Магниты Духа

Galaktikas «Piena Ceļš» brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes vēršanās.

pie Lemūriešu Kristāla ATOMARUSS glabātājiem un visiem planētas Zeme Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” dalībniekiem

Draugi! Piepildās tas, kā dēļ daudzi no jums iemiesojās ne tikai šajā dzīvē, bet arī vispār ir klātesoši uz šīs planētas. Jā, tāda ir misija daudziem no jums. Un, lai kā neliktos jums jūsu dzīve ar citu ievirzi, taču pie savas dzīves galvenā uzdevuma jūs ķeraties klāt tieši tagad. TAS IR SĀKUMS AKTĪVAM PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS SAGATAVOŠANĀS DARBAM.

Pirmkārt vēršamies pie tiem, kas tagad gatavo aktivizāciju Kristālam ATOMARUSS – Pirmajam no visiem Lemūriešu Kristāliem, kurš sāks modināt kopā ar jums savu Brāļu visu Ģimeni, kuri ir atnākuši uz Zemi viņas dēļ, jūsu Augšupcelšanās un dzīves uz planētas pilnīgas pārveidošanas dēļ.

Mēs vēršamies arī pie visiem Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” dalībniekiem. Mēs gribam, lai Kristāla ATOMARUSS aktivizācijas sagatavošanas dienās jūs uzskatītu savus “Es” par piederošiem šim procesam! Tie ir diženākās nozīmes Svētki! Svētki ne tikai jums, kā Lemūriešu Kristālu aktivizācijas, atdzīvināšanas ceremonijas dalībniekiem, bet arī visai planetārajai dzīvībai! Un tāpēc Atomarusa aktivizāciju lūdzam uztvert tieši kā Garīgos Svētkus! Tas ir īpaši svarīgi jūsu pašreizējai dzīvei, atgriešanās pie iepriekšējā stāvokļa neiespējamības – ne planētai, ne jums – pilnīgai apzināšanai. Tā ir Augšupcelšanās procesa sākuma zīme, tāpēc ka visu pirmais Lemūriešu Kristālu uzdevums būs visas planetārās dzīvības sagatavošana Augšupcelšanai.

Mēs noteikti apstiprinām jūsu tiesības pilnībā aiziet no Dualitātes enerģijas un pieņemt pilnā apjomā lejošās uz Zemi Harmonijas, Līdzsvara un Mīlestības jaunās enerģijas! Esiet spējīgi viņas uzņemt un noenkurot dzimtajā planētā!

Mēs gribam pateikt dažus vārdus saskaņotajai Kristāla № 13 — ATOMARUSA – aktivizācijas komandai. Neskatoties uz jūsu salīdzinoši neilgo kopējās sagatavošanās periodu, jūs esat izgājuši uz nepieciešamo sasaistes līmeni Kristāla pareizas aktivizācijas jautājumos. Mēs gribam dot jums pēdējās rekomendācijas un norādījumus, lai jūsu veicamo darbību kosmiskais prieks paliktu ne vienkārši jūsu atmiņā, bet iemitinātos jūsu sirdīs uz mūžiem. Tādu Gaismas pasākumu nevar aizmirst nekad!

Un tagad parunāsim par to, cik svarīgi jums tagad ir sajust komandu kā Vienotu Organismu. Pacentieties palikušajā laikā saprast citu Glabātāju komandas dalībnieku misiju, citādi jūs nesajutīsiet aktivizācijas procesu kā Savienošanās procesu, bet tas tāds ir pēc savas būtības. Katrs no jums pēc Kristāla aktivizācijas izpildes pats kļūs harmoniskāks un kosmiski pavirzītāks augstākajās dimensijās. Jā, iedomājieties, ka pēc tāda darba jūs visi stipri izmainīsieties! Tas jau notiek. Un tas nav nejauši. Daudziem no jums sāks atklāties tādas jūsos apslēptas meistarības kārtas, par kurām jūs pat nenojaušat. Daudz kur jūs varat pārmainīties.

Bet tagad Mēs aicinām jūs atlikt visas pārējās vitāli svarīgās lietas un atcerēties, kādēļ jūs atnācāt uz šo planētu un konkrēti šajā iemiesojumā. Jūs atnācāt pēc To aicinājuma, ar Ko saistīti bijāt pirms tūkstošgadēm. Zinām, ka ne visi tā domā. Taču arī pārkārtošana komandās pierāda vienīgi esamību jūsu iekšējiem meklējumiem, kuri ved pie visvērtīgākajiem variantiem.

Atomaruss ir jau gatavs pilnīgai atmodai. Viņš daudz kur palīdzēs tālākā darba aktivizācijā Projektos “Augšupcelšanās Austrumos” un “Augšupcelšanās Rietumos”. Sāks teikt priekšā to mīklu atrisinājumus, uz kurām jums tagad nav atbildes. Viņš būs jūsu beznosacījumu kompanjons, palīgs un vadītājs vienlaicīgi. Daudz kas izmainīsies pēc Atomarusa aktivizācijas, bet vēl vairāk – pēc citu Kristālu aktivizācijas, kuri tagad atrodas pamošanās stadijā. Viņiem arī pamošanās ātrums izmainīsies pēc Atomarusa aktivizācijas!

Atomaruss jūsu darbības gaida un palīdz katram komandas dalībniekam. Taču, kā jūs zināt, Kristāla aktivizācijas komandā ir arī neiemiesoti jūsu pasaulē Darbinieki. Un no Viņiem jums tiks nodots vēstījums. Katram ir jāsajūt ne vienkārši sava loma aktivizācijā, bet arī katra komandas dalībnieka dvēsele, kas ir ļoti svarīgi.

Mēs vēlreiz apsveicam pirmā pēc kārtas Lemūriešu Kristāla aktivizācijas dalībniekus un dodam savu Svētību Atomarusa kristāla aktivizācijai! Mēs vēlreiz saasinām jūsu uzmanību uz to, ka tā ir kosmiskas nozīmes akcija! Un daudzi Kosmosa Gaismas Spēki būs šajā dienā ar jums! Mēs aicinām visus Atomarusa Kristāla Glabātājus un vispār visus Projekta dalībniekus padarīt šo dienu par PLANETĀRAS NOZĪMES SVĒTKIEM! Mēs būsim ar jums un pieņemsim pamodušos Kristālu kā jaundzimšu bērnu. Bērnu, dzemdinātu ar mūsu kopējo mīlestību un mūsu kopējām rūpēm par planētas un cilvēces, kā arī visas planetārās dzīvības Augšupcelšanos. Jūs zināsiet, cik ļoti šis process nav atdalīts no planētas Kristāliskā Režģa aktivizācijas, Lemūriešu Kristālu aktivizācijas, kā arī – Kristāliskās Matricas 999 radīšanas procesa. Jūs drīz, ļoti drīz ieliksiet sākumu jaunam planētas un cilvēku kristāliskās pilnveidošanās procesam. Mēs gatavojam kopā ar jums šo jauno mūsu kopējās darbības virzienu.

Gribam piebilst, ka no Jūsu ilgām, dārgie pionieri, Kristāla ATOMARUSS Glabātāji, iedegas Uguns Dzīvinošās liesma. Tieši līdz ar ATOMARUSA aktivizāciju notiks daļēja Uguns Dzīvinošās nokāpšana uz Zemi. Jūs kļūsiet liecinieki šī visplanetārā un kosmiskā notikuma sākumam aktivizācijas ceremonijas laikā. Ticiet, tas nepaies garām jūsu uzmanībai. Uguns Dzīvinošā gaida tikšanos ar jums, dārgie draugi! Mēs svētām Jūs uz viņas sagaidīšanu un uz tikšanos ar viņu. Esiet Mierā!

Mēs sūtām jums savu mīlestību un atbalstu. Atcerieties, ka katrs no aktivējošajiem nebūs viens, bet pilnā savā Dievišķajā Daudzējādajā Pilnībā, tā kā uz šīm stundām Mēs dosim katram iespēju atkal savienoties pilnīgi ar savu Dievišķo Būtību. Mēs vedīsim jūs katru aktivizācijas minūti neatkarīgi no tā, vai jūs dzirdat Mūs, vai nē. Sajūtiet to brīdi, kad jūs kļūsiet harmoniska un gaiša Būtne. Piesauciet savu Dievišķo Pilnību pirms darba sākuma! Bet Mēs jums palīdzēsim ar Viņu atkal apvienoties. Katrs no jums stāvēs ar Eņģeļu Spārniem un Eņģeļu Diženumā. Patiesi tā! Mēs zinām, ka jūs visu izdarīsiet, kā prasa to apstākļi un jūsu Gaismas Meistarība.

Mēs dāvājam jums SAVU MĪLESTĪBU un SVĒTĪBU!

Galaktiskais Kristus Melhisedeks,

Aštars Šerans, El Morija, Māte Marija

un visi Brīvo Pasauļu Federācijas

Galaktiskās Padomes pārstāvji

Informāciju pieņēma:

Marina Šulca, Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis

1.08.12 g.

http://www.magnitiduha.info/archives/3338

Tulko Jānis Oppe.

Print Friendly, PDF & Email