Магниты Духа

Natālija Koteļņikova. Augšupcelšanās kā nākotne.

01.10.12.

Dārgais Sanat Kumara, kas tas ir – augšupcelšanās portāls? No kādām enerģijām tas sastāv un kā būvējas?

Augšupcelšanās portāls patiesībā ir realitātes atzars, noskaņots uz pāreju no realitātes uz realitāti. Tā nav eja, tās nav durvis, tā ir jaukta realitāte, sastāvoša no divām realitātēm, savienotām savā starpā caur cilvēku. Cilvēka apziņa divkāršojas, trīskāršojas utt., skatoties, kāds uzdevums ir portālam. Var savienot vairākas dažādu plānu realitātes savas apziņas iekšienē un ceļot pa tām.

Taču jūsu uzdevums ir kļūt nevis par kosmiskiem ceļotājiem, bet nest zināšanas uz planētu. Tāpēc portāls atnāks pats, automātiski, kad tava apziņa un tava griba nolems, ka ir laiks iet prom no planētas. Taču tās būs Augstākā Es, nevis trešās dimensijas apziņas griba un vēlēšanās.

Kā uzbūvēt portālus?

Tos nevajag būvēt, tie parādās cilvēka iekšienē transformējoties. Tas ir, tā nav trīdimensiju būve pārejai uz citu realitāti, bet iekšēja transformācija.

Gabriēls teica, ka Gabriēla Apziņa ienāk cilvēkā augšupcelšanās portālu būvēšanai. Kā to var saprast tagad?

Jūs varat nezināt visas šī darba detaļas, tāpat, kā nezināt ķermeņa uzbūves tam, lai viņu izmantotu. Ķermeņa transformācija ir ielikta jūsu šūnās tāpat kā kāpura metamorfoze vai ādas maiņa čūskai. Jūs mutējat vajadzīgajā brīdī, kad jūsu mutācija ir sagatavota no visām pusēm – jūsu apziņa ir tajā vai citā pakāpē gatava, jūsu ķermenis ir piepildīts ar neredzamu gaismu, jūsu saprāts piekrīt transformēties, un planētas enerģijas atbilst jūsu portalizācijas līmenim.

Kas tas tāds?

Planētas enerģijas līmenis ir pietiekams tādā mērā, ka var pacelt jūs nepieciešamajā apziņas augstumā, tas ir, radīt jūsu izvērsumu uz vajadzīgo telpu.

Kā mēs būvējām augšupcelšanās portālus elementāļiem aktivizācijā? Mēs radījām realitātes koridoru vai izgriešanās virpuli citas realitātes atmosfērā?

Gan vienu, gan otru. Jūs veicinājāt viņu virzību ceturtās dimensijas realitātes koridoros, radot magnētisku staru būtībām, un veicinājāt to, lai viņas pieņemtu “tajā pusē” tie, kas nodarbojas ar šo pieņemšanu, tas ir, jūs šeit pavadījāt, un mēs tur pieņēmām. Tā, protams, ir aptuvena shēma, taču viņa ir pareiza.

Var uzzināt, kā strādā augšupcelšanās mehānisms?

Protams, tagad jau ir izveidojies jūsu augšupcelšanās noteikts stereotips. Jūs varat izvēlēties vairākus ceļus. Pirmais ceļš – tā augšupcelšanās ar ķermeni un saprātu. Tā ir augšupcelšanās, kuras laikā jūs neaizmigsiet un spēsiet apzināties, kaut arī daļēji, kas ar jums notiek. Tad jums vieglāk akumulēt jaunās realitātes jauno informāciju. Jūs apzināties, ka esat izgājuši no realitātes, kurā piedzimāt un dzīvojāt.

Otrais ceļš ir veikt pāreju miegā un nepamostoties sākt dzīvot šajā realitātā.

Bet ķermenis?

Fizisko ķermeni jūs sev līdzi nepaņemsiet.

Tā taču būs nāve?

Tā būs pāreja uz astrālo ķermeni, bet fiziskais ķermenis transmutēsies miegā. Šo apziņas pāreju jūs darāt miegā bieži, un sagatavosieties galīgajai pārejai iepriekš.

Tas ir, tā vienalga ir aiziešana no fiziskā plāna?

Jā, tā ir viena ķermeņa transmutācija citā. Pie tam fiziskais ķermenis veiks alķīmisku pārejas uz citu realitāti procesu.

Kāds ceļš vēl ir noteikts?

Caur nāvi. Šis ceļš vēl līdz galam nav pārbaudīts un, iespējams, tas tiks atlikts uz kādu laiku.

Bet vai tad tagad cilvēki neveic augšupcelšanos caur nāvi?

Nē, ceļš ir noteikts, taču apziņa nav sagatavota.

Vai tiešām neviens no planētas nav augšupcēlies caur nāvi?

Ir augšupcēlušies, bet pa vecam pagaidām. Nav jauna augšupcelšanās ceļa caur nāvi. Mēs pārejam uz jauno realitāti, bet jūs pagaidām uz “veco jauno” Tas viss atnāks, vienkārši nesteidzies, realitātei ir jātiek uzbūvētai jaunā veidā atbilstoši jūsu prasībām.

Lūdzu tevi precizēt šo variantu, kas tad tomēr – apziņa nav gatava vai realitāte nav gatava?

Gan viena, gan otra atrodas izstrādes stadijā. Mēs domājam un lemjam, nesteidzies ar to.

Ko tu vēl vari pastāstīt par augšupcelšanās veidiem?

Cilvēka iekšienē būvējas viņa jaunā realitāte, un pēc viņa priekšstatiem viņš pāriet.

Domās?

Nē, tēlainā priekšstatā.

Bet ne visi taču iztēlojas? Kā tad viņi pāries tieši turp, kur vajag?

Mēs viņus pavadīsim. Un ar katru dienu būs arvien vairāk informācijas par to.

Saki, augšupcelšanās ceļš bija noteikts iepriekš vai cilvēce izdomāja to un radīja domās? Klau, parunāsim konkrēti, lai vismaz kaut kā noskaidrotu mūsu ceļu. Domāju, aizsegu var pavērt? Man ir sācis likties, ka šo ceļu ir izdomājuši paši cilvēki un nes šo ceļu tikai apziņā, un tagad mēs vienkārši sākam materializēt mūsu manifestācijas.

Tev nav taisnība. Daļēji ir patiesības daļa tavās domās, taču tieši šī ceļa radīšanai tika atdots daudz enerģiju no Augšupcelto Valdnieku un Tēva puses. Tas ir vispārējs projekts, jauns un neparasts. Bet cilvēki ir planētas augšupcelšanās projekta izpildītāji un galvenie dalībnieki.

Domas ir radoša enerģija. Protams, sākumā tas tika radīts domās un tagad materializējas. Taču projekts netika radīts trešajā dimensijā jūsu trīsdimensiju saprātos. Tā ir visas vielas un visu apziņu vispārēja pāreja sakarā ar kosmiskā cikla beigšanos.

Bet jūsu apziņas ir ļoti grūti pabīdīt, lai augšupcelšanās notiktu, vajag ienest vēl ne mazu ieguldījumu šajā kopējā lietā, un konkrēti, pieradināt jūsu saprātu pie tādas pārejas iespējamības un likumības.

Ja tas ir eksperiments, tad kā tas sāksies? Kas to sāks?

Mēs negribam aizsteigties priekšā realitātei un vienkārši pavērosim pagaidām, kā izvēršas augšupcelšanās programmas patiesībā. Mēs pavērosim un tālāk nokoriģēsim procesu tā, lai tas pieaugtu pamazām.

Mēs zinām, ka daudzas pasaules un visumi jau ir pārgājuši. Kāpēc mēs nesteidzamies, kāpēc mēs neesam gatavi?

Ir jābūt noteiktam skaitam izvēlējušos augšupcelšanos kā pārejas ceļu, citādi mēs nesavācam kvotu. Taču laiks ir, mēs gaidām. Bet Jūs izplatiet zināšanas uz visu pasauli, tāda ir jūsu misija. Modiniet pārējos no zvaigžņu sējuma.

Cik procentu zvaigžņu sējuma ir pamodušies pašreizējā brīdī?

Nedaudz. Ne vairāk par pusi. No viņiem uz augšupcelšanos izvēlējušies iet nedaudzi, ļoti maz, procenta daļas. Taču viņi vienkārši vēl tikai sāk un nav apguvuši augšupcelšanās mācību. Viņiem vajadzīgi grūdieni un piemēri, apmācība un iniciācijas no mūsu puses, tad viņi atcerēsies savu uzdevumu un sāks katalizēt pārējos!

Ko mēs vara izdarīt planētas augšupcelšanās veicināšanai?

Tā jau norit. Jūs izkustinājāt planētu, tagad ir palicis izkustināt zemiešu apziņu. Nerēķinieties, ka visi pieņems augšupcelšanās ceļu. Mēs vācam gatavu augļu ražu. Bet visi pārējie nonāks pie savas dzīves noslēguma uz planētas jebkurā citā veidā, un tās ir viņu tiesības un izvēle.

Kāds statuss vajadzīgs augšupcelšanai? Kādi ir kritēriji pārejai uz piekto un septīto dimensiju?

Tas ir svarīgs jautājums, un kritēriji visu laiku tiek pielaboti. Norit pastāvīgs darbs ar šiem jēdzieniem un enerģētiskajiem līmeņiem.

No vienas puses, ir jātiek paceltam apziņas kritērijam. Jūsu apziņa vēl ir pārāk maza tam, lai aizpildītu milzīgo ugunīgo Kristus-apziņas formu. Jūsu apziņa pagaidām ir nestabila savos priekšstatos un nevar uzreiz pāriet uz dvēseles ugunīgo realitāti. Taču no otras puses, jūs esat pārauguši dažos gadījumos astrālo realitāti un varat pavirzīties augstāk pēc vibrācijām. Negribētos jūs nolaist zemāk par jūsu iespējām. Tāpēc ir nolemts pagaidām neaiztikt tos, kas domā pacelties maksimāli augstu, jūs vienkārši augsiet mūsu vadībā, lai pēc tam izdarītu lielu izrāvienu uz nākošo dimensiju. Tas arī jums ir interesanti, tāpēc ka tieši mēs, Augšupceltie Valdnieki, manā vadībā iecerējām šo ceļu.

Es jūtu, ka rit ļoti interesants periods planētas vēsturē. Intuīcija man saka priekšā, ka ne visu mēs apzināmies. Kas paliek apslēpts zemiešiem?

Jums paliek apslēpts gandrīz viss. Jūs apzināties tikai mazu procentu tā, kas ir planētas augšupcelšanās pavadījums.

Kas un kā ved jūs.

Kur planēta ņem enerģiju.

Kas pārrauga, un kā noritēs pacelšanās.

Eksperimenta veikšanas termiņi un kvalitāte.

Planētas un cilvēku gatavības līmenis.

Kas traucē un kas palīdz.

Kur tiek ņemta ideoloģija tam, lai izvestu jūs vēsturiski JAUNĀ SABIEDRĪBĀ.

Jūs taču neatkārtosiet sabiedriskās iekārtas vecos variantus. Mums tas nav interesanti. Vēsture virzās uz priekšu, un mēs gribam vest jūs pa neiemītu taku, lai atnestu pasauļu savienībā vēl vienu interesantu un neizpētītu vielas, domas, matērijas, formas un apziņas attīstības ceļu. Mēs priecājamies par mūsu sarunu un gribam piešķirt jums daudz attīstības variantu, saistītu un nesaistītu ar augšupcelšanos.

Nedaudz par dvēseles ugunīgo ķermeni. Kā tas izskatās un kā mēs varam viņu aktīvi audzēt?

Šī saruna vēl ir priekšā. Jūs jau aktīvi strādājat ugunīgajā līmenī, neapzinoties to savā realitātē. Biežāk ejiet turp un savienojieties ar Budas ugunīgo ķermeni. Aktivizējiet savus ugunīgos ķermeņus, viņi ir vairāki dažādos vibrāciju līmeņos. Pietiek aktivizēt un apgūt darbam kaut vai vienu. Mēs dosim daudz paņēmienu un daudz informācijas šī līmeņa sakarā. Vienkārši nesteidzieties, un viss atnāks pie jums vajadzīgajā brīdī.

Maitreija pavada mūs ceļojumā uz ugunīgajiem ķermeņiem

(meditācija-čenelings)

(…)Vispirms Maitreija saka mums par to, ka trīs apakšējās čakras, kuras atbild par fizisko plānu, kolapsējas, lai mēs nesadedzinātu viņas, un no sirds centra atveras telpa uz augšu. Un šo telpu jūs redzat kā ugunīgu ķermeni, kāds redz kā ugunīgu ziedu, kā lotosu vai tulpi. Un paskatieties, cik augstu viņa paceļas, cik augstu viņa iet virs galvas. Vairāku metru augstumā ir viņas ķermenis, un tikai saknīte atrodas sirds centrā. Un tagad Maitreija dod laiku, lai mēs sajustu un saskatītu iespējas, krāsu, formu un visu pārējo, ko mēs varam saskatīt un sajust šajā ķermenī.

Ko es redzu? Viņš ir izstiepts uz augšu kā ola, daudzus metrus uz augšu. Un, ja paceļas virs viņa, es redzu viņu viengabalainu un aizvērtu, līdzīgu tulpes ugunīgajām lapiņām. Ja ieiet tulpes iekšienē, tad mēs redzam, ka viņa ir caurspīdīga. Mēs stāvam uguns stabā, iekšā ir klusi, tīri un ļoti komfortabli, priecīgi. Katra šūniņa vibrē un atsaucas šīm ugunīgajām vibrācijām. Un es saku, ka es esmu šī ķermeņa karaliene. Tā ir mana telpa, tik burvīga, tik ugunīga, ar tik smalkām vibrācijām. Ir vēl īpašības, kuras nav nosakāmas ar cilvēciskiem jēdzieniem, kuras iet manā priekšā kā šī ķermeņa labo īpašību uzskaitījums. Es sajūtu viņa varenību, svētumu… Es nosauktu viņu par sākotnējo ķermeni, no kura mēs atnācām uz Zemi, tas ir mājas ķermenis…

Un tagad mēs pa apziņu esam pacēlušies līdz šīm vibrācijām un izjutuši un aktivizējuši šo ķermeni, kurš jau strādā mums ugunīgā aplī apkārt planētai. Mēs varam paskatīties, kā šo apli mēs radām, kā turamies cits pie cita, kā mēs piedalāmies ugunīgajā Kristus-apziņas Režģī apkārt planētai.

Es tagad esmu viss Režģis. Tajā ir lielas šūnas (daudzstūri), kurās arī var iekļauties jaunas Kristus-apziņas, ir iespēja vēl un vēl, un vēl sablīvēt un paaugstināt šī slāņa kvalitāti. Taču pietekami stingrs jau ir Režģis apkārt planētai. Virs okeāniem ir vienkārši šķipsnas, bet virs kontinentiem šo ķermeņu sablīvējumi. Polos uguns savērpjas virpuļa veidā, slēgts virpulis.

Mana apziņa un ķermenis vienkārši priecājas un ir svētlaimē, kad redz savu darbu. Viņš ir aktīvs un svinīgs, apmierināts par labu darbu. Es redzu, ka apziņas Režģis ir pabeigts, mūsu ķermeņi ir aktīvi, viņi mirdz, strādā…

Man gribētos saprast, kā nāk impulss no Galaktikas, kas notiek mūsu ķermeņos, kad mēs pieņemam galaktiskos uzstādījumus. Un Maitreija uzreiz rāda – caur mīlestību! No manas sirds momentāni izlēca milzīga mīlestības enerģija, aizsedza planētu. Un Viņš man saka: caur mīlestību tu pieņem, jo šī apziņa strādā tikai caur mīlestību. Mīlestības ugunīgās vibrācijas mēs pieņemam no Galaktikas, pārstrādājam savās Kristus čakrās, radīšanas čakrās, kuras mēs jau esam aktivizējuši. Un ar daudziem stariem sūtām lejup, uz Zemi. Un šos starus pieņem citas apziņas, kuras ir mērķētas uz to, uz tādu enerģiju pieņemšanu. Šie stari ir daudz-kvalitatīvi, katrs stariņš mirdz savā krāsā, un visas krāsas, kuras tik var iedomāties, iznāk no šī Režģa. Man saka, ka atsevišķs stars atbilst tai Ģimenei, kurā ieiet piektās dimensijas cilvēks, jau aktivizēts cilvēks, jau pieņemošs enerģijas.

Uz planētas ir liels daudzums Ģimeņu. Reizēm mēdz būt, ka no Ģimenes ir klātesoši vienīgi daži cilvēki, bet var būt arī ļoti daudz. Piemēram, Sanata Kumaras Ģimene – tā ir gandrīz puse planētas iedzīvotāju. Pati plašākā, pati mājīgākā (tāpēc ka tas ir bijušais Planetārais Logoss), pati dzimtākā.

Jūs varat atvērt ziedpumpuru, iziet uz augšu, kur beidzas lapiņas, un jūs esat Kristus ķermenī, ugunīgajā ķermenī Režģī. Un jūs arī varat paskatīties uz to no ārpuses.

Mūsu Režģa uzdevums ir turēt enerģiju, radot īpašas vibrācijas, pieņemt, transportēt, transmutēt, tas ir, būt darba stāvoklī.

Bet kā mēs strādājam ar cilvēku apziņu?

Ar planētas cilvēku apziņu jūs strādājat kā skolotāji uz vietas – 3-4 dimensijās. Mēs nevaram atnākt ugunīgajos ķermeņos, mēs atnākam fiziskajos, staigājam un sarunājamies kā parasti cilvēki, nesam savu vēsti par mīlestību, par pāreju, par zināšanām. Mēs nesam patiesību, kuru translējam uz planētu tam, lai vēl paceltu zemiešu apziņu, padarītu planētu piemērotu Galaktiskajai savienībai, satiksmei ar galaktisko savienību, lai jūs būtu to zināšanu līmenī, kuras eksistē Galaktikā, lai jūs neliktos kā mastodonti vai vienkārši tumši. Jūsu uzdevums tagad ir adaptēties galaktiskajā savienībā un sākt pieņemt to būtību tēlus un formas, kuras apdzīvo Galaktiku.

Tagad ziedpumpuru pagariniet uz leju, nolaidiet līdz saknei un pat līdz zemes čakrai, lai izdedzinātu visu, kas nav atstrādāts saknēs, un jūs sajutīsiet tagad visu čakru un ķermeņu viengabalainību, vien-liesmainumu.

Kā mums sajust dvēseles aspektu?

Kā man liekas, dvēseles aspekts, kurš apsēklo mūsu mazo ķermeni, ir milzīgā Kristus-apziņas ķermeņa daļiņa, viņš ir kā saules zaķītis uz sienas. Vai man ir taisnība, Maitreija?

Tev ir pilnīga taisnība. Jūs izaudzējāt Kristus aspektu jeb septītās dimensijas aspektu sākotnēji no pirmās dimensijas, un viņš ir pāraudzis to mazo dvēseli, kura apsēklo trešās dimensijas materiālo ķermeni. Šajā līmenī jūs apsēklo cita dvēsele, cits aspekts, spēcīgāks, progresīvāks un gaišāks. Un jūs varat tagad no ugunīgā ķermeņa pievienot šo aspektu, lai savienotos ar viņu uz visiem laikiem.

Es lūdzu tagad nostāties manā priekšā tai dvēselei, ar kuru es varu savienoties  pēc savas apziņas.

Es ielidoju bezgalīgā ugunīgā mākonī, kurš mirdz, silda, siltā un ļoti viedā, mierīgā, harmoniskā, gaišā. Viņš ir bezgalīgs. Viņam nav formas, iekšienē tu vienkārši sāc izšķīst, izkaisīties atomos, kļūt par neko un visu reizē. Maitreija saka: “Paplašiniet savu apziņu, izšķīstiet šajā mākonī un esiet viņš. Nebaidieties atlaist sevi…”

Un no šī augstuma zemes dzīve izliekas tik sīka, tik nenozīmīga. Kāds tur knosās, un man nav interesanti, ko viņš tur dara…

Un tagad es sāku saprast, ko cilvēks atnes uz šo līmeni. Šis līmenis negrib radīt. Viņš atrodas svētlaimē, pats sevī pārdzīvojot laiku Šeit un Tagad kā mirkli, pašu brīnišķīgāko savā dzīvē. Lai cik laika nepaietu, šis mirklis neaiziet, it kā laiks būtu apstājies. Viņš atrodas svētlaimē un neko negrasās mainīt, augt, un cilvēks, tā mazā skudra, kura tur rosās, dod impulsu izmaiņām, impulsu radīšanai. Lūk, šī mazā radība sāk dot man impulsu radīšanai, katalīzē mani, lai izietu aiz sevis robežām, lai sāktu mainīties un evolucionēt. Tādu mazu apziņu ir ļoti daudz, un viņas dod man impulsu jaunradei. Un, kad tas cilvēciņš izaug līdz šim līmenim, viens, otrs, simtais, tūkstošais, jo tā ir kolektīva apziņa, tas šis dvēseles ugunīgais līmenis iegūst jaunas īpašības, tiecas izzināt sevi un radīt kaut ko jaunu šajā līmenī. Protams, šī aspekta spēks ir tik liels, ka vajag daudz tādu kā es un jūs, lai daudzums pārietu kvalitātē un mēs dotu šo impulsu dvēselei. Mūsu uzdevums ir saprotams, apzināts, un mūsu spēks nav mazināts, bet, otrādi, parādīts mums ar lielu tiešumu un skaidrību.

Mēs varam neiziet no šī apziņas līmeņa, mitinoties šajās lieliskajās vibrācijās arī tālāk. Mēs pateicamies tiem Skolotājiem, kuri ar mums bija šodien – Maitreijam, Metatronam un citiem.

Līdz nākošajai reizei, draugi!

Izsūtīts 03.10.2012

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Autors Natālija Koteļņikova

e-pasts sanatcumara@gmail.com

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email