Магниты Духа

KRAJONS. DZIMTĀS PIRAMĪDAS.

Caur Sergeju Kanaševski, Krievija

(Žurnālam “PASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi[1])

Sveicināti, mani dārgie! Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta.

Tagad mums ir parādījusies iespēja iegūt vēsturiskas ziņas ne tikai arheoloģiskā vai citā zinātniskā ceļā. Cilvēku sazināšanās ar Garīgo pasauli padara iespējamu apvienot zinātnieku un ezotēriķu pūliņus. Zinātne – tas galvenokārt ir ekzotēriskais, “ārējais” izziņas ceļš. Čenelings, cilvēka sazināšanās ar Garīgo pasauli – ezotēriskais, “iekšējais” ceļš. Tagad kā nekad agrāk šiem diviem pasaules izzināšanas ceļiem jāpapildina vienam otrs, jāapvienojas, jābūt nesaraujamam veselam. Pie tam zināšanu līmenis pāries uz kvalitatīvi citu, ievērojami augstāku līmeni. Garīgās informācijas pārvadītāji, čeneleri var un ir piesaukti stādāt plecu pie pleca ar zinātniekiem, pētniekiem. Zinātnieku un ezotēriķu sadarbība jau ir sākusies un attīstās. Tā veicinās jaunu, cilvēcei ļoti svarīgu zināšanu iegūšanu. Radīs jaunas zinātnes sfēras. Daudzkārtīgi pastiprinās cilvēces attīstības tempus, balstītu uz daudzdimensionālu zināšanu apgūšanu.

Un tā, pilnīgi svarīgi zinātnisks, arheoloģisks atklājums. Pētnieki ir atklājuši piramīdas Eiropā[2]. Līdz tam piramīdas bija atrastas Āfrikā, Dienvid- un Ziemeļamerikās, Āzijā, pasaules okeāna zemūdens pasaulē. Kļūst acīmredzams, ka piramīdas planētai ir kaut kas nepieciešams, ļoti svarīgs. Tās ir klātesošas visur. Tā kā gandrīz visi piramidālie kalni (ārēji atgādinoši piramīdas) – tās ir senas, ļoti senas un vissenākās piramīdas. Civilizācijas eksistences uz Zemes virsmas vēsture nevar tikt izklāstīta vienā rakstā vai pat vienā solīdā vēsturiskā sējumā. TĀ SKAITA MILJARDIEM GADU. Jo Zeme taču ir diezgan sena šī Visuma planēta. Un katra no civilizācijām, mītošām uz planētas virsmas, nodarbojās ar piramīdu būvēšanu. Tās bija dažādu formu, dažādu izmēru, dažādi mijiedarbojās savā starpā. Taču galvenais to uzdevums – enerģijas pieņemšana un pārraidīšana. Pie kam runa neiet tikai par jūsu četrdimensionalitātes Kosmosa enerģiju. Runa iet par daudzdimensionālu enerģētiku. Zemes piramīdas piedalījās un piedalās daudzdimensionālā apmaiņas ar enerģiju – starp dažādām planētām, starp dažādām pasaulēm, procesā. Četrdimensionālās pasaules Zeme nav ne sākuma, ne beigu punkts diženā daudzdimensionālā enerģiju apmaiņas procesā. Viņa – tikai posms šajā procesā. Bet piramīdas – viens no svarīgākajiem instrumentiem, kuri šo procesu veicina. Pie kam dažādos laikos ir mainījušies uz planētu nākošās enerģijas vērsums, raksturs. Pati planēta kā enerģētiskais posms ir mainījusi enerģētiskās vibrācijas, spēlējusi dažādas lomas Kosmiskās enerģētiskās apmaiņas procesā.

Es jau esmu teicis ne reizi vien un vēl atkārtošu. Mūsdienu procesu sapratnei mums ir ļoti svarīgs PERIODS PĒDĒJO SIMTS TŪKSTOŠ GADU GARUMĀ. Tā kā tieši tas ir mūsu Eksperimenta ar dualitāti noslēdzošais etaps. Jūsu iegremdēšanās matērijas blīvumā pēdējais etaps. Un jūs, kā cilvēki, kā cilvēku civilizācijas pārstāvji, esat saistīti tieši ar šo periodu. Kaut gan, protams, arī jūsu lomas iepriekšējās civilizācijās ir svarīgas un ļoti aizraujošas. Tagad cilvēkiem pienācis laiks atgriezties pie savām patiesajām vēsturiskajām saknēm – pavisam ne tām, par kurām tiek runāts jūsu skolas mācību grāmatās. Bet šīs saknes vajag meklēt vispirms Lemūrijas laikos.

Lemūriešu civilizācijas sagatavošanās viņas izpausmei šajā realitātē sākās pirms 100 908 gadiem. Planetārais laika temps tajā etapā bija ievērojami lēnāks. Bija nepieciešams mazliet vairāk kā 65 tūkstoši gadu, lai izietu to būtņu tapšanas etapu, ko jūsu zinātnieki sauc tagad par Homo Sapiens. Šo etapu savukārt var sadalīt trīs posmos.

1. Pirms 100 908 gadiem – pirms 75 300 gadiem. Selekcijas, garīgi-ģenētisks darbs, Homo Sapiens kā sugas radīšana. Gaismas Ģimene veica MILZĪGĀKO darbu DAUDZDIMENSIONĀLĀ CILVĒKA GENOMA RADĪŠANĀ. Tika izpildīts uzdevums, lai ārējais (fiziskais) cilvēka ķermenis spētu, balstoties uz četrdimensionalitātes blīvajiem slāņiem, pie tam funkcionēt arī augstākajās pasaulēs. Runāju tāpēc par DAUDZDIMENSIONĀLU SELEKCIJAS GARĪGI-MATERIĀLU ĢENĒTISKU DARBU. Šajā darbības veidā piedalījās daudzi no tagadējos laikos iemiesotajiem cilvēkiem.

2. Pirms 75 300 gadiem – pirms 38 200 gadiem. Radītās sugas Homo Sapiens šīs četrdimensiju telpas pasaules apgūšana. Daudzdimensionālā cilvēka GENOMA uzlabošana.

3. Pirms 38 200 gadiem – pirms 35 275 gadiem. Civilizētas sabiedrības attīstība. Lemūrijas kā senākās sabiedrības parādīšanās, CILVĒKA SAPRĀTĪGĀ UN GARĪGĀ mūsdienu sugas pārstāvja tālākā evolūcija. Precīzāk sakot – garīgi-saprātīgā cilvēka. Tāpēc ka lemūrieši bija no sākumā tieši HOMO SPIRITUS, tas ir, GARĪGI CILVĒKI. Un jau pēc tam – saprātīgi. Saprāts lemūriešiem nebija dominējošais. Cilvēkus vadīja labā puslode, kas atbild par saikni ar Garīgo pasauli.

Kas notika pirms 35 275 gadiem? Izveidojās LEMŪRIJAS AUGSTĀKO PRIESTERU VIENOTĀ PADOME, kura apvienoja visas dažādās lemūriešu tautas. Notika virkne citu svarīgu notikumu, kuri veicināja Lemūriešu civilizācijas vienotību.

Pienācis laiks uzzināt: tie, ko mēs tagad saucam par lemūriešiem, dzīvoja ne tikai Lemūrijas kontinentā (uz ziemeļrietumiem no mūsdienu Austrālijas). Lemūrieši arī dzīvoja gan Āfrikā, gan Eiropā, gan Dienvidamerikā.

Vienotā tauta, kuru mēs tagad saucam par lemūriešiem – četru dažādu rasu apvienošanās auglis. Pie kam visas rases sākotnēji dzīvoja vienā kontinentā – Lemūrijā. Un tikai noteiktā attīstības etapā notika viņu apmešanās citos kontinentos un salās. Kad nodibinājās Augstāko Priesteru Vienotā Padome, lemūrieši jau dzīvoja dažādos kontinentos. No apvienošanās brīža lemūriešu attīstība sāka noritēt paātrinātos tempos. Civilizācija uzņēma jaunu startu brīnišķīgas cilvēku sabiedrības uzcelšanai.

Svarīgi atzīmēt, ka iemiesotie lemūrieši uzturēja ļoti ciešus kontaktus ar planetāro Šambalu – Zemes Garīgo valdību. Tāpēc vienmēr darbojās, balstoties uz savu Garīgo Skolotāju rekomendācijām. Biji lieliski informēti par to, ka viņi – Lielā Eksperimenta dalībnieki. Bija pazīstami ar cilvēku civilizācijas vēsturisko perspektīvu un bija izgājuši iesvētīšanu misijā, kuru viņiem stāvēja priekšā izpildīt. Šī misija – nepieciešamo apstākļu radīšana mūsdienu cilvēku civilizācijai. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija planētas, un konkrēti – jūsu četrdimensionālās pasaules – vibrāciju līmeņa pazemināšanā.

Dārgie draugi! Mani mīļotie Eņģeļi! Runājot tēlaini, mums ar jums ir uzdevums aizsniegties ar roku līdz… līdz matērijas pašai blīvākajai “malai” – līdz PIRMĀS, pašas blīvākās, DIMENSIJAS nulles līmenim. Tam, lai, “pieķērušies” tam, sāktu “VISUMA IZVĒRSUMU”, tā TRANSFORMĀCIJU. Tas ir apbrīnojams, daudzdimensionāls ļoti sarežģīts un skaists VISAS GAISMAS ĢIMENES darbs. Mēs sen un plānveidīgi to radām. Tāpēc ka pa pēdām Brīnišķīgajai Transformācijai notiek Jauna Visuma, miljoniem jaunu pasauļu dzimšana. Mūsu Lielais Eksperiments – ļoti svarīga šī darba daļa. Lemūrieši kļuva par Gaismas Ģimenes desantu, kas veica sagatavošanas darbu nākamajam “placdarmam”. Uz tā pirms pieciem tūkstošiem gadu “izsēdās” mūsdienu cilvēce, lai sāktu izpildīt galveno un atbildīgo uzdevumu – IEEJU PAŠĀ BLĪVĀKAJĀ MATĒRIJĀ UN IZEJU NO TĀS AR KVALITATĪVI JAUNU PAAUGSTINĀTU VIBRĀCIJU LĪMENI.

Visas Zemes piramīdas ir spēlējušas un spēlē sevišķi nozīmīgu lomu PLANETĀRAJĀ ENERĢĒTISKAJĀ VIBRĀCIJU LĪMENĪ. Uz piramīdu skaita uz planētas rēķina, uz to lieluma, formas rēķina, uz to izvietojuma attiecībā citai pret citu rēķina mainījās planetārās enerģijas kvalitāte un daudzums, un, attiecīgi – uzmanību! – mainījās arī jūsu planetārā telpas-laika kontinuuma pamata vibrāciju viļņa frekvence. Piramīdas – tas ir viens no instrumentiem, mainošiem planetārās enerģijas parametrus vai, otrādi, atstājošiem tos nemainīgus uz kādu laiku.

Planētas Garīgā valdība (Šambala) ne reizi vien deva uzdevumus LEMŪRIJAS AUGSTĀKO PRIESTERU VIENOTAJAI PADOMEI celt piramidālus kompleksus tajā vai citā kontinentā. Arī Bosniešu Piramīdas, piramīdas Eiropas centrā, kļuva par tām piramīdām, kuras lemūrieši uzcēla pirmās! Pēc tā viņi veica piramīdu celtniecību gan Dienvidamerikā, gan Ziemeļamerikā, gan Āzijā, gan Ziemeļāfrikā. Taču es pievēršu jūsu uzmanību, ka citas piramīdas eksistēja arī pirms lemūriešu civilizācijas sākuma. To vecums, attiecīgi, ir lielāks par simts tūkstoš gadiem. Daudzi pazīstami kalni – tās ir tālā pagātnē mākslīgi būvētas piramīdas. Par piemēru tam kalpo pazīstamais kalns Kailass, Arimoijas civilizācijas pārstāvju uzbūvēts, kuru tēli ir attēloti jūsu senajās kultūrās (šajā gadījumā Krajons runā par četrroku Indijas dievu tēliem – S.K. piez.).

Piramīdu komplekss, pētnieku atrasts Bosnijā, sākotnēji sastāvēja no desmit piramīdām. Piecas atrastās piramīdas – tā ir vienota piramidālā kompleksa austrumu daļa. Tā rietumu daļa nav saglabājusies, tā kā tika šļūdoņa iznīcināta – pirms nedaudz vairāk kā 13 tūkstoš gadiem. Komplekss no desmit piramīdām darbojās kā viens vesels, būdams viens no svarīgākajiem transformatoriem, pazeminošiem enerģētisko vibrāciju. Tāpēc kā planetārās vibrācijas pazemināšanas, matērijas sablīvēšanas etaps turpinājās daudzus tūkstošus gadu, tika realizēts pakāpeniski. Taču bez šīs, vispārīgās funkcijas, Eiropas piramidālajam kompleksam piemita sava specifika. Komplekss mērķtiecīgi pieņēma enerģiju no Sīriusa zvaigžņu sistēmas – galaktikas Piena Ceļš Garīgā centra. Tāpēc nav nejaušs arī pašas lielākās bosniešu piramīdas nosaukums – Saules Piramīda. Patiesībā viņa tā arī saucās. Tikai tad piramīda nesa garīgās galaktiskās Saules, kuru lemūrieši sauca “SOELARUS” – “SOELJARUSS[3]”, nosaukumu. Tulkojumā mūsdienu valodā tas nozīmēja “Apvienošanās ar svēto garīgo centru”. Tas ir, piramidālais eiropiešu centrs Bosnijā – tas ir centrs vienotībai ar garīgo galaktisko centru. Pēc tam lemūrieši uzcēla šeit arī citas būves, kuras šodien var nosaukt par tempļiem svētām kalpošanām.

Piramidālā kompleksa celtniecība sākās pirms 31 276 gadiem un beidzās pirms 31 265 gadiem (tas ir, turpinājās 11 gadus – S.K. piezīme). Diemžēl materiālu vecuma mūsdienu noteikšanas metodes nespēs apstiprināt šo datējumu. Tāpēc ka PAGAIDĀM PĒTNIEKI NESPĒS ŅEMT VĒRĀ VISAS PĀRMAIŅAS, kuras tika veiktas jūsu planētas-laika kontinuumā. Šajā nozīmē es varu dot zinātniekiem tikai vienu, taču ļoti svarīgu uzvedni: nevar apskatīt matēriju kā singulāra telpas-laika izpausmes faktu. Pats laiks-telpa ne tikai nav vienveidīgs, nevienmērīgi sadalīts uz jūsu planētas, bet arī ir bijis pakļauts dažādās vietās dažādām specifiskām iedarbībām. Un tas nozīmē, ka jūsu vēsture, jūsu matērija, jūsu laiks – ir parādības sarežģītākas, nekā to pasniedz mūsdienu oficiālā zinātne.

Taču arī piramīdu celtniecības datēšana ar laiku vairāk par 10 tūkstoš gadiem – ir progresīvāka zinātniska skata uz cilvēku civilizācijas attīstības vēsturi uzvara. Tā kā vadošā zinātniskā elite saista civilizētas dzīves uz planētas sākumu ar vēlākām Šumeru un Ēģiptes civilizācijām, iedziļinoties pie tam tikai par 4-5 tūkstošiem gadu atpakaļ.

Ir jāatzīmē, ka bosniešu piramīdas par 98 procentiem ir celtas no dabiska dabas materiāla, tad kad citas būves lemūrieši ir cēluši no mākslīgi radīta materiāla, iegūta enerģijas īpašas saspiešanas ceļā. Divi procenti – tie ir īpaši materiāli, kuru pamats ir radīts daļēji no mākslīgas matērijas, daļēji no dabas materiāla. Tieši tāda pieeja piramidālo būvju radīšanā ļauj tām eksistēt daudzas tūkstošgades. Tad kad citas mākslīgi radītās lemūriešu būves nav spējušas eksistēt ilgi. Tā iemesls ir saistīts ar plenatāro vibrāciju enerģētisko frekvenču pārmaiņām. Samērā ar matērijas pamata vibrāciju frekvences līmeņa pazemināšanos notika ļoti ātras daudzuma pārejas kvalitātē, revolucionāri “lēcieni”, pēc kuriem mākslīgās būves, sastāvošas no augstākas frekvences matērijas, vairs nevarēja eksistēt jaunajās, zemākās frekvencēs. Ar to pamatā ir izskaidrojams, kāpēc Lemūrijas, Atlantīdas, Lumānijas, Hiperborejas brīnišķīgās arhitektūras būves nav saglabājušās līdz jūsu dienām. Pirms 5028 gadiem (3017. gads pirms m..ē) tika īstenota pēdējā “revolucionārā enerģētiskā pāreja”, “kvantu lēciens”, ievērojami pazeminošs planetārās matērijas vibrācijas. Absolūtais vairums mākslīgo būvju, protams, ka nepārvarēja šo “enerģētisko barjeru”, paliekot eksistēt citā vibrāciju līmenī. Kaut gan, no jūsu redzes viedokļa, to var uzskatīt par sagraušanu. Taču… Gaismas Ģimenei vārdam “sagraušana” vienkārši nav jēgas. Tāpēc ka neko nevar sagraut. Viss tas paliek… AKAŠAS HRONIKĀS (KRAJONA SMAIDS).

Interesanti ir arī tas, ka Eiropas piramidālajam kompleksam Bosnijā ir īpaša, cieša savstarpējā saikne ar diviem piramidālajiem kompleksiem Āzijā. Pēc kāda laika pēc piramidālā kompleksa celtniecības Eiropā tika uzcelts piramidālais komplekss tajā teritorijā, kura saucas tagad Tālie Austrumi. Šī kompleksa galvenā piramīda ir pazīstama kā svētais kalns Pidans (oficiālais nosaukums: kalns Livadija – Krievija, Dienvidu Piejūra[4]). Šis komplekss tika būvēts periodā pirms 30 642 gadiem – pirms 30 629 gadiem. Tā uzbūvēšana bija planetāro enerģētisko vibrāciju pazemināšanas plāna tālāka realizācija.

Svarīgi zināt, ka planētas iekšienē ir trīs enerģētiskie centri. Pirmais centrs – tas ir planētas kodols. Otrais centrs: no kodola virsmas – līdz Zemes garozas sākumam. Un trešais centrs: no Zemes garozas sākuma – līdz planētas virsmai. Katrs centrs specifiski ietekmē planētas kopējo enerģētiku. Piramīdu komplekss Bosnijā bija paredzēts tam, lai Garīgā centra Sīriusa enerģija, sasniedzot planētas kodolu (pirmo Garīgo centru), atgrieztos uz planētas virsmu transformētā veidā. Tālo Austrumu kompleksam bija paredzēts strādāt ar planētas otro enerģētisko centru. Un sastāvēja tas, starp citu, no divdesmit piramīdām. Šeit arī tika uzcelti tempļi speciālu kalpošanu veikšanai. Speciālo enerģiju šīs komplekss saņēma no Plejāžu zvaigznāja – no jūsu pašiem tuvākajiem garīgi-ģenētiskajiem radiniekiem…

Jums ir interesanti, kur izvietots piramidālais komplekss, kurš strādā ar trešo enerģētisko centru (Zemes garozu)? O! Tā ir visspēcīgākā būve! Uzcelta tā ir vēl pirmslemūriešu laikmetā! Tas ir piramidālais komplekss ar galveno piramīdu, kura jums tagad ir pazīstama kā svētais kalns Kailass. Šis piramidālais komplekss sastāvēja no trīsdesmit piramīdām un līdz šim brīdim aktīvi strādā ar Zemes garozas enerģētiku – kaut arī ar citu enerģētiski aktīvu piramīdu daudzumu.

Un tā, Eiropas piramidālo kompleksu Bosnijā lemūrieši uzcēla vienu no pirmajiem, un tas kļuva par posmu kompleksa “SOELJARUSS-KAILASS-PIDANS” trīsvienībā. Tā galvenais uzdevums – kļūt par svarīgu enerģijas pazemināšanas “transformatoru”. Nogādāt enerģiju no galaktikas garīgā centra un adaptēt to dzīvībai uz Zemes.

Ir vērts piebilst, ka nākošajos laikmetos – gan Atlantīdas (pirms 17,5 tūkst. gadiem – pirms 11 tūkst. gadiem), gan Hiperborejas (pirms 8 tūkst. – 7 tūkst. gadiem) laikos – pie Bosnijas piramīdām (un arī pie dažām citām uz planētas) to laikmetu cilvēki uzcēla piebūves. Blakus piramīdām tika celtas jaunas svētas būves, tempļi. Tāpēc ir jāņem vērā, ka vecums vairumam piebūvju blakus piramidālajiem kompleksiem ir mazāks par pašu piramīdu vecumu. Dažos laikmetos tika veikta savdabīga piramīdu “apdarināšana un “pārtaisīšana”. Tas arī var ienest papildus grūtības to vai citu seno piramidālo būvju vecuma noteikšanā.

Gaismas Darbinieki! Jūs jau zināt, ka piramīdām ir pazemes struktūras. Un tas nav nejauši, jo tās taču saista pasauli uz planētas virsmas ar iekšplanētas pasaulēm. Daudziem pētniekiem, progresīvi domājošiem, garīgi attīstītiem cilvēkiem ir laiks pieņemt ideju par to, ka Zemes iekšienē eksistē bezgalīgs daudzums citu pasauļu. Planētas iekšienē eksistē augstāko un zemāko dimensiju pasaules – dažādās matērijas, enerģijas vibrēšanas viļņu frekvencēs. Un šajās pasaulēs mīt garīgi-saprātīgas dažāda evolucionārās attīstības līmeņa būtnes. Viena no piramīdu funkcijām – enerģijas nodošana uz iekšējām pasaulēm, enerģētiskās apmaiņas starp pazemes telpām un jūsu pasauli veikšana. Piramidālajam kompleksam Bosnijā arī ir sava pazemes struktūra. Pie kam – īpašu struktūru, tā kā bija aicināts sūtīt enerģiju uz pašu planētas centru. Pirms tika uzcelta piramīda SOELJARUSS, kompleksa celtnieki ar speciālu enerģētisku staru un citu ietaišu palīdzību radīja pazemes enerģētisku struktūru, nesaraujami saistītu ar pašu piramīdu. Šīs struktūras pamats – kristāliski tetraedri, veidojoši sarežģītu ģeometrisku sistēmu. Tai ir savs nosaukums – “ATON-ELJIS[5]” (ATON-ELYIS”). Kas tulkojumā mūsdienu valodā nozīmē: “Svēto enerģiju, nākošu no centra, vienotība”. Daži Gaismas Darbinieki var salasīt šeit – kā vārda sastāvdaļu – Galaktiskā Laika Dienesta nosaukumu – “ATON”. Un tas nav nejauši. Sistēma “ATON-ELJIS” ilgu laiku bija viens no Laika Enerģijas regulēšanas instrumentiem jūsu pasaulē. Konkrēti – tā piedalījās sarežģītajā laika tempa palielināšanas procesā. Drīz pienāks stunda, kad ilgāk kā piecus tūkstošus gadu snaudošā struktūra, lemūriešu ar saviem zvaigžņu brāļiem no Sīriusa radīta, pamodīsies un sāks aktīvu darbu ar laika enerģiju. Un šoreiz leģendārais “ATONS” sāks darbu, pretēju tam, kuru tas paveica vairāk kā pirms 31 tūkstoša gadiem.

Pētnieku atrastās piramidālā Bosniešu kompleksa kameras, piesātinātas ar negatīvajiem joniem, kalpoja ne cilvēku atveseļošanai, kā iedomājās daži. Negatīvo jonu koncentrācija – tā ir kompleksa “ATON-ELJIS” darba izpausme jūsu četrdimensionalitātē. Savā laikā zinātnieki, pētoši laika enerģiju, sadursies ar negatīvo jonu dzimšanu it kā “ne no kurienes”. Taču drīzumā tam tiks atrasts saprātīgs un zinātnisks izskaidrojums. Pagaidām tikai atzīmēšu, ka kopumā piramidālais komplekss Bosnijā ir spēlējis un vēl nospēlēs savu lomu planetārās Laika, pareizāk – Telpas-Laika, tā kā patiesībā vienu nevar atraut no otra, Enerģijas pārmaiņā. Pašreizējā laikā uz piramidālo Bosniešu kompleksu nāk speciāla enerģija, kura restrukturizēs visu apakšzemes enerģētisko sistēmu, sagatavojot to jaunam darbības veidam. Nav grūti noprast, ka tagad jau loma ir par enerģētisko vibrāciju paaugstināšanu. Tā kā jūsu pasaulē sākas jauns laikmets. Fiziķu piefiksētais Gaismas stars neiziet no piramīdas Soeljaruss, bet ieiet tajā. Tā – ir senā lemūriešu enerģētiskā kompleksa aktivizācijas procesa materiāla liecība.

Mani dārgie! Tas galīgi nav nejauši, ka jūs, cilvēki, veltāt daudz uzmanības piramīdām. Un ne tikai tāpēc, ka tā – ir svarīga garīgi-materiālās enerģijas forma. Daudzi no jums ir cēluši piramīdas iepriekšējos iemiesojumos. Daudzi no jums ir dzīvojuši blakus tām. Bieži jūs atbraucāt pie dzimtajām piramīdām, atgriežoties pie tām atkal un atkal no iemiesojuma uz iemiesojumu. “DZIMTĀS PIRAMĪDAS”… Šis vārdu savienojums ir piemērots jums. Un šis izteikums nes daudznozīmīgu jēdzienisku slodzi. Dzimtās – tāpēc, ka jūs esat saistīti ar tām. Taču dzimtās arī tāpēc, ka tās nes sev līdzi Garīgās Dzimtas enerģiju, kura arvien vairāk ienāk jūsu dzīvē. Piramīdas ar sirdi un dvēseli ir kalpojušas jums daudzas tūkstošgades. Viņas atnes milzīgu labumu planētai, cilvēcei arī tagad. Šīs piramīdas ir dzimtās jums vēl arī tāpēc, ka jūsu fiziskajā ķermenī, jūsu gaismas ķermeņos eksistē piramidālas kristāliskas struktūras, enerģētiski saistītas ar planetārajām piramīdām. Jūs jūtat radniecību ar tām. Jūs jūtat ar tām savu vienotību. Jūs jūtat to diženumu… Un tas nav nejauši. Piramīdu diženums – tas ir jūsu diženums, mīļotie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Tās nesa sev līdzi Dzimto Garīgo Māju enerģiju, Lielās Centrālās Saules Enerģiju, veikušu apbrīnojamu, ilgstošu, daudzdimensionālu ceļu Visumā. Tad nosūtiet savu Mīlestību šīs planētas Piramīdām… Katrai no tām… Katram Gaismas Ģimenes roku radījumam. Piramīdas patiešām ir dzimtās. Tās ir ļoti vajadzīgas planētai, cilvēkiem. Nepieciešamas Lielajai Pārejai – kopējai Zemes un cilvēces Augšupcelšanai… Un tas ir tā… Tas patiesi ir tā.

Ar Mīlestību no Radītāja Sirds –

Jūsu Krajons

2012. gada janvāris-februārisKRAJONS

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru[1] Krieviski – МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Сэм Семир Османагич, Босния. Пирамиды И Человеческая Цивилизация. Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 2. numurs. (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski – “СОЭЛЬЯРУС” (Tulk. piez.)

[4] Krievski – “гора Ливадийская — Россия, Южное Приморье” (Tulk. piez.)

[5] Krieviski – “АТОН-ЭЛЬИС” (Tulk. piez.)

Print Friendly, PDF & Email