Магниты Духа

ATKĀRTOTĀ, PASTIPRINĀTĀ UN PAPILDINĀTĀ VISPASAULES VAĻU, DELFĪNU UN GIGANTISKO SEKVOJAS KOKU – RELIKTU UN VISAS FLORAS UN FAUNAS AIZSARDZĪBAS AKCIJA UZ ZEMES 2012.g.12.NOVEMBRĪ.

 plkst. 12:12 PĒC GRĪNVIČAS  LAIKA – /LATVIJAS  VIETĒJAIS LAIKS – plkst. 14:12,MASKAVA – 16:12, ŅUJORKA – 6:12, NOVOSIBIRSKA – 18:12, LONDONA – 12:12,utt./.

Atgādinājums jaunajiem,ne pārāk pieredzējušajiem dalībniekiem! Pirms Akcijas iztēlojieties, ka visā Pasaulē dara TO PAŠU, ko jūs, un domās savienojieties savās Sirdīs ar viņiem, vai arī vienkārši iedomājieties – KĀDS MĒS KOPĀ – SPĒKS! Un pēc tam – izlasiet skaļi, koncentrējoties, izteiksmīgi un no visas SIRDS  un DVĒSELES – AKCIJAS tekstu.

Ieturiet pauzes rindkopas beigās… Aktivizējiet vizualizāciju tur, kur sajūtiet tās nepieciešamību un rezultativitāti… Tas ilgs apmēram minūtes 40 vai ap stundu.

Dariet TO jums ērtā tempā, koncentrējoties, uzmanīgi, apzināti, patiesi, bez steigas, skaidri un precīzi izrunājot vārdus.

NEAIZMIRSTIET, KA JŪS ŠAJĀ MIRKLĪ DZIRD UN KLAUSĀS ZEME UN DEBESIS, EŅĢEĻI UN VISA GARĪGĀ HIERARHIJA, VAĻI, DELFĪNI, SEKVOJAS UN VISAS DABAS VALSTĪBAS UN JŪSU PAŠU PERSONĪGAIS AUGSTĀKAIS „ES”.

Un tas viss tiek ierakstīts Ēteriskajās Hronikās! Lai jūsu DVĒSELE priecājas,ka šajā Unikālajā ZEMES  vēstures periodā jūs pievienojat savu ieguldījumu tik ļoti DZĪVĪBAI nepieciešamajā – TĀS nodrošināšanas lietā!

Neaizmirstiet, ka ik KATRA IEGULDĪJUMS  patlaban  IR ļoti vērtīgs!

VISI KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS!

VISI KOPĀ PALĪDZĒSIM MŪSU DĀRGAJIEM BRĀĻIEM UN MĀSĀM, PALĪDZĒSIM MĀTEI – ZEMEI UN SEV!

Piebilde – pirms AKCIJAS sākšanās – noskaitiet savas mīļās LŪGŠANAS vai AFIRMĀCIJAS, lai noskaņotos uz Augstākā līmeņa Apziņas un Sirds „ieslēgšanos”

 

 VISPASAULES AKCIJA FLORAS UN FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ PLANĒTAS  ZEME 2012.g. 12.NOVEMBRĪ plkst. 12:12 pēc GRĪNVIČAS LAIKA, LATVIJĀ  — pēc vietējā laika – 14:12.

ES ESMU, KAS ES ESMU VĀRDĀ, MĀTES —  ZEME VĀRDĀ, ŠEIT UN TAGAD, MĒS PIESAUCAM VISU AKCIJAS DALĪBNIEKU AUGSTĀKOS „ES”, VISU GAISMAS ĢIMENI, VIENOTO DIEVU TĒVU – MĀTI, VISAS ESĪBAS RADĪTĀJUS, LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES JAUNO KOSMISKO HIERARHIJUPIEVIENOTIES VISIEM LABAS GRIBAS- PLANĒTAS ZEME- CILVĒKIEM, lai REALIZĒTU ŠO AKCIJU – VELTĪTU VAĻU, DELFĪNU, SEKVOJAS KOKU – RELIKTU,  VISAS DZĪVĪBAS UN MĀTES – ZEMES DABAS VALSTĪBU AIZSARDZĪBAI !

MĒS LŪDZAM VIENOTO  DIEVU, VISAS ESĪBAS  TĒVU – MĀTI,  SVĒTĪT MŪS ŠIM DARBAM!

MĒS LŪDZAM  IZFORMĒT VISUS NEGATĪVOS BLOKUS UN  HARMONIZ ĒT APKĀRTĒJO TELPU AP VISIEM AKCIJAS DALĪBNIEKIEM!

MĒS PIESAUCAM  ERCEŅĢELI MIHAELU un VIŅA SARGEŅĢEĻU LEĢIONUS RADĪT GAIŠI ZILĀS LIESMAS STABU AP VISIEM AKCIJAS DALĪBNIEKIEM un NODROŠINĀT VISPĀRĒJU un DROŠU AIZSARDZĪBU IK KATRA IEKŠPUSĒ un ARĪ ĀRPUSĒ, VISOS LĪMEŅOS un APAKŠLĪMEŅOS!

ĀMEN!

ŠODIEN MĒS – visi KOPĀ RADĀM VARENU un AKTĪVI darbojošos kolektīvu GAISMAS hologrāfiskuDOMFORMU – mīļoto VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJU AIZSARDZĪBAI – šo tik Augsti Garīgo un Augsti Saprātīgo Gaismas Būtņu, kuras veic – realizē nenovērtējamas MISIJAS, lai palīdzētu Cilvēcei un visai DZĪVĪBAI  uz Planētas ZEME!

Mēs esam gatavi  ŠODIEN – RADĪT VARENU AIZSARDZĪBU VISĀM DABAS VALSTĪBĀM UZ PLANĒTAS ZEME  un PIEPILDĪT VIŅAS  AR MŪSU MĪLESTĪBAS SPĒKU un LABU GRIBU!

Un Apliecināt Cilvēces un visas ZEMES Augšupeju Jaunā Evolucionārā līmenī!

Lai šīs DOMFORMAS varētu iesakņoties cilvēku un citu būtņu Apziņās un uzsākt darboties, visas šīs Apziņas, Auras un pati Planētas Telpa regulāri IR JĀATTĪRA UN JĀATBRĪVO no veciem karmiskiem uzslāņojumiem un ierakstiem, kuri PIESPIEŽ cilvēkus atkal un atkal izspēlēt vienus un tos pašus scenārijus, karmiskos modeļus, uzvedības arhetipus attieksmē pret mūsu Mīļotajiem Brāļiem un Māsām – VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, tāpat arī attieksmē pret citām  saprātīgām DZĪVĪBAS formām un visām Planētas ZEME Dabas Valstībām.

Tāpēc mēs, šeit un tagad,  ATBRĪVOJAM  VISU TO  NEGATĪVO KARMU, KURA IR STARP MUMS – visiem šīs AKCIJAS dalībniekiem, kā arī visiem mūsu senčiem —  visās radniecības pakāpēs – no vienas puses un VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJAS KOKIEM un visām MĀTES – ZEMES DABAS VALSTĪBĀM – no otras puses, TO, kura patlaban IR PIEEJAMA  ATBRĪVOŠANAI un TRANSMUTĀCIJAI.

Mēs ATBRĪVOJAM  VISU ŠO KARMU —  un UZREIZ ATDODAM TO  SVĒTĀ GARA LIESMAI – Violetajam, Ceriņkrāsas, Purpura DIEVIŠĶĀS ŽĒLASTĪBAS, PIEDOŠANAS, TRANSMUTĀCIJAS un ATBRĪVOŠANAS  — SVĒTĀ GARA  7.jam STARAM.

Un visi Mēs, šeit un tagad, PATIESI  un no visas SIRDS  NOŽĒLOJAM SAVUS GRĒKUS un LŪDZAM  PIEDOŠANU  VISAS ESĪBAS TĒVAM – MĀTEI —  VIENOTAJAM DIEVAM , MĀTEI – ZEMEI un PAŠIEM VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, VISĀM  DABAS VALSTĪBĀM, KĀ ARĪ LŪDZAM  PIEDOŠANU  MŪSU PAŠU DVĒSELĒM, AUGSTĀKAJIEM  „ES” un ZEMES, SĪRIUSA un  LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES GARĪGAJAI HIERARHIJAI.MĒS LŪDZAM PIEDOŠANU  PAR VISU TO KAITĒJUMU, VISĀM SĀPĒM un CIEŠANĀM, SAKROPĻOJUMIEM un NĀVĒM , KO KĀDS NO MUMS VAI MŪSU SENČIEM JEBKURĀ IEMIESOJUMĀ  JEBKAD, KĀ ARĪ VISA CILVĒCE IR NODARĪJUŠI APZINĀTI VAI NEAPZINĀTI JEBKĀDU APSTĀKĻU VAI CĒLOŅU DĒĻ – VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, KĀ ARĪ VISĀM MĀTES – ZEMES DABAS VALSTĪBĀM!

MĒS PATIESI, NO SIRDS,  GAN INDIVIDUĀLI, GAN KOLEKTĪVI  NOŽĒLOJAM ŠOS SAVUS GRĒKUS un LŪDZAM PIEDOŠANU un ATBRĪVOŠANU  NO ŠĪS  KARMAS – MŪSU MĪĻOTO VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJU BRĪVĪBAS un DZĪVĪBAS VĀRDĀ UZ ZEMES, KĀ ARĪ PAŠAS CILVĒCES un MŪSU MĀTES – ZEMES BRĪVĪBAS un DZĪVĪBAS VĀRDĀ, MŪSU VISU KOPĒJĀS, SIMTPROCENTĪGI  VEIKSMĪGĀS PILNĪGI MAGNĒTISKĀS AUGŠUPCELŠANĀS VĀRDĀ , SASKAŅĀ AR VIENOTĀ DIEVA PLĀNU, MŪSU AUGSTĀKO „ES” un PAŠAS MĀTES – ZEMES IZVĒLI!

Mēs tagad piesaucam mīļotos SEN – ŽERMĒNU un EŅĢEĻUS, ERCEŅĢEĻUS un VIOLETĀS LIESMAS ELOHIMUS! Mēs piesaucam visus VIOLETĀS LIESMAS VALDNIEKUS un KOSMISKĀS BŪTNES! Un lūdzam, lai viņi kopā ar mums Pastiprina un Palielina VIOLETĀS LIESMAS VARENĀS STRAUMES un Novirza TĀS uz visas karmas Transmutāciju, jo īpaši karmas, kura saistās ar kaitējumu, sāpēm, ciešanām, sakropļojumiem, nāvēm, kuras IR starp mums – visu Cilvēci un VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, kā arī MĀTI –ZEMI un Viņas  DABAS VALSTĪBĀM!

AK, MĪĻOTAIS DIEVS, VIENOTAIS, PIRMSĀKUM! MĪĻOTIE VISAS ESĪBAS TĒVS un MĀTE! MĪĻOTIE ALFA un OMEGA!  MĒS PIESAUCAM  DIEVIŠĶO PIEDOŠANAS LIKUMU un TRANSMUTĒJOŠO VIOLETO LIESMU PAR KATRU TAVA LIKUMA PĀRKĀPUMU,  MĪĻOTAIS „ES ESMU”, PAR KATRU ATKĀPI  NO TAVIEM  SVĒTAJIEM BAUŠĻIEM, KO MĒS, MŪSU SENČI un KOPUMĀ VISA CILVĒCE ESAM NODARĪJUŠI VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM, MĀTEI – ZEMEI un VIŅAS DABAS VALSTĪBĀM!

UN MĒS LŪDZAM  DIEVA ŽĒLASTĪBAS VIOLETO LIESMU APŅEMT, SADEDZINĀTun IZŠĶĪDINĀT VISU ŠO KARMU un TRANSFORMĒT – PĀRVEIDOT MŪSU KATRA un VISAS CILVĒCES KOPUMĀ MĀCĪBU STUNDU un APZINĀTĀS  PIEREDZES — APGŪTAJĀ GAISMĀ!

VIOLETĀ LIESMA, KVĒLO, KVĒLO, KVĒLO!

VIOLETĀ LIESMA, SADEDZINI, SADEDZINI, SADEDZINI!

VILETĀ LIESMA, IZŠĶĪDINI, TRANSMUTĒ, GAISMĀ PĀRVEIDO

VISU ŠO KARMU, VISU ŠO KARMU, VISU ŠO KARMU! /3 vai 9 reizes /.

MĒS ARĪ PIESAUCAM, ŠEIT un TAGAD, INTENSĪVO,  DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS – SVĒTĀ GARA RUBĪNA LIESMU!

MĒS PIESAUCAM  EŅĢEĻUS, ERCEŅĢEĻUS un RUBĪNA LIESMAS VALDNIEKUS, VISU RUBĪNA LIESMAS HIERARHIJU un RUBĪNA BUDU un LŪDZAM NOVIRZĪT RUBĪNA LIESMAS DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS VARENĀS STRAUMES  VISU ŠĪS KARMAS NOGULU un PAT PAŠU SMAGĀKO KARMAS IERAKSTU PILNĪGAI IZŠĶĪDINĀŠANAI!

LAI VISUR IEKĻŪSTOŠIE DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS – INTENSĪVĀS IZPAUSMES- RUBĪNA STARI  IEKĻŪST  VISAS ŠIS KARMAS PAŠĀ KODOLĀ STARP CILVĒCI un VAĻIEM, DELFĪNIEM un SEKVOJĀM , un ATBRĪVO MŪS VISUS un MĀTI – ZEMI un VISAS VIŅAS DABAS  VALSTĪBAS NO VISA ŠĪ KARMAS SLOGA, NOVĒRŠOT VISUS ŠĶĒRŠĻUS MŪSU VISPLANETĀRĀS MAGNĒTISKĀS AUGŠUPCELŠANĀS CEĻĀ un NODROŠINOT SIMTPROCENTĪGI VEIKSMĪGU ZEMES un MŪSU VISU VIRZĪBU PA JAUNĀS REALITĀTES KORIDORU, KURU IZVĒLĒJĀS MŪSU AUGSTĀKIE „ES” un PATI MĀTE – ZEME, REALIZĒJOT PIRMRADĪTĀJA SIRDS AUGSTĀKO PLĀNU!

LAI NOTIEK TĀ!

UN TĀ TAS IR!

UN TĀ TAS BŪS!

RADĪTĀJA SLAVĀ un MŪSU KOPĒJĀ – DIEVU UZVARĀ!

ĀMEN!

Patlaban, mūsu Planētas  atmosfērā, 3 kilometru augstumā no ZEMES virsmas un daudzos Planētas Telpas Daudzdimensionālajos līmeņos –  MĒS RADĀM  MILZĪGA IZMĒRA  ZELTA SFĒRU, KAS SATUR SEVĪ VIENOTU  DOMFORMU – PROGRAMMU, KURU SPĒCĪGU DARA MŪSU SIRŽU MĪLESTĪBA un, KURU  RADĪJA VISI AKCIJAS  DALĪBNIEKI – KĀ IEMIESOTIE, TĀ NEIEMIESOTIE.

ŠEIT UN TAGAD MĒS  APLIECINĀM un NOSTIPRINĀM  ŠO DOMFORMU- PROGRAMMU VISOS ZEMES DAUDZDIMENSIONĀLĀ  PLANETĀRĀ  KOSMOSA LĪMEŅOS: VAĻI, DELFĪNI UN  SEKVOJAS IR MŪSU AUGSTI GARĪGIE, SAPRĀTA BRĀĻI un MĀSAS.

ŠĪS DIŽĀS DVĒSELES un KOLEKTĪVIE SAPRĀTI IR IERADUŠIES UZ MŪSU PLANĒTAS AR LIELU MISIJU – PALĪDZĒT PLANĒTAI ZEME un CILVĒCEI  AUGŠUPCELŠANĀS  SAGATAVOŠANĀ  un ATBALSTĪT MŪS PAŠĀ AUGŠUPCELŠANĀS PROCESĀ.

VAĻU, DELFĪNU un GIGANTISKO SEKVOJAS KOKU – RELIKTU IZNĪCINĀŠANA UZ PLANĒTAS ZEME  KATEGORISKI NAV PIEĻAUJAMA, VIENALGA KĀDU IEMESLU PĒC, JO IZNĪCINOT VIŅUS, MĒS IZNĪCINĀM PAŠI SEVI un VISU DZĪVĪBU UZ PLANĒTAS.

VIŅI IR TĀDAS PAŠAS DIEVIŠĶAS BŪTNES , KĀ MĒS un KOPĀ MĒS ESAM VIENA LIELA ĢIMENE – GAISMAS ĢIMENE.

LAI NOSTIPRINĀS UZ PLANĒTAS ZEME MIERS un MĪLESTĪBA un DZĪVĪBAS UZPLAUKUMS, KAS PAMATOJAS UZ PATIESAJIEM, DIEVIŠĶAJIEM, PILNAS PĀRPILNĪBAS un MŪŽĪGĀS DZĪVES LIKUMIEM SVĒTAJĀ GARĀ!

MAIGĀ un HARMONISKĀ TRANSFORMĀCIJAS un AUGŠUPCELŠANĀS PROCESĀ!

ĀMEN!

 ŠEIT un TAGAD — MĒS IEVIETOJAM ŠO DOMFORMU — PROGRAMMU ŠAJĀ MILZĪGAJĀ DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ ZELTA SFĒRĀ PLANĒTAS ATMOSFĒRĀ un RADĀM  ŠĪS ZELTA SFĒRAS DAUDZSKAITLĪGAS HOLOGRAMMISKAS KOPIJAS – DUBLIKĀTUS  un NOSŪTĀM TĀS :

JAPĀNAS, DĀNIJAS, ĪSLANDES, NORVĒĢIJAS un CITU VALSTU VADĪTĀJIEM, KURI RUPJI PĀRKĀPJ  VAĻU un DELFĪNU MEDĪBU IEROBEŽOŠANAS MORATORIJU, TĀ ATĻAUJOT VIŅU PILNĪGU IZNĪCINĀŠANU;

-STARPTAUTISKAJAI VAĻU MEDNIECĪBAS KOMISIJAI, KURA PASTĀVĪGI MAINA VAĻU MEDNIECĪBAS KVOTAS, TĀS PAAUGSTINOT un ATĻAUJOT VĒL LIELĀKU DAŽĀDU VAĻU SUGU NOGALINĀŠANU, un LOBĒ VAĻU MEDNIECĪBU KOPUMĀ – TĀ VIETĀ, LAI TO AIZLIEGTU PILNĪBĀ;

-VISU VALSTU VADĪTAJIEM un SABIEDRĪBAM, KURAS VĒL UZSKATA PAR PIEĻAUJAMĀM VAĻU un DELFĪNU SLEPKAVĪBAS KOMERCIĀLIEM, ZINĀTNISKI – PĒTNIECISKIEM, FARMĀCIJAS, PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS un CITIEM NOLŪKIEM un MĒRĶIEM;

-VAĻU MEDNIECĪBAS FLOTĪLIJU VADĪTĀJIEM – KAPTEIŅIEM un KOMANDU LOCEKĻIEM, KURI NODARBOJAS AR NELIKUMĪGU VAĻU MEDNIECĪBU un VIŅU BARBARISKU IZNĪCINĀŠANU SAVIEM  EGOISTISKAJIEM  MĒRĶIEM;

-TO VALSTU IEDZĪVOTĀJIEM, KURI VĒL AIZVIEN LIETO VAĻU GAĻU SAVĀ UZTURĀ;

-KARA un MILITĀRĀS AIZSARDZĪBAS VIRSPAVĒLNIEKIEM, KURI IR IZDEVUŠI ŠO DEKRĒTU – PAVĒLI, un KARAVĪRIEM, KURI  IZPILDA ŠO DEKRĒTU – PAVĒLI PAR ZEMFREKVENCES HIDROLOKĀTORU /SONĀRU/ PIELIETOŠANU, KURI AR SAVU SPĒCĪGO  SKAŅAS IZSTAROJUMU DEZORIENTĒ VAĻUS un DELFĪNUS un NĀVĒJOŠI IEDARBOJAS UZ VIŅU DZĪVĪBAI SVARĪGIEM IEKŠĒJIEM ORGĀNIEM, KAS VIŅUS NOGALINA TIEŠI JŪRĀS VAI OKEĀNOS, VAI LIEK VIŅIEM IZDARĪT KOLEKTĪVAS PAŠNĀVĪBAS – IZMETOTIES JŪRAS VAI OKEĀNU KRASTOS;

— MILITĀRAJIEM PĒTNIEKIEM un ZINĀTNIEKIEM, KURI TRENĒ un APMĀCA DELFĪNUS, IESAISTOT VIŅUS KARA DARBĪBĀS: TĀDĀS, KĀ SPRĀGSTVIELU PIEVIENOŠANA IENAIDNIEKU KUĢIEM un ZEMŪDENĒM , KĀ  ARĪ JŪRAS DIBENA IZPĒTE AR MĒRĶI – ATKLĀT MĪNAS;

— ZVEJNIEKIEM – DELFĪNU un VAĻU ĶĒRĀJIEM un AĢENTIEM, KURI TĀLĀK NODARBOJAS AR ŠO DELFĪNU un VAĻU TIRGOŠANU DELFINĀRIJIEM, AKVĀRIJIEM un JŪRAS PARKIEM, KUR VIŅUS IZMANTO IZKLAIDES INDUSTRIJAI;

— FLORIDAS ŠTATA ADMINISTRĀCIJAI, ASV, KURA IR IZDEVUSI LIKUMU, KAS AIZLIEDZ DELFĪNIEM ATRASTIES ATKLĀTĀS LAGŪNĀS, KUR VIŅI NODARBOJAS AR PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU DZIEDINOŠOS SEANSOS;

-TO ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJIEM un DARBINIEKIEM, KURI NODARBOJAS AR MEŽU IZCIRŠANU, JO ĪPAŠI – TŪKSTOŠGADĪGO MŪŽZAĻO GIGANTISKO SEKVOJAS KOKU – RELIKTU IZCIRŠANU, KURI TIEK PĀRSTRĀDĀTI KOKAPSTRĀDES UZŅĒMUMOS PAR KOKSNI. TAI PAŠĀ LAIKĀ ŠIE UNIKĀLIE KOKI IR KĀ AUGSTI GARĪGU un AUGSTI SAPRĀTĪGU KOSMISKO BŪTŅU IEMIESOJUMU FORMAS UZ ZEMES – VIŅI IR PLANĒTAS DZĪVĪBAS GLABĀTĀJI, STIHIJU HARMONIZĒTĀJI un ZEMES VĒSTURNIEKI – HRONISTI;

-SLEPENAJAI PASAULES VALDĪBAI un BŪTNĒM, KURAS „STĀV” aiz ,ŠĪS SLEPENĀS VALDĪBAS un AR VISIEM SPĒKIEM CENŠAS NOTURĒT VISPĀRCILVĒCISKO  APZIŅU ZEMĀ LĪMENĪ, NEĻAUJOT CILVĒCEI MASVEIDĀ PAMOSTIES, TĀ NEĻAUJOT  CILVĒKIEM PILNĪBĀ IZPRAST, APZINĀTIES VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJAS KOKU MISIJAS  un VIŅU IZNĪCINĀŠANAS  APSTĀDINĀŠANAS   NOZĪMĪGUMU PLANĒTAS DZĪVĪBAI;

-VISAI CILVĒCEI – LAI PAAUGSTINĀTU VISPĀRCILVĒCISKO APZIŅU un APZINĀTOS VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJAS KOKU DZĪVĪBAI SVARĪGĀS MISIJAS NOZĪMĪGUMU VISAI PLANĒTAI un CILVĒCEI;

AR MŪSU APVIENOTĀS  APZIŅAS VARENĪBU un MŪSU LIESMOJOŠO SIRŽU MĪLESTĪBU – MĒS RADĀM  : SPĒCĪGUS AIZSARDZĪBAS HOLOGRĀFISKOS LAUKUS AP VISIEM VAĻU un  DELFĪNU BARIEM un AP IK KATRU NO VIŅIEM – LAUKUS, KURI NEĻAUJ  RADĀRIEM  ATKLĀT VAĻU un DELFĪNU ATRAŠANĀS VIETAS, un ZEMFREKVENCES SONĀRIEM – DEZORIENTĒT  un NOGALINĀT VIŅUS.

MĒS PAVAIROJAM, PAVAIROJAM un PAVAIROJAM ŠOS AIZSARDZĪBAS HOLOGRĀFISKOS LAUKUS AP IK KATRU VALI un DELFĪNU un AP VISIEM VIŅU BARIEM un ĢIMENĒM, RADĀM TRĪSKĀRTĪGUS AIZSARDZĪBAS LAUKUS VIŅIEM.

TAGAD IK KATRS VALIS un IK KATRS DELFĪNS  un IK KATRS VIŅU BARS un ĢIMENE IR IETVERTI – APŅEMTI AR TRĪSKĀRTĪGU AIZSARDZĪBAS HOLOGRĀFISKO LAUKU – SFĒRA APKĀRT SFĒRAI un NO ĀRPUSES AP TĀM – VĒLREIZ SFĒRA.

UN MĒS PIESAUCAM ERCEŅĢELI MIHAELU un VIŅA SARGEŅĢEĻU LEĢIONUS un VISU GAISMAS ĢIMENI  VĒL PASTIPRINĀT un PADARĪT SPĒCĪGĀKUS  VISUS ŠOS AIZSARDZĪBAS HOLOGRĀFISKOS LAUKUS.

LAI MŪSU MĪĻOTIE BRĀĻI un MĀSAS – VAĻI un DELFĪNI ŠAJOS AUGSTFREKVENCES VIBRĀCIJULAUKOS JŪTAS PILNĪGĀ DROŠĪBĀ, MŪSU MĪLESTĪBAS un PATEICĪBAS IESKAUTI!

ŠEIT un TAGAD, MĒS RADĀM  VĒL TRĪS ŠO ZELTA SFĒRU HOLOGRAMMISKAS KOPIJAS – DUBLIKĀTUS AR DOMFORMU – PROGRAMMU, KURU MĒS ŠODIEN ŠAJĀS ZELTA SFĒRĀS PIEVIENOJĀM un APSTIPRINĀJĀM , un VĒLREIZ NOSŪTĀM TĀS  SAGLABĀŠANAI:

PLANĒTAS ZEME ĀKAŠAS HRONIKĀS;

MŪSU GALAKTIKAS „PIENA CEĻŠ” ĀKAŠAS HRONIKĀS;

MŪSU VISUMA ĀKAŠAS HRONIKĀS.

LAI MŪSU ŠODIENAS AKCIJA UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM IR IEMŪŽINĀTA  VISUMA ANĀLĒS un APLIECINA MŪSU APZINĀTU IZVĒLI un MŪSU IZEJU UZ JAUNU KOLEKTĪVĀS un INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS LĪMENI.

ŠODIEN, VIENOTĀ, VISUVARENĀ, LĪDZJŪTĪBAS un ŽĒLASTĪBAS PILNĀ DIEVA KLĀTBŪTNĒ, KURŠ IR MŪSU SIRDĪS un VISĀ VISUMA DZĪVĪBĀ, MĒS ATKAL un ATKAL APLIECINĀM un APSTIPRINĀM  MŪSU KOLEKTĪVO NODOMU un GRIBU – APSTĀDINĀT MŪSU AUGSTI ATTĪSTĪTO un  AUGSTI GARĪGO BRĀĻU un MĀSU – VAĻU, DELFĪNU un SEKVOJU IZNĪCINĀŠANU, un NEPIEĻAUT TĀLĀKU  PLANĒTAS ZEME EKOSISTĒMAS , VIŅAS DABAS VALSTĪBU un PAŠU DZĪVĪBAS PAMATU SAGRAUŠANU, IZPOSTĪŠANU.

ŠODIEN MĒS VĒRŠAMIES PIE VISU CILVĒKU SIRDĪM un APZIŅAS un AICINĀM VIŅUS PAMOSTIES NO LETARĢISKĀ MIEGA AIZMIRSTĪBAS, NO GARĪGĀS un SAVAS PATIESĀS DABAS AMNĒZIJAS un NOSTĀTIES DZĪVĪBAS SARDZĒ, VIENOTĪBAS APZIŅAS UN PIRMAVOTA APZIŅAS  GAISMAS SARDZĒ UZ PLANĒTAS ZEME!

MĒS AICINĀM APSTĀDINĀT DAŽĀDU VALSTU un NAFTAS KOMPĀNIJU PLĀNUS – NAFTAS un GĀZES IEGUVEI  ARKTIKĀ, KURI APDRAUD VISU ARKTISKO EKOSISTĒMU!

MĒS AICINĀM AIZSARGĀT VISU ZEMI un VISAS VIŅAS VALSTĪBAS NO LĪDZĪGĀM BARBARISKĀM INICIATĪVĀM un NODOMIEM, AIZSARGĀT MŪSU PLANĒTAS DABU un PAŠU MĀTI – ZEMI NO VISIEM  EGOISTISKAJIEM un ĻAUNAJIEM SPĒKIEM, VIŅU POSTOŠAJIEM  NODOMIEM, PLĀNIEM un RĪCĪBAS!

MĒS AICINĀM AIZSARGĀT MEŽUS –„ PLANĒTAS PLAUŠAS”, APSTĀDINĀT PLĒSONĪGO, NESAUDZĪGO SIBĪRIJAS CIEDRU IZCIRŠANU un UNIKĀLO SIBĪRIJAS, AMAZONES, KALIFORNIJAS, KANĀDAS EKOSISTĒMU IZNĪCINĀŠANU, ĀFRIKAS un ĀZIJAS ZEMJU PĀRVĒRŠANU TUKSNEŠOS, MEKSIKAS JŪRAS LĪČA un VISA PASAULES OKEĀNA ŪDEŅU SAINDĒŠANU, KĀ ARĪ CITU ZEMES REĢIONU  un VISAS PLANĒTAS DABAS BAGĀTĪBU IZPĀRDOŠANU, IZPOSTĪŠANU un IZNĪCINĀŠANU.

LAI ATTĪRĪTU PASAULES OKEĀNA ŪDEŅUS – VIZUALIZĒJAM, KA VISUS PLANĒTAS ŪDEŅUS CAURSTRĀVO GAISMAS STARI, KURI NONĀK ŪDEŅOS NO AUGSTĀKAJĀM  DIEVIŠĶAJĀM SFĒRĀM UN NES SEVĪ ATTĪROŠĀS, DZIEDINOŠĀS un ATDZĪVINOŠĀS ENERĢIJAS.

MĒS AICINĀM  VISUS CILVĒKUS, VISU  PASAULES SABIEDRĪBU UZ PATIESI GARĪGAS  APZIŅAS ATMODU – IZPRAST JAUNĀ PLANĒTAS un JAUNĀ ZEMES CILVĒKA EVOLŪCIJAS ETAPA PRASĪBAS un ATTEIKTIES NO  PATĒRETĀJA EGOISTISKĀS un NESAUDZĪGĀS ATTIEKSMES PRET CITĀM DZĪVĪBAS FORMĀM, PRET DABU un VIŅAS VALSTĪBĀM, PRET PAŠU MĀTI – ZEMI, KĀ ARĪ CITAM PRET CITU KĀ INDIVĪDIEM, TAUTĀM un SOCIĀLAJĀM GRUPĀM.

Mēs Aicinām aktivizēt Cilvēces Pāreju no naftas un gāzes un TO produktu Patērēšanas uz pilnīgi Jaunām, nekaitīgām ENERĢIJAS ieguves metodēm, uz Jaunām, nekaitīgām Tehnoloģijām, kuras ņem vērā Kosmosa un Dzīvibas Likumus!

Mēs aicinām atslepenot jau esošos daudzskaitlīgos izgudrojumus,kuri nodrošina  nekaitīgu un drošu Energoapgādi,  un vēl izstrādāt jaunus un paātrinātā tempā ieviest visu To pielietošanu praktiskajā dzīvē – tā, lai šie izgudrojumi IR piejami visiem, un pārstātu kalpot dažām šaurām oligarhu grupām, viņu bagātības vairošanai.

NOSARGĀSIM DZĪVĪBU UZ PLANĒTAS ZEME, NOSARGĀSIM  VISAS VIŅAS  DABAS VALSTĪBAS  un , JO ĪPAŠI  — VISAS SAKRĀLĀS /SVĒTĀS DZĪVNIEKU un AUGU SUGAS, KURAS SEVĪ NES ĪPAŠAS – PLANETĀRAS NOZĪMES – GARĪGĀS MISIJAS!

LAI CILVĒCE PILNĪBĀ PAMOSTAS JAUNAS ESĪBAS KULTŪRAI – LIELĀS MĀTES KULTŪRAI, SAUDZĪGAS ATTIEKSMES  KULTŪRAI  PRET  DZĪVĪBU, SVĒTĀ GARA KULTŪRAI!

ĀMEN!

MĒS AIZZĪMOGOJAM VISAS ŠĪS DOMFORMAS un PROGRAMMAS, NODOMUS un APGALVOJUMUS AR SVĒTĀ GARA LIESMU, LIELĀS CENTRĀLĀS  SAULES  DIEVA SIRDĪ, MĀTES —  ZEME SIRDĪ un MŪSU SIRDĪS!

ĀMEN!

IZDARĪTS,  PABEIGTS! AIZZĪMOGOTS! / 3reizes//

ĀMEN! ĀMEN! ĀMEN!

SLAVA TEV, MŪSU DIEVS,  SLAVA, SLAVA, SLAVA!

SLAVA TEV, DIEVS, MŪŽĪGI MŪŽOS!

ĀMEN!

MĒS PATEICAMIES VISIEM MŪSU AUGSTĀKAJIEM „ES”, VISAI GAISMAS ĢIMENEI UN  VIENOTAJAM DIEVAM, VISAS ESĪBAS TĒVAM – MĀTEI, JAUNAJAI KOSMISKAJAI HIERARHIJAI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, EŅĢEĻIEM, ERCEŅĢEĻIEM, GAISMAS VALDNIEKIEM UN VISIEM, KURI PIEDALĪJĀS,  PAR PALĪDZĪBU  ŠĪS VISPASAULES AKCIJAS – VAĻU, DELFĪNU UN SEKVOJU, PAŠAS MĀTES – ZEMES UN VISU VIŅAS DABAS VALSTĪBU AIZSARDZĪBAI – REALIZĀCIJĀ!

ĀMEN!

O-O-O-M-M-M.

EL MORIJA.

 

Pieņēma Aestra.

Rediģēja —

Dživa – C.A,X.  / Trond – PROGRESSOR/.

Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email