Магниты Духа

Lūgšana

Gaisma, Mīlestība un Prieks visiem, visiem, visiem!

Gaisma, Mīlestība un Prieks visiem, visiem, visiem!

Gaisma, Mīlestība un Prieks visiem, visiem, visiem!

 

Gaisma, Mīlestība un Prieks Mātei Zemei!

Gaisma, Mīlestība un Prieks Mātei Zemei!

Gaisma, Mīlestība un Prieks Mātei Zemei!

 

Es sazemēju un „noenkuroju” savu Gaismu un Mīlestību mūsu planētas Sirdī!

Es sazemēju un „noenkuroju” savu Gaismu un Mīlestību mūsu planētas Sirdī!

Es sazemēju un „noenkuroju” savu Gaismu un Mīlestību mūsu planētas Sirdī!
Lai notiek tā!

Lai ir Gaisma un Miers Debesīm!

Lai ir Miers Ūdenim!

Lai ir Miers Zemei!

Lai ir Miers un Mīlestība visām būtnēm!

Lai ir Laime visām būtnēm!

Lai ir Prieks visām būtnēm!

Lai notiek tā!

/pierakstījusi M. Shults, tulkojusi I. Ņesterova./

Print Friendly, PDF & Email