Магниты Духа

Savstarpējās attiecības starp cilvēkiem iziešanas no dualitātes periodā. SEN-ŽERMENS

caur Marinu Šulcu
1. daļa

Mani dārgie Eņģeļi! Šodien mēs esam spiesti turpināt sarunu ar jums par to, ka dualitātes enerģijas joprojām vada jūsu tiekšanās, rīcības dzīvē un ienes nopietnu disharmoniju jūsu savstarpējās attiecībās. Īpaši gribu atzīmēt tādas disharmonijas esamības faktu starp Gaismas Darbiniekiem. No vienas puses, jūs strauji kāpjat Gaismā, bet no otras puses – jums daudziem vēl saglabājas tendence lolot tās enerģijas, kuras uzturēja jūsu duālo stāvokli. Tamlīdzīgs pretrunīgs stāvoklis un atbilstoša tam uzvedība nodara nopietnu zaudējumu visai gaismas kustībai, gan arī visai cilvēcei kopumā.

Sākšu ar to, kas jau ir bijis vairākkārt jums teikts, īpaši daudz no Krajona puses. Dualitātes enerģijām tagad nav atbalsta kopumā uz planētas. Planetārajā mērogā Mēs jau sen esam izspieduši tās no daudzām dabas valstībām. Daudz kas planētai ir izmanījies līdz nepazīšanai, kaut gan jums, iespējams, arī nav redzamas šīs pārmaiņas. Dabas valstības, izņemot cilvēcisko, ļoti viegli un ar prieku pāriet un atnākušajām jaunajām enerģijām un bauda savu jauno statusu. Kas tad notiek ar cilvēci? Viņa ir iestrēgusi vecajos domāšanas, uzvedības un, īpaši, savstarpējo attiecību starp cilvēkiem stereotipos. Es gribu to paskaidrot īpaši sīki, tāpēc ka tieši jūsu savstarpējo attiecību zonā tad arī guļ pati lielākā dualitātes enerģiju noturēšana. Ja ņem pašas galējās cilvēciskā egoisma un ienaida citam pret citu izpausmes, tad kari, noritošie, kaut arī lokāli, uz planētas, dod pareizu Manis teiktā raksturojumu. Taču tā ir tā parādība, no kuras aiziet būs sevišķi grūti, taču aiziet nāksies neizbēgami. Es tagad gribētu pievērst jūsu uzmanību jūsu savstarpējām attiecībām ģimenē, sadzīvē, sociumā, kā arī Gaismas Darbinieku savstarpējām attiecībām viņu izpildāmajā planetārajā darbā. Visiem cilvēkiem vēl ir ļoti liels veco enerģiju potenciāls, no kura jūs nekādi nešķiraties. Taču tajā tad arī ir jūsu galvenais darbs šajā laika brīdī. Un tas ir pilnīgi izpildāms! Jā, par to tagad tad arī parunāsim. Gribu, aizsteidzoties uz priekšu, teikt, ka, atstrādājot uz šiem, kā liktos, sīkumiem savas savstarpējās attiecības, katrs ienesīs gigantisku ieguldījumu attiecību starp cilvēkiem kopumā un ar tuviniekiem – konkrēti, izmainīšanā.

Sākšu ar to, kas guļ jūsu savstarpējo attiecību virspusē. Un tā ir nesapratne par to, ka jūs visi jau izmaināties milzīgā ātrumā. Un ne tikai Gaismas Darbinieki, bet visi cilvēki. Un tajās nopietnajās pārmaiņās strādā tieši jaunās enerģijas. Un Beznosacījuma Mīlestības Enerģija klauvē pie cilvēku sirdīm. Nevajag to vienkārši deklarēt. Vajag atvērt tai savu sirdi un izbaudīt to miera un līdzsvara stāvokli, kuru viņa nes sev līdz. Un tikai tā jūs spēsiet saprast citam citā to, kā agrāk vai nu nebija, vai arī jūs to savos draugos un tuviniekos nemanījāt. Pavisam nemanījāt. Bet ir tik vienkārši – ņemt un pameklēt cilvēkā pašu galveno. To visgalvenāko, kas aizēnos visus viņa trūkumus un vēl neatstrādātās rakstura negatīvās puses. Paturiet savu uzmanību cilvēka visgalvenākajai, visbrīnišķīgākajai īpašībai! Ieskatieties šajā īpašībā. Paskatieties uz šo cilvēku citām acīm – ar Mīlestības Enerģiju pārvērsta viņam tuva darbinieka vai radinieka, vai vienkārši paziņas acīm. Pašu brīnišķīgāko cilvēka īpašību palieliniet un uzskatiet, ka to vajag godāt, sargāt, un pieņemt šo cilvēku pēc viņa visbrīnišķīgākās īpašības. Sāciet ar to, bet pēc tam iesim tālāk savā analīzē un savos pārkārtojumos jaunajās enerģijās. Pēc tam uzdodiet sev jautājumu – vai vajag šajā cilvēkā redzēt kaut kādu savam Es draudu? Draudu būt kaut kur apietam, aizvainotam, traumētam vai apspiestam? Jā, atbildes jums var rasties dažādas. Taču ne vienmēr steidzieties teikt – “O! Viņam ir negatīvas īpašības! Un tās traucē man būt ar šo cilvēku labās attiecībās!” Ejot tālāk cilvēka, ar kuru jums vajag būt normālās, harmoniskās attiecībās, analīzē, jums ir jāatzīstas, kā jūs paši ietekmējat šajā cilvēkā vai nu viņa teicamo īpašību, vai arī negatīvo, izpausmi Vai jūs paši neprovocējat tieši viņa rakstura negatīvo iezīmju izpausmi? Jo bieži taču tieši tā arī ir! Pēc šīs godīgās atzīšanās sava Es priekšā izdariet secinājumu par to, kā jums vajag būvēt attiecības ar šo cilvēku, lai atklātu vienīgi viņa teicamās īpašības. Pie tam, Es domāju, ka jūs pilnīgi saprotat, ka savu Augstāko “Es” līmenī jums nav ar šo cilvēku nekādu domstarpību. Un tas ir tiesa! Un tieši tam ir jums jāpalīdz! Tagad, kad katram cilvēkam ir nepieciešams aizvērt kanālus dualitātes enerģiju darbībai jūsos, ir ļoti svarīgi veikt gan pašanalīzi, gan attiecību ar citiem cilvēkiem analīzi. Krajons ir jums teicis vairākkārt, ka dualitātes enerģiju atlieku konteiners ir pirmkārt cilvēki, īpaši mentālajā un emocionālajā plānos. Un tāpēc pieejiet lietpratīgi gan savu, gan svešu īpašību atstrādē. Nē, jums nav jāatstrādā rakstura negatīvās puses citu cilvēku vietā. Taču palīdzēt viņiem tā, kā Es jau teicu, ir nepieciešams. Tagad cilvēkos mostas garīgums. Ar tādiem cilvēkiem vajag īpaši strādāt saudzīgi, neatgrūžot viņus. Bieži garīgi pamodušies cilvēki uzreiz metas pildīt gaismas darbu, aizpildot ar to daudzu gadu miegā garām palaistās iespējas. Taču viņiem reizēm nav pieredzes un savu spēku samērojamības ar paņemto darbu. Viņiem ir grūti saprasties ar pieredzējušiem Gaismas Darbiniekiem. Skatāties uz viņiem kā uz bērniem, kas pamodušies. Neatraidiet viņu pūliņus! Ar tādiem cilvēkiem vajag vest īpaši rūpīgas sarunas, nepazeminot viņu cieņu un labās īpašības. Viņiem reizēm nav ne jausmas, ka viņus vada vecās enerģijas. Pieradiniet viņus pie domas par noritošajām pārmaiņām un palīdziet viņu pārkārtojumiem. Taču kāpēc Es par viņiem sāku runāt? Jo uz Zemes taču daudz ir arī tādu cilvēku, pat vēl nepamodušos. Bet mēs runājam par savstarpējo attiecību dziedināšanu! Jā, bet kādu piemēru pauž pieredzējušie Gaismas Darbinieki jauniņajiem, kas tikko ieradušies? Domājiet par to pastāvīgi. Vai svarīgi viņiem zināt par pārmaiņām un redzēt jauno enerģiju darbības konkrētus piemērus? Jā, ļoti svarīgi.

Sākšu atkal dot padomus jums savstarpējo attiecību atstrādei un pilnīgai duālo enerģiju izspiešanai. Izejiet varbūt no savstarpējo attiecību ideālā tēla. Bet, kādas tās būs, pat, kādām tām jābūt jaunajā Beznosacījuma Mīlestības Enerģijā? Aizdomājieties par to uzreiz, neatliekot uz vēlāku laiku. Šīs Mīlestības Enerģija darbosies tikai tad, kad jūs nekādus nosacījumus neuzstādīsiet cits citam jūsu savstarpējo attiecību veidošanā. Nekādus! Mīlēts ir katrs cilvēks! Kad viņam tas būs zināms un viņš pats nostāsies attiecībā pret citiem tādā pozīcijā, tad sāks atrisināties pakāpeniski daudzi cilvēciskie konflikti, kuri līdz šim laikam ir cilvēces čūlas. Tajā skaitā arī kari. Protams, ir daudz spēku, kuri mākslīgi jūsos uztur saspringumu un neapmierinātību citam ar citu. Taču jums, Gaismas Darbinieki, pirmkārt nevajag ar savām domām un emocijām atbalstīt šīs vecās dualitātes, sadalījuma enerģijas. Ejam tālāk. Tikko kā jūs sapratīsiet, ka Augstāko “Es” līmenī jums visiem dalīt nav ko, tad uzreiz sagribēsies likvidēt visas nesaprašanās zemes dzīvē. Un šo vēlēšanos padariet par vadošo jūsu dzīvē. Tāpēc ka visām spriedzēm, kuras eksistē cilvēku sabiedrībā, ir saknes cilvēciskajās attiecībās un to izmaiņu gribēšanā vai negribēšanā. Jā, motivācijai ir jābūt skaidrai. Izsakiet Nodomu atbrīvošanā no vecajām enerģijām. Strādājiet attīrīšanā no tām ar Svētās Vienotības Uguni. Var sākt ar Druīdu Uguni, taču Svētās Vienotības Uguns gan attīra, gan vienlaicīgi savieno jūs ar cilvēku (vai cilvēkiem), ar kuriem jums vajag uzbūvēt attiecības jaunajās enerģijās. Violeto Liesmu analoģiskā veidā var izmantot. Paņēmienu ir ļoti daudz. Meditāciju vēl vairāk. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju – galvenais, tas ir izteikts Nodoms uz skaidras motivācijas par attīrīšanos un izmainīšanos pamata. Saprotiet, ka viss, ko jūs agrāk izstrādājāt pēc dažādām metodēm, daudz kur ir novecojis, tāpēc ka gan visi psihologi, gan citi attiecību speciālisti būvēja savu tehniku vecajās enerģijās. Nesaku, ka tās ir sliktas, taču pieeja ir citāda, kuru tagad jau labāk neizmantot. Tagad vajag iziet no valdošās enerģijas, bet tā ir Mīlestības Enerģija. Iemācieties ne vienkārši par to runāt, bet ievest to savā dzīvē, piesūcinot ar to savas savstarpējās attiecības.

Atkal apstāšos pie motivācijas svarīguma. Nodomu nepieciešams izteikt nopietnu, bet ne tādu, par kuru aizmirsīsiet nākošajā dienā. Un Mēs, ja Nodomā būs tādi lūgumi, sniegsim visāda veida palīdzību cilvēkam aiziešanā no dualitātes enerģijām. Bez tam, ir vērts sastādīt katram Gaismas Darbiniekam savu darbību plānu aiziešanā no dualitātes enerģijām. Noteikti ir jābūt klātesošām šo enerģiju izspiešanas metodēm. Taču tādi paņēmieni līdz galam nedos pozitīvu rezultātu, ja jūs kaut vai kaut kāda garīgā darba domubiedru kolektīva (dažiem – ģimenes!) ietvaros neveiksiet konkrētu praktisku darbu pārejā savstarpējās attiecībās uz jaunajām enerģijām.

Vajag sākumā sapulcināt konkrētu kolektīvu un noskaidrot (Nē! Ne attiecības citam ar citu!) jūsu pozīcijas un šī jaunā jums procesa sapratni. Tas ir ļoti svarīgs solis. Nesatrauciet veco enerģiju emocijas! Jūs ar to tikai apgrūtināsiet arī bez tā nevieglo jūsu pārveidošanās procesu. Izdariet jūsu viedokļu pierakstu. Paskatieties, kur būs pretrunas vai vienkārši nesakrišana. Apspriediet šīs nesakrišanas. Un pēc tam, kaut arī to pirmoreiz darīt ir grūti, ieskicējiet kopīgo darbību plānu jūsu savstarpējo attiecību pārvešanai jauno enerģiju ietvaros. Tā būs cilvēka jauna tēla izgudrošana! Jā, jā, jā, tā Es apgalvoju! Jūs sāksiet tad savu pārveidošanos jaunā cilvēku veidā, kuri izmanto Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju!

Un saprotiet, cik tas ir svarīgi tagad! Jā, tieši tagad! Un atkal Es atkārtoju to, kas jums jau ir labi zināms. Tagad norit mūsu planētas sagatavošanās Galaktiskajai Izlīdzināšanai periods. Saspringst daudzi parametri jūsu magnētiskajā struktūrā, ar kuru tiešā veidā saistīti procesi visos jūsu ķermeņos. Periods, kuru jūs dzīvojat, raksturojas ar neticamu pastiprinājumu visam, ko jūs ģenerējat. Jā, tieši ģenerējat. Tāpēc jūsu darbības, pat nelielā domubiedru grupā, sāks pastiprināties un rezonēt telpā līdzīgām citu cilvēku pūlēm. Un ne tikai cilvēku, tāpēc ka Mēs palīdzam jums izmainīties atbrīvošanās no dualitātes enerģijām sakarā. Jūs ne vienkārši spēsiet nodot savu pieredzi citām grupām vai cilvēkiem. Jūs šo pieredzi atstāsiet telpā aktivizētu jauno enerģiju veidā, pastiprinātu ar mūsdienu notiekošajiem uz planētas procesiem. Jā, tas ir tā. Tagad es aicinu jūs pirmkārt uz to, lai jūs neradītu negatīvas domas un emocijas, kurām arī būs pastiprinājums telpā un ar savu pastiprinājumu atkal dos augsni dualitātes enerģiju noturēšanai. Saprotiet, ka viss cits ar citu ir saistīts. Bet jaunu attiecību radīšana, aizmirstot pilnībā par vecajām, lai kādas tās nebūtu, dos nostiprinājumu un pastiprinājumu jaunajām enerģijām.

Tagad katrs cilvēks ir atbildīgs par savu uzvedību, domām un emocionālo plānu. Bet Gaismas Darbinieki, labi saprotoši šīs likumsakarības, ir atbildīgi divkārši, bet varbūt arī vairāk. Un tāpēc Mēs lūdzam visus Gaismas Darbiniekus neatliekami sākt (vai turpināt) šo lielā evolucionārā svarīguma darbu.

Mēs vēl, ceru, turpināsim šo sarunu.

Ar nemainīgu Mīlestību Sen-Žermens

2012. gada 30. augustā

http://www.magnitiduha.info/archives/3586

Print Friendly, PDF & Email