Магниты Духа

KAS IR CILVĒKI-KRISTĀLI?

Par pašreizējiem uzdevumiem Gaismas Darbiniekiem

(caur Svetlanu Dračovu un Sergeju Kanaševski)

Dārgie draugi!

Gribam pievērst jūsu uzmanību nepieciešamībai turpināt sazināšanos par Kristālu, nosauktu par Mezgla Kristāliem, tēmu. Mēs esam gatavi nodot jums sekojošu informācijas porciju par šo tēmu – ļoti svarīgu šajā visplanetārā Gaismas Darba etapā.

Mezgla Kristāli – tie ir tie Kristāli, kuri atrodas pašos svarīgākajos Planetārā Kristāliskā Režģa “mezglos” jeb centros. Tāpēc, sākotnēji iepazīstinot ar viņiem, mēs tos neapzīmējām ar jums kā MEZGLA Kristālus. Taču viņu īpatnība ir tajā, ka viņi patiesībā nepieder kaut kādai Planetārā Kristāliskā Režģa daļai. Viņi nav ne vienkārši centri, ne mezgli. Faktiski viņi ir Kristālus veidojoši daudzdimensionāli un daudztelpiski Centri. Tie ir DZĪVI PLANETĀRĀ KRISTĀLISKĀ REŽĢA, VISU VIŅU SASTĀDOŠO STRUKTŪRU PĀRPROGRAMMĒŠANAS CENTRI. Tāpēc tālākajā mēs piedāvājam nosaukt viņus par Kristāliskā Režģa Centrālajiem Programmējošajiem Kristāliem (CPK) vai vienkārši par Programmējošajiem Kristāliem (PK).

Programmējošie Kristāli izpilda ļoti svarīgu lomu Planetārā Kristāliskā Režģa, sākumā PKR-144, bet pēc tam Režģa-matricas-999, pieskaņošanā un pārskaņošanā. PK – tie ir daudzmērķu punkti, planetāro procesu noskaņošanas un pieskaņošanas stacijas. Tie pēc būtības ir kristālisko procesu uz planētas Zeme vadības pultis. Jums pagaidām vēl nav redzama viņu noteicošā loma PKR attīstībā pašreizējā brīdī. PKR-144 attīstībā viņi spēlē galveno lomu līdz Lemūriešu Kristālu stāšanās ierindā. Teiksim tā, Programmējošajiem Kristāliem un Lemūriešu Kristāliem (LK), kuri aktivizējas Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” ietvaros, ir dažādas apakšfunkcijas un apakšuzdevumi cilvēces pamošanās un evolūcijas VIENOTĀ uzdevuma ietvaros. Svarīgi, lai jūs saprastu, ka gan PK, gan LK ir savi specifiski mērķi un uzdevumi. Par tiem mēs pastāstīsim jums ar lielu patiku.

Un tā, PK izpilda visu bāzes procesu, notiekošu uz planētas Zeme, saistītu ar jebkura veida un jebkuras šķiras kristāliem, pārprogrammēšanas uzdevumu. Palaisti darbā, viņi dos apbrīnojamu kristālisko struktūru uz planētas Zeme visu attīstības procesu sinhronizāciju un izvēršanu. PK palaišana darbā tiek gaidīta Uguns Dzīvinošās nonākšanas uz viņiem brīdī. Notiks tas rudens saulgriežu dienā 22. septembrī, kad pulksten 14 pēc Maskavas laika sāksies kolektīvais darbs un PK aktivizācijas Ceremonija. Uguns Dzīvinošās, šis apbrīnojamās Debesu Liesmas, ievadīšana viņu struktūrās tad arī dos startu viņu atmodai, aktīva darba sākumam. Tāpēc ka pasīvu programmēšanas funkciju Centrālie Programmējošie Kristāli izpildīja arī agrāk.

Atkal aktivizētie PK strādās jau vairs ne četrdimensionalitātes, bet piecdimensionalitātes režimā. Viņi ir aicināti dot kamertoņa noti planētas Zeme un uz planētas Zeme visu kristālu un kristālisko struktūru attīstībai. Tas ir svarīgs Centrālo Programmējošo Kristālu eksistēšanas un funkcionēšanas aspekts.

Mostoties dzīvei, PK sāk modināt saskanīgas ar viņiem kristāliskās struktūras. Skar tas arī cilvēkus-kristālus, tas ir, tos cilvēkus, kuri jau ir iesūcinājuši, ieņēmuši savās šūnu struktūrās esamības kristālisko pamatu. Tā ir svarīga piebilde, tā kā ne visi planētas Zeme iedzīvotāji vēl ir piemēroti dzīvošanai kristāliskās eksistences apstākļos.

Visi cilvēki (gandrīz visi tagad dzīvojošie, ar nelieliem izņēmumiem) ir iekārtoti kā kristāli, taču ne visi spēj nest tādas matērijas eksistences formas iespējas. Tas ir svarīgs moments mūsu sarunā un svarīga atzīme jūsu kristāliskajā attīstībā. Atjaunotā Planetārā Kristāliskā Režģa Centrālie Programmējošie Kristāli dos cilvēkiem-kristāliem un citām planētas Zeme kristāliskajām struktūrām jaunas unikālas iespējas, lai izvērsos un attīstītos kā daudzdimensionālas kristāliskas būtnes. Viņi ir aicināti pamodināt četrdimensionalitātes cilvēkus un dot viņiem startu uz viņu daudzdimensionālu un daudztelpisku attīstību. Tas ir JŪSU attīstības JAUNS ETAPS, mūsu dārgie un karsti mīlētie draugi.

Mums ir tas gods pastāstīt jums par to darbu, kuru jūs, Gaismas Darbinieku pirmrindas vienības, izpildāt ikdienas uz planētas Zeme. Jūs, uzstājoties kā kristālisko Gaismas Būtņu pirmrindas vienības, cilvēku-kristālu vienības, nesat savā “Es” visu Gaismas Būtņu un visu planētas Zeme cilvēku jaunās nākotnes attīstības iedīgļus. Izteiksimies skaidrāk, paskaidrosim, ko mēs domājam ar tādiem skaļiem paziņojumiem. Nepieciešams, lai kopā ar mums jūs izsekotu visas jūsu pašu kā kristālisku Būtņu attīstības nianses. Un tas ir izejas punkts mūsu sarunā.

Un jums, sākot savas attīstības izvēršanu no šī izejas punkta, stāv priekšā iziet jūsu kristālisko struktūru, jūsu eksistences formas daudzdimensionāli-daudztelpiskās attīstības plašumos. Jūs, pieņemot par bāzi postulātu par jūsu kristāliskumu, pārkārtosieties momentā kā augstāk organizētas Gaismas Būtnes. Tieši tāda struktūra, tāda formēšanās un tāda organizēšanās kā kristāls – tad arī ir dzīvības izpausmes augstākā forma šajā cilvēces evolūcijas etapā.

Mēs esam piegājuši pie sliekšņa, aiz kura ir Esamības noslēpumi, cilvēku un citu Gaismas Būtņu eksistences noslēpumi. Jā, jā, mūsu izpētes priekšmets ir tieši Gaismas Būtnes, un, attiecīgi, arī viņu eksistences formas. Laiks jums noskaidrot saviem “Es” virkni svarīgu momentu, skarošu jūs pašus.

Un tā, jūs esat Gaismas Būtnes, dzīvojošas uz planētas Zeme, jūs esat Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, atnākuši, lai pabeigtu un… turpinātu Lielo Eksperimentu – TURPINĀTU TO JAU UZ PRINCIPIĀLI CITA PAMATA. ŠIS ETAPS IR PRAKTISKĀ DARBA ETAPS UZ REZULTĀTU, IEGŪTU EKSPERIMENTA GAITĀ, PAMATA. UZ ZEMES IR SĀCIES STARPGALAKTISKO GAISMAS SPĒKU DIŽENS DARBS. JŪS ESAT SVARĪGĀKAJĀ ŠĪ DARBA IECIRKNĪ!

Bet kas ir cilvēki-kristāli?

Jūs esat cilvēki-kristāli, kuriem savā pamatā ir kristāliskā struktūra. Jūs, būdami visas šīs apbrīnojamās Būtnes, nesat savā pamatā VIENOTO, un tieši savu kristālisko struktūru.

Tieši Gaismas Būtnes, gan LCS Eņģeļi, gan cilvēki-zemieši ir vienots un nedalāms Radījums Visumā, pateicoties vienotai savas eksistences un iemiesošanās, esamības pamata struktūrai. Svarīgi, lai jūs saprastu, ka jūs VISI ESAT VIENOTI, JŪS ESAT VIENOTAIS. Un tas vajadzīgs jums sava “Es” atveidošanai turpmākajā, jaunajā paplašinātajā daudzdimensionālajā iemiesojumā. Bet jūsu daudztelpu eksistence dod jums nepieciešamo paplašinājumu, izvēršanos, attīstību kā kristāliskai būtnei. Tas ir svarīgs moments mūsu sarunā, tā kā dod sapratni par kopību jūsu kā Gaismas Būtņu iemiesojumā jūsu zemes izpausmē – kā cilvēkam-kristālam.

Koncepcija nav vienkārša – no pirmā acu uzmetiena. Taču visai harmoniska un viendabīga, kad jūs izpētīsiet to uzmanīgāk.

Jums vienkārši savas paša zemes esamības brīdī ir jāuzdod sev jautājums, bet kā jūs eksistējat, kāda jūsu eksistences forma ļauj jums pārtecēt no vienas izpausmes citā? Kāds daudzdimensionāli-daudztelpisks saturs dod jums tādu iespēju eksistencei dažādās kārtās, horizontos un slāņos?

Jūs esat KRISTĀLI, bet kristāliskums tad arī ir jūsu eksistences pamats! Tieši tas tad arī ir jūsu esamības pamats! Jūs, kā cilvēki kristāli, nesoši vienotu saikni un vienotu informācijas konstanti, varat dot savam “Es” uzdevumu un nodomu atcerēties VISU par savu patieso STRUKTŪRU. Un tad jūsu priekšā atklāsies JAUNA APBRĪNOJAMA jūsu esamības lappuse. Jūsu apziņa arī ir kristāliska, taču šodien risinām sarunu par jūsu kristālisko izpausmi materiālajā pasaulē. Materiālā pasaule var būt dažādu kārtu – gan 4-ru dimensiju, gan 5-cu dimensiju, gan lielāku dimensiju, un, dabiski, mazāku dimensiju. Un katrā pasaulē jūsu kristāliskā struktūra ir Esamības pamats. Un tas ir pamats tālākai sarunai un jūsu izvēršanai, ņemot vērā pašreizējos uzdevumus, kuri stāv jums, cilvēkiem-kristāliem, priekšā.

Mūsu sarunas gaitā mēs gribam dot virkni piemēru, kuri palīdzēs jums saprast, kādā veidā jums izkārtot savu dzīvi pašreizējā brīdī, lai vislabākajā veidā izmantotu savas struktūras kristāliskumu. Tas jums ir jauns un interesants darbs. Tas prasīs noteiktu pūļu koncentrāciju un jūsu kā Pasaules-ēkas daļas izpratni. Jūs taču esat Esības daļiņa, Vienotā daļiņa. Un šī vienīguma piederība veselajam tad arī padara jūs par jūsu kā Gaismas Būtņu pārstāvja uz planētas Zeme attīstības procesa neatņemamu daļu. Tieši Gaismas Būtnēm tad arī ir uzdots izpildīt to svarīgo misiju, par kuru jūs jau esat informēti kā Lielā Eksperimenta un tā nobeiguma etapa dalībnieki. Mūsu piemērs būs saistīts ar jūsu sava “Es”, kā kaut kā nošķirta un galīga, uztveri. Jūs tā esat iekārtoti Dualitātē, ka neredzat visus esamības un Pasaules-ēkas plašumus un horizontus. Tas ir ar nodomu nošķelts redzes rakurss un ar nodomu sašaurināts fokuss. Izdarīts tas tika jūsu aktīvākai iegrimšanai matērijā ātrākai jaunu pieredžu iegūšanai pie iegremdēšanās. Bet tagad mēs ar jums kustamies augšup (tēlaini sakot) no matērijas blīvākajiem slāņiem uz augstāku telpisko eksistēšanu. Un iziešanas no Dualitātes, no matērijas blīvajiem slāņiem, ceļā jums nepieciešams atbrīvoties no dualitātes pieredzēm, restrukturizēt jau jūsu sakrāto zināšanu bagāžu, dot savam “Es” uzdevumu atbrīvoties no visa, kas vairs nekalpo jums.

Jūs atgādināt pašreizējā brīdī Ceļotāju, kurš izlēmis tā vietā, lai stieptu sev līdzi CEĻOJUMĀ MILZĪGU BAGĀŽU, PAŅEMT LĪDZI TIKAI VISU PAŠU NEPIECIEŠAMĀKO. SAPROTOT, KA VISS PĀRĒJAIS NEPIECIEŠAMAIS Ceļojumā vienmēr atradīsies pa ceļam – var tikt iegādāts vai saņemts, neizejot no Ceļojuma. Tas ir svarīgs moments, pie kura mēs apstājamies detalizētāk.

Jūsu kristāliskās struktūras nes savā pamatā VISU nepieciešamo jums zināšanu un prasmju bagāžu. Visas meistarības šķautnes, jūsu sakrātas Dualitātē, tur ir. Taču tur ir arī pieredzes, kuras jūs jau esat atstrādājuši, bet vēl līdz galam nesat atlaiduši. Un, lūk, šīs pieredzes, būdamas iebūvētas, iekausētas jūsu kristāliskajās struktūrās, ir pašreizējā jūsu uzlidošanas augstumos brīdī tā bagāža, tie “čemodāni”, kuri tad arī traucē ceļot jums bez liekas bagāžas.

Kādā veidā tas ir saistīts ar mūsu pamata tēmu – Planetārā Kristāliskā Režģa Centrālajiem Programmējošajiem Kristāliem? Kādā veidā bagāža jūsu kristāliskajās struktūrās ietekmē PK stāvokli? Vistiešākajā!!!

Jūsu stāvoklis atspoguļo visas planētas kristāliskās struktūras stāvokli un otrādi, planētas kristāliskā struktūra ietekmē jūsu kristāliskās struktūras. Viss ir savstarpēji saistīts, un viss ir savstarpēji atkarīgs.

Un, lūk, mēs tuvojamies ļoti svarīgam darbam, kuru jums, kā cilvēkiem-kristāliem, tiek piedāvāts veikt laikus līdz š. g. 22. septembrim.

Mēs piedāvājam iziet katram uz sakariem ar savu atbalsta Grupu, ar saviem Skolotājiem un Audzinātājiem, un parunāt ar viņiem par tāda darba veikšanas iespēju, tā piemērotību jūsu konkrētajam “Es”. Tas ir individuāls darbs, un norit individuāli katram. Mēs dodam vienīgi vispārīgas instrukcijas un kustības virzienus.

Parunājušiem ar savu atbalsta komandu, mēs piedāvājam jums nošķirties meditatīvam darbam. Pēc laika tas var būt dažāds, kādam būs vajadzīgas 10 minūtes, bet kādam – vesela stunda.

Un tā, iegremdējušies savas sirds telpas centrā, piesauciet Skolotājus un Audzinātājus palīdzībai jūsu pieredžu sistēmas visoptimālākās kristāliskās struktūras izkārtošanā. Jūs ieraudzīsiet jūsu darba brīdī, ka jūsu sirds telpā uzpeldēs jūsu dzīves kadri un notikumi. Tas nozīmē, ka jums tiek piedāvāts izstrādāt konkrētus jūsu dzīves uz planētas Zeme brīžus. Kā izstrādāt? Atbilde ir vienkārša. Pieņemšanas un piedošanas, un atlaišanas, kā arī piepildīšanas ar dzīvinošām enerģijām ceļā. Jūs varat strādāt ar visuma atkalapvienošanās enerģijām, ar Lielās Centrālās Saules rozā enerģijām. Kas jau spēj strādāt ar plazmu, sauciet plazmas enerģijas. Var strādāt ar Sen-Žermena violeto liesmu. Galvenais, lai jūs saprastu, ka jūs strādājat ar liesmām, kuras nes savā pamatā attīrošus elementus. Tādejādi, jūs strādājat ar savām pieredzēm, no kurām jums pienākas šķirties. Jūs varat izstrādāt vienā reizē visas pieredzes. Iespējams, būs nepieciešami vairāki seansi. Galvenais, lai viss darbs ritētu jums ar labpatiku, bez saspringuma. Darbs šis tiek veikts ar atbrīvošanās prieku un pateicību visiem, kas piedalījušies jūsu zemes pieredzēs. Tāpēc dariet visu nesteidzoties, ar pateicības un miera sajūtu.

Tādejādi jūs palīdzēsiet savām kristāliskajām struktūrām atbrīvoties no tās bagāžas un nastas, kura vairs viņām nav vajadzīga. Bet, pabeidzot darbu atbrīvošanā, pateicieties savai atbalsta komandai, saviem Skolotājiem un Audzinātājiem par palīdzību un piedalīšanos šajā darbā.

Dārgie draugi, neuzskatiet šo darbu un šo vingrinājumu par tukšu darbu. Jūs izkārtojat savas smalkākās un tīrākās kristāliskās saiknes, un šīs saiknes noskaņos jūs saskaņā ar Centrālajiem Programmējošajiem Kristāliem kopējā darba laikā š. g. 22. septembrī.

Ziniet, mūsu dārgie: TĀ GAISMAS PROGRAMMA, KURA IET CAUR CENTRĀLAJIEM PROGRAMMĒJOŠAJIEM KRISTĀLIEM – TĀ IR ENERĢĒTISKĀ INFORMĀCIJA NO LIELĀS CENTRĀLĀS VISUMA SAULES. TĀ IR ATKAL RADĪTA PROGRAMMA (EVOLUCIONĀRAIS PLĀNS) JŪSU KĀ GARĪGI-SAPRĀTĪGU BŪTŅU TĀLĀKAJAI KOSMISKAJAI ATTĪSTĪBAI.

Gaidām jūs jūsu seansos, aicinām – neatlikt jūsu atbrīvošanos un attīrīšanos no nevajadzīgām un izstrādātām pieredzēm tuvākajā laikā.

Apkampjam jūs, mūsu kristāliskos radiniekus – ar trīsām un ar Mīlestību –

Jūsu Skolotāji un Audzinātāji, Draugi un Tuvinieki

El Morija,

Aštars Šerans,

Senhels un viņa komanda no Starpgalaktiskā Laertu Dienesta,

Meistars Kiraels

04-07.09.2012

http://www.magnitiduha.info/archives/3667

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email