Магниты Духа

Aicinājums uz Kopīgu Radīšanu.

Vēršamies pie visiem Gaismas Darbiniekiem, Gaismas nesējiem un Labas Gribas Cilvēkiem.

Piedāvājam apvienoties Vienotā Grupā Svarīga Darba veikšanai, kurš iekļaus visus mūs, ieinteresētus un darbojošos Gaismas Darbiniekus, pastāvīgā Mīlestības Enerģijas izstarošanā no mūsu Sirdīm katra atsevišķa Cilvēka Apziņas un Cilvēces Kopējās Kolektīvās Apziņas izdziedināšanai, pamodināšanai un izaugsmei, tā kā Galvenais Virzošais Attīstības un Izaugsmes Spēks atrodas Cilvēka Apziņā un Cilvēces Apziņā.

Tam nepieciešams visām Gaismas Grupām un atsevišķiem Gaismas Darbiniekiem katru dienu veikt meditāciju, kurā notiek Mīlestības sūtīšana uz katru Cilvēka Apziņu un uz Cilvēces Kopējo Kolektīvo Apziņu. Meditāciju veikt līdz tam brīdim, kamēr Mīlestības sūtīšana kļūst automātiska un pastāvīga katrā laika momentā.

1. Piesaukt savu Augstāko Es, savu Dievišķo Es Esmu-Klātbūtni, savu Garu, Eņģeļus, Palīgus, Audzinātājus, Skolotājus, Gaismas Ģimeni, Diženo Vienoto Avotu, Dievu Tēvu-Māti, Radītāju un aptvert sevi ar Gaismu.

2. Noskaņoties uz savu Svēto Sirds Telpu un uz Tīrās Beznosacījuma Mīlestības plūsmu, plūstošu no Radītāja Vienotās Sirds caur jūsu Sirdi.

3. Izteikt nodomu: “Es (vārds), Es Esmu Tas, Kas Es Esmu vārdā izsaku tīru nodomu un sūtu Tīrās Beznosacījuma Mīlestības Plūsmu no Radītāja Vienotās Sirds caur manu Svēto Sirdi uz katra Cilvēka Apziņu un Sirdi un uz Kopējo Kolektīvo Cilvēces Apziņu un Visas Cilvēces Sirdi katras Cilvēciskās Būtnes un Cilvēces Kopējās Apziņas izdziedināšanai un pamodināšanai. Uzstādu Mīlestības Plūsmu pastāvīgu 24 stundas diennaktī un piemērotu katrā brīdī “tagad”. Lai tā ir! Un tā arī ir!

Lūdzam veikt meditāciju līdz tam laikam, kamēr Mīlestības Plūsma no jūsu Sirds kļūs pastāvīga, nepārtraukta un Jūsu Nodoma atkārtojumu neprasoša .

Ar Mīlestību no Radītāja Sirds!

Mīlestības Skola

2012. gada 6. oktobrī

Aicinājuma dzimšana sākās šī gada septembrī, kad es “ieraudzīju”, cik ļoti cilvēks ietekmē viņu aptverošo realitāti. Mani pārsteidz aina, es sāku atkal un atkal atgriezties pie tās, lai apzinātos, kā var palīdzēt cilvēkiem Lielās Pārejas laikā. Mans “redzējums” arvien vairāk padziļinājās: “Mūsu mīļotā Planēta izskatās kā saprātīga dzīva Gaismas Būtne, pilnīgi harmonizēta ar viņas valstībām. Un vienīgi cilvēks atrodas it kā ārpus viņas, kaut arī ir iegremdēts Gaijas ķermenī. Cilvēki ir ieslēgti caurspīdīgās, taču diezgan blīvās kapsulās. Kapsulas iekšienē ir cilvēka informācijas-enerģētiskais lauks, diezgan tumšs un dzelošs. Tas izstarojas no kapsulas zināmā apjomā ap sevi, bet kopā visa cilvēce izskatās kā tumšs slānis Planētas ķermeņa iekšienē. Nekādas harmoniskas mijiedarbības, vienīgi Gaijas ķermeņa trīsas no dzēlieniem un ērkšķiem. Kā viņa iztur? Mīl savus bērnu un gaida viņu atdzimšanu.”

Es sāku uzdot jautājumus Mīlestības Skolā, iespējams, kopā mēs ātrāk tiksim skaidrībā. Un vienā no tādām sarunām mans sarunu biedrs Rim-Rairamra izteica domu, ka garīgā izaugsme notiek cilvēka apziņas izaugsmes dēļ, tātad vajag paātrināt šo procesu. Taču kā? Ar mīlestību, tikai ar mīlestību var to izdarīt. Sūtot mīlestību, mēs neiejaucamies cilvēka brīvajā gribā, taču paātrinām viņa garīgās izaugsmes procesu. Es uzreiz “paskatījos” izmaiņu iespējamo ainu: “Mīlestība, plūstoša uz katra cilvēka apziņu, pakāpeniski apgaismo apziņu. Mīlestības maigā Gaisma plūst pa ķermeņiem un pārveido tumšos dzeloņus un ērkšķus spoži mirdzošās sniegpārslās. Kapsulu iekšienē un ārpusē rodas maigi mirdzoši lauki. Kapsulas sāk palikt plānākas. Visa cilvēce Planētas ķermenī sāka izskatīties kā gaišs slānis, daudz izretinātāks salīdzinājumā ar pašu ķermeni. Tas atgādināja gaisa slāni šķidrā želejā. Un atnāca doma, ka Cilvēce attiecībā pret Planētu uzstājas Gara, tas ir, Tēva lomā, bet Planēta Matērijas, tas ir Mātes lomā. Drīz Mīlestība, cilvēces sakrāta, sāka tecēt uz Planētas centru. Viņa pieņēma, it kā uzelpoja un izšļāca atpakaļ milzīgu Mīlestības, Tīksmes un Svētlaimes Plūsmu, it kā Māte, tikko kā dzemdējusi Bērnu. Plūsmas satikās un saplūda kopā. Tagad planēta izskatījās kā piebriedis pumpurs. Cilvēce virzīja viņu, bet viņa radīja. Pēc kāda laika es pēkšņi pazaudēju Planētu no redzesloka. Kas tas ir? Sāku meklēt, kur viņa ir. Tad, lūk, pavisam citā vietā. Viņa ir pārgājusi laikā-telpā. Viņu vadīja Apzināta, Garīgi attīstīta Cilvēce kā Vienots organisms. Mūsu Planēta ir Kosmiskais Kuģis!” Ne tikai mans Gars, bet arī visa mana Būtne trīsēja no redzētās transformācijas. Jo tā taču ir tā aina, tā realitāte, uz kuru mēs visi ejam! Mīļotie cilvēki, mēs varam to izdarīt! Kopīgi! Visi kopā, mīlot cits citu!

2012. gada 6. oktobrī tika uzrakstīts Aicinājums uz Kopīgu radīšanu, kurš pats kļuva par Mīlestības Skolas mācekļu kopīgo radījumu. Tā dzimšanā piedalījās Natalīna-Oleāna, Irīna-Eitimija, Mihails-Ossooms, Rim-Rairamra, Marija-Ļupina. Divas dienas pēc Aicinājuma uzrakstīšanas pie mums uz sazināšanos meditācijā iznāca Augstais Tēvs un svētīja iecerēto Vienoto darbu Apziņas modināšanas paātrināšanai caur Mīlestības sūtīšanu. Fragments no šī čenelinga: “Maigākās Mīlestības plūsmas ķeriet, mīļotie mani. Dāvājiet pastāvīgi. Un palīdzība vispusīga mana visā, ko jūs iecerēsiet šajā ceļā.”

Augstais Tēvs, Vienotās Dvēseles Tēvs un Māte.

Ar mīlestību un pateicību visiem, kas atsauksies mūsu aicinājumam,

Marija-Ļupina Mīlestības Skolas vārdā.

Pēdējie materiāli par Augšupcelšanos:

No raksta “Augšupcelšanās kā nākotne”: http://sanatkumara.ru/stati/voznesenie-kak-buduschee

Sanats Kumara: “Planētas enerģijas līmenis ir pietiekams tādā mērā, ka var pacelt jūs nepieciešamajā apziņas augstumā, tas ir, radīt jūsu izvērsumu uz vajadzīgo telpu… Cilvēka iekšienē būvējas viņa jaunā realitāte, un pēc viņa priekšstatiem viņš pāriet. (augšupcelšanās uz jauno realitāti – Ļ. Piez.)… (Augšupcelšanās — Ļ. Piez.) Tā ir visas vielas un visu apziņu vispārēja pāreja sakarā ar kosmiskā cikla beigšanos… Bet jūsu apziņas ir ļoti grūti pabīdīt, lai augšupcelšanās notiktu, vajag ienest vēl ne mazu ieguldījumu šajā kopējā lietā, un konkrēti, pieradināt jūsu saprātu pie tādas pārejas iespējamības un likumības… Ir jābūt noteiktam skaitam izvēlējušos augšupcelšanos kā pārejas ceļu, citādi mēs nesavācam kvotu… Taču laiks ir, mēs gaidām. Bet Jūs izplatiet zināšanas uz visu pasauli, tāda ir jūsu misija. Modiniet pārējos no zvaigžņu sējuma.”

Ko mēs varam, izdarīt planētas augšupcelšanās veicināšanai?

“Tā jau norit. Jūs izkustinājāt planētu, tagad ir palicis izkustināt zemiešu apziņu.”

No raksta “Viela pieņem tā vibrācijas, kas skatās”: http://sanatkumara.ru/stati/veschestvo-prinimaet-vibratsii-togo-kto-smotrit

Alfa: “Ja pietiekami daudz cilvēku domās augstās vibrācijās, viela sāks pārveidot realitāti… Jūsu domas rada realitāti. Jūs domas veido realitāti ar to, ka rada cilvēku viņa realitātes iekšienē… Cilvēks vibrē augstu un realitāte ap viņu vibrē augstu… Tam, lai jaunā veidā vibrētu ārpusē, jums jāsāk jaunā veidā vibrēt iekšienē… Viela atbild uz iedarbību no augšas. Jūs izmaināt realitātes vibrāciju ar to, ka vibrējat savās domās augstāk.”

No raksta “LIELĀ PĀREJA. Etapi. 1. daļa”: http://yurdal.ru/news/velikij_perekhod_ehtapy_chast_1/2012-10-06-910

“Pirmais etaps, kura attīstība jau ir sākusies – tā ir apziņas ieslēgšana. Kāpēc ir svarīgi iziet šo etapu līdz 2012. gada decembra beigām? Tāpēc ka tieši šajā periodā Gaijai tiks nodoti galvenie enerģētiskie impulsi gaismas ķermeņu pieslēgšanai plūsmas uztverei un, atbilstoši, tas ir it kā zaļais koridors transformācijai. Mēs ceram, ka cilvēces pamata masa spēs iekļauties planētas plūsmas apziņā šī perioda laikā. Tāpēc tik svarīga ir katra no mums loma šajā procesā… nevar pārcelties uz citu dimensiju bezsamaņas stāvoklī, tā kā transformācijai ir pakļauta tieši apziņa, kura ir šajā procesā primārā.”

No raksta “LIELĀ PĀREJA. Etapi. 2. daļa”: http://yurdal.ru/news/velikij_perekhod_ehtapy_chast_2/2012-10-06-909

“… no nākošā gada sākuma un līdz pavasara saulgriežiem ienāks enerģijas, transformējošas apziņu. Daudziem no jums jau līdz decembrim noritēs galvenās kvalitatīvās apziņas izmaiņas. Tie ir pionieri. Daudzi no viņiem brīvprātīgi paliks palīdzībai citiem un pieredzes un gaismas kodu nodošanai… Atbilstoši, trešajā etapā kopējā saformētajā planētas laukā aktivizēsies atsevišķi punkti – pārejas portāli. Noslēdzošais etaps – tas ir, kad planētas kopējais lauks – tas ir, Gaijas gaismas ķermenis, atvērs pārejas portālu planētai… Tāpēc esiet apzinīgi. Esiet priecīgi. Atveriet sevī mīlestību pret visu esošo Visumā. Jūsu domas tagad ir nevis vienkārši jūsu personiskā attīstība, bet arī visas planētas attīstība. Tā kā šajā periodā jūsu radītāja īpašības paaugstinās un atklājas, jūsu radījumi sāks realizēties dzīvē ļoti ātri. Jau tagad nepieciešams guldīt nākošo notikumu ainas savos nodomos un domformās.”

Mīlestības Skolas kontakti Ufā:

Tel.: +79177509409 Marija-Ļupina

е-mail: shkolalubvi@yandex.ru

Saikne: http://shkolalubvi.narod.ru/

http://www.luciferslove.ru/stati/prizyv-k-sovmestnomu-tvoreniyu.html

Izsūtīts 21.10.2012

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Autors Natālija Koteļņikova

e-pasts sanatcumara@gmail.com

Tulkoja Jānis Oppe

 

Print Friendly, PDF & Email