Магниты Духа

Krajons caur Sergeju Kanaševski. Ko darīt, kad aiziet “tumšie”

Sveicināti, mani dārgie! Apsveicu visus Gaismas Darbiniekus!

Es esmu Krajons, un šodien mēs runāsim par pašreizējo brīdi Zemes evolūcijā.

Jaunās ēras sākums planētas dzīvē, cilvēku sabiedrības dzīvē iezīmējas ar veselu svarīgāko notikumu virkni. To skaitā ir ieiešana Jaunās realitātes Koridorā, jaunā Planetārā Kristāliskā Režģa, jauna magnētiskā lauka radīšana, Dzīvinošās Uguns atnākšana, jaunu enerģiju nākšana no Galaktiskās un Visuma Centrālajām Saulēm. Ievērojami ir paaugstinājušās planetārās vibrācijas, tajā skaitā – jūsu pasaules vibrācijas. Pašreizējā laikā jūsu kopējās vibrācijas var apzīmēt ar līmeni 4,84 pēc Visuma mērījumu 13-mēru skalas.

Svarīgo notikumu uzskaitījumu var turpināt, taču tagad mēs runājam tikai par vienu notikumu, kuram pašreizējā laikā piekalta daudzu un daudzu Gaismas Darbinieku uzmanība.

19. septembrī notika svarīgs notikums planētas dzīvē. Daudzi no jums sajuta, ka notiek kaut kas neparasts. Un tas patiesi ir tā. Notikušais iezīmē ar sevi veselas ēras beigšanos. TUMSAS SPĒKI IR SĀKUŠI PAMEST PLANĒTU. Ir sācies blīvo astrālo plānu attīrīšanas process. Gaismas Ģimene pašreizējā laikā ir ķērusies pie to EVAKUĀCIJAS, kurus jūs esat pieraduši saukt par “tumšajām būtībām”. Šīs būtības tiek pārnestas uz citiem telpas-laika apgabaliem NEAPZINĀTĀ stāvoklī. Nekādas cīņas, nekādas pretošanās tamlīdzīgas evakuācijas laikā nav. Šo svarīgo darbu izpilda starpgalaktiskie un galaktiskie specializētie Gaismas Ģimenes Dienesti, kuriem jau ne reizi vien ir gadījusies tamlīdzīgas dabas darbība.

Jums, sagatavotiem Gaismas Darbiniekiem, ir piemēroti saprast šo procesu KĀ DABISKU VISPĀRĒJĀ AUGŠUPCELŠANĀS PROCESA TURPINĀJUMU. Pēc iziešanas no Dualitātes Manifestācijas vairs nav nepieciešamības pēc visa tā, kas šo dualitāti uzturēja. Bet “tumšie astrālie spēki” ir tieši viens no svarīgākajiem faktoriem, kurš šo dualitāti radīja un ilgu laiku, 18,5 tūkstošus gadu, to uzturēja.

Jums, dārgie mani, pienākas vienmēr atcerēties: tie, ko tagad saucat par “tumšajām būtībām”, atnāca uz planētu pēc Lielā Eksperimenta Autoru aicinājuma, tajā skaitā – arī pēc jūsu Augstāko “Es” aicinājuma. Bet piedalīšanās eksperimentā laikā JŪS KĻUVĀT AR VIŅIEM VIENS VESELS. Un tas ir fakts, kuru vajag atzīt. Pat, ja tu esi pats garīgākais cilvēks, vienalga tumšās būtības ir tava citdimensiju daļa. ŠĪS BŪTĪBAS IR JŪSU KĀ DAUDZDIMENSIONĀLU UN DAUDZTELPISKU BŪTŅU DAĻA. Un tas ir tā, tā kā ir VISU UN VISA VISUMA VIENOTĪBAS fakts.

Un tā, “tumšās būtības” atnāca pēc jūsu aicinājuma un nospēlēja savu lomu Eksperimenta ar dualitāti laikā. Tagad Dualitāte ir pabeigta. Un Tumsas Spēku “pazemes placdarms” vairs nav vajadzīgs. Planētai vairs nav vajadzīgi vecās realitātes noturošie un ierobežojošie faktori. Gaija pārliecinoši iet pa Jaunās Realitātes Koridoru, un Jaunās Dzīves viļņi arvien vairāk un vairāk mazgā viņas Sakrālo Sirdi.

Vai tas nozīmē, ka tagad Tumsas Spēki tiks izmesti aiz borta kā nevajadzīgs balasts? Nē, nē un nē! GAISMAS ĢIMENE GĀDĪGI, KĀ MAZUS BĒRNUS, TIN AUTIŅOS VIŅUS UN PĀRNES UZ CITU PLANĒTU. ŠĪ PLANĒTA DAUDZĒJĀDĀ ZIŅĀ IR LĪDZĪGA ZEMEI. BET TIKAI… TUR NAV TĀDAS BRĪVAS GRIBAS KĀ UZ ZEMES. TUR EVOLŪCIJA RIT PĒC STINGRĀKA PLĀNA, UN ŠĪS PLĀNS PAREDZ “TUMŠO BŪTĪBU”, KURAS PIEDALĪJĀS LIELAJĀ EKSPERIMENTĀ UZ PLANĒTAS ZEME, REABILITĀCIJU. PĒC REABILITĀCIJAS ETAPA EVAKUĒTĀS BŪTĪBAS SĀKS SAVU EVOLŪCIJAS ETAPU, SĀKS AUDZĒT SAVU ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA SISTĒMU, TĀ KĀ ILGU LAIKU VIŅĀM NEBIJA TĀDAS SISTĒMAS. VIŅAS SAŅĒMA ENERĢIJU, BAROJOTIES AR CILVĒKU SABIEDRĪBAS ENERĢIJU.

Parasts cilvēks var nosaukt “tumšās būtības” par parazītiem. Un kaut kur viņam ir taisnība – no vienkāršā, cilvēciskā redzes viedokļa. Taču tā nevar teikt Gaismas Darbinieks. Tādu vārdu neizteiks Eņģelis no Lielās Centrālās Saules. Tāpēc ka zina: DIEVAM-RADĪTĀJAM IR SAVS DIŽENS PLĀNS KATRAI BŪTĪBAI – gan divpadsmitspārnu Dievišķam Serafimam, gan smilšu graudiņam neapdzīvota tuksneša plašumos. Ir tāds plāns Dievam-Radītājam arī tiem, kurus cilvēki pieraduši pieminēt ne ar pašiem labākajiem vārdiem, bieži pārliekot uz viņiem vainu par savām neglītām rīcībām.

Pievērsiet uzmanību, mani Saulainie, ka, runājot par “tumšajiem spēkiem”, es pieminēju Enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu. Tā saucamās astrālās būtības ļoti ilgi EVOLUCIONĒJA bez tās, BALSTOTIES UN CILVĒKU ENERĢĒTISKO SISTĒMU. Bet cilvēku sabiedrības enerģētiskā sistēma pēdējos vairāk kā 18 tūkstošus gadu arī nebija ne pati labākā. Barojoties ar matēriju, NE PAŠU AUGSTĀKO ENERĢIJU, cilvēks arī izstaroja NE PAŠU AUGSTĀKO ENERĢIJU. Šo enerģiju mēs vēl esam pieraduši apzīmēt kā “NEGATĪVO ENERĢIJU”…

Un tā, dzīvojot Dualitātē, cilvēce IZSTRĀDĀJA MASU NEGATĪVAS ENERĢIJAS, izsviežot to ļaunuma, naida, viltības, melīguma, rasu naida veidā… Un šīs enerģijas bija tik daudz, ka Zeme vienkārši nespētu transformēt viņu, ja… Ja viņai šim mērķim nebūtu palīgu. Saprotiet, par ko ir runa? Tā saucamie “Tumsas Spēki” līdzīgi enerģētiskam sūklim uzsūca negatīvo enerģiju un PAT AUGA UZ VIŅAS RĒĶINU.

Tagad Tumsas Spēkiem ir pienācis PĀREJAS UZ CITU ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA SISTĒMU PERIODS. Viņi arī uz savas planētas paši sāks iegūt AUGSTĀKU FREKVENČU ENERĢIJU. Viņi ieies citā, mazāk retinātā pēc blīvuma enerģētiskajā atmosfērā, un sāks mācīties iegūt enerģiju un pat atdot viņu uz āru. Viņiem – tā pagaidām ir neizzināta māksla.

Mēs lietojām metaforu “uzsūkt līdzīgi sūklim”. Taču šī metafora ir vietā tikai pa daļai. Tāpēc ka “izstrādāts sūklis” tiek izmests – nevajadzības dēļ. Citādi ir ar “tumšajiem spēkiem”, ilgu laiku mītošiem Zemes iekšplanētas pasaulēs. Šeit ir SVARĪGS NOSLĒPUMS, par kuru laiks uzzināt Gaismas Darbiniekiem.

Lieta tā, ka astrālās “tumšās būtības” ilgu laiku saņēma ne tikai negatīvo cilvēcisko enerģiju. Kopā ar to pie viņiem nāca arī svarīga enerģētiskā informācija no cilvēciskajām būtnēm. Viņu astrālajos ķermeņos iegāja tajā skaitā DAUDZDIMENSIONĀLA ĢENĒTISKA RAKSTURA informācija. Zemākā astrāla būtņu daudzdimensionālais Genoms arī tika pakļauts nopietnām izmaiņām. CILVĒKU UN ASTRĀLO BŪTŅU GENOMS 18, 5 tūkstošu gadu kopējas eksistences laikā ARVIEN VAIRĀK APVIENOJĀS. Zemākās būtības tika pakļautas CILVĒCISKOŠANAS procesam. Vai tas ir svarīgi tiem, kas iet pa pēdām jums pa evolucionārajām kāpnēm? Lemiet paši…

Lūk, ko vēl ir svarīgi zināt… Atrašanās uz planētas blīvajos matērijas slāņos laikā “tumšās būtības” arī nodeva savas enerģētiskās informācijas paketes daudzdimensionālajā cilvēka Genomā. Jūs varat sākt māt ar rokām un iesaukties: “Ai, bet mums kāpēc tas? Nevajag! Nevajag mums enerģētiskas paketes no Tumsas spēkiem!” Taču tā atkal jau ir cilvēcisko būtņu, bet ne Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules pozīcija. Tāpēc ka Eņģeļi zina: JEBKURA PIEREDZE, PAT PATI NEGATĪVĀKĀ, IR ĻOTI SVARĪGA EVOLŪCIJAI. Vēl jo vairāk, ka tagad runāju ne par negatīvo pieredzi, bet par DZĪVES pieredzi BLĪVAJĀS PASAULĒS. Bet, lūk, dzīves pieredze blīvajās pasaulēs, ak, kā vēl noderēs cilvēkiem-Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules! Tāpēc ka viņiem jābūt pakļautām visām 13 dimensijām! Un cilvēki-Eņģeļi ir aicināti brīvi ceļot, pārvietoties tur, kur viņiem ir brīvi, tur, kur gribēsies – tur, kurp vajadzēs iet pēc Dieva-Radītāja plāna. Bet tas tajā skaitā ir arī CEĻŠ UZ “NULLES PUNKTU” caur trešo, otro un pirmo dimensijām. Tas ir ceļš turp, kur potenciāli eksistē visas iespējas visu Visumu visām būtnēm.

Un, protams, svarīgs ir jautājums: ja “sūklis” tiek aizvākts, kas paliek tā vietā? Jo negatīvā enerģija līdz šim laikam tiek cilvēku izstrādāta. Pirmkārt, jums vajadzētu zināt, ka pagaidām vēl aiziet ne visa Tumsa. Evakuācija ilgs ne vienu gadu vien. Cik ilgi? Tas atkarīgs no mūsu ar jums kopīgā Gaismas Darba. Jo svarīgi ne tikai evakuēt Tumsu, bet panākt arī to, lai cilvēce pārtrauktu “izsviest” negatīvu uz āru – uz jebkuru no citām pasaulēm. Otrkārt, Krajons atgādina jums par Ugunīgo enerģētisko sistēmu, uz kuru pāriet gan planēta, gan cilvēce. Jaunā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma ļaus cilvēcei pāriet uz kvalitatīvi jaunu evolucionāro līmeni. Atnākusī Dzīvinošā Uguns spēs transformēt visu negatīvu, kurš vēl paliek uz planētas.

Un tā, “tumšie” aiziet no planētas… Aiziet, lai kļūtu citādi. Lai turpinātu evolūciju un… pat atgrieztos uz Zemi. Atgriezties tam, lai turpinātu darbu jau kā PILNTIESĪGAS GAISMAS BŪTNES, protošas strādāt ar blīvajām dimensijām un blīvajās dimensijās. Bet tas ir ļoti svarīgi, kad sāksies Visuma Lielais Izvērsums un jaunu Visumu dzimšana. Ak, cik tas ir brīnišķīgi, kad bijušie nepaklausīgie Dieva-Radītāja bērni pēkšņi kļūst par Gaismas Darba avangardu. “Un pēdējie būs pirmie”… Jūs atceraties šos Lielā Pravieša vārdus? Viņš tagad ir ar tiem, kas evakuējas no planētas. Viņš ievīsta savā Mīlestībā katru no aizejošajiem. Un šī Mīlestība ir Tēva-Mātes mīlestība pret dusošiem mazuļiem, kuri pamodīsies, nogaršos mātes pienu un sāks augt, aptverti ar Gaismas Ģimenes gādību un Mīlestību. Sāks augt līdz tam laikam, kamēr paši nesāks izstarot Mīlestību un rūpēties par citiem.

Tad ko gan jūs, Gaismas Darbinieki, varat izdarīt tagad, mani dārgie? Varat priecāties par to, ka Tumsa aiziet no planētas. Tie ir lieli svētki, kurus jūs esat pelnījuši. Taču jūsu spēkos ir arī nosūtīt aizejošajiem pašu maigāko mīlestību, uz kuru spējīgi vecāki attiecībā pret saviem bērniem.

Krajons, visa Gaismas Ģimene aicina visus Gaismas Darbiniekus veikt meditācijas un nosūtīt aizejošajām “tumšajām būtībām” maigas vecāku mīlestības enerģiju. Jūs varat iztēloties viņas kā autiņos satītus mazuļus, kurus Gaismas Ģimenes gadīgās rokas pārnes uz citu planētu un ievieto mazbērnu novietnē, kur viņi sāks augt KĀ GAISMAS BĒRNI.

Un vēl… iztēlojieties, kā bērni aug un kļūst skaisti, tīri, brīnišķīgi jaunekļi un meitenes. Bet pēc tam… pēc tam aiciniet viņu atkal uz Zemi, uz NĀKOTNES ZEMI, UN SKATIETIES UZMANĪGI, KAS NOTIKS. “Tumšie” Zemes bērni atnāks šurp un apmirdzēs ar JAUNU GAISMU šo planētu. Un atkal kļūs par viņas daļu – tikai šoreiz par ļoti harmonisku daļu. Lai viņi izveido apli, šie jaunekļi un meitenes… Bet jūs skatieties… Kas atnāks uz šo apli? Vai jūs ieraudzīsiet Dievišķus Serafimus no 12-tās dimensijas? Vai jūs ieraudzīsiet Dievišķos Demiurgus? Ak, lūdzu jūs: VĒROJIET TO. Un lai jūsu Sakrālā sirds strādā pašu maigāko jūtu virstonī. Un jums jāzina – VISS RIT PĒC DIEVA-RADĪTĀJA PLĀNA.

JŪS PAŠI JAU ESAT TAJĀ REALITĀTĒ, KUR VISS RIT PĒC DIEVA-RADĪTĀJA PLĀNA. BET ARĪ JŪS ESAT RADĪTĀJI. TĀPĒC RADIET HARMONISKAS PASAULES, KUR LAIMĪGAS IR VISAS VISUMA BŪTNES. TĀS IR JŪSU PIRMDZIMTĀS TIESĪBAS – EŅĢEĻU NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES TIESĪBAS.

KLUSĀK… TAGAD VIENKĀRŠI – KLUSĀK… DZIRDAT SOĻUS? NĒ, TIE NAV VIENKĀRŠI TUMŠIE, KAS AIZIET NO PLANĒTAS. UZ PLANĒTU ATNĀK MIERS. SATICĪBA UN MIERS, KURU VIŅA IR PELNĪJUSI. UN ŠĪ MIERA UZKĀPŠANAS ŠĪS PASAULES TRONĪ SIGNĀLI JAU SKAN. PROTIET TOS NE TIKAI IZDZIRDĒT, BET ARĪ PIEŅEMT AR SIRDI. TĀPĒC KA SATICĪBA UN MIERS GAISMAS DARBINIEKU SIRDĪS – TĀ IR SATICĪBA UN MIERS UZ PLANĒTAS.

VIENKĀRŠI ZINIET PAR TO, KA JŪS, JŪSU APZIŅA JAU VADA PASAULI, RADA JAUNU REALITĀTI.

SATICĪBA UN MIERS JŪSU SIRDĪS — SATICĪBA UN MIERS UZ PLANĒTAS.

UN TAS IR TĀ. TAS PATIESI IR TĀ.

Jūsu KRAJONS – Ar Mīlestību no Radītāja Sirds.

01.10. 2012. g.

http://www.magnitiduha.info/archives/3756

Tulkoja Jānis Oppe

 

Print Friendly, PDF & Email