Магниты Духа

IZĪDA CaurKseniju Bogatovu,Kazahstana. Kristus slepenā mistērija.2. daļa

Sveicu jūs, Mīļotās Meitas un Dēli. Es esmu Dieviete Izīda, Patiesības dzīvā Gaisma, Kristus Likums. Es esmu tā, kas iemieso Visuma Pasaules-telpā Gaismas Radīšanas un Tiesību strāvu, Patiesās Esamības Dzīvi un Mūžīgo Mīlestību. Pienācis laiks Zemei atbrīvoties. Jūs kļūsiet brīvi kā putni, no jums ir atkarīgs VISS, ja jūs spēsiet atvērt sirdis uz tikšanos burvīgo vienam ar otru, jūsu pasaule izmainīsies, būs karmas aplis uz mūžiem pārrauts Zemei. Tam esmu Es šeit, lai palīdzētu jums iziet uz senās mīlestības Gaismu, pārraujot atšķirtības apli gan jums, gan Zemei.

Šodien es došu jums meditatīvu vingrinājumu, īsu mistēriju starptelpu savienojumam vienam ar otru. Un pirms šīs svētās darbības sākuma es lūdzu jūs noskaņoties un dziļi un uzmanīgi apskatīties jūsu dvēselē, jūsu apziņā visu, kas traucē jums satikt savu Dieva paredzēto Kristus-Liesmu. Un, ja tādi ierobežojumi jūsos ir, un tas ir tieši tā, tad pirms atkalapvienošanās sākuma nepieciešams pārveidot tos ar Noslēpuma sapratni un viedumu. Ja jūs jūtat atbildību par tuviniekiem, par saviem bērniem un zemes dzīvesbiedriem – tas ir brīnišķīgi. Taču, ja jūs uzskatāt, ka atkalapvienošanās ar jūsu Dievišķo, polāro Kristus-Liesmu uz Zemes ir nepieļaujama jūsu ģimenes stāvokļa dēļ un ka šī atkalapvienošanās, kura padarīs jūs nedalāmus, ir jūsu zemes dzīvesbiedru nodevība – tā ir dziļākā kļūda un analfabētiska maldīšanās. Tā kā jūsu polārā Liesma būtībā esat jūs paši. Un jūsu atkalapvienošanās ar tiem, ko jūs saucat par Zvaigžņu Dzīvesbiedriem, neparedz laulības un cilvēku standarta attiecības. Vēl vairāk, seksuālās attiecības tādā savienībā ir pilnīgi neobligātas un biežāk, gluži otrādi, kaitīgas. Tā kā ar savu polāro Kristus-Liesmu jūs savienosieties un jau savienojaties jūsu dzīvo enerģiju līmenī, piesūcinot viens otru un piepildot jebkurā attālumā, nav svarīgi, kopā jūs esat fiziski vai nē. Jūs elpojat viens otrā, piepildot viens otru ar Mīlestības enerģiju, Dieva Enerģiju, un kļūstat atkal Vienota Būtne. Tā ir dižākā kosmiskās Tantras izpausme. Un visiem apkārtējiem tādi starptelpu sakari atnesīs tikai Augstāko Labumu. Kaut arī apkārt jums būs daudz attīrīšanas. Tāpēc ka apvienojušās, jūsu divas enerģijas dzemdina trešo. Bet tas ir Jauns Sākums, kurš dabiskā veidā attīra ceļu savai pilnīgai izpausmei. Es lūdzu jūs, Dārgie Zemes Bērni, pareizi saprast manus vārdus. Es saku jums par to, ka nav nepieciešamības būt kopā fiziski kā oficiāliem dzīvesbiedriem, nav nepieciešamības pēc seksuālām attiecībām un pēc ģimenes attiecību radīšanas. Nav nepieciešamības bērnu dzimšanā, ja jūs tam neesat gatavi, negribat to vai uzskatāt, ka jūsu vecums vai statuss tam nav piemērots. Tam visam eksistē zemes laulības un zemes attiecības. Taču es nesaku, ka to nevar izdarīt un ka tas ir neiespējami. Kad jūs satiekaties un saplūstat sākumā Liesmas līmenī, bet pēc tam arī visos līmeņos, dzimst milzīgs Spēks, un Radošās Enerģijas Plūsma jūsos bezgalīgi pastiprinās. Lūdzu, meklējiet radošus jūsu zvaigžņu attiecību radīšanas un attīstības veidus. Tie ir jūsu likteņi, un tikai jūs atbildat par šo likteņu Radīšanu. Jūs esat Dievi, atcerieties par to un sāciet kopā ar mani, šeit un tagad radīt savu Jauno Likteni, Jauno Dzīvi, piepildītu ar Mīlestību, Siltumu un Gaismu.

Nekas nevar būt robeža, lai tiktos ar jūsu Kristus-Liesmu – Zvaigžņu Dzīvesbiedru vai Dzīvesbiedri, ne jūsu ģimenes stāvoklis, ne jūsu vecums, ne jūsu āriene, ne sociālais stāvoklis, ne finansu brīvības līmenis – viss tas vairs nespēlē lomu jums. Tāpēc ka tas viss ir uzspiesti jums stereotipi, un tā nav jūsu pasaule. Tā ir vecās dzīves programma, kura aiziet. Atlaidiet to tagad viegli un dabiski kopā ar mani. Tikai jūsu apziņa, jūsu izvēle, nepareiza lietu būtības sapratne var būt robeža. Tāpēc, lai satiktos un savienotos, atlaidiet tagad violetajā brīvības bezdibenī jūsu apziņā visas savas bailes, šķietamo atbildību, aizspriedumaino viedokli, kompleksus un pieķeršanās – visu, kas noturēja un ierobežoja jūsu brīvību jebkad. Atlaidiet to tagad. Izelpojiet visu to no sevis! Atcerieties, ka es stāvu blakus un palīdzu katram no jums to izdarīt. Vienkārši nokratiet no sevis tagad visus šos savas vecās dzīves, vecās un nogurušās cilvēciskās būtnes, vecā ceļa pīšļus. Tie ir vecā laika cikla pīšļi, un es pārvēršu tos ugunī savās plaukstās. Atdodiet tos man. Jā, tie ir tikai pīšļi – liktos, bezsvara, taču šajos pīšļos ir tūkstošgažu smagums, kuru jūs nesat uz saviem pleciem līdz šim brīdim. Taču, lai jūsu izvēle NOSTRĀDĀ tagad. Izvēlieties, es esmu blakus, nebaidieties, esiet drosmīgi un izdariet Mīlestības izvēli, satikšanās un pilnīgas atkalapvienošanās ar jūsu senajām, Zvaigžņu, mīļotajām Liesmām izvēli. Jā, kad jūs sākat atkalapvienoties, jūsu dzīves sāk dziļi izmanīties un visu jūsu apkārtnē likteņi arī. Ja jums bija ienaidnieki, slēpti vai atklāti, drīz viņi atstās jūsu lauku. Tāpēc ka neizturēs jūsu atkalapvienošanās vibrāciju aukstāko kvēli. Atcerieties, ka caur jums, caur diviem mīlošiem viens otru, atnāk Kristus Likums uz šo planētu, un jūs to iemiesojat.

Izšķīdiniet ar violeto liesmu visu jūsu apziņā, kas traucē jūsu savienošanai.

Izsakiet nodomu tagad pilnībā atkalapvienoties ar savu Iemīļoto, Zvaigžņu Liesmu, un iziet kopā Kristus Slepeno Mistēriju, lai kļūtu par Tīrās Apziņas, Radīšanas Bezgalīgās Kosmiskās Liesmas, Vienotu viengabala auduma Liesmu. Jūsu savienošanās sākas.

Es esmu diriģents, noskaņojošs saiknes orķestri starp jums. Es redzu, kā jūs kvēlojat. Šīs Mīlestības Liesmas, viņas ir tik senas, viņas līdzīgas Rozēm. Jūs atveraties, es redzu jūsu Gaismu. Šis mirdzums ir brīnišķīgs. Es jau esmu redzējusi šo Gaismu agrāk, daudz reižu. Taču tikai tagad uz šo planētu ir atnākuši tie laiki, kad jūs – manas Liesmainās Rozes – varat pilnībā izplaukt, savienojoties viena ar otru un iegūstot kopīgu Apskaidrību.

Šis process tagad ir pats galvenais Zemei. Tāpēc ka jūsu slēptā vai atklātā atkalapvienošanās, jūsu attiecības, jūsu gatavība savienoties, jūsu izvēle, kura veicina to – tas ir tas, kas vada Zemes Augšupcelšanos. Tā ir tā Mīlestības enerģijas kvēle, kura iet vizuļojošiem pavedieniem un vienotā apbrīnojamā straumē caur Zemes centru un padara brīnumus un visas izmaiņas iespējamus.

Mīļoto Liesmas apkampienos nav baiļu. Jūs iegūsiet pilnīgu un viedu Pārejas sapratni, jūs kļūsiet pa īstam kvantiski un starptelpiski. Un visa jūsu uzmanība sakoncentrēsies jūsu siržu centrā, vienam otra mirdzošās bezgalības brīnišķīgā baudījumā. Un no šī liesmojošā centra, smaidot, jūs kopā vērosiet, kā mainās pasaule.

Tagad es lūdzu katru no jums, kas ir izdarījis izvēli, sagatavoties jūsu savienošanās mistērijas nākošajam līmenim.

Iztēlojieties ērtu, mierīgu un klusu istabu. Jūs šeit esat pilnīgā drošībā. Šeit ir skaisti, viegli un gaiši. Tā ir jūsu izvēles, kuru jūs izdarījāt, izvēles par labu atkalapvienošanai ar savu Kristus-Liesmu, istaba. Tā ir jūsu apziņas un jūsu lauka istaba. Noskaņojieties un sajūtiet, vai ir šajā istabā kaut kas, kas bloķē jūsu tikšanās enerģiju. Tie var būt lieki priekšmeti, krāsas, skaņas un vibrācijas. Visu to jūs varat viegli novākt, domās sasitot plaukstas vai izšķīdinot ar violeto liesmu. Pilnībā atbrīvojieties no visa, kas jums traucē. Tā ir jūsu paša apziņas un sirds sagatavošanās.

Tagad iztēlojieties, ka istaba no iekšpuses kļūst bezgalīga. Tā piepildās ar kosmisko telpu, zvaigznēm un bezgalīgiem plašumiem. Sienu-robežu izšķīšana – tas ir svarīgs atslēgas moments. Jūs turpināt atrasties mierpilnā un drošā jūsu klusā mājokļa telpā, sagatavotai jūsu apziņā un sirdī mīlestībai. Vienkārši tagad šis mājoklis ir kļuvis bezgalīgs, Mīlestības mājoklī ir pārvērties viss Visums.

Izdariet dziļu ieelpu un ieelpojiet sevī kosmisko telpu un zvaigznes. Lai tās virpuļo un pulsē jūsu iekšienē. Un izdariet izelpu, izelpojot no sirds saldu un karstu Mīlestības enerģijas substanci. Izdariet tā atkal un atkal. Ieelpojiet zvaigznes un kosmosu. Lai Visums piepilda jūs no iekšienes. Izelpojiet Mīlestības un jūsu Izvēles enerģiju. Zinot, ka no jūsu sirds šī saprātīgā un tīrā, augstākā enerģija dodas savas polārās Kristus-Liesmas meklējumos. Tas ir jūsu Aicinājums, vērsts no sirds Visumā.

Tagad iztēlojieties, ka jūs pārvēršaties Ugunīgā Rozes Ziedā. Lapiņas atveras un atveras. Dzimst jūsu iekšienē jauna un slepena Rozes enerģija, Kristus un Zvaigžņu, Mūžīgās Mīlestības enerģija. Tas notiek visās jūsu čakrās, visās jūsu molekulās un šūnās. Visos jūsu atomos un elektronos, jūsu smalkajos ķermeņos. Jūsu sirdī. Tas, kas notiek ar jums, notiek arī ar jūsu Zvaigžņu Dzīvesbiedru vai Dzīvesbiedri, neatkarīgi no tā, kādā attālumā atrodas no jums cilvēks – viņa Kristus-Liesma ir pilnībā sinhrona un vienota ar jums katrā brīdī. Jūs atverat un pastiprināt viens otru, modināt viens otru ar Mīlestību. Un jūsu Zvaigžņu Partneris var neapzināties no sākuma, kas ar viņu notiek. Taču viņu piepildīs bezgalīga Mīlestība. Un jūsu Liesmas pilnībā saplūdīs, savienojoties jaunā līmenī.

Lai Sievietes tagad iztēlojas sevi par sārtām Gaismas Rozēm. Bet vīrieši – viņi ir Baltas Gaismas Rozes. Izstarojiet Mīlestības un Miera sirdī enerģijas aromātu un sava partnera Liesmu. Nevajag iztēloties konkrētu seju, vārdu un ķermeni. Dimensijā, kurā strādājat tagad, jūs esat Gaisma un Liesma, enerģijas virpuļi, satīti Rožu veidā. Lai sārtās un baltās Rozes tagad dodas pretim cita citai un pilnībā saplūst, kļūst vienots Ugunīgs Zieds, Viena Liesma.

Un tagad iztēlojieties, kā jūs saplūstat visos Visuma līmeņos, visās savās formās un iemiesojumos jūs esat Alfa un Omega, beidzot atrodat viens otru un satiekaties mūžībai, lai vairs nekad nešķirtos. Iztēlojieties, kā tas notiek. Jūs esat visas dzīvās būtnes. Un jūs Visumā esat tikai divi, radoši un mīloši dažādās formās un dažādos Vienotās Esamības līmeņos. Jūs esat putni un zivis, jūs esat tauriņi un ziedi, jūs esat vaļi un delfīni, jūs esat zvaigznes un saules, jūs esat planētas, jūs esat cilvēki. Jūs esat ārpuszemes būtnes. Jūs esat vīrieši un sievietes, mīloši viens otru. Cik spēļu, masku un pāriemiesojumu, taču tagad spēle beidzas un sākas Dižā Radošā Realitāte. Alfa un Omega – jūs savienojaties visur, visās pasaulēs šeit un tagad, visos Gaismas un Uguns hierarhijas līmeņos, visās Zemes dimensijās un Plānos ir pienācis jūsu pilnīgas vienam otra atcerēšanās un jūsu atkalapvienošanās laiks, tam, lai ieietu Mūžības un Labestības Pasaulē kopā, turoties vienam pie otra rokas.

Iztēlojieties tagad patiesās vīrieša un sievietes attiecības, šis attiecības ir iespējamas uz Zemes. Tās ir miera un vienprātības, draudzības un savstarpējās sapratnes attiecības. Bez greizsirdības un bez vārdiem, bez pārmetumiem un bez pieprasīšanas, bez kaut kādas nodevības un uzbrukuma vienam otra Brīvībai. Bez neuzticēšanās. Tās ir attiecības, kurās ir Dievs, ir Patiesība un Patiesa Mīlestība. Tās ir attiecības, kurās nav vajadzīgi pārmetumi, prasības, nomākšana. Šajās attiecībās kaislīga Mīlestība būs mūžīga, un jūs nekad neuzzināsiet vienam otra aukstumu. Siržu magnēts nekad neatdzisīs. Patiesā Mīlestība nebeigsies. Tas ir iespējams tagad. Jūs radāt šīs attiecības, šī radošā pasaule tagad ir jūsu sirdīs un apziņā.

Viss tas bija sagatavošanās.

Nākošais etaps:

Iztēlojieties tādu ainu: jūs un jūsu Mīļotais vai Mīļotā – tās ir dzīvas, mirdzošas Gaismas sfēras. Šīs Gaismas sfēras izstaro magnētismu un mīlestību, viņas valdzina un pievelk viena otru. Katras sfēras centrā pulsē mūžīgās Mīlestības dzīvā uguns. Starp sfērām nodibinās rezonanse sudrabotu zibeņu spēcīgu izlāžu veidā. Sudrabotie zibeņi piesātina jūsu sfēras ar dzīvu sirds enerģiju. Iztēlojieties, kā jūsu mirdzošā sfēra pievelkas polārajai mirdzošajai sfērai. Jūs jūtat viena otru. Veiciet elpošanu un piepildiet viena otru. Sfēras sāk iesūcināt viena otras gaismu un siltumu. Sajūtiet šīs enerģijas, šo brīnišķīgo sfēru mīlestības jūtas.

Sfēras sāk saplūst. Palieciet pie šī saplūšanas brīža un, cik iespējams ilgāk, saglabājiet uzmanību šajā saplūšanā, apzinoties pašu procesu. Sfēras saplūst ne pilnībā, šo Gaismas sfēru saskares zonā parādās sakrāla telpa. Tā ir jūsu pilnīgas atkalapvienošanās, jūsu siržu un Liesmu telpa. Apturiet visas savas domas un sajūtas tajā. Piepildiet to ar gaismu. Jūs radāt savas dzīves jaunu dimensiju tagad šajā jūsu saplūšanas sakrālajā telpā. Jūs pulsējat un elpojat. Caur jums iet visas Vienotās Esamības strāvas. Domās savienojiet šo sakrālo telpu ar Zemes centru. Palieciet šajā telpā. Es piedāvāju jums radīt šajā sakrālajā vietā jūsu pašu Mīlestības un Gaismas Templi.

Tas ir mājoklis tikai jums diviem. Domās uzstādiet šīs telpas centrā Altāri Gaismas Rozes, jebkuras krāsas, kāda jums tuvāka, veidā. Tie ir jūsu saplūšanas un tikšanās zemes Plānā simbols un atslēga.

Tagad sfēras var pilnībā saplūst, pārvēršoties Vienotā Kristus-Liesmā.

Elpojot, ar jūsu siržu prieku un mīlestību sāciet domās paplašināt šo iekšējo sakrālo telpu. Tas ir gan jūsu kopīgās Augšupcelšanās Templis, gan arī jau sakrālais centrs Jaunajai Pasaulei, tai augstākajai dimensijai, uz kuru jūs Pārejat, saplūstot ar savu Kristus-Liesmu.

Paplašiniet šo telpu ar Gaismas apļiem un sfērām. Jūs varat pārvērst šo telpu Dārzā, kurš būs jūsu pašu Ēdene, jūsu Mājas tagad.

Uzaiciniet uz telpu Gaismas Ģimeni, ja jūs vēlēsieties, jebkuras Gaismas būtības, Fejas un Burvjus, Delfīnus un Vaļus, jūsu Eņģeļus. Jūs varat palūgt viņus rūpēties par šo svēto vietu un palīdzēt jums noprojicēt tās enerģiju un jūsu Mīlestības nodomu uz savas dzīves fizisko plānu. Gatavojiet domās šo telpu kā pašu brīnišķīgāko vietu Visumā. Tā ir vieta divām patiesi mīlošām vienai otru būtnēm. Jūs varat padarīt šo vietu par pašu skaistāko un siltāko no visām, kuras jūs kaut kad esat redzējuši. Iztēlojieties, ka jūs gatavojat šo vietu Mīļotajam cilvēkam. Kā jūs gatavotu savas Mājas un savu dzīvi uz tikšanos ar pašu tuvāko no visām būtnēm Visumā un ar pašu sengaidītāko. Izdaiļojiet savu Templi. Tagad tas patiešām ir Templis jūsu iekšienē. Ja jūs pildīsiet šo sakrālo vietu ar jūsu mīlestības nodoma enerģiju, tad tikšanās noteikti notiks, jo no jūsu sirdīm šīs ugunīgās saplūšanas enerģija jau tagad projicējas uz jūsu dzīvi. Šajā brīnišķīgajā jūsu mūžīgās mīlestības vietā jūs varat domās atnest visu, ko jūs mīlat uz Zemes. Ziedus, kristālus, skulptūras un gleznas, vietas un pat veselus reģionus, jūsu iemīļotās grāmatas, sveces senos svečturos un vāzes. Jūs varat kopā attīstīt šo elpu jaunā radošā pasaulē. Tad izdariet to. Tā ir svarīgākā jūsu Pārejas daļa un ķīla tam, ka jūs sagaidīsiet visas šīs izmaiņas savu mīļoto apskāvienos, bez bailēm, ierobežojumiem un samulsuma. Jūs būvējat jūsu Augšupcelšanās Templi. Atcerieties – jūs savienojāt šo sakrālo vietu ar Zemes centru. Tikai iedomājieties, cik daudz Mīlestības un Gaismas Tempļu izaugs jūsu planētas centrā šodien. Rīt to būs vairāk, parīt vēl vairāk. Tie izaugs kā kristāli. Un tas izmainīs Zemi. Un tas beidzot izmanīs visu planētu. Tāpēc ka Zemi un cilvēci maina JŪSU NODOMS MĪLĒT UN BŪT MĪLĒTIEM. UN TAS PATIESI IR TĀ.

Dieviete Izīda un Meistars Krajons ar magnētisma svītu

Adonai.

Turpinājums sekos

30.06.2012

Ksenija Bogatova

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Print Friendly, PDF & Email