Магниты Духа

JAUNĀS ĒRAS ZEMES BĒRNIEM.


Mazuli māte ieaijā dziedot,
Sējot Dvēselē maigumu, mīļumu.
Vijolīšu actiņām mirdzot,
Mazulis domās piedzied viņai bez vārdiem.

Pārdomas viņam — svētas.
Domās viņš mums Jaunu Pasauli rada.
Priecīgs, smaidošs un skaists,
Viņš sevī Debesu aicinājumu nes.

Bērnu straume pie mums atnākt tiecas —
Bērni īpaši, neredzēti līdz šim.
Sevī nesot Zemes vibrācijas —
Tās, kuras īstenosies Jaunajā, Gaismas pilnajā Pasaulē.

Atpazīt viņus vienkārši — Gudrība acīs mirdz,
Tā ir viņu galvenā īpašība.
Jāpieņem šie bērni gaiši, ar cieņu,
Neņemot vērā gadu starpību.

Kurš gudrāks — dzīve pati izvērtēs.
Pagaidām ar prieku nesiet Pasaulē
Tās Jaunās Dzīvības Dzirkstis,
Kuras visur iemirdzēsies kā mīlestības vijolītes.

Mēs zinām, ka neatnāks Pavasaris
Bez šiem bērniem, kuri ir atnākuši uz Planētas.
Lai piepilda priekā šo Zemi
Visi Mazuļi ar vijolīšu acīm.

Dosimies kopā atvērt durvis
Visiem bērniem, kuri atsteigušies
Dzimto Planētu glābt,
Pavasara, Laimes un Mīlestības vārdā!

KRAJONS, ar mīlestību uz jauno cilvēci.

/Pierakstīja Marina Shults/ latviskoju — ESLAUMA — intuitīvi /.

Print Friendly, PDF & Email