Магниты Духа

Natālija Koteļņikova.Alfas mācība par dvēseles iemiesošanos

3.10.12.

Alfas iepriekšējās mācības un sekojošās meditācijas palīdzēja apzināties cilvēka Universālās Matricas uzbūvi un mums nepazīstamo būtības attīstības ceļu caur Vielu. Šodien mēs aplūkojam tēmu par attīstību no Matricas caur garīgo ceļu – dvēseles ceļu.

Radītās dvēseles iemiesošanās nenotiek uzreiz. Dvēsele gatavojas ilgi – tiek aprīkota ar speciāliem, sākumā astrālās, pēc tam fiziskās realitātes, uztveres mehānismiem.

Tā ir ķermeņu un sajūtu orgānu radīšana?

Nē, tā ir realitātes uztveres specifika – viļņveidīga un diskrēta.

Ko tas nozīmē?

Tā ir Veselā sadalīšana fragmentos. Diskrētums, sadalītība, diferenciācija, difrakcija.

Es savācu visus man zināmos terminus, kurš no tiem ir pareizais?

Pēdējais ir pats pareizākais. Mēs gatavojam dvēseli īpašai uztverei. Tava uztvere smalkajos slāņos taču stipri atšķiras no fiziskās…

Jā, es neko nevaru reproducēt atmiņā jau pēc minūtes. Kā pārtulkot šīs zināšanas loģikā?

Loģikas nav tajos plānos, ir cits jēdzienu veids. Katram vibrāciju plānam ir savs realitātes sapratnes līmenis, atkarībā no apziņas attīstības.

Kāpēc cilvēka neattīstīta apziņa guļ astrālajā plānā pēc nāves? Šeit cilvēks ir saprātīgs, bet tur nē?

Šeit viņš ir aizņemts ar vērtēšanu un loģiku, bet tur tā nav. Tur vajadzīgs atšķiršanas un jušanas caur sirdi veids. Tur nav parocīgas jūsu zemes zināšanas un zinātnes – vēsture, fizika un ķīmija, matemātika… Jo dvēsele taču mācās nevis zemes zināšanas, bet briest kosmiskajam viedumam – vispārējam humānismam un radīšanai.

Bet vai tad dvēseles augstākā daļa nevar padalīties savā sakrātajā viedumā ar savu fragmentu? Kāpēc vajag obligāti nokrist blīvumā? Ar ko atšķiras dvēsele, pabijusi blīvumā, no nepabijušas? Jo dvēseles Radītājs taču nav aizsegts Veselajam, un visa viņa augstākā gudrība Veselā daļā ir tāda pati kā Veselajā?

Veselais mācās caur daļām. Daļas ir Veselā apmācības instruments. Kad gan līdz jums aizies šī augstākā gudrība? Jūs it kā negribat saprast tādu vienkāršu patiesību. Patiešām, Veselais attīstās caur daļām, kā Koks aug caur saknēm un lapām. Tikai saknes un lapas var izaudzēt Koku. Citādi nekā.

Koks audzē saknes un lapas, lai viņas audzētu Koku?

Tieši tā! Un nekā citādi. Lapām bez Koka neizaugt, un Kokam bez lapām. Un ar saknēm ir tāpat. Tas viss ir Veselais, bet nevis Veselā fragmenti. Lapa baro Veselo ar gaismu, saknes – ar matērijas enerģiju. Un nav ne pagātnes, ne nākotnes, laika nav, nevajag gaidīt, ka kaut kad tu izaugsi un kļūsi Liela. Tu jau esi Veselais. Laika neesamības apstākļos tu esi Veselais, nevis fragments.

Un veselais visu laiku ir attīstībā, bet es esmu vienkārši šīs attīstības instruments, process?

Viss ir Veselā attīstības process. Atej no diskrētuma jēdziena, savieno sevi ar Veselo un saproti savu fragmentu kā Veselā eksistences veidu dažādās formās.

Jūs vienkārši neesat tā audzināti. Iedomājies, ka bērnu skolās jums uzreiz sāks pasniegt meditācijas un Veselā kosmisko mācību. Tad jums nenāktos lauzt neticības un aizvērtības garozu…

Kas ir aizsegs un kāpēc mēs ar to esam aizsegti?

Bez aizsega nav iespējama vielas blīvuma un koncentrācijas radīšana.

Bet kosmosā taču mūsu kuģi nesabrūk? To blīvums neizzūd?

Fizikas un loģikas likumi smalkajā pasaulē nestrādā. Nākošajā realitātē tie zaudē jēgu.

Bet kā tad mēs ar tevi sarunājamies? Tu taču runā Zemes valodā?

Es ilgi esmu mācījusies trīsdimensionalitāti un tāpēc arī pasniedzu apmācības fiziskajai dzīvei Skolā. Tu pati tulko manus sūtījumus savā valodā. Taču bez apmācības Dzīves Skolā tu nespētu saprast mani. Visas dvēseles mācās, pirms sāk iemiesoties uz planētām, un viņas iziet pārkvalificēšanos pirms nolaišanās blīvumā.

No vienas Matricas, cik daudz dvēseļu iznāk?

Viena dvēsele, taču viņai var būt daudz dažādu inkarnāciju uz dažādām planētām.

Saules sistēmas?

Ne tikai. Tā jums viņa ir sistēma, bet dvēselei nav šķēršļu, un viņa var iemiesoties jebkur, pat pašā apakšējā blīvumā…

Kam mums pats apakšējais blīvums?

Jums jāzina viss.

Mēs esam eņģeļi, un mums jāiegūst izglītība apakšējās pasaulēs?

Bet kā tad jūs par tām zināsiet? Jūs gatavo Visa, Kas Ir apzināšanai. Jums jābūt dziļiem speciālistiem savā pasauļu sistēmā. Cilvēciskajai pasauļu sistēmai piemīt īpatnības. Tā meklē Visa, Kas Ir attīstības ceļus. Jūs nevis vienkārši eksistējat kā vairums Būtību, bet esat radīti ar spēju izmainīt eksistējošo Visa, Kas Ir sistēmu, pārveidot to un radīt Nomaiņu…

Attīstības alternatīvu?

Nē, Nomaiņa – tā ir pilnīga Pārvēršana.

No zieda izaudzēt Augli. Auglis nav alternatīva, bet pilnīga Pārvēršana.

Bet Pasaules-ēkas mērogā, kā tas ir?

Visas vielas, dvēseļu un Logosu pilna transmutācija, Vienotas Apvienotas Sistēmas radīšana.

Lai visi trīs Matricas stari savienotos vienā?

Jā, visi trīs stari savienosies Cilvēkam viņa iekšienē. Avots-Logoss-Dvēsele – tā ir zvaigzne. Tā ir pilnīga vienotība, galīga atkalapvienošanās Sākotnē.

Tas ir, Dvēsele Atma, kura rada Matricas, savienos visu sevī un atdosies Tēvam? Jeb Monādei?

Monāde jau atrodas Vienotībā. Bet Matrica, kad viņa līdz malām piepildīsies ar pieredzi un enerģijām, sāks sēt apkārt sev tādas pašas Matricas, daloties un vairojoties. Tu redzēji nākotnē tādu savu dalīšanos? Tā ir tava kā Matricas nākotne.

Matrica pārvalda dvēseles vai tikai krāj pieredzi?

Tā ir ļoti liela dzīva Būtība, viņa vāc daudz dzīvju no dažādām vietām.

Atma rada Matricu?

Jā, viņa piedalās tās radīšanā, tas ir, apsēklo gatavu mehānismu, kā dvēsele apsēklo ķermeni.

Bet kas rada Matricu?

Daudz spēku, speciāli paredzētu matricu plašu radīšanai. Matricu plates ir masīvs no šūnām, kuras vāc sev iekšienē dzīvības-straumes.

Dzīvības-straume – tā ir viena inkarnācija?

Nē, tā ir tavas dvēseles daļiņa, kura iemiesojas daudz reižu.

Tu esi Koks. Un tu dzīvo ne tikai saknē, tu dzīvo arī astrālajā un mentālajā plānos, Matricā, Atmā utt.

Starp Matricu un mani vēl ir ķēdes posmi?

No Matricas cilvēka ķermenī nāk sutratma, uz kuras ir divi, trīs dzīves slāņi, kuri tev ir jāpārvar.

Mēs paceļamies uz kādu slāni?

Uz astrālo un pēc tam uz mentālo.

Bet vai tad mēs nepārlēksim uzreiz uz mentālo slāni?

Nezinu, vai tas ir iespējams…

Mums saka, ka mēs augšupceļamies uzreiz uz septīto dimensiju.

Jā? Tas ir interesanti… jocīgi… Taču es neko tādu vēl nekur neesmu sastapusi. Būs jāpadomā par to.

Kas ir galvenais Matricai?

Paplašināšanās, izaugsme, izplatīšanās. Materiāla vākšana un vairošanās. Tā ir sēkla citām Matricām. Tā ir Dzīvība savā pieaugšanā. Tā ir Radītāja uzplaukšana un atmirdzēšana.

Matrica ir Radītājs?

Bet kā gan, jo viņa taču dod uzdevumus savām inkarnācijām un mīl, un silda, un audzē, un uzstāda uzdevumus. Viņa ir būtnes mātīte.

Varbūt Māte?

Atma ir Māte, bet Matricā notiek pieredzes uzkrāšana un aptveršana un informācijas enerģiju transformēšana Eksistencē/Esamībā. Tā ir Esošā barošana. Tās ir Visa, Kas Ir enerģijas, izdalītas no visa pieredzes apjoma un piegādātas Visa Esošā Avotam.

Tātad Matrica baro Visu Esošo ar pārstrādātu informācijas enerģiju?

Jā, tev ir taisnība. Smalko informācijas sistēmu Viņa pārstrādā un saņem no Atmas atbildi enerģiju, kuras nepieciešamas Matricas darbam, veidā.

Pateicos tev, Alfa. Tas ir sarežģīti, taču tālāk nebūs vieglāk, tā es domāju.

 

Viļņu difrakcija – parādība, kura izpauž sevi kā novirzi no ģeometriskās optikas likumiem, izplatoties viļņiem. Tā ir universāla viļņu parādība un raksturojas ar vieniem un tiem pašiem likumiem, novērojot dažādas dabas viļņu laukus.

Difrakcija ir nesaraujami saistīta ar interferences parādību. Vēl vairāk, pašu difrakcijas parādību bieži traktē kā telpā ierobežotu viļņu interferences gadījumu (sekundāro viļņu interference). Sākotnēji difrakcijas parādība tika traktēta kā viļņa apliekšanās ap šķērsli, tas ir, viļņa iekļūšana ģeometriskās ēnas rajonā.

Diskrētums ir īpašība, pretstatāma nepārtrauktībai, pārtrauktība. Diskrētums ir vispārēja matērijas īpašība.

Izsūtīts 06.10.2012

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Autors Natālija Koteļņikova

e-pasts sanatcumara@gmail.com

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email