Магниты Духа

VISPASAULES AKCIJA VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJU, FLORAS un FAUNAS un VISAS DZĪVIBAS AIZSARDZĪBAI UZ ZEMES 2012.g.12.novembrī

 plkst.12:12 PĒC GRĪNVIČAS LAIKA / LATVIJAS  vietējais LAIKS – 14:12, MASKAVĀ – 16:12, LONDONĀ – 12:12, ŅUJORKĀ -6:12, NOVOSIBIRSKĀ – 18:12, utt.,  teksta vienkāršotais variants /.

Neliela instrukcija vienkāršotajam variantam. Atgādinām, ka ezotēriskajām grupām un pieredzējušiem Gaismas Darbiniekiem rekomendējam pastiprināto Akcijas variantu. Pastiprinātajā variantā IR ietverta Grēku Nožēla un darbs ar SVĒTĀ GARA  Rubīna un Violetās Liesmas Ugunīm, kā arī spēcīgi Aicinājumi – Piesaukumi  un Afirmācijas Cilvēces ATMODAI un Visas Dzīvības Ekosistēmas Glābšanai uz Planētas ZEME.

Kā vienmēr, pirms Akcijas – iztēlojieties, ka ļoti daudz ļaužu visā Pasaulē uzsāk darīt tieši to pašu tieši šajā noteiktajā laikā – domās un Sirdīs savienojieties ar viņiem, un iedomājieties – KĀDS MĒS KOPĀ – SPĒKS!

Ja ir kāda mīļa Lūgšana vai Afirmācija, labi būtu to noskaitīt pirms Akcijas – lai noskaņotos  uz Augstākā līmeņa Apziņu un Sirds „ieslēgšanos” procesā.

Pēc tam – koncentrējieties, apzināti,izteiksmīgi un no visas Sirds,  SKAĻI —  izlasiet Akcijas tekstu.

Dariet to jums ērtā vietā un tempā, koncentrēti un uzmanīgi, apzināti, patiesi, nesteidzīgi, tieši un skaidri izrunājot vārdus.

Ieturiet pauzes rindkopas beigās. Vizualizējiet, iztēlojieties to, ko runājat, tās vietas, kuras šķiet nepieciešams.

Ja jūtat, ka kādu frāzi vajag atkārtot, atkārtojiet!

Tas ilgs apmēram 0,5st. vai nedaudz ilgāk. Nelielām atkāpēm laika ziņā nav īpašas nozīmes, viss notiks sinhronizēti tik un tā.

Neaizmirstiet, ka šajā brīdī JŪSOS KLAUSĀS  ZEME un DEBESIS, EŅĢEĻU PULKI un VISA GARĪGĀ HIERARHIJA, VAĻI, DELFĪNI,SEKVOJAS, VISAS DABAS VALSTĪBAS un JŪSU PAŠU AUGSTĀKAIS „ES”.

Un TAS VISS tiks Ierakstīts ĒTERISKAJĀS HRONIKĀS.

UN LAI JŪSU DVĒSELE PRIECĀJAS, ka ŠAJĀ UNIKĀLAJĀ ZEMES VĒSTURES PERIODĀ JŪS VEICAT SAVU PIENESUMU ĻOTI NOZĪMĪGĀ, VAJADZĪGĀ un SVĒTĪGĀ LIETĀ!

Neaizmirstiet, ka ik KATRA PIENESUMS  tieši Patlaban IR ļoti vērtīgs!

VISI MĒS KOPĀ – SPĒKS!

Visi KOPĀ Palīdzēsim mūsu mīļotajiem VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, dārgajiem BRĀĻIEM un MĀSĀM, PALĪDZĒSIM  MĀTEI – ZEMEI un PAŠI SEV!

 

 VISPASAULES AKCIJAS —  FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ ZEMES  TEKSTS 2012.G. 12.NOVEMBRIM  12:12 PĒC GRĪNVIČAS LAIKA.

/  LATVIJAS vietējais laiks – 14:12, MASKAVAS – 16:12, LONDONAS – 12:12, utt./.

ŠEIT un TAGAD MĒS PIESAUCAM  VISU AKCIJAS DALĪBNIEKU AUGSTĀKOS „ES”, PIESAUCAM GAISMAS ĢIMENI,  VIENOTO DIEVU TĒVU – MĀTI, VISAS ESĪBAS RADĪTĀJUS, KĀ ARĪ  LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES JAUNO KOSMISKO HIERARHIJU PIEVIENOTIES VISIEM PLANĒTAS LABAS GRIBAS CILVĒKIEM, LAI REALIZĒTU VAĻU, DELFĪNUun SEKVOJAS KOKU – RELIKTU, VISAS  DZĪVĪBAS un VISU MĀTES —  ZEMES DABAS VALSTĪBU AIZSARDZĪBAS AKCIJU UZ PLANĒTAS ZEME.

MĒS LŪDZAM VIENOTO DIEVU, VISAS ESĪBAS TĒVU- MĀTI  SVĒTĪT MŪS ŠIM DARBAM!

Mēs lūdzam izformēt visus negatīvos blokus un harmonizēt apkārtni –Telpu ap visiem Akcijas dalībniekiem.

Mēs Piesaucam ERCEŅĢELI MIHAELU un VIŅA SARGEŅĢEĻU LEĢIONUS RADĪT  SVĒTĀ GARA GAIŠI ZILĀS LIESMAS  AIZSARDZĪBAS STABU AP IK KATRU un ap VISIEM AKCIJAS DALĪBNIEKIEM!

ĀMEN!

Šodien, Mēs, visi kopā RADĀM  VARENU UN AKTĪVI  DARBOJOŠOS DOMFORMU – PROGRAMMU MŪSU  MĪĻOTO VAĻU, DELFĪNUun SEKVOJU un VISAS DZĪVĪBAS , KĀ ARĪ VISU DABAS VALSTĪBU AIZSARDZĪBAI UZ ZEMES.

ZEMES TELPĀ – ATMOSFĒRĀ, 3 km augstumā virs Planētas virsmas Mēs RADĀM MILZĪGA IZMĒRA ZELTA SFĒRU.

ŠODIEN MĒS VISI AKCIJAS DALĪBNIEKI – IEMIESOTIE UN NEIEMIESOTIE — APLIECINĀM un APSTIPRINĀM MŪSU DOMFORMU – PROGRAMMU un NOSŪTĀM  VIŅU UZ ŠO  ZELTA SFĒRU. MĒS ATKAL un ATKAL SŪTĀM SAVU SIRŽU MĪLESTĪBU ŠAJĀ ZELTA SFĒRĀ.

VISI KOPĀ – ŠEIT un TAGAD, MĒS APSTIPRINĀM SEKOJOŠU DOMFORMU – PROGRAMMU:

VAĻI, DELFĪNI un SEKVOJAS  IR MŪSU DĀRGIE, MĪĻOTIE- AUGSTI GARĪGI ATTĪSTĪTIE BRĀĻI un MĀSAS SAPRĀTA ZIŅĀ.

VIŅI IR IERADUŠIES UZ MŪSU PLANĒTAS ZEME AR DIŽENU MISIJU – PALĪDZĒT PLANĒTAI  ZEME UN CILVĒCEI  AUGŠUPCELŠANĀS  SAGATAVOŠANĀ  UN ATBALSTĪT MŪS  PAŠĀ AUGŠUPCELŠANĀS  PROCESĀ.

VAĻU, DELFĪNU un GIGANTISKO SEKVOJAS KOKU – RELIKTU IZNĪCINĀŠANA UZ PLANĒTAS ZEME KATEGORISKI NAV PIEĻAUJAMA, JO IZNĪCINOT UN NOGALINOT VIŅUS, MĒS IZNĪCINĀM PAŠI SEVI un VISU DZĪVĪBU UZ PLANĒTAS ZEME.

VAĻI, DELFĪNI un SEKVOJAS IR TĀDAS PAŠAS DIEVA RADĪBAS KĀ MĒS, un KOPĀ MĒS ESAM VIENA LIELA GAISMAS ĢIMENE.

LAI NOSTIPRINĀS  MIERS un MĪLESTĪBA UZ ZEMES, un LAI VIŅI IR AIZSARGĀTI!

LAI VISAS DZĪVĀS BŪTNES  UZ PLANĒTAS ZEME IR LAIMĪGAS!

ŠEIT UN TAGAD MĒS IEVIETOJAM  ŠO  DOMFORMU –PROGRAMMU MILZĪGAJĀ DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ ZELTA SFĒRĀ, KURA  EKSISTĒ PLANĒTAS ATMOSFĒRĀ, UN  VISI KOPĀ  RADĀM ŠĪS ZELTA SFĒRAS DAUDZSKAITLĪGAS HOLOGRAMMISKAS KOPIJAS – DUBLIKĀTUS UN  NOSŪTĀM  TOS SEKOJOŠIEM ADRESĀTIEM:

-Japānas, Dānijas, Īslandes, Norvēģijas un citu valstu vadītājiem, kuri rupji pārkāpj VAĻU un DELFĪNU medību ierobežojuma moratoriju, TĀ atļaujot Viņu pilnīgu Iznīcināšanu, slepkavošanu;

-Visu valstu vadītājiem un sabiedrībām, kuri vēl uzskata par pieļaujamām VAĻU un DELFĪNU SPLEPKAVĪBAS  komerciāliem, „zinātniski – pētnieciskiem”, farmācijas, pārtikas rūpniecības un citiem nolūkiem un mērķiem;

-Starptautiskajai VAĻU medniecības komisijai, kura pastāvīgi maina VAĻVEIDĪGO MEDNIECĪBAS KVOTAS – tās paplašinot un atļaujot vēl lielāku dažādu VAĻU sugu NOGALINĀŠANU un LOBĒ VAĻU medniecību kopumā. Tā vietā, lai TO AIZLIEGTU pilnībā.

-VAĻU medniecības Flotīliju vadītājiem – kapteiņiem un komandu locekļiem, kuri nodarbojas ar nelikumīgu VAĻU medniecību un Viņu barbarisku Iznīcināšanu saviem egoistiskajiem mērķiem.

-To valstu iedzīvotājiem, kuri vēl aizvien lieto VAĻU gaļu savā uzturā;.

-Kara un militārās aizsardzības virspavēlniekiem, kuri IR izdevuši dekrētu – pavēli un karavīriem, kuri izpilda ŠO dekrētu – pavēli par zemfrekvences hidrolokātoru – sonāru pielietošanu, kuri ar savu spēcīgo skaņas izstarojumu dezorientē VAĻUS un DELFĪNUS un nāvējoši iedarbojas uz Viņu Dzīvībai svarīgiem iekšējiem orgāniem,  TAS Viņus nogalina tieši jūrās vai okeānos, vai liek Viņiem izdarīt kolektīvas pašnāvības – izmetoties jūras vai okeānu krastos;

-Militārajiem pētniekiem un zinātniekiem, kuri trenē un apmāca Delfīnus, iesaistot Viņus kara darbībās: tādās, kā sprāgstvielu pievienošana ienaidnieku kuģiem un zemūdenēm, kā arī jūras dibena izpēte ar mērķi – atklāt mīnas;

-Zvejniekiem, Delfīnu un Vaļu ķērājiem un aģentiem, kas tālāk nodarbojas ar šo Delfīnu un Vaļu tirgošanu delfinārijiem, akvārijiem un jūras parkiem, kur Viņus izmanto izklaides industrijā;

— Floridas štata administrācijai, ASV, kura IR izdevusi likumu, kas aizliedz Delfīniem atrasties atklātās lagūnās, kur Viņi nodarbojas ar Palīdzības sniegšanu dziedinošos seansos;

-To organizāciju vadītājiem un darbiniekiem, kuri izcērt mežus, jo īpaši, kuri nodarbojas ar tūkstošgadīgo mūžzaļo gigantisko SEKVOJAS KOKU –RELIKTU izciršanu, kuri kokapstrādes rūpniecībā tiek pārstrādāti par koksni. Tai pašā laikā šie Unikālie Koki IR kā Augsti Garīgu un Augsti Saprātīgu Kosmisko Būtņu Iemiesojumu Formas uz ZEMES –Viņi IR Planētas DZĪVĪBAS GLABĀTAJI, STIHIJU  HARMONIZĒTĀJI un ZEMES VĒSTURNIEKI – HRONISTI;

-Slepenajai Pasaules valdībai un Būtnēm, kuras „ stāv” aiz šīs slepenās valdības un ar visiem spēkiem cenšas noturēt Vispārcilvēcisko Apziņu zemā līmenī, neļaujot Cilvēcei masveidā Pamosties, tā neļaujot cilvēkiem pilnībā izprast, apzināties VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJAS KOKU  MISIJAS  un VIŅU IZNĪCINĀŠANAS  APSTĀDINĀŠANAS NOZĪMĪGUMU PLANĒTAS DZĪVĪBAI;

Visai CILVĒCEI – lai Paaugstinātu VISPĀRCILVĒCISKO APZIŅUun APZINĀTOS VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJAS KOKU DZĪVĪBAI SVARĪGĀS MISIJAS NOZĪMĪGUMU VISAI PLANĒTAI un CILVĒCEI.

MĒS ARĪ RADĀM AR SVAS APVIENOTĀS APZIŅAS SPĒKU UN MŪSU LIESMOJOŠO SIRŽU MĪLESTĪBU VARENUS HOLOGRĀFISKUS AIZSARDZĪBAS LAUKUS  AP VAĻU UN DELFĪNU BARIEM UN AP IK KATRU NO VIŅIEM – LAUKUS, KURI NEĻAUS RADĀRIEM ATKLĀT UN ZEMFREKVENCES  SONĀRIEM DEZORIENTĒT UN IZNĪCINĀT VIŅUS.

MĒS PAVAIROJAM, PAVAIROJAM un PAVAIROJAM  ŠOS AIZSARDZĪBAS LAUKUS AP IK KATRU VALI un DELFĪNU un AP VISIEM VIŅU BARIEM un ĢIMENĒM un RADĀM  TRĪSKĀRTĪGUS AIZSARDZĪBAS LAUKUS AP VIŅIEM.

TAGAD IK KATRS VALIS un DELFĪNS, IK KATRS VIŅU BARS un ĢIMENE IR IETVERTI – APŅEMTI AR TRĪSKĀRTĪGU AIZSARDZĪBAS HOLOGRĀFISKO LAUKU –SFĒRA APKĀRT SFĒRAI un NO ĀRPUSES AP TĀM –VĒLREIZ SFĒRA.

UN MĒS PIESAUCAM  ERCEŅĢELI MIHAELU un VIŅA SARGEŅĢEĻU LEĢIONUS un VISU GAISMAS ĢIMENI  PASTIPRINĀT un PADARĪT SPĒCĪGĀKUS VISUS ŠOS HOLOGRĀFISKOS AIZSARDZĪBAS LAUKUS.

LAI MŪSU MĪĻOTIE BRĀĻI un MĀSAS – VAĻI un DELFĪNI –ŠAJOS AUGSTFREKVENCES VIBRĀCIJU LAUKOS SAJŪTAS  PILNĪGĀ DROŠĪBĀ, MŪSU MĪLESTĪBAS un PATEICĪBAS IESKAUTI!

MĒS AICINĀM AIZSARGĀT MEŽUS – „PLANĒTAS PLAUŠAS”,  APSTĀDINĀT ZVĒRĪGO SIBĪRIJAS CIEDRU IZCIRŠANU UN UNIKĀLĀS  PLANĒTAS  EKOSISTĒMAS SAGRAUŠANU, MEKSIKAS JŪRAS LĪČA UN VISA PASULES OKEĀNA, KĀ ARĪ CITU REĢIONU SAINDĒŠANU.

LAI ATTĪRĪTU PASAULES OKEĀNA ŪDEŅUS, VIZUALIZĒJAM, KA VISUS PLANĒTAS ŪDEŅUS CAURSTRĀVO GAISMAS STARI, KURI NONĀK ŪDEŅOS NO AUGSTĀKAJĀM  DIEVIŠĶAJĀM SFĒRĀM UN NES SEVĪ ATTĪROŠĀS, DZIEDINOŠĀS UN ATDZĪVINOŠĀS ENERĢIJAS.

MĒS ARĪ AICINĀM AKTIVIZĒT CILVĒCES PĀREJU NO NAFTAS UN GĀZES  UN TO PRODUKTU LIETOŠANAS —  UZ PILNĪBĀ JAUNĀM NEKAITĪGĀM ENERĢIJAS IEGŪŠANAS METODĒM, UZ JAUNĀM NEKAITĪGĀM TEHNOLOĢIJĀM, KURAS ŅEM VĒRĀ KOSMOSA UN DZĪVĪBAS SAGLABĀŠANAS LIKUMUS.

LAI AIZSARGĀJAM DZĪVĪBU UZ PLANĒTAS ZEME, LAI  AIZSARGĀJAM VISAS VIŅAS DABAS VALSTĪBAS UN, JO ĪPAŠI — VISAS SAKRĀLĀS /SVĒTĀS/  AUGU UN DZĪVNIEKU SUGAS, KURAS VEIC ĪPAŠU – PLANETĀRAS NOZĪMES – GARĪGU MISIJU!

LAI CILVĒCE ATMOSTĀS PILNĪBĀ JAUNAI ESĪBAS KULTŪRAI – LIELĀS MĀTES KULTŪRAI, SAUDZĪGAS ATTIEKSMES KULTŪRAI PRET DZĪVIBU, SVĒTĀ GARA KULTŪRAI!

ŠEIT un TAGAD,  MĒS RADĀM  TRĪS ZELTA SFĒRU HOLOGRAMMISKAS KOPIJAS – DUBLIKĀTUS AR  DOMFORMU- PROGRAMMU, KURU APSTIPRINĀJĀM  ŠODIEN, UN NOSŪTĀM TĀS  SAGLABĀŠANAI:

PLANĒTAS ZEME ĀKAŠAS HRONIKĀS;

MŪSU GALAKTIKAS” PIENA CEĻŠ”  ĀKAŠAS HRONIKĀS;

MŪSU VISUMA ĀKAŠAS HRONIKĀS.

LAI MŪSU ŠODIENAS AKCIJA  UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM IR IEMŪŽINĀTA  VISUMA ANĀLĒS un APLIECINA MŪSU APZINĀTU IZVĒLI un MŪSU IZEJU UZ JAUNU KOLEKTĪVĀS un INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS LĪMENI.

MĒS AIZZĪMOGOJAM VISAS ŠĪS DOMFORMAS un PROGRAMMAS, NODOMUS un APSTIPRINĀJUMUS AR SVĒTĀ GARA LIESMU  VIENOTĀ  DIEVA SIRDĪ, MĀTES – ZEMES SIRDĪ un MŪSU SIRDĪS !

ĀMEN!

IZDARĪTS!  PABEIGTS!  AIZZĪMOGOTS!  / 3 REIZES/.

ĀMEN! ĀMEN! ĀMEN!

SLAVA TEV MŪSU DIEVS, SLAVA, SLAVA, SLAVA!

SLAVA TEV, DIEVS, MŪŽĪGI MŪŽOS!

MĒS PATEICAMIES VISIEM MŪSU AUGSTĀKAJIEM „ES”, VISAI GAISMAS ĢIMENEI UN VIENOTAJAM  DIEVAM  TĒVAM – MĀTEI UN VISIEM AKCIJAS DALĪBNIEKIEM PAR PALĪDZĪBU ŠĪS VISPASAULES AKCIJAS – VAĻU, DELFĪNU, SEKVOJU UN VISAS DZĪVĪBAS, VISU DABAS VALSTĪBU AIZSARDZĪBAI UZ PLANĒTAS ZEME – REALIZĀCIJĀ !

ĀMEN!

O – O – O – M – M – M…

EL MORIJA.

Pieņēma Aestra,  ASV.

Rediģēja Dživa C.A.X. – Trond – PROGRESSOR. Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email