Магниты Духа

VIOLETĀS LIESMAS piesaukumi.

SEN-ŽERMENS

Caur Marinu Shulcu

VIOLETĀS LIESMAS piesaukumi

Violetā Liesma!

Manī ir paslēpta Sēkla tava ugunīgā! Manī ir ieliktas iespējas, kuras ļaus šai Sēklai izaugt par brīnišķīgu Dzīvības Spēka Ziedu!

Violetā Liesma! Tagad un šeit es audzēju tavu maigo dīgli savā Sakrālajā Sirdī, lai dotu iespēju violetajam gaismas spektram ievīstīt visas mana fiziskā ķermeņa šūniņas un ieiet visos manos smalkajos ķermeņos. Lai notiek tā!

Violetā Liesma!

Manas Sakrālās Sirds dziļumā vienmēr ir bijis tavs šūpulis un tava mūžīgā klātbūtne. Sāc jaunu dzīvi manā Sirdī. Savieno mani ar Gaijas Sakrālo Sirdi un ieliec sākumu Uguns darbībai visā manā būtībā!

Violetā Liesma!

Aizvāc visu no manas dzīves, kas traucē man iet ugunīgās pārveidošanās gaišo ceļu!

Es piesaucu Violeto Liesmu visu planētas dzīves telpu attīrīšanai un Gaijas jaunā tēla apstiprināšanai Jaunajā Realitātē! Lai notiek tā!

Violetā Liesma!

Nostiprini savu varenību gan mana Es iekšienē, gan uz visas Gaišzilās Liesmas planētas! Lai tavs spēks rada to, kas paredzēts mūsu Zemei viņas pārveidošanā jaunā planētā!

Violetā Liesma!

Palīdzi tiem pamata pārveidojumiem, kuri man un planētai nepieciešami pašreizējā laikā!

Violetā Liesma! Es saplūstu ar tevi Vienotā Pārveidošanās Ugunī!

Lai notiek tā!

*     *     *

Es piesaucu Valdnieka Sen-Žermena Violeto Liesmu Varenās ES ESMU Klātbūtnes un Viņas darbības manī vārdā!

Mana Varenā ES ESMU Klātbūtne! Violetās Liesmas Uguns manā sirdī palīdz saplūšanai Tavai ar visu manu būtību, izejošu iemiesojumu Zemes blīvajā pasaulē.

Ieej manos ķermeņos, apvienojoties ar Violeto Liesmu! Kopā ar Violeto Liesmu iekļūsti visās manās šūniņās! Savienojies ar mani visos līmeņos un dimensijās Violetās Liesmas staros!

Violetā Liesma! Iespējas Tavas ir neizmērojamas! Sāc savu eksistenci visā manā būtībā un paliec ar mani uz mūžiem!

Lai notiek tā!

*     *     *

Violetā Liesma! Ar Tavu Spēku un Svētās Uguns, tu tā esi, Varenību attīri manu dzīves telpu un atbrīvo mani no visa, kas neatbilst manam garīgajam pacēlumam un manis izvēlētajam pārveidošanās ceļam.

Violetā Liesma! Tagad un šeit palīdzi radīt manu gaišo prieka un mīlestības ceļu kā vienīgo iespējamo man šajā Pasaulē!

Violetā Liesma! Prieka pilnā klātbūtne tava nes aizsardzību un paļāvību dzīves ceļā! Esi ar mani visos manos grūtajos un vieglajos soļos uz šīm garīgās pilnveidošanās kāpnēm!

Palīdzi visiem nepieciešamajiem pārveidojumiem manī noritēt optimālā režīmā bez manas aktivitātes traucēšanas zemes plānā!

Lai notiek tā!

*     *     *

Violetā Liesma! Tava iedarbība nes visu manu ķermeņu pilnīgu pārveidošanu. Noej katrā mana fiziskā ķermeņa šūniņā un palīdzi padarīt smalkākas viņas vibrācijas līdz augšupcelšanās vibrāciju līmenim.

Piesātini ar sevi visas mana fiziskā ķermeņa šūniņas un ļauj izslēgt no manas dzīves barošanos ar citu dabas valstību dzīvības procesu produktiem. Dod man iespēju uztvert kā dižu Svētību barošanos ar ugunīgo prānu. Palīdzi izspiest no mana ķermeņa visas iepriekšējās bioloģiskās barības paliekas. Saplūšana ar Saules enerģiju lai ienāk manos ķermeņos uz Violetās Liesmas klātbūtni manī!

Lai notiek tā!

*     *     *

Violetā Liesma! Tavs spēks pieaug sakarā ar enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas pārveidojumiem un tās pāreju uz Ugunīgo barošanos. Esi šī vienreizīgā pēc savām iespējām procesa pašā centrā!

Violetā Liesma! Ienes Ugunīgajā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmā jaunu Uguns spektru, atbilstošu Radītāja Sākotnējai Liesmai! Padzirdi ar sevi Sakrālās Sirds dzīvības telpu un dod man iespēju pastāvīgai saplūšanai ar mūsu Radītāja Svētību!

Lai notiek tā!

*     *     *

Es vēršos pie Sen-Žermena Violetās Liesmas! Radi manas DNS dziļumā aizsardzības barjeru, ļaujošu manam ķermenim būt izdziedinātam un veselīgam, un nebūt atkarīgam no Zemes biosfēras svārstībām. Radi manī harmoniju un solidaritāti ar visu planētas apkārtējo pasauli un dod man iespēju līdzāspastāvēt ar visām dzīvības formām uz tās bez negatīvas savstarpējas ietekmes.

Violetā Liesma! Radi manas atomu struktūras iekšienē savas brīnišķīgās kopijas, lai tava klātbūtne manī būtu neapšaubāmi visuresoša! Es mīlu tavu Uguni manas būtības iekšienē! Viņa veicina manas pilnīgas Dievišķības izpausmi! Un lai mana Dievišķā ES ESMU Klātbūtne pastāvīgi uztur manā iekšienē Violetās Liesmas Uguni!

Lai notiek tā!

*     *     *

Violetā Liesma! Izspied no manis visas pagājušā dualitātes Laikmeta enerģijas. Palīdzi man iziet no novecojušiem domāšanas stereotipiem, emocionālās un sociālās uzvedības, savstarpējām attiecībām ar visām Kosmosa dzīvības formām. Izvadi sabrukšanas produktus, izveidojušos no veco enerģiju neitralizācijas.

Violetā Liesma! Šodien es nostājos tavā Ugunī ar pateicību par tavu darbu ar mani un manī, un uz visas planētas. Es saplūstu ar tevi, Pārveidošanās Violetā Liesma!

Lai notiek tā!

*     *     *

Saikne ar Violeto Liesmu iet caur Sirdi manu! Lai kur es nebūtu, lai kas es nekļūtu, lai kādās Pasaulēs es nedzīvotu, Sirdī manī no šī brīža būs Sen-Žermena Violetā Liesma!

Violetā Liesma! Atnāc un noņem dualitātes važas. Ļauj atdzimt draudzībai, mīlestībai, savstarpējai sapratnei, ticībai Gaišzilās Liesmas planētas Nākamās Pasaules Gaismas!

Lai piepildās Radītāja nodoms!

2012. gada 15. jūnijā

http://www.magnitiduha.info/archives/3059

Print Friendly, PDF & Email