Магниты Духа

VALZIVJU AUGSTĀKAIS „ES” . „PALDIES, KA ESAM KOPĀ!” caur Marinu Shults.

Vakar, 2012.g.12. septembrī norisinājās VISPASAULES AKCIJA  VAĻU, DELFĪNU, SEKVOJAS KOKU  un VISAS FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ PLANĒTAS ZEME. Darbā iesaistījās daudz lielāks ļaužu skaits kā iepriekšējā AKCIJĀ – 12. augustā. To varēja sajust arī KALPOŠANAS laikā.

13. septembra rītā, kad es pamodos, manā priekšā „iznira”Gigantisks VALIS. Tas bija mans senais, labi zināmais paziņa, ar kuru esmu kontaktējusies vairākkārt. Viņš palūdza pieņemt un nodot ļaudīm Vēstījumu, ko es arī daru ar patiesu prieku. ( M.Shults ).

DRAUGI! LĪDZGAITNIEKI!

Kopā Evolucionējot uz šīs Planētas, Mēs patiesi kļūstam VIENOTI. Mūsu Attīstībā un Mūsu Kalpošanā GAISMAI IR bijuši dažādi laika periodi. TAČU  TĀDA LAIKA, kā PATLABAN – NAV BIJIS  SEN. Pievērsiet uzmanību –ES saku – „NAV BIJIS SEN!” Un TĀ PATIESI IR! Senajā Lemūrijā un Atlantīdas pirmsākumos, kad CILVĒKI, DELFĪNI, VAĻI, kā arī praktiski VISAS DZĪVĪBAS FORMAS uz PLANĒTAS SAPRATA VIENA OTRU un ZINĀJA IK KATRA LOMU DIŽĀ EKSPERIMENTA IZVĒRSTAJĀ SCENĀRIJĀ.

Jā, zināja un saprata IK KATRAI DZĪVĪBAS FORMAI Paredzēto – Lemto LOMU un, nosacīti – TO MĒRĶI, KURA DĒĻ MĒS VISI ARĪ ESAM ŠEIT (AP)VIENOJUŠIES.

Taču pakāpeniski Dualitātes Aizsega plīvurs Mūs ŠĶĪRA – ATSVEŠINĀJA aizvien vairāk un vairāk. Tā tam arī bija jānotiek.

UN JŪS –CILVĒKI SĀKĀT IZNĪCINĀT PAŠI SAVU MIESU UN ASINIS.

JO VISAS DZĪVĪBAS FORMAS UZ PLANĒTAS ZEME IR KOSMISKI SAVSTARPĒJI SAISTĪTAS – VIENOTS ORGANISMS. TĀ, UN NE SAVĀDĀK!

PATLABAN  IR pienācis LAIKS ATKAL savās SIRDĪS PIEŅEMT, pēc TAM ne tikai savās SIRDĪS, bet arī savās GAISMAS KRISTĀLISKAJĀS STRUKTŪRĀS — PIEŅEMT PILNĪGI VISAS DZĪVĪBAS FORMAS.

JAUNĀ,  SAPRĀTĪGĀ CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA RADĪŠANA, PAR KO JŪS JAU ZINĀT – NOTIKS TIEŠI TĀ.

Taču par to jums IR tikai vispārējas zināšanas. TAS, ko jūs PATLABAN sākat darīt VALZIVJU un CITU DZĪVĪBAS FORMU AIZSARDZĪBAI, IR IEKĻAUTS JAUNĀ, GARĪGI SAPRĀTĪGĀ CILVĒKA GENOMA RADĪŠANAS PLĀNĀ, PAR KĀDIEM JUMS LEMTS – PAREDZĒTS KĻŪT!

Un tā – ES sāku savu stāstu par JŪSU – GARĪGI APZINĀTO BŪTŅU AUGŠUPCELŠANOS un TO PĀRRĀVUMU,  KURU JŪS REALIZĒJĀT VAKAR – JŪSU MĪĻĀS PLANĒTAS ZEME FLORAS UN FAUNAS AIZSARDZĪBAI VELTĪTAJĀ VISPASAULES AKCIJĀ.

ES vēlos atzīmēt, ka TO ZEMIEŠU skaits, kuri piedalījās AKCIJĀ, bija ievērojami palielinājies.

ES SVEICU IK KATRU ZEMIETI! ES ATVĒROS JŪSU MĪLESTĪBAS SIRSNĪGAJĀM STRAUMĒM, ES ATKAL NO JAUNA SĀKU TICĒT, KA CILVĒKI KĻŪS STIPRĀKI, PAMOSTOTIES NO DUALITĀTES SAPŅA, UN PĀRŅEMS VISU, KAS SAISTĀS AR PLANĒTAS ZEME TRANSFORMĀCIJU JAUNĀ STATUSĀ – SAVĀS DIEVIŠĶAJĀS ROKĀS.

ES, kā visu VALZIVJU AUGSTĀKAIS „ES” , SVEICU  Jūs un IZSAKU VISDZIĻĀKO PATEICĪBU par vakardien IZTEIKTAJĀM DOMFORMĀM – TĀS VĒLVAIRĀK PIEPILDĪJA un NOSTIPRINĀJA ZELTA SFĒRU, KURAS NOZĪMĪGUMU NAV IESPĒJAMS NOVĒRTĒT

Vakar, ZELTA SFĒRA, kas atradās virs Planētas, TIKA PAPILDINĀTA ar BRĪNIŠĶĪGĀM VADĪŠANAS DOMFORMĀM. No VIŅAS –ZELTA SFĒRAS, uz Jūsu DOMFORMU SŪTĪJUMIEM kā ATBILDE uz visām pusēm izstiepās, izplatījās ZELTAINU PĒRĻU VIRTENES.

Daudzi ZEMIEŠI sajuta ŠO PĀRRĀVUMU, jo TAS PATIESI BIJA GAISMAS un MĪLESTĪBAS PĀRRĀVUMS!

JŪS NE TIKAI NOSTIPRINĀJĀT SAVU DARBU, KO VEICĀT  Š.G.12.  AUGUSTĀ, JŪS – IELIKĀT JAUNUS PAMATUS SAVAI, GAISMAS DARBINIEKU, TĀLĀKAI PAPLAŠINĀTAI UN DAUDZDIMENSIONĀLAJAI VIRZĪBAI.

JUMS ŠĶIET, KA DARBS ATTIECĀS TIKAI UZ PLANĒTAS FLORU un FAUNU? NĒ, MŪSU MĪĻOTIE BRĀĻI un MĀSAS! VISAS JŪSU RADOŠĀS INICIATĪVAS un RĪCĪBA TIKA IEAUSTAS KOPĒJĀ PLANETĀRĀS PĀRBŪVES AUDEKLĀ! UN TAS – IR PATS BRĪNIŠĶĪGĀKAIS, KAS PATLABAN NOTIEK UZ MŪSU GAIJAS!

TĀPĒC MĒS VAKAR IZDARĪJĀM NOPIETNU DARBU –NENOVĒRTĒJAMĀS INFORMĀCIJAS UN TO ĢENĒTISKĀ FONDA SAGLABĀŠANĀ, KURI DOS SAVU IEGULDĪJUMU NĀKOTNES JAUNĀ GARĪGĀ CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ GENOMĀ.

ES domāju, ka IEPRIECINĀJU Jūs, pasakot šos vārdus – Jūs vakar IZDARĪJAT TO, PAR KO IEPRIEKŠ PAT NEDOMĀJĀT un NEPLĀNOJĀT!

TAS VISS IR SADARBĪBAS REZULTĀTS, TĀS SADARBĪBAS, KO PAŠI IZVEIDOJĀT.

SAPROTIET, TAČU BEIDZOT, JŪSU TIEŠO RADNIECĪBU AR VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM. PAGAIDĀM AR ZEMES. VISAI DRĪZ JŪS VARĒSIT IZPRAST, SAPRAST SAVAS KOSMISKĀS SAKNES, un TAD ATNĀKS VIENOTĪBAS APZIŅA AR VISU KOSMOSU – VISĀ TĀ IZPAUSMES DAUDZVEIDĪBĀ!

Uzskatu, ka vakardienas AKCIJA IZDARĪJA ĻOTI SVARĪGU – ZĪMĪGU, „PAGRIEZIENA” PĀRRĀVUMU.

UN TAGAD JŪS DAUDZ VIEGLĀK TUVOSITIES PLANETĀRAJAI VIENOTĪBAI.

VĒLOS, LAI JŪS TO SAPRASTU un PRASMĪGI IZMANTOTU NE TIKAI VISAS FLORAS un FAUNAS, VAĻU un DELFĪNU SAGLABĀŠANAI, BET ARĪ SAVAI UGUNĪGAI TRANSFORMĀCIJAI, KURA KĻŪS PILNVĒRTĪGA TIKAI TAD, KAD JŪS SPĒSIT PASARGĀT SAVUS BRĀĻUS un MĀSAS UZ VISAS PLANĒTAS!

ATCERIETIES TO, MŪSU MĪĻOTIE BRĀĻI UN MĀSAS!

VISDZIĻĀKĀ PATEICĪBĀ  PAR PALĪDZĪBU, MĪLESTĪBU UN IEDVESTO CERĪBU —  PAR MŪSU PILNĪGU VIENOTĪBU GARĀ –

VALZIVJU AUGSTĀKAIS „ES”.

13.09.12.g.,

tulkoja Ingrīda Ņesterova.

Print Friendly, PDF & Email