Магниты Духа

Lūgšana Vienotības Ugunij

Vienotības Uguns! Ienāc manā dzīvē un dod manai apziņai Apgaismību un pacelšanos līdz Kristus apziņas līmenim!

Piesātini katru mana ķermeņa šūniņu! Aizzīmogo visus vecās Pasaules avotus un ienes  savu Enerģiju Jaunajā Pasaulē!

Vienotības Uguns! Radi un veido mūsu dzīvi harmonijā ar Kosmosu!

Piesātini cilvēku dvēseles ar savu Svētību, lai mīlestība un savstarpēja godināšana valda visu mūsu planētas dzīvo būtņu starpā.

Vienotības Uguns! Tevi mēs atklāsim un attīstīsim savu vienprātību ar planētu un visu Lielā Kosmosa Pasauli!

Vienotības Uguns! Atbrīvo planētu no dualitātes važām un palīdzi viņai un visai dzīvajai radībai maigi ieiet augstākajās dimensijās caur  Augšupcelšanos.

Vienotības Uguns! Pieņem mūsu mīlestību un caur sevi savieno mūs ar Debesu Māti – Tēvu!

Paldies, ka esi atnācis uz Zemes!

Āmen.

 

Diktēja Augstākais Vienotības Uguns Priesteris.

Pierakstīja Marina Šhults.

Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

17.07.2011. g.

Print Friendly, PDF & Email