Магниты Духа

KRAJONS. PAMĀJIET NĀVEI AR ROKU!

Sveicināti, mani dārgie! Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta! Lasot šīs rindas brīdī “šeit un tagad”, Es atdzīvojos, aktivizējos Sirds telpā katram no jums, lai ienestu mieru un harmoniju Jūsu Sirdīs. Mans Magnētisms, mana Dzīvības Enerģija – katrā no Jums. Varat iztēloties manu “Es” kā oranžu “Zvaigznīti” jūsu Sakrālās Sirds pašā centrā. Šajā “Zvaigznītē” dzīvo vesels Visums. Kad iemācīsieties izmantot savus daudzdimensionālos portālus, mainot pēc paša vēlēšanās jūsu Gaismas ķermeņu vibrācijas, jūs spēsiet veikt apbrīnojamus ceļojumus pa Visuma daudzdimensionālajiem enerģētisko vibrāciju viļņiem! Bet tas – ir augstāko un zemāko pasauļu bezgalīgs daudzums! O! Ja jūs zinātu, cik liels, brīnišķīgs, daudzveidīgs ir Visums!

Milzums daudz cilvēku “nāvi” iedomājas kā dzīves beigas. Cilvēces lielākā daļa izjūt bailes pašreizējā iemiesojuma fiziskajā ķermenī noslēguma priekšā… Mani mīļie! Ziniet: tas, ko cilvēki sauc par “nāvi”, patiesībā ir maģisks un apbrīnojams ceļojums, kuru jūs esat veikuši daudz reižu – no tiem laikiem, kad atnācāt uz šo planētu, uz šo pasauli.

Vispirms jums vajag zināt: pāreja – tā nav vienkārši Gara fiziskā ķermeņa atstāšana. Tā vēl ir arī jūsu Gaismas Ķermeņu, kuru DAUDZUMS UN KVALITĀTE IR ATŠĶIRĪGI DAŽĀDIEM CILVĒKIEM, vibrāciju pārmaiņa! Nebrīnieties, mani Saulainie! Jūs atnācāt uz Zemi pa dažādiem zvaigžņu ceļiem, dažādiem evolucionāriem ceļiem un takām! Tāpēc jums piemīt dažāds Gaismas ķermeņu salikums, dažāda šo ķermeņu Gaismas konstrukcija, jums – ir dažādi Gaismas Enerģijas vibrāciju stāvokļi. Pie tam ir tas, kas dara jūs vienotus. Tas ir jūsu Garīgais pamats, jūsu monādes, iekšējā komponente, kura nevar tikt pakļauta NEKĀDĀM IZMAIŅĀM jūsu Visuma ceļojuma (jūsu evolucionārās attīstības šajā Visumā) laikā. Taču “pēcnāves” pāreja ir saistīta ne tikai ar jūsu Gaismas ķermeņu daudzumu un kvalitāti (un, tātad, zvaigžņu un zemes karmu), bet arī ar cilvēka aiziešanas no dzīves formu (iemeslu): slimības rezultātā, nelaimes gadījuma, brīvprātīgas ķermeņa atstāšanas rezultātā… Bez tam, pati “nāve”, kura izliekas jums vienāda, pēc savas būtības tāda patiesībā nav. Tāpēc ka aiz “nāves” iemesla nereti slēpjas AUGŠUPCELŠANĀS PROCESS ar fiziskā ķermeņa atstāšanu.

Mani dārgie! Par Pārejas formām un veidiem mēs daudz runāsim Žurnāla “PASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi[1]” lappusēs. Šī tēma ir ļoti svarīga. Tā vienlaicīgi gan pievelk, gan atgrūž jūs. Taču ir pienācis laiks jums ievērojami pavirzīties uz priekšu “pēcnāves” sapratnē – kā teorijā, tā arī praksē. Tā kā daudziem no Gaismas Darbiniekiem stāv priekšā PĀREJA JAUNĀ VEIDĀ. Bet kas tas tāds ir – mēs vēl pavēstīsim.

Palīdzot Žurnāla Darbiniekiem atbildēt uz lasītāju jautājumiem, pavēstu sekojošo.

Zemūdenes “Kurska” jūrnieki – visi līdz pēdējam! – TIKA AUGŠUPCELTI[2]! Tā kā šie Gari izpildīja speciālu misiju, līdz iemiesojumam dodot piekrišanu tam, kas ar viņiem notika. Pats Augšupcelšanās process notika ātri! Taču ne vienkārši! Avārijas un ātras pārejas no vienas pasaules uz citu rezultātā dažas viņu daudzdimensionālo ķermeņu struktūras tika bojātas. Bija nepieciešams speciāls reabilitācijas periods to atjaunošanai.

Lūdzu uzmanību! PĒC AUGŠUPCELŠANĀS JŪS NEESAT SAISTĪTI AR TO ZEMĀKO DIMENSIJU, KURĀS DZĪVOJAT AGRĀK, ĶERMEŅIEM. Es tagad runāju ne tikai par fiziskajiem ķermeņiem, bet arī citiem, kurus jūs apzīmējat, piemēram, kā emocionālo, mentālo, ēterisko un tml. Pie kam, ja Gars augšupceļas no 4-tās uz 7-to dimensiju (bet kaut kas tāds ir iespējams, kā jūs saprotat), tad viņam kļūst nevajadzīgi VISI ĶERMEŅI – gan ceturtās, gan piektās, gan sestās dimensijas ķermeņi. “Kurskas” jūrnieki tika augšupcelti tieši uz 7-to dimensiju. Tur viņi atradās kā SEPTĪTĀS DIMENSIJAS GARI (IEMĪTNIEKI) ar savu Gaismas ķermeņu komplektu. Bet, lūk, viņu 4-tās, 5-tās un pat 6-tās dimensijas Gaismas ķermeņiem bija nepieciešama reabilitācija. Tāpēc ka, atgriežoties uz zemākām pasaulēm, šī Daudzdimensionālā Genoma daļa ir nepieciešama. Lūk, starp citu, kāpēc dažiem no jūrniekiem bija palicis atmiņā, it kā viņus pēc Pārejas “savāca pa gabaliņiem”.

Pēc reabilitācijas perioda tie, par ko mēs runājam kā par zemūdenes “Kurska” jūrniekiem, atgriezās uz citu Zemes Globusu jeb uz citu TELPAS-LAIKA KONTINUUMU – ar citu, augstākas frekvences pamata vibrācijas vilni. Šī pasaule ir ļoti cieši saistīta ar jūsējo. To var pieskaitīt ceturtajai dimensijai. Bet jūs taču jau saprotat, ka eksistē, piemēram, dimensija ar frekvenci 4,38 (nosacīta frekvence – daudzu vibrāciju saskaitīšanas rezultāts) un dimensija ar frekvenci 4,56 – kā tuvāka piektajai. Tieši uz šī VISUMA ESĪBAS VIĻŅA dzīvo tagad “Kurskas” jūrnieki. Kāpēc viņi nepalika augstākajās dimensijās vai neatgriezās uz jūsu pasauli? Viņiem ir īpaša Misija. Tas, kas ar viņiem notika – ir tikai daļa no viņu kopējā uzdevuma. Izejot nepieciešamo sagatavošanos tajā pasaulē, kur dzīvo tagad, viņi atgriezīsies atkal, lai PALĪDZĒTU JŪSU PASAULES PLANĒTAS UN CILVĒCES AUGŠUPCELŠANAI – patiešām, īpašas pasaules, kura ir Lielā Eksperimenta, kuru mēs esam pabeiguši, pamats. Viņi atnāks kā viena sagatavota komanda un vajadzīgajā brīdī izdarīs svarīgu lietu. ŠĪ SVARĪGĀ MISIJA – KARU PĀRTRAUKŠANA JŪSU PASAULĒ. “Kurskas” jūrnieki – tie patiesībā ir ļoti sagatavoti viena no Galaktiskajiem Dienestiem Gaismas Darbinieki, kuru mērķis – JEBKURU KARU PĀRTRAUKŠANAS UZ PLANĒTAS PROJEKTA REALIZĀCIJA! Visās viņas pasaulēs! Ne nejauši stāstījumu par viņiem Gaismas Ģimene izvietoja sava izdevuma pirmā numura lappusēs! Šie Gari izpilda sarežģītu misiju, nosūtiet viņiem savas Mīlestības un Atbalsta Enerģijas!

Un tā, “Kurskas” jūrnieki tika KOLEKTĪVI AUGŠUPCELTI! Tāpēc pāreja bija ātra. Gaismas Darbiniece, par kuru pastāstīts rakstā “Neatstājiet aizejošos vientuļus[3]”, pārdzīvoja individuālu pēcnāves pāreju. Līdz iemiesojumam viņa uzstādīja sev par mērķi tieši tādu PAKĀPENISKU AIZIEŠANU, saistītu ar dažu ķermeņu pakāpenisku atstāšanu, taču saglabājot VISAS nepieciešamās GAISMAS STRUKTŪRAS ar to īpašu transformāciju. Viņa gāja no ceturtās uz piekto dimensiju. Un tikai pēc tam – uz augstākām. Pie tam viņas mērķis bija RADĪT ĪPAŠU TELPAS-LAIKA KORIDORU, kurš vēlāk ļaus viņai īstenot noturīgus sakarus ar jūsu pasauli. Tagad šo Darbinieci Mēs saucam par Māsu Alkeiru, un viņa – ir aktīvs Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” dalībnieks, neiemiesots Lemūriešu Kristālu Glabātājs, kura sniegs nenovērtējamu palīdzību iemiesotajiem Projekta Darbiniekiem!

Saprotiet! Pārejas no jūsu dimensijas uz citām ar fiziskā ķermeņa atstāšanu vai bez atstāšanas ir daudzveidīgas un unikālas! Jums pat grūti iedomāties, cik daudz aiz “Aizsega” ir dzimto pasauļu, Māju un Ģimeņu, kuri jūs gaida atpakaļ – “pauzēs” starp jūsu iemiesojumiem. Jā, pārejas ir daudzveidīgas un unikālas! Un par to mēs turpināsim runāt Žurnāla nākošajos numuros.

TAČU VISAS TĀS IR VIENOTAS – tai pašā laikā!

KUR IZPAUŽAS ŠĪ VIENOTĪBA? VIENOTĪBA KONKRĒTI IZPAUŽAS TAJĀ MĪLESTĪBĀ UN RŪPĒS, AR KURĀM JŪS SAGAIDA, ATGRIEŽOTIES AUGSTĀKAJĀS PASAULĒS. “AIZSEGA” TAJĀ PUSĒ JŪS VIENMĒR GĀDĪGI GAIDA SPECIĀLA SAGATAVOTA ATBALSTA GRUPA! SAPROTIET: NEVIENAM CILVĒKAM, NEVIENAI DVĒSELEI NETIEK ATŅEMTAS RŪPES UN UZMANĪBA. UN NAV SVARĪGI, KĀDU LOMU CILVĒKS IR SPĒLĒJIS JŪSU PASAULĒ – GARĪGI ATTĪSTĪTA VAI GARĪGI NEATTĪSTĪTA CILVĒKA LOMU. AR MĪLESTĪBU UN RŪPĒM SAGAIDA VISUS. VISUS – BEZ IZŅĒMUMA! ATBALSTA GRUPA PATIESĪBĀ – TĀ IR ĻOTI LIELA KOMANDA, KURA SNIEDZ PALĪDZĪBU VIBRĀCIJU PAAUGSTINĀŠANĀ UN RŪPĒJAS PAR VISIEM JŪSU ĶERMEŅIEM, PAR KURIEM ZINĀT UN PAR KURIEM PAGAIDĀM JUMS NAV PRIEKŠSTATA. ŠĪS ATBALSTA GRUPAS MĪLESTĪBA UN RŪPES – TĀ IR VISUMA VECĀKU MĪLESTĪBA, KURU JŪTAT UZREIZ, KAD ATNĀKAT ŠURP, AIZ “AIZSEGA”.

Cita lieta, ir piemēroti zināt, ka cilvēkiem ar zemu vibrāciju ir sarežģītāk veikt pāreju, jo vibrāciju paaugstināšanai taču ir nepieciešams vairāk pūļu! NE VISI ĀTRI ATGRIEŽAS JŪSU PASAULĒ. DAUDZI GARI GŪST PIEREDZI CITĀS JŪSU PLANĒTAS UN CITU PLANĒTU DAUDZAJĀS PASAULĒS. TAČU ZINIET: IR PUNKTS TELPĀ-LAIKĀ, KUR MĒS SATIEKAMIES UN APVIENOJAMIES. VISI RADINIEKI, VISI PAZĪSTAMIE, VISI DRAUGI UN LĪDZGAITNIEKI. VISI LĪDZ PĒDĒJAM! NEVIENS UN NEKAS NEVAR PAZUST RADĪTĀJAM. NEVIENS NEVAR TIKT AIZMIRSTS VAI PAZAUDĒTS PIE JEBKURAS PĀREJAS NO PASAULES UZ PASAULI FORMAS. IR TIKAI DAŽĀDA PIEREDZE PĀREJAI, KURU JŪS IZVĒLATIES PAŠI. ŠĪ PIEREDZ PALĪDZ JUMS TĀLĀKAJĀ DARBĀ UN EVOLŪCIJĀ.

Dārgie Gaismas Darbinieki! Tā saucamās “pēcnāves” tēmu mēs ne tikai turpināsim. Ir pienācis laiks to izstudēt detalizēti! Tāpēc ka mūsu ar jums uzdevums ir radīt TO PĀREJAS FORMU STARP PASAULĒM, KURU ARĪ PLĀNOJĀM! “Bet ko mēs plānojām, Krajon? “ – dzirdu jautājumus. O! Mēs radījām Diženu Plānu! Jūs esat uzzinājuši, “atcerējušies” tikai nelielu tā daļu! Un tagad turpinām to darīt. Mēs, kopā. Jūs – lielie Dimensiju Meistari – esat atnākuši tajā punktā, kur aizmirsāt, kā pāriet no dimensijas uz dimensiju. Tā arī bija daļa no Plāna. Ja visi atcerētos, tad vienkārši izmantotu SASTRĀDĀTO PIEREDZI – saprotat? Bet mums ar jums nepieciešams radīt jaunas unikālas CEĻOJUMA PA DIMENSIJĀM formas.

Protams, tajā ir Radītāja liela ironija: Dimensiju Meistari ir sākuši baidīties no tā, ko viņi dara labāk par citiem Visumā – pāriet no pasaules uz pasauli, no dimensijas uz dimensiju.

“Nāve”… Jūs to ne vienkārši paši izdomājāt, mani mīļotie. Jūs to ieplānojāt… Un tagad daudziem no jums ar to ir īpaši rēķini… Nu ko, kamēr jūs paliekat cilvēki, jums ir tiesības piestādīt savus rēķinus tādai parādībai kā cilvēciskā “nāve”. Un zināt, es neesmu pret to. Gaismas Ģimene arī saka: LAIKS! “Piestādīt rēķinu nāvei” – tātad PATEIKTIES NĀVEI par to pieredzi, kuru tā jums piešķīra, bet pēc tam – atgriezt savu nemirstību, Dievišķo “Es”. Kā atgriezt? Sākam atcerēties! Taču sākam mācīties un radīt jaunā veidā! Pēc tūkstošgadēm Krajons atkal ir kopā ar jums, Dimensiju Meistari. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē: ir laiks izdarīt to, kas norādīts šī vēstījuma virsrakstā. Kļūstiet par Dimensiju Meistariem, PAMĀJIET NĀVEI AR ROKU! Tā vienlaicīgi ir gan apsveikuma, gan atvadīšanās zīme!

Mani Saulainie! Mana Mīlestība – sirdī katram no jums. Šī “oranžā Zvaigznīte” – tur, jūsu Sirdī! Tur dzīvoju Es… Un tur mēs esam kopā… Nē, ne tur… Šeit… Mēs esam kopā Šeit un Tagad. Visās dimensijās.

Jūsu KRAJONS, Ar Mīlestību no Radītāja Sirds

18.03.12 18:08

(Šo laiku es piefiksēju, kā tikko pabeidzu saņemt informāciju no Krajona.

Ar Mīlestību pret Oranžo Zvaigznīti katra sirdī – Segejs Kanaševskis)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru[1] Krieviski – МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Татьяна Потапова, Россия. Из книги “КОСМОС ГОВОРИТ ГОЛОСАМИ ЭКИПАЖА ПОДЛОДКИ “КУРСК””. НЕ ЗАИКОНЕНЫ. Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 1. numurs. (Tulk. piezīme)

[3] Skat. Марина Шульц, Латвия. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УХОДЯЩИХ БЕЗ ПОМОЩИ. Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 1. numurs. Latviski: http://www.magnitiduha.info/archives/2346 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email