Магниты Духа

ATVĒRTA SIRDS.

Vera Gurkalo

Atvērta Sirds — Gaismu izstaro,
tumsu caur lauž un izgaismo.
Atvērta Sirds — piepilda dzīvi
Ar prieku, bērnību, skanošām dziesmām.
Atvērta Sirds augšup tiecas
Jaunas Zināšanas tevī atklāj.
Atvērta Sirds — šķēps Gaismas kareivim,
Drošs, uzticams, Mīlestības sasildīts.
Atvērta Sirds — kā Saule priekš tuvākā,
Sasilda Dvēseles ar Gaismu caurstrāvo,
Līdzi sauc, Ceļu tām izgaismo.
Atvērta Sirds Ģimeni sasauc
Jaunas, brīnišķas Realitātes Radīšanai,
Kur Sirds Atvērta — Spēks Radīšanai.
Atvērta Sirds — tā jauda, tā izturība.
Atvērta Sirds, Gaisma, Mīlestību izstarojoša,
Vienmēr pati piepildās no Avota Galvenā.
Saule mūsu — Radītāja Atvērtā Sirds,
Gaismu, Siltumu, mums Dzīvību dodoša.
Atvērta Sirds izgaismo cilvēku iekšēji,
Palīdz Taisnību uzzināt par sevi, iemīlēt sevi.
Atvērta Sirds — saikne ar Pasaulēm visām.
Tas portāls, Vārti Debesu Valstībā.
Atvērta Sirds transformē Prieku,
Mieru un Dvēselē rāmumu.
Atvērta Sirds visus savāc, savieno
Veselumā, pilnībā, kas Radītājs ir.
Atvērta Sirds — dod Meistarību.
Atvērta Sirds — visas bailes aizvējo.
Atvērta Sirds — izstaro Mīlestību,
Ar viņu apkārtni piepilda, pārveido.
Atvērta Sirds — brīvība jaunradei.
Atvērta Sirds — tavs kompass dievišķībai.
Atvērta Sirds — darbība Radītāja Gaismai caur tevi.
Atvērta Sirds — Varavīksne Debesīs.
Atvērta Sirds — Zemi ielaiž un pārveido,
Ar Gaismu, mīlestību piepilda.
Atvērta Sirds — tā Visums,
Tā Galaktika, tā planēta.
Atvērta Sirds — tava Balss Pasaulesbūvē.
Atvērta Sirds — mozaikas gabaliņš.
Atvērta Sirds — caurlaide Dievišķā,
Pasaulē Jaunā, piektajā dimensijā.
Atvērta Sirds — Grāla Kauss.
Atvērta Sirds — pieņem Elli kā vietu bez Gaismas,
Kur Gaismu šo no Sirds tu sūtīsi.
Atvērta Sirds — pakāpiens Augšupcelšanai.
Atvērta Sirds — ceļš Augšāmcelšanai.
Atvērta Sirds — kanāls Augšāmcelšanai un Atgriezšanai.
Atvērta Sirds noņem Aizkaru un novāc ierobežojumus.
Atvērta Sirds — atslēga sakariem ar aizgājušiem un Augšāmceltajiem.
Atvērta Sirds — sakars ar Garīgo Dzimtu un zālīti katru.
Atvērta Sirds — Pasaulbūves Likums.
Atvērta Sirds — Jaunrades Kristāls.
SIRDS ATVĒRŠANA.
Sirds Atvēršana — Prieka, attīrīšanās asaras.
Sirds Atvēršana — Vienošanas akts ar visu Pasaulbūvi.
Sirds Atvēršana — atbrīvošana no dualitātes valgiem.
Sirds Atvēršana — Jaunas Zvaigznes dzimšana Visumā.
Sirds Atvēršana — pasaules pārveidošana visapkārt.
Sirds Atvēršana — viss kļuvis pierasts/savs.
Sirds Atvēršana — ūdens šļaksti rītausmā.
Sirds Atvēršana — skanoša dziesma Dvēselē.
Sirds Atvēršana — pārliecības iemantošana sevī.
Sirds atvēršana — Radītāja Pamodināšana tevī.

Jēzus.
11.-12.jūnijs 2012.gads

Avots: www.magnitiduha.info/archives/3039/13.06.2012./
(latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.06.2012.)

Print Friendly, PDF & Email