Магниты Духа

Kristus slepenā mistērija. Izīda. Caur Kseniju Bogatovu.

IZĪDA

Caur Kseniju Bogatovu,Kazahstana

Kristus slepenā mistērija

Es Esmu Izīda.

Sveicinu jūs visus, mani Mīļie Bērni.

Kāda milzīga Veiksme visiem jums ir dzīvot tagad uz šīs Augšupceļošās Planētas. Tieši tagad, šajos Lielajos Pārejas Laikos. Cik gan daudz šajos Laikos ir atkarīgs no jums, vīrieši un sievietes, mīloši viens otru. Šodien runāju ne tikai jums, bet – par jums, mani Liesmainie. Jo jūs esat īstās Dievišķā Veseluma Kristus-Liesmas, jūs, mīlošie viens otru, nosakāt šo Pāreju. Mīlēt uz Zemes ir grūti. Taču Liesma mīlošo sirdī ir nedziestoša. Un viena mīlošā vai iemīlējušā Sirds Liesma iedegs tūkstošus tādu Liesmu. Un šīs Liesmas kļūs mūžīgas. Jo Mīlestība patiesībā ir Mūžīgs Putns. Un nekad nezaudēs viņš savus spārnus, pat, ja uzliesmos un pārvērtīsies pelnos. Bet arī pelni paši ir mīloši, viņu mīlestība ir nemirstīga. Viņa ir uz visiem laikiem. Un tāpēc viss Lielās Pārejas laikos ir atkarīgs no jums, mīlošie viens otru vīrieši un sievietes. Slava jums Visumā – tiem, kas uzdrošinājušies mīlēt uz Zemes. Par spīti visam, par spīti gan savai aizmirstībai, gan jūsu Sirdsmīļo aizmirstībai. Kam, ja ne man runāt par Mīlestību uz Zemes? Jo es biju uz Zemes, es mīlēju kaislīgi visu manu dzīvi, es baudīju Zemi un zemes Mīlestību, es pazaudēju Sirdsmīļo un vācu viņu pa daļiņām. Es turpinu to darīt uz Zemes pat tagad caur manām zemes māsām un meitām. Un arvien vēl tāpat vācu sasitās zelta šķautnes no Sirdsmīļā Ozīrisa, Alfas Kristāla, kurš parādīs uz Zemes Lielās Svētās Vīrišķības Staru atdzimušu. Un patiesā svētā Gaismas Bruņinieku un Liesmas Dāmu Garīgā Brālība atdzims. Kāds liels Gods jums, Planetārās Sievietes! Es atnācu no Izīdas Zvaigznes Zvaigžņu Mītnes, lai runātu ar jums šodien par apslēpto un pašu ilgotāko, par pašu galveno – par Mīlestību. Katra iemīlējusies sirds savā mīlestībā, šī Sirdsmīļā vērošanas viļņu Skaistuma un Noslēpuma pieskārienu apceres mēmajā Klusumā, runā ar mani. Es pazīstu zemes Mīlestību. Mīlestība uz Zemes – tā ir Velte. Un tas ir pārbaudījums, kuru ne visi var pieņemt un iziet. Man jūs varat uzticēt savus slepenos sapņus par jūsu sirdsmīļajiem. Es uzklausīšu katru sirdi. Un, iespējams, palīdzēšu jums iegūt veselumu šajā Mīlestībā, pārtraukt meklējumus un ciešanas.

Es atnācu runāt ar jums par Noslēpumaino un Mistisko Likumu, kurš pazīstams visām Gaismas pasaulēm Visumā kā KRISTUS LIKUMS. Šis likums ir evolucionējošu un mīlošu viens otru, esot iemiesojumā vai Radīšanā smalkajos Plānos, Alfas un Omegas Liesmu Mīlestības Būtība.

Kristus Likums ir Viens un izpausts var tikt uz Zemes tikai caur divām Liesmām – vīrieti un sievieti, mīlošiem īsteni un patiesi viens otru.

Tā bija arī Kristus laikos. Diženi Laiki, taču līdz šim brīdim aizšifrēti un paslēpti no jums. Tas bija Diženākās Mīlestības Laiks. Kā jūs domājat, kas pamodināja Jēzu? Mīlestība pret Sievieti. Kas padarīja viņus par Vienotu Liesmu? Abu augstākais uzdevums – rādīt Kristus Likumu uz Zemes.

Pateikšu jums par Jēzu – iespējams, jūs nepiekritīsiet un man nenoticēsiet. Nu ko, tas ir ļoti pareizi no jūsu puses – neticēt, bet visu izprast savā pieredzē. Jūs noticēsiet man tad, kad iemīlēsiet tikpat stipri, karsti un kaislīgi kā Viņš.

Jēzus – tā esmu Es. Mēs esam Viens. Viena Liesma un Viena Enerģija. Viņš ir mans Radīšanas aspekts. Un uz Zemi viņš atnesa Apslēpto Zināšanas Trauku par Sievišķās Enerģijas Diženo Spēku un divu, patiesi mīlošu viens otru, varenību. Tā ir Kristus Likuma Zināšana. Zināšana par to, ka divi mīlošie pie pareiza enerģiju, domu, jūtu un stāvokļu virziena kļūst enerģētiski par Vienotu Planētas Kristus-Liesmu, kurā visa planēta un visas dzīvības formas kāpj uz augšu pie Avota un evolucionē momentāni. Viņš atnesa jums Kristus Likumu. Zemapziņā daudzi no jums atceras šo Likumu. Taču tas ir to rūpīgi slēpts, kas nobijās no mīlestības un cilvēces priekšlaicīgas pamošanās. Jūs kaut kad esat dzirdējuši par to, ka Jēzus bija Izīdas Svētās Uguns un Mūžīgās Mīlestības Liesmas Priesteris? Vai viņš varēja nebūt iemīlējies Sievietē pie tam? Vai var cilvēka Gars pamosties bez Mīlestības pret tādas Diženas Misijas kā Zemes un visu viņas Bērnu Glābšana pildīšanu?

Tāpēc es saku jums – jūs esat neizsakāmi, jūs esat Liesmaini. Jūs atnācāt uz Zemi mīlēt viens otru, lai atnestu caur savām sirdīm Svēto Kristus Likumu uz Planētu. Divi mīloši viens otru cilvēki var izglābt pasauli, divi mīloši – vīrietis un sieviete – spēj novietot starp savām sirdīm Zemes centru un visu planētu un pārvest visu dzīvās planētas kompozīciju uz mirdzošu pasauļu pārjaunu līmeni. Divi mīlošie vienmēr glabā Mieru un Līdzsvaru Pasaulē. Un Kristus Likums nevar un nevarēja tikt tikai viena cilvēka, vīrieša, iemiesots. Kura Kristus-Liesma mirdzēja starojošu un tālu zvaigžņu gaismā. Viss, ko paveica Kristus uz Zemes, bija veltīts viņa Sirdsmīļajai un Mātei ar Tēvu. Kā jūs domājat, kāpēc par Jēzus Kristus-Liesmas papildinājumu nekur tradicionālajos avotos netiek runāts? Tāpēc ka šis vienkāršais un gaišais Likums ir paslēpts no jums. Bet mēs mēģinām līdz jums aizklauvēties caur “aizsegu”, kurš drīz vairs nebūs palicis. Taču izšķirošais brīdis tuvojas Zemei tieši tagad. Kad visām patiesām, zvaigžņu Kristus-Liesmām ir jāsavienojas. Lielā Orķestra un Kristus Mistērijas Noslēpuma izpildījumam sirdsmīļu, mīlošu siržu atvērtas būs Augšupcelšanās Durvis. Mīlošie vīrieši un sievietes – JŪS IEMIESOJAT KRISTUS LIKUMU, VIENOTU VISUMAM. Un jūsu misija ir svarīga, pat, ja jūs vēl neesat kopā. Turpiniet ticēt un mīlēt. Zvaigžņu Dzīvesbiedri līdz šim uz Zemes tikās ļoti reti. Jūsu tikšanās bija aizliegtas, jo jūs atdalīja karmas robežas. Satiekoties divām Kristus-Liesmām – Zvaigžņu Dzīvesbiedriem, kuriem ir Vienots Uzdevums un Griba, izdalās tik spēcīga un brīnišķīga enerģija, ka, ja sirds tai nav sagatavota un ego vēl valda pār apziņu, tad radošais Spēks ātri var tikt vērsts atpakaļ un paņemts citu būtņu kontrolē. Citiem vārdiem, kamēr jūs neesat ieguvuši pietiekamu līdzsvaru un kontroli pār savu ego, jums satikties ir ārkārtīgi bīstami. Ir bijuši izņēmumi – liela un svarīga darba izpildīšanai Vienotajam Veselajam tādi pāri ir tikuši Gara radīti visu Zemes laiku ciklā. Slepeni vai atklāti. Taču tikai vienīgi pašaizliedzīgai Kalpošanai un Vienotā Uzdevuma pildīšanai.

Tagad jūs esat pienākuši pie atvērtām Durvīm, un visiem jums pienākas savienoties ar savas Vienotās Patiesās Dvēseles Kristus-Liesmu Augšupcelšanai. Jūs satiksieties ar tiem, ko gaidījāt visu savu dzīvi. Ar tiem, ko mīlēja slepus sirds. Tāpēc ka tagad ir pienācis laiks, un tas ir nepieciešams visai Zemei un cilvēcei. Jūsu tikšanās un atkal savienošanās izdalīs grandiozu enerģiju, kura tad arī Augšupcels Zemi. Bez šīs enerģijas Zemes Pāreja vienkārši nav iespējama. Jo visu vada Mīlestība. Caur vīrieša un sievietes Mīlestību pārveidosies visa Zeme. Nākošajos žurnāla numuros es došu jums dažus norādījumus un meditācijas priekš šīs slepenās tikšanās un savienošanās, kuru jūs gaidījāt tūkstošiem dzīvju uz šīs planētas.

Tagad nedaudz sīkāk par pašu Kristus Mistēriju. Kristus Mistērija ir Dieva Plāns un Atmiņa par sava patiesā “Es” iegūšanu, kurš ir daudzskaitlīgs un vienots, kurš ir gan iekšienē, gan ārpusē. Tas ir Likums par vīrieša un sievietes saplūšanu, kuri dziļi, garīgi un pašaizliedzīgi mīl viens otru un iekļūst viens otra Liesmās. Līdz šim brīdim vairums cilvēku zināja par seksuālajām attiecībām vienīgi to, ko viņiem ļāva zināt. Tas ir baudai un dzimtas turpināšanai. Ir pienācis laiks, un daudz slepenās informācijas ir atklājies uz Zemes. Un tomēr daudz kas no jums vēl ir apslēpts. Tas, ko jūs saucat par “seksu”, var būt Kristus Mistērija, kura ir paredzēta pilnīgai iziešanai no ilūzijām, pilnīgai, sakrālai, garīgai Atmodai un mīlošu vīrieša un sievietes Atbrīvošanai vienā mirklī. Jo patiesībā viss, kas vajadzīgs Augšupcelšanai – tā ir Mīlestība. Jūs paātrināties, kad mīlat. Jūs piesūcināties ar šo paātrinājumu, kad esat iemīlējušies. Un, ja zina noteikumus, kuri zināmi iesvētītiem, ja pareizi izmanto jūsu garīgo un fizisko tuvību, tad jūs spēsiet evolucionēt dažu dienu laikā līdz Dieva-Būtības stāvoklim, kam evolūcijas un sadalītības apstākļos jums būtu nepieciešams simtiem dzīvju.

Kristus pamošanās Jēzū nebija anomālija, izredzētība parastajā nozīmē vai kaut kas nepieejams jums. Viņš mīlēja, viņš un viņa Sirdsmīļā bija iesvētītie un zināja, kam viņi ir atnākuši uz Zemi. Mīlestība viņus pamodināja tāpat, kā Kristus vecākus, kuri bija Meistari.

Mīlestība un Meistarība radīja Jēzu, un cilvēks kļuva Dievs uz Zemes. Viņš radīja brīnumus, dziedināja un mīlēja visus cilvēkus. Viņa mīlestība pret polāro Liesmu pārauga Mīlestībā pret visu Zemi. Pret visu Esošo. Un, ja jūs uzzinātu visu stāstu par to, kādus norādījumus Jēzus saņēma no Augstā Tēva savos jaunības gados attiecībā par Mīlestību un Sievieti, jūs droši vien būtu stipri pārsteigti. Taču laiks pienāks, un, kad atvērsies visi portāli “aizsegā”, jūs ieraudzīsiet visu šo stāstu paši un visu ainu kopumā. Bet es šeit esmu tam, lai runātu ar jums par pašu galveno. Par Mīlestību un jūsu Uzliesmošanu šeit un tagad. Fiziskā tuvība aiziet otrajā plānā. Tā kļūst otršķirīga. Tāpat kā daudzu jūsu Augšupcelšanās partneru fiziska klātbūtne. Taču jebkurā mirklī katrs no jums var noskaņoties uz savu Kristus-Liesmu, kuras apkampienos jūs Augšupcelsieties un Augšupcelsiet Zemi. Jūs vienmēr ir saistījis neredzams pavediens, skanošs un nesagraujams ne ar laiku, ne ar karmiskajiem parādiem un sakariem. Tieši tagad es lūdzu katru šo tekstu lasošo, ieskaitot manu pārvadītāju – Kseniju – noskaņoties un sajust sirdī šī pavediena spraigumu un vibrāciju. Es daru to kopā ar jums. Mēs esam sākuši sagatavošanos jūsu Augšupcelšanai. Jūsu Kristus-Liesmas – tie ir jūsu Augšupcelšanās partneri. Es šeit neesmu daudzvārdīgas sazināšanās ar jums dēļ, bet tam, lai pieskaņotu jūs un palīdzētu jums uz Zemes savienoties. Un nodot jūsu sirdīm Vienotās Apskaidrības un Atbrīvošanas Atslēgas Omegas un Alfas Mīlestības līmenī, uz kura lauku jūs Augšupcelsieties. Mēs sākam ar jums Radīt burvju Noslēpumu – Kosmisko Kristus Mistēriju. Sajūtiet šo Pavedienu tagad, brīnišķīgo sasaistošo posmu. Tas ir kristālisks pavediens, un tajā dzied mūžīgā Pavasara zvani. Noskaņojieties uz papildinošo jūs Kristus-Liesmu – Sirdsmīļo un izelpojiet tajā pa kristālisko pavedienu savu mīlestību, nodomu un gatavību savienoties. Un pēc tam izdariet ieelpu un pieņemiet no jūsu Liesmas visu seno Mīlestību un atsaukšanos, saglabātu jūsu Sirdij. Turpiniet veikt šo noslēpumaino Diženās Uguns Elpošanu. Lai kur nebūtu jūsu Augšupcelšanās partneris – viņš sajutīs un atradīs jūs tagad noteikti. Pat, ja tas būs neapzināti. Ar katru elpošanas ciklu pavediens, sasaistošs jūsu sirdis no lielas senatnes, sāks kļūt īsāks. Un attālums starp jums ar katru dienu sāks samazināties. Tas izsauks visu zemes termiņu saīsināšanos, Augšupcelšanās sākas ar jūsu elpošanu papildinošās Kristus-Liesmas Dzīvības serdenī. Jūsu Augšupcelšanās sākas šeit un tagad. Un tā ir jūsu Pāreja uz Svētlaimi un Mūžību. Domās nostiepiet slepeno Pavedienu, saistošu jūs ar jūsu Kristus-Liesmu, caur Zemes sirdi. Lai šodien notiek Lielo Brīnumu Mistērija. Lai Zemes sirds sitas unisonā ar mīlošiem viens otru vīriešiem un sievietēm. Jūs izmaināt realitāti tagad. Ar savu ārpus-dimensiju pulsējošo elpu. Veiciet šo elpošanu tā, lai tā tecētu tagad vienlaicīgi starp jums un jūsu partneri, bet caur Zemes centru. Vienīgi divi, patiesi mīloši viens otru, var pilnībā pārveidot Zemi visīsākajā laikā. Vienīgi divi, patiesi mīloši viens otru, var radīt veselu pasauli. Jo viņi divi ir Viens Dievs – Vienotais, Vienotā Mūžības Liesma. Divu mīlošo domas izpildās un rezonē. Iztēlojieties mistēriju, kuru radāt jūs tagad. Jo jūsu taču ir vairāk kā divi. Jūs maināt Visumu šajā pašā mirklī. Tas ir viegli, un tā ir burvestība. Tā tad arī ir Kristus Mistērija, bet tas ir tikai sākums. Soli pa solim jūs atklāsiet jaunus līmeņus un šīs Zvaigžņu Partneru globālās apvienošanās uz Zemes slēptos iekšējos Likumus.

Zvaigžņu Dzīvesbiedri – tās ne vienmēr un ne obligāti ir dvīņu Liesmas. Liesmas-dvīņi var pavadīt jūs dzīves laikā ne tikai vīriešu un sieviešu polāro Liesmu veidā, dvīņu Liesma var būt jūsu bērns, vecmāmiņa vai draugs. Taču Zvaigžņu Dzīvesbiedri – Kristus-Liesmas – tie vienmēr ir Alfa un Omega, vīrietis un sieviete. Taču daudzās dzīvēs ir bijis arī tā, ka jūs iemiesojāties un bijāt viena dzimuma. Taču jums vienalga nebija paredzēts satikties. Vai arī tikšanās bija acumirklīgas.

Šajā atslēgas iemiesojumā jūs un jūsu Kristus-Liesmas esat polāri. Tāpēc ka jūs esat VESELĀ AUGŠUPCELŠANĀS KOSMISKAIS INSTRUMENTS.

Tikai Mīlestība ļaus jums ātri pārveidot matēriju gara-fiziskā substancē, jebkuru negatīvu enerģiju pārpolarizēt pozitīvā, jebkuru cietā Saules izstarojuma apjomu pārveidot un izmantot pareizā virzienā Radīšanai un Evolūcijai. Bez Mīlestības tagad uz šīs planētas nenoturēties. Taču tā nav tā mīlestība, kuru zinājāt uz Zemes parastajās attiecībās. Tā ir viņas jaunā kvalitāte, kad Mīlestība kļūst par jūsu Spēku. Par jūsu Pamošanos, jūsu Dievu. Jūsu partneris – jūsu Kosmiskais Dzīvesbiedrs vai Dzīvesbiedre – tās ir jūsu pēdējās Durvis uz Zemes, kuras vajag atvērt, lai tiktos ar Dievu. Un es nesaku: “slieksnis vai robeža”, es saku jums: “Durvis”. Un šīs Durvis nav aizslēgtas. Pienācis laiks atvērt tās.

Es Esmu Izīda.

Dodu savu svētību Jums

10.05.2012

(Tagad Zemes enerģija pagaidām neļauj man nodot jums vairāk. Izmantojiet to, kas jums ir tagad šajā vēstījumā un paaugstiniet Zemi līdz jaunai kvalitātei. Bet es vienmēr esmu blakus katram no jums. Es visus jūs mīlu. Es visus jūs redzu. Un nākošajā reizē es spēšu atklāt jums vairāk.)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Print Friendly, PDF & Email