Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS”: PIEKTAIS INFORMĀCIJAS VILNIS.LAERTU ATRĀS REAĢĒŠANAS VIENĪBA SAKAROS AR PLANĒTU ZEME

(caur Svetlanu Dračovu)

Dārgie draugi! Sveicam jūs!

Mēs gribam īstenot ar jums sakarus un nodibināt ne vienkārši stabilus sakarus, bet arī iekārtot pastāvīgu sazināšanos. Atļaujiet stādīties priekšā. Mēs esam Laertu Ātrās Reaģēšanas vienība. Mēs esam īpaša Starpgalaktiskā Laertu Dienesta apakšvienība. Ieradāmies uz planētu Zeme jūsu laika horizontā 17. augustā sagatavošanās pasākumu izpildei Kristāla Atomarusa aktivizācijai, kā arī aktīvākajai dalībai Atomarusa aktivizācijas Ceremonijā.

Mūsu parādīšanās uz planētas Zeme kļuva iespējama Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” iemiesoto kuratoru darba brīdī – telpas-laika koridora, kurš savienoja uz aktivizācijas darbu veikšanas laiku Zemi un Sīriusu “C”, izbūvēšanas procesā. Jā, jā, mēs atnācām no Sīriusa “C” Saules. Uz Saules ir dzīvība, un viņa daļēji atgādina jūsu zemes eksistences formu. Dzīvojam mēs piektajā dimensijā, pareizāk, dimensijā 5.5, tas ir, pārejas dimensijā no piektās uz sesto dimensiju. Tā ir svarīga piebilde, lai jūs saprastu: jūsu ceturtajā dimensijā jūs pagaidām nespējat ieraudzīt ar savām astronomiskajām ierīcēm mūsu Sauli. Jūs redzat Sīriusa “A” un Sīriusa “B” sauli, bet pagaidām neredzat Sīriusa “C” sauli, tas kļūs iespējams vēlāk.

Daudz kas izmainīsies jūsu dzīvē, kad beigsies apvienotais Projekts Lemūriešu un Hiperborejiešu kristālu aktivizācijā Austrumos un Rietumos. Aktivizēsies PKR 999. Savāksies kopā daudzdimensionālais cilvēces Genoms, sāks attīstīties jauni DNS slāņi, un hromosomu komplekts pārdzīvos izmaiņas. Un, lūk, kad visas šīs izmaiņas savāksies vienkopus, tad un tikai tad kļūs iespējama planētas Zeme kolektīvā Augšupcelšanās jaunajā Realitātes Koridorā uz piekto dimensiju.

Tas ir darbu plāns uz jūsu tuvāko nākotni. Taču gribu piebilst, iespējamas kustības gan uz vienu, gan uz otru pusi, tā kā periodiski parādās zināmas “programmas kļūmes” un neatbilstības “programmnodrošinājumā”.

Paskaidrošu sīkāk, ko mēs ar to domājam. Runājam par tiem momentiem, kurus nav iespējams paredzēt sākotnēji, tie ir redzami tikai vēlāk, notikumu bagātības sfēriskuma koncentrācijā uztveres nomales punktos. Tas nozīmē linearitātē, ka jebkuri neieplānoti traucējumi vai izmaiņas izpaužas zināmā tālumā no ieplānotā notikuma, ietekmējot šo notikumu nestandarta veidā. Tādejādi situācija var gan paātrināties, gan palēnināties vai izliekties. Un, lūk, tad mēs iesaistāmies darbībā, sākas darbs priekš mums, Ātrās Reaģēšanas Laertiem. Mēs parādāmies tajos mezglos, telpas un laika mezgla momentos, kur tad arī izpaužas “programmas kļūme”. Tādas kļūmes mēdz būt pa visiem Visumiem un pa visiem realitātes slāņiem. Taču atsevišķos gadījumos tām nav kritisks raksturs un neprasa ātru iejaukšanos. Vai vispār – kaut kādu iejaukšanos. Bet citos gadījumos iejaukšanās ir vienkārši nepieciešama. Tā tas arī notika Atomarusa aktivizācijas brīdī.

Mēs izmantojām korekcijas darbu veikšanas iespēju Kristāla Atomarusa aktivizācijas Ceremonijas veikšanas brīdī. Mūsu parādīšanās kļuva iespējama caur telpas-laika koridoru, kā Laertu smalkajos plānos, tā arī Zemes Laertu – Starpgalaktiskā Laertu Dienesta pārstāvju – izbūvētu. Gribam teikt, ka pa visu planētu tika uzsākti dažādi korelācijas darbi, saistīti ar telpas-laika kropļojumu un izliekumu aizvākšanu. Bez tam, tika sniegta palīdzība dažādām Zemes pasaulēm, kuras bija iesniegušas pieteikumus Galaktiskajā padomē par atbilstošu darbu veikšanu. Taču par to jūs saņemsiet informāciju pakāpeniski, samērā ar jūsu vispārējo Gaismas gatavību.

Mēs stājāmies kontaktā ar jūsu Zemes pārstāvjiem.

17. augusta brīdī mēs izsēdāmies dimensijā 4,5, tāpēc cilvēki, kuriem ir Garīgā redze, varēja mūs pamanīt. Izskatāmies mēs kā humanoīdi, kaut gan mūs nevar pilnībā pieskatīt cilvēku kategorijai. Mūsu virsējie slāņi ir jūsu ādas analogs, sastāv no plazmas-kristāliskām struktūrām. Jums viss tas izskatās, it kā mēs sastāvētu no kristāla, kaut gan mūsos nav ne grama šī materiāla. Un tam vajadzētu jums likt rasties vienai interesantai domai, kuru mēs pamēģinājām aiznest līdz mūsu Zemes kontaktētājiem. Jums zināmie kristāla galvaskausi (patiesie galvaskausi) – piemēram, galvaskauss Makss, visi viņi ir ārpuszemes, un tieši sīriusiešu izcelsmes. Nejauciet ar zemes viltojumiem, kuri tika radīti patiešām no kristāla ar dimanta griežņu palīdzību un kuri ir skaidri rokām taisīti un diskreditē pašu kristāla galvaskausu – šo zināšanu nesēju un transformatoru – ideju. TĀ KĀ KRISTĀLA GALVASKAUSI, KURI NĀCA MAIJU LAIKMETĀ UZ PLANĒTU Zeme, patiešām ieradās no SĪRIUSA vai, PAREIZĀK SAKOT – NO SĪRIUSA “B”. Tā bija delfīnu civilizācija, kura nodeva jums tādu sveicienu.

Kāpēc tad galvaskausi ir līdzīgi kā cilvēkiem, ja nodeva delfīnu civilizācija? Atbilde ir visai vienkārša. Delfīni bija vienīgi pārraidītāji, bet ne zināšanu par galvaskausiem nesēji. Viņi spēja nodot viņus uz Zemi, izmantojot savus delfīnu sakaru kanālus. Šajā gadījumā viņi spēlēja pastnieku lomu. Bet īstie galvaskausu radītāji bija Sīriusa “C” dzimtā humanoīdu rase. Tādejādi, humanoīdie cilvēki uz Sīriusa – tie ir kristāliski cilvēki, tas ir, izskatās kā humanoīdi ar plazmas-kristālisko apvalku, atgādinošu pēc sastāva Zemes kristālu. Un galvaskausu sastāvs patiesībā ir plazmas-kristālisks. Lai gan daudzi uzskata to par KRISTĀLISKU!

Redzat, kā viss ir savstarpēji saistīts un savstarpēji sirsnīgi? Kā ir saistītas un savstarpēji saplūst viena ar otru sīriusiešu un zemiešu civilizācijas! Jā, jūs teiksiet, ka sīriusiešu civilizācija tad arī bija viena no zemiešu civilizācijas ciltsmātēm. Tas ir tā. Taču vajag atzīmēt apbrīnojamu faktu, ka zemiešu civilizācija attīstoties ienesa daudz jauna sīriusiešu civilizācijas attīstībā. Mēs izmantojam noteiktas jūsu novitātes un sasniegumus. Par tiem saruna būs vēlāk, kad mēs spēsim nodibināt ciešāku un noturīgāku saikni ar Gaismas Darbiniekiem uz Zemes.

Jūsu pārstāvji uz Zemes no Laertu sastāva pagaidām vēl ir tikai mūsu pirmie kontaktētāji, taču mēs plānojam sākt šo kontaktu paplašināšanu. Bet pagaidām mēs atgriežamies pie sarunas par Atomarusa aktivizācijas Ceremoniju.

Kas notika kristāla aktivizācijas brīdī? Bija savākts milzīgs daudzums galaktiskās reaģēšanas un Galaktikas Piena Ceļš galaktisko dienestu spēku. Bija šeit arī citu Zvaigznāju un Galaktiku pārstāvji, tā kā tas ir bezprecedenta paņēmiens kristālisku Būtņu atdzīvināšanā no Somadhas stāvokļa. Pagaidām tāds paņēmiens ir pielietots vairākas reizes, taču ievērojami vienkāršotākā variantā, kad aktivizējās ne kristālu tīkls un nebija tāda ilgstoša laika pārrāvuma pēc jūsu lineārā rēķina, nebija tādas svārstības ilguma ziņā laika un telpas sfēriskuma ietvaros. Vajag atzīmēt, tā ir jūsu etapa un attīstības unikāla īpatnība jūsu apbrīnojamās planētas Augšupcelšanās ceļā.

Mēs atgriežamies pie 18. augusta brīža. Aštara flotes turēja telpas RADĪŠANAI. Viņu loma bija optimāla balansa starp ātrās reaģēšanas spēkiem un visu Dienestu, kuri bija iesaistīti darbā, darbībām uzturēšanā. Viņas pēc būtības bija visu Ceremonijas brīdī noritošo procesu galvenie koordinatori. Tas bija fantastisks skats gan no notiekošā skaistuma redzes viedokļa, gan no apjomīguma un skatāmības redzes viedokļa. Jums pašiem bija redzams un zināms notiekošais. Katrs no Ceremonijas dalībniekiem, gan tieši Kremenčugas ūdenskrātuves teritorijā, gan arī teritorijās, attālinātās no tās, bija apbrīnojamu notikumu un pārvērtību liecinieks. Viss bija redzams un zināms par izmaiņām, kuras sāka notikt pašā KRISTĀLĀ ATOMARUSĀ. Viņš sāka atdzīvoties un pārvērsties pilnvērtīgā dzīvā organismā. Viņš tagad atrodas transformācijas no pusaizmiguša režīma, kurā aktivizācijas pasākumi aizveda viņu līdz galīgai funkcionēšanai, stāvoklī. Viņam vajag zināmu laiku adaptācijai, un tāpēc mēs lūdzam jūs spert noteiktus soļus viņa aizvešanā līdz galīgi darbaspējīgam stāvoklim. To ir iespējams izdarīt ar jūsu parastajām Gaismas darba metodēm.

Atomarusa aktivizācijas procesā mēs veicām noteiktas korekcijas, lai izskaustu “programmnodrošinājuma” izliekumu, izsaucošu traucējumus jaunā Visuma 16-dimensiju darbā. Pareizāk, mūsu VISUMA 13 dimensiju sasaistē AR TRIM JAUNĀM DIMENSIJĀM, KURAS IR KLĀTESOŠAS JAUNAJĀ VISUMĀ NĀKOTNĒ. TAS KĻUVA IESPĒJAMS VIENĪGI, PATEICOTIES VISU GAISMAS DARBINIEKU, KURI PIEDALĪJĀS AKTIVIZĀCIJĀ SAVU AUGSTĀKO “ES” LĪMENĪ UN KURIEM BIJA IESPĒJA BŪT MŪSU KORIĢĒŠANAS DARBU TIEŠIEM DALĪBNIEKIEM, SASKAŅOTAM DARBAM. BET JŪSU AUGSTĀKIE “ES” PIEDALĪJĀS PAŠĀ LABĀKAJĀ UN PIEMĒROTĀKAJĀ VEIDĀ SASAISTĪTO DIMENSIJU SASKAŅOŠANAS PASĀKUMOS.

Lielu lomu tajā nospēlēja “Nulles punkts” – gan kā “nulles punkta” portāls, gan arī pats iemiesotais “Nulles punkts”, kurš Visuma izvērsuma brīdī deva iespēju mums veikt nepieciešamos pārejas darbus visu koriģējošo momentu un sakaru sakārtošanā un veikt tos izvērsuma caur “Nulles punktu” brīdī. Tādejādi laika skaitīšana sākas no nulles un tagad iet līdz 16. dimensijai bez kaut kādiem izliekumiem un savijumiem. Viss ir izlīdzināts un nofiksēts atbilstoši jaunā Visuma radīšanas sākotnējiem plāniem.

Un mēs apsveicam jūs ar šiem apbrīnojamajiem rezultātiem un šo kolosālo sasniegumu!!!

Pateicamies jums, mūsu dārgie draugi, Gaismas Darbinieki, kuri piedalījās Kristāla Atomarusa aktivizācijas darbā. Mēs redzam mūsu kopīgajā un efektīvajā darbā mūsu tālāku kopīgu sasniegumu ķīlu. Paliekam ar jums sakaros un pilnā uzticībā un mīlestībā pret jums.

Jūsu draugi no Sīriusa “C”.

Tajs, Lija un Karolīns,

Ātrās Reaģēšanas Laertu pārstāvji.

20.08.2012  Tulko:Jānis Oppe

http://www.magnitiduha.info/archives/3508

Print Friendly, PDF & Email