Магниты Духа

Kas ir “guļošie” un “pamodušies”?

ATBILDES GAISMAS DARBINIEKIEM

Labdien, dārgā redakcija, draugi, domubiedri!

Milzīgs paldies par burvīgo žurnālu. Kad es saņēmu “МЧ”, manam priekam nebija gala. Es uzrakstīju Jums jūsmīgu vēstuli, taču nosūtīt nezin kāpēc nesanāca, iemeslu nevarēju saprast. Nu ko, domāju, nesanāk, labi. Domās pateicos visiem, kas strādāja pie Žurnāla, no pašiem Galvenajiem Redaktoriem (Skolotājiem) līdz tiem, kas gādīgi lika konvertā, līmēja adreses un sūtīja mums, adresātiem. Zemu klanos jums, paldies!

Gribu uzrakstīt, lūk, par ko. Tajā dienā es nedaudz aizkavējos darbā. Visi bija aizgājuši, bet es klusumā šķirstīju žurnālu. Apstājos pie Birutas Komolovas raksta. Es uzreiz nolēmu izmantot metodiku no raksta “Kā formēt fiziskā komforta stāvokli”. Dvēselē bija nesaprotams viegls satraukums. Nu, domāju, tas, kas vajadzīgs. Atslābinājos, vērsos, palūdzu veikt personīgo parametru aktivizāciju un harmonizāciju Zemes magnētiskajos režģos utt. Es sajutu, kā sāka plūst patīkama enerģija, viegls bezsvara stāvoklis, dvēselē kļuva silti, mierīgi, klusi un priecīgi. Ir tāds izteiciens: “svētlaimīgs[1]”. Lūk, tāds stāvoklis bija arī man. Tagad, kad rodas nepieciešamība, es to izmantoju. Un ne tikai. Pateicos jums, Biruta. Un vispār visi raksti ir meistarīgi. Lasīju ar labpatiku.

Man ir jautājums. Tagad daudz tiek rakstīts, runāts, ka ir daudz “guļošo”, taču, ko nozīmē “būt pamodušamies”? Ko jūt pamodies cilvēks? Lūk, ja es studēju ezotērisku literatūru, mācos, saprotu, kas notiek pasaulē, piedalos meditācijās (par rīkošanu lasu internetā), taču es nezinu par sevi vairāk neko: kas es esmu, par saviem iepriekšējiem iemiesojumiem? Lūk, kurai kategorijai man sevi pieskaitīt: pirmajai vai otrajai? Un tādu ir vairums: interesējas par ezotēriskām zināšanām un viss! Arī “bez radurakstiem[2]”. Paskaidrojiet īsumā, lūdzu, jautājumu par “guļošajiem” un “pamodušamies”.

Vēlu JUMS gaismu, prieku, labklājību.

Ar mīlestību un pateicību Ludmila Semjonova, Tomska

Dārgā Ludmila!

Milzīgs paldies par jūsu interesanto vēstuli. Zināt, bet jūsu vēstule taču ietver atbildi uz jūsu pašas jautājumu. Vienīgais, jums sākumā ir novietota atbilde, bet pēc tam jūs noformulējāt savu jautājumu. Paskaidrošu sīkāk.

Jūs, izmantojot Birutas Viktorijas Komolovas metodiku, atstrādājāt “viegla satraukuma dvēselē” stāvokli. Jūs, paņemot rokās Žurnālu, nevis vienkārši izlasījāt to, bet uztvērāt to kā vadību DARBĪBAI!!!! Un tas tad arī ir jūsu pats galvenais sasniegums. JŪS DARBOJATIES! Jūs nevis vienkārši lasāt, iepazīstaties ar Garīgo vēstījumu saturu. Jūs pielietojat iegūtās zināšanas jūsu dzīvē! Un darbojaties jūs apzināti. Un tas nozīmē, ka jūs jau esat pilnīgi apzinājies, aktīvs, pamodināts Gaismas Darbinieks. Jūs nevis vienkārši krājat zināšanas un prasmes, bet jūs tās izmantojat, pielietojat savā dzīvē. Un ar to jūs bagātināt un uzlabojat savu dzīvi, padarāt to komfortablu un patīkamu jums. Tādejādi jūs augat gan garīgi, gan fiziski!

Bet, ja jums ir interesanti attīstīt sevī kaut kādas īpašas prasmes, iegūt ziņas, zināšanas, tad vienkārši izsakiet tam nodomu, un pie jums atnāks nepieciešamās ziņas vai metodikas to iemiesošanai. Uztveres ērtībai nodomu var izteikt pirms meditācijas veikšanas vai pirms aizmigšanas, lai jūs interesējošā informācija atnāktu pie jums miegā vai meditācijā. Var izmantot automātiskās vēstules tehniku un parunāt ar savu Augstāko “Es”, ar Skolotājiem un Audzinātājiem. Bet, iespējams, jūs vienkārši piemeklēs kāda doma, kurā atnāks atbilde uz jūs interesējošo svarīgo jautājumu.

Un vēl, ļoti svarīgi. Sazināšanās ar smalkajiem plāniem interaktīvi. Jūs varat viegli vadīt šos procesus, uzdodot komfortablus sazināšanās parametrus – veidus, paņēmienus, laiku. Saprotiet – JŪS ESAT SAVAS JAUNĀS REALITĀTES RADĪTĀJS, un tikai JŪS, ar savu domu, nodomu, vēlēšanos, formējat savu DZĪVI! Lūk, tad arī izejiet no tā. Radiet, zīmējiet, vēlieties, sapņojiet! Un dariet to viegli un priecīgi!

Ja būs jautājumi, uzdodiet, labprāt atbildēsim!

Ar mīlestību un gaismu, Svetlana Dračova, Žurnāla Redkolēģijas dalībnieks, Gaismas grupas “Light Group” vadītājs, Maskava

29.04.2012. g.

 

Kas palīdzēs cilvēkiem “pamosties”?

Sveicināti!

Ar labpatiku izlasīju Jūsu žurnāla “Мировой ченнелинг” 2-ro numuru, tā ir ļoti saturīga un “svaiga” informācija.

Mēs apspriedām galvenās tēmas mūsu klubā “Es un Pasaule”, kuru mēs vadām jau ilgāk par 7 gadiem.

Kluba dalībnieki ļoti pozitīvi attiecas pret to, ka “Lielas Eksperiments ir pabeigts sekmīgi”, un pret to, ka mūsu “Augstākie Es” izvēlējās planētas “Augšupcelšanās” variantu 2012. gada beigās bez lielas katastrofas un nospiedoša cilvēces vairākuma masveida bojāejas (kā tas tika pareģots agrāk).

Taču radās būtiski jautājumi:

1) Kādi notikumi uz planētas ir sagaidāmi periodā no 2012. gada maija līdz decembrim un tālāk?

2) Kas tieši kļūs par to notikumu sēriju, kuri pabikstīs apziņu “guļošajiem” cilvēkiem (bet tas ir planētas iedzīvotāju nospiedošais vairākums) uz to, ka laiks sākt “mosties” no letarģiskā miega, “ķepurošanās” tīri materiālu interešu purvā ar vienīgo dzīves mērķi “paplašinātas patērēšanas” veidā?

3) Pēc mūsu domām, praktiski neiespējams ir tālāko notikumu attīstības variants veidā “Viss kārtībā, ak, brīnišķīgā kundze[3]”, pie kura līdz 2012. gada 21. decembrim nekas būtisks cilvēces dzīvē nenotiks, Zemes piecdimensiju globusa “Augšupcelšanos” neviens nepamanīs, bet uz trīsdimensiju globusa palikusī cilvēce aiztrauksies arvien tālāk un ātrāk strupceļa (tehnoloģiskā, ekoloģiskā, klimatiskā un tml.) bezdibenī.

4) Bet kas ir tā vietā? Kādi lieli planetāra un vispārcilvēciska mēroga notikumi spēj vest cilvēku apziņu pie kardinālas mērķu un visa dzīvesveida izmaiņas nepieciešamības šajā “Pārmaiņu laikā”? Kas aizvedīs cilvēkus pie savu priekšstatu par Visuma iekārtojumu, par Radītāju, par Sevi, par Zemes un katra cilvēka “Augšupcelšanās” būtību un nozīmi, pilnīgas pārskatīšanas neatliekamu vajadzību? Jo maldīgu priekšstatu “miegs” notur cilvēkus tūkstošiem gadu!

Ar cieņu un labas veselības vēlējumiem!

Kompānijas “ДАРА Плюс” (Centrs “МИР ЗДОРОВЬЯ”) direktors Anatolijs Ananjevičs Jeršovs, Docents, t.z.k.

Dārgais Anatolij Ananjevič!

Atļaujiet Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” redakcijas vārdā izteikt jums un kluba “Es un Pasaule” mūsu patiesu pateicību par jūsu apzināto Gaismas darbu. Jūsu klubs eksistē jau septiņus gadus, un tātad jau veselus septiņus gadus jūs ar savām vēlēšanām, nodomiem, cerībām, pozitīvām domām būvējāt un būvējat mūsu kopējās Mājas “Planēta Zeme”. Būt Garā, attīstīties Garā tad arī nozīmē ikdienas rūpīgu darbu ar sevi, savām domām, savu attīstību. Un jūs to darījāt un darāt. Un par to jums milzīgs paldies un mūsu atzinība.

Jo tikai mēs visi taču, planētas Zeme labas gribas cilvēki, varam uzbūvēt tās Mājas, kurās vēlēsimies dzīvot. Tikai MĒS, un neviens cits. Ārpuszemes pasauļu un civilizāciju palīdzība var būt vienīgi palīdzība un draudzīga dalība – pie kam tajā pakāpē, kurā mēs visi esam gatavi to pieņemt. Smalko plānu – mūsu Skolotāju un Audzinātāju – palīdzība arī var tikt pieņemta samērā ar mūsu gatavību to pieņemt.

Bet viss augstāk teiktais nozīmē, ka katrs no mums, no tiem, kas pamodušies un atmodušies, no tiem, kas apzināti dzīvo Garā, ir atbildīgs par visas planētas un visas cilvēces attīstību. Ko tas nozīmē katram no mums? Pirmkārt, darbs katru dienu ar savu paša “Es”. Darbs paša attīstībā un pašpilnveidošanā. Tas ir pirmais. Otrais ir darbs mūsu dzīvesvietā. Un trešais ir piedalīšanās mūsu kopējo Māju “Planēta Zeme” būvēšanā.

Metodes un veidi var būt atšķirīgi. Pamodušamies darbiniekiem – tas pirmkārt ir Gaismas darbs, enerģētisko potenciālu radīšana un salikšana tā vai cita notikuma iemiesošanai materiālajā pasaulē. Cilvēkiem, dzīvojošiem ar kopēju tīru un gaišu Māju vēlēšanos – tas ir darbs ar savas mītnes vietas ekoloģiju, dvēseles ekoloģiju. Starp cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar aktīvu metafizisku izglītošanos, ir daudz cilvēku ar stingru pārliecību un vēlēšanos pārveidot planētu, padarīt viņu krāšņāku un gaišāku. Un cilvēku ar tādu intuitīvu vēlēšanos ir ļoti daudz. Un viņu apzināta pamošanās ir atkarīga, starp citu, jau no Gaismas Darbiniekiem, kuri ar savu gaismas piemēru iedarbojas uz savu apkārtni.

Un mūsu vispārējās kustības pa evolucionāro attīstības spirāli procesā gribu atgādināt par Meistara Krajona grāmatu, viņa uzrakstītu kopīgi ar Lī Kerolu, “Maikls Tomass jeb Ceļojums uz mājām[4]”. Maiklam viņa ceļojumā bija karte, uz kuras viņš redzēja tikai savu esošo atrašanās vietu, karte rādīja: “Tu esi šeit.” Ir svarīgi būt priekšstatam par esošo atrašanās vietu, saprotot, ka mūsu rītdienas atrašanās vieta pilnībā ir atkarīga no esošajām kustībām un nodomiem. To ir svarīgi atcerēties, būvējot pat tuvāko nākotni. Tieši apzināta šodienas nodzīvošana tad arī dos mums pašu labāko mūsu sapratnē rītdienu.

Jā, mēs ar jums esam bijuši Lielā Eksperimenta pabeigšanas liecinieki, 2012. gada decembrī jābeidzas dualitātes programmu arhivēšanas procesiem. Un… “kas tālāk?” – jautāsiet jūs.

Jautājums vēl ir atklāts! Kas būs tālāk katram no jums, kas tālāk? Tas atkarīgs no katra no mums! Jums ir taisnība, runājot par “ķepurošanos” materiālās aizmirstības miegā. Bija, ir un būs cilvēki, kuri dos priekšroku palikt miega purvā. Taču… pamostošos cilvēku būs arvien vairāk un vairāk. Un jūs ieraudzīsiet, kādā apbrīnojamā un neaptveramā veidā sāks noritēt cilvēces pamata masas pamošanās, pie kam ne visi cilvēki modīsies zem apzinātas metafiziskas kustības karogiem.

Uz planētas Zeme iestājas apbrīnojami laiki, kad cilvēki sāk pamosties jaunai dzīvei stihiski, saprotot, ka tieši no katra indivīda ir atkarīga cilvēku civilizācijas tālākā attīstība. Tieši no katra. Cilvēki pulcējas stihiski sociālajos tīklos, iziet flešmobos[5], demonstrējot “par” un “pret”. Cilvēki sāk mosties no daudzu gadsimtu guļas, saprotot, ka “viens ir karotājs[6]”, bet, ja cilvēku ir daudz, tad viņi jau ir spēks. Cilvēkā sāk pamosties personīga atbildība par savu dzīvi, savu bērnu, savas valsts dzīvi. Un pamošanās simptomi ir redzami visur. Tie ir pozitīvi procesi, un viņi mudina cilvēkus rīkoties.

Rodas jautājums: bet ko nevajag darīt?

Baidīties!!! Vajag pārstāt baidīties. Vajag izskaust visādas bailes no savas paša dzīves. Vajag pārstāt dzemdināt un projicēt paša bailes sociumā. Kolektīvā apzinātība, bet vēl vairāk – kolektīvā neapzinātība gadsimtiem tika piebarota ar baiļu himerām, turpinot izplatīt negatīvu. Tā ir dualitātes matricas funkcionēšanas specifika. Un, tā kā dualitātes matricas maiņai ar Gaismas Darbinieku aktīvām pūlēm jau ir uzbūvēta (jā, jā, uzbūvēta) TRIALITĀTES MATRICA (pārejas stāvokļa no dualitātes uz daudzdimensionalitāti matrica), tad apzināta atiešana no baiļu paradigmas pie Mīlestības paradigmas tad arī dos jums grūdienu jaunas matricas izvēršanai un jūsu personīgai pāriešanai uz dzīvošanu jaunajā matricā.

Nebīstieties no vārda “matrica” – tā ir tikai eksistēšanas forma bioloģiskām būtnēm, kurām ir noteiktas savas dzīvības procesu nodrošināšanas programmas. Un matrica tādā veidā uzstājas kā kaut kas, kas nosaka viņu eksistēšanu, palīdz palikt robežās, piedāvātās tās vai citas bioloģiskās formas eksistēšanai. Tam nav nekā kopīga ar tīro apziņu, ar Gara dzīvi, kam pēc definīcijas nav vajadzīga matrica. Kā jūs saprotat, ir esamības matrica, bet nav Gara matricas.

Kā redzat, jūsu aizskartās tēmas ir ļoti dziļas un nevienkāršas. Izklāstīt visu vienā atbildē nav iespējams. Apsolām, ka jūsu aizskartās tēmas ir izskatīšanas priekšmets nākošajos Žurnāla numuros.

Būsim pateicīgi mūsu ar jums dialoga un sadarbības attīstībai.

Ar mīlestību un pateisu cieņu, Svetlana Dračova, Žurnāla Redkolēģijas dalībnieks, Gaismas grupas “Light Group” vadītāja, Maskava

 

Kas pamodinās “guļošo” miljonus?

Cienījamo Anatolij Ananjevič! Jums nevajadzētu domāt, ka jebkurš no mums var izlikt ar lielu precizitāti visus notikumus, ar kuriem ir pārpilns 2012. gads. Kas slēpjas aiz jautājuma “Kādi notikumi uz planētas ir sagaidāmi?” Ja Jūs domājat dabas kataklizmas, karus, sociālus satricinājumus, tad nevienam no mums, kā likums, nav tādas informācijas savlaicīgi. Dabas kataklizmas būs. Zeme nevar iziet pārkārtošanās procesus bez tā. Un, ja visas pasaules valdības būtu gatavas pareizi rīkoties, lai glābtu savu tautu un materiālos resursus, tad, iespējams, tādi brīdinājumi tiktu doti. Bet tagad Garīgās Pasaules un visas planētas Gaismas Darbinieku pūles ir vērstas uz to, lai mīkstinātu un padarītu stihiju darbu optimālu. Un to izdodas izdarīt. Bet atcelt to mēs nevaram. Mūs aicina veikt pašus neatliekamākos pasākumus panikas novēršanā starp iedzīvotājiem. Panika un bailes ir ievērojami sliktāki ienaidnieki nekā jebkura zemestrīce vai viesuļvētra.

Kas attiecas uz informāciju par planetārajiem pārkārtojumiem, tad tās ir vairāk kā pietiekami. Ļoti daudz informācijas par visgalvenākajiem notikumiem jau tika dots atbilstošos informācijas kanālos. Piemēram, no Ercenģeļa Metatrona caur Džeimsu Tiberonu, no Ercenģeļa Mihaēla caur Ronu Germanu, no Krajona caur Sergeju Kanaševski, Marinu Šulcu, no Meistara Kiraela caur Svetlanu Dračovu un daudziem citiem čeneleriem. Par notiekošajiem planetārajiem pārkārtojumiem ir paziņots laikus. Vēl vairāk, cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja tajos aktīvi piedalīties, ko tad arī dara daudzi visas planētas Gaismas Darbinieki. Protams, mēs nevaram uzskaitīt visus galvenos informācijas avotus, taču aktuālo planetārā mēroga notikumu detalizēta izstrāde tiek veikta pastāvīgi un nav noslēpums vairumam cilvēku. Ir iespēja atsekot visas atnākošo enerģiju izmaiņas, to kvalitatīvo atšķirību no agrāk uz planētas valdošajām. Ir iepriekš astronomisko notikumu secības dati un sīka analīze tam, ar ko, teiksim, atšķiras viens no otra Saules un Mēness aptumsumi vai citi svarīgi šī un iepriekšējo gadu astronomiskie punkti. Viss tas tiek izdots pietiekamā pakāpē savlaicīgi. Un, ja analizē kaut vai retrospektīvi visu notiekošo, tad veidojas grandioza aina no kosmiskajām un planetārajām izmaiņām, kuras tad arī ir nepieciešamas kardināliem pārveidojumiem uz planētas un, tātad, arī mūsu dzīvē. Vēl jo vairāk, ka šīs izmaiņas ir saistītas ar visiem sasāpējušo “guļošo” cilvēku apziņas pamodināšanas jautājumu. Par to maliet zemāk. Šajā gadā jau ir notikušas grandiozas izmaiņas, kuras ielika sākumu principiāli jaunam visai planetārajai dzīvībai. Procesi noritēs pieaugoši.

Atkal atgriezīšos pie kataklizmu iespējas jautājuma. Vai būs kataklizmas un kāpēc par tām nebrīdina? Protams, būs. Tas ir zināms sen. Taču planētas tautas ar savu nevelēšanos iet bojā šo planetāro satricinājumu rezultātā ir ievedušas šo procesu maksimāli optimālā režīmā. Cilvēku darbs ar Stihijām norit arvien austākā un augstākā kvalitatīvā līmenī. Un tajā tad arī ir pastāvīgi mainīgā prognoze nākotnei – tālākai un tuvākai. Nākotne tagad kā nekad tiek mūsu pašu radīta. To vajag saprast un nepieņemt burtiski un uz ilgiem laikiem jebkurus pieņēmumus par Zemei draudošo iznīcināšanu vai sarežģījumiem dažādu pakāpju katastrofās. Krajons vairākkārt ir runājis par to, ka viņš netaisa nekādas prognozes, tāpēc ka mēs esam neprognozējami. Vai būs nepārvaramas ekonomiskas, finansu krīzes? Visdrīzāk – nē. Būs projekti, atnesoši planētai atbrīvošanos no postošām tehnoloģijām un ekoloģiju iznīcinošām iedarbībām. Daudz kas, iespējams, izpaudīsies tuvākajā laikā. Jau tagad daudzās valstīs tiek veikti, piemēram, darbi alternatīvas enerģētikas radīšanā. Un šo visu izstrāžu priekšgalā atrodas Krievija. Posts un turpinošies kari iet pa pēdām no planētas aizejošajām vecajām sadalījuma un dualitātes enerģijām. Viņas ar īpašu spēku koncentrējas tajās vietās, kur atrod sev augsni, noturošu viņas. Taču arī tas ir uz laiku.

Jūs gribat zināt, kas tad būs galvenais 2012. gadā? Ļoti svarīgi notikumi jau ir notikuši. Pirmkārt, nepieciešamības dzīvot dualitātes Eksperimentā atcelšana. Otrkārt, jauna Realitātes Koridora izvēle un sekmīga Zemes ievešana šajā Koridorā, par ko jūs izlasīsiet šajā žurnāla numurā. Tas nosaka ļoti daudz ko.

Un tāpēc nenotiks agrāk dažu paredzamais scenārijs, kad daļa Zemes iedzīvotāju augšupcelsies, bet pārējie, kā jūs izteicāties, ies “strupceļā”. Būs plūstoša pāreja no četrdimensionalitātes uz piekto dimensiju, kura aizņems ne vienu gadu vien. Bet ieskaite notiks pēc pēdējā augšupceltā. Par to var izlasīt Krajona čenelingā. Pilns teksts ir publicēts vietnē www.magnitiduha.info[7]

Vēlreiz gribu pasvītrot, ka var mērķtiecīgi mainīt agrāk paredzamus scenārijus, nomainot tos ar pilnīgi jauniem.

Nākošie svarīgie šī gada datumi būs Mēness aptumsums 4.06 un Venēras tranzīts 6.06. Tālāk ir vasaras Saulgrieži. Par diezgan svarīgu punktu kļūs 2012. gada 11.-12. augusts, kad zemes cikls 25 gadu garumā atzīmēs Pirmās Harmoniskās Konverģences veikšanu. Un tas nav vienkārši datums. Nevis jubileja, bet enerģētisks informācijas repera punkts, apzīmējošs planetārās atvienotības tālākas eksistēšanas neiespējamību un, otrādi, aicinošs uz vienotību. Tas nozīmē, ka planētas vibrācijas ir paaugstinātas tādā mērā, ka viņa pārliecinoši gatavojas Augšupcelšanai.

Gada beigās ir noslēdzošais akords – Saules un Mēness aptumsumi; vibrācija 12.12.12 ar divu svarīgu Atlantīdas Meistar-Kristālu aktivizāciju un visbeidzot, 21.12.12. Par pēdējo punktu parunāsim īpaši. Daudz par to ir pateikts. Un daudzi cilvēki uzskatīja šo punktu par Augšupcelšanās uz piecdimensiju globusu punktu. Pats svarīgākais šajā punktā ir tā astronomiskā nozīme. Tā saka par to, ka kardināli izmainīsies Zemes stāvoklis mūsu Galaktikā. Galaktikā ir dažādas iedarbības un enerģētiskās informācijas nozīmības zonas. Zemei pēc 21.12.12 būs jāpāriet uz principiāli citu mitināšanās zonu, kura raksturojas ar jauniem gaismas raksturojumiem. Un tas pakāpeniski aizvedīs visu planetāro kopienu pie principiāli jauna stāvokļa, kurā nepaliks vietas atvienotībai un atvienotības apzināšanai. Pašas planētas jaunais gaismas stāvoklis pakāpeniski padarīs neiespējamas visus kādas cilvēces daļas negatīvos centienus. Bet no 2013. gada sāksies informatīvi-komunikatīvās sistēmas, kā tehnogēnās sabiedrības daļas, atslēgšana, kas padarīs neiespējamu turpmāko darbu visiem planētas ēnu valdības veidiem, nomainot to, arī pakāpeniski, ar dažādām progresīvām sabiedriskās vadības formām. Bez tam, tas kļūs par sākumu pārejai no tehnogēnās civilizācijas uz civilizāciju, garīgu un harmonisku attiecībā pret planētu.

Daudz kas mainīsies. Taču, jo ātrāk modīsies cilvēki, jo ātrāk mēs spēsim īstenot to neparasto iespēju potenciālu, kurš jau eksistē uz mūsu planētas.

Un atkal atgriežamies pie jautājuma, kā gan pamodināt “guļošo” miljonus? Nu ļoti vienkārši! Jūs paši jūtaties “guļoši”? Nē! Tad parādiet visai apkārtējai pasaulei ar savu personisko piemēru, cik lielā mērā jūsu dzīve ir pārvērtusies pēc tam, kad jūs kļuvāt Gaismas Darbinieki! Bet, ja ņem citu salikumu šajā jautājumā, tad jau ļoti daudz kas ir noticis tīri planetāros mērogos kolektīvās apziņas pārveidošanai. Mēs redzam jau vairākus gadus, kā mostas cilvēki milzīgā ātrumā. Un uzreiz iekļaujas darbā – Gaismas darbā. Nekādu gadu un pat dienu, lai iešūpotos! Sāk strādāt tā, it kā sen ar to nodarbotos. Cilvēki ir sākuši meklēt, kā un kur viņiem pielikt savus pūliņus ātrākai planetārās dzīves pārveidošanai. Cilvēki tiecas uzzināt tehnikas vadīšanai caur apziņu un, pie kam, tieši ar radošiem motīviem. Viņu pagaidām nav tik daudz, ne planētas iedzīvotāju vairākums. Taču arī nepieciešami kolektīvās apziņas pārmešanai jaunā stāvoklī nav visi uz planētas dzīvojošie cilvēki, bet tikai viņu kritiskais daudzums! Un mēs pārliecinoši tuvojamies šim kritiskajam skaitam!

Viss, par ko es runāju, ir teikts vairākkārt dažādos variantos. Taču tie, par ko mēs visi rūpējamies, “guļošie”, nelasa to, kur tas viss tiek vēstīts. Tad, ko gan darīt šajā gadījumā? Paņēmienu atkal jau ir daudz. Un pirmkārt vajag jums pašiem un jūsu grupai iepazīstināt cilvēkus ar visiem Visuma, Galaktikas un mūsu Zemes jaunumiem. Visi mēs tā strādājam. Un vieni cilvēki sāk vest citus apmācībai. Un daudzi no viņiem kļūst aktīvi Gaismas Darbinieki. Tiek radītas interesantas vietnes. Daudzi cilvēki mīl informāciju pieņemt tieši no Interneta, to var ņemt vērā. Ir arī cits paņēmiens modināt “guļošos”. Jums nav tiesību tiešā veidā iesakņoties cilvēku individuālajās apziņās. TAČU VĒRSTIES CAUR SAVU AUGSTĀKO “ES” PIE CITU CILVĒKU AUGSTĀKĀ “ES” JUMS IR PILNAS TIESĪBAS. Tad dariet to! Tas izmaina pakāpeniski arī kopējo kolektīvo apziņu!

Un atcerieties, ka runa iet par zemiešu ar jauno apziņu kritiskā skaita sasniegšanu. Ja kāds nepamodīsies pavisam, tad, iespējams, tādu cilvēku Dvēseles pieņems lēmumu par aiziešanu no zemes plāna. Mūsu laikā tas ir viens no iemesliem cilvēku liela skaita priekšlaicīgām aiziešanām no šīs pasaules. Tagad loģiska ir tāda jautājuma nostādne: ko mēs varam izdarīt, lai pamodinātu “guļošos”, bet nevis, kas to izdarīs mūsu vietā. Tā ir mūsdienu Gaismas Darbinieka pozīcija! Daudzās planetārās izmaiņas jau modina cilvēkos jautājumus par to, kas tad notiek ar planētu un cilvēkiem! Un tieši no šejienes tad arī sākas Gaismas Darbinieku darbs. Vēlam jums un jūsu grupai veiksmi šajā Gaišajā Ceļā!

Marina Šulca, Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” Redkolēģijas dalībnieks

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “как блаженный” (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “без роду и племени” (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski “«Все хорошо, прекрасная маркиза” (Tulk. piezīme)

[4] Latviešu valodā “Ceļojums uz mājām : Kryon līdzība ; stāsts par Mihaēlu Tomu un septiņiem eņģeļiem / Kerols Lī ; Kryon ; no angļu val. tulk. Daiga Veikmane.” Skat. http://online.ocb.lv/Alise/lv/book.aspx?id=48815

Krievu valodā skat. http://www.klex.ru/hq (Tulk. piezīme)

[5] Krieviski “флэш моб; флешмо́б”, skat.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1 (Tulk. piezīme)

[6] Krieviski “один в поле воин” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email