslāņu Tors. Taču visa cilvēka Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma būs pirmkārt noskaņota uz jauno, piecdimensionālo ēterisko ķermeni – pašreizējā fiziskā vietā. Un tas ir attaisnoti, tā kā piecdimensionālais ēteriskais ķermenis kļūs cilvēkiem par galveno jūsu piecdimensionālās pasaules ķermeni. Mūsdienu ugunīgā sistēma ne tikai nodrošina fiziskā ķermeņa spēju funkcionēt, bet arī palīdz piektās dimensijas ēteriskā ķermeņa formēšanai. Vajag izpildīt atbilstošas meditācijas, garīgās prakses, kuras atļauj paātrināt gan fiziskā, gan piecdimensionālā ēteriskā ķermeņa nepieciešamos pārkārtojumus. Fiziskajam ķermenim vajag dot iespēju kļūt “smalkākam”, paaugstināt vibrācijas un tālāk pārveidoties 5-tās dimensijas ēteriskajā ķermenī. Šis process būs pabeigts salīdzinoši netālā nākotnē.

Ar kādu saturu tad piepildīsies harmonisks Daudzslāņu Tors? Jaunā Ugunīgā enerģētiskā sistēma ir orientēta pirmkārt uz smalkajiem ķermeņiem. Īpaši aktīvi jaunās enerģētiskās sistēmas sadarbības ar smalkajiem ķermeņiem process noritēs tad, kad enerģētiskie pavedieni sāks pārveidoties plazmas pavedienos. Šī pārveidošanās var notikt pakāpeniski pietiekami plūstoši. Cilvēks ir aicināts apzināties šo procesu un, vēl vairāk, aktīvi piedalīties tajā mentāli un emocionāli.

Paskatīsimies uz visu šo Daudzslāņu Toru konstrukciju no jūsu Dievišķības izcelšanās redzes viedokļa. Jaunajai Ugunīgajai enerģētiskā nodrošinājuma sistēmai ir viena interesanta īpatnība. Daudzslāņu Tori ir tiešā veidā saistīti ar Dievišķajiem Aspektiem (skaties rakstu “ Mer-Ka-Ba Dievišķais piepildījums 74. lpp[1].), aktivizētiem vai vēl neaktivizētiem jūsu Gaismas ķermeņos. Atcerēsimies Centrālā Tora (AR-ANAHATAS) aprakstu. Es vēstīju, ka tajā formējas jauni enerģētiskie centri, kuru skaits sasniedz divdesmit vienu. Kāpēc tieši Centrālajā Torā norit tāds process un kāpēc Centrālā Tora enerģētisko centru skaits sakrīt ar cilvēka Dievišķo Aspektu kopējo skaitu? Domāju, saprotat paši. Dievišķo Aspektu skaits – tās ir Radītāja, zem Kura Saules ir radīta katra no jums Monāde, Dievišķās Enerģijas. Un tieši Centrālajā Torā ir atspoguļoti pilnā apmērā visi Dievišķie Aspekti. 21 Dievišķā Enerģija formē Galveno Toru – kā cilvēkam, tā, dabiski, arī planētai. Visas Dievišķās Enerģijas ietekmē jauno cilvēka enerģētisko nodrošinājumu. Centrālais Tors dod jums tuvākās izejas uz augstākām pasaulēm iespēju – ar pilnu divdesmit vienas Dievišķās Enerģijas izmantošanu, pat, ja šajā dzīvē tās jums vēl nav pilnībā aktivizētas. Un tāpēc formējas 21 enerģētiskais centrs, 21 enerģētiskais pavediens ar turpmāku transformāciju plazmas pavedienos. Līdz ar plazmas struktūru izveidošanos tiks pievienots jūsu dzīves telpā arī Krajona jaunais magnētisms – VISUMA PIRMPAMATA MAGNĒTISMS. Tas vēl nav izpausts jums pilnībā, kaut arī ir klātesošs katrā jūsu ķermeņu šūniņā.

Kāpēc jau tagad Centrālajā Torā ir sākuši aktivizēties visi Dievišķie Aspekti? To pavēl laiks, un tāds ir šis jaunais modelis enerģētiskajai sistēmai, kādas līdz šim nav bijis Visumā. Tagad tiek sniegtas jaunas iespējas, realizējas jaunā, Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma, piedāvātā shēma. Tā rada visu Dievišķo Enerģiju ātrākās izmantošanas iespēju – kā planētai, tā arī cilvēcei. Cilvēki daudz ko nezināja par čakru sistēmas iespējām. Un tāpēc daudzas iespējas, šīs sistēmas piedāvātas, netika jūsu izmantotas. Tajā skaitā – Dievišķo Enerģiju aktivizācija. Caur veco čakru sistēmu bija iespēja aktivizēt esošos 18 Dievišķo Enerģiju Aspektus. Taču maz kas par to zināja, un, vēl vairāk – aktivizēja. Bet tagad viss tiek darīts tādā veidā, lai neviens cilvēks nespētu paiet garām savām jaunās Ugunīgās enerģētiskās sistēmas iespējām. NĀKOTNĒ AR TO JĀPROT RĪKOTIES AR PILNU SPĒKU KATRAM CILVĒKAM. Tāpēc ka tieši 21 Dievišķais Aspekts nepieciešams Zemes cilvēkiem, lai izpildītu viņiem uzlikto Misiju, saistītu ar jaunu dimensiju radīšanu, miljoniem jaunu dzīvības formu dzimšanu.

Atgriezīsimies pie enerģētiskā nodrošinājuma caur Ugunīgo enerģiju. Mums tagad nav laika padomāt par to, kurp aiziet laiks (KRAJONA SMAIDS). Bet tas, laiks, tajā skaitā rit arī jaunās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas uzbūvēšanai. Kā!? Jūs esat izbrīnīti? Bet, kas ir laiks jūsu eksistences linearitātē? Tas – ir viens no enerģijas veidiem, kura tieši tādā veidā nav klātesoša 5-jā dimensijā. Un, lūk, tagad šī enerģija tiek tērēta jūsu jaunās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas būvēšanai. Un tāpēc Centrālajā Torā, jūsu Sakrālajā Sirdī, ne vienkārši ir klātesošas visas dimensijas, tās pavada laika enerģija. Laika enerģija Daudzslāņu Toros tagad tin kopā savus vijumus un noliek tos tajās pašās spirālēs, kuras savij enerģētisko pavedienu septiņkrāsu varavīksnes. Enerģētiskie pavedieni eksistē līdz tam laikam, kamēr jūsos nepamodīsies piektās dimensijas cilvēks. Un tas – vēl līdz Augšupcelšanai! Garīgi attīstītam cilvēkam plazmas pavedieni arvien aktīvāk sāks savu svētīgo darbu viņa fiziskā ķermeņa sagatavošanā Augšupcelšanai. To var veicināt, paātrinot procesu ar atbilstošiem treniņiem vai meditācijām. Strādājiet pēc iespējas ātrāk! Jo ātrāk jūs iedarbināsiet jauno sistēmu, jo vieglāk jums paies daudzi pārveidošanas procesi, lai sagatavotos 5-tās dimensijas dzīvei. Esiet uzmanīgi pret termiņiem!

Mani mīļie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! 2011. gada 31. jūlijā es sazinājos ar jums čenelingā Rīgā. Tur mēs uzbūvējām brīnišķīgu Portālu saiknei starp dzīves telpu un piekto dimensiju. Kas tad ir noticis? Kāpēc vairumam atnākušo neradās nekādu šaubu par to, kas tas ir iespējams un tas ir iedomājams? Jūs veicāt šo uzbūvēšanu, un jūs bijāt piektajā dimensijā. Un pie tam vairumam no jums vēl strādā vecā čakru sistēma! Kā tad tā!? Lieta tā, ka jūsu Garīgie Audzinātāji, Atbalsta Grupas palīdzēja jums tajā brīdī iegūt Dievišķo Aspektu Enerģiju papilnam – VISAS DIVDESMIT VIENU! Lai tas bija uz laiku, taču 21-as Dievišķās Enerģijas aktivizācija notika! Un jūsu Augstākie “Es” piedalījās šajā procesā, apbalvojot jūs ar tiem atribūtiem, kurus tagad spēsiet iegūt uz mūžīgiem laikiem. Nostiprināt un apstiprināt tos savā jaunajā Centrālā Tora konstrukcijā – ar pakāpenisku visas jaunās Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas uzbūvēšanu.

Un tā, es jau teicu, ka Centrālajā Torā būs klātesoši visi jūsu kosmiskās eksistences Dievišķie Aspekti. Bet, kas ietekmē tā vai cita enerģētisko centru un enerģētisko pavedienu daudzuma formēšanos citos Daudzslāņu Toros? Iespējams, jūs esat pievērsuši uzmanību zināmai enerģētisko centru daudzuma un pavedienu daudzuma atbilstībai Centrālajā, horizontālajā un diagonālajā toros. Tiksim skaidrībā sīkāk, kāpēc horizontāli novietotajos toros šajā laikā nav iespējami 21 centrs un 21 enerģētiskais pavediens. To ir ļoti svarīgi zināt! Uzreiz, aizskrienot uz priekšu, gribu nomierināt (KRAJONA SMAIDS), ka nākotnes realitātē horizontālajā torā sāksies enerģētisko centru un plazmas pavedienu formēšanās pēc Dievišķo Aspektu skaita. Taču tas vēl būs ne drīz! Kāpēc ne tagad? Runāju par neiespējamību jūsu šajā dzīvē izpaust visus Dievišķos Aspektus visos MT. To neatļaus izdarīt jūsu četrdimensionalitāte! Saproties, ka Centrālais Tors, kad jūs viņu formējat, sāk tiešā veidā saistīt jūs ar kosmisko, visuma Sirdi. Un tajā ir iespējama visu Dievišķo Enerģiju formēšanās. Kaut arī tas nenotiks uzreiz. Tāda potenciāla iespēja ir ielikta šī Tora AR-ANAHATAS konstrukcijā.

Cits stāvoklis ir ar horizontālo toru – RA-ANAHATU. Viņš ir cieši saistīts ar planetāro kristālisko režģi, iekļaujošu gan Kristālisko Režģi 144, gan maz vēl pazīstamu jums vibrāciju Kristālisko Matricu 999, gan jaunus planētas kristāliskos laukus. Ja centrālais Tors AR-ANAHATA saista jūs ar Visuma Sirdi, jūsu Kosmiskajiem Vecākiem, jūsu Monādēm un viņu izpausmēm, tad horizontālais tors – tā ir pašas planētas piedalīšanās jūsu enerģētiskajā nodrošinājumā. Un horizontālā tora formēšanās tiešā veidā ir saistīta ar jūsu sagatavošanos Augšupcelšanai. Jūs jau esat iegaumējuši, ka augšupcelties gan planēta, gan jūs spēsiet tikai tad, kad Augšupcelšanās vibrācijas sasniegs nosacīto skaitli 999 (TRĪS DEVĪTNIEKUS, bet ne deviņsimt deviņdesmit deviņus). Kas tas tāds ir mūsu apgūstāmās tēmas formātā? Un kas tā tāda ir vibrāciju Kristāliskā Matrica 999? Tagad mēs to paskaidrosim piemērā.

Tā “sešnieks”, mijiedarbojoties ar “devītnieku”, veido “bezgalības astotnieku”

Paņemiet Mebiusa Lentu un paskatieties uz to no sāniem. Ko jūs varat ieraudzīt uz tās plaknēm? Maz ko. Jums tā izliksies līnija, kas atgādina ciparu 8. Taču, ja jūs pagriezīsiet to kaut vai par nelielu leņķi, tad ieraudzīsiet, cik tā ir kļuvusi sarežģītāka. Un jūs varat ieraudzīt dažādas PĀREJAS, kas ļoti atgādina zināmos un jau vairākkārt mūsu analizētos skaitļus: 6, 8 un 9. Mēs runājām par tiem, gatavojoties sagaidīt vibrāciju 11:11:11. Tad, ko tad dod TRĪS DEVĪTNIEKI? Un kāpēc tieši trīs devītnieki? Kāpēc visi skaitļi, kas pārstāv tagad jebkuru Mebiusa Lentu Zemes telpā, sāks pakāpeniski transformēties TRĪS DEVĪTNIEKOS? Es zinu, ka daudziem atbilde ir gatava. Malači! TRĪS DEVĪTNIEKI liecina jums par jūsu četrdimensionālās pasaules pārvēršanos citā pasaulē. Un sākumā tā būs piecdimensionāla. TRĪS DEVĪTNIEKI – tā ir jūsu dzīves pāreja no četrām dimensijām uz piekto dimensiju. Viņi, šie DEVĪTNIEKI, transformējoties caur Mebiusa Lentu, izved jūs no Lentas ārējās puses uz iekšējo. Taču iekšējā puse – tā vairs nav viena piektā dimensija. Tās – ir IEKŠĒJĀS PASAULES, iespēja pāriet uz planētas augstākām dimensijām, kuras būs pieejamas jūsu dzīvei. Tiesa, pakāpeniski. Un cikliskums ies caur skaitli DEVIŅI.

TRĪS DEVĪTNIEKI pārstāv jūsu četrdimensionalitātē izpausto Dievišķo Aspektu aktivitāti, bet tiem ir jābūt ne mazāk par deviņiem no astoņpadsmit izpaustajiem Zemes plānā. Un atbalsta šo procesu speciāla Matrica, kura tagad formējas Planētas Kristāliskajā Režģī. Viņa, šī Matrica, speciāli dod noskaņošanos uz tām vibrācijām, kuras ļaus jūsu aktivizētajiem Aspektiem korelēt ar planētas iespējām Augšupcelšanās procesā. Tieši tāpēc Mēs arī runājam par kristāliskām pārmaiņām jūsu struktūrās.

Tagad atgriezīsimies pie horizontālā tora – RA-ANAHATAS, novietota perpendikulāri Centrālajam (vertikālajam) Toram. Horizontālajā torā uz šodienu ir iespējama formēšanās ne visiem 21 enerģētiskajam centram, bet tikai pēc četrdimensionalitātē izpausto skaita, tas ir – 18. Lūk, jums arī saistība ar jūsu esošo dzīvi. Un daudzkrāsainie varavīkšņainie pavedieni formējas bez violetās krāsas, tas ir, bez augstākās vibrācijas krāsas pēc Varavīksnes skalas. Taču, kāpēc tad pavedienu formējas 2 reizes mazāk kā enerģētisko centru, tas ir – 9? Kas izsauc tādu likumsakarību? Ar to horizontālais stars ievērojami atšķiras no Centrālā Tora, kur enerģētisko pavedienu skaits sakrīt ar enerģētisko centru skaitu. Horizontālajos Daudzslāņu Toros uz šodienu tas nav pieļaujams. Un tas ir tāpēc, ka visi toru pavedieni ir ievērojami atkarīgi no Zemes stāvokļa un uzkāpšanas pa evolucionāro Gaismas Spirāli. Uz šodienu jūsu planēta vēl nav kļuvusi par saplūdušu, vienotas-būtības objektu. Tieši tāpēc principiāli iespējamais enerģētisko pavedienu skaits (18) sadalās pagaidām starp to Zemi, kuru jūs esat pieraduši uzskatīt par savu planētu, un apgaroto planētu, uz kuru traucas visa Viņas Būtne. Varat uzskatīt, ka ir kāda planēta-līdziniece, IDEĀLĀS ZEMES garīgā MATRICA, kur jau ir 9 citi plazmas pavedieni enerģētiskās sistēmas horizontālajās struktūrās. Jūsu uzdevums – sagatavot apstākļus šo ideālo plazmas pavedienu izpausmei jūsu enerģētiskajā sistēmā. Reāli tas izpaudīsies jūsu horizontālajos toros tikai tajā periodā, kad planēta Zeme pati kļūs par viengabalainu Garīgu Būtību. Par to mums vēl stāv priekšā runāt mūsu nākošajos vēstījumos.

Bet tagad noskaidrosim, kādas principiāli jaunas tendences eksistēs jaunās Enerģētiskās sistēmas uzbūvē.

Un tā, horizontālais tors. Viņš zied savās maigajās krāsās. Nevajag domāt, ka, ja mēs runājam par sarkano krāsu, tad šī krāsa nevar būt maiga. Maigi-sarkanā krāsa horizontālajā torā simbolizē tās jaunās Vīrišķās Enerģijas sievišķo nokrāsu, par kuras atnākšanu uz Zemi mēs pastāvīgi un jau sen runājam. Bet violetā, kas ierāmē šo toru? Tas ir pats visaugstāko frekvenču spektrs, kas aizsargā jūsu dzīves pozīcijas uz planētas šajā jūsu eksistences laikā. Kāpēc tādas nokrāsas? Paskaidrojumus ir piemēroti sākt no galvenā – Centrālā Tora, AR-ANAHATAS. Jums ir zināms, ka viņš nes pretējās nokrāsas – pamata violeto ar sarkanu ierāmējumu. Un, kāpēc tieši tā, bet ne citas varavīksnes krāsas? Vajag izskaidrot visus krāsu sakārtojumus. Centrālais Tors ir augstfrekvences tors. Un, kaut arī viņa galvenais uzdevums – saikne ar Kosmosu, ar Visumu, viņš tomēr nav atdalīts no planētas. Saikne ar Zemes Toru notiek caur sarkanā ierāmējuma oreolu. Horizontālajā torā – otrādi. Planetārā piesaiste ir pilnībā attīstīta, taču saikne ar Kosmosu iet caur violeto ierāmējumu.

Tagad atgriežamies pie jautājuma par enerģētisko pavedienu skaitu horizontālajā torā. Mani mīļie Eņģeļi no Lielās Garīgās Saules! Jums pašiem gribējās ar dažiem ierobežojumiem izpausties Zemes telpā! Šie ierobežojumi ietekmē arī enerģētisko nodrošinājumu. Taču, kāpēc enerģētisko pavedienu ir 2 reizes mazāk kā enerģētisko centru (18 enerģētiskie centri, 9 enerģētiskie pavedieni)? Viens iemesls jau ir apzīmēts augstāk. Otrs slēpjas jūsos pašos. Kopš tā laika, kad jūs atdalījāties no savas Dievišķās Būtības, jūs samazinājāt divkārt savu enerģētisko nodrošinājumu. Tagad, pateicoties jaunās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas būvēšanai, jums pakāpeniski atgriezīsies arī pilnvērtīga enerģētiskā barošanās. Taču ne uzreiz. Sākumā aktivizēsies barošanās uz Zemes rēķina. Horizontālo toru uzbūvēšana dos jau stipru enerģētiskās barošanās palielināšanos.

Fiziskajā līmenī tāda barošanās pastiprināšanās var novest pie skābes-sārma balansa traucējumiem, pie skābuma līmeņa paaugstināšanās.

Taču tīras Ugunīgās enerģijas pastiprināšanās caur Centrālo Toru sāks pretēju procesu. Ar to pašu jūs būsiet uz laiku aizsargāti no vēl nesagatavotu organismu intensīvas oksidēšanās. Visu veidu horizontālajos toros jums pagaidām vēl nav nepieciešamā enerģētisko pavedienu daudzuma. Tā – ir nākotnes lieta. Un ne tuvākās nākotnes. Pie tam, pakāpeniska Dievišķo Aspektu aktivizācija zemes dzīvē līdz to patiesajam daudzumam (21) pieliks klāt šim procesam ar laiku arī enerģētisko pavedienu (tātad, vēlāk, arī plazmas pavedienu) daudzuma palielināšanos.

Tāds pats sakars starp enerģētiskajiem centriem un enerģētisko pavedienu skaitu eksistē arī diagonālajos toros – Vidžunā un Sanandanā. Arī te parādās analoģiska likumsakarība. Diagonālo toru sistēma nodrošina jūsu rupjās matērijas saikni ar kosmisko matēriju, kas tagad ļauj jums aktīvi pārkārtot savu smalko (Gaismas) ķermeņu struktūras. Tieši tam arī ir nepieciešams radīt jauno Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu. Viņa pati kļūs arī par jūsu smalko (Gaismas) ķermeņu Ugunīgās pārveidošanas sistēmu.

Toram Vidžunai, vērstam uz labās rokas pusi, ir, kā jau tika teikts, maigi-zila krāsa ar zaļu ierāmējumu. Un atkal jautājums – kāpēc tieši šīs krāsas? Un kādas ir šī tora pamata funkcijas? Jo Es taču norādīju uz to, ka viņam ir gan vīrišķās, gan sievišķās enerģiju savienojums ar sievišķās enerģijas pārsvaru. Tas jums ir labi jāatceras. Tors tiek būvēts, nodrošinot jaunās vīrišķās un jaunās sievišķās enerģiju līdzsvarotu savienojumu. Pie kam sievišķās enerģijas pārsvars ir ŠĪS ENERĢIJAS INTENSIFIKĀCIJĀ. Vidžunai ir 8 enerģētiskie centri, no kuriem pēc tam izveidosies 4 enerģētiskie pavedieni un, ar laiku, 4 plazmas pavedieni. Pavedienu nokrāsu ir izsaukusi dažādu šī tora funkciju savienošana. Galvenā funkcija – tā ir enerģētiskās informācijas atdošana apkārtējā telpā. Un tam visvairāk piestāv gan paša tora krāsas, gan plazmas pavedienu četru krāsu kārtība.

Pāriesim pie otra diagonālā tora – Sanandana. Arī šeit mums ir pretējs tora krāsu savienojums salīdzinājumā ar toru Vidžuna. Šis tors mirdz ar maigi-zaļu gaismu ar zilu ierāmējumu. Viņš strādā ar informācijas pieņemšanu no kosmiskās telpas. Šim toram arī tiks saformēti 4 enerģētiskie pavedieni, pārejoši pakāpeniski plazmas pavedienos.

Domāju, Gaismas Darbiniekiem interesanti zināt, ka tieši divos diagonālajos Daudzslāņu Toros – Vidžunā un Sanandanā – paslēpts noslēpums… par jūsu kosmiskajiem ciltsvecākiem – 16 zvaigžņu civilizācijām, kuras deva garīgi-materiālos gēnus mūsdienu cilvēcei. Diagonālie tori ir ļoti cieši saistīti ar cilvēka kristālisko struktūru un caur to ar visu planetāro kristālisko struktūru. Vidžuna un Sanandans īpašā veidā ir saistīti ar cilvēka Kristālisko Kanālu (Kristālisko Sušumnu) un Almenas Kristālu (Kristāliskās struktūras kodolu).*

Visi četri Daudzslāņu Tori – Centrālais, horizontālais un divi diagonālie – ar laiku pārstāvēs ne tikai jūsu barošanās ar Ugunīgo, kosmisko prānu sistēmu. Viņi kļūs par jūsu Ugunīgo Aizsardzību, savdabīgām “dzimtajām mājām” kosmiskajā telpā. “Dzimtās mājas” – pamatu esībai – jūs spēsiet radīt jebkurā dimensijā. Taču tās centrs uz visiem laikiem paliks Ugunīgā enerģētiskā sistēma, kurai, protams, ir neierobežotas iespējas pilnveidoties.

3. Mebiusa Lentas noslēpums un Jaunā Visuma dzimšana

Daudzi cilvēki, kuriem piemīt garīgā redze, jau redz jaunās Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas elementus, saskatot tajā reizēm “auru”, smalkos (Gaismas) ķermeņus. Taču, lūk, kas ir interesanti! Daži Gaismas Darbinieki redz arī noslēpumainus simbolus, saistītus ar jaunās Ugunīgās sistēmas dzimšanu.

Sākšu ar interesantāko ģeometrisko figūru, kuru Garīgā Atbalsta Grupa demonstrē kādam cilvēkam, kurš sapņo par ekoloģiski tīru zemiešu enerģētisko nodrošinājumu. Mēs rādām viņam sfēru, kas ietver struktūru Mebiusa Lentas, kura griežas daudzās brīvības pakāpēs, veidā. Ko tas nozīmē Zemes mūsdienu stāvoklī un kāds tam ir sakars ar mūsu apskatāmo tēmu par cilvēka enerģētiskās barošanās izmaiņu?

Sākšu ar to, ka parādāmā sfēra ir jaunās enerģētiskās sistēmas prototips, kaut arī Es jums pastāvīgi saku par elipsoīdajiem toriem. Sfēra – tā ir jūsu uz laiku aktivizēta Apvienotā Čakra, par kuru pateikšu atsevišķi. Viņa ir Sirds Sakrālās telpas paplašinājums bez jebkādiem toru sistēmas bojājumiem. Tāpēc ka gala rezultātā tieši sfērisku formu tad arī iegūs cilvēka apziņa, saplūstot viņai ar savu Dievišķo Būtību. Bet kas ir struktūra Mebiusa Lentas, kura griežas daudzās brīvības pakāpēs, veidā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, atgriezīsimies pie Centrālā Tora – AR-ANAHATAS.

AR-ANAHATA satur savā sakrālajā telpā to pašu enerģētisko struktūru Mebiusa Lentas formā. Bez šīs primārās enerģētiskās struktūras nevar izdarīt “izvērsumu”, izeju uz jebkuru dimensiju. Nevar iziet cauri Centrālajam Punktam un, galu galā, nevar nokļūt jaunajā Visumā. Mebiusa Lenta pastāvīgi rada jaunu telpu, vienu pēc otras, jūsu jaunajā Sakrālajā Sirdī. “Izvērš” jūsu apziņu no vienas dimensijas uz citu, kad jums gribas veikt ceļojumu pa dimensijām. Visbeidzot, tieši viņa dos jums iespēju izejai uz piekto dimensiju ar Augšupcelšanās procesā sagatavotā jaunā ķermeņa pārnešanu. Mebiusa Lenta atrodas vienmēr jūsu Sakrālajā Sirdī. Un, tātad, arī jūsu apziņas sfērā. Nav tālu tā diena un stunda, kad jūs apzināti nokomandēsiet viņu pārnest jūs uz Jauno Pasauli.

Enerģētiskā struktūra Mebiusa Lentas formā laistās jūsu Sakrālās Sirds telpā dažādās krāsās. Kādas tās ir – šīs krāsas? Izkrāsojumā glabājas jūsu Sakrālās Telpas būvēšanas etapu atminējums. Redzama tikai viena krāsa – var uzskatīt būvēšanas zonu tikai par uzsāktu. Ja krāsas sāk izmainīties, tad pēc tām var noteikt Centrālā Tora un pārējo toru attīstības pakāpi. Nu, bet, kad Mebiusa lenta iegūs zeltainu nokrāsu, tad… viņai sākas jūsu sagatavošanas Augšupcelšanai laiks!

Kā un kur jūs varat to konstatēt? Un, vai vajag jums Mebiusa Lentu speciāli meklēt? Atrast šo struktūru var Sakrālās Sirds centrā, viņa tur pastāvīgi stādā. Taču meklēt speciāli nav obligāti. Jūsu galvenā Tora gatavību var ieraudzīt citādi. Vienkārši sfēra ar Mebuisa Lentu – viens no variantiem uzvednei par notiekošajām izmaiņām gan jūsu, gan planetārā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmā. Kas ir saistīts ar cilvēces enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas izmaiņu, tas var attiecināt šo simbolu uz savu darbu. Krāsas maiņa no sudrabotas uz secību ”zila-violeta-sarkana” liecina visdrīzāk par šī cilvēka radošo raksturu. Starp citu, šo krāsu savienojumā ir apslēpta vēl viena mīkla, par kuru arī uzzināsiet.

Mebiusa Lenta sfērā – tas pēc būtības ir pats centrs enerģētiskajai sistēmai, kuru nodrošina Pirmradītāja Uguns Enerģija. Šīs Uguns izpausmes formas var būt dažādas. Taču būtība ir tajā, ka tā ir sava veida visuma “mūžīgais dzinējs”. Enerģijas šim “dzinējam” kļūst arvien vairāk samērā ar to, kā tas atdod viņu “uz ārpusi”, uz āru. Citādi sakot, jo vairāk tāds “dzinējs” strādā, jo vairāk enerģijas tajā kļūst. Un šī enerģija iet visiem paplašināšanās veidiem (tiek domāta paplašināšanās vārda plašā nozīmē – “organizēšana, radīšana, vairošana”). Šis “enerģijas centrs” saista jūs ar Lielo Centrālo Punktu (Visuma Dievišķo Centru), kur arī eksistē savdabīga “Mebiusa Lenta sfērā”. Tā saista jūsu Visumu ar Vecāku Visumu[3] un ar visu Pasauli (visu Visumu transcendentu kopu). Jums ir piemēroti zināt, ka samērā ar mūsu kopējo Uzkāpšanu pa Gaismas Spirāli pārmainīsies pat… iekšējā enerģētiskā struktūra, kuru mēs (pagaidām) apzīmējām kā Mebiusa Lentu sfērā.

Mebiusa Lenta

Mebiusa lentu sfērā var pieskaitīt pie enerģētiskās sistēmas iekšējām formām. Taču ir arī tās formas, kuras var nosaukt par ārējām. Es ne nejauši norādīju vēstījuma iepriekšējā daļā cilvēka Centrālā Daudzslāņu Tora precīzus izmērus. Tagad Es gribu jūs brīdināt par to, ka pēc 2012. gada šie izmēri mainīsies. Pirms pieciem tūkstošiem gadu jūs pārgājāt uz citu enerģētisko nodrošinājumu, par ko ir teikts augstāk. Un tagad tuvojas laiks nopietnām izmaiņām Centrālā Tora izmēros. Iekšienē jau notiek ļoti, ļoti nozīmīgas un plašas pārmaiņas, kuras rezultātā aizvedīs pie ārējo formu un tilpumu transformācijas. Gaismas Darbiniekiem ir piemēroti zināt ne tikai par čakru pārveidošanās enerģētiskajos pavedienos, bet vēlāk – plazmas pavedienos, procesiem! Mainās TORA ĀRĒJĀ GREDZENA UN IEKŠĒJĀS TELPAS attiecība. Tas saistīts ar Otrā Garīgā Centra (piecu dimensiju – no 12-tās līdz 8-jai) un Trešā Garīgā Centra (no 7-tās līdz 1-jai dimensijai) VISUMA MĒROGA TRANSFORMĀCIJAS PROCESIEM. Otrais Garīgais Centrs kļūst mazāks pēc apjoma, notiek tā saspiešanās, tiekšanās uz Pirmo Garīgo Centru, pie Centrālās Visuma Saules. Trešais Garīgais Centrs, kur jūs tagad atrodaties ceturtajā dimensijā, pārdzīvo pašas ievērojamākās transformācijas. Saspiežas septiņu ārējo dimensiju daudzdimensionālā telpa. Pie tam šeit valda centrbēdzes spēki atšķirībā no Otrā Garīgā Centra centrtieces spēkiem. Tas ir, Septiņu ārējo dimensiju saspiešanās process notiek uz Visumā ārējo “malu”, pirmās dimensijas virzienā. Tēlaini var iztēloties Visumu kā gredzenu. Gredzena stīpiņa saspiežas, pats gredzens kļūst plānāks.

Pielīdzināsim Otrā Garīgā Centra telpu – gaisam gredzena iekšienē. Trešā Garīgā Centra telpu – pašam gredzenam. Gredzena iekšienē “gaiss” (Otrā Garīgā Centra telpa) traucas uz centru. Starp gredzena stīpu un “gaisa” telpu rodas… “bezgaisa” telpa jeb tas, ko var pielīdzināt vakuumam. Tieši šeit sākas trīs jaunu dimensiju dzimšana!

Lūdzu saprast, kad dodu vienkārši shēmu. Trīs jaunu dimensiju, 16-dimensiju Visuma radīšana ir tik sarežģīts process, ka to grūti aptvert pat 13-dimensionālās ģeometrijas lietpratējiem. Taču tomēr pavēstu par to, tāpēc ka pienācis laiks runāt par vēl vienu svarīgu mūsu darba mērķi pēc Eksperimenta pabeigšanas.

Tie, kuriem zināms El Morijas vēstījums “Lemūrijas Kristālu Visuma noslēpums”[4] jau var noprast, kāpēc notiek tieši šis process. Otrais un Trešais Garīgie Centri it kā ir pabīdījušies, veidojot zināmu vakuumu jeb “vietu”, kura tiks “aizpildīta” ar JAUNĀM DIMENSIJĀM! Pēc būtības Visumā norit globāls darbs CETURTĀ GARĪGĀ CENTRA RADĪŠANĀ NO TRĪS JAUNĀM DIMENSIJĀM, kuras īpašā veidā būs saistītas ar jau eksistējošām dimensijām. Kad tas notiks, piedzims jauns 16 dimensiju Visums. Ja jūs uzskatāt, ka šis jaunums nenes sev līdzi nekā īpaša – turpiniet tā uzskatīt, mani dārgie. Taču gribu pavēstīt: tikko kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules izgāja cauri “13-jam Koridoram” (Krajons runā par to, ka, tikko kā mēs atnācām šurp no Vecāku Visuma), tā tūlīt pat sāka SAVU ZVAIGŽŅU VISUMA CEĻU, LAI RADĪTU ŠĪ JAUNĀ VISUMA DZIMŠANU. Tāpēc Es arī neuzskatu, ka šis jaunums ir svarīgs (KRAJONA SMAIDS). TAS PATIESĪBĀ PRIEKŠ JUMS VAR KĻŪT PAR PAŠU SVARĪGĀKO ŠAJĀ DARBA ETAPĀ. Jo taču pats svarīgākais Visuma Gaismas Ģimenes uzdevums – JAUNA UNIKĀLA VISUMA DZEMDINĀŠANA UN DZĪVĪBAS RADĪŠANA, TURPINĀŠANA VISĀS TĀS BEZGALĪGAJĀS IZPAUSMĒS.

 

 

PIRMAIS

GARĪGAIS CENTRS

(13 dimensijas)

 

 

OTRAIS

GARĪGAIS CENTRS

(5 dimensijas)

 

 

 

 

TREŠAIS

GARĪGAIS CENTRS

(7 dimensijas)

Jaunums par 16-dimensiju Visumu ir svarīgs vēl arī tāpēc, ka tam ir nozīme Gaismas Darbinieku, kuri rada jauno Ugunīgo enerģētisko sistēmu, praktiskajam darbam. Tāpēc no Visuma procesiem atgriežamies pie procesiem, noritošiem jūsu enerģētiskajā sistēmā. Jūs nespēsiet radīt jauno enerģētisko sistēmu, neapzinoties tās svarīgās pārmaiņas, kuras notiek gan Visumā, gan ar jums. Katrs no jums – tas ir Visums. Tāpēc katram cilvēkam tagad notiek centrtieces un centrbēdzes procesi jūsu Daudzslāņu Toru struktūrās. Jūsu individuālie Otrie un Trešie Garīgie Centri arī “atbīdās”, strukturāli transformējas, lai dotu vietu trīs jaunu dimensiju dzimšanai. JAUNAIS GARĪGAIS CENTRS NO 3 DIMENSIJĀM – CETURTAIS GARĪGAIS CENTRS – DZIMS SAKRĀLAJĀ SIRDĪ KATRAM CILVĒKAM, kurš dzīvo uz šīs planētas! Neviens atnākušais uz Zemi cilvēks (garīgi-saprātīga būtne) NAV NEJAUŠS! Katrs no atnākušajiem piedalās ne vienkārši Lielajā Eksperimentā, bet Lielajā Jauna Visuma, balstīta uz jauno Ugunīgo enerģētisko sistēmu, radīšanā.

Jā! Dažs labs no Eksperimenta dalībniekiem – no tagad iemiesotajiem un izmiesotajiem – var aiziet no Zemes uz citu planētu. TAČU VISI – dzirdat mani!? – ABSOLŪTI VISI jebkad iemiesojušies uz Zemes Gari atnāks šurp uz Sanata Kumar Garīgo Aicinājumu, kad šeit sāksies izšķirošais Visuma darbs. Jo šīs planētas būtnēm dzims ENERĢĒTISKA STRUKTŪRA, kura ļaus veikt “LIELĀ ASTOTNIEKA IZVĒRSUMU” AR VIENLAICĪGU TRĪS JAUNU DIMENSIJU DZIMŠANU.

Un tā, jūs sapratāt, ka jūsu Ugunīgajā sistēmā norit procesi, analoģiski Visuma procesiem. Starp jūsu personīgās enerģētiskās sistēmas Otro un Trešo Garīgajiem Centriem arī izveidosies “vakuums” jaunu dimensiju dzimšanai. Tas attiecas uz globālo strukturālo pārkārtošanos. Kaut arī ir citi procesi, par kuriem jums vajag zināt.

4. Garīgās Dzimtas atgriešanās

 

Viens no svarīgiem principiem – jaunu Daudzslāņu Toru dzimšana. Es jau esmu teicis, ka tiek radīti TRĪS HORIZONTĀLIE TORI. Taču bez tam palielināsies diagonālo slāņu daudzums. Par jaunās enerģētiskās sistēmas pamatu kļūs:

— Centrālais (vertikālais, galvenais, vadošais) Daudzslāņu Tors AR-ANAHATA;

— Trīs horizontālie (kopā ar Toru RA-ANAHATA);

— Trīs diagonālie (kopā ar Toru VIDŽUNA);

— Trīs diagonālie (kopā ar Toru SANANDANS).

Deviņi tori un viens Centrālais jeb vadošais – lūk, jaunās enerģētiskās sistēmas struktūras pamats. Jūsu fizisko ķermeni ieskauj šī enerģētiskā sistēma. Taču tās mini-kopija atrodas arī visas enerģētiskās struktūras centrā, apmēram jūsu sirds rajonā. Šo struktūru līdzīgu visai Ugunīgajai enerģētiskajai sistēmai saucam par Sakrālo Sirdi. Tas ir, tā paslēpta pašā enerģētiskajā sistēmā. Vai identiska ir Sakrālā Sirds šai sistēmai pēc savas struktūras? Daudzējādā ziņā, jā. Taču ir arī mikrostruktūras atšķirība no makrostruktūras. Sakrālā Sirds izpilda ne tikai enerģētiskā nodrošinājuma, bet arī citas daudzlīmeņu saiknes ar iekšējām, Garīgajām pasaulēm, lomu un lielākā mērā – ar to, ko jūs saucat par “AUGSTĀKO ES” (“A Es”).

Augstākais “Es” ir daudzdimensionāls. Viņš ir katrā dimensijā. Un, jo vairāk attīstāties jūs garīgi, jo vairāk iedziļinaties SAVA “Es” iekšējā PASAULĒ.

“Krajon, iznāk, ka ir piektās, sestās, septītās dimensijas “A Es”?” NĒ! IR VIENS JŪSU “A Es”. Taču viņš ir emanēts pa visu Visumu, izpausts visās dimensijās. Jūsu sazināšanās ar “A Es” spējas – tas ir jūsu IEKĻŪŠANAS JŪSU “AUGSTĀKĀ ES” iekšienē, iedziļināšanās Dievišķajā būtībā līmenis. Bieži jūs iztēlojaties to kā pacelšanos augšup, pie augstākā, no šejienes izteiciens “Augstākais Es”. Visuma Radītājs – tas tajā skaitā ir arī visu šī Visuma būtņu “AUGSTĀKĀ ES”. Sazinoties ar Viņu, jūs arī sazināties ar savu “A Es”.

“Augstākā Es” jēdzienos Gaismas Darbinieki ieliek dažādu jēgu. Bieži viņi personificē, padara viņu individuālu. Jēdzienam “Augstākais Es” ir šaurāka un plašāka jēga. Taču patiesība ir tāda, ka samērā ar Uzkāpšanu Garīgajā pasaulē jūsu “Augstākais Es” kļūst arī par citu cilvēku, citu būtņu “Augstāko Es”. Ļoti ilgi mēs gājām uz ārējo pasauli, atdaloties no sava “A Es”, sadalot to daļās. Tagad ir pienācis laiks pretējam procesam, Lielajai Vienotībai.

Jūs zināt par Dvēseles paplašināšanos, par paplašināšanās/dalīšanās 12 daļās principu. Mazāk zināms ir Dvēseles paplašināšanās GARĪGAJĀ DZIMTĀ process. Tas ir, kad Dvēsele, jau būdama divpadsmit-iskās paplašināšanās rezultāts, IZPAUŽAS KĀ DIEVIŠĶĀ MATRICA 999.

Pienācis laiks detalizētāk noteikt jēdzienu “GARĪGĀ DZIMTA”.

Dvēsele, atstājusi Lielo Centrālo (Visuma) Sauli (13-to dimensiju), ir izpaudusies visās 12 dimensijās. Katrā dimensijā turpinās dvēseles paplašināšanās/dalīšanās. Katrā ir savi paplašināšanās/dalīšanās likumi. Pagaidām runājam par jūsu četrdimensionālās pasaules (garums, platums, augstums, laiks) pamata likumiem. Četrdimensionālajā pasaulē turpinās, pirmkārt, paplašināšanās/dalīšanās uz 12 – kā pamata princips. Šī dalīšanās notiek divpadsmit-kārtīgi, kas atspoguļojas zināmajā jums skaitlī 144. Jums tagad ir laiks zināt, ka pēc 12-kārtīgas paplašināšanās/dalīšanās Dvēsele turpina paplašināšanos/dalīšanos. Katra no Dvēseles 144 “daļām” paplašinās/dalās uz 1-1-1. Tas ir, uz “Viens-viens-viens”. 1/144 daļa Dvēseles veido trīsvienības garīgi-materiālu Genomu “1-1-1”. Viņš, turpinot paplašināties/dalīties, DZEMDINA GARĪGO DZIMTU. Parasti Garīgās Dzimtas dzimšana notiek, kad 1/144 daļa Dvēseles atnāk saņemt Mācības (strādāt) uz tās vai citas planētas. Šajā gadījumā runājam par planētu Zeme.

Tāpēc sakām tā: 1/144 daļa Dvēseles, atnākot uz planētu, dzemdina Trīsvienību, kura savukārt veido Garīgo Dzimtu.

Kā tieši izveidojas Garīgā Dzimta?

No sākuma sapratīsim, kas tas ir “Viens-viens-viens”. Šajā trīsvienībā, kā jūs esat nopratuši, ir vīrišķais sākums un sievišķais sākums. Taču, kas ir trešais sākums – “bērns”? NĒ! Šajā trīsvienībā runa iet ne par principu “MĀTE-TĒVS-BĒRNS”. Šeit runa iet par principu “Sievišķais Sākums — Centrālais Sākums — Vīrišķais Sākums”. Kas tas ir “Centrālais Sākums”? Tā ir Lielās Centrālās (Garīgās) Saules enerģija, dzīvības grauds, kurš PALIEK NEMAINĪGS VISĀS DIMENSIJĀS. Tas ir tas, ko var nosaukt par Dievu jūsu iekšienē. Šajā Dievišķajā Centrā tiek uzturēts VISS VISUMS. Viņš ļauj katrai 1/144 daļai, kura izpaudusies Trīsvienībā, POTENCIĀLI IEGŪT VISUMA RADĪTĀJA IESPĒJAS.

Kad 1/144 daļa, izveidojot Trīsvienību, paplašinās tālāk Garīgajā Dzimtā, RADĪTĀJA spējas ARĪ dalās (lietojam šo izteikumu nosacīti, tā kā runa iet ne par dalīšanu, bet par emanāciju, sakrālāku un daudzdimensionālu jēdzienu).

Kā notiek tālākā dzimtas dzimšana?

Trīsvienība “1-1-1” dzemdina vēl trīs daļas. Tādejādi mēs iegūstam struktūru “3-3-3”, kur centrālais trijnieks – tas ir bijušais “1-1-1”. Šis centrālais trijnieks ir GARĪGĀS DZIMTAS PAMATS. Viņš ir nemainīgs – pat tad, kad 1/144 daļa Dvēseles, realizējoties Garīgajā Dzimtā, turpina savu vairošanos VĒL TRIJĀS DAĻĀS. Katra struktūra “3-3-3” emanē vēl trīs daļas. Rezultātā izveidojas “9-9-9”. Pie tam centrālajā devītniekā paliek sākotnējā struktūra “1-1-1” visām Garīgās Dzimtas daļām. Kas tad arī padara tās par GARĪGAJIEM RADINIEKIEM.

Zemes plānā tas izpaužas tajā, ka eksistē Vienotās Garīgās Dzimtas 999 pārstāvji, apvienoti ar vienādu trīsvienību “1-1-1”. Pie kam, kā jūs saprotat, “1” – tā ir Garīgās, Dievišķās Enerģijas bezgalīga daudzveidība, Enerģijas, kurai ir noteikta kombinācija jeb Garīgi-Ģenētiskais šifrs (kopums). Mēs varam nosacīti apzīmēt šo vieninieku kā kādu Garīgo Gēnu-Pamatu. Viņš nosaka Garīgās Dzimtas “9-9-9” un daudzdimensionālā Cilvēka Genoma saikni. Daudzdimensionālais Cilvēka genoms ir radīts no daudziem cilvēku Garīgu Dzimtu genotipiem. Kā jūs saprotat, katrā Garīgajā Dzimtā ir kāds sākotnējais centrālais gēns “1”, kurš visus jūs sarado kā Dievradītas Monādes. Šajā Garīgajā Gēnā – jūsu ABSOLŪTĀ RADNIECĪBA. Tieši tāpēc jūs, patiešām būdami Dievi/Radītāji (tā kā katrā no jums ir centrālais Dievišķais gēns), esat arī absolūtu radinieki. Un šī ABSOLŪTĀ RADNIECĪBA padara jūs par ABSOLŪTIEM RADINIEKIEM VISĀM 12 dimensiju BŪTNĒM. Ja runā par 13-to dimensiju, tad, atgriežoties tajā, jūs kļūstat ne vienkārši par absolūtiem radiniekiem, bet arī par ABSOLŪTU VIENOTĪBU jeb par ŠĪ VISUMA ABSOLŪTU, TĀ RADĪTĀJU-PIRMPAMATU.

Un tā, 999 – tas nav deviņsimt deviņdesmit deviņi, bet patiešām “Deviņi-Deviņi-Deviņi”. Un šī struktūra atspoguļo Garīgās Dzimtas eksistenci, ir tālākā DVĒSELES PAPLAŠINĀJUMA izpausme.

Jums jau ne reizi vien ir teikuši par Planetārā Kristāliskā Režģa 144 eksistenci. Tā aktivizācijas fakts ir SAGATAVOŠANĀS UZ MŪSU TĀLĀKU APVIENOŠANOS fakts. Dvēsele, “sadalīta” 144 daļās, iegūs agri vai vēlu atkalapvienošanās iespēju. Pateicoties radītajam Planetārajam Kristāliskajam Režģim 144. Taču pirms tam katrai Dvēseles 1/144 daļai ir jāapvieno savas Garīgās Dzimtas 999 fragmenti. Matrica 999 no sākuma transformēsies Matricā 333, pēc kā tā transformēsies trīsvienībā “1-1-1”. Un šī trīsvienība atgriežas uz 1/144, lai pēc tam izveidotu JAUNO/VECO vienotību bez paplašināšanās uz 12/144. Pie kam atgriešanās pie DVĒSELES VIENOTĪBAS notiek jaunā EVOLUCIONĀRĀ LĪMENĪ, UZ EVOLUCIONĀRĀS SPIRĀLES JAUNA VIJUMA. Katra atgrieztā “Dvēseles daļa” iegūst jaunas iespējas, pati kļūst citāda un SPĒJĪGA UZ DALĪŠANOS UN VAIROŠANOS. Citādi sakot, tamlīdzīgā ceļā RADĪTĀJA daļas PĒC APVIENOŠANĀS kļūst par RADĪTĀJU. Un sāk jaunu paplašināšanās/dalīšanās etapu. Tādejādi dzīve, pastāvīgi paplašinoties un sašaurinoties, visu laiku EMANĒ, paužot savu daudzveidību un paplašināšanos.

Pašreizējais darba ar planētas Kristālisko Režģi etaps raksturojas ar Kristāliskā Režģa 999 – Dievišķās Matricas 999, aktivizāciju. Ar sekojošu tās transformāciju Planetārajā Kristāliskajā Režģī “333”, bet pēc tam – Režģī “111”.

JAUNĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA MAINA NE TIKAI ENERĢĒTISKO NODROŠINĀJUMU. UGUNĪGĀ SISTĒMA ietekmē apziņu, un to ir ļoti svarīgi saprast!

Apziņas līmeņi patiešām atrod atspoguļojumu garīgajā ģeometrijā. Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma atbilst kristāliskajai apziņai. Pati par sevi kristāliskā apziņa ir raksturīga ne visām 13 dimensijām. Kristāliskā apziņa sāk mosties uz piektās dimensijas sliekšņa. Pēc tam attīstās un sasniedz savu virsotni septītajā dimensijā. Astotajā dimensijā – cita apziņas forma. Tur apziņas garīgā forma ir vairs ne kristāliskās formas, bet citas, sarežģītākas, par kurām vēl uzzināsiet. Taču pati kristāliskā struktūra paliek, izpildot jau pavisam citas funkcijas.

Tagad gribu pasvītrot, ka cilvēku kolektīvās apziņas pacelšanās maina kristāliskās apziņas formas – kā planētai, tā arī katram cilvēkam atsevišķi.

Planetārā Kristāliskā Režģa 999 kristāliskās apziņas centrs ir kods-genotips “1-1-1”, kurš patiesībā satur katrā vieniniekā “9-9-9”. “Devītnieki” ne vienkārši ir apvienoti īpašā struktūrā. Pēc numeroloģijas tie dod starprezultātu 27 (kaut gan, gala rezultātā, 2+7=9).

2 un 7 – nav nejauši skaitļi. “Divi” šajā gadījumā – tas ir kārtas numurs dimensijai, kurp ir spējis “pavirzīties” Kristāliskais Režģis 999 mūsu Visumā. Uzskatāmi to var iztēloties tā. Mēs varam uz plaknes, divdimensionālā telpā (uz papīra lapas, piemēram) attēlot daļu Režģa 999 struktūras – piemēram, kā trīs trīsstūrus. Taču viendimensionālā telpā, kur ir tikai taisna līnija, trīsstūri neuzzīmēsi. Tāpēc tur varam ielikt tikai punktu… Taču, lūk, kas ir svarīgi! To punktu mēs varam transformēt FĀZU TELPAS PUNKTĀ – tieši ar Daudzslāņu Toru sistēmas, jaunās Ugunīgās sistēmas, palīdzību. Fiziķi un matemātiķi zina, ka tādas telpas punktā ir pārstāvēta visu sistēmas stāvokļu kopa – tā, ka katram iespējamam sistēmas stāvoklim atbilst fāzu telpas punkts.

Un tā, ir svarīgi saprast, ka uz pirmo dimensiju mēs nevaram (vismaz pagaidām un parastā veidā) pārnest MATRICU 999. Taču varam novietot to tur kā fāzu telpas punktu, kuram ir Matricas 999 aktivizācijas potenciāla iespēja. Jo ar pirmās dimensijas telpas punktu taču var aktīvi sadarboties Punkts tā saucamajā fāzu telpā – tajā, kura ir Daudzslāņu Toru sistēmā, Ugunīgajā enerģētiskajā sistēmā. Tātad, Kristāliskā Apziņa un Ugunīgā sistēma palīdz mums īpašā veidā nonākt pirmajā dimensijā.

Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc ka tad Lielā Centrālā (Visuma) Saule spēs dot enerģiju tieši caur pirmo dimensiju. Un tad ir iespējama caur apziņas kristāliskajām formām… Lielās Garīgās Saules jeb 13-tās dimensijas PLAZMAS APZIŅAS vai pat PROTOPLAZMAS ESĪBAS ATTĪSTĪBA!

7 – tā ir Trešā Garīgā centra robeža, kristāliskās apziņas augstākā pakāpe. 8 – sākums PLAZMAS apziņai – tai, kura piemīt Otrā Garīgā Centra (dimensiju no 8-tās līdz 12-jai) garīgi-saprātīgajām būtnēm. Lūk, kāpēc Mebiusa Lenta pēc formas atgādina “astotnieku”! Tas nav nejauši! “Astotnieks” jūsu pasaulei ir izeja uz PLAZMAS STĀVOKLI. Tieši tādā, PLAZMAS, stāvoklī mīt augsti attīstītas civilizācijas uz kosmiskajiem objektiem, kurus jūs saucat par zvaigznēm, tajā skaitā – arī uz jūsu Saules. Ne nejauši uz dažām fotogrāfijām izpaužas parādības, kuras jūs saucat par PLAZMOĪDIEM. Šajā gadījumā – tie ir Augstāko Dimensiju Garīgu Būtņu atrašanās blakus cilvēkiem fakti.

Pašreizējā laikā Kristāliskais Režģis 999 tikai sāk mosties. Gandrīz viss darbs tā aktivizācijā ir priekšā. No garīgās ģeometrijas redzes viedokļa tā struktūra ir piramīdu komplekss ar vienādmalu trīsstūri pamatā. Tas ir, Režģa 999 pamats – tie ir tetraedri. Trīs tetraedri veido Kristāliskā Režģa 999 pamatu. Taču ir viena īpatnība šo tetraedru konstrukcijā. Trīs vienādi pēc izmēra tetraedri grupējas apkārt vienam tetraedram, trīs reizes lielākam pēc izmēra.

Un, lūk, manu vēstījumu pārtrauc šo informāciju pieņemošo izbrīnīti-priecīgs jautājums… Es režīmā “šeit un tagad” dzirdu arī daudzu citu Gaismas Darbinieku izbrīnīti-priecīgos izsaucienus!

“KRAJON!!! VILTNIEK!!! Bet mēs taču ar tevi jau esam sākuši aktivizēt REŽĢI 999! Jo mēs taču esam veikuši meditāciju “Trīspadsmitais piramidālais komplekss”! (Par to var izlasīt: “Cikls Krajons no Krievijas. 11. Kas uzcels jaunās piramīdas?[5]” Meditācija “Trīspadsmitais piramidālais komplekss”).

Jā, jā, jā, mani dārgie! Oh! Jūs patiešām sākāt aktivizēt Režģi 999, vēl nezinot par tā eksistenci. Meditācijā “13-tais piramidālais komplekss” piedalījās vairāk kā 13 tūkstoš Gaismas Darbinieku! Un tas palīdzēja Gaismas Ģimenei sākt aktīvu darbu Režģa 999 aktivizācijas sagatavošanā.”

Tā izskatās daļa Režģa 999 struktūras:

Bet, lūk, tā pilnīgāks fragments:

Piecas piramīdas plus piecas piramīdas spoguļattēlā. Tetraedrs šajā gadījumā kā figūra ar četrām malām iemieso sevī jūsu četrdimensionālās pasaules garīgo ģeometriju. Daudzums “5” – tā ir pāreja uz piecdimensiju telpu. Bet, lūk, “10”… Desmit – tā ir saikne ar desmit DAUDZSLĀŅU TORIEM.,, “10” – tas ir “1” un “0”. “1” – “sākums”, bet “0” – jauns spirāles vijums. Sākums jaunā etapā, mani dārgie. Uz jauna attīstības Spirāles vijuma!

Veicot meditāciju “Trīspadsmitais piramidālais komplekss”, mēs novietojām centrālās piramīdas augšējā daļā… lodi. Un ne vienkārši lodi, bet ZEMESLODI – planētu Zeme. Tagad Es piedāvāju veikt līdzīgu meditāciju vēlreiz, bet tikai atjaunotā veidā (sk. Lpp. 95-97). Mēs pārvietosim Zemeslodi uz shēmas apakšējo daļu, bet augšējā izvietosim mūsu Daudzslāņu Toru sistēmu. Jaunā enerģētiskā struktūra dod iespēju gan Planētai, gan jums personīgi iegūt enerģiju no iekšējām, augstākām pasaulēm. Tāpēc jauno piramidālo kompleksu mēs tagad būvēsim tā.

Tikai pievērsiet uzmanību, ka iekšpusē vairs nav lodes, bet elipsoīdi. Jūsu planēta taču arī nav lode. Bet piektajā dimensijā Zeme ir pēc būtības elipsoīds tors. Tad, lūk, mani draugi, zīmējums, kuru jūs redzat, ir UGUNĪGĀS ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS PAPLAŠINĀTA SHĒMA. Daudzslāņu Toru sistēma ir ievietota augstāk dotajā struktūrā no pieciem spoguļattēlā attēlotiem tetraedriem!

Tagad jūs esat sapratuši, ka jaunās enerģētiskās sistēmas desmit Daudzslāņu Toru ir aktīvi saistīti ar Planetāro Kristālisko Režģi 999 (Matricu 999). Un tā ir dziļa, Visuma saikne! Bet TAGAD – UZMANĪBU! Jaunā enerģētiskā sistēma var pilnīgi aktivizēties un iegūs visas savas DIEVIŠĶĀS, VISUMA SPĒJAS TIKAI TAD, kad jūs sāksiet aktivizēt SAVAS DZIMTAS GARĪGĀS SPĒJAS. Masveida kolektīvo Augšupcelšanos (tagad es runāju ne par VISU CILVĒCES UN PLANĒTAS AUGŠUPCELŠANĀS PROCESU, bet par PROCESA DAĻU jeb par AUGŠUPCELŠANOS KĀ PAR Apziņas, ķermeņa un gara PĀRVIETOŠANOS uz piekto dimensiju, runāju par cilvēku ceļošanas uz piekto dimensiju iespēju) visvienkāršāk būs veikt, kad jūs APVIENOSIETIES AR SAVU GARĪGO DZIMTU. Pirmās kolektīvās Augšupcelšanās Lemūrijā sākās ar to, ka 999 cilvēki sapulcējās vienā telpas-laika punktā. Un tie bija vienas Garīgās Dzimtas pārstāvji. Saprotat, par ko ir runa?

Taču tagad jums ne obligāti būs jāapvienojas grupās, Garīgajās Dzimtās 999 cilvēku skaitā. Taču Ceļojumu no vienas dimensijas uz citu (kolektīvas Augšupcelšanās aktu) daudz vieglāk būs veikt kolektīvam no cilvēkiem, kuri GARĪGĀ LĪMENĪ APVIENOSIES AR SAVU GARĪGO DZIMTU UN AKTIVIZĒS SAVU DZIMTAS STRUKTŪRU “999”! Lūk, kāpēc tik svarīga ir garīgā darba veikšana DZIMTAS ČAKRU UN KRISTĀLISKO STRUKTŪRU “999” AKTIVIZĒŠANĀ. Tas – ir tiešas sagatavošanās Augšupcelšanai sākums!

Mani dārgie! Jaunā enerģētiskā sistēma – tā nav vienkārši Visuma dižākā Velte Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Tas – ir Gaismas Ģimenes rūpīgas jaunrades rezultāts. Viņa – svarīga atslēga, kura palīdzēs jums ne tikai atvērt dažādu dimensiju vārtus, bet arī radīt jaunas dimensijas, jaunu Visumu. Jūs un planēta Zeme – pētnieku-celmlaužu avangards, apvienojošs vienā visus Trīs Garīgos Centrus. Jūs – tas Gaismas Spēku desants, kurš ir izsēdies pašā svarīgākajā vietā un pašam svarīgākajam darbam. Šeit nav pārspīlējuma. Katrs no jums, atnākušais uz šo planētu, ir neizmērojami mīlēts un cienīts. Gan tas, kas ir atcerējies savu Dievišķo Būtību, gan tas, kam vēl stāv priekšā to izdarīt. Uz to laiku, kad jūs atgriezīsiet savu Dimensiju Meistaru spēku, jūsu sirdī atgriezīsies arī Dižās Mīlestības Meistarība, Mīlestības, kura palīdzēs jums izpildīt Dižo Plānu. Un tas ir tā. Tas patiesi ir tā.

Jūsu Krajons –

ar Mīlestību no Radītāja Sirds

2012. g. janvāris-februāris

TURPINĀJUMS NĀKOŠAJĀ NUMURĀ

 

Kut Humi

Caur Sergeju Kanaševski, Krievija

Meditācija

Planetārās Sirds radīšana

Mīļotie Eņģeļi! Meditācijas pie tēmas “Mana sakrālā sirds” ir ļoti svarīgas jūsu jaunās Ugunīgās sistēmas aktivizācijai. To veikšana palīdzēs paātrināt un harmonizēt procesu jaunās enerģētiskās struktūras uzbūvēšanā jūsu ķermeņos. Ugunīgās sistēmas radīšana – nepieciešams process visiem Gaismas Darbiniekiem, kuri gatavojas veikt cilvēku un planētas Augšupcelšanos. Aktivizējot Ugunīgo sistēmu, jūs pārejat uz kvalitatīvi jaunu esības līmeni. Tas – ir reāls solis uz piecdimensionalitāti.

Daži no jums jau ir veikuši meditāciju “Trīspadsmitais piramidālais komplekss” vai vienkārši iepazinušies ar to. Mūsu darba būtība toreiz bija garīgas konstrukcijas no piecām piramīdām ar pamatu vienādmalu trīsstūra formā uzbūvēšanā. Atstarojot to spoguļattēlā, mēs ieguvām 13-to piramidālo kompleksu. Lūk, šīs konstrukcijas shēma:

Iekšējās piramīdas centrā mēs ievietojām Zemeslodi. Šī konstrukcija, 13-tais piramidālais komplekss, tagad reāli eksistē Smalkajā Plānā apkārt planētai. Un tā – ir daļa no Zemes jaunās enerģētiskās struktūras. Šodien mūsu uzdevums – radīt līdzīgu kompleksu apkārt jūsu fiziskajam ķermenim. Un ne tikai! Taču Zemeslodes vietā augšējā centrālajā piramīdā novietosim… struktūru no četriem Daudzslāņu Toriem, kuri tagad jums ir labi zināmi. Centrālais tors (Ar-Anahata), horizontālais tors (Ra-Anahata), diagonālie tori Vidžuna un Sanandans. Bet Zemeslodi mēs novietosim apakšējā centrālajā piramīdā. Tādejādi mēs ne tikai pavirzīsimies jūsu personīgās enerģētiskās sistēmas būvēšanā, bet arī nostiprināsim saikni starp viņu un planetāro enerģētisko sistēmu.

SĀKAM MŪSU DARBU

1. Domās pārceļamies uz burvīga, oranža okeāna krastu… Rīts… Lūk, Saule. Tā ir piedzimusi tur, austrumos, tik tikko parādot visu savu apaļo vaigu virs horizonta. Tās sarkanie stari ir maigi kā mātes skūpsts. Nelieli viļņi glāsta smilšaino krastu. Jūs stāvat šajā krastā… Ar jums – jūsu ģimene, visi mīļie un tuvie. Visi, ko jūs mīlat. Paņemiet aiz rokām tos, kas ir pa labi un pa kreisi no jums. Paskatieties pa labi un pa kreisi! Izrādās, jūsu ģimene ir tik liela! Jūs neredzat cilvēku ķēdītes galu! Tā vienkārši nav! Šeit, okeāna krastā, tagad ir sapulcējusies Ģimene, kurai nav robežu. Kuru nav iespējams saskaitīt. Tā ir Gaismas Ģimene. Visi tie, ko jūs tā mīlat un kas mīl jūs… Saprotiet, jūsu priekšā ir ne vienkārši okeāns. Un tajā – tas nemaz nav ūdens. Tā ir enerģētiska substance, ar kuras palīdzību mēs varam radīt veselas pasaules. Ar Lielu Mīlestību un godbijību paņemiet no šī okeāna ar domas spēku tik daudz enerģijas, cik varat. Lai tā plūst pa jūsu ķermeni, dalieties tajā ar tiem, kas ir pa labi un pa kreisi no jums. Nosūtiet to uz Zemes centru… Nesteidzieties… Izbaudiet šos mirkļus… Tagad jūs esiet pieslēgti Vienotajam Enerģētiskajam Centram – tam, no kura smeļ enerģiju viss dzīvais. Pievērsiet uzmanību, ka okeāna viļņi tuvojas jūsu kājām. Kas tas ir? Paisums? Nē! Okeāns kļūst lielāks! Tas ir mūsu Visuma Dižais Likums – jo vairāk smel enerģiju no Vienotā Avota, jo vairāk tās kļūst. Garantija tam – mūsu Mīlestība… Noskaņojieties uz Mīlestības viļņa. Atļaujiet tai plūst caur jūsu ķermeņiem kopā ar Enerģiju… Tagad tā ir vienkārši – Mīlestības Enerģija. Atļaujiet plūst tai caur jūsu Sirdīm. Bet tagad – piesauciet kopradīšanai Gaismas Ģimeni, Māti Zemi, Planetāro Garu Sanat Kumar, savus Meistarus-Audzinātājus, Sargeņģeļus. Sūtiet savu aicinājumu par sadarbību Delfīniem un Vaļiem…

2. Formulējam mūsu kopradīšanas mērķi. Var domās izteikt vārdus “Aktivizēju savu Ugunīgo sistēmu un nodibinu stabilu saikni ar planetāro Ugunīgo sistēmu.”

3. Pa etapiem vizualizējam piramidālā kompleksa shēmu. Iztēlojamies vienu lielu piramīdu un trīs piramīdas apkārt tā, kā parādīts shēmā (93. lpp.) To kontūras ir piemēroti iezīmēt violetā krāsā. Lielajā piramīdā ievietojam Daudzslāņu Toru sistēmu. Nesteidzieties. Formējiet vienu toru pēc otra. No sākuma – Centrālo Toru, krāsotu violetā krāsā. Pēc tam sarkano horizontālo Toru. No labās rokas iet diagonālais zilais Tors Vidžuna. No kreisās – zaļais Sanandans. Bet tagad – uzmanību! Pabeiguši Toru sistēmas būvēšanu, ieslēdziet to… oranžā elipsoīdā, kurš izstaro dzirkstošo enerģiju.

Uzmanīgi vērojiet, kas pie tam notiek. Daudzslāņu Toru krāsu pārmaiņa, pat spožāks to piesātinājums – droša pazīme tam, ka jūsu Ugunīgā sistēma ir gandrīz pa pusei gatava darbam. Tas ir labs rādītājs uz šodienu! Ja krāsas nemainās (jeb jūs neredzat, kā tās mainās) – nav nekas briesmīgs (Kut Humi smaida). Jūsu enerģētiskās sistēmas aktivizācijai aizies nedaudz vairāk laika. Taču ziniet: jūs reāli aktivizējāt Jaunās enerģētiskās sistēmas radīšanas procesu un nākotnē sajutīsiet, jūsu ķermeņa enerģētika ir sākusi mainīties! Un ne tikai enerģētika! Jūs sajutīsiet reālas pārmaiņas jūsu dzīvē! Kļūsiet daudzdimensionālāki!

4. Spoguļattēlā attēlojam četras piramīdas mūsu konstrukcijas apakšējā daļā. Apakšējā centrālajā piramīdā mēs tagad ievietojam Zemeslodi gaišzilā krāsā. Precīzāk – iztēlojamies mūsu Zemi kā elipsoīdu sfēru. Pievērsiet uzmanību, ka sfēra maina pie tam savu krāsu. Planētas gaišzilā krāsa kļūst no sākuma oranža – tā iedarbojas Dižā Enerģija KA, nākoša no Lielās Centrālās Saules… Lūdzu jūs! Izbaudiet šo maģisko oranžo gaismu, šo enerģiju… Tā ir mīļa, ļoti mīļa jums… Tas ir starojošs jūsu Garīgās Dzimtenes sveiciens. Ko pie tam jūs jūtat? Nekautrējieties, ja pēkšņi asaras parādīsies jūsu acīs. Jūsu siržu dziļumā dzīvo lielas skumjas pēc Dzimtajām Mājām… Svētu turiet šo sajūtu… Un palieciet pārliecināti: nav tālu tas laiks, kad šīs skumjas nomainīsies ar lielu prieku… Un pat gavilēm… Un lūk, oranžā krāsa transformējas brīnišķīgā, spilgtā baltā gaismā… Šķiet, tā spēs pat apžilbināt uz laiku… Taču jums atkal un atkal gribas skatīties uz to. Šajā Gaismā dzimst tas, uz ko jūs visu laiku tiecāties, atnākot uz šo planētu. Jauna apgarota matērija, vibrējoša ar ļoti augstu frekvenci… Varbūt jūs pat izdzirdēsiet skaņu?… Tā arī tikai dzimst… Tā ir dziesma? Mūzikas instrumenta skaņa? Kāda mīļa balss? Lai kāda nebūtu šī skaņa – ziniet: tā runā ar Jums Jūsu atjaunotā Sirds – jūsu Portāls uz Iekšējo, Garīgo pasauli…

5. Bet tagad – uzmanību! Gan Daudzslāņu Toru, ietītu burvīgā oranžā gaismā, sistēmu gan visas četras piramīdas ievietojam vēl vienā, PIEKTAJĀ PIRAMĪDĀ. Šo piramīdu arī atstarojam spoguļattēlā.

Pēc tam iztēlojamies VIENOTU KOMPLEKSU, kurš ir Jaunās Ugunīgās sistēmas Garīgās Ģeometrijas pamats: visas desmit piramīdas, Daudzslāņu Toru sistēmu oranžā sfērā un planētu Zeme, ietītu burvīgā baltā gaismā.

Un, lūk, tagad… SPERSIM SVARĪGU SOLI! Es aicinu jūs, Mīļotie Eņģeļi, ievietot Daudzslāņu Toru struktūru iekšienē jūsu planētai, kuru iztēlojamies kā mirdzošu sudrabotu elipsoīdu. Ar to mēs ne tikai nostiprināsim saikni ar planetāro enerģētisko struktūru, bet arī palīdzēsim Gaijai radīt viņas Ugunīgo sistēmu. Sajūtiet šī brīža svarīgumu, Saulainie! Tagad norit “JŪSU AUGŠUPCELŠANĀS IEKŠĒJĀ DZINĒJA” diža kopīga radīšana. Šo brīdi Mēs, Gaismas Ģimene, ļoti ilgi esam gaidījuši… Un, lūk, tas ir pienācis. Ievietojiet Zemes ķermenī visus četrus torus – vienu pēc otra! Dariet to ar Mīlestību un ar prieku, un ar apziņu par to, ka jūs radāt dižu visuma darbu! Es it nemaz nepārspīlēju!

Vēl vairāk, tagad jūs esat apvienojuši Savu Sakrālo Sirdi planētas Sakrālajā Sirdī! Bet tā arī ir jaunā PLANETĀRĀ SIRDS! JŪSU SIRDS TAGAD – TĀ IR PLANETĀRĀ SIRDS! ZEMES SIRDS – JŪSU SIRDĪ! Tas patiesi ir tā!

6. Vēlreiz iztēlojieties to pašu oranžo maģisko okeānu, no kurienes mēs sākām šo ceļojumu… Ar domas spēku vērsiet oranžo enerģiju uz KOPĒJO UGUNĪGO SISTĒMU – JŪSU PERSONĪGO UN PLANĒTĀRO.

7. Izsakiet domās vārdus: “Es radu vienotu jaunu planētas un cilvēces Ugunīgo sistēmu! Tā kalpo cilvēces un planētas Zeme Augšupcelšanai. Tas patiesi ir tā!”

8. Pateicieties Gaismas Ģimenei, Mātei Zemei, Planetārajam Garam Sanat Kumar, saviem Meistariem-Audzinātājiem, Sargeņģeļiem, Delfīniem un Vaļiem… Un izdzirdiet atbildē pateicības vārdus!

Visi kopā mēs radām Dižo Augšupcelšanos. UN TAS PATIESI IR TĀ!

Vēstījums saņemts:

14.10.10 g. un 8.03.12 g.

Dārgie Gaismas Darbinieki!

Neskatoties uz vairākkārtējiem Žurnāla galvenā redaktora ierosinājumiem pārnest meditācijas “Dzimtas čakras” publikāciju uz nākošo numuru, Skolotājs Kut Humi atkal un atkal rekomendēja to nodrukāt kopā ar meditāciju “Planetārās sirds radīšana”. Vēl un vēlreiz pasvītroja abu meditāciju svarīgumu Ugunīgās sistēmas aktivizācijai. Meditāciju “Dzimtas čakras” Skolotājs rekomendē veikt nākošajā dienā pēc meditācijas “Planetārās sirds radīšana”. Tajā skaitā arī tiem, kas ir veikuši šo meditāciju agrāk.

Šīs meditācijas rezultātā Dzimtas čakras transformēsies “Dzimtas Ugunīgajos Centros”, notiek apvienošanās ar Visuma Ugunīgo sistēmu.

Lemūrieši veica šo meditāciju kolektīvo Augšupcelšanos priekšvakarā, kuras sākās vairāk kā pirms 18 tūkstoš gadiem.

Kut Humi

Caur Sergeju Kanaševski, Krievija

Meditācija

MĒS – RADĪTĀJS!

(DZIMTAS ČAKRAS)

Sena lemūriešu meditācija

Dzimtas čakras cilvēkam katram dotas. Ar tām Viņš atnāk uz planētu. Ar tām Gars aiziet uz Augstāko Pasauli. Jāzina, ka bez čakrām zināmām ir nepazīstamas cilvēkiem – pat daudziem Iesvētītajiem. Divsimt deviņpadsmit centri galvenie ģeometrijā garīgajā – savīti spirālēs, piramīdās, dodekaedros un citās figūrās. Tas, kurš pēta šos centrus, ar Mīlestības enerģijas palīdzību tos izzina. Novāc no daudziem noslēpumiem aizsegu. Matērijas kustība, enerģiju plūsmu vadīta, kļūst viņam pakļauta. Ar domu spēku Sirds pavēles palīdz iemiesot brīnišķīgos gara darbos. Var radīt priekšmetu, parādību – to, kas zemes cilvēkiem saucas brīnums. Čakru zināšana un enerģiju nosūtīšana izdziedināt cilvēkus mums atļauj, griežoties pie Akašas Hronikām. Noslēpums ieejai Akašas Hronikās ģeometrijai garīgajai nav pakļauts. Bet, to nezinot, nav iespējams sameklēt portālu, pie Dvēseles vedošu. Pie tās Dvēseles, kura pēc izmēriem neatpaliks ne no viena Visuma. Akašas Hronikas – tās daļa.

Bet tagad iedomājies, ka vienādmalu kvadrāta centrā tu esi. Tā mala vienāda izmēram no galvas virsas līdz nabai. Ja nostāsies šī kvadrāta centrā, pagriez to kā rombu ar garīgo redzi, sev priekšā noliekot asos stūrus. Pacel tieši līdz nabai, no tās vērs taisni. Lai tā romba stūrim pieskaras. Meditē un tad ieraudzīsi priekšā sev tu dzimtas čakru. Savieno šī čakra Garu tavu ar tiem, kas tavā Dzimtā Garīgajā uz planētu šo atnācis (Dvēseles radniecīgas mazliet mazāk par tūkstoti skaiti). Ja gribi ar to savienoties – iemācies strādāt ar šo čakru. Bez tās nespēsi ar veselu Dzimtu savienoties un radīt saikni.

Ja gribi ar dzimtas koku, kas radīja doto fizisko ķermeni (Gars tagad kurā paliek), savienoties, atstrādājot čakru, līniju vērs atpakaļ. Aiz muguras, tajā pašā attālumā, atradīsi citu dzimtas čakru. Šis centrs – tava zemes Dzimta, kas tagadējo ķermeni radīja.

Bet tagad no romba centra līniju vērsīsim stingri uz augšu. Augstumā tā divas reizes augstāka par uzzīmētā romba malu. Tur, kur līnijas pārtrūkums, noliksim punktu. Un no punkta šī līnijas nolaidīsim uz katru romba stūri. Lūk, tagad mēs radījuši piramīdu – ar četrmalu pamatu. Tāpat precīzi otru piramīdu radīsim, kā spoguli uz leju to vēršot. Un iegaumē: abām piramīdām kopējs ir pamats romba formā ar vienādu malu. Četri trīsstūri veido malas tādai piramīdai, ar virsotni duroties vienā punktā.

Bet tagad – radošā darba pamats. Tas, kas meditācija saucas. Sirdī iededz Mīlestības uguni. Iekrāso to nesteidzīgi rozā nokrāsā. Tagad enerģijas plūsmu vērs, lai iededz sarkanā krāsā piramīdas. Arvien spožāka tava kļūst uguns. Spožā sārtā krāsā kvēlo. Bet piramīdu pamatu atstāj mierā. Tās atdalītas ar vienu pamatu, rombu – zilā krāsā. Zilā krāsa auksta kā ledus. Tas piramīdas itin kā atdala. Tagad atrodi divas dzimtas čakras. Redzi šīs čakras? Maģiska violeta uguns tās atzīmējusi… Tā… Kam tās līdzīgas? Jā! Tādām pašām piramīdām, kādās tu atrodies tagad. Viņu izmērs tikai mazāks – kā tava plauksta. Nevilcinies! Sāc griešanos! Pulksteņrādītāja virzienā griešanos sāc. Lai piramīda konusā noasinātā pārvērstos. Apkārt tiem konusiem – spirāle. Arī tai griešanos neaizmirsti piešķirt, spirāli iekrāsojot zilā krāsā. Bet tikai griežas spirāle virzienā pret pulksteņrādītāju. No labās uz kreiso, paceļoties uz augšu! Neaizmirsti, ka čakras priekšpusē un aizmugurē. Ko jūti tagad? Skaties! Dzimtas čakras devušās pa apli — pret pulksteņrādītāju. Ap asi, kas centrā tavam ķermenim, sarīkota griešanās! Tu centrā! Ass no augšas uz leju vērsta… Tagad… Uzmanību! Nav apļa! Ir kustība pa apli… It kā tu – vissīkākā daļiņa orbītā… Bet centrā – atoma kodols. O, cik tu mazs! Jo mazāks nav Visumā nekas! Bet kas tas? Skaties ar garīgo redzi! Tu – cilvēks, bet tikai bez sejas! Tu – būtne – bet ķermeņa nav!!! Ne roku, ne kāju, ne galvas tagad… Un, lūk, jau ne daļiņa, atoms – tu! Atkal uz orbītu atgriezies un skaties. Kas centrā? Tā Saule! Tad, tātad, tu – Planēta? O, nē! Planēta ar Sauli pēkšņi mainās vietām. No šī brīža Saule – tu! Nosūti Saules Sistēmas planētām Mīlestības gaismu. Saprātīgām būtnēm, dzīvniekiem un augiem. Sajūti viņu atbildes mīlestību. Un tālāk… Tālāk ceļojumu ved… Kosmosa dziļumos, kurp ar Dvēseli sen tiecies… Vārpstu mirdzošu redzi? Tā Galaktika – mūsu Piena ceļš… Bet blakus – simti, tūkstoši vārpsti-Galaktikas… TU – VIŅU ĢIMENE. TĀ TAVA DZIMTA. Ne cilvēks, un ne planēta… Tu – katra no tām, TEVIS RADĪTĀM VISĀM GALAKTIKĀM. TAD, KAS TU ESI, CILVĒK? Kāda tava Dzimta? Tagad paklausies – ES PAČUKSTĒŠU VĒLREIZ… EALOGHIM… TU – GAISMA APZIŅĀ RADĪTĀJAM, VISUMUS RADOŠAM BEZGALĪGI… MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, UZDĀVINĀTA PASAULEI…

Vārdus izdzirdējis, ķermenī atgriezies… Bet nesteidzies… Paturi savu skatienu uz zvaigžņu miriādēm, Visuma pasaulēm… SAVU MĪLESTĪBU NOSŪTI VISAM VISUMAM. Tagad tu zini PATIESO SAVU DZIMTU. Acis atver mierīgi… NO ŠĪ BRĪŽA TU – ATKAL RADĪTĀJS.

NE TU, BET MĒS — NO ŠĪ BRĪŽA… MĒS – RADĪTĀJS!!!

2011. g. janvāris

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

 [1] Šeit un turpmāk domātas lappuses žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” (Tulk. piezīme)

* Par Kristālisko Sušumnu un Almenas Kristālu var izlasīt Cikla “Krajons no Krievijas” vēstījumos: “21. Atklāsmes Kristālu Glabātājiem” un “22. Almenas Kristāla liktenis” (Skaties, piemēram, vietnēs: “Магниты Духа” (“Gara Magnēti”), “Light group” un citās).

 

Piemēram, krieviski: http://waytosoul.ru/node/5710 , http://waytosoul.ru/node/6043 ; latviski: http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=864 , http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=907 (Tulk. piez.)

[3] Krieviski – “с Родительской Вселенной” (Tulk. piez.)

[4] Skat. “О ВСЕЛЕНСКОМ ТАИНСТВЕ ЛЕМУРИЙСКИХ КРИСТАЛЛОВ” http://my.mail.ru/community/skoraipomosh/3D693ED36382305B.html (Tulk. piez.)

Print Friendly, PDF & Email