Магниты Духа

Pēdējo Optinas Vecajo /Mūku/ lūgšana.

DIEVS, ļauj ar Dvēseles mieru pieņemt visu, ko man nesīs šī diena!

Ļauj man pilnībā paļauties Tavai Svētajai Gribai!

Katrā šīs dienas stundā esi ar mani un vadi mani!

Lai kādas arī ziņas es saņemtu šodien, iemāci man pieņemt tās ar mierīgu Dvēseli un

stingru pārliecību, ka tā ir Tava Svētā Griba!

Visos vārdos un darbos vadi manas domas un jūtas!

Visos neparedzētos gadījumos neļauj man aizmirst, ka viss ir Tevis sūtīts!

Iemāci man pareizi un gudri izturēties pret katru ģimenes locekli, nevienu nemulsinot

un neapbēdinot!

Kungs Dievs, dod man Spēku paciest šīs dienas nogurumu un visus notikumus, kas būs

dienas garumā!

Vadi manu Gribu un iemāci man Lūgt, Ticēt, Cerēt, Paciest, Piedot un Mīlēt!

Āmen!

/Tulkoja Ingrīda Ņesterova/.

Print Friendly, PDF & Email