Магниты Духа

MER-KA-BA Dievišķais piepildījums (Dievišķības Aspekti).

Marina Šulca, Latvija

Krajons apgalvo, ka katra Gaismas Būtne satur Dievišķo Klātbūtni, un tā tiek nodota pirmkārt ar to, ko mēs saucam par Dievišķības Aspektiem.

ASPEKTS – (lat. Aspectus – skats).

1. Redzes punkts, no kura tiek apskatīts priekšmets, parādība, jēdziens.

2. Parādības viena no pusēm vai viens no sakariem, perspektīva, kurā uzstājas parādība.

3. Krajons: “Šajā gadījumā vārds “aspekts” izpilda Dieva Atribūtu nodošanas (vai kopijas) Viņa radītajām Gaismas Būtībām lomu (kā viena no Dievišķības nodošanas parādības pusēm).”

Kosmiskie Vecāki, radot Monādi (Dvēseli), izsauc darbībai 21 nepieciešamo viņu Bērna eksistencei Dievišķo Enerģiju – to minimumu, bez kura nespēs strādāt neviena Gaismas Būtība. Mēs saucam šīs enerģijas par Dievišķajiem Aspektiem, tāpēc ka, pateicoties viņām, notiek Dievišķo Aspektu pārnešana visā Kosmosā, uz katru Gaismas Būtību.

Visi Aspekti savienojas ar Mīlestības enerģētiskā pavediena palīdzību. Pateicoties tādai saiknei, Aspekti sazinās cits ar citu un savstarpēji ietekmē cits citu. Viņiem tā ir – savdabīga Sutratma*, kura pēc tam ievijas tās Gaismas Būtības Sutratmā, kurai viņi piederēs.

Katrs Aspekts ir piepildīts ar savu enerģiju, kura ļaus tālākajā cilvēkam (tagad runājam tikai par cilvēkiem) realizēties kā Dievišķās Gribas būtnei. Skaitlis 21 izsaka ar sevi Dievišķo Gribas Izpaudumu.

Katram Aspektam – savi uzdevumi un sava enerģija. Un tikai no pašas Gaismas Būtības ir atkarīgs, kādā mērā viņa izmantos šo Aspektu iespējas, kādā mērā tie transformēsies un pastiprinās savu saikni ar Dievišķo Avotu.

Dievišķie Aspekti ir ierakstīti visu Gaismas Būtību sākotnējos Gaismas ķermeņos. Pie realizācijas konkrētās pasaulēs šie Aspekti kopējas konkrētās pasaules Gaismas Ķermeņos, kur izies savu attīstību Gaismas Būtība.

Zemes Pasaulē Dievišķie Aspekti dalās kā 18 un 3. 18 Aspektu tiek nodoti uz Mer-Ka-Ba un attīstās kopā ar viņu. 3 Aspekti paliek Universālajā realitātē, lai būtu tas “pludiņš”, pateicoties kuram cilvēks varētu izpeldēt no dualitātes.

Cilvēki, iemiesojoties uz Zemes, nesa savā Mer-Ka-Ba tikai 18 Aspektu no 21-na. 3 Aspekti palika: viens – pie Kosmiskajiem Vecākiem (augstākās Dvēseles-Monādes Aspekts); otrs – Šambalas (Debesu, kosmiskā līmeņa) zālēs, trešais – Lemūrijā, kristālu bibliotēkā (Sevaija Aspekts). Tas bija nepieciešamas tam, lai katru reizi, kad cilvēks atstāja fizisko ķermeni, viņš varētu atgriezties Mājās.

Tāpēc mūsu Mer-Ka-Ba dualitātes apstākļos satur 18 Aspektu.

Dievišķības 18 Aspektu, kuri ielikti cilvēka Mer-Ka-Ba

1. Fiziskais Aspekts.

2. Sievišķais Aspekts.

3. Vīrišķais Aspekts.

4. Dvēseles Aspekts (augstākās Dvēseles projekcija uz visiem cilvēka pagaidu ķermeņiem)

5. Cilvēka Dabas Aspekts.

6. Kristus Aspekts.

7. Aspekts, kurš ļauj realizēt Apziņas paplašināšanu.

8. Sargeņģeļa Aspekts.

9. Sevaija Aspekts (Lemūrijā, Kristālu bibliotēkā, saglabātā Aspekta projekcija).

10. Budas – Vieduma un Mīlestības Aspekts.

11. Atmas – Gribas Aspekts.

12. Darbības un Aktivitātes Aspekts.

13 Austākā “Es” Aspekts.

14. Spēju Aspekts.

15. Pamošanās Aspekts.

16. Absolūtisma Aspekts.

17. Atjaunošanās Aspekts.

18. Saiknes Aspekts.

Realitātē ir palikuši sekojoši Aspekti.

Sevaija Aspekts – Lemūrijā, viņš savienosies ar cilvēku pēc tam, kad atvērsies Lemūrijas vārti.

Gaismas Aspekts – glabājas Debesu Šambalas zālēs.

Augstākās Dvēseles Aspekts – atrodas pie Kosmiskajiem Vecākiem.

Kad notiks dimensiju maiņa, visi šie trīs aspekti atkal savienosies ar Mer-Ka-Ba.

Cilvēka Mer-Ka-Ba Aspektu atšifrējums

1. FIZISKAIS ASPEKTS

Šis Aspekts ir svarīgs visu cilvēka ķermeņu radīšanai un funkcionēšanai, tā kā viņi veidojas dažādā Gaismas sablīvēšanas pakāpē. Šis aspekts vienmēr realizējas fiziskajam cilvēkam. Viņš ir aktīvs arī tad, kad cilvēks aiziet no zemes plāna, pēc kā pakāpeniski novājinās samērā ar visu cilvēka pagaidu ķermeņu nomešanu. Pēc tam atgriežas Gaismas Aspektā un atrodas tajā līdz jaunai inkarnācijai.

2. UN 3. SIEVIŠĶAIS UN VĪRIŠĶAIS ASPEKTI

Viņus apskatām kopā. Viņi nosaka cilvēka dzimuma ievirzi un, dabiski, visas pārējo Aspektu darba pazīmes saistībā ar to. Pašreizējā laikā izlīdzinās vīrišķās un sievišķās enerģiju enerģētiskais balanss visos cilvēkos. Tāpēc Vīrišķais un Sievišķais Aspekti strādās tikai kopā.

4. DVĒSELES ASPEKTS

Dvēseles Galvenais Aspekts paliek jūsu atrašanās dualitātē laikā pie jūsu Kosmiskajiem Vecākiem. Šis – Augstākās Dvēseles Aspekts (nosauksim viņu tā noteiktībai) – taisa projekciju, pateicoties Sevaija Aspektam, uz visiem cilvēka uz Zemes pagaidu ķermeņiem. Visi ķermeņi ir materiāli, neatkarīgi no tā Plāna matērijas veida, kuram pieder ķermenis. Un Dvēseles Aspekts vada visus cilvēka pagaidu ķermeņus, piešķirot viņiem savu klātbūtni, tas ir, Augstākās Dvēseles klātbūtni. Cilvēkam tas ir Dievišķās “ES ESMU klātbūtnes” ceļvedis zemes iemiesojumā. Kaut arī visi Aspekti ir tādi ceļveži, taču Dvēseles Aspekts ieņem šeit vadošo pozīciju. Dvēseles Aspekts saglabā jūsu saikni ar Visuma Dvēseli, ja jūs ļaujat viņam attīstīties jūsos.

5. CILVĒKA DABAS ASPEKTS

Tāda nosaukuma Aspekts liecina par cilvēka saikni ar visu planētas apkārtējo Pasauli. Viņš, cilvēks, ir neatņemams no Zemes Dabas, no pašas planētas, no visām pārejām dzīvībām uz planētas. Un šeit runa iet ne tikai par materiālo sakritību, bet arī par Garīgo radniecību, par saiknes starp visu dzīvību uz planētas esamību, par Dievišķību, izlietu visur, sākot ar cilvēku. Cilvēkiem ir jāattīsta sevī šīs Aspekts ar Dzīvības Vienotības sapratni.

6. KRISTUS ASPEKTS

Kristus Aspekts padara cilvēku par mūžīgu Mīlestības Ceļinieku un nes katram Kristus Mīlestību – no tā Kosmiskā Kristus, par kuru jūs zināt vēl maz, bet, kurš strādā vairumam cilvēku caur Augstāko “Es” un kurš ir padarījis iespējamu jūsu tuvojošos Augšupcelšanos! Viņš ved jūs sen, un tāpēc viņam ir Savs Aspekts katra Zemes cilvēka Mer-Ka-Ba. Tā – ir palīdzība pastāvīga un Dievišķa! Ja tai atveras, tad pats Aspekts sāks skanēt jaunās vibrācijās un piepildīs ar tām jūsu dzīves.

7. ASPEKTS, KURŠ ĻAUJ REALIZĒT APZIŅAS PAPLAŠINĀŠANU

Šis Aspekts tiešā veidā ir saistīts ar planētas Apziņas režģi. Viņš, īpaši pašreizējā laikā, aktīvi veicina cilvēku apziņas paplašināšanos. Tajā viņam palīdz zemāk apzīmētie Aspekti, kuriem ir sakars ar jūsu Dievišķo triādi. Ja jūs nodarbojaties ar savas Apziņas paplašināšanu, tad aktivizējiet uzreiz vairākus savstarpēji saostītos Aspektus.

8. SARGEŅĢEĻA ASPEKTS

Šis Aspekts neprasa īpašus komentārus – caur viņu ar jums pastāvīgi strādā Sargeņģelis. Viņš pastāvīgi ir atvērts Eņģelim, zināt jūs par to vai nē, pieņemat Viņu vai nepieņemat. Augšupcelšanās laikā caur šo Aspektu strādās Augšupcelšanās Eņģeļi kopā ar jūsu personīgo Sargeņģeli.

9. SEVAIJA ASPEKTS

Jūs zināt jau, ka Sevaija Aspekts glabājas Lemūrijā, Kristālu bibliotēkā. Jūsu Mer-Ka-Ba atrodas šī Aspekta kopija, kura ļauj pamata Aspektam uzturēt saikni ar visiem jūsu 18 Aspektiem un vadīt jūsu darbības zemes plānā. Viņš kļūst par galveno “pludiņu” cilvēka aiziešanas no zemes plāna brīdī, un tāds pats uzdevums viņam būs Augšupcelšanās brīdī.

10-12. BUDAS, ATMAS, DARBĪBAS UN AKTIVITĀTES ASPEKTI

Visi trīs Aspekti ir jūsu Dievišķās Triādes Aspekti, un, tātad, izpauž Viņas klātbūtni jūsu dzīvē. Tā ir pastāvīga, Triādes klātbūtnes apzinātība padara šos aspektus īpaši aktivizētus.

Darbības Aspekts – vienīgais patstāvīgais Aspekts dualitātē, kurš nesavienojas ar citiem Aspektiem. Viņā ir tā robeža, aiz kuras viņš jau ir augstākais Realitātes Aspekts, un tieši viņam stāv priekšā nosargāt visus Aspektus, apvienojot viņus Augšupcelšanās laikā.

13. AUGSTĀKĀ “ES” ASPEKTS

Viņa aktivizācija dod pastāvīgu kontaktu ar cilvēka Augstāko “Es”, un Dievišķība ienāk jūsu dzīvē uz visiem laikiem. Šī Aspekta aktivizācija ir svarīga Augšupcelšanai.

14. SPĒJU ASPEKTS

Aspekts, kurš ļauj uzkrāt dažādus cilvēka meistarības veidus. Atklājot spējas, šis Aspekts kļūst aktivizēts un veicina sen sakrātu un akumulētu cilvēka radošo spēju noskaidrošanu.

15. PAMOŠANĀS ASPEKTS

Pamošanās Aspekts kļūst aktīvs, kad cilvēks sāk apzināties savu Dievišķo izcelšanos. Tieši šis Aspekts kļūst par to modinošo enerģiju, kura skubina cilvēku sākt savas eksistences analīzi un uzdot sev jautājumus par savas atrašanās uz šīs planētas mērķi. Pamošanās Aspekts ir saistīts ar visu citu Aspektu, bet īpaši Dievišķās Triādes, Augstākā “Es”, Kristus Aspekta un nākošā Aspekta – Absolūtisma Aspekta aktivizāciju.

16. ABSOLŪTISMA ASPEKTS

Šis Aspekts glabā visu Radītāja potenciālu, kurš pieejams izvēršanai cilvēkam pat dualitātes apstākļos, esot saiknei starp divu plānu Dvēseles Aspektiem – 4. Aspektu un Augstākās Dvēseles Aspektu (pie Kosmiskajiem Vecākiem). Viņš ļaus cilvēkam kļūt par patiesu visuma Radītāju un Dieva Līdz-radītāju, pat zemes apstākļos.

17. ATJAUNOŠANĀS ASPEKTS

Šis Aspekts ļauj cilvēkam būt ar atjaunotu struktūru visos viņa dzīves organizācijas līmeņos. Tas attiecas pirmkārt uz visu ķermeņu atjaunošanu, pēc tam atjaunošanu Garīgajā plānā. Un, pats galvenais, viņš mudina cilvēku mainīties, pastāvīgi mainot savas dzīves programmas un nomainot mazāk sarežģīto ar vairāk sarežģīto.

18. SAIKNES ASPEKTS

Šis Aspekts saista vienoti visus Aspektus. Bez tam, šis Aspekts saista cilvēku ar visu Kosmosu caur salāgotām viņa organizācijas un Kosmosa (planētas, Galaktikas, Visuma utt.) organizācijas struktūrām. Saiknes Aspekts – ir ļoti svarīgs Aspekts. Viņš ļauj visiem citiem Aspektiem būt kopā, izpildot noteiktus cilvēka evolūcijas uzdevumus. Saiknes Aspekts būs ļoti svarīgs Augšupcelšanās brīdī. Un tagad, kad runa iet par nepieciešamību aktivizēt savā Mer-K-Ba 9-ņus Aspektus Augšupcelšanai, tad tieši Saiknes Aspekts palīdz aktivizētajiem Aspektiem skanēt harmoniski un pacelt Gaismas vibrācijas cilvēkā.

Kad cilvēks attīstās garīgi, Aspekti saņem arvien lielāku enerģijas daudzumu, aktivizējas. Aspektu aktivizācijas process katram cilvēkam norit individuāli, ar dažādu intensitāti un secību. Aspekti aktivizējoties sāk saņemt piebarošanu no Visuma Avota.

Aspektu aktivizācija ir Pamošanās priekšnosacījums. Cits, ne mazāks svarīgs Pamošanās priekšnosacījums ir iespēja sajust, ka, kā minimums, 9 no Aspektiem, kuri aktivizējas, ir saistīti cits ar citu. Tikai tad cilvēks var just savu Pamošanos un sajust, kas viņš ir Realitātē.

Aspektu savstarpējā saikne tiek traucēta ar ikdienību, dualitāti, rūpēm, bailēm, šaubām, kolektīvās apziņas uzstādījumiem un citiem faktoriem.

Īpaša loma ir piešķirta Dvēseles Aspektam. Dvēseles Aspektam ir jāsavienojas ar pārējiem Aspektiem, lai cilvēks varētu attīstīt savas spējas, just savu Pamošanos, realizēt savu “Es” visās nozīmēs.

Kad Dvēseles Aspekts ilgstoši savienojas ar Fizisko Aspektu, tad var atbrīvoties no slimībām, Dvēseles Aspekta savienošanās ar Spēju Aspektu dod iespēju to realizācijai un agrāk iegūtās meistarības izmantošanai.

Kad cilvēkā aktivizējas 9 Aspekti (jebkuri), viņš, no Garīgās pasaules redzes viedokļa, skaitās Pamodināts un spēs iziet dimensiju maiņu fiziskajā ķermenī..

Dažos Aspektos var iekļūt dualitātes enerģija, bet citos, gluži otrādi, tikai Realitātes enerģija. Tāpēc ir svarīgi tīrīt tos Aspektus, kuros nonāk dualitātes enerģija. Un pirmais, ko vajag darīt – atbrīvot viņus no novecojušiem kolektīvās enerģijas uzstādījumiem. Pirmkārt vajag tīrīt: Dvēseles Aspektu, Fizisko Aspektu, Vīrišķo/Sievišķo Aspektu, Spēju Aspektu.

Ja nedara šo attīrīšanu, tad kolektīvā enerģija pārnesīsies no viena Aspekta uz citu. Tas noved pie saslimšanām, savu spēju neizmantošanas un citiem negatīviem procesiem.

Sevaijas Aspektā glabājas visa informācija, kuru Dvēsele uztver Realitātē.

Gaismas ķermenī eksistē čakra Sevaija, kuru apsargā grupa Eņģeļu, kurus sauc par Sevaijas Eņģeļiem. Viņi apsargā šo čakru un to, kas tajā ir ielikts. Čakra Sevaija stāv pie cilvēka un Realitātes savstarpējās saiknes sākuma. Kad cilvēks aiziet no zemes plāna, tad speciālie Eņģeļi pārnes visus Aspektus uz Sevaijas Aspektu. Pēc tam cilvēku sagaida Kosmiskie Vecāki, un Dvēsele atgriežas Mājās.

Katram Aspektam ir sava izpausme Mer-Ka-Ba organizatoriskajā struktūrā. Tieši tāpēc tagad sarežģās tās struktūra. Aspektu aktivizācija un viņu savienošanās tuvošanās diktē arī Mer-Ka-Ba struktūras sarežģīšanos.

DNS ir tieša saikne ar Mer-Ka-Ba, tā kā pēdējā nav nekas cits, kā daudzdimensionālās DNS lauks. Tādejādi caur liekošos dažu mūsu pētāmo struktūru atšķirību mēs pienākam pie cilvēka Gaismas Struktūras vienotības un daudzšķautņainības.

21 Dievišķais Aspekts ir cieši saistīts ar dzimstošo cilvēka Ugunīgo sistēmu. Par to lasiet Krajona čenelingā “Mana sakrālā sirds”[1].

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru* Sutratma – “Gara Pavediens”, nemirstīgais Dvēseles pamats, kurš sasaista visus iemiesojumus. – Žurnāla redakcijas piezīme.

Print Friendly, PDF & Email