Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS” – OTRAIS ETAPS. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”

Dārgie Gaismas Darbinieki! Draugi! Jūs jau zināt, ka Projekta – “Lemūriešu Kristālu Aktivizācija” – pirmais etaps ir sācis aktīvi iemiesoties dzīvē. Ir aktivizēts Kristāls Atomaruss, apsvētīts Kristāls-Miera nesējs Altomirs, drīz notiks arī viņa aktivizācija. Sākas gatavošanās kārtējā Kristāla, kurš atrodas Zemes ekvatoriālajā daļā, aktivizācijai.

Taču Lemūriešu Kristālu Aktivizācija ir Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” tikai neliela daļa. Mums ar jums stāv priekša liels, ļoti atbildīgs kolektīvs darbs daudzos virzienos.

Otrā etapa sākums nenozīmē pirmā pabeigšanu. Jums, Gaismas Darbiniekiem, jau ir zināms, ka notikumi tagad attīstās nevis lineāri, secīgi, bet sfēriski. Jūsu pasaule jau attīstās pēc daudzdimensionalitātes likumiem. Jaunos darbības virzienus, Gaismas Darba kārtību pastāvīgi koordinēs Gaismas Ģimene, Projekta Garīgie Kuratori, jūsu Skolotāji un Audzinātāji!

Mēs izsakām sirsnīgu atzinību visiem Projekta dalībniekiem un paziņojam par otrā etapa sākumu, kas ieguvis nosaukumu “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”.

AŠTARS ŠERANS, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs;

EL MORIJA, Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs.

18.10.2012 g.

 

DĀRGIE GAISMAS DARBINIEKI!!!

INFORMĒJAM JŪS, KA  PROJEKTA  „NĀKOTNES CILVĒCES PASAULE” PAMATVALODA IR KRIEVU VALODA. TĀPĒC VISI INFORMSTĪVI METODISKIE MATERIĀLI TIKS PUBLICĒTI UN IZSŪTĪTI DALĪBNIEKIEM KRIEVISKI.

CERAM, KA TAS NETRAUCĒS MŪSU SEKMĪGAI SADARBĪBAI PROJEKTA  „NĀKOTNES CILVĒCES PASAULE” REALIZĀCIJĀ.

                                     AR GAISMU UN MĪLESTĪBU,

                                                                                        PROJEKTA VADĪBA.

25.10.2012.g..

Piedāvājam jūsu uzmanībai pirmos informācijas materiālus par Projektu “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”.

KO DARA DVĒSELES PĒC “NĀVES”? jeb Divas sarunas ar Oļegu Dālu.

Tiešais čenelings ir izrediģēts publikācijai Žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”.

1. PIEKTĀ DIMENSIJA LŪDZ PALĪDZĪBU!

(PIRMĀ SARUNA AR OĻEGU DĀLU)

Marina ŠULCA:

2012. gada septembra vidū uz kontaktu ar Sergeju Kanaševski, žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ” galveno redaktoru, atnāca pazīstamais aktieris Oļegs Dāls, kurš pašreizējā laikā dzīvo un strādā piektajā dimensijā. Kontakta laikā runa gāja par nākošo svarīgo sadarbību. Pēc šīs sazināšanās Sergejs piedāvāja man saistīties ar Oļegu Dālu un parunāt sīkāk par viņa darbu Smalkajā Pasaulē un viņa priekšlikumiem. Runa gāja par planetāro Projektu, par palīdzību no zemes plāna aizejošajiem cilvēkiem un dzīves būvēšanu 5-jā dimensijā.

Man stāvēja priekšā jauns kontakts. Es palūdzu starpniecību Svētās Vienotības Uguns Virspriesterim Laertomisam.

Laertomiss pavēstīja, ka gan es, gan Oļegs Dāls, esam gatavi kontaktam. Taču sākumā piedāvāja parunāt ar Augšupcelto Skolotāju Kut Humi, kurš ir Oļega vadītājs Smalkajā Pasaulē.

Sarunā ar Oļegu Dālu piedalījās arī Elvīra Griščenko – kā Gaismas Darbiniece, kurai stāv priekšā dalība nākošajā Projektā.

LAERTOMISS: Es nododu vārdu Kut Humi, Viņš jūs iepazīstinās. Neuztraucies, lūdzu, tāpēc ka kontakts būs ļoti komfortabls. Atļauj Oļegam būt vadošajam jūsu sarunā. Domāju, ka tad būs vieglāk adaptēties kontaktā ar viņu, un arī saprast, ko viņš piedāvā, uz ko piektās dimensijas iedzīvotājs jūs, zemiešus, aicina.

Un tā, sāksim.

Kut Humi: Labdien! Gribu tagad jūs ar Oļegu iepazīstināt. Sauciet pagaidām viens otru zemes vārdos, tā jums būs vieglāk. Oļegs tavu pašreizējo, zemes, vārdu zina. Bet pēc tam, iespējams, jūs vēlēsieties stādīties priekšā viens otram kaut kā citādāk. Tā ir jūsu personīgā darīšana. Domāju, jūs pakāpeniski paplašināsiet paziņu loku; tu iepazīsies ar viņa līdzgaitniekiem smalkajā plānā, viņš – ar taviem. Un ar tavu palīdzību viņš iepazīsies ar tiem, kas strādās tajos projektos, kuri tiek piedāvāti. Jums ir pareizs redzējums, ka te izgaismojas divi darba virzieni. Taču patiesībā to ir daudz vairāk. Sadarbība ar piektās dimensijas pārstāvjiem var izvērsties vairākos planetāra rakstura projektos. Svarīgu Gaismas darbu būs vieglāk pildīt, kad katrai izpildītāju grupai būs skaidrāki uzdevumi, darba mērķis, tā raksturojumi. Tie Gaismas Darbinieki, kuri piedalīsies kopējā jaunradē ar piektās dimensijas iemītniekiem, saņems nepieciešamās zināšanas, apmācība nāks no smalkajiem plāniem. Jūs zināt: tiem, kas iekļaujas noteiktos projektos, mēs informāciju dodam izsmeļošu. Informācija var nākt arī zemes ceļā. Viss vienkārši izveidosies tā, kā vajag. Nu ko, es jūs apsveicu. Es runāju daudzskaitlī, tāpēc ka zinu, ka blakus ir tava draudzene (Elvīra Griščenko – M.Š piezīme), un es jūs svētu šim kontaktam. Es redzu, ka šajā darbā ar Elvīru jūs būsiet kopā. Iespējams, jūs atradīsiet līdzgaitniekus savā dzimtajā Rīgā. Taču jums tagad neeksistē nekādu barjeru darbā ar Gaismas Darbiniekiem pa visu Zemeslodi. Pievienosies tie, kurus šī tēma satrauc, kam viņa ir tuva un kas ir plānojis ar to nodarboties, nosakot savus mērķus pirms kārtējā iemiesojuma. Tāpēc par to, kas tieši strādās Projektā, tagad neaizdomājieties. Galvenais – saprast jautājuma būtību, kā izkārtot darbu, bet tajā jūs pilnīgi iesiet sākumā kopā ar Oļegu Dālu. Bet pēc tam jūs ieraudzīsiet, kā smalkajā plānā nodarbojas ar to. Nu ko, es jūs trīs svētu uz šo kontaktu.

MARINA: Paldies, Valdniek Kut Humi.

KUT HUMI: Es stādu priekšā Oļegu Dālu Marinai Šulcai un Elvīrai Griščenko.

OĻEGS: Oļegs Dāls!

MARINA: Marina Šulca un Elvīra Griščenko!

OĻEGS: Mēs sen esam pazīstami. Es tagad strādāju, pūlos te, piektās dimensijas pasaulē. Saprotiet, mēs šeit visi strādājam, mums nav tādu cilvēku, kuri būtu nederīgi. Visi smalkajā plānā strādā, bet daži nožēlo, ka tik intensīvi nestrādāja zemes plānā.

Domā, es esmu viens, it nemaz! Mēs ar nepacietību gaidījām šo kontaktu un jau zinājām no Laertomisa un Kut Humi par to, kas tas šodien notiks. Un tāpēc man šeit ir vesels kolektīvs.

Tu ko domā, mēs visi strādājam! Tagad ir tāds saspringts brīdis mūsu visu dzīvē. Es neatdalu savu “Es” no planētas. Es jūtu vienotību ar planētu, un tie, kas blakus man atrodas, visi jūt vienotību ar planētu un visu kosmosu, un visu pasauli.

MARINA: Mēs ar Elvīru arī jūtam tādu vienotību.

OĻEGS: Man šeit apkārt ir tie, kas bija uz zemes gan vīrieši, gan sievietes. Kāds bija pazīstams plašai sabiedrībai, kāds – nē, vienkārši klusi strādāja planetārajā līmenī, bet visi domāja, ka tas ir necils darbarūķis vai mājsaimniece. Patiesībā tamlīdzīgi cilvēki strādāja un izpildīja savas misijas. Taču tagad, šeit mūs visus apvieno viens darbs, viens virziens, viena Dievišķa tiekšanās. Tieši par mūsu darbu mēs tad arī gribam pavēstīt; ceram, ka tu līdz daudziem aiznesīsi mūsu informāciju.

MARINA: Neapšaubāmi; droši vien mani tam arī pieslēdza.

OĻEGS: Un tā, es jau runāju ar Sergeju Kanaševski.

Ko es viņam pastāstīju? Es atkārtoju, mani kolēģi mani papildina.Un es stāstu ievērojami vairāk par to, ko es paspēju viņam pateikt. Viņš ieinteresējās par to, ko es viņam piedāvāju. Un ne nejauši viņš informāciju nodeva Marinai ar lūgumu nodibināt ar mani kontaktu. Acīmredzot viņš redz tavu lomu šajā darbā, šajos projektos, bet šeit būs ne viens vien grandiozs projekts. Es zinu, zinu, ka tu ar daudz ko nodarbojies. Zinu, ka tu strādā Projektā “Augšupcelšanās Austrumos.

MARINA: Un Elvīra arī strādā.

OĻEGS: Jā, jūs abas strādājat šajā Projektā. Es zinu arī daudz citu virzienu, kur jūs strādājat, un apgalvoju, ka viss noritēs sintēzē, nevajadzēs neko pamest un neko samazināt no tā darba, kuru jūs tagad veicat. Vienkārši būs, iespējams, sākumā milzīga daudzuma vēl jums nezināmas informācijas uzzināšanas periods. Es un mani kolēģi, pakāpeniski iepazīstoties ar jums, jums šo informāciju dosim. Tāpēc ka bez tās, bez tiem apstākļiem, bez tām zināšanām, kuras nepieciešamas dzīves uzbūvēšanai kaut vai piektajā dimensijā, jums netikt galā. Es aizsteidzos priekšā, tik ļoti man gribas pastāstīt par to, ko tad mēs piedāvājam darīt; bet mēs esam pārliecināti, ka mēs visu kopā darīsim. Es, manas brīnišķīgās dāmas, gribu jums pastāstīt sekojošo: Es – Oļegs Dāls, dažiem zemiešiem iemīļots aktieris, aizgāju, kā jums liekas, nelaikā no sava fiziskā ķermeņa. Taču lieta bija tā, ka es biju izpildījis savu misiju, ar kuru atnācu uz Zemi, uz to pasauli. Jūs atceraties, ka visa mana aktiera darbība bija nedaudz iekrāsota ar mistiskām krāsām. Tas notika tāpēc, ka es vairāk strādāju smalkajā plānā, nekā fiziskajā. Iespējams, tieši to cilvēki atceras manī kā aktierī, taču neviens droši nezināja, ar ko es pagājušajā iemiesojumā nodarbojos. Bet es nodarbojos jau ar piektās dimensijas gatavošanu milzīga zemiešu viļņa uzņemšanai. Jā, šis tas attiecās arī uz zemes plānu, un es darīju to jokojot, dažreiz rotaļīgi, izpildot tās vai citas lomas. Un es zinu, ko es ieslēdzu, izpildot šīs lomas. Kaut arī nevienam no manas apkārtnes tas nebija skaidrs, neviens to nesaprata. Es bieži strīdējos ar saviem režisoriem, kuri spieda mani izpildīt manās lomās to, kas viņiem likās pareizs konkrētajā filmā vai izrādē, vai lomā. Bet man vajadzēja izdarīt tā, kā man vajadzēja izdarīt, bet precīzāk – priekš planētas. Un es vienmēr uzstāju uz to, ka darīšu, bet dažreiz darīju neprasot, tāpēc ka es zināju, ka man ir jāizdara tā un ne savādāk. Pēc tam, kad es spēju saprast, ka es galveno esmu izpildījis un tālāk mana atrašanās blīvajā ķermenī ir veltīga, es vienkārši aizgāju. Laertomiss jums teica, ka es esmu augšupcēlies. Jā, es patiešām augšupcēlos, bez fiziskā ķermeņa, tas ir, izgāju un pārvietojos turp, no kurienes atnācu. Un tā, es izpildīju nelielu, bet spilgtu misiju, pārvietojos šurp un gāju no viena darba, nopietna darba, pie otra. Es strādāju ar dažādiem Skolotājiem. Tagad es strādāju Kut Humi vadībā. Tagad izstāstīšu pagaidām tikai vienu tēmu no tām, kuras es skāru sarunā ar Sergeju. Es tagad esmu šeit, piektajā dimensijā. Apakšlīmenī 5,4. Šeit atrodas visai piektajai dimensijai nozīmīgais Reabilitācijas Centrs. To cilvēku Reabilitācijas Centrs, kuri aiziet dažādu iemeslu dēļ, dažādos dzīves apstākļos no zemes plāna, zaudējot savus ķermeņus. Starp citu, varu tagad tieši arī pateikt, ka diezgan daudz kļūst cilvēku, aizejošu pa Augšupcelšanās ceļu. Mēs dažiem no viņiem palīdzam. Kā tu zini jau, aizgāja caur augšupcelšanos “Kurskas” jūrnieki.

MARINA: Jā, tagad mēs to zinām, Krajons mums pastāstīja.

OĻEGS: Ir daudz arī citu, kam mēs palīdzam, kuri garīgi ir gatavi Augšupcelšanai. Ir tie no viņiem, kuri jau zināja, aizejot no zemes plāna, ka viņi tādā veidā aizies. Un varu jūs vienkārši iepriecināt, ka tādu cilvēku kļūst arvien vairāk un vairāk. Jā, viņi pagaidām augšupceļas bez fiziskajiem ķermeņiem. Bet – lūk, jaunums jums! – ir parādījušies tādi, kuri aiziet ar fiziskajiem ķermeņiem. Pagaidām nesāksim par viņiem runāt. Viņiem ir savi pavadītāji, viņiem ir savi kanāli, viņiem ir savs šī procesa atstrādāšanas paņēmiens, tas ir, var viņus pieskaitīti tiem, kurus Krajons ir nosaucis par pionieriem, taču vairums no viņiem ir gatavojušies tam vēl arī pagājušajos iemiesojumos. Tagad viņiem vienkārši ir citi apstākļi, un viņi it kā ienes korekciju savā prasmē, savā meistarībā – aiziešanu kopā ar fizisko ķermeni. Tie ir nedaudzi, taču vienalga viņi planētai ir ļoti, ļoti noderīgi.

Un tā, es vadu Reabilitācijas Centru piektajā dimensijā. Tas ir milzīgs, tāpēc ka milzīgs daudzums cilvēku tajā piedalās.

MARINA: Tu negribi teikt: “strādājošo”?

OĻEGS: Man negribas teikt “strādājošo”, lai jūs nejauktu vārdu “darbs” smalkajā plānā ar darbu zemes plānā. Jums zemes plānā 99% gadījumu tas ir algots darbs, tas ir darbs tam, lai tas nestu materiālus labumus. Es nerunāju tagad par dažiem, vēl ne tik daudziem Gaismas Darbiniekiem, kuri pilnībā velta dzīvi kalpošanai Gaismai, nevis naudas pelnīšanai. Taču lieta tagad nav naudā, vienkārši smalkajā plānā eksistē citi priekšstati. Cilvēki piedalās tajā vai citā projektā un var pāriet no projekta uz projektu, vai izmainīt dalības pakāpi tajā vai citā uzdevumā, tajā vai citā misijā. Tāpēc ka katram tas ir arī noteikts diapazons zināšanu iegūšanai, kuras pēc tam, būdamas izmantotas, ļauj pāriet uz citu līmeni savā paša realizācijā un atkal jau jaunā apmācībā. Pie kam, pārejot uz jaunu līmeni, cilvēks vieglāk var izpildīt iepriekšējos uzdevumus. Tāpēc viņi sāk piedalīties no augstāka līmeņa. Taču tomēr, kad es saku, ka mūsu Centrs ir liels, es ar to nedomāju, ka tā ir liela celtne vai ka mēs aizņemam kaut kādu lielu telpu. Tā vispār vienkārši nav. Jums vajag atradināties no šiem jēdzieniem pavisam un galīgi. Labāk pierast pie domas, ka atrašanās piektajā dimensijā, sāksim kaut vai ar piekto, tas ir vairāk stāvoklis. Telpas-laika stāvoklis, nevis atrašanās kaut kādā apjomā, kā mēs esam pieraduši 4-jā dimensijā atrasties. Un tāpēc mūsu Centrs piektajā dimensijā ir visur un nekur. Tāpēc ka mēs pieņemam pat tās pārejošās dvēseles, kuras vēl neatbilst pēc savas apziņas līmeņa 5,4, kur atrodas mūsu Centrs. Līmenī 5,4 atrodas šī Centra dalībnieki.

MARINA: Nu, tad vārdu “darbinieki” lietosim.

OĻEGS: Nē, negribu vārdu “darbinieki” lietot, – piedalošies šajā reabilitācijā. Tā ir pareizāk. Un, lūk, dvēseles, piedalošās šajā reabilitācijā, šīs reabilitācijas izpildītājas, viņas pieder pēc sava līmeņa no 5,4 līdz augstākajam, līdz augstākajai latiņai, tāpēc ka tiem, kas ir uz augstākās latiņas, viņiem ir vieglāk izpildīt savus pienākumus līmenī 5,4. Ar to es uzreiz orientēju uz to, kā mēs strādājam, ka dalībnieku mums ir ļoti daudz, un tāpēc mēs varam pieņemt mierīgi dvēseles ar dažādu apziņas līmeni, ar dažādu garīgās attīstības līmeni. Taču man gribas, lai tu un tavi draugi spētu saprast kaut ko svarīgu. Tie, kurus mēs esam pieraduši uzskatīt uz Zemes kā cilvēkus ar zemu attīstības līmeni, ar nepaplašinātu apziņu vai neatvērušiem savu apziņu, var atrasties, kā jūs zināt, vēl “guļošā” stāvoklī pēc fiziskā ķermeņa atstāšanas. Agrāk viņi tādā stāvoklī pavadīja laiku no iemiesojuma līdz iemiesojumam. Bet tagad mēs modinām cilvēkus, un Dvēseles “īpašā stāvokļa” VIETĀ iegūst iespēju DZĪVOT – lai arī savas apziņas līmenī, ar tās pieredzes palīdzību, kura viņām ir. Kopā ar tādu dzīvi viņas iegūst dzīves augstākā dimensijā pieredzi, viņas iegūst APZINĀTAS PĒCNĀVES pieredzi, kas atvieglo viņu evolūciju atkārtotā dzīvē četrdimensionalitātē. Vēl vairāk – viņas atnāk uz jūsu pasauli jau sagatavotākas. Ja jūsu pasauli var nosaukt par Skolu, tad mēs veicam nopietnu pirmsskolas sagatavošanu. Dvēseles ar līdz galam neattīstītu apziņu iegūst tādu pieredzi savai apziņai, kura ļauj viņām atnākt uzreiz nevis uz pirmo, bet uz vecākām klasēm. Vēl vairāk, tādi cilvēki sāk pat pildīt dažus Gaismas Uzdevumus četrdimensionalitātē, bet nevis vienkārši saņemt četrdimensionalitātes mācības. Tādu cilvēku kļūst arvien vairāk un vairāk! Un ticiet, tas ir ļoti, ļoti svarīgs uzdevums cilvēku sabiedrības Dievišķajai evolūcijai.

Un tā, mums šeit ir Reabilitācijas Centrs. Daudzi no cilvēkiem, kuri ieradušies no četrdimensionalitātes, ne uzreiz saprot, kur viņi ir nonākuši. Tagad cilvēki ļoti dažādos apstākļos aiziet no saviem zemes ķermeņiem. Tik liels tagad ir šo iziešanas no ķermeņa iespēju vēdeklis zemes plānā! Tik liels – nekā tāda šīs planētas dzīvē nav bijis, man pat grūti uzskaitīt visus zemes ķermeņa atstāšanas VEIDUS! Protams, mēs varam ar tevi uzskaitīt dažādas avārijas, slimības, nāvi dabiskā ceļā, teiksim, no vecuma, mēs varam runāt par pašnāvību. Mēs ar tevi varam runāt pat par abortiem, tāpēc ka, starp citu, būs noderīgi ar tiem tikt skaidrībā. Bet, kas ir aborts no mūsu redzes viedokļa? Atļauj man atgriezties vēlāk pie šī jautājuma. Jautājums ir ļoti interesants. Bet arī šīs dvēseles, kurām jūs sakāt “nepaveicās, viņām neļāva iemiesoties fiziskajos ķermeņos”, tomēr viņas taču pabija mātes fiziskajā ķermenī! Un viņas arī nonāk mūsu Reabilitācijas Centrā. Un viņām arī ir vajadzīga specifiska reabilitācija. Jūs dalāt mirstību uz zemes pēc dažādiem faktoriem un vecuma. Jūs ļoti sērojat par mazu bērnu aiziešanu no zemes plāna, mazāk sērojat par pieaugušajiem, vecākiem cilvēkiem. Patiesībā, pat ja mēs ķersimies klāt tikai šiem diviem aiziešanas iemesliem, tad tajos arī ir vesels kaleidoskops. Te ir dažādi aiziešanas no četrdimensionalitātes plāna VEIDI. Tāpēc ka arī bērns var aiziet tāpēc, ka viņš tā ir nolēmis, ejot uz iemiesojumu. Protams, tas ir sen zināms, taču, lūk, iedziļināties, kāpēc katrs bērns uzstāda tādu mērķi un kāpēc vecums ir dažāds; un ko viņš paspēj izdarīt, kamēr viņš ir bērns… Bet bērni reizēm paspēj izdarīt vairāk, kā daži pieaugušie! Visu to mēs tagad nesāksim apspriest, tāpēc ka var rakstīt romānus par šo tēmu. Es gribu jums vienkārši paskaidrot, kāds darbs ir mūsu Centrā.

Jā, jā, jā, mūsu izpildāmo uzdevumu ir tik daudz, ka atradīsies vieta, kaut kāda niša palīdzībai reabilitējamiem ne tikai tādiem darbiniekiem, bet arī zemes cilvēkiem, ja kāds vēlēsies piedalīties kopā ar mums. Mēs tikai priecāsimies. Tāpēc ka liels ir kaleidoskops no pārejošajām dvēselēm un iemesliem, kuru dēļ viņas aiziet; apstākļiem, kā viņas aiziet no zemes plāna, tas ir bezgalīgi liels. Un tāpēc katra dvēsele prasa reabilitāciju. Kāds ir nolēcis no tilta – noslīcis. Otrs ir nodzīvojis līdz sirmam vecumam, mierīgi aizgājis no ķermeņa. Trešais, kā “Kurskas” jūrnieki, gājis bojā kaut kādā jūras katastrofā. Ceturtais ir aizgājis kā bērns, pie kam aizgājis pilnīgi veselīgā stāvolī; vecāki raud, tāpēc ka nesaprot, kur viņi ir vainīgi. Piektais ir atnācis kā pilnīgi slims bērns un aiziet kā slims bērns. Kā redzi, daudz, daudz visa kā var nosaukt, nerunājot par to, ka uz zemes tagad notiek ļoti daudz kataklizmu, notiek ļoti daudz avāriju dažādos transporta veidos. Tiek iegūts loti daudz traumu. Kā nekad uz planētas ir daudz traumu, un daudzas no tām ved vai nu uzreiz vai pakāpeniski pie cilvēku dzīvotspējas zaudēšanas. Tāpēc es saku, ka varu stāstīt daudz, daudz dienu; tikai stāstīt, kādu iemeslu dēļ cilvēki aiziet. Vai ir vajadzīgas mums, Marina un Eļa, tagad šīs detaļas? Es domāju, ka mēs tagad varam no tām aiziet. Man ļoti gribas pastāstīt par to, kādas tad ir mūsu Centra funkcijas, un kā mēs veicam reabilitāciju. Gribu cerēt, ka manas laipnās dāmas labprāt to uzklausīs.

MARINA: Mēs ar Eļu sakām – mēs esam gatavas.

OĻEGS: Labi, klausieties mani uzmanīgi. Pasaku jums stāstīs Dāls. Esmu pieradis stāstīt pasakas filmās, bet tagad es stāstīšu pasaku nomodā. Tāpēc ka man ir vairāk īstenības nekā jums.

MARINA: Bet mēs par to nešaubāmies.

OĻEGS: Mēs reabilitējam tos cilvēkus, kuri pāriet uz smalko plānu. Mēs jau iepriekš zinām, mēs esam informēti: “Kur? Kas? Kad? Un kāda iemesla dēļ aizies.” Liekas kā fantastika? Bet tas tā ir. Tāpēc mūsu Centrā ir speciāls izziņošanas dienests. Varat iedomāties: vajag izsekot katram cilvēkam zemes plānā, bet dažreiz mēdz būt signāls kā SOS. Cilvēks negaidīti, nebija priekšnoteikumu (jā, mēs ar to bieži sastopamies), nokļūst avārijā, neieplānotā pēc dzīves scenārija. Jā, mēs saņemam SOS – tik ļoti precīzi darbojas mūsu dienests. Un šis pats izziņošanas dienests dod mums tūlīt pat pilnībā īsu informāciju par to, kas tā par dvēseli, cik viņa ir gatava pārejai, cik viņa ir gatava eksistēšanai smalkajā plānā, un mēs momentāni sazināmies ar tiem Garu līmeņiem, kuri ved šos cilvēkus vai šo cilvēku. Jūs taču zināt, ka jums visiem ir Augstākā Vadīšana. Es runāšu jūsu formulējumos, mums šeit viss ir diezgan vienkārši. Mēs tādā mērā īstenojam, saprotam un jūtam vienotību, un vispār mums vienotība ir KĀ VIENOTS ORGANISMS. Tāpēc mēs lietojam, veicam citus apzīmējumus Dvēselēm, kuras atrodas dažādā attīstības līmenī un dažādās “hierarhisko kāpņu” pakāpēs. Mēs neredzam nekādu zaudējumu saviem “Es”, ja zinām, ka kāds atrodas uz augstākiem šo “kāpņu” pakāpieniem. Mēs visi cits citu ļoti mīlam, un, lūk, šis mīlestības tīkls, šie stari, šis kopējas mīlestības lauks, viņš savieno visus, kas ir gan uz augstākiem pakāpieniem, gan uz zemākiem pakāpieniem. Atkal jau, manas dārgās meitenes, es cenšos runāt jūsu, zemes valodā. Pie mums tas nedaudz citādi tiek izteikts, mēs taču nerunājam nekādā valodā. Mēs sazināmies ar domām, neapšaubāmi, taču vairāk strādājām sirds līmenī. Tāpēc arī jūs māca vairāk strādāt sirds līmenī, un tāpēc tas mīlestības lauks, kuru mēs formējām šeit, piektajā dimensijā, diezgan ilgu laiku, viņš pakāpeniski iekļūs arī jūsu 4-jā dimensijā. Nākošajā gadā tas būs reālāk, sajūtamāk un, var teikt, redzamāk. Tāpēc ka nāks gaismas plūsmas, kuras ieraudzīs arvien lielāks cilvēku daudzums. Būs ļoti daudz gaismas parādību un zīmju, jums ļoti patīkamu, nozīmīgu. Un tā būs nevis vienkārši kaut kāda izklaidējoša iluminācija, tā būs konkrēta palīdzība jums, tā būs jūsu pārkārtošanās, tā būs jūsu izaugsme, tā būs jūsu siržu atvēršana. Un arī tagad jums to māca. Mācieties, nevairieties ne no kā, neapstājieties ne kā priekšā, lai tikai to sasniegtu. Tas, pēc manām domām, – ir pats lielākais.

Un tā, pie mums pārnāk dvēseles ar dažādu apziņas līmeni, ar dažādu sirds atvērtības līmeni. Kāds vispār ir aizmirsis par savu eksistenci smalkajā pasaulē; kāds ar grūtībām atceras; kāds momentāni iegūst visas iepriekšējās zināšanas par smalko plānu, par dzīvi smalkajā plānā, pat ja viņš atrodas citos astrālās pasaules rajonos, nav svarīgi. Kāds izjūt momentānu prieku par pāreju. Tad norit tāda uguņošana, tāds prieka, gaismas sprādziens, sirsnīgas mīlestības sprādziens – tas ir, sāk ļoti stipri strādāt sirdis, un tāpēc no pārejošā saņemtā informācija, papildināta ar tiešu sazināšanos ar viņu, uzreiz nosaka, iezīmē to reabilitācijas programmu, kuru mums vajag ar viņu veikt. Un es jums apgalvoju, manas dārgās dāmas, ka programma tiek veikta ar katru individuāli. Mēs varam tikai pēc tam, pēc kāda laika, kad redzam, ka dvēseles izlīdzinās, viņām atgriežoties pie patiesās dzīves, apvienot cilvēkus grupās, dažreiz pat klasēs apmācībai, taču tas notiek vēlāk. Katra dvēsele mostas savā veidā, atjauno savas zināšanas un atmiņu par iepriekšējām dzīvēm smalkajā pasaulē savā veidā, un visām šis process norit dažādā ātrumā; tāpēc pirmajā etapā mēs strādājam ar katru individuāli. No tā saprotiet, cik daudz jābūt šī projekta jeb šī Centra dalībniekiem. Un pie mums patiešām bieži nolaižas piektās dimensijas augstāko apakšlīmeņu izpildītāji, tāpēc ka dvēseles pie mums atnāk dažādas. Un ir vajadzīgs dažāds darbs. Izziņošana mums ir iekārtota ārkārtīgi strauja, ļoti ātra. Mums nav vajadzīgas nekādas elektroniskas ierīces, mums nav vajadzīgs nekāds internets, kā pie jums. Mums ir savi sakari, savs internets, ja gribat. Taču lieta tā, ka mēs slīpējam, pat atrodoties šeit, savu sirds sazināšanos. Sazināšanās domās netiek atcelta, taču, kad to papildina pārraidīšana no Sakrālās Sirds iekšienes, tad dažreiz pat domas mēdz būt nevajadzīgas, cilvēki sāk saprast viens otru momentāni. Taču arī doma šeit ir attīstīta stiprāk. Un tāpēc pirmais, ko es gribētu piedāvāt tiem, kas grib mums palīdzēt, bet precīzāk – vienkārši kopā piedalīties šajā reabilitācijas darbā, sākt ar to, lai nevis vienkārši disciplinētu savas domas, bet padarītu viņas – ar radošu ievirzi. To var tagad zemes plānā izdarīt ļoti īsā laikā. Tāpēc pirmais, ko es gribēju piedāvāt, un par to es jau īsi pateicu Sergejam Kanaševskim, tā ir piedalīšanās šajā darbā. Mums ļoti pietrūkst palīdzības no zemes iemiesoto cilvēku puses.

MARINA: Oļeg, mums ne pārāk ir saprotams, kāda var būt mūsu loma? Man ir neliela pieredze aizejošo pavadīšanā, vai to tu domā? Vai kaut kādu citu izskaidrojošu darbu, gan individuālu, gan kolektīvu darbu? Tu teici, ka tagad aiziet milzīgs skaits cilvēku un katram ir savs iemesls, un pat jums informācija kā SOS tiek pārraidīta, tāpēc ka cilvēki aiziet negaidīti. Lūk, iekš kā var būt iemiesoto palīdzība? Kāds šīs reabilitācijas etaps?”

OĻEGS: Jā, es saprotu. Manas dārgās, es vienkārši gribu jums pateikt, ka mēs taču jums varam nodot šī reabilitācijas darba daļu, neatkarīgi no tā, ka jūs atrodaties zemes plānā. Mēs dosim jums metodiku darbam ar jau aizgājušiem cilvēkiem, taču, ja kāds no jums pastāvīgi strādās ar tiem, kas gatavojas aiziešanai vai ir sācis pāreju, kā tu to dari, tad tas būs brīnišķīgi. Taču ir iespēja strādāt ar mums pirmajā etapā, dvēseļu pieņemšanas etapā. Ja palīdz noteiktā veidā cilvēkiem, kuri atrodas zemes ķermeņos, bet mēs no savas puses palīdzēsim, tad šīs dvēseles daudz vieglāk veic savu pāreju un reabilitējas pēc pārejas. Tāpēc ka dažas sastingst pat starp 4-to un 5-to telpu. Dažreiz iestrēgst 4-tās augšējos līmeņos, kas arī nav pabeigta pāreja. Mēs dosim visas metodikas. Lūk, šo etapu līdz piektās dimensijas robežai mēs saviem spēkiem veikt nekādā veidā nevaram. Mēs varam tikai dot zināšanas, pat konkrētas, tas ir, palīdzēt jums saprast vai apgūt, vai atjaunot savu paša agrāk sakrāto meistarību, taču tiem jābūt cilvēkiem, kuri tajā būtu ieinteresēti, bet tādu uz zemes ir ļoti daudz. Cilvēki atsauksies, kad jūs nopublicēsiet nepieciešamo informāciju. Un pirmajā etapā man ir redzams, ka vajag dot informāciju. Kādam ir jābūt vadītājam projektā un noteiktā koordinatoru tīklā uz zemes, kuri sākumā veiks cilvēku apmācību, sapulcēšanu, kuri grib tajā piedalīties, bet pēc tam koordinēt darbu. Tiesa, visiem, kuri galu galā piedalīsies kopā ar mums pārejošo dvēseļu pieņemšanā jeb, labāk teikt, pirmajā reabilitācijas etapā, mēs ļausim un palīdzēsim novest savas tehnikas līdz tam līmenim, ka mēs vienkārši dosim informāciju, ar kuru strādāt, dažreiz tā pat būs cilvēku grupa.

Pieņemsim, lidmašīna ir cietusi katastrofu, un cilvēki, kuri piedalās šajā projektā, atsevišķi cilvēki, konkrēti zinās par to. Un viņi tūlīt pat sāk dabu, neatkarīgi no tā, ka viņi nezina vārdos tos, kas šajā katastrofā ir gājuši bojā. Tādejādi varēs sadalīt pa visu pasauli tādus projekta dalībniekus jeb koordinatorus, un tiks aptverti daudzi punkti uz zemeslodes, tajā skaitā arī telpas punkti, kur cilvēki ies projām lielā skaitā. Es redzu nepieciešamību piedalīties zemes izpildītājiem pirmkārt tur, kur cilvēki sāks iet projām lielā skaitā. Tās ir kataklizmas un dažādas katastrofas. Var būt cilvēki, kuri, piemēram, uzņemsies saviem “Es” ikdienas darbu to reabilitācijā, kuri iet un iet bojā milzīgā daudzumā dažāda transporta avārijās. Neiedziļinoties tā detaļās, kur ir sadauzīts kaut kāds automobilis vai ir nogrimusi kaut kāda laiva. Un tāda iespēja ir. Īsāk runājot, lūk, šī palīdzība pirmajā etapā mums ir nepieciešama no zemes cilvēku, kuri atrodas blīvajos ķermeņos, puses. Šo darbu var, pēc manām domām, ļoti ātri organizēt un atrast šajā sakarā domubiedrus.

Lūk, es jau tā jums ļoti daudz esmu pateicis. Es ar milzīgu nepacietību gaidu no jums jautājumus, un jūs saņemsiet uz tiem atbildes, tāpēc ka mūsu šeit, Centrā, ir tik daudz, ka atbildes līs kā no pārpilnības raga, būtu tikai tie, kas vēlas izdzirdēt šīs atbilde un pieņemt. Es tagad nesākšu pāriet pie citiem virzieniem. Projekts ir grandiozs, un šī dzīves nepieciešamība vienkārši netiek apspriesta, tādā mērā tā ir nepieciešama – dzīves iekārtošana piektajā dimensijā. Šeit vajag pieņemt informāciju, vajag to pierakstīt sīkāk nekā tu to pierakstīji. Es zinu, ka tu pieņēmi informāciju no Vargusa Laerta.

Un tāpēc pateikšu pēdējo par mūsu Centru. Mūsu Centrs arī ir telpas-laika mezgls, tāpēc ka tas, ar ko mēs nodarbojamies, un katra cilvēka, kurš pie mums atnāk reabilitācijai, īpatnības, prasa savietot vienkopus ļoti daudz telpas-laika raksturojumu, tāpēc ka visi cilvēki ir dažādi. Mums vajag ne tikai reabilitēt cilvēkus, bet arī, aizejot no mūsu Centra, dot viņiem, tēlaini izsakoties, ceļazīmi dzīvei. Bet ceļazīme dzīvei – tā ir arī dzimšana zemes ķermenī. Lieliski zināt pēc astroloģijas, kad tieši magnētiskais zīmogs tiek uzlikts uz cilvēka DNS, kas tad arī atspoguļojas cilvēka horoskopā. Tā arī šeit mēs konkrētā cilvēka Gaismas konstrukcijā ienesam noteiktus magnētiskos raksturojumus, kuri nosaka viņa tālāko celšanos pa līmeņiem, apakšlīmeņiem vai pat pāreju uz augstākām dimensijām, un viņa taku jau šeit, planētas augstākajās dimensijās. Taču ir arī tādi, kuriem mēs dodam ceļazīmi, lai atgrieztos Dzimtenē. Tie ir tie, kuri uzskata, ka viņi ir gatavi šķirties no šīs planētas. Viņi ir izdarījuši visu savai paša, planetārajai, pieredzei; lai iegūtu pieredzi Lielajā Eksperimentā, par kuru jūs tagad labi zināt. Un tādiem arī mēs nosakām drošu ceļu uz mājām. Kā redzat, mūsu centrs nodarbojas ar ļoti, ļoti daudziem jautājumiem. Tāpēc tas patiešām Astrālajā Pasaulē ir izplatīts plaši. Atkal jau neuztveriet to kā jūsu eksistences trīsdimensiju telpu. Tas ir vibrāciju un magnētisma stāvoklis.

Nu ko, manas dārgās. Mēs visi, kas šeit ir sapulcējušies, patiešām esam laimīgi.

MARINA: Oļeg, mēs nododam visiem, kas tagad šeit ir sapulcējušies, ka mēs esam neticami laimīgas! Neskatoties uz to, ka tu nenosauci mums to vārdus, kas ir tev blakus, mēs visiem nododam savu prieku un laimi. Es domāju, ka visi, kas caur mums uzzinās šo informāciju, arī būs bezgala laimīgi. Domāju, ka noteikti obligāti organizēsim darbu un sāksim pildīt tādu projektu. Es par to nešaubos. Domāju, ka, ja mūs šim jautājumam ir piesaistījuši, mēs paši sen pie šī jautājuma gājām. Vai tad ne tā?

OĻEGS: Jā, mēs beidzam. Un, ja tu vari rīt ar mani sazināties, tad es vēl kaut ko interesantu pastāstīšu.

MARINA: Labi. Pie jums Smalkajā Pasaulē, droši vien ir skaisti?

OĻEGS: Kā lai saka? Reizēm tā gribas iegremdēties blīvās pasaules krāšņumos. Novērtējiet tos, tāpēc ka katrs līmenis savā veidā ir skaists. Taču to, ko mēs zaudējam, – liekas, ka zaudējam uz visiem laikiem. Aizejot no smalkā plāna uz zemes iemiesojumiem, mēs ilgi neatceramies to svētlaimi un to mīlestības lauku, kurā mēs atradāmies smalkajā plānā. Bet, aizejot no fiziskā plāna, mēs mēģinām atcerēties par Zemes krāšņumiem un tām neparasti sarežģītajām, taču neparasti brīnišķīgajām jūtām, kura rodas starp cilvēkiem. Šeit ir brīnišķīgāk par brīnišķīgāko, bet augstāk – vēl brīnišķīgāk. Taču reizēm ir nostaļģija pēc tā, ko esi atstājis uz Zemes. Un tāpēc visu brīnišķīgo, kas ir uz Zemes, uzsūciet ar katru sava ķermeņa poru. Un visas nianses tiek ienestas mūsu sirdīs, lai sirds spētu aiznest to uz smalko pasauli. Taču ceru, ka jums tomēr būs spīdoša pāreja ar pakāpenisku piecdimensionalitātes apgūšanu. Tas, kā mums nebija. Un, ja jums izdosies kļūt par tiem, kas staigās pa koridoru “4-5-4” un veicinās reālu dimensiju ieaugšanu vienai otrā, par ko jums bezgalīgi stāsta, tā būs patiesa laime. Tāpēc ka varēs savietot visus laimīgas dzīves smalkajā pasaulē jaukumus un asumu ar to, kas ir brīnišķīgs uz planētas fiziskajā pasaulē, vēl jo vairāk, ka fiziskās pasaules vibrācijas paaugstināties. Uzsūciet visu, manas dārgās! Es no jums atvados.

Oļegs Dāls

MARINA: Mēs atvadāmies. Un visiem taviem darbiniekiem – mūsu sirsnīgs sveiciens.

Valdniek Kut Humi, paldies par šo kontaktu.

KUT HUMI: Manas mīļās, redzat, cik labi viss noritēja. Uzskatiet, ka mēs ielikām pamatu gan kontaktam, gan darbam. Kaut ko apdomāt šajā virzienā var. Mēs, neapšaubāmi, sāksim dot informāciju šajā sakarā. Domāju, ka ne tu viena pieņemsi informāciju par šo tēmu. Atradīsies daudz cilvēku, kuriem šī dalība aizskars pašu sirdi. Paldies jums, manas dārgās. Paldies, manas mīļas. Mēs visi jūs ļoti mīlam. Uzsūciet Zemes krāšņumus. Tagad tu vari saukt Oļegu pati. Mana piedalīšanās nav vajadzīga. Taču es labprāt pievienošos jums, ja pasauksiet. Es jūs apsveicu. Redzu, ka jums sākas jauns dzīves etaps. Pagaidām asimilējiet šo informāciju. Krājiet jautājumus Oļegam un Mums, pareizi formulējiet, lai tos uzdotu. Un atcerieties, ka mēs vienmēr esam ar jums.

MARINA: Paldies, Kut Humi!

Mēs pateicamies arī Laertomisam!

20.09.12

2. KUR UZ LAIKU DZĪVO NOZIEDZNIEKI

(OTRĀ SARUNA AR OĻEGU DĀLU)

OĻEGS: Tagad es gribu pastāstīt vēl vienu detaļu par mūsu par mūsu Reabilitācijas Centru. Tās ir ļoti vērtīgas zināšanas, tāpēc pacenties  pierakstīt to un noformulēt ļoti skaidri.

Mums ir īpašas “istabas” mūsu Centrā. Šajās “istabās” iziet reabilitāciju īpaši bīstami noziedznieki. Kāpēc mēs viņus, izsakoties zemes valodā, esam izolējuši? Mums viņi uz laiku tā ir jāpieņem, lai viņi izietu reabilitāciju savas paša Dvēseles, Gara un Apziņas priekšā. Ne katrs cilvēks, kas ir noziedznieks uz Zemes, ir noziedznieks patiesībā. Bet Dvēseles visiem nenes nekādu tumsu, nekādu grēku, nekādu noziegumu. Tāpēc mēs palīdzam šiem cilvēkiem, pagaidām nepieļaujot viņiem saskarties ar citām dvēselēm pavisam ne tāpēc, ka viņi var izpaust attiecībā pret viņām agresiju un nodarīt kaitējumu piektajā dimensijā. Gluži otrādi – viņi var savu “Es” nonievāt un noniecināt. Mums ir jāpalīdz viņiem atritināt daļu no viņu pašu Akašas Hronikām, lai viņi spētu saprast, kas izsauca viņu konkrēto darbību zemes plānā. Es neieslīgšu detaļās, tāpēc ka katram noziedzniekam ir sava taka. Un daži tieši izvēlas tādu ceļu tam, lai arī apkārtējie saņemtu kaut kādas mācības. Dažreiz tas ir saistīts ar karmu, taču visas šīs detaļas mēs tagad nesāksim analizēt. Mēs nedalām atnākušos noziedzniekos un Eņģeļos. Mums visi ir Eņģeļi. Taču cilvēki nāk – kas agresīvā stāvoklī, kas pagrimuma, nožēlas un pilnīga izmisuma stāvoklī, pat ja uz zemes ir piekopis aktīvu noziedzīgu darbību. Un tāpēc dažiem nākas veikt ne tikai individuālu reabilitāciju, bet pat reabilitāciju izolētos apstākļos. Uztver vārdu “istaba” tīri nosacīti. Tā nav celle ar četrām sienām, taču pietiekami noslēgta telpa, kurā cilvēkam ir komfortabli. No otras puses – mēs nedodam viņam iespēju sazināties ar citiem.

Tiem, ar ko mēs strādājam individuāli, – par viņiem es pastāstīju pagājušajā reizē – mēs neradām tādus ierobežojumus. Strādājam individuāli, neapvienojot vēl cilvēkus grupās, taču ierobežojumu nav. Un viņi pat varēs brīvi pārvietoties dažās viņiem tuvās Astrālās Pasaules telpās.

Šo niansi ienes tā kanvā, ko es teicu pagājušajā reizē. Un man gribas, lai visu manis nodiktēto iepriekšējo materiālu jūs varētu sākt apspriest, tāpēc ka mums patiešām ir vajadzīgi palīgi zemes plānā. Un tagad daudz kas ir atkarīgs no tā, kādus jūs mums uzdosiet jautājumus un kādā veidā mēs saskaņosim savas tālākās darbības. Tīri organizatoriskus jautājumus jūs risināsiet uz Zemes paši. Mēs risināsim Dvēseļu nodošanas jautājumus. Risināsim kopīgas reabilitācijas jautājumus. Un daudz, daudz ko citu. Taču darīsim visu pakāpeniski.

Vai Marinai ir vēl kaut kāds jautājums?

MARINA: Jā, jautājums ir. Sergejs Kanaševskis ir apzīmējis sadarbību ar jūsu Reabilitācijas Centru kā planetāru Projektu. Taču vienlaicīgi tika uzstādīts jautājums par otru Projektu – dzīves 5-jā dimensijā būvēšanu domās. Tas jau vairs nav tavs Reabilitācijas Centrs?

OĻEGS: Tas viss ir virzieni Vienotam Projektam, par kuru jums pastāstīs Valdnieks Maitreija. Mūsu sadarbība būs saistīta ne tikai ar Reabilitācijas Centru. Taču es lielākā mērā atbildu tieši par Reabilitācijas Centra darbību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un patiesībā es apstiprinu faktu, ka tikai ar cilvēku, kuri atrodas Smalkajā Plānā, pūlēm uzbūvēt domās dzīvi ar visām niansēm un jaunajām likumsakarībām 5-jā dimensijā nav iespējams. Mēs varam kaut kur palīdzēt, taču jaunā telpa-laiks ir jārada cilvēkiem, kuri atrodas zemes plānā. Un to darīs tie, kas sāks pārvietoties starp 4-to un 5-to dimensijām turp un atpakaļ bez inkarnācijām zīdaiņu ķermeņos. Mums stāv priekšā atrisināt svarīgākos uzdevumus, saistītus ar Dvēseļu pāreju, ar jūsu pasaules cilvēku palīdzību, kuri dzīvo četrdimensionalitātē, kaut arī šī dimensija paaugstinās frekvenču diapazonu. Es domāju, ka tu apspriedīsi to ar citām Dvēselēm. Bet es ļoti gribētu atklāt liela mēroga Projektu aizejošo cilvēku, bet tādu kļūst arvien vairāk un vairāk, reabilitācijai. Un tuvākajos gados viņu skaita samazināšanās nav paredzama, tas var tikai palielināties. Tālu ne visi cilvēki spēj saprast, kurp iet Zeme, pat ja VIŅI TO ZINĀJA, ATRODOTIES SMALKAJĀ PLĀNĀ. Dažiem, iespējams, vajag atgriezties šeit, lai saprastu, kas viņiem ir jāizdara uz Zemes, un tad mēs dosim viņiem iespēju atgriezties. Citiem vajag padomāt, vai viņi paliek uz šīs planētas. Un to jūs arī zināt. Jebkurā gadījumā cilvēku reabilitācijai būs vēl daudz.

Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un tagad es gaidu uz satikšanos jau ar konkrētiem jautājumiem vai kaut kādiem priekšlikumiem.

ELVĪRA: Jautājums par to darbu, kuram jānotiek. Marinai ir pieredze aizejoša cilvēka pavadīšanā. Mani interesē – darbs būs individuāli ar katru Dvēseli vai kaut kāds kolektīvs? Priekš tā vajag iziet kaut kādu apmācību?

OĻEGS: Es teicu, ka tiks dotas atbilstošas metodikas. Domāju, ka arī Skolotāji, ar kuriem jūs esat saistītas, sagādās jums gan nepieciešamās zināšanas, gan nepieciešamās metodes. Dabiski, metode nebūs viena. Protams, ar tiem cilvēkiem, kuriem paredzama aiziešana no zemes plāna, vajag iemācīties strādāt. Un vislabāk strādāt tā saucamās miršanas periodā. Vai kaut vai, kad cilvēks ir sācis iziet no fiziskā ķermeņa. Taču vairums cilvēku aiziet kataklizmu un dažāda veida katastrofu laikā. Es piedāvāju radīt noteiktas zemiešu grupas, kuri iemācīsies mentāli ar īpašām tehnikām palīdzēt šiem cilvēkiem aiziešanā un veikt pavadīšanu līdz “aizsegam”. Tas, kaut arī kļūst plānāks, tomēr ir, kaut arī ir vāja barjera. Tas ir pirmais reabilitācijas etaps, kad Dvēselēm vajag palīdzēt, nomierināt, pavērst vajadzīgajā virzienā un paziņot mums, tas ir, sazināties ar izziņošanas Dienestu. Taču jums ir svarīgs arī otrs virziens – mums ir jārada JAUNS DVĒSEĻU PĀRIEŠANAS TIPS. Mums kopā ir jāizdara tā, lai DVĒSELES VIEGLI UN KOMFORTABLI AIZIETU NO PLANĒTAS. Noteiktus reabilitācijas pasākumus mēs sāksim jau ceļā.

MARINA: Oļeg! Bez šī sākuma etapa mēs varam kaut kā smalkajā plānā strādāt tavā Reabilitācijas Centrā?

OĻEGS: Bez kādām šaubām. Arī tas ir iespējams. Teiksim, tur var dot pavadīšanu personāli personām vai grupām no personām, ar kurām jūs bijāt pazīstamas, pirmkārt un uzturēt ar viņām kontaktu arī smalkajā plānā, tāpēc ka reabilitācija no divām pusēm – jūsu atbalsts un mūsu organizēts darbs – piedos reabilitācijai paātrinājumu. Es gribu, lai starp jums viss tiktu apspriests. Lai mēs spētu viens otram uzdot jautājumus un iezīmēt kaut kādus pirmos soļus šajā Projektā. Domāju, ka palīdzības netrūks, tāpēc ka šajā Projektā ir ieinteresēti visās planētas dimensijās – visi jūsu Skolotāji un Audzinātāji. Bet galvenais – tajā ir ieinteresētas visas mūsu planētas Dvēseles. Mēs jūs gaidām aktīvai kolektīvai līdzradīšanai!

MARINA: Paldies, Oļeg Dāl!

OĻEGS: Mēs jūs mīlam!

MARINA: Arī mēs jūs mīlam! Un sveiciens visiem, kas ar tevi kopā strādā.

OĻEGS: Paldies par sveicieniem. Mēs patiešām būsim ārkārtīgi priecīgi par apvienošanos tādā diženā darbā. Lai tas Zemes vēsturiskajās hronikās būs salīdzinoši neilgs, tāpēc ka, kad sāksies Augšupcelšanās procesi, tas pakāpeniski aties. Taču ļoti daudz ko sagatavošanās Augšupcelšanai smailē vajag darīt citādi – tā, kā nekad nav darīts. Un tāpēc, lai sapulcējamies un kopā izdarām to intensīvi un pareizi.

MARINA: Piekrītu. Paldies, Oļeg!

OĻEGS: Paldies! Uz redzēšanos!

22.09.2012 g.

 

Pēc tam, kad bija saņemta šī informācija, OFICIĀLU VĒSTĪJUMU Gaismas Darbiniekiem nodeva Valdnieks Maitreija – Planetārais Kristus-Melhisedeks.

 

Valdnieks Maitreija – planetārais Kristus-Melhisedeks

Caur Sergeju Kanaševski

SAKNES BARO SAULI

Kas radīs cilvēces nākotnes pasauli un vienotu portālu dvēseļu pārejai

No Planētas Sirds, no Šambalas Zelta Zāles, sveicu savus bērnus un maigi apkampju katru no jums, mani Eņģeļi!

Valdnieks Maitreija, planetārais Kristus-Melhisedeks, nosūta jums savu enerģiju pa smalku sudraba pavedienu. Paklausieties, kā ar smalku sudrabotu vilni skan tagad zvaniņi jūsu sakrālajā Dzīvības Lotosā, kurš atver astoņkrāsu varavīksnes lapiņas. Tā ir Dzīvinošās Uguns, kura steidzas uz planētu, varavīksne. Un katrs, kas jūt šīs Uguns atnākšanu, izjūt diženāko prieku, ka Svētās Vienotības Uguns piepilda Zemi un ķermeni katrai būtnei, kura uz tās dzīvo.

Sudraba skaņa ietin ar astoto Dievišķo noti visu planētu! Tā jaunu ēru pasludina, mani dārgie Eņģeļi. Tā pasludina ēru, kad sāk izzust robežas, izšķīst atdalošie šķēršļi, dimensijas pievelkas viena otrai un smalki koridori pārvēršas par milzīgām zālēm…

Par kādiem koridoriem un zālēm runāju? O! Ir zināmi tie jums! Jūs zināt, ka cilvēki, kuru dvēsele atstāja ķermeni, varēja ieraudzīt gan pašu nezināmo tuneli, gan gaismu tuneļa galā.

Kas tas par tuneli? No kurienes radusies metafora šī? Un kas tas ir – cilvēka, kurš veic Pāreju, iztēles, apziņas auglis vai citas pasaules realitāte? Par to sen strīdas cilvēki. Izsaka pretējus viedokļus. Bet patiesība ir viena. Dvēsele, ķermeni atstājoša, iziet caur Nulles Punktu pa to ceļu, kurš pazīstams jums kā Mebiusa lentas struktūra. Tamlīdzīgā ceļā pāriet dažas Dvēseles no vienas dimensijas uz otru. Un ceļš šis ir pats izplatītākais un pierastākais ceļiniekiem telpas-laika plašumos. Kaut arī ceļa forma ir vienota pārejošajiem no vienas pasaules uz otru, iziešanas punkti ir dažādi. Par ko tagad runāju, mani Bērni? Par to runāju, ka, atstājot šo pasauli, dažādu cilvēku Dvēseles, dodoties caur Nulles Punktu, pa Nulles-Transportēšanas koridoru, dažādās pasaulēs un dimensijās nonāk.

Jau zināms jums: Dvēseles, atnākot uz jūsu pasauli, uz mūsu Zemi kā eksperimentālu planētu, pēc tam atkal atgriežas savā dzimtajā pasaulē. Un tas nozīmē, ka Nulles Punkts ir ne tikai starpdimensiju, bet arī starptelpu portāls. Ieeja tajā atrodas ceturtajā dimensijā, uz Zemes, jūsu pasaulē. Izeja – bezgalīgo trīs augstāko dimensiju: piektās, sestās un septītās – plašumos. Dualitātes važas, ierobežojumi ilgu laiku neļāva jums zināt par telpu-laiku, kura par PĒCNĀVI nosaukta. Stāsts par to, kurp aiziet no jums Dvēseles, uz kādām pasaulēm, ir vienlīdzīgs stāstam par visu piektās, sestās un septītās dimensiju daudzveidību! Kaut gan arī tas – nav Dvēseļu ceļojuma galamērķis.

Taču tālu ne visas pa tādu ceļu iet, ne visām pagaidām ir dots cauri Nulles-Transportēšanas koridoram iziet un iznākt trīs augstāko dimensiju – piektās, sestās un septītās – plašumā. Pienācis laiks jums uzzināt, ka Māte-Planēta ir “dzemdējusi” lielu daudzumu to Dvēseļu, kuras to pamest pagaidām nespēj. Un nespēj tālu pacelties augšup pa Visuma Kāpnēm. Ko tas nozīmē? Kāpēc tādu nevienlīdzību novērojam mūsu Eksperimenta plašumos? Un kur te ir būtība?

Jums jau ir zināma blīvo dimensiju eksistēšana. Un pasaule, kur mitināties tagad, patiesībā ir PATVĒRUMS DVĒSELĒM, ATNĀKUŠĀM PIE JUMS NO ZEMĀKAJĀM DIMENSIJĀM. Un daudzi no jums, kas Gaismas Jaunradē tagad aktīvi piedalās, tur ir mituši un dzīves pieredzi blīvajās pasaulēs guvuši ar sava daudzdimensionālā Genoma daļu. Dvēselēm, kuras spēra soli Visuma dzimšanas Rītausmā pirmajā dimensijā, bet pēc tam evolucionēja caur otro un trešo dimensiju – ceturtajā, tas ir, jūsējā, Reinkarnācijas Likumam pagaidām ir absolūts raksturs. “Nāve” nedod iespēju viņām brīvi iziet TRĪS AUGSTĀKO DIMENSIJU plašumā. Piecpadsmit tūkstoš gadu garumā vienīgi dažas Dvēseles no blīvajām pasaulēm sasniedza pēc tā saucamās “nāves” piektās dimensijas zemākos līmeņus. Tagad dažas no tamlīdzīgām Dvēselēm spēj pacelties līdz līmenim 5,4 – pēc skalas no trīspadsmit dimensijām.

Un tas ir dižens labums, tāpēc ka daudzām citām Dvēselēm no zemākajām dimensijām bija sagatavota pavisam cita esamība starp iemiesojumiem ķermenī.

Daudzi no maniem bērniem, pa Gaismas ceļu ejošiem, ir dzirdējuši par “GAIDĪŠANAS DĀRZU” – kādu astrālu pasauli izmiesotām Dvēselēm. Tur, aizmigušā vai pusnomoda stāvoklī, mitinājās to Dvēseles, kas gaidīja savu stundu nākošajam iemiesojumam četrdimensiju pasaules cilvēka ķermenī. Tās ir to Dvēseles, kuri ir izgājuši evolūciju no blīvajām pasaulēm un sasnieguši ceturto dimensiju, taču kuru spēkos nebija pāriet piecdimensionalitātes stāvokli.

Dvēseles, kuras Visuma Rītausmā sāka evolūciju caur pirmo dimensiju, caur blīvajiem matērijas slāņiem, ir EVOLŪCIJAS AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA pārstāves. Tās Dvēseles, kuras sāka evolūciju, dodoties uz 12-to dimensiju, pakāpeniski apgūstot zemākās dimensijas, ir EVOLŪCIJAS LEJUPEJOŠĀ ATZAROJUMA pārstāves.

Mani dārgie bērni! Sapratāt jūs tagad, ka ceļš, par PĒCNĀVI SAUKTS, ir dažāds pagaidām Dvēselēm, ejošām pa augšupejošā vai lejupejošā atzarojuma ceļiem. Lejupejošā atzarojuma pārstāves, no augstākajām dimensijām atnākušās, turp atgriezties ir brīvas. Un tāpēc var pieņemt lēmumu – uz planētu atkal atnākt vai aiziet uz citām pasaulēm, piedaloties citās dzīves pieredzēs mūsu Visuma bezgalīgajos plašumos. Augšupejošā atzarojuma pārstāvēm pagaidām nav iespējas iet uz Augstākām pasaulēm. Viņas kāpj secīgi pa dimensiju pasaulēm. Un tagad daudzas Dvēseles, blīvo dimensiju izaudzētas, spēj sasniegt vienīgi piekto dimensiju.

Un tagad lūdzu jūsu uzmanību! Jo mēs esam pienākuši pie svarīga punktā ceļā uz mūsu tēmas, jūsu pagaidām neapgūtas, sapratni.

Dualitātes laikmetā darbojās likums, zināms jums kā KARMISKAIS likums. Tas konkrēti noteica reinkarnāciju nepieciešamību. Dvēsele atgriezās atkal un atkal uz tās vai citas dimensijas pasauli līdz tam laikam, kamēr nesaņēma visas nepieciešamās mācības, lai paceltos augstāk. Reinkarnācijas ļāva REIZI PĒC REIZES, pakāpeniski, paaugstināt vibrācijas dzīvošanai augstākās pasaulēs; padarīja iespējamu pakāpeniski gatavot GAISMAS ĶERMEŅUS, nepieciešamās gaismas struktūras Dvēselēm, ejošām pa augšupejošo atzarojumu.

Taču arī Dvēseles, atnākušas no augstākajām pasaulēm, uzņēmās brīvprātīgi savam “Es” karmisko nastu un, tātad, dzīvoja pēc reinkarnācijas likumiem. Tā kā tas bija nepieciešams mūsu Eksperimenta veikšanai un Dieva-Radītāja Diženā Plāna iemiesošanai dzīvē. Dzīvojot dualitātē, lejupejošā atzarojuma Dvēseles ieguva pieredzi un nepieciešamās jaunās struktūras saviem daudzdimensionālajiem Genomiem. Bet tas ir nepieciešams gan viņu evolucionārajai attīstībai, gan Visuma kopējai evolūcijai.

Atšķirība starp evolūcijas atzarojumiem pagaidām ir liela. Nevar Dvēseles, no blīvajām pasaulēm atnākušas, augšup traukties, aiziet uz augstākām dimensijām. Taču tomēr evolūcija rit lieliem soļiem, un kļūst arvien vairāk Dvēseļu, kuras, izejot cauri blīvajai pasaulei, arvien tālāk var traukties uz augstumu pasaulēm.

Notika nesen diženākais notikums. Mēs kopā ar jums, iemiesotajiem Gaismas Radītājiem, manifestējām iziešanu no Dualitātes stāvokļa. Un tas nav nejaušs notikums. Tas izsauc milzīgākās pārmaiņas gan jūsu pasaules, gan to pasauļu, kuras ar jūsējo ir cieši saistītas, iekārtojumā. Dualitātes atcelšana izsauc arī milzīgākās pārmaiņas tām Dvēselēm, kuras pāriet uz Augstākām pasaulēm parādības, jūsu par nāvi sauktas, rezultātā.

Arī šeit ir jaunumi! Tos jums planetārais Kristus-Melhisedeks paziņo ar lielu prieku!

Nav vairs “GAIDĪŠANAS DĀRZA”, kur Dvēseles atradās “aizmigušā” vai pusnomoda stāvoklī, gaidot nākošo iemiesojumu. Ko šī vēsts nozīmē? Tā nozīmē, mani mīļotie bērni, ka BŪTŅU, ATNĀKOŠU NO BLĪVAJĀM PASAULĒM, KOLEKTĪVĀS APZIŅAS LĪMENIS IR PAAUGSTINĀJIES. Paaugstinājies tādā mērā, ka viņu Dvēseles pēc četrdimensiju ķermeņa atstāšanas tagad ir SAŅĒMUŠAS IESPĒJU DZĪVOT PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULĒS! Tās tālu nav pašas labākās, augstākās piektās dimensijas pasaules, bet… TĀ NAV DZĪVES GAIDĪŠANA, TĀ JAU IR PATI DZĪVE. To daudzums, kas var pacelties līdz piektās dimensijas līmenim, ir palielinājies daudzkārtīgi. Kāpēc, jūs domājat, tik intensīvi notiek iedzīvotāju pieaugums uz planētas Zeme, jūsu pasaulē? Jums ir zināms, ka Dvēseles atnāk šurp no citām Visuma planētām, citām pasaulēm. Taču ir laiks zināt: arvien lielāks un lielāks dvēseļu daudzums no blīvākām pasaulēm traucas šurp, lai, nodzīvojot šeit noteiktu dzīvju, iemiesojumu skaitu, trauktos tālāk, uz piekto dimensiju. Reinkarnācijas likumam arī agrāk nebija jūsu pasaulē absolūta darbība. Citādi sakot, TAS NEKAD NAV ATTIECIES UZ VISIEM CILVĒKIEM, tāpēc ka cilvēka ķermeņos nāca Dvēseles no citām pasaulēm, no citām planētām, vienīgi tādēļ, lai nodzīvotu šeit, piemēram, tikai vienu iemiesojumu. Reinkarnācijas likumam piemita absolūts raksturs tikai evolūcijas augšupejošajam atzarojumam. Bet tagad ŠĪ LIKUMA BŪTĪBA MAINĀS. Tāpēc ka globālās izmaiņas uz Planētas, kuras notiek tagad, kardināli maina VISU SISTĒMU starpdimensiju attiecībām. Jums tagad vajadzētu saņemt konkrētākas zināšanas par starpdimensiju attiecību maiņas procesiem, tāpēc ka mainās Dvēseļu Pārejas formas, bet tas nozīmē, ka drīz jums pierasti jēdzieni – piemēram, tādi kā “nāve”, “pēcnāve” – kļūs pavisam citādi. Pie tam pats svarīgākais, ko jums tagad stāv priekšā saprast, ir sekojošajā.

TAGAD JŪS JAU SPĒJAT PAŠI NOTEIKT SAVU NĀKOTNI PĒC PĀREJAS. JŪS SPĒJAT NE TIKAI IZDARĪT TĀS PASAULES IZVĒLI, KURP IESIET PĒC FIZISKĀ ĶERMEŅA ATSTĀŠANAS. JŪS SPĒJAT RADĪT ŠO PASAULI. RADĪT PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULI, ATRODOTIES ŠEIT, ČETRDIMENSIJU PASAULĒ.

VIENS NO PAŠIEM GALVENAJIEM JŪSU, KĀ GAISMAS DARBINIEKU, TRŪKUMIEM ŠAJĀ ATTĪSTĪBAS ETAPĀ IR MAZTICĪGUMS IESPĒJAI RADĪT PASAULI, KURĀ JUMS STĀV PRIEKŠĀ DZĪVOT. DUALITĀTES INERTUMS ATKAL UN ATKAL NOVED JŪS PASĪVĀ DOM-RADĪŠANAS STĀVOKLĪ. JŪSU, KĀ DOM-RADĪTĀJU POTENCIĀLS TAGAD TIEK IZMANTOTS APJOMĀ, VIENĀDĀ PIECIEM PROCENTIEM NO IESPĒJAMĀ. JŪS NEIZMANTOJAT 95 PROCENTUS NO SAVĀM IESPĒJĀM DOM-RADĪŠANAI! UN ŠĪ PASIVITĀTE TAGAD IR VIENA NO GALVENAJĀM PROBLĒMĀM JUMS – KĀ PĀRSTĀVJIEM NO CILVĒKU RASES, SPĒRUŠAS SOLI – JAU SPĒRUŠAS!!! – DAUDZDIMENSIONALITĀTĒ!

Mani bērni! Var minēt simtiem dažādu analoģiju un metaforu, lai jūs saprastu, cik svarīgi tagad ir nodarboties ar dom-radīšanu un radīt savu nākotni! Ja jūs izlemsiet būvēt māju, vai jūs gaidīsiet, ka kāds to izdarīs jūsu vietā? Kā minimums, ir vajadzīga nauda tās celtniecībai, vajadzīgs projekts, nepieciešama vieta, kur šo celtniecību izvērst, vajadzīgas darba rokas, vajadzīgi celtniecības vadītāji, vajadzīga kontrole pār celtnes un visa tā, kas tiek būvēts apkārt, procesu. Lūk, tā ne visai vienkārši ir uzbūvēt māju jūsu pasaulē.

Bet jums stāv priekšā uzbūvēt milzīgu pasauli! Saprotiet: jūs nevarat atnākt TUKŠUMĀ. Tas, protams, nav absolūts tukšums, taču GATAVAS PASAULES PRIEKŠ CILVĒKU RASES NAV! ŠĪS PASAULES NAV, TĀPĒC CILVĒKU RASES PAMATS – TĀS IR EVOLŪCIJAS AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA DVĒSELES. VIŅAS IR UZCĒLUŠAS LIELĀKĀ BLĪVUMA PASAULES UN TAGAD DODAS UZ AUGSTĀKAJĀM PASAULĒM. BET DAUDZI GAISMAS DARBINIEKI – TIE IR EVOLŪCIJAS LEJUPEJOŠĀ ATZAROJUMA PĀRSTĀVJI. JŪS ATNĀCĀT UZ ŠO PASAULI KONKRĒTI TAM, LAI PALĪDZĒTU AUGŠUPEJOŠAJIEM. JŪS ATNĀCĀT, IZPILDOT EŅĢEĻU NO LIELĀS CENTRĀLĀS VISUMA SAULES SVINĪGO SOLĪJUMU. JŪS ATNĀCĀT TAJĀ SKAITĀ ARĪ TĀPĒC, KA APŅĒMĀTIES BŪVĒT JAUNAS PASAULES AUGŠUPEJOŠAJĀM DVĒSELĒM. BET TAGAD, NODZĪVOJUŠI LIELU SKAITU IEMIESOJUMU DUĀLAJĀ PASAULĒ, JŪS ESAT IEGĀJUŠI TAJĀ TIK ĻOTI, KA ESAT AIZMIRSUŠI PAR VIENU NO SAVIEM GALVENAJIEM AICINĀJUMIEM – BŪT PAR PASAUĻU DOM-RADĪTĀJIEM.

Mani mīļotie! Protams, ka rodas pamatots jautājums. “Valdniek! Kāpēc nevar radīt to piecdimensiju pasauli, atrodoties tieši tur, piektajā dimensijā?” Atbildu: “Kāpēc gan nevar! Var!” Tikai tas ir daudz sarežģītāk! Tāpēc ka pasaule, kurā jūs dzīvojat, ir AUGŠUPEJOŠĀS EVOLŪCIJAS PASAULE. JŪS ESAT DVĒSELES CILVĒKU ĶERMEŅOS, SAKNES, KURAS DOD DZĪVĪBU VESELAM KOKAM – SIMTIEM ZARU, TŪKSTOŠIEM ZARIŅU UN MILJONIEM LAPIŅU. Saknes baro ar valgmi VISU KOKU. Un, ja viņas nesāk barot ar valgmi stumbru, zarus un lapas – koks neizaugs! Vēl vairāk – viņš var nokalst! Iztēlojieties: DZĪVĪBAS ŠŪNAS esat jūs, nesoši Radītāja enerģiju. Dzīvojat jūs saknēs un ar valgmi spējat pabarot visu! Gan stumbru, gan zarus, lapas… Reiz jūs, Radītāja Šūniņas, iziesiet pa saknēm un kļūsiet par stumbru vai viņa zaru. Vai izaugs lapas uz tā zara? Vai izaugs viņš pats – tas zars?

VIENS NO AUGŠUPEJOŠĀS EVOLŪCIJAS ATZAROJUMA LIKUMIEM SKAN: ZEMĀKAIS RADA AUGSTĀKO! LŪK, KĀPĒC DAUDZIEM NO JUMS, ATNĀKUŠIEM ŠURP NO LEJUPEJOŠĀS EVOLŪCIJAS ATZAROJUMA, IR TIK NESAPROTAMI: KĀPĒC NEKO NEDARA DIEVS? KĀPĒC TIK SLIKTI DARBOJAS DIEVIŠĶIE LIKUMI ŠAJĀ PASAULĒ? TAS NEMAZ NAV TAS, PIE KĀ JŪS ESAT PIERADUŠI JŪSU IEPRIEKŠĒJĀS PASAULĒS UN DZĪVĒS, DĀRGIE GAISMAS RADĪTĀJI!

Vai tas nozīmē, ka Dieva patiešām nav zemākajās dimensijās!? Ak, mani Bērni, jūs jau saprotat, kas tas tā nav. Dievišķie Likumi patiesībā strādā ar šeit, četrdimensionalitātē, un pat tur, “zemāk” – viendimensionalitātē. Taču sākumā tos ir piemēroti izvest ĀRĀ no iekšienes! Viss dievišķais ir paslēpts šajās pasaulēs dziļi iekšienē. Tāpēc ka blīvās pasaules – tās ir ārējās pasaules, tā ir Visuma relatīvā robeža… Un, lūk, kad uz blīvajām pasaulēm atnāk Eņģeļi, atnes viņi turp Dievišķo. Viņi nes Dievišķo savu Dievišķo “Es” – daudzdimensionālo “Es” – iekšienē… Un galvenais uzdevums nav vienkārši atnes šo Dievišķo uz arējām pasaulēm. Vissvarīgākais uzdevums ir pamodināt un aktivizēt Dievišķo augšupejošās evolūcijas atzarojuma pārstāvjos. Tāpēc ka šis Dievišķais viņiem ir. Tas tikai ir paslēpts dziļi iekšienē, tāpēc ka šie Eņģeļi ir IZGĀJUŠI LIELO IZVĒRSUMU, veicot JUMS NETICAMU CEĻOJUMU no Trīspadsmitās dimensijas uz pirmo dimensiju. Tā rezultātā viņu iekšējais saturs kļuva par ārējo, ārējais – par iekšējo. Dievišķais aizgāja dziļumā, bet blīvais, materiālais iznāca uz āru. Citādi viņi nevarētu eksistēt pirmajā dimensijā un evolucionēt no turienes uz otro, pēc tam uz trešo, bet pēc tam – uz jūsu ceturto dimensiju! Taču tagad viņu Dievišķība arī sāk izpausties no viņu apslēptās sirds dziļuma! Šie mūsu mīļotie Eņģeļi, blīvo pasauļu stipri transformēti, ir sākuši apzināties Dievu! Atcerējušies par Viņu! Protams, viņu priekšstatu par Dievišķību, par Visumu vēl stipri ierobežo tā dzīves pieredze, kuru viņi ir ieguvuši šajā Visumā. Taču viņi mainās! AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA PĀRSTĀVJU DIEVIŠĶĪBA MAINĀS, ATTĪSTĀS! MAINĀS VIŅU KOLEKTĪVĀ APZIŅA. Viņi vairs nav tik kareivīgi, tik kategoriski, tik egoistiski – KĀ KOLEKTĪVĀ APZIŅA. Kaut arī gan kareivīgums, gan kategoriskums, gan egoisms lielos apjomos ir pārstāvēts jūsu pasaulē. Taču saprotiet, mani Bērni, citādi vienkārši nevarēja būt planetārās Evolūcijas mūsu variantā – tajā, kuru mēs visi kopā izvēlējāmies. Bet izvēlējāmies mēs to tieši tāpēc, ka MUMS NEPIECIEŠAMS APVIENOT VIENOTĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMĀ ABUS EVOLŪCIJAS ATZAROJUMUS – AUGŠUPEJOŠO UN LEJUPEJOŠO. Tas ir mūsu mērķis. Evolūcijas divu atzarojumu apvienošana ļauj apgūt mums VISAS VISUMA DIMENSIJAS. Ļauj atgriezt mūsu patieso vienotību. Būdami gan ar augstāko, gan ar zemāko dimensiju daudzdimensionālajiem ģenētiskajiem raksturojumiem, MĒS PAŠI KĻŪSTAM KVALITATĪVI CITĀDI UN IEGŪSTAM JAUNAS IESPĒJAS NEVIS VIENKĀRŠI PASAUĻU, BET ARĪ JAUNU VISUMU RADĪŠANAI.

Lūk, kāpēc tagad Gaismas Ģimene saka jums: JŪS ESAT SAKNĒS! JŪS ESAT SAKŅU DAĻAS, TAČU JŪS ESAT NEVIS VIENKĀRŠI SAKNES! JŪS ESAT DIŽENI CEĻOTĀJI, KURI VAR PABAROT DAUDZDIMENSIONĀLĀS CILVĒKU RASES SAKNES AR DIEVIŠĶO ENERĢIJU. JŪS ESAT BURVJU SAKNES, KURAS, PABAROJUŠAS AR DIEVIŠĶO ENERĢIJU STUMBRU, ZARUS, LAPAS, SPĒS NODOT DIEVIŠĶO ENERĢIJU… PAT SAULEI!

Tāpēc saku jums: pienācis laiks PAŠAI BRĪNIŠĶĪGĀKAJAI UN DIŽENĀKAJAI JAUNRADEI – JŪSU LIELA MĒROGA DOM-RADĪŠANAI, BALSTOTIES UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS ENERĢIJU.

Pienācis laiks izvērst plaša mēroga projektu – JŪSU UN TO CILVĒKU, KURI DZĪVO PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ, KOPĪGĀ RADĪŠANĀ. ŠIS PROJEKTS ĻAUS ATRISINĀT VIRKNI UZDEVUMU.

1. Jūs spēsiet sniegt palīdzību Dvēselēm, aizejošām no šīs pasaules. To var nosaukt par PALĪDZĪBU REABILITĀCIJĀ DVĒSELĒM, kuras aiziet no ceturtās un atnāk uz piekto dimensiju. Tamlīdzīgs darbs ir daudzplānu un daudzveidīgs. Jūs varat apspriest tamlīdzīga darba formas un metodes ar saviem Augstākajiem “Es”, ar saviem Garīgajiem Skolotājiem un Audzinātājiem. Bet galvenais – drosmīgāk izsauciet uz sakariem tos cilvēkus, būtības, kuras dzīvo piektajā dimensijā. Viņas sāks ziņot jums, kā un ko tieši vajag darīt

2. Jūs varat sākt radīt PASAULI gan priekš tiem, kas aiziet tagad, pametot četrdimensiju ķermeņus, gan priekš tiem, kas ies prom tuvākajos gados. Tam mums vajag noteikt CILVĒCES NĀKOTNES PASAULES Jaunrades Projekta vispārīgos virzienus. Bet pēc tam – ķerties pie darba.

3. Kā mūsu Projekta atsevišķu virzienu Gaismas Ģimene piedāvā jums sākt radīt speciālu VIENOTU PORTĀLU DVĒSEĻU PĀREJAI uz Augstākajām pasaulēm. To vajag uzbūvēt tādā veidā, lai to varētu izmantot gan augšupejošā, gan lejupejošā evolūcijas atzarojumu pārstāvji. Mums stāv priekšā radīt tādu portālu Dvēseļu Pārejai, kurā atkrīt vajadzība iet cauri Nulles Punktam (nulles-transportēšanai). Tāda veida ceļojumā pārejošajiem nereti rodas problēmas dažu Gaismas struktūru transformācijā. Pēc kā ir nepieciešami reabilitācijas pasākumi.

VIENOTA, MŪSDIENĪGA DVĒSEĻU PĀREJAS PORTĀLA RADĪŠANA ļaus atrisināt ne tikai šo problēmu. Mūsu uzdevums ir padarīt visu Dvēseļu Pāreju maksimāli komfortablu un absolūti drošu.

Jaunuma būtība ir tāda, ka tāds portāls jau tiek radīts. Taču Gaismas darbi vēl nav pabeigti. Iemiesoto Radītāju palīdzība būs ne vienkārši īstajā vietā. Tā ir neaizstājama. “SAKNES” palīdzēs veikt to darbu, kas nav pa spēkam zariem un pat saulei, mirdzošai debesīs! Jūs spēsiet noenkurot nepieciešamās enerģijas, ievest tās radāmajā Dvēseļu Pārejas Vienotajā Portālā. Un vēl vairāk – radīt ar DOM-RADĪŠANU šo portālu, kura shēmu mēs jums nodosim!

Mīļotie bērni! Vai atsaucas jūsu Sirdis maniem vārdiem!? Un vēl kā! Tagad Valdnieks Maitreija jūt, kā jūsu sirdis ir sākušas vibrēt ar pašas Augstākās Mīlestības enerģiju! Turiet šo enerģiju! Turiet! Jau tagad “Saknes” sāk savu darbu! Jau tagad Dievišķā enerģija no iemiesotajiem Radītājiem nāk mūsu Vienotās Pārejas Portālā! Iztēlojieties to kā toru sistēmu, kā astoņkrāsu varavīksnes toru spirāli, kur astotā krāsa ir Dievišķās Baltās Uguns krāsa. Sūtiet uz šo portālu, kurš ir apkārt un iekšienē mūsu planētai, savu siržu enerģiju! Mēs jau tagad, tieši tagad, sākam kopēju jaunradi!

 

Prieks! Kāds prieks man ir par to, kas tagad notiek uz planētas! Saprotiet! Pirmās Dvēseles jau iet pa mūsu Portālu! Un šis ceļš ir brīnišķīgs! Dvēselēm, ejošām pa to, nav Pārejas baiļu, tieši portālā dzimst notiekošā sapratne. Un te – jau šī portāla iziešanas laikā, dzimst jauni ķermeņi, kuros cilvēki, kuri ierodas piektajā dimensijā, var uzreiz “staigāt pa ielām” un “sarokoties” ar saviem radiniekiem, draugiem, labiem paziņām… Vai tad tas nav brīnišķīgi!? Vai tad tas nav diženākais uzdevums, kuru pa Spēkam izpildīt jums, iemiesotajiem Radītājiem!? Tas ir jūsu uzdevums! Tā ir jūsu diženā misija! Un pie tās izpildes jūs esat ķērušies jau tagad.

Pat vienkārši jūsu zināšana par VIENOTO PORTĀLU DVĒSEĻU PĀREJAI simtām reižu uzlabo tā iespējas. Kolektīvā līdz-zināšana par to JAU PADARA PORTĀLU PILNĪGĀKU! Sūtiet DVĒSEĻU VIENOTĀS PĀREJAS PORTĀLAM enerģiju! Sūtiet! Un ziniet, ka šis portāls palīdzēs arī jūsu Augšupcelšanai! Jūs radāt to arī priekš saviem “Es”. Tieši tāpat jums jārada ne tikai portāls, BET ARĪ CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE.

Es, Valdnieks Maitreija – Kristus-Melhisedeks, ar savu Dvēseli apgarojošs visu jūsu ceturtās dimensijas planētu, paziņoju par PROJEKTA “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE” SĀKUMU. Es negaidu, kad jūs sāksiet strādāt. DARBS, JAUNRADE JAU IR SĀKUŠIES! TAČU ES GAIDU JAUNUS RADĪTĀJUS! GAISMAS ĢIMENE GAIDA DAŽĀDU UN KONKRĒTU DARBU VISOS VIRZIENOS! JŪSU GARĪGIE SKOLOTĀJI, JŪSU AUDZINĀTĀJI GAIDA STUNDU, KAD JŪS VĒRSĪSIETIES PIE VIŅIEM AR JAUTĀJUMU: “KO ES VARU IZDARĪT PRIEKŠ CILVĒCES NĀKOTNES PASAULES?” TAD VĒRSIETIES PIE VIŅIEM, MANI DĀRGIE BĒRNI, VĒRSIETIES, UZDODIET JAUTĀJUMUS. VĒRSIETIES PIE TIEM, KAS DZĪVO UN STRĀDĀ PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ. VIŅI GAIDA, KAD BEIDZOT VAR SĀKT KOPĪGO DIŽENĀKO DARBU.

RADIET! STRĀDĀJIET! UN NEDOMĀJIET NE PAR KO SLIKTU! JŪS IERAUDZĪSIET, KA JŪSU PASAULE DRĪZ SĀKS MAINĪTIES UZ LABĀKU PUSI! TĀPĒC KA, RADOT BRĪNIŠĶĪGU NĀKOTNI, JŪS RADĀT BRĪNIŠĶĪGU TAGADNI UN PAT – PAGĀTNI! MAINĀS VISA JŪSU REALITĀTE!!!

UN VĒL VIENS – ĻOTI SVARĪGS JAUTĀJUMS. VIENOTĀ PORTĀLA DVĒSEĻU PĀREJAI RADĪŠANA ATNESĪS IESPĒJU JAUNAI, APBRĪNOJAMAI DIVPUSĒJAI KUSTĪBAI. Jūs saprotat, par ko es runāju? Kļūs vieglāk ceļot ne tikai turp, bet arī atpakaļ. TIE, KAS VĒLĒSIES ATGRIEZTIES, SPĒS ATGRIEZTIES CITĀDĀK! Šie procesi arī tagad noritēs jaunā veidā.

UN TĀ, MĒS SĀKAM RADĪT CILVĒCES NĀKOTNES PASAULI. UN ŠO CILVĒCI VAIRS NEVAR DEFINĒT KĀ TIKAI ČETRDIMENSIONĀLU VAI PIECDIMENSIONĀLU. JŪS SĀKAT APVIENOTIES JAU TAGAD! PASKATIETIES, KĀ VIENOTAIS PORTĀLS CIEŠI JO CIEŠI SASAISTA DIVAS DIMENSIJAS! O! TAS IR NE VIENKĀRŠI PORTĀLS! TAS IR KAS VAIRĀK! PORTĀLS KĻŪS PAR TO CENTRU, KURŠ VISU APVIENOS! TUVOJAS PATS APBRĪNOJAMĀKAIS LAIKS. IZLEMIET TAGAD, VAI BIJA JUMS VĒRTS TĀ DĒĻ NĀKT UZ PLANĒTU… BET JŪS JAU VISU ESAT IZLĒMUŠI, MANI BĒRNI… JŪS ESAT TIE, KURI JAU IR RADĪJUŠI DIMENSIJU VIENOTĪBU. UN ŠĪS RADĪŠANAS NOSLĒPUMS IR INFORMĀCIJAS PĒRLE AI-KA-ŠI HRONIKĀS.

BET TAS PATIESI IR TĀ.

VALDNIEKS MAITREIJA – APGAROJOŠS PLANĒTU ZEME

12.10.2012.

Gaismas Darbinieki! Jūs tagad saprotat, ka priekšā stāvošā darba svarīgumu ir grūti pārvērtēt. Gaismas Ģimene aicina visus, kas vēlas piedalīties darbā Projektā “cilvēces nākotnes pasaule”, sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi: elviras@spline.lv

Šī virziena darba kurators: Elvīra GRIŠČENKO.

Projekta dalībniekiem turpmāk tiks sūtītas speciālas vēstis.

Dārgie Draugi! Mēs izejam uz jaunu ETAPU – KOLEKTĪVA, PLĀNVEIDĪGA, PLAŠA MĒROGA DARBA KOPĀ AR GAISMAS ĢIMENI, ETAPU. Mūsu vienotība, mūsu kopējās vēlmes – TĀ IR MŪSU CILVĒCES NĀKOTNES PASAULES LĪDZ-JAUNRADE.

Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS” kuratori:

Elvīra GRIŠČENKO

Svetlana DRAČOVA

Sergejs KANAŠEVSKIS

Marina ŠULCA

Autortiesības publikācijas pieder žurnālam “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”. Informācija var tikt brīvi izplatīta Gaismas Darbinieku vietnēs – bez izmaiņām un saīsinājumiem, ar obligātu norādi uz žurnālu. Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Pievienots 18/10/2012

http://www.magnitiduha.info/archives/3979

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email