Магниты Духа

GALAKTIKAS KRISTUS MELHISEDEKA UZRUNA — VĒSTĪJUMS ZEMES CILVĒKIEM.

VAKAR, 12.08.12., NORISINĀJĀS PASAULES AKCIJA FLORAS UN FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ PLANĒTAS ZEMES.
CILVĒKI APVIENOJA SAVUS SPĒKUS UN PŪLES,LAI AIZSARGĀTU VAĻUS, DELFĪNUS UN GIGANTISKOS SEKVOJAS KOKUS – RELIKTUS. DARBS RITĒJA VISĀ PASAULĒ KĀ INDIVIDUĀLI, TĀ ARĪ GAISMAS DARBINIEKU GRUPĀS. GAISMAS VILNIS PĀRSLĪDĒJA PĀRI – PĀRKLĀJA VISU PLANĒTU.

/Caur Marinu Shults/.

Manas Mīļās, skaistās, labestīgās, Mīlestības Ugunī degošās, ZEMES CILVĒKU SIRDIS! Kā gribētos, lai visu cilvēku Sirdis – visas kā viena, galvenais —  pastāvīgi degtu šajā Mīlestības Ugunī, kuru jūs vakar „izlējāt”no savām Sirdīm savas dzimtās Planētas telpā. Jā, vakar notika augstas kvalitātes neparasts MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS „izvirdums” – izšļāciens, ar kura palīdzību daudz kas mainīsies Planētas dzīvē un visu Viņas Dzīvības formu ESĪBĀ! Šodien Es un viss Kosmoss apsveicam ZEMES cilvēkus ar šo „izrāvienu” savai turpmākajai Evolūcijai! Tieši tas arī vakar notika – jūsu Akcijas laikā, kura tika veltīta AUGSTĀKO DZĪVĪBAS FORMU AIZSTĀVĪBAI UZ JŪSU PLANĒTAS. Beidzot cilvēki sāk apzināties, saprast, ka viņi atrodas vienā Evolūcijas telpā ar citām Dzīvības formām. Vēl jo vairāk – jūs sapratāt –kā Mēs arī cerējām –cik ārkārtīgi  lielu, nozīmīgu lomu visos laikos IR spēlējušas un arī Turpmāk spēlēs: jūsu – Cilvēku vidū Esošas – Saprātīgas, dažkārt pat daudz Augstāk attīstītākas Dzīvības formas uz jūsu Planētas.

Tas, kas notika vakar, nebija vienkārša AKCIJA VAĻVEIDĪGO un SEKVOJAS KOKU – RELIKTU Aizsardzībai.

AKCIJA norisinājās ZEMES cilvēku individiuālajā un kollektīvajā Apziņā, un tas IR ārkārtīgi svarīgs, nozīmīgs sasniegums!

Un tagad Es vēlos rezumēt jūsu vakardienas Akcijas noslēguma akordu.Par ko Es patlaban runāju? Vai tad bija ieplānots kāds noslēguma akords? Jā, bija, un tieši jūs – ZEMES cilvēki – to izdarījāt, un tas IR ļoti vērtīgi.

Es vēlos jums pastāstīt, kādā veidā tas notika. Bija daudz grupu, kas strādāja šīs tematikas ietvaros. Bija arī individuāli strādājošie Gaismas Darbinieki. Visas Akcijā iesaistītās ZEMES personības —  kura apzināti, kura,  pilnīgi neaptverot to —  strādāja sava „Es” daudzdimensionālajos līmeņos. Un tieši jūsu Augstākie „Es” organizēja šo noslēguma akordu, par kuru Es arī vēlos jums pastāstīt.

Tā bija visu jūsu Nodomu un Vēlējumu galīgā saskaņošana un – pats galvenais – Tā Visa Apvienošana Vienā Mirdzošā, GAISMU Nesošā  un Izstarojošā  MĪLESTĪBAS BŪTNĒ, kuru jūs nosūtījāt VAĻVEIDĪGAJIEM un SEKVOJĀM, kā arī visām Floras un Faunas Dzīvibas formām. Šī Apvienotā —  jūsu MĪLESTĪBAS BŪTNE tagad IR uzsākusi darboties jūsu Planētas telpā, un tika ievirzīta tā, ka sasniedza paredzētos mērķus.

Viņa ir vienota ar katru no jums, un tāpēc jums patlaban  IR iespēja Turpināt šo bezprecedenta Akciju caur šo MĪLESTĪBAS BŪTNI, kuru jūs esat izveidojuši DZĪVĪBAS atbalstam uz jūsu Planētas.

Un ko izdarīja VAĻVEIDĪGIE un SEKVOJAS? Arī Viņi ielika savu MĪLESTĪBU jūsu izveidotajā MĪLESTĪBAS BŪTNĒ, pievienojot – kā jau daudz Augstāk Organizētas Civilizācijas- savas Programmas, kuras,  mijiedarbojoties ar jūsējām – izlabos radušos situāciju uz Planētas.

Jā, situācija kļūst aizvien sarežģītāka – visi pretstāves un pretdarbības spēki jūsu Evolūcijai – cenšas neitralizēt jūsu darba pūliņus. Šobrīd norit jūsu Planētas – daudzu Dzīvības un Dzīvības Attīstībai kopumā –svarīgu Programmu pārlāde.

Un tās Enerģijas, kuras patlaban plūst uz Planētu – atbalstīs un sekmēs tieši šīs Programmas, tai skaitā arī tās, kuras jūs vakar ievietojāt/ielikāt savos Vēlējumos – Nodomos.

ZELTA SFĒRA , kuru jūs radījāt, nes sevī jūsu ievietotās Programmas. Viņa patlaban stabili pastāv – eksistē Planētas telpā visās Dimensijās, jo,  kā jau Es teicu – jūs strādājāt caur saviem Augstākajiem „Es” Planetāri – daudzdimensionālā līmenī.

Mani dārgie, Planētas ZEME, ļaudis! Es piedāvāju jums neaizmirst TO, ko jūs vakar paveicāt.Un tagad jums ir daudz vienkāršāk TO Turpināt darīt.

Jūs varat atbalstīt ZELTA SFĒRU ar savu SIRŽU DEGSMI.  Sūtiet viņā MĪLESTĪBAS ENERĢIJU un jaunus Vēlējumus – Nodomus, atkarībā no situācijas, kāda veidojas uz Planētas, sakarā ar šo tematiku. Bez tam, jūs varat „ pa tiešo” sazināties ar šo LIELO MĪLESTĪBAS BŪTNI, kuru vakar radīja jūsu Augstākie „Es”. Jūs varat strādāt caur šo brīnišķīgo MĪLESTĪBAS BŪTNI!

Es tomēr ieteiktu  radīt Planetārā mēroga Darba Grupu, kura , sākot no šī brīža, koordinētu visas darbības sakarā ar šo jautājumu. Jums jau ir izveidojusies organizātoru pamatgrupa. Radiet Planētas Ātrās Reaģēšanas Tīklu no Gaismas Darbiniekiem, kuru galvenais uzdevums būs Atbalstīt un Uzturēt aktīvu darbošanos Planētas ZEME Floras un Faunas glābšanai!

ES – GALAKTIKAS KRISTUS MELHISEDEKS – DODU JUMS SAVU SVĒTĪBU, ZEMES CILVĒKI – SAVAS ZVAIGŽŅU SĒKLAS GLĀBŠANAI. Kā gan citādi nosaukt jūsu seno saikni ar VAĻVEIDĪGAJIEM? Jums ar Viņiem IR —  ne tikai – kopīgs liktenis;  jums šķiet, ka jūsu saikne ir tā, ka dzīvojat uz vienas Planētas un tikai. Patiesībā jūs esat atnākuši nopietna, dziļa Kosmiskā darba izpildīšanai. Un visu šo laiku, kamēr Cilvēce pildīja ļoti sarežģītu  darbu Dualitātes Eksperimentā, VAĻVEIDĪGIE UZTURĒJA JŪSOS RADĪŠANAS UGUNI un arī saikni ar savu DIEVIŠĶĪGUMU. UN TAGAD JŪS NEDRĪKSTIET PIEĻAUT NE VIŅU IZZUŠANU NO PLANĒTAS VIRSMAS, NE PILNĪGU VIŅU AIZIEŠANU NO PLANETĀRĀS DZĪVES, kas IR iespējams, kaut arī Viņi paši TO nevēlas.

Mani dārgie, ZEMES cilvēki! Es no jauna pārliecinos par to, ka Progress jūsu Apziņās ļauj cerēt uz veiksmīgu darbu un rezultātu šajā jautājumā. Es apsveicu jūs ar Atmošanos un Sapratni – Atskārsmi! Es priecājos par Gaismu jūsu Sirdīs! Esmu laimīgs jums sacīt, ka vakar —  Akcijas laikā – jūs izdarījāt grandiozu „izrāvienu” savas Evolūcijas augšupejā.

Paldies visiem, kuri sagatavoja šo Akciju! Paldies visiem, kuri nepalika vienaldzīgi! Paldies tiem,  kuri RADĪJA LIELO MĪLESTĪBAS BŪTNI kopā ar saviem brāļiemVAĻIEM, DELFĪNIEM UN SEKVOJĀM! Mēs visi jums palīdzējām. Visi – tas nozīmē, ka ar jums kopā bija daudzu GALAKTIKAS PASAUĻU PĀRSTĀVJI! UN TĀPĒC NEPIEĻAUJIET TĀ MĪLESTĪBAS IMPULSA IZZUŠANU, KURU VAKAR MATERIALIZĒJĀT SAVAS BRĪNIŠĶĪGĀS PLANĒTAS TELPĀ!

PALDIES VISIEM PAR DARBU! TURPINIET IESĀKTO – TAS IR ĻOTI SVARĪGI!

ES ESMU VIENMĒR AR JUMS.

GALAKTIKAS KRISTUS MELHISEDEKS.

Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

Print Friendly, PDF & Email