Магниты Духа

KAS MŪS GAIDA PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ? VARGUSS LAERTS UN KRAJONS Caur Marinu Šulcu, Latvija

1. KĀDA TĀ IR – APSOLĪTĀ ZEME?

“Piektā dimensija – kas tā tāda ir?” – jautās daudzi no jums, cilvēkiem. Jums ir tiesības savā vēlmē zināt, kas ir piektā dimensija. Taču kāpēc vispār rodas tāds jautājums? Tāpēc, ka ievērojama daļa zemiešu jau daudzējādā ziņa ir gatava augšupcelties tieši uz piekto dimensiju. Mēs jau esam stāstījuši jums par daudzdimensionalitāti un, protams, par piekto dimensiju. Jums ir zināms, ka piektajā dimensijā eksistē Gaismas Pilsētas, kurās dzīvo arī līdz šai dienai cilvēki, palikuši tur pēc planētas augstāko dimensiju aizvēršanas. Bez tam, Mēs jums jau esam ziņojuši par aptuvenu piektās dimensijas telpas uzbūvi. Šis jautājums sīki aplūkots Krajona darbā (cikls “Krajons no Krievijas, №19, “Cilvēces nākotnes pasaule[1]”).

Piektā dimensija ir viena no visu dimensiju, kurās vispār eksistē un tālāk eksistēs jūsu planēta, telpām. Grūti jums tagad iedomāties piecu, bet ne trīs, dimensiju telpu. Un kāpēc uzreiz piecu? Bet kas ir ar laiku? Jums ir zināms, ka tagad tas plusojas pie telpas koordinātēm, sastādot jūsu dzīves ceturto dimensiju. Bet kā tad tur, piektajā telpā? Kur paliks laiks? Te saka, ka tas pazudīs. Te apgalvo, ka tas pievienosies organiski katrā apakštelpā piektajai dimensijai kopumā.

Planētas magnētisms izmainīsies uz to laiku, kad jums būs pieejama piektā dimensija, un nepieciešams saprast, cik citādi kļūs jūsu eksistences apstākļi. Jums nav pieejama tagad pamatā piektās dimensijas dzīves novērošana. Taču pakāpeniski tā sāks ienākt, ieaugt jūsu četrdimensionalitātē, neradot pie tam nekādu disbalansu jūsos pašos un jūsu dzīves apstākļos. Tādu piemēru jūsu cilvēku kopienā ir diezgan daudz. Visas paranormālās spējas, kas rodas cilvēkiem pieaugošā ātrumā, liecina par to.

Pēc kārtas tiksim skaidrībā ar visiem šiem jautājumiem.

Piektajai dimensijai tāpat kā visām citām dimensijām ir kopa no apakštelpām, kuras atšķiras pēc blīvuma un savas matērijas vibrāciju frekvences. Planētas magnētiskais lauks sadala savu ietekmi uz katru piektās dimensijas apakštelpu. Protams, tas attiecas arī uz augstākām dimensijām, taču tagad aprobežosim šī jautājuma izskatīšanu ar sarunu par piekto dimensiju. Katras apakštelpas magnētisms ierobežo saskari starp apakštelpām visam kopumā piektajā dimensijā. Un tam, lai būtu satiksme starp apakštelpām, nepieciešams sastrādāt atbilstošas magnētiskas īpašības, kuras tiks ierakstītas cilvēka gaismas ķermeņos. Laiks piektajā dimensijā pilnībā neizzūd. Tas modificējas, tā var noraksturot tā ietekmi uz jūsu dzīvi. Katrai apakštelpai ir laika “sava piedeva”. Un šī katras apakštelpas sava laika rašanās padarīs dzīves īpatnības tajā unikālas dzīvojošiem tur cilvēkiem un citām būtnēm. Pagaidām piektās dimensijas, kurp atnāks visas pasaules cilvēce, apakštelpas nesāks sazināties cita ar citu. Kaut arī kanālus starp tām Mēs ieviešam jau tagad, un tie ir magnētiskās rezonanses portāli. Un tikai tās cilvēciskās būtnes, kuras aizņems augstākās apakštelpas, spēs brīvi ceļot starp tām visām. Tie cilvēki, kuri izaugs garīgi un paaugstinās savas vibrācijas, pilnveidojot Gaismas Ķermeņus, arī spēs pāriet no viena apakšlīmeņa uz otru, apmeklējot zemākās, apgūtās apakštelpas, pilnīgi brīvi. Tur jau arī tagad visās apakštelpās eksistē sava dzīvība, taču pamatā bez cilvēkiem. Ziniet, ka daudzas dzīvības formas, kuras šeit, četrdimensionalitātē, ir beigušas savu eksistenci, ir pārvākušās uz piekto dimensiju un gaida jūsu savienošanos ar viņām, taču uz mīlestības un pilnīgas savstarpējas sapratnes pamata. Tur ir meži, jūras, upes un ezeri. Tur – brīnišķīga augu valsts un ziedu krāšņums pārsteidz pat četrdimensionalitātes paša pieredzējušākā cilvēka iztēli. Taču tur ir pavisam maz cilvēku. Šīs telpas gaida jūs pēc Augšupcelšanās! Un ne tikai pēc Augšupcelšanās. Šajā brīnišķīgajā pasaulē sāks inkarnēties jauni cilvēki, pabeiguši dualitātes pieredzi daudz agrāk par citiem un gaidoši savu stundu Smalkajos Plānos. Piektās dimensijas jaunie bērni daudzējādā ziņā spēs īstenot cilvēces seno sapni par taisnīgu Pasauli un palīdzēs jums tās īstenošanā.

Ko tad atnesīsiet jūs, četrdimensionalitātes cilvēki, uz šīm apsolītajām zemēm? Ar kādiem nodomiem atnāksiet? Kādas domas par dzīves iekārtojumu jums ir? Tur būs vieglāk dzīvot – no vienas puses, taču daudz grūtāk un atbildīgāk – no otras. Bet kāpēc tas viss notiks? Un ar ko jums tur ierasties? Un kā sagatavoties? Jūs domājāt, ka jūs nonāksiet piektajā dimensijā pie visa gatava? Jā, tur ir Gaismas Pilsētas! Un šo pilsētu iedzīvotāji ir gatavi jums palīdzēt jūsu dzīves iekārtošanā, taču ne ietilpināt visu cilvēci savās nedaudzajās Gaismas Pilsētās. Un arī dzīvot Gaismas Pilsētās vajag prast. Un pieņemt pilnīgu jaunu dzīves iekārtojumu arī vajag prast. Bet tam vajag jau tagad radīt jūsu paredzamās jaunās dzīves telpu! Jums nebūs iespējas, pārejot turp, sākt apgūt uz vietas, ne par ko nezinot. Jūs spēsiet sākt patiešām jaunu dzīvi tikai tajā gadījumā, ja ieliksiet savas dzīves pamatus tagad. Tāpēc Mēs arī gribam jūs tam sagatavot.

Ar ko sākt? Ar domu treniņu. Tieši domās jums jāiedomājas jaunā dzīve. Jaunās pilsētas. Jaunais sabiedrības iekārtojums. Un visas puses jūsu jaunajai dzīvei augstākā dimensijā. Bet kā gan pareizi to izdarīt, ja arī tagad jūs visi domājat daždažādi attiecībā pret pareizu dzīves iekārtojumu? Daudzi likumi, kuri ir ielikti jūsu četrdimensionālās dzīves pamatā, tur nav derīgi. Tie neļaus uzbūvēt pareizu jauno dzīvi. Jaunā dzīve nedrīkst būt līdzīga jūsu mūsdienu dzīvei. Jaunajai dzīvei ir jātiek uzbūvētai uz principiāli jauniem Likumiem un kosmiskās lietderības proporcijām, par kurām jūs zināt pagaidām ļoti maz. Bet jums jau tagad nepieciešams radīt ar domu, projektēt, plānot, būvējot tādā veidā savu jauno dzīves telpu. Par šo kosmisko principu apgūšanu ies runa mūsu vēstījumā.

2. JŪSU DZĪVES MĒRĶIS PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ

Mani mīļie Eņģeļi! Jūsu mērķis – tas arī Mūsu, kopējs. Mēs beidzot savienojamies ar jums pēc diženākā kosmiskā Eksperimenta beigšanas. Un mēs palīdzam jums atgriezties Diev-cilvēka eksistencē. Mēs palīdzam jums atgriezties nevis vienkārši Mājās, bet atgriezties atjaunotiem un radoši izaugušiem savā kosmiskajā Varenībā. Un piektā dimensija – tā ir pirmā pietura šajā grandiozajā iešanā uz Mājām. Protams, jums ir vērts padomāt par to, bet kas būs pēc jūsu dzīves piektajā dimensijā? Taču domāt vienmēr ir labi, kad precīzi zini tā pakāpieniņa īpatnības, bez kura pārvarēšanas tālāk neko pieveikt neizdosies. Un tieši tāpēc Mēs tagad jūs ļoti rūpīgi gatavojam Augšupcelšanai uz piekto dimensiju un dzīvei tajā. Tāpēc ka jūs vēl, ar nedaudziem izņēmumiem, nezināt, kā jums tur pienākas organizēt savu dzīvi.

Jā, Mēs gribam sākt vēlreiz stāstīt jums par piecdimensiju pasaules īpatnībām, kaut arī jau daudz par to ir pateikts, informācija ne vienu reizi vien tika dota caur mūsu darbiniekiem.

Mēs gribētu sasniegt ar jums sapratni vienā – šķiet, pašā svarīgākajā – jautājumā. Un tas ir dzīves iekārtojuma jautājums, ietverošs daudzus papildus jautājumus. Pirmais, kam Mēs pievēršam jūsu uzmanību: piektajā dimensijā valda Beznosacījuma Mīlestības Enerģija. Mēs jūs jau pieradinām pie šīs enerģijas, taču cilvēces vairums ne tikai viņu nav apguvis, bet arī neko par viņu nezina. Taču Augšupcelšanās process nav aiz kalniem. Augšupceļoties jūs nonāksiet šīs enerģijas apkampienos, kura nekādā veidā neatbalsta jums pierastās agresīvās attiecības starp cilvēkiem. Neatbalsta ģimenes attiecībās rupju varmācību, pakļaušanu dzimtas likumiem, lai cik labi četrdimensionalitātē tie nebūtu. Beznosacījuma Mīlestības Enerģija atbalstīs tikai harmoniskas attiecības starp cilvēkiem, radot ļoti daudzas cildenas jūtas, kuras tagad jums nav zināmas vai jūs zināt par tām vairāk teorētiski. Tieši tāpēc visi Skolotāji tagad jums saka un praktiski māca apgūt jau četrdimensionalitātē šo Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju. Beznosacījuma Mīlestība prasīs no cilvēkiem jaunu attiecību apgūšanu ne tikai starp vīrieti un sievieti, vecākiem un bērniem, vecāko paaudzi ģimenē un jaunāko. Jums nāksies sadurties arī ar jaunas sabiedriskās iekārtas problēmu, tāpēc ka Beznosacījuma Mīlestības Enerģija vienkārši nedos jums iespēju būvēt sabiedrisko vadību uz iepriekšējiem pamatiem un vecajā netaisnībā un vienu cilvēku atkarībā no citiem. To pašu arī attiecībās starp dažādām tautām, rasēm. Mēs arī tagad apsveicam procesus četrdimensionalitātē, kuri valstu attiecību līmenī ved pie vienotības, savstarpējās palīdzības, labu kaimiņattiecību vienošanās, draudzīgām attiecībām un savstarpēju cieņu. Tā diemžēl pagaidām ir bāla kopija tam, ko jūs būvēsiet piektās dimensijas dzīvē. Jā, tur būs, no vienas puses, vieglāk, bet no otras atbildīgāk un sarežģītāk, par ko jau ir teikts augstāk.

Gribam jūsu īpašu uzmanību pievērst tam faktam, ka jau tagad vajag uzskatīt dzīvi piektajā dimensijā ne par dzīves četrdimensionalitātē turpinājumu. Jā, būs, neapšaubāmi, pārejas periods starp dimensijām. Kāds pāries uz augtākām dimensijām, bet kāds būs pārejas stāvoklī līdz tam laikam, kamēr nebūs pilnībā gatavs jaunajai dzīvei. Un kā tas izskatīsies? Nu, ļoti vienkārši. Piektās dimensijas zemāko apakštelpu dzīve ne stipri atšķiras no jūsu tagadējās dzīves. Un tiem cilvēkiem, kuri nonāks tieši tur, būs jāpiedalās mūsdienu dzīves pārkārtošanā. Taču par to, ka kopumā piektās dimensijas dzīvei ir jābūt principiāli citādai, jums ir jāzina.

Mēs jau tagad piedāvājam jums domās pārdomāt tos pamatus, kurus jums gribas ielikt gan jūsu personīgo attiecību radīšanā, gan ģimeņu radīšanā, un, protams, jaunas sabiedriskās iekārtas, valsts radīšanā. Daži no jums pilnīgi pamatoti var pajautāt: “Vai mums būs jābūvē valstis? Vai nevar dzīvot vienā draudzīgā Pasaulē?” Lūk, mani dārgie! Svarīga tēma! Jūs jau tagad varat radīt piecdimensiju dzīvi, balstītu ne uz valstiskumu, bet uz citu sabiedrisko iekārtu. Pie tā jūs nonāksiet jūsu garīguma izaugsmes rezultātā, dzīvojot piektajā dimensijā. Tāpēc ka dzīve augstākās dimensijās tad arī paredz dzīvošanu vienā lielā cilvēku Kopienā, balstītā jau ne tikai uz zemes, bet arī uz vispār-kosmiska lietderīguma. Jūs kaut kādā mērā jau tiecaties pie cilvēces kopdzīves taisnīgām normām, taču jums nav nekādu praktisku iemaņu tādam dzīves iekārtojumam. Kas Mums jums tagad jāparekomendē? Pabeigsim jautājumu par cilvēciskajām savstarpējām attiecībām. Jūs arī tagad atrodaties dažādos Mīlestības, kaut arī vēl ne beznosacījuma, Enerģijas līmeņos. Šeit rit pati lielākā cilvēku pretstatīšana citam pret citu, par ko jums ir zināms. Tagad, pirms pārejas uz piekto dimensiju, jums vajag rūpīgi pārdomāt savas attiecības ar cilvēkiem un ielikt jau tagad domās tos pamatus, kurus jums nāksies pieņemt un apgūt, pārejot uz piekto dimensiju. Un Mēs vēlreiz atgādinām, kādus stūrakmeņus jums nāksies ielikt savas dzīves piektajā dimensijā pamatā, izejot no šī pirmā priekšnosacījuma. Beznosacījuma Mīlestības Enerģija piespiedīs jūs dzīvot savādāk, citādi jums nāksies aiziet no šīs gaišās jaunās piektās dimensijas Pasaules. Ir piemēroti dot jums sekojošu rekomendāciju. Neko nedariet pašreizējā dzīvē, nepadomājot, ar kādu enerģiju jūs gatavojaties to izpildīt. Sāciet jau tagad ievest Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju savā dzīvē. Iemācieties viņu piesaukt visās savās darbībās un dariet visu pašreizējā dzīvē, piepildījušies ar Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju.

No šī pirmā punkta izriet daudz jautājumu, ar kuru risināšanu jums vajag sākt nodarboties jau tagad. Kādām jābūt attiecībām starp cilvēkiem: sievietēm un vīriešiem? Ģimenē? Ar bērniem, īpaši tāpēc, ka uz turieni, uz piekto dimensiju, īpaši intensīvi sāks iemiesoties jaunie bērni, gaidoši savu misiju realizācijas. Starp citu, šī jauno cilvēku paaudze, kuri dzims pēc jūsu Augšupcelšanās uz piekto dimensiju, jau zina jaunā pasaules iekārtojuma noteikumus. Tāpēc palīgi jums būs jūsu pašu, tuvie. Taču tas nekādi neatņem jums nepieciešamību gatavoties dzīvei piektajā dimensijā, atrodoties vēl četrdimensionalitātē. Beznosacījuma Mīlestības Enerģija ļaus jums citādi paskatīties gan uz jūsu bērnu, gan arī uz jūsu pašu izglītību. Pie tam, tur būs pilnīgi pieejamas citas realitātes aptveršanas metodes, kas var padarīt nevajadzīgus tagad eksistējošos informācijas avotus un tās nesējus. Iegūt izglītību kļūs iespējams ar tiešu Patiesības aptveršanu, ar ko kādreiz izcēlās Lemūrijas un agrīnās Atlantīdas seno civilizāciju pārstāvji. Pārdomājiet šos jautājumus. Kā vajadzēs organizēt bērnu audzināšanu un viņu apmācību? Bet varbūt mācību procesā nāksies iekļauties jums pašiem no sākuma?

Un šeit pirmajā vietā iznāks jūsu iepriekšējo iemiesojumu, pavadītu tajās senajās civilizācijās, jau atstrādātās iemaņas. Tagad jūs mostaties savas pagātnes apzināšanai. No kurienes tas viss uzpeld? Jā, protams, no jūsu DNS dziļumiem. Tāpēc mūsu rekomendācijām DNS aktivizēšanā ir daudzpusīgs raksturs. Tās palīdzēs jums atdzīvināt atmiņā dzīves taisnīgas uzbūves principus. Apgalvojam, jums ir atbilstoša atmiņa.

Mūsu mīļie Eņģeļi! Jūs pagaidām neesat brīvi izvēlēties dimensijas. Jūs pāriesiet sākumā uz piekto dimensiju. Un tikai ļoti nedaudzi, gatavi dzīvei augstākajās dimensijās, pāries turp, kur viņi jau ir sagatavojuši atbilstošu bāzi. Un tā, jūs pāriesiet uz piekto dimensiju. Mērķi mēs jau apzīmējām. Bet uzdevumu, kuri stāvēs jums priekšā šajā dimensijā, ir ievērojami vairāk, kā Mēs pateicām.

Un otrs uzdevums jums būs sekojošs. Daudz iespaidu jums ir radies no visa augstāk teiktā. Un daudz jautājumu. Taču Mēs pateiksim vēl par vienu svarīgu, ļoti svarīgu uzdevumu, ar kuru jums uzreiz nāksies sadurties piektajā dimensijā. Un, ja neviens no jums nebūs gatavs tā risinājumam, tad jums visiem būs ļoti grūti dzīvot tur.

Un par ko jūs padomājāt tagad? Esam pārliecināti, ka neuzminējāt, par ko Mēs gribam jūs brīdināt.

Tad visu pēc kārtas. Vai daudzi ir domājuši par to, kāda daba eksistē piektajā dimensijā? Un no kurienes viņa tur ir uzradusies? Ievadā teikts, ka tur daba ir neparasti apžilbinoša, brīnišķīga. Tur ir savas jūras, kalni, upes un ezeri. Un daudz kas no tā, ko jūs spējāt pazudināt savā četrdimensionalitātē, ir pārgājis dzīvot uz piektās dimensijas telpu. Ko jūs aiznesīsiet uz šo neskarto ziedu un kalnu, lauku un ieleju, daži no kuriem vēl nav jutuši cilvēka klātbūtni, pasauli? Bet dzīvnieku pasaule? Arī tā tur ir. Un tieši turp aiziet tās sugas, kuras cilvēki ir iznīcinājuši četrdimensionalitātē. Jūsu “Sarkanā Grāmata” – tas ir rekviēms novecojošai cilvēku sabiedrībai, bet nevis izzudušajām dzīvnieku un augu sugām. Un, lūk, jūs pārejat uz šo jauno piecu dimensiju pasauli un sastopat viņus, izzudušos. Un viņi tur nesāks baidīties no jums, tāpēc ka sen dzīvo Beznosacījuma Mīlestības Enerģijās pret visu esošo. Bet jums jau ir jāsaprot, ka viss apkārt jums ir dzīvs, apgarots, saprātīgs! Jums nevajag sasprindzināt šīs dzīvības formas ar savu agresivitāti. Jūs nespēsiet viņas ēst vai iznīcināt citā veidā. Sagatavojieties tam iepriekš. Un patērējiet laiku, palikušu līdz Augšupcelšanai, mīlestības pret visām dzīvības formām uz jūsu planētas kultivēšanai. Tajā tāpat būs jūsu gatavošanās Augšupcelšanai un tālākai dzīvei piektajā dimensijā. Un, ja jūs tagad barojaties ar dzīvniekiem, tad vajadzīgā sagatavošanās jums nenotiks, mūsu dārgie! Jums pienākas nostiprināties mīlestībā pret visu dzīvo uz planētas, atrodoties vēl šajā pasaulē un šajās telpas-laika dimensijās.

Iesim tālāk jūsu atrašanās piektajā dimensijā mērķa izskaidrošanā. Jā, tieši mērķa. Tā kā katrā telpā cilvēcei ir noteikts savas eksistēšanas mērķis. Piektā dimensija ir slāņaina pēc savas dabas. Un to labi bija izskaidrojis Krajons. Tas rada ne vienkārši dzīves uzdevumu piektajā dimensijā veselu spektru, bet programmu kopu, izpildot kuras, jūs spēsiet pārvietoties starp piektās dimensijas apakštelpām, pilnveidot gan savus pavadoņus, gan savu apziņu, gan savu dzīves kosmisko statusu. Pārejot pa piektās dimensijas apakštelpām, ceļojot pa dažādiem telpas-laika kontinuumiem, jūs izprotat daudzas kosmiskās esamības patiesības. Un, jo augstāk jūs paceļaties savās vibrācijās, jo vairāk sarežģījas jūsu dzīves programmas. Lūk, pie tā mēs apstāsimies. Ārkārtīgi svarīgi ir saprast, ka piektās dimensijas dažādu “līmeņu” apakštelpu esamībā ir ielikta dižena kosmiska lietderība. Un nav nekāds zaudējums tiem, kas izies “slāņainību” no pašām zemākajām frekvencēm līdz pašām augstākajām. Šīs pieredzes iegūšanā tāpat ir jūsu atrašanās piektajā dimensijā uzdevums. Pie tam, kā Mēs norādījām, tiem, kas paceļas augstāk pa vibrācijām, ir pilna iespēja apmeklēt apakšplānus, viņu radītus.

Daudzām dvēselēm speciāli mērķēta uzdevuma piektajā dimensijā nav. Viņām ir piemēroti neatlaidīgi virzīties pa piektās dimensijas apakštelpām, pārvarot vienu pēc otras. Taču ir arī tādi cilvēki, kuri spēs lieliski iziet piekto dimensiju īsā laikā. Ja, tas ir tā. Vienkārši tagad jums neapjēgt šo iespējamo paātrināto ceļu un kādēļ tas tiek veikts. Bet ir viens vienots uzdevums, kuram jūs sekosiet. Un šis uzdevums ir kļūt par pilnīgu Gaismas Būtni. Šajā rakursā piektās dimensijas dzīve – tā ir pakāpienu rinda viena, ģenerālā plāna sasniegšanai.

3. AR DOMU BŪVĒT JAUNO PASAULI!

Par mentālo būvēšanu jūs jau zināt. Jums ir pazīstama iespēja radīt ar domu. Sen tiek runāts par to, ka doma materializējas un kalpo jums par spēcīgāko sviru jūsu pašreizējā eksistencē. Pat četrdimensionalitātē jūs esat sākuši pamanīt jau ātrāku jūsu domu realizējamību. Tad ko gan teikt par piektās dimensijas telpām! Tur pirmkārt ar domu tiek būvēts viss bez izņēmuma! Saprotiet, ka tieši domās jūs spēsiet radīt visu, ko jums vajag. Tas ir nepierasti un izsauks daudz neērtību no sākuma. Taču jums vēl nav priekšstata par piektās dimensijas domu telpas galveno īpatnību – doma būs… REDZAMA VISIEM. Un arī pats domājošais cilvēks pamanīs ne tikai savu domu gājienu, bet arī momentānu to realizācijas rezultātu. Domai arī tagad ir savas esamības nokrāsa un forma. Piektās dimensijas augstākajos plānos to jūs ieraudzīsiet uzskatāmi. Un sapratīsiet, cik tīri vai negatīvi domā tas vai cits cilvēks. Un tad atcerēsieties Skolotāju pamācības, nākošas no tālas senatnes, par to, ka domāt vajag skaisti un radoši. Un tikai tādi cilvēki būs tur nevis vienkārši godā, bet arī tautas izvēlēti. Pēc domu impulsu tīrības un jūsu smalko ķermeņu nokrāsas varēs spriest par cilvēku īpašībām. Nebūs vajadzīgi nekādi raksturojumi un apgalvojumi, apliecinājumi vai galvojumi. Katrs cilvēks būs redzams kā uz delnas. Tam Mēs aicinām jūs gatavoties jau tagad. Grūti kļūs tiem, kas redz vienīgi cilvēka eksistences materiālās pēdas. Tās tur, augstāko dimensiju Pasaulē, pakāpeniski kļūst pilnīgi nenozīmīgas. Par galvenajiem cilvēku raksturojumiem kļūs viņu radošās, mīlestības piepildītās domas un ne mazāk tīrās jūtas, arvien vairāk ietilpinošas Beznosacījuma Mīlestības vibrācijas. Cilvēka sirds iegūs Sakrālās Sirds, vienotas gan ar planetāro, gan kosmisko, labās īpašības. Taču arī līdz tam vajadzēs izaugt.

Un tā, mēs sakām, ka par galveno būvēšanas principu piektās dimensijas telpās kļūs domas darbs. Protams, piektās dimensijas zemāku vibrāciju apakštelpās jūs vēl būvēsiet no šo apakšplānu matērijas, kaut arī tā arī ir mazāk blīva kā zemes matērija. Pēc tam jūs iemācīsieties būvēt no Gaismas. Un šī būvēšana būs jau tīri ar domām.

Daži Gaismas Darbinieki pašreizējā laikā jau mēdz būt piektajā dimensijā. Katram ir savs apgūto vibrāciju diapazons, tāpēc arī šīs pasaules uztvere katram ir sava. Tiem, kas apmeklē šīs telpas, ir piemēroti trenēties tādās būvēšanās ar domu. Nepārnesiet uz jauno Pasauli savus ierastos priekšstatus par ģimenes pavarda, mītnes, darba un dzīvesvietu iekārtojumu. Visu to jūs būvējat pagaidām pēc analoģijas. Daži būvē tur jau iepriekš tos pašus dzīvokļus, ar tādām pašām, kā tagad mājā, mēbelēm. Ar tiem pašiem ērtību veidiem. Taču tas netiek prasīts. Un tagad – uzmanību! – pateiksim jums interesantas jūsu iespējamās dzīves piektajā dimensijā detaļas. Jums nevajag mājā pastāvīgu interjeru. Jums nevajag pārnes šodienas dzīvošanas atribūtus uz jauno pasauli. Tur viss tiek celts ar domu, un šo būvēšanu var ar neparastu vieglumu mainīt, apstiprinot daudzveidību, skaistumu un harmonijas un pilnības pastāvīgus meklējumus.

Mūsu dārgie Zemes cilvēki! Pati planēta mainās un, pārejot uz piekto dimensiju, jūs spēsiet kopā ar planetārajām izmaiņām kļūt par pilnīgi citiem cilvēkiem. Jaunā cilvēka pirmā pazīme – tas ir harmonisks domāšanas process un Dievišķa pilnība, kuru, protams, jūs neparādīsiet uzreiz, taču pārliecinoši uz to tieksieties.

Turpinām mūsu sarunu par radīšanas ar domām nepieciešamību piektajā dimensijā. Pietiek atgādināt par to, ka domājošā būtne – cilvēks – sen jau ir sapratis savas domas spēku. Taču nezin kāpēc ne pārāk ir pūlējies tās pilnveidošanā. Iemesls tam ir skaidrs – citi neredz viņa domas. Piektajā dimensijā šis princips mainās. Un, kā Mēs jau teicām, visi cilvēki spēs redzēt cits cita domformas, tāpat kā emocijas. Tāpēc jums vēl ir laiks pilnveidoties sava domāšanas procesa kvalitātē līdz Augšupcelšanai. Jūs pamatoti jautāsiet – mums uzreiz “uzkritīs virsū” šī cilvēku īpašība redzēt vienam otra domas? Nē, ne gluži tā. Taču lai tas neaptur jūs domu pilnveidošanā. Paskaidrosim sīkāk. Piektās dimensijas zemākie apakšplāni ir piesātināti vēl ar magnētismu, līdzīgu četrdimensionalitātes magnētismam. Tas dos zināmu aizturi cilvēku domāšanas procesa uztverē ar redzi. Taču samērā ar jūsu virzīšanos uz piektās dimensijas augstākajām apakštelpām mainās ne tikai šīs apkārtējās pasaules enerģijas enerģētika un magnētiskā komponente, bet arī jūsu iekšējais skaņojums uz augstāka līmeņa magnētismu. Tieši tas tad arī piedos jūsu domformām būtisku apzīmējumu un redzamību citiem. Taču nenomierinieties. Tas var notikt dažādiem cilvēkiem dažādā ātrumā. Un tāpēc tie, kas virzīsies ātrāk savā evolucionārajā procesā, spēs arī ātrāk redzēt citu cilvēku domformas. Labāk būs, ja visi pieņems kā neatņemamu savu uzdevumu: DOMAI JĀBŪT TĪRAI, RADOŠAI UN BRĪNIŠĶĪGAI, MĪLESTĪBAS PIEPILDĪTAI.

Ko Mēs vēl varam jums pastāstīt par piektās dimensijas pasaules īpatnībām?

Šo pasauli vajag būvēt tā, lai tajā nebūtu nekādas disonanses. Redzēsiet paši, ka varēs mainīt savas domformas, pārkārtojot un pilnveidojot savas konstrukcijas ar četrdimensionalitātei neiedomājamu ātrumu. Uz tā tad arī būs būvēta jūsu nākošās dzīves slīpēšana.

Atgriezīsimies pie tā, kā jūs pakāpeniski apdzīvosiet piektās dimensijas pasauli. Zemākie pēc vibrācijām apakšlīmeņi ievērojami atgādinās četru dimensiju pasauli. Tie ļaus turp pārgājušajiem cilvēkiem pakāpeniski adaptēties jaunajiem apstākļiem. Jums neapšaubāmi parādīsies Audzinātāji no to skaita, kas palika savā laikā dzīvot piektās dimensijas zonā. Jums vajadzēs domās izdarīt tā vai cita dzīvošanas tipa izvēli. Jā, tieši domās. Tad jūs arī nonāksiet jums nepieciešamajā zonā. Tagad jums grūti iztēloties pietiekami precīzi, kā viss tas notiks. Taču galvenā ir jūsu, jau šajā laikā, nopietna gatavošanās, bez kuras jums patiešām klāsies grūti jaunajā pasaulē.

4. KAS NOTIKS AR MŪSU ĶERMEŅIEM?

Daudziem no jums paliek kā noslēpums fiziskā ķermeņa esamība vai neesamība piektās dimensijas pasaulē. Kā gan var no viņa šķirties? – domājat jūs. Jeb vajag iziet cauri šā pierastā ķermeņa zaudējumam? Jeb piektajā dimensijā var nonākt vienīgi caur pāreju, sauktu par nāvi? Daudz jautājumu, tāpēc ka jūs turpināt uztvert Mūsu doto informāciju pārāk burtiski un apbrīnojami lineāri. Bet Mēs jau sen jums sakām par kvantu uztveres un kvantu domāšanas attīstību. Daudzvariantums ir gan jūsu pašreizējās dzīves, gan piecdimensiju dzīves pamatā. Taču runāsim par visu sīkāk, lai viss būtu skaidrāks.

Un tā, tagad katram no jums ir blīvs ķermenis, kurš atbilst savā uzbūvē pilnībā Zemes esamības Plānam. Katrs šī ķermeņa atoms ir Zemes dots tieši tā un tādā kombinācijā, lai nodrošinātu šī ķermeņa funkcionēšanu matērijas noteikta blīvuma apstākļos. Tagad situācija mainās. Atblīvēšanai tiek pakļauta gan pati planēta, gan visas dzīvības formas uz viņas. Tad ar ko gan cilvēkam jāatšķiras no visām citām dzīvības formām? Cilvēks ir planētas vienotās dzīvības neatņemama sastāvdaļa. Tātad, tie paši procesi notiek arī viņa fiziskajā ķermenī. Un Mēs pastāvīgi jums atgādinām par to. Mēs arī sakām jums par to, ka jūsu fiziskos ķermeņus var tādā mērā pārveidot, lai viņi sāktu uzņemt vairāk gaismas barības. Priekš kam tas viss tiek darīts, jautāsiet jūs, ja piektajā dimensijā mums ir jābūt citiem ķermeņiem? Un kāda būs būtība procesam Augšupcelšanai ar fizisko ķermeni, ja viņš piektajā dimensijā mums nebūs vajadzīgs? Pareizi jautājumi, un vajag visu sīki paskaidrot. Ja rodas jautājumi, tad tas nozīmē, ka daudz paliek nesaprotama gan par pašu Augšupcelšanos, gan par dzīvi piektajā dimensijā.

Sāksim ar to, ka Augšupcelšanās process būs neviennozīmīgs absolūti visiem cilvēkiem. Daudzi spēs aiziet ar fizisko ķermeni (pagaidām teiksim tā). Taču daudzi Augšupcelsies, atstājot savus nepaspējušus sagatavoties Augšupcelšanai ķermeņus fiziskajā pasaulē. Kur tad ir atšķirība?

Aplūkosim cilvēka pāreju uz Smalko Pasauli nāves procesā un Augšupcelšanās procesā. Kas tad notiek? Stāstīsim jums par to, ņemot vērā visus jaunos “aizsega” izzušanas apstākļus. Par notiekošo ar cilvēku nāves laikā ir sen un sīki pastāstīts, par to tika runāts vēl senos laikos. Cilvēks secīgi atmet savus ķermeņus, sākot ar fizisko. Pārejot uz Astrālo Pasauli, viņš nevar pacelties uzreiz līdz Astrālās Pasaules līmenim (jeb apakšlīmenim), kuru ir sastrādājis ar savas apziņas garīgu attīstīšanu un paplašināšanu. Šis Astrālās Pasaules apakšlīmeņu pakāpeniskas iziešanas process ir labi zināms. Taču arī šeit ir iezīmējušās būtiskas izmaiņas. Cilvēks, pārgājis uz Astrālo Pasauli parastajā veidā, virzās tagad ievērojami ātrāk un krāj savu gaismas-nesību strauji, lai kāda tā nebūtu pēc savas koncentrācijas. Tāpat arī pati Pāreja no Zemes Plāna uz Astrālo Pasauli tagad tiek veikta diezgan ātri, par ko labi ir informēti tie, kas pieraduši palīdzēt pārejošajiem. Ar ko tad cilvēka, pārgājuša uz Astrālo Pasauli, stāvoklis atšķiras no tā, kas veic Augšupcelšanos, pat ja arī bez fiziskā ķermeņa, stāvokļa? Ir viena būtiska atšķirība! Cilvēks, atnācis Augšupcelšanās ceļā, uzreiz ir klātesošs tajā apakšlīmenī, kuram viņš ir gatavs pēc savas apziņas attīstības un gaismas konstrukcijas uzbūves. Viņam nav vajadzīgi pārveidojošie starpetapi. Viņš ir gatavs dzīves turpināšanai un atbilstošai aktivitātei. Un pašreizējā laikā diezgan daudziem cilvēkiem ir tieši tāda pāreja, par ko jums pat nav zināms citreiz. Augšupcelšanās vienmēr notiek pilnā apziņā un nosaka momentānu klātbūtni nepieciešamajā tālākās attīstības vai misijas izpildīšanas plānā. Kur ir starpība starp to, ko jūs saucat par nāvi, un Augšupcelšanās bez fiziskā ķermeņa procesu? Pie Augšupcelšanās cilvēks momentāni atstāj blīvo un ēterisko ķermeni, paliekot iepriekšējā astrālajā ķermenī. Pie tam, ja viņam jau ir uzbūvēts jauns ēteriskais ķermenis, viņš sāk viņu apgūt un pāriet pakāpeniski viņā pilnībā. Ja 5-tās dimensijas ķermenis nav uzbūvēts, tad cilvēkam tiek dota iespēja ar to nodarboties Mūsu vadībā. Taču tas jau patērē daudz laika. Lūk, šī atšķirība no pārejošiem vecajā veidā ļauj augšupceltajiem bez fiziskā ķermeņa gūt priekšrocību ātrā adaptācijā 5-tās dimensijas pasaulē. Taču arī telpiski šo divu veidu pārejas cilvēki ir sadalīti, tāpēc ka pārgājušajiem caur nāvi ir arī sakrātās pieredzes asimilācijas rituāls, kas aiztur viņus Astrālās Pasaules veco apgabalu noteiktās telpās.

Ja mēs runājam par Augšupcelšanos ar fiziskā ķermeņa saglabāšanu, tad uzreiz piebildīsim: formulējums “ar fizisko ķermeni” ir nosacīts. Tāpēc ka atjaunotajā fiziskajā ķermenī neviens no jums dzīvot 5-jā dimensijā nesāks. Parasti tie cilvēki, kuri gatavo savus fiziskos ķermeņus Augšupcelšanai, gatavo arī jaunus ēteriskos ķermeņus dzīvošanai 5-tās dimensijas pasaulē. Tad kāpēc viņiem fiziskie ķermeņi? Kādas priekšrocības dod Augšupcelšanās kopā ar fiziskajiem ķermeņiem? Par to mēs parunāsim sīkāk.

Jūsu fiziskie ķermeņi pašreizējās planetārās pārkārtošanās laikā iziet atbilstošas transformācijas. Un tam pa priekšu gāja nopietnas izmaiņas enerģētiskajā nodrošinājumā. Lūk, tieši šī izmaiņa jūsu enerģētiskajā nodrošinājumā tad arī izsauc nepieciešamību pacensties uz laiku būt arī ar gataviem fiziskajiem ķermeņiem Augšupcelšanai. Jaunais enerģētiskais nodrošinājums ar Daudzslāņu Toru sistēmas palīdzību ir universāla barošanās ar Uguni un Magnētismu konstrukcija. Un tagad jūs būvējat viņu uz sava fiziskā ķermeņa tajā skaitā. Viņa pašreizējā laikā sāk savu eksistenci sasaistē ar jūsu fiziskajiem ķermeņiem. Liekas, ka tam nav nekādas nozīmes, taču tas nav tā. Vecā čakru sistēma ir stipra vēl vairumam cilvēku. Un tā ir nopietni sasaistīta ar fiziskajiem ķermeņiem. Tāpēc, lai ļautu tai aiziet un pārkārtotos uz Daudzslāņu Toru sistēmu, vajag pielikt ievērojamas pūles jūsu fizisko ķermeņu tievināšanā un to iziešanas uz jaunu, augstāku vibrācijas līmeni, sagatavošanā. Lūk, no šejienes tad arī rodas nepieciešamība un atbilstoša saruna par pāreju uz 5-to dimensiju kopā ar fiziskajiem ķermeņiem. Kā to iztēloties reālāk? Mēs saprotam, ka pagaidām vēl neesam spējuši izskaidrot Augšupcelšanās kopā ar fiziskajiem ķermeņiem mehānismu. Bet tagad – pati galvenā detaļa! Jūsu fiziskie ķermeņi, paaugstinot savas vibrācijas līdz līmenim 999, spēs kopā ar jums transformēties pie pārejas uz 5-to dimensiju. Kā var to iztēloties? Un kāpēc Mēs saistām šo procesu ar jauno enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu? Viss ir ļoti vienkārši. Viņai, šai jaunajai sistēmai, ir uzreiz, bez speciālas adaptācijas, jāsāk strādāt jaunajos jums augstākas dimensijas apstākļos. Tas ir skaidrs. Tieši izaugusī fiziskajā ķermenī Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma ļaus ātru adaptāciju un aktīvu dzīvi 5-jā dimensijā. Kas tad notiks? Vienkārši jūs ne visai tad arī pamanīsiet, ka esat pārgājuši un 5-tās dimensijas Pasauli. Sākumā tie būs zemākie apakšlīmeņi. Samērā ar 5-tās dimensijas ēteriskā ķermeņa adaptāciju un apgūšanu (savdabīgu “apģērbšanu”) tievinātā fiziskā ķermeņa nozīmība zudīs. Bet! Un šeit būs savas nianses tajā cilvēku Augšupcelšanās daudzvariantumā, par kuru Mēs jums jau teicām. Tiem cilvēkiem, kuriem pēc savas misijas rakstura būs periodiski jānolaižas uz zemākiem pēc vibrācijām apakšlīmeņiem gan piecdimensionalitātē, gan četrdimensionalitātē, fiziskais ķermenis vienkārši kļūst par jaunā ēteriskā ķermeņa savdabīgu aspektu. Un šo aspektu nepieciešamības gadījumā varēs aktivizēt, lai tas ļautu cilvēkam uz laiku (!) nolaisties četrdimensionalitātes vai 5-tās dimensijas zemāku apakšlīmeņu apstākļos salīdzinājumā ar viņa dzīves līmeni jaunajos apstākļos. Vēlreiz gribam atzīmēt: bijušais fiziskais ķermenis kļūst par savdabīgu jaunā ēteriskā ķermeņa aspektu. Un tas izskatīsies tā, it kā jūs spēsiet nepieciešamības gadījumā padarīt smagākus savus jaunos ķermeņus un uztvert zemāku vibrāciju iedarbību. Nevajag iedomāties šo iespēju tīri kā zemiešiem. Jūs nesāksiet glabāt šo fizisko ķermeni kaut kur, līdzīgi, kā jūs glabājat skapī jūsu lietas pašreizējā laikā. Nē. Tiem, kas tas būs vajadzīgs viņu garīgajā darbā, fiziskais ķermenis uz laiku it kā sadalīsies neredzami pa jauno ēterisko ķermeni, taču netraucēs līdz tam laikam, kad būs nepieciešams “balasts”, lai laistos lejā pa dimensiju skalu. Nedomājiet, ka viņš pazeminās ēteriskā ķermeņa vibrācijas. Nē, nekādā gadījumā. Daudzslāņu Toru Ugunīgā sistēma turēs ēterisko ķermeni nepieciešamajā vibrāciju augstumā, dodot iespēju vajadzības gadījumā aktivizēt blīvo tievināto ķermeni. Kad konkrētajam cilvēkam atkritīs nepieciešamība apmeklēt blīvāku matēriju, viņš ar savu Pavēlējumu vienkārši izformēs šo zemes ķermeņa aspektu. Mēs jau teicām jums par jūsu 5-tās dimensijas jaunās Pasaules augsto slāņu apmeklēšanas principu. Tieši šis pats princips gulsies arī zemu vibrāciju slāņu apmeklēšanas pamatā. Un tāpēc būs būtiskas atšķirības starp cilvēkiem, pārnesušiem savus fiziskos ķermeņus uz 5-tās dimensijas Pasauli. Par šī procesa niansēm Mēs runāsim vēl vairākkārt, samērā ar notiekošajiem gan planētas, gan cilvēku pārkārtojumiem.

Taču tiem, kam nebūs nepieciešams apmeklēt apakšlīmeņus ar zemām vibrācijām, fiziskais ķermenis, nodevis Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas funkcionēšanu jaunajam ķermenim, pakāpeniski vienkārši izšķīdīs un aizies no saviem saimniekiem.

Mēs jau tagad jūs noskaņojam uz koncentrāciju Tora AR-ANAHATA punktā, kurš tad arī ļaus jums veikt izvērsumu vajadzīgajā brīdī un pāriet kopīgi ar fizisko ķermeni uz 5-to dimensiju. Jā, tas ir tieši tā. Taču atkal atgādinām, ka pārejai kopīgi ar fizisko ķermeni jums nepieciešams rūpīgi gatavot viņu tādai iespējai. Un par tādu sagatavošanos Mēs jau vairākkārt esam runājuši. Tiem, kam fiziskais ķermenis nespēs pāriet uz 5-to dimensiju, pie izvērsuma caur centrālo punktu notiks Augšupcelšanās bez fiziskā ķermeņa.

Kas notiks ar veco ēterisko ķermeni? Kāpēc tagad arī par to runājam? Vecais ēteriskais ķermenis ir izpildīts no zemes plāna ēteriem, viņš arī pieder blīvajai Pasaulei. Un tagad cilvēkiem ir sācies nevis vienkārši ēteriskā ķermeņa savienošanās (viņš jau tāpat vienmēr ir ieticis blīvajā ķermenī), bet pilnīgas saaugšanas ar blīvo ķermeni process. Viņi pakāpeniski izlīdzinās viņu aizņemtajā telpā un kopā iziet tievināšanas un gatavošanās Augšupcelšanai procesus, ja viņu saimnieki nodarbojas ar to.

Astrālie ķermeņi, kurus jūs tagad izmantojat, arī Augšupcelšanās brīdī pazaudēs jums jebkādu nozīmi, tā kā jūs pārejat nevis uz to Astrālo pasauli, kurā atgriezāties pēc Pārejas caur nāvi, bet pāriesiet uz atjaunotās Zemes jaunajiem apgabaliem, kurus saucam par jūsu planētas citu Globusu. Un tāpēc astrālie ķermeņi vienkārši tiks nomesti kā čaumalas un nepacelsies ar jums uz 5-tās dimensijas jauno Pasauli. Taču tiem, kas tiks pacelti pa četrdimensionalitātes skalu uz augšu (piemēram – 4,5 – 4,9), astrālie ķermenī būs vēl vajadzīgi. Taču ar laiku viņi pārtrauks savu eksistenci.

5. VAI ŅEMSIM SEV LĪDZI ELEKTROIERĪCES?

Jebkurā 5-tās dimensijas apakšlīmenī par nemainīgu enerģijas avotu kļūs magnētisms, tāpēc ka tajā ir ietverts tieši tas iedarbības spēks, kuru jūs varēsiet tur izmantot – kas pilnīgi nav iespējamas četrdimensionalitātē. Jā, Es, Krajons, vairākkārt jums esmu teicis par pieaugošo Magnētismu planētas augstākajās dimensijās. Iemācīties izmantot 5-tās dimensijas magnētismu būs diezgan vienkārši, un Mēs jums tajā nekavējoši spēsim palīdzēt, tikko kā tur, 5-jā dimensijā, sapulcēsies cilvēku kopa. “Bet tur taču jau kāds dzīvoja, un tagad turp pāriet cilvēki, tad kādus gan enerģijas avotus viņi izmanto, kamēr vēl nav saformēta 5-tās dimensijas cilvēku kopa?” Šo jautājumu dzirdam no Gaismas Darbiniekiem. Jā, arī tagad viņi izmanto magnētismu. Bet ne tikai. Arī 5-jā dimensijā ir iespēja izmantot ko līdzīgu elektrībai. Taču tikai ko līdzīgu, tāpēc ka arī elektrība tīrā veidā tur nestrādā. Taču savienojumā ar magnētiskās rezonanses spēku parādās iespēja iegūt jaunus enerģijas iegūšanas principus, izmantojot daļēji arī jūsu vecās ierīces, strādājošas no elektrības. Uzreiz dzirdam jautājumus: “Kādas ierīces? Mēs tur ņemsim sev līdzi kafijas automātus un elektriskos sildītājus? Sašutumam nav robežu (Krajona un Vargusa Laerta ilgstoši smaidi)!” Un ir par ko sašust! Mūsu mīļie cilvēki-Eņģeļi! Jums vēl par agru taisīt pāreju uz tiem 5-tās dimensijas apgabaliem, kur “kafijas automāti” nav vajadzīgi. Cilvēci gaida plūstoša pāreja no četrdimensionalitātes uz 5-to dimensiju, kurā arī notiek pacelšanās pa apakšlīmeņiem, bet reizē ar tiem mainās enerģētiskā nodrošinājuma principi un jūsu mājas un ražošanas ikdienišķā dzīve. Jā, tajā skaitā arī ražošanas dzīve. Bet jūs gribat iztikt bez atbilstoša materiāla atbalsta savā jaunajā dzīvē?

 

NOBEIGUMS NĀKAMAJĀ NUMURĀ

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email