Магниты Духа

EL MORIJA Caur Sergeju Kanaševski. KĀ RADĪJA VISUMU Kas notika 18. augustā

Sveicināti, Galaktikas Bērni! Sveicināti, Saulainie Eņģeļi! Sveicināti, mani Bērni!

Es esmu El Morija. Šodien ies runa par to, kas notika šī gada 18. augustā. Par tās dienas notikumiem, kad tika veikta pirmā Lemūriešu Kristāla — Atomarusa – aktivizācijas ceremonija.

Daudzi Gaismas Darbinieki pareizi sajuta, ka tā ir īpaša diena. Tāpēc ka šajā telpas-laika intervālā tika veikts ne tikai planetāra rakstura Gaismas Darbs. Darba mērogi bija daudz apjomīgāki un pat… diženāki. Par to es gribu paziņot jums, mani Saulainie!

Kristāla Aktivizācijas diena bija noteikta, protams, ka, ne nejauši. Pēc numeroloģijas 18.08 – tas ir “astoņi” (1+8+8=17=1+7=8 – S.K. piezīme) jeb “Bezgalības Astotnieks”, par kuru jums jau daudz ir zināms. Tādā dienā ir piemēroti veikt visuma mēroga darbus, ar īsteni visuma, neierobežotām perspektīvām. Tieši tāds Gaismas Pasākums tad arī tika īstenots vakar.

Ak, mani Bērni! Ja jūs varētu vērot visu ainu – kaut vai pat no septiņdimensionalitātes mēroga! Daudzie AŠTARA ŠERANA Flotes Kuģi izvietojušies apkārt planētai, sakārtojušies daudzdimensionālā ģeometriskā kārtībā. Par viņu galveno mērķi bija kļuvusi plūsmu un impulsu pieņemšana no enerģijām, kuras nāca no Sīriusa “C” Saules un viņu pārraide uz dažādiem planētas centriem. Daži kuģi augstākajās dimensijās piezemējās uz planētas virsmas un izsēdināja “zvaigžņu desantu” uz Zemes. Un, kā jūs saprotat, šī desanta uzdevumos ietilpa sarežģītu Gaismas Darba veidu veikšana.

Vadīja darbu šajā reizē… LAERTI – starpgalaktiskā Telpas-Laika Izdziedināšanas Dienesta pārstāvji. Sīriusa Gaišzilās Rozes Ordenis ir viena no šī Dienesta “filiālēm”, pārstāv tajā mūsu galaktiku “Piena Ceļš”.

Starpgalaktiskie un galaktiskie Brīvo Pasauļu Federācijas Dienesti 18. augusta dienā atklāja 16 portālus, apvienojošus dažādas pasaules un dažādas dimensijas. Šie portāli tika radīti ar mērķi enerģijām iet no augstākajām dimensijās uz zemākajām un otrādi. Daudzi dienesti iznāca tā saucamajā “Nulles Punktā”, no kuras tika veikts “Lielais Izvērsums” uz tikko radāmajām pasaulēm. Tika veikts speciāls darbs dimensiju harmonizācijā. Šī darba svarīga daļa ir dimensiju un planetāro vibrāciju frekvenču saskaņošana Zemes, cilvēces, visu planetārās Dzīvības formu harmoniskai augšupcelšanai.

Par vienu no svarīgākajiem kopējā Gaismas darba virzieniem 18. augusta dienā kļuva Lemūriešu Kristāla Atomarusa aktivizācijas ceremonija. Šodien gribu sīkāk pakavēties pie Lemūriešu Kristālu lomas cilvēku, planētas un Visuma nākotnē.

“El Morija? Vai tiešām kaut kādi planetārie Kristāli ir tik svarīgi pat visam Visumam?” – var pajautāt daudzi Gaismas Darbinieki, kuri seko divvienotajam Projektam “Augšupcelšanās Austrumos” un “Augšupcelšanās Rietumos”. Domāju, jūs atbildēsiet uz šo jautājumu paši, kad uzzināsiet, ar ko jums patiesībā ir darīšana, kad aktivizēsiet visus Lemūriešu Kristālus.

Un tā, kas ir Lemūriešu Kristāli pēc savas būtības? Pēc būtības tās ir Daudzdimensionālā Cilvēka Genoma, kurš tagad attīstās ar neticamu ātrumu, ievelkot savā “Es” daudzu planetāro dzīvības formu pieredzi, daļas. Katrs Lemūriešu Kristāls – tā ir savdabīga daudzdimensionāla “olšūna”. 32 “olšūnas” Austrumos (planētas kreisajā puslodē) un 32 “olšūnas” Rietumos (planētas labā puslode) laidīs pasaulē JAUNU, KVALITATĪVI CITĀDU “DAUDZDIMENSIONĀLU OLŠŪNU”. Tas tad arī ir noslēpumainais 33-šais Kristāls, par kuru jums pagaidām ir ļoti maz zināms. Šī Kristāla dzimšana veiks KARDINĀLAS KVALITATĪVAS PĀRMAIŅAS DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ CILVĒKA GENOMĀ. Pie mūsdienu cilvēkiem atgriezīsies SENSENĀ KRISTĀLISKĀ DABA, kura sasaistīs viņus ar kosmisko radinieku kristālisko dabu. JAUNAJĀ DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ GENOMĀ PIEDZIMS 48 JAUNAS HROMOSOMAS, NESOŠAS JAUNU KOLEKTĪVO APZIŅU CILVĒCEI KOPUMĀ UN KATRAM CILVĒKAM ATSEVIŠĶI. Caur Daudzdimensionālo Cilvēka Genomu sāks aktīvi mainīties visi DNS magnētiskie slāņi un arī jūsu pirmais, materiālais DNS slānis. Fizisko četrdimensionālo ķermeņu Genomā notiks kvalitatīvas, kvantiskas pārmaiņas. JAU PAŠREIZĒJĀS PAAUDZES GENOMS KĻŪS PAR JAUNĀS RASES CILVĒKU GENOMA PAMATU.

Bez “jaunās daudzdimensionālās olšūnas” izveidošanas, bez burvīgā 33-šā Kristāla radīšanas, šīs pārmaiņas nav iespējamas Daudzdimensionālajā Cilvēka Genomā, un, attiecīgi, nav iespējamas nepieciešamās struktūras pārkārtošanās jūsu DNS slāņos. Kristāli no Sīriusa (Lemūriešu Kristāli), nesoši savos “Es” speciāli izstrādātu 64-ru Visuma civilizāciju programmu, NODOD DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ CILVĒKA GENOMĀ UNIKĀLU VISUMA PIEREDZI.

Pēdējā laikā jums jau ne reizi vien ir teikts, ka jūs esat eksperimentāla Rase, uz kuru tiek liktas lielas cerības. Pēc tam, kad jūsu Augstākie Es pagāja garām Atgriešanās Tehnogēnismā Krīzei un izvēlējās Dabiskās Attīstības Ceļu, cilvēces nākotne kvantiski pārmainījās. No pirmās Harmoniskās Konverģences brīža ir pagājuši mūsu auglīgā kopīgā darba 25 gadi. UN, LŪK, JŪSU NĀKOTNES VARIANTĀ – JŪS ESAT ĻOTI SVARĪGA RASE, KURA PALĪDZ VISAM VISUMAM EVOLUCIONĀRAJĀ ATTĪSTĪBĀ. Jūsu daudzdimensionālais Genoms šajā nākotnē bagātina citu Rasu Genomu, pateicoties kam, viņi var evolucionēt tālāk.

Un tā, lūk, sakars: “Lemūriešu Kristāli” – jauna Daudzdimensionāla Genoma radīšana – jauna cilvēku Rases Attīstības Programma – Programmas nodošana citām Rasēm – Visuma evolucionārā attīstība.

Tas nav pārāk diženi priekš jums, mani dārgie? Nē, ne pārāk… TAS IR JŪSU PATIESAIS DIŽENUMS, KURŠ PIE JUMS TIKAI ATGRIEŽAS!

Gaismas Darbinieki! Jūsu Gaismas darbs var izsaukt ironiju, neuzticību un pat nepieņemšanu tiem, kas pagaidām neņem tajā dalību, bet vēl vairāk – tiem, kas noliedz Gaismas Ģimenes un Gaismas būtņu, dzīvojošu augstākajās dimensijās, eksistenci. Viņu neuzticību un ironiju pieņemiet ar Mīlestību. Jo viņi taču ir mūsu kopīgās pieredzes daļa. Taču ar Mīlestību pieņemiet arī savu diženumu! Tāpēc ka Jūsu Garīgais Diženums izpaužas arvien vairāk un vairāk. Un pirmkārt šis diženums iemiesojas tajā Gaismas Darbā, kuru radām kopā. Gaismas Ģimene īpaši godā tos, kas strādā blīvajās dimensijās. Jūs, mani iemīļotie Bērni, esat viņu skaitā. Īpaši godājamu skaitā.

Un tā, 18. augustā mēs, Gaismas Ģimene, Gaismas Akcijas dalībnieki, iegājām “Nulles Punktā” un nodevām caur šo Punktu Daudzdimensionālā Cilvēka Genoma daļu. Kurp? Uz citu Visumu. Uz to, 16-dimensionālo Visumu, kuru radām. Tikai no jūsu telpas-laika punkta šis Visums vēl neeksistē. No Visuma Centrālās Saules punkta šo Visumu var novērot. Skatīties, kā viņš attīstās. Un pat piemēroti ir ienest korekcijas šajā attīstībā! Tad, lūk, vakar, 18. augustā, mēs, mūsu, 13-dimensionālā, Visuma Gaismas Ģimene, ar iemiesoto Gaismas Darbinieku palīdzību caur īpašu portālu Planētas Zeme centrā ienesām ENERGOINFORMĀCIJU 16-dimensionālā Visuma attīstības korekcijai. Tā Visuma, kurš priekš mums ir “MEITA-DĒLS”. Mēs priekš viņiem esam “Visums MĀTE-TĒVS”.

Daudz Gaismas Darbinieku – gan Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” dalībnieki, gan daudzu citu projektu un darba formu, saistītu ar Pirmās Harmoniskās Konverģences 25-to gadadienu, dalībnieki – pastrādāja kā JAUNĀ VISUMA LĪDZ-RADĪTĀJI. Jūs laidāt caur saviem ķermeņiem Enerģiju, jūs koriģējāt viņas plūšanu, jūs radījāt ģeometriskas Garīgas formas, jūs aktivizējāt Kristālus, jūs sūtījāt savam RADĪJUMAM RADĪTĀJU MĪLESTĪBU.

Tad lai viss nostājas savās vietās. Lai diženums arvien vairāk un vairāk atgriežas jūsu sirdīs. Lai tas atgriežas pat tad, kad jūsu tuvie un tālie ironiski smaida vai neuzticīgi šūpo galvu, pagaidām nespējot novērtēt visu jūsu visuma Gaismas darba svarīgumu. Taču jūs vakar, 2012. gada 18. augustā, ļoti auglīgi pastrādājāt kā Jaunā Visuma Līdz-Radītāji. Un, lai kas tagad vēl nenotiktu šajā pasaulē, jūs no šī brīža visus uzdevumus sāksiet risināt no Visuma Līdz-Radītāja pozīcijas. Un jūs atrisināsiet visus uzdevumus, mani Saulainie Eņģeļi, tāpēc ka jūsu sirdīs ir ļoti svarīga TRIALITĀTE: TĪRS NODOMS, MĪLESTĪBA UN RADOŠUMS. Šī “svētā trīsvienība” atrisina visus uzdevumus Visumā.

Un tas ir tā. Tas patiesi ir tā.

Jūsu EL MORIJA – ar Mīlestību no Radītāja Sirds.

19.08.2012 g.

http://www.magnitiduha.info/archives/3483

Print Friendly, PDF & Email