Магниты Духа

Natālija Koteļņikova.Viela pieņem tā vibrācijas, kas skatās.

07.10.12.

 

Šis postulāts, lūk, jau trešo nakti modina mani un manu interesi par jauno. Šodien es piesaucu Alfu, lai turpinātu mācības. Un tā, kas izriet no šī postulāta?

Tas ir vielas likuma stūrakmens. Viela uztver tās vibrācijas un to gaismu, kas uz to un no tās skatās un apgaismo ar savu saprātu.

Šeit saprātam vai apziņai ir galvenā loma?

Šeit vadošais ir tieši saprāts. Saprāts apgaismo radīto, izveidoto. Mēs teicām, ka gars sākotnēji skatījās uz pasauli no vielas – matērijas, kuru viņš radīja. To viņš nosauca par realitāti. Viņš uzbūvēja ķermeņus un apveltīja tos ar sākotnējo saprātu, lai viņu attīstītu caur vielas un realitātes mijiedarbību.

Realitāte sargā saprāta kristālu.

Viena realitāte dzemdina vienu saprātu, cita – citādu.

Un otrādi.

Viens saprāts dzemdina vienu realitāti, cits – citādu.

Viss ir atkarīgs no redzes viedokļa. Pat viena un tā pati realitāte dažādu cilvēku acīs ir dažāda (piemēram, ieslodzītā un cietumsarga acīs).

Mums ir svarīgi tagad saprast, kā var izmainīt eksistējošo realitāti. Ja viņa ir atkarīga no tā, kas skatās, jāizmainās sākotnēji tam, kas skatās. Tas ir, ir jāizmainās viņa saprātam un apziņai.

Kā mēs varam izmanīt saprātu, ir saprotams, tas nozīmē izmainīt savus uzstādījumus, tas ir, domas. Atceramies par pusglāzi un par rozā ziloni, par kuru nedrīkst domāt. Izmainīt saprātu nozīmē izmainīt domāšanas veidu. Atkal nāk prātā Sanata Kumaras galvenais lozungs – “Izmaini savas domas un kļūsi par dievu.”

“Dievam, kas Dievam pieder, ķeizaram, kas ķeizaram pieder[1]” – šī frāze liecina par to, ka realitāte tiek radīta pirmkārt ar to, par ko un kā domā. Domas – noskaņošanās – realitātes radīšana.

Mēs neiedziļināsimies saprāta jēdzienos, bet pamēģināsim vēl uzzināt kaut ko par apziņu. Kā tu uzskati, apziņu var izmanīt uz planētas?

Mēs mainām realitātes sajūtas sevī, aizejot tieši apziņā uz saviem augstākajiem aspektiem, un smalkā realitāte sāk kļūt arvien pazīstamāka. Dabiski, arī tur katra apziņa rada savu pasauli, taču tomēr meditācijās mēs radām grupā kaut kādu vienotu areālu smalkā visuma iekšienē un to pētām.

Labi. Bet kā tu uzskati, vai daudz cilvēku tagad var vienlaicīgi radīt vienotu pasauli grupas apziņā?

Protams, tika domubiedru grupa vienādi domā.

Brīnišķīgi. Bet kas ir domubiedru grupa?

Tie ir tie, kam ir vieni jēdzieni par pasauli. Tādu cilvēku nav daudz katrā garīgajā skolā, sektā, reliģijā, filozofijā u.c.

Protams. Es ne par to jautāju. Es jautāju par to, cik cilvēkiem uz planētas ir jādomā vienādi, lai radītu kopēju realitāti?

Kaut vai vienai trešdaļai ir jādomā vienādi, lai radītu noturīgas realitātes – piemēram, sākt palīdzēt cits citam.

Bet kā to sasniegt?

Rakstīt par to, runāt masu informācijas līdzekļos, apmācīt skolās mūs bērnus tam.

Kā to panākt?

Potēt jaunās mācības caur garīgajiem skolotājiem.

Vai daudzi no jums lasa garīgās mācības?

Pavisam maz… Vairāk raksta par konkurenci un par to, kā apdzīt un uzvarēt citus.

Jā, tā ir jūsu realitāte – izgrūstīt ar elkoņiem un uzvarēt konkurences cīņā. Kāpēc par to tik daudz raksta un ir tik daudz mācību tieši par pārdošanu un konkurenci?

Tāpēc ka mūsu pasaule balstās uz naudu.

Bez uz ko jābalstās pasaulei?

Uz mīlestību.

Bet kas ir mīlestība pielietojumā realitātei?

Tikumu mīkstināšana, problēmu un konfliktu mierīga noregulēšana, varas vājināšana, varas un naudas atdalīšana, apmācība jaunajās reālijās un zināšanās skolā, sazināšanās ar citām pasaulēm bez bailēm un ieročiem.

Četru ķermeņu attīrīšana un harmonizācija, cilvēka visa smalkā aprīkojuma izpausme un aktivizācija, sabiedrības attīstības paradigmas nomaiņa. Tagad tā iet uz vispārēju pakļaušanos, bet jaunajām domām ir jāved mūs uz neatkarīgu domāšanu un saprāta atbrīvošanu no sociālajām dogmām un šabloniem, pie saprāta brīvlaišanas.

Tā tad arī ir realitātes mainīšana. Viela uztver tā vibrācijas, kas skatās. Jūs izmaināt vielu ar savām domām. Ja pietiekami daudz cilvēku domās augstās vibrācijās, viela sāks pārveidot realitāti.

Ja pavērstu domas no kariem uz mieru uz atbruņošanos, bet līdzekļus labiekārtošanai un attīrīšanai, jūs drīz nepazītu savu realitāti.

Taču kāpēc realitāte izmainīsies, teiksim, uz smalkāku vibrāciju realitāti? Jo fiziskais plāns taču paliks uz vietas?

Ir svarīgi sākt, un jūs ieraudzīsiet rezultātu. Jūsu domas rada realitāti. Jūs domas veido realitāti ar to, ka rada cilvēku viņa realitātes iekšienē. Cilvēks vibrē augstu un realitāte ap viņu vibrē augstu. Vai tad ne tā?

Vai tad masveida meditāciju laikā pasaule neattīrās?

Vai tad statistika neliecina par mazāku noziegumu un avāriju skaitu kopēju lūgšanu un meditāciju laikā?

Vai tad ūdens neiegūst visu ūdeni saturošo ķermeņu iekšienē kristāldzidrumu un tīrību pozitīvas domāšanas rezultātā?

Vai tad nemainās domas savstarpējās palīdzības un atbalsta virzienā?

Vai tad cilvēks nekļūst vesels no domu tīrības?

Vai tad nemainās viņa vajadzības un prioritātes? Viņa pārtikas gaumes? Patērējamās pārtikas un preču daudzums?

Ja samazinās patērējamās enerģijas daudzums un attīrās vide, vai tad neatjaunojas planēta?

Ja cilvēce sāk cienīt visu dzīvību un kļūst humāna, vai tad viņa nekļūs par pienācīgu biedru Galaktiskajā Savienībā?

Kad Savienība atnāks uz planētu, vai tad viņa neizmainīs planētu?

Tas ir saprotams, tā ir domas un vides izmainīšanās, bet viela? Viņas vibrāciju slānis?

Tam, lai jaunā veidā vibrētu ārpusē, jums jāsāk jaunā veidā vibrēt iekšienē. Atceries mūsu sarunu par glāzi ar ūdeni (vielu) un daļiņu, iemestu vielā. Tā paliks tajā vielas līmenī, kurā tās blīvums atbilst vielas blīvumam.

Bez tam cilvēks iedarbojas uz vielu ar savām domām, un jūsu zinātnieki jau ir atklājuši šo likumu. Viela atbild uz iedarbību no augšas. Jūs izmaināt realitātes vibrāciju ar to, ka vibrējat savās domās augstāk.

Un tomēr mēs neaizlidojam uz astrālu savos fiziskajos ķermeņos, kad viņi pārveidosies?

Viela attīstās kvantu lēcieniem. Vielai ir pārejas momenti no viena stāvokļa citā, ūdens ir ledus un tvaiks. Ir svarīgi pabeigt vākt enerģiju pārejai uz citu vielas stāvokli. Citu enerģijas daudzumu var pieņemt tikai tas, kas vibrē augstāk un kura enerģētiskais apjoms ir izpausts smalkajos ķermeņos. Jūs pieņemat jauno enerģiju ar saviem attīstītajiem astrālajiem un mentālajiem ķermeņiem. Viņi attīstās tam, lai kļūtu par šīs enerģijas pieņēmējiem uz planētu.

Ceru, ka mēs iesējām labas sēklas iekoptā augsnē.

Pateicos tev, Alfa, par burvīgo mācību!

Izsūtīts 07.10.2012

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Autors Natālija Koteļņikova

e-pasts sanatcumara@gmail.com

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “Богову богово, кесарю кесарево” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email