Магниты Духа

24. Sfinksas misija. No cikla «KRAJONS NO KRIEVIJAS»

No cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS”

KRAJONS

Caur Sergeju Kanaševski, Krievija

24. SFINKSAS MISIJA

(Nobeigums. Sākums 2. numurā[1])

2. daļa

Kristāliskā apziņa: ceļš uz īpašu pasauli

 

Un tā, mēs runājam par to, ka planētas Kristāliskā sirds, vibrējot jaunā veidā, dara iespējamu radīt Zemes iekšienē īpašu esamības frekvenci un pat veselu pasauli, eksistējošu šajā frekvencē. Kas tā ir par pasauli? Kādām būtnēm tajā jādzīvo? Kāpēc tā ir tik svarīga planētai, mūsu Eksperimentam un Lielajam Plānam?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, jābūt kaut vai vispārīgam priekšstatam par Visumu. Visums sastāv no 13 dimensijām. 13-to dimensiju var nosaukt par Visuma (Lielo) Centrālo Sauli. Šeit dzimst mūsu Visuma dzīvība, un no šejienes viņa traucas uz āru. Iztēlosimies, ka 13-tā dimensija, Visuma Centrālā Saule, ir Visuma centrs. Bet no tā it kā apļi, sfēras izkliedējas citas dimensijas – 12-tā, 11-tā un tā tālāk. Jūs dzīvojat ceturtajā dimensijā, kā es jums jau esmu teicis. Mums ir četri MĒRI – garums, platums, augstums un laiks. Tāpēc mēs ar jums atrodamies četrdimensionalitātē. Piektā dimensija sastāv no pieciem mēriem. Tur gan laiks, gan telpa ir citi. Tā ir Augstākā Pasaule. Trešo dimensiju (kā arī otro, pirmo) ir pieņemts saukt par zemāko pasauli. Taču patiesībā pareizāk teikt, ka piektā dimensija ir iekšēja attiecībā pret jums, bet trešā – ārēja. Trešā atrodas tuvāk Visuma malai. Es saku “malai”, taču patiesībā jums jāzina, ka Visumam malas nav. Tas ir bezgalīgs. Pati nosacīti “malējā” dimensija ir pirmā. Šo dimensiju var iztēloties, ja uzzīmē taisnu līniju uz papīra. Lai tas ir garums. Pirmajā dimensijā ir garums, taču nav platuma un augstuma. Ja mēs papildinām ar platumu, tad iegūstam jau otro dimensiju, tas ir divdimensionālu telpu. Tā ir vienkārši shēma, zemāko dimensiju modelis. Tas ir nepieciešams, lai jūs varētu iegūt priekšstatu par pasaulēm ar mazāku dimensionalitāti nekā jūsu pasaule.

Lūk, kas ir interesanti! Pirmajā dimensijā ir tikai “taisna līnija”. Zināms abstrakts koridors, kuram nav ne platuma, ne augstuma. Taču, ja šo līniju velk bezgalīgi ilgi, tad tā… aizvedīs mūs tieši… 13-jā dimensijā! Uz Lielo Visuma Sauli – tieši Visuma centrā! Lūk, tā! Zinātniekiem ir zināms šis paradokss. Un pat senie cilvēki zināja par to, kad zīmēja čūsku, kura kož savu asti! Tāds attēls ir Visuma simbols. Simbols tam, ka beigas… ir vienlaicīgi sākums. Pie tam nav noslēgta apļa, tā kā patiesībā aplis aizstāj spirāli. Šo spirāli var iztēloties kā Visuma Evolūcijas shēmu, pēc kuras kāpj augšup visu pasauļu visas garīgi-saprātīgās būtnes!

Un tā, eksistē pirmā dimensija, kurai ir saikne ar 13-to dimensiju. No pirmās dimensijas nav iespējams nonākt 13-jā! Bet, lūk, no 13-tās dimensijas pirmajā – var! Lielā Centrālā Saule sūta gaismu un Enerģiju uz visām pasaulēm! Taču viņas saikne ar 12-to un 1-mo dimensijām ir īpaša, tāpēc ka tās ir vienlaicīgi gan beigas, gan sākums. Sīkāk par to pastāstīšu vēlāk.

Tagad ir svarīgi zināt, ka mūsu planētas Zeme iekšienē, pašā viņas centrā, ir portāls, caur kuru uz Zemi nāk Lielās Centrālās Saules enerģija. Taču šī enerģija nevar nonākt nepastarpināti, tiešā veidā ne otrajā, ne trešajā dimensijā. Un arī jūsējā, ceturtajā…

Protams, uz jūsu pasauli nāk enerģija no Lielās Centrālās Saules – tāpat kā uz visām Visuma pasaulēm! Taču nāk tā caur 12-to, 11-to, 10-to dimensijām un tā tālāk. Tas ir, tā nāk pie mums caur visu iekšējo dimensiju “prizmu”.

Viens no uzdevumiem, kuru nosprauda Diženie Eņģeļi, kad sāka Eksperimentu uz mūsu planētas, bija enerģijas “piegāde” uz ārējām pasaulēm nevis caur iekšējo dimensiju “prizmu”, bet caur ārējo dimensiju “prizmu”. Tas ir, pie jums, uz jūsu četrdimensiju pasauli, jānāk enerģijai caur pirmās, otrās un trešās dimensiju prizmu.

Tagad gribu pievērst uzmanību ŠĪS IECERES GRANDIOZITĀTEI! Vēl nekad līdz tam mūsu Visumā netika īstenots nekas tamlīdzīgs! Neviena planēta nesaņēma Lielās Centrālās Saules enerģiju caur pirmās, otrās un trešās dimensiju “prizmu”. Līdz kaut kādam brīdim tas tika uzskatīts par vienkārši neiespējamu. Tā, piemēram, uz jūsu planētas ir vispasaules gravitācijas likums. Jūs to zināt. Un, lūk, atnāk kāds un saka: “Es zinu, kā atcelt šo likumu. Mēs ar jums tagad sāksim lidot, bet ne iet!” Ko atbildēs tādam cilvēkam? Viņu noturēs par nenormālu un teiks: “Ē!!! Tas nav iespējams!”

Līdz zināmam brīdim Visumā tika uzskatīts par neiespējamu arī tas, par ko es runāju. Taču atradās Diženie Eņģeļi, kuri ne tikai pateica “IESPĒJAMS!”, bet arī aktīvi sāka īstenot iecerēto, tai skaitā – tieši uz mūsu planētas Zeme!

Gaismas Darbinieki! Jūsos neizsauks izbrīnu, ja teikšu: Diženo Eņģeļu- Eksperimentētāju skaitā ietilpstat arī jūs, kuru acis lasa šīs rindas! VISI, KURI ATNĀCA UZ ŠO PASAULI, UZ PLANĒTU ZEME, IR DIŽENAS MĪLESTĪBAS UN CIEŅAS CIENĪGI. Pat tie, kas tagad pelna neapmierinošu vērtējumu (no cilvēciskā redzes viedokļa) par savu uzvedību – bet tādi ir gan starp cilvēkiem, gan starp citām mūsu planētas garīgi-saprātīgajām būtnēm. Tālu ne visi pagaidām var atcerēties, ka viņi ir Diženie Eņģeļi. Dzīvot jūsu pasaulē nav vienkārši. Eņģeliskais sākums ir paslēpts dziļi iekšienē. Taču jo vairāk pelna cieņu tas, kas ir atcerējies, ka VIŅŠ IR EŅĢELIS, un sācis strādāt. Tāpēc ka DIŽENO EŅĢEĻU DARBS ir ne vienkārši grūts, bet ļoti godpilns. DIŽENIE EŅĢEĻI NOSPRAUDA GRANDIOZUS UZDEVUMUS, IZPILDA DIŽENU MISIJU VISA VISUMA ATTĪSTĪBAI.

“Krajon? Bet kādi vēl Diženie Eņģeļi ir uz mūsu Planētas? Mēs domājām, ka Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules – tie esam tikai mēs, cilvēki!” O, mani dārgie, tas nav tā! Kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules uz planētas esat ne tikai jūs. Šeit ir daudz citu Diženo Eņģeļu, pārstāvošu citas Kosmiskās Rases.

Lūk, piemēram, pastāstīšu jums par neparastiem delfīniem.

Sensenos laikos, pirms vairāk kā simts tūkstoš gadiem, kad mūsdienu cilvēka sugas vēl nebija, uz Zemes mitinājās Zelta Delfīnu civilizācija. Sākumā viņi dzīvoja uz planētas virsmas, peldēja pasaules okeāna ūdeņos. Bet pēc tam… delfīnus palūdza pārmainīt savas vibrācijas un aiziet uz pazemes, iekšplanētas pasauli.

Mani draugi! Jums jau ir pazīstama ideja par tā saucamo paralēlo vai vienkārši citu pasauļu eksistenci. Nereti jūs esat redzējuši, kā kaut kādas videofilmas varoņi iziet caur kādu noslēpumainu portālu. Bet jūs kaut kad esat aizdomājušies par to, kas patiesībā ir portāls (pāreja starp pasaulēm)? Kaut kad esat aizdomājušies par to? Kas slēpjas “burvju skapī”, caur kuru izgāja varoņi vienā filmā, tik iemīļotā Zemes bērniem? (Krajons runā par “Narnijas Hronikām” – S.K. piezīme). Pēc savas būtības, portāls – TAS IR TRANSFORMATORS, MATĒRIJAS (jeb enerģijas, tāpēc ka matērija ir sablīvēta enerģija) PĀRVEIDOTĀJS. Portālos mainās enerģētiskais vilnis (to var salīdzināt ar tele-kanāla pārslēgšanu). Tāpēc ir svarīgi saprast, ka ceļojums starp pasaulēm – TĀ IR SAVAS ENERĢIJAS (MATĒRIJAS) VIBRĀCIJU FREKVENCES IZMAINĪŠANA. Ja jūs iemācīsieties paši mainīt savu vibrāciju, tad iemācīsieties arī ceļot pa citām pasaulēm. Tiesa, tam vajag vēl būt ar labu ceļvedi un ierīci frekvences noskaņošanai (KRAJONA SMAIDS). Starp citu, miegs – tas bieži ir tāds ceļojums uz citu pasauli, kad jūs netīši “pārslēdzat” savu enerģētisko vibrāciju.

Tieši tā rīkojās Zelta Delfīni. Viņi spēja pārslēgt savu enerģētisko vibrāciju, noskaņoties uz citu “translācijas kanālu”. Un aizgāja uz pazemes, iekšplanētas pasauli. Pie tam viņi būtiski paaugstināja savu ķermeņu vibrāciju frekvenci. Augstā frekvencē zemes (zemes garozas un citu planetārā ķermeņa slāņu) vibrācija vairs nav tik blīva kā mūsu pasaulē. Planētas matērija kļūst par savdabīgu “enerģētisku jūru”. Un tajā var peldēties, peldēt, dzīvot. Tāpēc jums zeme – tā ir blīva substance. Zelta Delfīniem – “enerģētiska jūra”, kurā viņiem brīnišķīgi klājas. Taču tai pat laikā jūs mitināties ar šiem Zelta Delfīniem uz vienas planētas.

Kas palūdza Delfīnus aiziet uz iekšplanētas pasauli? Pirmkārt – VIŅU SIRDIS, VIŅU DVĒSELES. Jo viņi taču bija ieradušies uz planētu, lai palīdzētu veikt Lielo Eksperimentu. Taču mūsu Galaktikā ir Garīgā Valdība, par kuru jums tagad ir zināms: BRĪVO PASAUĻU FEDERĀCIJAS GALAKTISKĀ PADOME. Vada šo Padomi pašas, pašas labestīgākās un pašas, pašas gādīgākās Galaktikas būtnes. Šīs Kosmiskās Garīgās valdības ļoti atšķiras no zemes valdībām. Jūsu pasaulē valdīt – nozīmē pārvaldīt, valdīt, pie tam ar saviem personīgiem labumiem. Strādāt Galaktikas (vai planētas) Garīgajā Valdībā – tas nozīmē paust rūpes par citām būtnēm. Un par Garīgās Galaktiskās Valdības dalībniekiem kļūst tikai tie, kas var PATIESI MĪLĒT VISAS GALAKTIKAS BŪTNES, neatkarīgi no tā, kādas viņas ir un kur dzīvo.

Un tā, Galaktiskā Padome vērsās pie Zelta Delfīniem ar lūgumu aiziet uz Zemes iekšplanētas pasauli. Un viņi izpildīja šo lūgumu.

Bet tagad – galvenais jautājums: KĀDĒĻ TAS TIKA IZDARĪTS?

Atcerieties, stāstot par jauno planētas Kristālisko sirdi, es vēstīju jums, ka viņa bija vajadzīga arī tam, lai radītu jaunu IEKŠPLANĒTAS PASAULI – ĪPAŠU PASAULI! Tāda pasaule vēl nav bijusi radīta mūsu Galaktikā. Tad kur ir tās īpatnība? Un kādēļ tā tomēr ir vajadzīga!?

Visa lieta ir tajā, ka planētas Zeme iekšienē tiek radīts neparasts portāls! Jā, jā, jā! Ļoti neparasts portāls! Un tas nav vienkārši portāls! Tā ir… VESELA PASAULE-PORTĀLS! Šajā pasaulē būs savienotas… pirmā dimensija un trīspadsmitā dimensija! Saprotiet, cik tas ir apbrīnojami! Tāda pasaule vēl neeksistē mūsu Galaktikā! Vienkārši iztēlojieties, mani draugi, uz kādas neparastas planētas jūs patiesībā dzīvojat, pat nenojaušot to! Eksistē miljoniem un miljoniem Sauļu mūsu galaktikā Piena Ceļš. Apkārt tām griežas miljardiem un miljardiem planētu. Bet jūs dzīvojat uz tās, ļoti svarīgas un īpašas planētas, kur tiks radīta pasaule, kuras pagaidām nav nekur!!! Trīspadsmitā un pirmā dimensijas saplūdīs vienā, veidojot kaut ko neticamu, fantastisku!!!

Dārgās cilvēciskās būtnes! Skolā jums teica, ka sākumā parādās, dzimst planēta, pēc tam uz tās izveidojas ūdens, sauszeme, dzīvnieki, cilvēki… Nē, mani dārgie, tas nepavisam nav tā! Sākumā kaut kādā “telpas-laika” punktā atnāk Garīgi-Saprātīgas Būtnes. Pēc tam viņas rada planētu un visu dzīvību uz viņas. Tāpat veidojas arī pasaules! Tam, lai radītu īpašu pasauli, nepieciešamas īpašas būtnes, kuras var radīt to, bet pēc tam – dzīvot tajā!

Un pagaidām tādu būtņu, kuras var dzīvot vienlaicīgi 13-jā dimensijā un pirmajā dimensijā, vienkārši nav! Viņas vēl nav dzimušas! Viņas vēl nav radījuši!

Zelta Delfīniem, kuri aizgāja uz iekšplanētas pasauli, tieši tad arī tika dots uzdevums ne vienkārši palīdzēt radīt jaunu īpašu pasauli, bet arī veikt nepieciešamo sagatavošanās darbu neparastu būtņu radīšanai.

Kāpēc tieši Zelta Delfīniem tika dots šis uzdevums, bet ne kādai citai rasei? Vispirms, ir piemēroti pateikt par to, ka Zelta Delfīni ir ļoti cieši saistīti ar Galaktisko Garīgo Centru, ar Galaktisko Centrālo Sauli, kura fiziski izpaužas jūsu dimensijā kā zvaigžņu sistēma Sīriuss. Pie kam, kad jūs paaugstināsiet savas vibrācijas un pietuvosieties piektajai dimensijai, tad spēsiet konstatēt, ka Sīriusa sistēmai ir nevis divas zvaigznes, bet trīs. Galaktikas Piena Ceļš Garīgā Saule šajā līmenī izpaužas kā SAULES TRIALITĀTE (trīs zvaigžņu vienotība). Zelta Delfīnu saikne ar Galaktisko garīgo centru ir ļoti svarīga. Jo caur Galaktisko Garīgo Sauli taču iet Visuma Centrālās Saules enerģija.

Bez tam Zelta Delfīniem ir kristāliskā struktūra, kura balstās uz trialitāti. Šī trialitāte, no vienas puses, ir universāla katrai Kosmiskajai Rasei, bet, no otras puses, unikāla. Zelta Delfīnu kristāliskās struktūras unikalitāte ir tajā, ka tās pamatu veido Genoms, kurā ietilpst garīgi-materiālie gēni no trijām rasēm: DELFĪNIEM, HUMANOĪDIEM un tās rases, kuru jūs saucat par KAĶU DZIMTU.

Šo trīs Kosmisko Rasu kristāliskās apziņas struktūras kļūs par struktūru pamatu būtnēm, spējīgām dzīvot īpašā planētas Zeme planetārā pasaulē. Viņas izpildīs misiju Portāla radīšanā, kurš nodibinās Zemāko (blīvo) un Augstāko (paplašināto) pasauļu saikni.

Ar ko var salīdzināt tamlīdzīgu saikni? Piemēram paņemsim uguni un ūdeni. Jo taču, piekrītiet, UGUNS UN ŪDENS nevar būt kopā, cieši eksistēt jūsu pasaulē. Ja mēs liesim ūdeni ugunī, tā nodzisīs. Ja mēs iemetīsim ūdenī lāpu ar uguni – tā agri vai vēlu nodzisīs. Uguns un ūdens var eksistēt blakus. Uguns pat var degt uz ūdens virsmas, ja izlej degošu vielu. Taču… pie tam vienotība vienalga nerodas. Toties mēs varam sajaukt, piemēram, ar ūdeni cukuru. Tas izšķīdīs ūdenī, veidojot zināmu vienotību. Taču uguns ūdenī izšķīst nevar. Ūdens nevar sajaukties ar uguni. Iedomājieties, kāds nevienkāršs uzdevums stāv priekšā mums – Lielā Galaktiskā Darba uz planētas Zeme dalībniekiem? Iedomājieties, kādu sarežģītu uzdevumu nosprauda Galaktiskā Padome Zelta Delfīnu un dažu citu iekšplanētas pasauļu būtņu priekšā?

Es paņēmu piemēram uguni un ūdeni. Taču patiesībā viss ir vēl daudz sarežģītāk. Iztēlojieties, ka tur, trīspadsmitajā dimensijā, dzīvo… DIEVI ar visām dievišķajām spējām. Un, lūk, šiem Dieviem vajag… pārvērsties par vienkāršu punktu uz papīra lapas. Nu labi, mēs zinām, ka Dievi var visu. Vajag pārvērsties par punktu – pārvērtīsies (KRAJONA SMAIDS). Taču… lūk, kā “piespiest” punktu kļūt par Dievu!? Saprotiet, ka šis uzdevums ir sarežģītāks par tiem, par kuriem jums kaut kad ir nācies dzirdēt? Varbūt tas vispār nav izpildāms – pat Dieviem?

Izrādījās, ka šim uzdevumam tomēr ir atrisinājums! Taču to nevar atrisināt tikai ar tā palīdzību, ka bezgalīgie Dievi saspiežas līdz punktam! Visa lieta ir tajā, ka Dievi PAPLAŠINĀS LĪDZ PUNKTAM! Tā ir tāda parādība, kura zinātnē tie saukta par paradoksu. Un tagad tamlīdzīgas lietas pēta konkrēti zinātnes nozare, saukta par kvantu fiziku. Kaut kas paplašinās līdz kaut kādam brīdim, bet pēc tam… mirklis! – un saspiežas punktā! Tātad, ja punktu pamēģina saspiest, tad… tas… Saprotiet, kas var notikt? Tas var paplašināties!

Lūk, kādai jābūt šai īpašajai pasaulei mūsu planētas iekšienē! Tai jātiek radītai divvienota procesa – VIENLAICĪGAS SASPIEŠANAS UN VIENLAICĪGAS PAPLAŠINĀŠANĀS – rezultātā! Šajā pasaulē savienosies nesavienojamas lietas. Tajā skaitā īpašs ūdens sajauksies ar īpašu uguni.

Un ko gan mēs iegūsim rezultātā? Dievi jeb Eņģeļi no 13-tās dimensijas, no Lielās Centrālās Saules, spēs atnākt tieši uz pirmo dimensiju – mūsu planētas centru. Un viņiem nav obligāti priekš tā iet sākumā uz 12-to, pēc tam uz 11-to dimensijām un tā tālāk. Bet – padomājiet! – jo tad taču arī pirmās dimensijas būtnes spēs doties uzreiz uz 13-to dimensiju un kļūt… par pašiem īstākajiem Dieviem. “Patiešām?!” – varat neticīgi iesaukties jūs. Iznāk, ka kaut kāds punkts var kļūt par Dievu? Nu jā, iznāk tā… bet taču ne tikai punkts! 13-jā dimensijā var nokļūt ne tikai pirmās dimensijas (īpašās pasaules) pārstāvji, bet caur šo īpašo pasauli varēs traukties otrās dimensijas, trešās dimensijas un pat… ceturtās dimensijas iedzīvotāji! Tās pašas dimensijas, kurā dzīvojat jūs, cilvēki!!! Un, tātad, ja radītu portālu ar jauni radītās īpašās iekšplanētas pasaules palīdzību, tad jūs varat nokļūt Dievišķajā 13-jā dimensijā un kļūt par visvareniem Dieviem!!!

Pasaka??? Fantastika??? Krajona izdomājums???

Mani draugi! Jūs tik ilgi sapņojāt par piekto dimensiju, par dzīvi Augstākajās pasaulēs, tā tiecāties turp, un tagad Krajons piedāvā jums, pēc būtības, iet uz zemākajām pasaulēm. Tas ir kas – provokācija? Tas ir patiesības izkropļojums? Tie ir kārtējie slazdi lētticīgiem cilvēkiem?

Bet, ja tas ir Visuma Dieva-Radītāja Diženais Plāns? Bet, ja tas ir Plāns, pēc kura strādā mūsu Galaktiskā Padome??? Bet, ja mēs ar jums kopš senseniem laikiem īstenojam šo plānu un vienkārši aizmirsām par to, kad atnācām šurp, uz šo ceturto dimensiju!!!???

Padomājiet par to, mani dārgie! Pajautājiet savai Sirdij, vai var tāda pasaka-fantastika patiesībā būt pati reālākā realitāte!?

Jā, no vienas puses, tā var likties gan pasaka, gan fantastika, gan pat Tumsas Spēku intrigas. No otras puses, zinātnē eksistē tāds jēdziens kā SINGULARITĀTE. Un matemātiķiem tas ir pazīstams.

Matemātiski “singularitāte” ir funkcijas punkts, kurā vērtība tiecas uz bezgalību. Tas ir, zinātnieki jau ir atklājuši tādu punktu, aiz kura… sākas bezgalība! (Pagājušā gadsimta vidū singularitātes parādību pētīja pazīstamais zinātnieks Fon Noimans. Vēlāk singularitāti pētīja Vernors Vindžs, piemērojot šo terminu tehnoloģiskajai cilvēku civilizācijai – S.K. piezīme).

Dārgie draugi! Krajona informācijai, protams, nav antizinātnisks raksturs. Mans mērķis ir tāds: es gribu, lai jūs saprastu pasauli dziļāk un visaptveroši. Zinātne – tā ir daļa iespēju, ar kuru palīdzību cilvēki izzina pasauli. Ir vēl intuīcija, ir vēl JŪSU IEKŠĒJĀ PASAULE, kura arī pārstāv veselu Visumu! Un jūsu iekšienē ir ļoti, ļoti daudz zināšanu un prasmju, par kurām jums pat nav priekšstata! Cilvēkus var pielīdzināt pagaidām datoram, “nepieslēgtam pie interneta”. Jūsu saprāts strādā tikai vienīgi par 5-9 procentiem no iespējamā. Un viss tāpēc, ka tas ir SA-PRĀTS (SA(DALĪTS)-PRĀTS[2], tas ir, atdalīts no VISPĀRĪGĀ PRĀTA). Pie tam nerunāju tagad par citām cilvēka daudzdimensionālā Genoma sastāvdaļām. Kad cilvēks pieslēdzas vienotajai Dievišķajai apziņai, viņa Genoma komponentes automātiski “ieslēdzas”. Viņš ieiet “Dievišķajā Internetā” un var iegūt jebkuras zināšanas!

Jums ir bezvadu informācijas-komunikatīvā sistēma “wi-fi”. Daudzi no jums izmanto internetu ar piezīmjdatora vai telefona palīdzību, pārvietojot tos sev līdzi, “pārvēršot” par savu sastāvdaļu, neatņemamu daļu, no kuras jūs vienkārši ir neiespējami atvienot (KRAJONA SMAIDS). Tad izdariet taču vienkāršu pieļāvumu! Jūsu apziņa ir miljoniem reižu pilnīgāka par jebkuru datoru, un viņai piemīt īpašas SUPER-“WI-FI” spējas. Jūsu apziņa ir pieslēgta Dievišķajai Apziņai, un jūsu uzdevums ir iemācīties pieslēgties pie Garīgā, Dievišķā “INTERNETA”, kurš ir miljoniem reižu pilnīgāks par to, kuru ir izgudrojuši cilvēki!

Par “Dievišķo Internetu” ierunājos ne nejauši. Cilvēciskā apziņa eksistē ne tikai atsevišķu CILVĒKU SAPRĀTU veidā. Ir masveida, kolektīvā cilvēciskā apziņa, kuru vēl pagājušajā gadsimtā jūsu zinātnieks (V. Verdanskis – S.K. piezīme) nosauca par NOOSFĒRU – APZIŅAS SFĒRU. Arī par “wi-fi” atcerējos es ne nejauši. Tāpēc ka, patiešām, uz Zemes ir CILVĒCISKAIS “WI-FI” – VIENOTS NEREDZAMS INFORMĀCIJAS “TĪKLS”. Un vārds šim tīklam ir PLANETĀRAIS KRISTĀLISKAIS REŽĢIS. Eksistē redzamas un neredzamas kristāliskās struktūras, kuras ir ZEMES CILVĒCES KOLEKTĪVĀS APZIŅAS FORMA.

Cilvēcei ir kolektīvā apziņa, kurai kristāliskas struktūras forma. Tagad jūs par to zināt, un mēs varam virzīties tālāk, attīstot mūsu nevienkāršo tēmu.

Mūsu saruna sākās ar to, ka pirms vairāk kā 28 tūkstošiem gadu uz Zemes ieradās jauni Kristāli, viņus ievietoja planētas ķermenī. Atceraties viņu nosaukumus? SFINKSA, URALANS, SAELVOTORS.

VIŅI SĀKA PILDĪT ĻOTI SVARĪGU MISIJU: FORMĒT CILVĒKU KOLEKTĪVĀS APZIŅAS JAUNU FORMU. Kristāli, būdami ērti informācijas nesēji, IR ARĪ CILVĒKU KOLEKTĪVĀS APZIŅAS NESĒJI.

Sapratnes vienkāršībai iztēlojieties gigantisku datora “cieto” disku kristāla veidā, kurā ir ierakstīts viss, ko domā (un pat jūt) KATRS CILVĒKS UZ PLANĒTAS ZEME!

Daži no jums ir apbēdināti? Bet dažs labs varbūt pat nobīsies… “Kā tā!? Vai tiešām manas slepenās domas var būt zināmas? Jo, ja tās ir ierakstītas Gigantiskajā Kristālā – tātad tās var izlasīt kāds cits? Tas ir tā, Krajon?” Mana atbilde: JĀ, TAS IR TĀ. Jūs jau zināt par telepātijas eksistenci. Šī parādība ir tālu no pasakas, tā kā nopietni tiek zinātnieku pētīta visā pasaulē. Un, bez tam, vai tad jums netika teikts, ka Dievs dzird un redz jūs? Vai tad jums netika teikts, ka katram no jums ir Sargeņģelis, kurš vienmēr ir ar jums?

Saprotiet, es nesaku jums tagad par to, ka jūsu domas var “noklausīties” cits cilvēks. Vienkārši ir svarīgi zināt, ka cilvēki tāpat kā citas būtnes, var sazināties savā starpā lielā attālumā BEZ TEHNISKIEM SAKARU LĪDZEKĻIEM, TĀ KĀ IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU KRISTĀLU VIENOTĀ APZIŅĀ. Cilvēki var apmainīties domām, jūtām, atrodoties dažādos planētas stūrīšos bez telefoniem un datoriem. Tas ir iespējams tajā skaitā arī tāpēc, ka eksistē neredzamas kristāliskas struktūras, spējīgas pārraidīt domas un jūtas. Pateicoties šīm struktūrām, cilvēki var sazināties ne tikai savā starpā, bet arī ar citu pasauļu būtnēm, kuru patiesībā ir milzīgs daudzums! Un jūs tagad par to esat ne tikai lieliski informēti. Daudzi Gaismas Darbinieki sazinās ar dažādām būtnēm no dažādām pasaulēm.

Ko jūs tagad gatavojaties darīt ar šo zināšanu? Pirmais variants: atmest tai ar roku. Un turpināt mierīgi dzīvot ar pārliecību: neviens nespēs ieskatīties jūsu domu slepenajā stūrītī. Otrais variants – dot zinātniekiem uzdevumu un radīt aizsardzības superekrānu, lai neviens nespētu izdzirdēt jūsu domas (KOSMISKAIS HUMORS). Taču ir arī trešais variants… Domāt un just tā, lai NEBAIDĪTOS PAR TO, KA JŪSU DOMAS UN JŪTAS KĀDS IZDZIRDĒS. Kad cilvēka sirdī dzīvo Mīlestība, kad viņš neperina kaut kādu ļaunumu, kad cilvēks rūpējas par tuviem un tāliem – tādam cilvēkam nav vērts justies neērti par savām domām un jūtām.

Pa kādu ceļu iet? Izvēle ir jūsu. Katra no jums. Jūs dzīvojat uz brīvās izvēles planētas. Un katram ir tiesības izvēlēties savu ceļu. Taču pie tam sadalījuma izvēle – tas ir pats ilgākais ceļš pie neizbēgamās Vienotības. Ļaunuma izvēle – ilgs un grūts ceļš pie Labā.

Un tā, atkārtoju, eksistē CILVĒKU KOLEKTĪVĀ APZIŅA, UN VIŅAI IR SAVA KRISTĀLISKĀ FORMA, sastāvoša no īpašām kristāliskām struktūrām.

Kad uz Zemi nogādāja kristālus Sfinksu, Uralanu un Saelvotoru, viņi (kopīgi ar citiem planētas kristāliem) sāka izstarot tādu enerģiju, kura sāka radīt CILVĒKU KRISTĀLISKĀS APZIŅAS JAUNU FORMU.

Bet zināt, ka kristāliskās apziņas forma pakalpoja par pamatu mūsu, APZIŅAS cilvēciskajai formai – toreiz, pirms vairāk kā 28 tūkstošiem gadu? Pamatu šai kristāliskajai struktūrai deva… LAUVAS. Jūs atkal šaubāties? (KRAJONA SMAIDS). Jā, jā, lauvas. Tikai tās ir ļoti saprātīgas LAUVAS. Saprātīgas būtnes, viņu nosaukums – PASKATI, viņas ieradās pie mums no Sīriusa. Kādreiz uz Zemes bija veselas TRĪSPADSMIT PASKATU SKULPTŪRAS, līdzīgas mūsdienu ēģiptiešu sfinksas figūrai. Taču tikai ar Lauvas galvu. Pieminekļi Paskatam nostāvēja neskarti veselas tūkstošgades. Un, lūk, pienāca laiks, kad visiem 13 paskatiem sāka… MAINĪT GALVAS!

Jūs pārsteidz tāds cilvēku apziņas un lauvu – lai arī saprātīgu – sakars? Rodas jautājums: kāpēc cilvēka apziņas kristāliskā apziņas forma ir saistīta tieši ar lauvu-paskatu apziņas formu? Es jums jau esmu vēstījis, ka pats cilvēks ir sarežģītas garīgi-ģenētiskas radīšanas produkts. Dažreiz zinātnieki sauc to par gēnu inženierzinātnes procesu. 16 zvaigžņu civilizāciju-ciltsmāšu radīja cilvēka garīgi-materiālo Genomu (tagad runājam par trešā garīgā centra: 1-mā – 7-tā dimensija, genomu), un katra civilizācija piešķīra daudzdimensionālajam cilvēka Genomam kaut ko savu. Vienu no kristāliskās apziņas pamata formām mums piešķīra tieši lauvas-paskati. Lieta tā, ka mūsu Galaktikas galvenajā centrā, uz vienas no sistēmas Sīriuss planētām, lauvas-paskati ļoti ilgu laiku dzīvoja kopā ar cilvēkiem, ar vieno no humanoīdu rasēm. Notika sava veida divu rasu – cilvēku un lauvu-paskatu rases – apziņas savstarpēja saplūšana. Pie tam tika radītas apziņas jaunas kristāliskās formas, kuras būs ļoti vajadzīgas cilvēkiem mūsu nākošajā dzīvē! Un, lūk, radot cilvēka jauno Genomu, jūsu zvaigžņu Vecvecāki paņēma par pamatu humanoīdu un paskatu apvienotās apziņas kristālisko matricu. Un šī Matrica bez tam ir cieši saistīta ar kosmiskās Delfīnu Rases kristālisko matricu.

“Krajon! Bet Cilvēku taču tomēr ir radījis Dievs. Ne nejauši taču visas reliģijas par to runā. Bet tagad apgalvo, ka cilvēku radīja 16 civilizācijas-ciltsmātes. Tas ir, iznāk, ka cilvēku ir radījuši citplanētieši, bet galīgi ne Dievs? Vai tā?” – šo jautājumu bieži dzirdu no Gaismas Darbiniekiem.

Nē, mani dārgie, ne tā. Jēdziens “CILVĒKS” nav tik vienkāršs, kā var likties kādam pirmajā acu uzmetienā. Var pārskaitīt visus orgānus, izpētīt visu jūsu organisma fizioloģiju, bet tā arī nesaprast, kas ir cilvēks. Tāpēc ka cilvēks – tās nav smadzenes, sirds, plaušas, kājas un tā tālāk. Nē! Cilvēks – tas ir “Gars-Apziņa-Ķermenis”. Tad, lūk, ja mūsdienu zinātne kaut ko zina par fizisko ķermeni, tad par Garu un Apziņu vispār ir maz zināms! Tās vai citas kosmiskās Rases (piemēram, zemes cilvēku Rases) apziņa – tā ir tikai VISUMA APZIŅAS DAĻA. Tieši no tā, kāda kop-zināšanu daļa ir aktualizēta rasei, ir atkarīgs arī tas, kā viņa dzīvos uz planētas, kā attīstīsies.

NEMIRSTĪGO DVĒSELI (GARU) DZEMDINA VISUMU RADĪTĀJS – tas, ko var nosaukt par Dievu-Absolūtu. BET, LŪK, APZIŅU UN ĶERMENI VAR RADĪT ARĪ DIEVA BĒRNI, tas ir, Garīgi-saprātīgas Būtnes. Taču Dieva bērni paši kļūst par Radītājiem un rada nemirstību. Nemirstība rada nemirstību.

ZEMES CILVĒKU APZIŅĀ IR IELIKTAS trešā Garīgā centra (trešo Garīgo centru veido dimensijas no septītās līdz pirmajai) 16 citplanētiešu civilizāciju KOP-ZINĀŠANAS. Tajā skaitā – kristālisko cilvēku, lauvu-paskatu un delfīnu no Sīriusa kop-zināšanas. Pie kam kristāliskie cilvēki, paskati un delfīni ielika Cilvēku zemes rases Kristāliskās apziņas formas pamatu.

Rodas dabisks jautājums: vai eksistē citas apziņas formas (nekristāliskas) jums, cilvēkiem? Atbilde: jā. Taču uz šo attīstības brīdi Kristāliskās apziņas formai ir pati lielākā nozīme. Tāpēc tieši viņai veltām uzmanību. Pirmkārt, caur Kristālisko apziņu ļoti labi īstenojas EVOLUCIONĀRĀ IZAUGSME, tā kā vispār kristāli ir predisponēti AUGŠANAI UN PAPLAŠINĀJUMAM. Otrkārt, izaugsme notiek TIEŠI UZ SAVU IEKŠĒJO RESURSU RĒĶINA. Tas ir, notiek PAŠIZAUGSME. Jo jūs taču zināt, ka starp kristālu īpašībām ir PAŠBŪVĒŠANĀS īpašība. Un jūs arī esat informēti par to, ka paaugstinoties vibrācijām, kristāli maina savu struktūru. Tieši šie divi procesi tad arī notiek ar cilvēces apziņu. Viņa PAŠATTĪSTĀS un MAINA savu struktūru. Ir arī trešais process, kuru ir piemēroti minēt. To nosaka kristālu spēja radīt magnētiskos laukus un saistīties, pateicoties tiem, citam ar citu. Tāpēc TREŠAIS PROCESS – TAS IR SAIKNES, APVIENOŠANĀS AR CITĀM APZIŅĀM PROCESS. Šajā gadījumā es runāju par cilvēku Rases apziņas savienošanu ar citu galaktisko Rasu apziņu. Uz jaunā magnētiskā lauka, kuru rada planetārie Kristāli, rēķina notiek cilvēku apziņas paplašināšanās uz Dievišķās Vienotības pusi. Jo, ja jau eksistē vienota kristāliskā struktūra, kura uz magnētisma pamata apvieno visu cilvēku apziņas, tad attiecīgi eksistē arī citas kristāliskās struktūras, kuras apvieno vienotā veselā daudzu kosmisko Rasu apziņas. Tagad pirmkārt runāju par apvienošanos ar tām Kosmiskajām Rasēm, kuras ir jūsu tuvākie radinieki. Par tiem, kas ar nepacietību gaida, kad cilvēku masu apziņa sasniegs to līmeni, kurā var sākties virknes programmu, jau jūsu galaktikas Garīgās valdības – Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes – apstiprinātu, īstenošana. Šīs programmas ir virkne Projektu, kuri vērsti uz palīdzības sniegšanu cilvēcei, cilvēces kā galaktiskas garīgi-saprātīgu būtņu Rases attīstību, kuras pakāpeniski realizē integrāciju kosmiskajā savienībā.

Un tā, jums tagad ir zināms, ka cilvēku apziņa ir ļoti cieši saistīta konkrēti ar paskatu apziņu. Ak! Jūtu, ka daudzi šaubās (KRAJONA SMAIDS). Nu ko… Došu vienu pierādījumu. Paskati pieder, kā jau atzīmēts, KAĶU dzimtai. Bet tagad uzdodiet jautājumu: kādi dzīvnieki visbiežāk dzīvo blakus cilvēkiem? Atbildi jūs zināt: KAĶI! Kā jūs domājat, kaķi nejauši ir izrādījušies blakus cilvēkiem? Protams, nē! Jūsu četrkājainie astainie spēlē ļoti svarīgu lomu! Viņi ar savu klātbūtni tur īpašu Kristālisko Apziņas Režģi, kurš ir vienkārši nepieciešams cilvēkiem tālākai attīstībai, apziņas evolūcijai.

Kad zem zemes tika novietoti speciālie Kristāli, tajā skaitā – Sfinksa, Uralans un Saelvotors, par kuriem es jums izstāstīju, uz Zemes virsmas tika būvētas lauvu-paskatu skulptūras. Šo skulptūru galvaskausu formas pakalpoja kā īpaša veida ANTENAS enerģētiskās informācijas uztveršanai un tās nodošanai Kristāliem. Runājot vienkāršāk, caur skulptūrām zem zemes Kristāliem tika nodota (un tiek nodota tagad!) nepieciešamā enerģija! Mākslīgie lauvu ķermeņi, bet īpaši to galvu (galvaskausa) forma, deva iespēju nodot planētai KRISTĀLISKO APZIŅAS FORMU NO SĪRIUSA, bet precīzāk – no zvaigžņu sistēmas Sīriuss “B”. Daudzus gadu tūkstošus lauvu-paskatu skulptūras uzticīgi kalpoja enerģijas uztveršanai no kosmosa un tās nodošanai uz planētas ķermeni.

Nedaudz vairāk kā pirms 11 tūkstoš gadiem uz Zemes izveidojās īpaši apstākļi. Tieši tad jūsu pasaulē, uz jūsu planētu atnāca jaunas saprātīgas būtnes, kuras nebija cilvēki. Vēlāk viņas nosauca par pasaku, mistiskām būtnēm. Jūs par viņām, protams, ka esat dzirdējuši: elfi, rūķi, troļļi, drakoni un citi. Viņu eksistences, attiecību savā starpā vēsturi jau zināt.

Taču, lūk, ko tagad ir svarīgi zināt! Bez citām būtnēm uz planētas ieradās saprātīgi reptiļi, kuri uz laiku pilnīgi pakļāva sev visus citus Eiropā. Viņi radīja savu impēriju un vairāk kā tūkstoš gadu bija pavēlnieki daļā Zemes. Par to es jums arī jau esmu stāstījis. Reptiļi uzzināja par planētas Kristāliem. Viņi saprata, ka, ja spēs izmainīt apziņas Kristālisko struktūru planētas iekšienē, tad spēs kļūt DOMINĒJOŠĀ rase uz Zemes. Un faktiski tieši tas tad arī bija mērķis viņu atnākšanai šurp. Tikko kā karš ar citām rasēm sāka pieklust, reptiļi sāka organizēt ekspedīcijas artefaktu – lauvu-paskatu skulptūru meklējumiem. Viņi nosprauda sev uzdevumu: nomainīt artefaktiem lauvas galvas uz reptiļu galvām. Ar šo mērķi devās uz teritoriju rajonam, kurš tagad saucas Karakumi. Tika sarīkota speciāla, teicami apbruņota ekspedīcija, lai pārtaisītu, pārskaņotu atrodošos tur artefaktu. Kareivīgie reptiloīdi atdzina sev līdzi 7 tūkstošus vergu-cilvēku, lai tie varētu ātri izpildīt visus darbus vienas galvas nomaiņā pret citu.

Jums ir interesanti, kas notika tālāk? Klausieties! Reptiļiem izdevās atdalīt lauvas-paskata galvu no skulptūras. Taču, kad viņi grasījās pierīkot skulptūrai reptiļa galvu, sākās šausmīga vētra! Cilvēkus un reptiļus izsvaidīja simtiem metru visapkārt. Tā pati planēta Zeme neatļāva reptiļiem veikt nesankcionētu iejaukšanos viņas kristāliskajā struktūrā.

Otru ekspedīciju reptiļi nespēja organizēt, tā kā saņēma brīdinājumu no citiem planētas kontinentiem par to, ka viņiem to izdarīt neļaus. Tā arī saprata reptiloīdi: kaut arī viņi bija kļuvuši Eiropas pavēlnieki, par planētas saimniekiem viņiem kļūt neļaus. Tāpēc ka Zeme (tajos laikos pats izplatītākais planētas nosaukums bija: Danuja) atradās un atrodas īpašā Augstāko Spēku kontrolē un aizsardzībā.

Jūs varat pajautāt: bet kāpēc tad Augstākie spēki pieļāva, ka reptiļi atvienoja no skulptūras lauvas-paskata galvu?! O! Bet, lūk, tas notika ne nejauši. TAS TIKA PIEĻAUTS! Lieta tā, ka uz to laiku, par kuru stāstu, planētai bija vajadzīga cita Kristāliskā Apziņas Forma. Bija jānāk jau citai enerģētiskai informācijai, aicinātai radīt jaunu magnētisko lauku. Tāpēc visiem 13 artefaktiem bija vajadzīgas citas galvaskausu formas! Bija vajadzīgas jau tieši cilvēku galvaskausu formas – taču ne tādas, kā mūsdienu cilvēkam. Tie bija… izstiepti galvaskausi – tādus var ieraudzīt senajos Ēģiptes Tempļos. Šie galvaskausi kļuva par starpformu, pārejas etapu no paskatu kristāliskās apziņas formas uz mūsdienu cilvēka kristālisko apziņas formu.

Speciāli organizētas Gaismas Spēku grupas pirms 6324 gadiem pierīkoja lauvu-paskatu ķermeņiem galvas ar izstieptiem cilvēka galvaskausiem. Pie kam uz to laiku no 13 skulptūrām-artefaktiem bija palikušas veselas tikai 7.

Un jau vēlāk, pirms 4527 gadiem, uz tās skulptūras, kura jums pazīstama kā SFINKSA, parādījās galva ar mūsdienu cilvēka galvaskausa formu. Pie kam uz to laiku bija saglabājušās tikai trīs monumentālās, sākotnējās skulptūras ar paskatu ķermeņiem. Viena – tā ir zināmā jums Sfinksa Āfrikas ziemeļos. Otra atradās tur, kur tagad ir Karību jūra, trešā – uz vienas no Indijas okeāna salām. Visām šīm trijām skulptūrām savā laikā arī tika veiktas galvu nomaiņas.

Jūs, protams, sapratāt: galvas nomaiņu uz artefakta ķermeņa var salīdzināt ar sava veida pārskaņošanu antenai, kura sāka pēc tam stādāt jaunā veidā, pieņemt un nodot planētas Kristāliem jau pavisam citu enerģētisko informāciju, formēt citu magnētisko lauku. Cits galvaskauss – cita informācija, cita kristāliskā struktūra, cits magnētiskais lauks.

Visa procesa būtība reducējās uz to, lai rezultātā DZIMTU MŪSDIENU CILVĒKA KRISTĀLISKĀ APZIŅAS FORMA.

Katrai apziņas formai atbilst sava galvaskausa forma. Kaut kādu laiku, apmēram sešu tūkstošu gadu laikā (pirms 11 tūkst. gadiem – pirms 5 tūkst. gadu) uz mūsu planētas kopīgi eksistēja cilvēki ar “olveidīgu”, pagarinātu galvaskausu un mūsdienu formas galvaskausu. Pirms pieciem tūkstošiem gadu uz Zemes sāka dzīvot tikai cilvēki ar mūsdienu formas galvaskausu un, attiecīgi, ar jaunu apziņas līmeni un apziņas kristālisko formu.

Un tā, pirms 4,5 tūkstošiem gadu akmens paskatam-Sfinksai uzradās cilvēka galva ar jaunu galvaskausa formu. Tas notika tāpēc, ka bija pienācis laiks mainīt cilvēces apziņas kristālisko struktūru. Eksistē plaši izplatīts viedoklis, ka sagrautajam piemineklim pievienoja viena no faraoniem galvas akmens atveidojumu. Taču tas nav tā. Sfinksas galva – tā nav ēģiptiešu faraona galva. Tā ir mākslinieciska galvas kopija no cilvēka, kurš iemiesojās šajā pasaulē, lai izpildītu svarīgu misiju. Tas cilvēks daudz pārvietojās pa planētas austrumu puslodi ar speciālu cilvēku grupu un veica Gaismas darbu pazemes kristālisko struktūru pārprogrammēšanā. Viņa draugi, līdzgaitnieki ļoti mīlēja un cienīja savu līderi. Un, kad pienāca laiks izpildīt plāna daļu – mainīt Sfinksas “olveidīgo” galvu uz mūsdienu formas galvu, viņi izvēlējās šai lomai… sava skolotāja galvas kopiju. Tas cilvēks bija viena no pazīstamiem Augšupceltajiem Skolotājiem iemiesojums. Un nesa toreiz vārdu HAFARU (nejaukt ar faraona Hafra vārdu – S.K. piezīme).

Šis process iezīmēja ar sevi SĀKUMU PROCESAM JAUNAS KRISTĀLISKĀS STRUKTŪRAS RADĪŠANAI CILVĒKU ĶERMEŅOS, IEKŠIENĒ UN APKĀRT PLANĒTAI. Bez tam, jaunajā cilvēku galvaskausā jaunā veidā tika organizēta GALVAS SMADZEŅU STRUKTŪRA. Lūk, ko ir svarīgi zināt! Lemūriešiem, senās civilizācijas pārstāvjiem, nebija GALVAS SMADZEŅU sadalījuma KREISAJĀ UN LABAJĀ PUSLODĒ. Smadzenes bija vienota nesadalīta struktūra. Pie kam to galvenais uzdevums bija – vadīt ķermeni un nevis veikt analīzes vai domāšanas procesus. Seno kultūru pārstāvji varēja “pieslēgties” planetārajai informācijas datu bankai jeb Kolektīvajai Planetārajai Apziņai. Un uzreiz saņemt atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem. Kā sekas – nebija nepieciešamības radīt grāmatas, bibliotēkas, ražot datorus un sarežģītas skaitļošanas sistēmas.

Pēc tam spēja pieslēgties Vienotajam avotam pakāpeniski sāka zust. Cilvēks sāka atdalīties no vienotās planetārās apziņas, viņa smadzenes sāka arvien vairāk kļūt atsevišķas, pierada domāt patstāvīgi, veikt analītiskus aprēķinus, izdarīt slēdzienus, apkopot…Cilvēkam parādījās divas puslodes – kreisā un labā! Labā atbildēja par saikni ar Vienoto Apziņu, ar Kopējo Avotu, bet kreisā sāka mācīties domāt, analizēt, dzīvot atsevišķi! Šis sadalījums ir saglabājies līdz šim. Pie tam cilvēki ar izstiepto, “olveidīgo” galvaskausa formu bija pārejas forma – pakāpiens pārejai no vienotības uz dualitāti. Viņiem jau strādāja galvas smadzeņu divas puslodes, taču kopā ar to bija arī pietiekoši liela trešā daļa – kura saistīja divas pārējās daļas. Mūsdienu cilvēkam šī daļa praktiski ir izzudusi.

Tagad jūs dzīvojat ceturtās dimensijas pasaulē. Ceturtā dimensija arī nav viendabīga. Tai ir daudz vibrāciju, daudz frekvenču. Un pēdējās tūkstošgadēs dažādas cilvēku civilizācijas nodarbojās ar to, ka gāja visu laiku uz blīvāku pasauli, ARVIEN VAIRĀK UN VAIRĀK SABLĪVĒJĀS…

“O! Krajon! Tad kādēļ tas viss??? Ja mēs esam Eņģeļi, tad sēdētu Debesīs, paradīzē, un baudītu dzīvi, bet tā… atnācām uz pasauli, kur vajag izdzīvot, strādāt. Un vēl sākām karot, cīnīties cits ar citu… Kādēļ? Kam tas viss? Tā vispār ir vajadzīga – šī blīvā pasaule – Eņģeļiem? Jeb… mūs patiešām izdzina no Paradīzes, kā tiek teikts stāstā par Ādamu un Ievu?”

Nē, mani draugi, neviens jūs nav izdzinis! Eņģeļi paši atstāja tā saucamās “debešķīgās vietas”, lai izpildītu šī Visuma Radītāja Diženo Plānu. Bet kāds tas ir – šīs Plāns?

Šis plāns ir ļoti sarežģīts un ļoti vienkāršs vienlaicīgi.

Mēs nolēmām iziet PA VISIEM ŠĪ VISUMA CEĻIEM, PA VISĀM PASAULĒM, PA VISĀM DIMENSIJĀM. Sākuši savu ceļu no centra, no 13-tās dimensijas, mēs aizgājām pa dažādiem ceļiem. Ļoti dažādiem… Pat – pretējiem. Mēs izgājām no Centrālā Punkta un ļoti ilgi ceļojām. Eņģeļi sāka atdalīties, izzinot Augstākās un Zemākās Pasaules, daudzdimensionāli te daloties, te apvienojoties.

KOLEKTĪVĀ APZIŅA, PRASME PIESLĒGTIES “Planetārajai” vai pat kosmiskajai apziņai ir ļoti svarīga. Bet taču svarīgi ir arī iemācīties domāt, analizēt, dzīvot atsevišķi. Bet pats galvenais – APVIENOT gan vienu, gan otru..

Atcerieties manu jautājumu, kuru es uzdevu agrāk:

VAI PUNKTS VAR KĻŪT PAR DIEVU?

Mēs atbildēsim uz to ar jums pozitīvi: “Jā, punkts, kurā ir arhivēts viss Visums, var kļūt par Dievu”. Bet.. varbūt pirms tam… Pašam Dievam ir jākļūst par punktu, “jāsavij” savs “Es”, visa sava daudzveidība vienā punktā? Jeb tas ir vienots, vienlaicīgs process?

Jā, tieši tā. Tas ir vienlaicīgs un nesaraujams process. Nosacīti to var iztēloties tā. Vieni Eņģeļi ceļo no 13-tās dimensijas uz 12-to, 11-to un tā tālāk, dodoties uz pirmo. Bet citi Eņģeļi no Centrālā Punkta ir aizgājuši UZREIZ UZ PIRMO DIMENSIJU!

Vienkārši lūdzu saprast: TAS IR DIŽENU RADINIEKU DIŽENS CEĻOJUMS, KURI IZŠĶĪRĀS, TIKKO KĀ PIEDZIMA MŪSU VISUMS. ŠIE DIŽENIE CEĻOTĀJI PATIESĪBĀ IR VIENOTS VESELS, KURŠ EKSISTĒJA ARĪ LĪDZ MŪSU VISUMA DZIMŠANAI – CITĀ VISUMĀ.

Vienkārši iztēlojieties, ka brāļi un māsas atdalījās un daudzus miljonus gadu nav redzējuši cits citu. Vieni ilgi BLĪVĒJĀS, OTRI – PAPLAŠINĀJĀS.

Visa pazemes kristāliskā struktūra, kuru radīja, pilnveidoja cilvēku civilizācijas pēdējo trīsdesmit tūkstoš gadu laikā, kalpo īpašas pasaules radīšanai un pilnveidošanai, kur satiekas EŅĢEĻI, kuri izšķīrās cits no cita pirms miljoniem gadu. Un šajā pasaulē ir lemts dzīvot jums, mani dārgie – Jums un Jūsu pēctečiem.

Sfinksas misija bija un ir tajā, lai radītu to pašu kristālisko struktūru. Vairāk nekā 28 tūkstošus gadu viņa uzticīgi un patiesi kalpo diženajai MISIJAI. Viņa tuvina izšķīrušos Eņģeļu tikšanos. Diženu ceļotāju, kuri jau sen ir aizmirsuši, kas viņi ir, tikšanos! Ir pienācis laiks to atcerēties. Ir pienācis laiks radīt šo jauno īpašo pasauli! Kā to izdarīt? O! Šī tēma ir viena no svarīgākajām, un pie tās mēs atgriezīsimies atkal un atkal.

Jūs, dārgās cilvēciskās būtnes, JŪSU REALITĀTES POTENCIĀLĀ NĀKOTNĒ spējāt izpildīt Diženo Misiju īpašās pasaules-portāla radīšanā. Un par to ir ieraksts Visuma Hronikās AI-KA-ŠI… Un tāpēc jums ir piekalta milzīga daudzuma citu Kosmisko Rasu uzmanība. Uz jums skatās ar uzmanību, cerību un Mīlestību… UN TAS IR TĀ… TAS PATIESI IR TĀ!

3.03 – 4.05.2012

Jūsu KRAJONS, Ar Mīlestību no Radītāja Sirds

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru[1] Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, № 2. Skat. http://www.magnitiduha.info/archives/2720 (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “РАЗ­УМ (ОДИН­УМ…) (Tulk. piez.)

Print Friendly, PDF & Email