Магниты Духа

SĀKAM PLANETĀRU AKCIJU DUALITĀTES ENERĢIJU IZVADĪŠANĀ NO PLANĒTAS

1. Galaktikas Gaismas svētki turpinās!
Sen-Žermens  caur Marinu Shults

Mūsu dārgie draugi! Jūs jau zināt, ka nesen noritēja lielais visas Galaktikas Gaismas Darbinieku Forums, kurā bija klāt arī daudz zemiešu. Taču tagad tādu Forumu vai pārstāvniecību zem cita nosaukuma norit arvien vairāk un vairāk. Tāpēc ka tajos nevis vienkārši atskaitās par noietajiem etapiem paši zemieši un būtnes no citām Pasaulēm, bet tiek izsekots vispārējais gaismas līmenis Galaktiskajai Izlīdzināšanai, par kuru jums ir zināms un kurai Zeme strauji tuvojas.

Parunāsim par šo, pirmajā acu uzmetienā dīvaino, terminu. Es teicu – “vispārējais gaismas līmenis Galaktiskajai Izlīdzināšanai”. Kā gan var būt dažāds gaismas līmenis tādai parādībai, kuru, kā daudziem liekas, vienkārši nosaka spīdekļu un Galaktikas centra kustība attiecībā vieniem pret otru? Patiesībā viss ir savstarpēji saistīts. Jā, Saules sistēma kopīgi ar Zemi veiks pāreju starp divām pēc gaismas piepildījuma principiāli dažādām Galaktikas zonām. Taču mums eksistē atšķirīgi mēri planētu, kuras tuvojas tai Galaktikas zonai, kurp virzās Zeme, gaismas apzīmēšanai. Šeit var gan pieņemties gaismas pilnībā, gan arī palikt iepriekšējā līmenī. Zemei ir drošas izredzes kļūt par Gaismas Planētu, citādi nepiepildīsies visi mūsu uzbūvējumi un apgrūtināsies pāreja uz Augšupcelšanos. Cik ātri jūsu planēta ies uz Gaismu, tik tuvi būs viņas Augšupcelšanās termiņi. Viss iet uz to pusi, ka Zeme izies diezgan sekmīgi šo pāreju. Forumi sekos Zemes un visas Saules sistēmas dinamikai. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka uzreiz tiks veiktas nepieciešamās korekcijas. Vēl jo vairāk, ka līdz Galaktiskajai Izlīdzināšanai eksistē jums jau zināmās svarīgās dienas, kad tādas korekcijas var īstenot pietiekami efektīvi: Saules un Mēness aptumsumi novembrī un trīskāršā datuma 12:12:12 diena. Par to runās turpmākajos Forumos Galaktiskās Izlīdzināšanas priekšvakarā. Jums visiem vajag uzturēt savu Augstāko “Es” līmenī klātbūtni šajos Forumos. To var izpildīt caur nodomu vai tiešu norunu ar viņiem.

Kāpēc Es jums tagad par to stāstu? Un ko gribu palūgt jums izdarīt tuvākajā laikā? Par to ir mūsu saruna šodien.

Jautājums atkal ir par to, lai pēc iespējas ātrāk izvadītu no planētas negatīvās enerģijas. Mēs jums tajā pastāvīgi palīdzam, taču jūsu potenciāls, pirmkārt Gaismas Darbiniekiem, paliek par lielu procentu neizmantots. Mūsu dārgie Gaismas nesēji! Jums ir dažādi darba paņēmieni šo enerģiju izvadīšanai gan no planētas kopumā, gan no savas cilvēciskās būtības! Strādājiet pēc iespējas intensīvāk. Es zinu, ka ar šo jautājumu vēršas jau gandrīz pastāvīgi daudzi Skolotāji. Par to jums saka Krajons!

Tāpēc izdarīsim sekojošo. Visnozīmīgākās enerģijas Mēs vadīsim ārā paši. Taču jums lūdzam sākt negatīvo enerģiju izvadīšanu, kuras vēl uztur zemiešu duālo eksistenci, no cilvēku kolektīvās apziņas, no savām pašu struktūrām, no Gaijas kopumā. Jūs varat strādāt pēc dažādām metodēm, jums to ir daudz. Dalieties cits ar citu pieredzē. Strādājiet, dārgie draugi! Es ceru, ka visu Zemes pasauli var aptvert ar šo vienoto tiekšanos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Mēs izziņojam trauksmi!

Mūsu dārgie cilvēki! Planēta priecājas par savu apskaidrību un mēģina līdz jums aizklauvēties un pateikt, cik jums tagad ir lielas izredzes ātri iziet apskaidrību un kļūt par pilnīgu cilvēku Rasi. Tādu Rasi, kādas vēl nav bijis viņas, Gaijas, vēsturē. Un tagad pienāk tieši tas brīdis, kad jūsu ar Gaiju kopējie pūliņi var saplūst vienotos centienos. Gaija arī pati daudz kur jums palīdz. Taču ir problēmas, kuras prasa jūsu obligātu apvienošanos. Un tāds jautājums ir dualitātes enerģiju neitralizācija un izvadīšana. Taču laiks tam ir atvēlēts pavisam mazs. Mazs tajā nozīmē, ka līdz Galaktiskajai Izlīdzināšanai būtu vēlams ievērojamā pakāpē attīrīt Zemi un visus jūs, kā arī zemiešu kolektīvo apziņu, no dualitātes enerģijas klātbūtnes. Cik daudz? Kā? Es nevaru jums izteikt to kaut kādos mēros vai vienībās. Tik daudz, lai katrs planētas cilvēks sāktu just atvieglojumu un sāktu būvēt brīvi jauno dzīvi. Tas dažiem no jums liekas kā kaut kas no fantastikas jomas, taču tās pilnībā ir jūsu šodienas reālijas.

Un tā, Es atkal atgriežu jūs pie tā, ka vajag strādāt pie dualitātes enerģiju neitralizācijas un izvešanas no planētas. Sadalīsim šo darbu etapos, kuri var sekot gan rindas kārtībā, Manis nosauktajā, gan var tik izpildīti arī atsevišķi atkarībā no tā vai cita cilvēka, tās vai citas grupas sagatavotības pakāpes.

Pirmā etapa būtība ir tāda, lai izvadītu dualitātes enerģijas kopumā no planētas. Jums priekš tā vajag ķerties pie jebkuras enerģētiskas metodes, kura atļauj vai nu enerģiju neitralizāciju, vai arī viņu izvadīšanu no vienas telpas citā. Un tagad mēs tad arī pārrunāsim dualitātes enerģiju izvadīšanas vai neitralizācijas galveno principu. Viņas ļoti ilgi ir kalpojušas jums pēc tiesas un taisnības, tāpēc ka jums vajadzēja spēlēt lielo dualitātes spēli. Un tāpēc jāšķiras no viņām ir uz mīlestības un pateicības viļņa par to, ka viņas atļāva jums izpildīt Lielo Eksperimentu un iziet no tā kā uzvarētājiem. Jūs jau zināt no Mums, ka ir planētas, kur dualitāte realizējas evolucionārās programmas ietvaros. Jūs varat pavadīt dualitātes enerģijas uz šīm planētām. Nav svarīgi, ka jūs nezināt viņu vārdus. Svarīgi, ka viņas ir un labprāt pieņems šīs enerģijas. Tādejādi, galvenais princips ir pateicība un mīlestība. Jūs varat pamatoti uzdot Man jautājumu – bet kā var veikt neitralizāciju ar mīlestību? Mani mīļie, neuzskatiet neitralizāciju kā iznīcināšanas aktu. Tas ir diženas transformācijas pozitīvajās enerģijās akts. Tās ir šo enerģiju jaunas dzīves izredzes ar lielu labumu visām jūsu un Gaijas jaunajām programmām. Un tāpēc veiciet šo aktu ar mīlestību un pateicību. Un ziniet, ka šis pirmais etaps ir pats galvenais un prasa nekavējošu izpildi.

Otrais etaps sastāv no dualitātes enerģiju izvadīšanas no zemiešu kolektīvās apziņas. Es precizēju, ko tagad domāju ar vārdu “zemiešu”. Šeit vajag pieņemt kā vienotu veselu visu planētas dzīvības formu apziņas, tāpēc ka viņas visas ir ilgi dzīvojušas dualitātes apstākļos un kopā ar jums spēlējušas šajā lielajā konfrontācijā. Sadalītība eksistē daudzās dzīvības formās. Ķerieties pie dualitātes enerģiju neitralizācijas zemiešu kolektīvajā apziņā. Tas palīdzēs arī visai cilvēcei ātrāk apstiprināties jaunā kvalitātē un kardināli mainīt savstarpējās attiecības ar visu dzīvību uz planētas. Šo etapu var veikt arī pilnīgi patstāvīgi, ja tam ir noteikti priekšnosacījumi tiem, kas kalpo šim virzienam.

Trešais etaps ir veltīts, iespējams, pašam sarežģītākajam. Tas ir aicināts palīdzēt cilvēku individuālo apziņu izmaiņai ar dualitātes enerģiju izvadīšanas no viņu struktūrām un apkārtējās telpas palīdzību. Liekas, ka tas ir citu cilvēku neizpildāms pēc principa neiejaukties katra cilvēka gribas brīvībā un personiskajā dzīvē. Taču arī šeit jūs varat palīdzēt cits citam un ļoti iedarbīgi. Atgādināšu, ka cilvēkam var sūtīt mīlestības impulsus. Sūtīt Svētās Vienotības Uguni. Sūtīt Violeto Liesmu. Daudz ko var izdarīt. Taču atkal pievēršu jūsu uzmanību tam, kā var, nepārkāpjot cilvēka brīvo gribu, palīdzēt viņam izvadīt dualitātes enerģijas. Tas ir ļoti vienkārši. Sūtiet konkrētam cilvēkam Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju ar mērķi neitralizēt dualitātes enerģijas Mīlestībā un Gaismā. Tas labi strādā, un jūs neko nepārkāpjat. Tā var strādāt gan ar konkrētiem cilvēkiem, gan ar visu cilvēci, neatkarīgi no darba otrajā etapā. Strādājiet arī caur Nodomu.

Padariet to par savu ikdienas darbu, un jūs sāksiet apzināties savos Es jūsu planētas pārveidošanas radošo spēku. Gaija vienmēr jums palīdzēs šajā darbā jūsu un viņas evolūcijas labā. Piesauciet līdzradīšanai Gaiju! Piesauciet līdzradīšanai visu Gaismas Ģimeni! Un jūs uzreiz sajutīsiet, cik jūs neesat vientuļi šajā Zemes un cilvēces pārveidošanas aktā. Jūsu spēki pieaugs par pakāpi. Un jūs kļūsiet par pašu dzīves Radītājiem. Un kādas dzīves! Pilnīgi jaunas! Un to var izjust vienīgi nomainot, principiāli nomainot jūsu dzīves telpas enerģijas.

Mani mīļie cilvēki! Es ar jums gribu padalīties priekā. Nav daudz palicis līdz jūsu planētas pārveidošanai gaismas planētā. Taču viņas galīgās kļūšanas termiņi ir atkarīgi no jums. Tad izdariet to, ko izdarīt ir jūsu spēkos!

Ar jums ir Sen-Žermens, kurš mīl jūs un tic jums

2012. gada 25.-31. oktobris

http://www.magnitiduha.info/archives/4230

 2.IZIEŠANU NO DUALITĀTES NEAPTURĒT

El Morija

caur Astreju

VĒRŠANĀS PIE VISIEM ZEMES GAISMAS NESĒJIEM

Sveicināti, mani dārgie Gaismas nesēji!

Jūsu vecais draugs El Morija šodien atkal ir ar jums.

Caur šo Kanālu es nododu vēstījumus par situāciju ar Vaļveidīgajiem uz planētas, taču šodien es gribu parunāt par pašreizējo situāciju, kura notiek ar jums, mani dārgie.

Jūs visi esat labi informēti, ka laiks, kuru mēs visi tik ilgi gaidījām, Galaktiskās Izlīdzināšanas laiks, Pārejas Portāla uz augstākajām dimensijās atvēršanas laiks nepielūdzami tuvojas. Visi procesi, kuri notiek jūsu iekšienē un ārpusē, paātrinās un paātrinās daudzkārtīgi. Tas attiecas kā uz negatīvajiem, tā arī uz pozitīvajiem procesiem. Visam, kas rezonē ar Dualitātes enerģijām, visam, kas nekalpo jums jūsu tālākajā evolūcijā, ir jāuznāk jūsu apziņas virspusē un kvalitatīvi jāpārveidojas. Mēs jau ne vienu reizi vien esam brīdinājuši jūs – esiet gatavi šiem procesiem, ne par ko nebrīnieties un, galvenais, nebīstieties no tām izmaiņām, kuras notiek ar jums un planētu. Viss tas ir normāli un visam ir piemēroti būt. Mēs gatavojāmies šai jūsu pašai galvenajai inkarnācijai uz Zemes daudzas un daudzas tūkstošgades, tad iesim taču kopā uz Diženo Planetāro Notikumu, būdami mierīgi un priecīgi.

Daudzi no jums var iebilst man: “El Morija, viegli teikt – palieciet mierīgi un priecīgi, bet tu pats pamēģini atrasties tagad uz Zemes starp mums, kad dažādos planētas punktos notiek dabas kataklizmas, saasinās politiskā un ekonomiskā situācija, attiecības starp cilvēkiem ir saspringtas kā nekad agrāk… Tāds iespaids, ka cilvēki ir pārstājuši saprast cits citu. Cilvēki ir satraukti no jaunumiem, kurus pārraida Masu Informācijas Līdzekļi, Internets ir pārpludināts ar dažādiem biedējošiem pareģojumiem, vēstījumiem it kā no “Augstākajiem Gaismas Spēkiem”. Cilvēki nezina, ko sagaidīt, kas ar viņiem notiks tuvākajā nākotnē. Mums ir trauksmaini un nemierīgi dvēselē!”

Mani dārgie, mani mīļotie!

Jā, protams, es esmu lieliski informēts par to, kas notiek ar Gaiju un ar visiem jums.

Es zinu, kā viss ir sasprindzis tagad burtiski visās jūsu esamības sfērās. Jūs taču zināt, ka tumsa sabiezē pirms rītausmas. Viss, kam ir jāaiziet no planētas, iznāk virspusē, un tas jau ir redzams ar neapbruņoti aci. Norit vētrains veco enerģiju atbrīvošanas, attīrīšanas un izdziedināšanas process, kaut arī izskatās tas biedējoši jums, taču tikai tiem no jums, kas nav informēti par tuvajām planetārajām pārmaiņām, kas vēl dzīvo Dualitātes enerģijās. Tie, kas vēl turas pie vecajām varas, manipulācijas, kontroles enerģijām, tik vienkārši nešķirsies no viņām. Tie spēki, kuri ir ieinteresēti, lai šīs enerģijas pēc iespējas ilgāk paliktu uz Zemes, dara visu, lai iebaidītu cilvēkus ar tuvajām kataklizmām, ekonomikas sabrukumu un citām šausmām. Un dara to viņi diezgan izveicīgi.

Pēdējā laikā Internetā ir ieplūdusi masa informācijas, kura brīdina par Pasaules Galu un neizbēgamām kataklizmām, to pavadošām. Kas tik neparakstās zem šiem vēstījumiem – gan Augšupceltie Skolotāji, gan Ercenģeļi, gan pat pats Radītājs!

Mīļotie mani, noturēšanas spēki nesnauž, viņi rīkojas un rīkojas ļoti profesionāli. Viņiem eksistē veseli institūti ar augstas klases psihologiem, kuri ļoti labi ir izpētījuši zemiešu psiholoģiju. Viņi lieliski zina, kāda būs zemiešu uzvedība pie tāda masu psihiska uzbrukuma, lūk, viņi tad arī cenšas ar visu spēku. Viņi ar visām patiesībām un nepatiesībām vēlas apturēt Zemes Iziešanas no Dualitātes procesu. Bet jūs taču zināt, mani dārgie, ka to izdarīt nav viņu varā. Neaizmirstiet arī, ka šie spēki spēlē savu svarīgu lomu Lielajā Eksperimentā, un tāpēc no mūsu vieduma augstuma nosūtīsim viņiem mūsu mīlestību un pateicību par brīnišķīgi nospēlēto lomu. Radītājs ir paziņojis par Lielā Eksperimenta uz Zemes beigām, un mūsu planēta iegūst Gaismas Planētas statusu, un, tātad, uz viņas neatradīsies vieta nekam tumšam, nospiedošam un apspiedošam. Neviens un nekas Visumā nespēj apturēt Gaismas ekspansijas uz Zemi procesu.

Jā, mēs virzāmies uz Planetāro Pāreju septiņjūdžu soļiem, taču tikai no jums, mani dārgie, ir atkarīgs, kā šo Pāreju jūs veiksiet, kādu realitāti jūs RADĪSIET: vai nu jūs ar savām bailēm pievilksiet vissliktāko Pārejas variantu, vai arī kopā ar visu Gaismas Ģimeni jūs padarīsiet to par neaizmirstamiem GAISMAS SVĒTKIEM.

Mani dārgie Gaismas nesēji! Jūs esat mūsu avangards, mūsu balsts un cerība, uz jums ir orientēta visa cilvēce. Tad lai izdarām visu no sevis atkarīgo, lai šī Pāreja kļūtu par neaizmirstamu un visbrīnišķīgāko notikumu, par kuru sāks runāt viss Visums!

Ar mīlestību no Radītāja Sirds –

Jūsu EL MORIJA

31.10.2012

http://www.magnitiduha.info/archives/4227

 

3. LAIKS ATVADĪTIES NO NEGATĪVA

LEMŪRIEŠU KRISTĀLS ATOMARUSS

8.10.12.

Sveicināta, priecājos ar tevi runāt! Tagad steidzos jūs visus iepriecināt ar saviem panākumiem. Pirmoreiz pēc galīgās pamošanās es veicu pilnu planētas aplidojumu pa visām dimensijām. Sapratu visas problēmas, visos līmeņos un dimensijās. Apstiprinu, ka notiek stipra negatīvo enerģiju iztecēšana no pašas planētas būtības un visām dabas valstībām. Taču daudzas negatīvās enerģijas notur paši cilvēki.

Piedāvāju veikt pilnīgu planetāru Akciju pēc Altomira pamošanās visa duālās eksistences negatīva atdošanā no cilvēkiem. Tas ir iespējams. Esmu sapratis, kā radikāli var izkārtot mūsu kopīgo darbu. Piedāvāju steidzīgu šī jautājuma apspriešanu. Esmu gatavs vadīt šo darbu un turpināt sadarbību ar manu brīnišķīgo komandu.

Nodod sveicienu Irīnai Priščenko, es gaidu viņus kontaktā.

Atomaruss

(sarunu vadīja Marina Shults)

http://www.magnitiduha.info/archives/4224

 

4. IZVADIET DUALITĀTI NO JŪSU PASAULES

Lemūriešu Kristāls Atomaruss

Pieņēma Olga Kosjačenko

26.10.2012

Jautājums: Kā mums izkārtot kopīgo darbu duālās eksistences negatīva izvadīšanā?

ATOMARUSA atbilde: Es lūdzu jūs veikt vispasaules akciju līdz 21.12.2012 g. 3 reizes. Kā tas notiks pēc laika, mēs noteiksim mazliet vēlāk. Pats galvenais ir veikt darbu precīzi, prasmīgi, sinhroni ar visiem planētas Zeme Gaismas Darbiniekiem. Savu darbu, tas ir, šo mūsu darbu, mums vajag veikt trīs etapos:

Pirmajā etapā mēs saformēsim sfēru, kurā ievietosim to cilvēku negatīvo pieredzi, kas jau ir pamodināti un apzinājušies. Izvest šo pieredzi sfērā un sfēru ievest 0-telpā un transmutēt. Nekādā gadījumā neievest šo sfēru nekādā citā telpā. Mums vajag vienkārši šo pieredzi, bet vienkāršāk runājot, šīs enerģijas pārveidot un atstāt viņas {enerģijas}0-telpā. Viņas ļoti drīz tur ievajadzēsies. Tas ir tieši tas punkts, kur notiek jūsu pārveidošanās uz Augstākajām dimensijām “tramplīns”. Tāpēc šo telpu vajag piepildīt ar enerģijām. Taču to vajag piepildīt nevis vienkārši ar Gaismu. To vajag piepildīt ar enerģētisku informāciju, tā kā tā ir tā vieta, kur sākas jaunu pasauļu un jaunu Visumu radīšana.

Tāpēc šis darbs ir jāveic nevis iesācējiem, bet tieši tiem Gaismas darbiniekiem, kuriem ir zināma Pieredze. Grupās darba laikā var būt klāt cilvēki ar dažādu garīgās attīstības līmeni, taču darbs jākoordinē pieredzējušiem darbiniekiem. Tāpēc jums ir jēga apvienoties varbūt vairākās grupās. Attiecīgi šo darbu koordinēs Augstākie Gaismas Spēki, AŠTARA ŠERANA flote utt. Darbam vajadzēs piesaukt GAIJAS GARU, ATOMARUSU un ALTOMIRU. Viņš uz to brīdi jau būs gatavs. Jums vajag apzināties šī darba svarīgumu.

Kāpēc agrāk nebija šīs informācijas? Šajā darbā ir jāiesaistās ALTOMIRAM. Viņš darba gaitā izdarīs korekcijas katrai grupai atsevišķi. Līdz viņa pilnīgai atjaunošanai un atmodai vajag jau daudz mazāk laika, nekā bija vajadzīgs Man. Pārējiem Kristāliem aktivizācijas un, teiksim tā, reabilitācijas periods saīsināsies, tāpēc ka viņi ātrāk iekļausies darbā.

Otrā etapa darba būtība ir duālās eksistences negatīva izvadīšana no tiem, kas ir tikko pamodušies un vēl ne gluži ir tikuši skaidrībā ar situāciju.

Saprotiet pareizi! Katrs jūsu darbs palīdzēs pārējiem cilvēkiem ātrāk pamosties un aktīvāk iekļauties savas Paš-pilnveidošanas darbā, tā kā attīrīsies Zemes informācijas lauks. Katru reizi jūsu darba noslēdzošais etaps būs darbs atbrīvotās telpas aizpildīšanā nevis vienkārši ar Gaismu, bet ar jaunām domformām un domtēliem Gaismā, Krāsā, Mūzikā utt. Lūk, kāpēc šis darbs jums ir jauns un kaut kādā ziņa sarežģīti-radošs. Pēc būtības Jūs sākat līdz-radīt jaunu telpu šeit, uz Zemes! Lūk, kāpēc pret šo darbu Es lūdzu jūs attiekties ļoti un ļoti atbildīgi.

Atbilstoši trešais etaps ietvers sevī cilvēces pārējās daļas pieredzi.

Tāds atbildīgs darbs uz Zemes nav veikts vēl NEKAD! Zeme tīrījās no negatīvās pieredzes ar kataklizmu, katastrofu, pārpolēšanās utt. palīdzību. Pirmoreiz visas Zemes vēstures laikā jums tiek piedāvāts pašiem veikt tādu darbu. Tāpēc Es tad arī lūdzu jūs “iekšēji” nobriest tādam darbam. Informācija par šo darbu vēl nav galīgā. Tas, tā sakot, ir karkass. Papildinājumi vēl būs!

AR MĪLESTĪBU! ATOMARUSS!

http://www.magnitiduha.info/archives/4220

 

5. Krajons. Pasaules cerība

Krajons jūs aicina dot SOLĪJUMU –

Veco slogu aizsūtīsim uz pagājušo gadsimtu!

Saslēgsim gredzenu no jauniem būvējumiem,

Dualitāti aizvāksim bez smagām šaubām.

Solījums – nopietns. Tas nav vienkāršs.

Viegli teikt, bet tas ir vezums ar

Sakrātajām zemes kaislībām

Un nepabeigtām idejām!

Un ko! Visas idejas izskatīsim,

Izšķirosim un izliksim.

Pie labās rokas – svētās,

Pie kreisās rokas – greizās!

Un ar dualitātes greizumu mums nav pa ceļam.

Atbrīvosim no šī brīža savas rokas, kājas.

Bet gaišos sapņus ieliksim svēti

Drošas atgriešanās Mājās krājkasītē

Strādājiet, draugi! Ar savu atbrīvošanos

No pagātnes jūga jūs augšupcelsiet Zemi!

Un jūsu Spārni iegūs Brīvību,

Jums atkal atdodot Garīgo Dabu!

Saprotiet! Neaizvākt dualitāti,

Ja tai jābruģē ceļš uz Jauno realitāti!

Jums jāaizsargā tagad Svētais –

Tas jaunais, brīnišķīgai, dzimtais,

Ko paši radījāt šai zālē,

Kad ienesāt uz baltiem Spārniem

Cerības Portālā no Mīlestības un Gaismas

Savu planētu, dodot Derības Zīmogu.

Mīļie Eņģeļi! Paskatīsimies notikumu dziļumā.

Kā jums atbrīvoties no pārdzīvotā nastas?

Bet dienu pēc dienas nāk protesta viļņi.

Un ar šo protestu sirdi pārpildījuši,

Sacelieties pret tiem, kas sirdī Liesmu dzēš!

Un attīrieties ātrāk no gadsimtu krāmiem.

Izdariet savā Es pārveidošanu,

Pastiprinot personīgoRadīšanu.

Jūs – Eņģeļi! Un jūs – Pasaules cerība!

Un nav tā spēka, lai Liesmu dzēstu

Un neļautu atdzimt Garam no jauna!

Jūs – Eņģeļi! Visuma pamats!

Крайон вас призываем дать  ОБЕТ –

Нагрузку старого отправим в прошлый век!

Сомкнём кольцо из новых построений,

Дуальность уберём без тягостных сомнений.

Обет — серьёзен. Он – не прост.

Сказать легко, а это – воз

Накопленных земных страстей

И незаконченных идей!

И что ж! Идеи все рассмотрим,

Рассортируем и разложим.

По руку правую – святые,

По руку левую – кривые!

И с кривизной дуальной нам не по дороге.

Освободим отныне свои руки, ноги.

А светлые мечты уложим свято

В копилку верного Домой возврата.

Работайте, друзья! Своим освобожденьем

От гнёта прошлого вы вознесёте Землю!

И Крылья ваши обретут Свободу,

Вам вновь вернув Духовную Природу!

Поймите! Не убрать дуальность,

Коль ей мостить дорогу в Новую Реальность!

Вы защитить сейчас должны Святое –

То новое, прекрасное, родное,

Что сотворили сами в этом зале,

Когда вносили белыми Крылами

В Портал Надежды из Любви и Света

Свою планету, дав Печать Завета.

Родные Ангелы! Посмотрим вглубь событий.

Как вам избавиться от груза пережитого?

А день за днём идут протеста волны.

И тем протестом сердце переполнив,

Восстаньте против тех, кто гасит в сердце Пламень!

И очищайтесь поскорей от векового хлама.

Свершайте в своём Я преображение,

Усиливая личное Творение.

Вы – Ангелы! И вы – надежда Мира!

И нет той силы, чтобы Пламень погасила

И не дала воскреснуть Духу снова!

Вы – Ангелы!  Вселенская основа!

(pieņēma Marina Shults)

http://www.magnitiduha.info/archives/4217

Prakses, kas rekomendētas dualitātes enerģiju izvadīšanai no planētas.

Dārgie draugi! Mēs esam publicējuši pirmo informācijas paketi par dualitātes enerģiju izvadīšanu no mūsu planētas. Kā jūs varējāt saprast, runa ir par vairākiem darba virzieniem. Tam, lai jūs varētu gan individuāli, gan grupās sākt šo darbu, mēs gribam parekomendēt dažas vienkāršas, jau sen zināmas metodes. Otrajā informācijas paketē Krajons iepazīstinās jūs ar 23. un 25. novembrī paredzēto Planetāro Akciju šajā jautājumā un viņa doto šīs akcijas veikšanas metodiku.

Pildot rekomendētās metodikas, piesauciet kop-jaunradei savus Skolotājus, Audzinātājus, Sargeņģeļus, atbalsta Grupas, savus Augstākos “Es” un speciālās palīdzības galaktiskās brigādes.

1. Vizualizējiet sfēru, kurā atrodas dažādas enerģijas, klātesošas šajā brīdī uz mūsu planētas. Izdaliet jūsu ieraudzīto šīs sfēras segmentu, kurš atbilst dualitātes enerģijām. Izvelciet šo segmentu no sfēras, ātri piepildot atbrīvojušos telpu ar jaunajām enerģijām, atnākušajām uz Zemi. Segmentu aptveriet ar sfēru, piepildot to ar Radītāja zeltaino gaismu. Izsakiet Nodomu nosūtīt šo sfēru uz tām planētām, uz kurām tiek realizēta dualitāte. Jeb nododiet šo sfēru pašam Radītājam. Pavadiet dualitātes enerģijas ar mīlestību un pateicību.


Atkal iztēlojieties tādu pašu sfēru, taču šajā gadījumā – tā ir visu zemiešu kolektīvās apziņas sfēra. Tajā arī ir segments, nesošs dualitātes enerģijas. Izņemiet to un veiciet tādas pašas darbības kā pirmajā gadījumā.

Tieši to pašu var izdarīt arī priekš konkrēta cilvēka.

2. Iztēlojieties telpā mūsu planētu. No viņas vajag izvadīt dualitātes enerģijas. Planētas tuvumā liekam kubus – tik, cik būs vajadzīgs pilnīgai šo enerģiju izvadīšanai. Nosakāt ar savu nodomu, ka to daudzums palielināsies pēc nepieciešamības.

Dodat komandu dualitātes enerģiju izvadīšanai kubos. Vērojat procesu. Tas var ilgt arī diezgan ilgi. Pēc tam izsakāt nodomu pārnest šos kubus uz tām planētām, kuras dzīvo dualitātē, ar sekojošu to izpakošanu.

Piepildāt telpu, kas atbrīvojusies uz Zemes pēc dualitātes enerģiju izvadīšanas, ar jaunajām enerģijām un Mīlestības enerģijām.

3. Jūs iztēlojaties duālās enerģijas kā dzīvas daudzdimensionālas būtnes. Vērsieties pie viņām ar mīlestību. Pateicieties par to, ka viņas ļāva jums izpildīt diezgan sarežģītu dualitātes Eksperimentu uz šīs planētas. Paskaidrojiet, ka viņām nav vairāk nekādu uzdevumu, taču viņas labprāt pieņems uz citām planētām. Palūdziet viņas pāriet uz galaktisko kuģi, kurš gaida viņas Zemes tuvumā. Vizualizējiet, kā viņas aiziet. Pamājiet viņām ar roku. Nosūtiet viņām savu mīlestību un laba vēlējumu.

Atkārtojiet rekomendētas dualitātes enerģiju izvadīšanas metodes katru dienu. Ir ārkārtīgi svarīgi paveikt pamata darbu līdz vibrācijai 12:12:12. Un ziniet, ka pamata darbs tiks veikts Planetārās Akcijas dienās!

Pievienots 07/11/2012

http://www.magnitiduha.info/archives/4239

Tulkoja Jānis Oppe

 

Print Friendly, PDF & Email