Магниты Духа

VARGUSS LAERTS UN KRAJONS caur Marinu Shults, Latvija. KAS MŪS GAIDA PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ?

(Nobeigums. Sākums 4. numurā[1])

 Atgriežamies pie enerģētiskā nodrošinājuma. Protams, daudzi enerģijas avoti, kurus tagad izmanto cilvēki, atmirs pirmkārt tādēļ, ka izmainīsies planēta un Gaija vairs nepieļaus savu sagraušanu. Viņa ilgi deva jums iespēju sūknēt naftu, iegūt ogles, saraibināt viņas dzīles ar tukšumiem, pārtraukt upes ar aizsprostiem un tml. Tagad Zeme piešķirs saviem bērniem citas iespējas. Un šo iespēju pieņemšanai jau tagad gatavojas progresīvi orientēti planētas zinātnieki un viņu līdzgaitnieki ekoloģiski pareiza enerģētiska nodrošinājuma jautājumā.

Pirmkārt, neaizmirstiet par planētas iekšējā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu uz jau gandrīz pilnībā uzbūvēta sistēmiskā enerģētiskā nodrošinājuma rēķina. Un tā ir Daudzslāņu Toru sistēma. Jā, tieši toru iekšējais punkts tad arī dos iespēju ņemt iekšējo dimensiju enerģiju, līdz pat Visuma Centrālajam Punktam. Un jūs, cilvēki, iemācīsieties to darīt no savu toru dziļuma. Jums būs vajadzīga arī kāda ietaise, pazeminoša ugunīgās enerģijas vibrāciju frekvenci. Un jums, iedomājieties, viņa jau ir jūsu iekšējā struktūrā, tāpat viņa ir arī planētai. Es runāju par transformējošo spēku, kurš piemīt Mīlestībai, kurā jūs iemācīsieties dzīvot un radīt viņu ar brīnuma spēku. Mīlestības, beznosacījuma Mīlestības, enerģija daudz ko ļaus jums sākt darīt jaunajā Pasaulē tādu, kam jūsu dvēseles vēl nav pieskārušās. Un jūs, iemācījušies pārzināt viņu, spēsiet regulēt ne tikai personīgo enerģijas patēriņu, bet arī nodot iekšējo dimensiju enerģiju visām daudzajām ierīcēm, kuras jūs ļoti ātri apgūsiet, izgudrojot paņēmienu pārraidīt šo enerģiju uz ārpusi. Beznosacījuma mīlestība nesāks pie tam pazemināt Uguns vibrācijas, bet harmonizēs viņu mājas tehnikas pielietojumā.

Taču sākumā padomājiet par to, ka cilvēces vairākums sadalīsies pagaidām vēl pa ceturtās dimensijas augstākajiem apakšlīmeņiem. Tieši priekš viņiem cenšas radīt alternatīvu enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu planētas pirmrindas prāti. Un jums būs komfortabli dzīvot, izslēdzot planētu graujošo viņas dzīvības resursu patēriņu. Jūs spēsiet saprast, cik planēta būs par to pateicīga. Un jūs paši izjutīsiet, kā izmainīsies jūsu vienotība ar visām dzīvības formām uz Zemes, kad jūs harmoniski saplūdīsiet ar planētu un ar viņām. Domājat, kas tas nav iespējams? Tas jau notiek un attīstīsies ātros tempos.

Bet kas būs 5-tās dimensijas augstākajos apakšlīmeņos? Kāda tur būs enerģētika? Mēs jau teicām: pamatā tā būs magnētiskās rezonanses enerģija savienojumā ar saules prānu, kuru jau vairāk neaizturēs Saule tādā pakāpē, kā notiek četrdimensionalitātei. Taču arī prāna ies caur planētas Daudzslāņu Toru sistēmu. Un tāpēc gatavojieties tam, ka šī enerģētiskā nodrošinājuma sistēma sāks visu laiku pilnveidoties dažādos uzbūves variantos – atkarībā no 5-tās dimensijas jomām.

6. TRANSPORTA SAKARU JAUTĀJUMI 5-JĀ DIMENSIJĀ

Mūsu dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Jums taču visvairāk gribas beidzot aiziet no visu veidu transporta. Jā, jā, jā! Tieši par to jūs visi arī sapņojat. Tas nav vienkārši – pārvietošanās brīvība, taču arī Gara lidojums! Jā, protams, uzreiz tas nenotiks. Arī jūsu rakstnieki-fantasti, daudzi zinātnieki sen rada dažādus kustības veidus ar jaunu transporta veidu palīdzību. Viņi lieto izteicienu – “nākotnes transports”, paredzot šo nākotnes dzīvi atkal tā paša matērijas blīvuma apstākļos, kuros jūs dzīvojat tagad. Taču piecdimensionalitātes apstākļos jūs pakāpeniski varēsiet atteikties no transporta kā tāda vispār. Jūs iemācīsieties rīkoties ar magnētisma spēkiem, ļaujošiem vadīt jūsu ķermeņu gravitācijas komponentes. Starp citu, pateiksim, ka piecdimensiju telpas jaunie ķermeņi nav tik smagi, kā četrdimensionalitātes blīvie ķermeņi. Un tāpēc atkrīt nepieciešamība pēc īpašām konstrukcijām jūsu ķermeņu pārvietošanai. Protams, šis process realizēsies pakāpeniski.

Bet kas tad būs tas pārejas transports, kurš jums būs vajadzīgs ceturtās dimensijas augstākajos apakšlīmeņos un daļēji piektās dimensijas zemākajos apakšlīmeņos? Transporta līdzekļi, līdzīgi gaisa kuģiem, jums būs. Un tie ir kuģi, nesoši ne tik daudz cilvēku un vienalga strādājoši no magnētisma enerģijas, un tāpēc – pilnīgi ekoloģiski tīri. Ekoloģija – lūk, kas iespējams pilnībā 5-tās dimensijas apstākļos.

7. INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA UN IZMANTOŠANA

Informācijas glabāšana un izmantošana ievērojami atšķiras no tā, kas jums tagad ir un ko lietojat. 5-jā dimensijā informācijas glabāšana atbilstošos planētas Kristāliskā Režģa mezglos ļaus būt neierobežotai atmiņas rezervei un informācijas izmantošanas iespējām. Kā to var sasniegt? Bet jums arī tagad ir izgudrojumi, kas ļauj integrēt lielu informācijas apjomu planētas telpas mezglos. Tikai šīs tehnikas veids vēl nav pilnīgs, taču princips ir tuvs tam, ko jūs varēsiet izmantot 5-jā dimensijā. Protams, jūs varēsiet ne tikai saglabāt jums nepieciešamo informāciju, bet papildināt savas datu bankas. Savu personīgo informācijas rezervi jūs arī varēsiet saglabāt kristāliskos nesējos. Pie kam tie nav obligāti blīvi kristāli. Personīgās lietošanas gaismas kristālus var rūpīgi aizsargāt. Taču arī tās nav visas jums pieejamās informācijas glabāšanas un izmantošanas metodes. Domas izmantošana ļaus jums nolasīt nepieciešamo informāciju atbilstošās Akašas Hronikās, un tas ar laiku kļūs par pašu galveno paņēmienu darbam ar informāciju. Bet pārejas periodā jums būs sakompilētas pagaidu, līdzīgas bioloģiskā tipa datoriem, mašīnas, kuras jūs izmantosiet diezgan plaši. Domājam, ka ar laiku, pat vēl līdz planētas Augšupcelšanai, jūs spēsiet iepazīt ievērojami sarežģītāku pēc sava sastāva, taču mūsdienīgu un vienkārši vadāmu, jaunu skaitļošanas un informāciju apstrādājošas tehnikas paaudzi. Tā jau atrodas noformēšanās stadijā planētas pašu pirmrindas datoriķu prātos.

8. APLAMI PRIEKŠSTATI PAR DZĪVI PIECDIMENSIONALITĀTĒ

Jums tagad ir daudz dažādu versiju un priekšstatu par nākotnes dzīvi, tajā skaitā arī par dzīvi 5-tās dimensijas apstākļos. Iztēloties pilnībā šo dzīvi – kāda tā būs – nav pat fantastu spēkos. Un kāpēc? Tāpēc, ka vēl nav noformēta cilvēces kolektīvā doma par dzīvi 5-jā dimensijā. Lūk, pie tā mēs tad arī apstāsimies sīkāk. Jau ir teikts par to, ka jums šajā brīdī ir jāpadara savas domas radoši vērstas uz jaunās dzīves būvēšanu 5-jā dimensijā. Un tādi radoši mēģinājumi jau eksistē. Taču kopumā cilvēce to nezina un nedara. Un tāpēc pagaidām 5-tās dimensijas realitāti daļēji formē tie cilvēki, kuri tur dzīvo no seniem laikiem. Taču tās ir sen eksistējošas Gaismas Pilsētas. Un ne tikai šīs pilsētas. Ir arī citi darbības veidi 5-jā dimensijā, kuri ir vērsti uz šīs sfēras sagatavošanu jaunu iedzīvotāju uzņemšanai. Taču nelaime ir tā, ka viņi tad tur nedzīvos! Viņiem ir savas apdzīvojamas telpas, kuras viņi, iespējams, daļēji jums atdos, aizejot uz augstākām dimensijām. Šajās telpās jums sākumā būs nepierasti dzīvot. Taču cilvēcei ir piemēroti radīt savu harmonisku, unikālu pasauli vai pat – pasaules! Mēs apsveicam visu iespējamo kolektīvo un individuālo darbu jūsu nākošo mitināšanās vietu mentālā projektēšanā. Gribētos parekomendēt savākt izglītotu cilvēku kritisko masu jūsu nākotnes pilsētu, ciematu mentālai uzbūvēšanai. Visbeidzot, veselu valstu uzbūvēšanai, tāpēc ka jūs vēl ilgi nespēsiet bez tām dzīvot. Bet tādu mērķtiecīgu būvējumu pagaidām cilvēces vidū ir pavisam maz. Ar to ir manāmi nepietiekami, lai sāktu masveida pāreju uz 5-to dimensiju. Saprotiet, ka tur, pārejot, jūs nespēsiet ātri noorientēties un sākt kaut ko radīt. Jaunās dzīvošanas principiem jau tagad ir jābūt pārdomātiem un precīzi domās uzbūvētiem. Ņemiet vērā, ka nekādas disharmoniskas eksistences formas tur neiedzīvosies. Tāpēc visiem, kam ir dārga nākotnes dzīves harmonijas un pilnības ideja, Mēs rekomendējam sākt strādāt pie tās nekavējoties! Doma jau ir stipra savā materializācijā. Un tāpēc sāciet būvēt cilvēce nākotnes Pasauli!

9. PAGĀTNES-TAGADNES-NĀKOTNES UZTVERE

Jums tagad lineārajā laika uztverē eksistē priekšstats par to, ka bija pagātne, rit tagadne un kaut kad notiks nākotne. Jā, mēs zinām, ka daudzi no jums jau maina savu pasaules uztveri un jums kļūst zināms fakts, ka patiesībā tāds dalījums neeksistē. Taču kā tas tiks uztverts 5-jā dimensijā? Par to mēs tad arī gribam parunāt ar jums – vēl jo vairāk, ka šī tēma cieši pieskaras tikko kā augstāk izklāstītajam jūsu jaunās dzīves mentālās uzbūvēšanas jautājumam.

Sāksim ar to, ka viss fiksējas telpā. Jums ir zināms par Akašas Hronikām. Tā ir īpaša “bibliotēka” ar visa, kas ar jums notiek, ierakstu, viņā fiksējas arī visas jūsu domas. Doma, kā mēs jau jums pavēstījām, materializējas 5-tās dimensijas telpā diezgan strauji. Taču kā var izpausties jūsu vecās domas? Viņas tiks izpaustas 5-jā dimensijā? Jeb jūs no viņām esat atbrīvojušies uz visiem laikiem, pārejot uz 5-to dimensiju? Kā jūs paši domājat, mūsu dārgie Eņģeļi? Tas arī ir jūsu pagātnes, pašreizējās tagadnes un nākotnes savienojuma un vienlaicīgas eksistēšanas jautājums. Jā, jūsu domas daļēji jums tiks parādītas. Un mēs tagad sakām “daļēji”, lai jūs spētu saprast, kādā mērā jau tagad, četrdimensionalitātē, jūs varat mainīt ne tikai savu tagadni, plānot nākotni, bet arī mainīt savu pagātni. Bet izpausties 5-jā dimensijā viņa, pagātne, var visādi. Tie var būt pilnīgi materiāli jūsu iepriekšējo dzīvju tēli. Tās var būt citas apkārtējās dabas dzīvības procesu formas. Taču galvenais ir tas, ka jūs arī tur spēsiet mainīt savu pagātni un nākotni uzbūvēt tādu, kādu jūs vēlēsieties. Jūs varēsiet tēlaini strādāt ar savām domformām, apgūstot viņu nepieciešamo pilnību un dodot impulsu materializēties. Bet tāpēc ziniet: visas laika novirzes, kuras jūs tagad saucat par pagātni, tagadni un nākotni, parādīs jums 5-jā dimensijā savu trīsvienību. Jūs sāksiet saprast, ka tāda dalījuma vairs nav un tas nekad nav eksistējis. Un vajag iemācīties dzīvot radoši un brīnišķīgi “šeit un tagad”. Bet kā to izdarīt, lai jau uzreiz pēc Augšupcelšanās dzīvotu 5-jā dimensijā komfortabli? Lūk, par to tad arī ir runa. Tagad jūs cenšaties uzzināt pēc iespējas vairāk par savām iepriekšējām dzīvēm. Taču Mēs jums pastāvīgi atgādinām, ka nepieciešams uzskatīt jūsu dzīvi kā vienu veselu. Jums ir pavēstīts par to, ka DNS, aktivizējot savus slāņus, atnes jūsu pašreizējā iemiesojumā pagājušo dzīvju informāciju, enerģijas. Taču kā tas izpaužas? Izpaužas, atgriežoties prasmēm, zināšanām, personības sakrātajiem raksturojumiem, meistarībai vārda plašā nozīmē, eksistences citos atribūtos kosmiskumam. Tādejādi Mēs gribam vēlreiz pateikt sekojošo: jums arī tagad rit nevis vienkārši kārtējais iemiesojums, bet paiet visas jūsu dzīves uzreiz. Bet jūs to vai nu uztverat apzināti un izmantojat visas tāda stāvokļa priekšrocības, vai arī noraidāt, koncentrējot savu uzmanību uz TĀ SAUCAMO pašreizējo dzīvi. Mēs piedāvājam jums nodarboties ar visu jūsu iemiesojumu iesaistīšanu jūsu pašreizējā dzīvē, neatkarīgi no tā, kur tie ir notikuši. Un bez šīs “pagātnes” pastāvīgi dzīvot brīnišķīgā, daudzskanīgā tagadnē, veicot vienlaicīgi tuvākās nākotnes būvēšanu.

Un atkal atgriezīsimies pie jautājuma par to, kā tad jūs varat just 5-jā dimensijā notikumus no pagātnes, tagadnes un nākotnes? Nu tur to vienkārši nav! Jūs jutīsiet savu Es kā nedalītu būtību, ar visu iekrāto, izdarītu ne tikai četrdimensionalitātē, bet arī senākās civilizācijās, kurās jūs, neapšaubāmi, dzīvojāt. Taču daudzām no šīm civilizācijām bija pieredze no augstākām dimensijām nekā pat piektā dimensija. Un šīs pieredzes atgriešana ļaus jums ātri adaptēties 5-tās dimensijas jaunajā pasaulē. Tur būs pieejami arī citi savas dzīves plānošanas veidi.

Mēs daudz jau esam pateikuši par domas materializācijas spēku un ātrumu. Un tas ir pareizi! Taču ir vēl viens neapšaubāmi svarīgs apstāklis, par kuru jums vajag zināt. Un tā ir jūsu sirds telpa, kuru Mēs saucam par Sakrālo Sirdi. Viņa, šī telpa ir katra cilvēka radošais sākums. Un viņā jūs pirmkārt radīsiet ar savu nodomu tīrību un visu savu neikdienišķumu, sakrātu visu dzīvju laikā uz šīs planētas.

Mūsu mīļie Zemes cilvēki! Mums tagad jums ir tikai viens priekšlikums. Un tas atkal attiecas uz jūsu priekšstatiem par to, ka kaut kādā veidā (kā jums liekas) jums jāredz 5-jā dimensijā pagātne, tagadne un nākotne. Šo priekšstatu mēs gribam jums atņemt (Krajona un Vargusa Laerta smaidi). Patiesībā jums tikai 5-tās dimensijas augstākajos apakšplānos būs lemta iespēja tieši strādāt ar savām domformām, kuras jūs redzēsiet reāli. Bet zemāk pa apakšlīmeņiem jūs, kā jau tika teikts, jutīsiet visas šīs laika komponentes sava “Es” iekšienē, ne savādāk. Un Mūsu priekšlikuma būtība ir sekojoša. Jau tagad jums Mēs rekomendējam sākt visu savu iemiesojumu (dzīvju) savienošanu vienotā blokā, it kā JŪS ARĪ ESAT VIENĪGAIS CILVĒKS, kurš vienkārši ir ceļojis pa dimensijām un pa laiku un sakrājis lielu dzīves pieredzi. No tāda apgalvojuma sava Es iekšienē pārejiet pie tā, lai izmantotu visus savus pozitīva rakstura krājumus. Viņi jau tagad aktīvi uzpeld jūsu dzīvē saistībā ar DNS aktivizāciju. Spējiet to pamanīt un pieņemt! Bet kas attiecas uz jūsu iepriekšējās pieredzes vājajām pusēm un negatīvo informāciju no iepriekšējiem iemiesojumiem, tad jums ir jāsaprot (un daudzi to jau labi saprot) sekojošais. Mainoties tagad uz evolucionārā lietderīguma pusi, būvējot savu struktūru Gaismā, jūs noskaņojaties uz visām savām dzīvēm vienlaicīgi, aktīvi mainot pagātni, gan savu paša, gan Zemes pagātni. Jā, tas patiesi ir tā, lai kā teiktais neliktos apbrīnojams. Jūs, pilnveidojoties garīgi, neitralizējat savas dabas negatīvās puses, izpaudušās jūsu pagājušajās dzīvēs. Tieši to pašu jūs varēsiet turpināt arī, dzīvojot 5-jā dimensijā. Un to ir vērts pieņemt, saprotot visu dziļumu tādas iespējas lietderīgumam. Taču, protams, ir vērts parūpēties par savu gaišu atrašanos jaunajā dzīvē un citā kvalitātē, kaut vai ar daļēji neitralizētām negatīvajām domformām un novērstiem jūsu pagājušo dzīvju destruktīvajiem elementiem.

Mūsu mīļie Eņģeļi! Tagad Mēs runājam par šo problēmu vienīgi tāpēc, lai jūs gatavotos mērķtiecīgi Pārejai uz augstākām dimensijām un piepeši neuzķertos uz savas nesagatavotības. Taču vai ir grūti to izdarīt savlaicīgi? Pareizi noskaņotam cilvēkam tas ir pilnīgi iespējams! Svarīgi saprast principu, un tad viss sakārtosies viegli un vislabākajā veidā. Caur Nodomu jūs varat iet uz priekšu ļoti viegli. Un vēl – galvenais ir tajā, lai jau tagad pieklausītos iekšējām izmaiņām, par kurām Mēs jums teicām. Ja arī pacelsies jūsu dzīves virspusē agrāk neizstrādātas īpašības – jums ir daudz paņēmienu ar tām strādāt. Izstrādājāt – esat izmainījuši pagātni! Un tā būs, Mūsu dārgie cilvēki! Jūs varat tagad daudz izdarīt savai principiālai izmaiņai. Izmaiņai pa visiem iemiesojumiem! Tad pie darba, draugi! Ir pats laiks vadīt savu dzīvi – pagātnes, tagadnes un nākotnes dzīvi vienlaicīgi!

10. CĒLOŅU UN SEKU LIKUMA DARBĪBA 5-JĀ DIMENSIJĀ

Mūsu dārgie Eņģeļi! Jūs esat pārsteigti, ieraudzījuši šīs nodaļas virsrakstu? Bet kas jums likās dīvains? Jūs noliedzat Kosmiskā Lietderīguma Likumu? Jūs ierobežoti saucāt to gadsimtiem par Karmas Likumu un uzskatījāt vairāk par atmaksas Likumu, nekā pieņēmāt to pēc patiesās kosmiskās būtības. Un tagad ir pienācis laiks pateikt, ka šo Kosmisko Likumu neviens nav atcēlis un tas strādā visā Kosmosā. Jā, tieši tā. Cēloņi vienmēr rada sekas. Taču atšķirība starp jūsu veco uztveri un to, pie kādas jums pienākas nonākt attiecībā pret šo Likumu, ir tajā, ka agrāk jūs bijāt šī Likuma akli izpildītāji, bet tagad tieši ar šī Likuma palīdzību sāksiet pārvaldīt savu dzīvi un celt meistarības lietderīgumu visā. Kāpēc mēs teicām ”meistarības lietderīgumu”? Esat pārsteigti? Jums liekas, ka jēdzienam “meistarība” ir tikai privāts pielietojums? Bet Mēs uzlūkojam meistarību plašāk un pat vairāk – visplašākajā veidā. Prasmes skaisti domāt meistarību. Vēlēšanās skaisti uzbūvēt dzīvi meistarību. Garīgās pārveidošanās meistarību. Savstarpējo attiecību meistarību. Tieši meistarība pārvaldīt domu, bet pēc tam arī visus pārējos savas dabas un savas darbības aspektus ir pareizs Kosmiskā Lietderīguma Likuma pielietojums. Visur cēloņi guļ pēc tam izpaudušos seku pamatā. Taču prasme, meistarība radīt evolucionāri pareizus cēloņus dos arī jūsu un planētas attīstībai pozitīvi lietderīgu seku dīgstus. Un tāpēc Kosmiskā Lietderīguma Likums kļūs jums uzticams palīgs ne tikai 5-jā, bet arī visās augstākajās dimensijās. Atmetiet bailes un neziņu attiecībā uz to, ka šīs zināšanas par Cēloņu un Seku Likumu jums vairs nav vajadzīgas. Mēs jūs cenšamies atbrīvot no sakrātās smagās negatīvo seku bagāžas. Un tāpēc arī sakām, ka aizveram jūsu Karmu. Taču tikai to, kura tagad jums traucē būt brīviem un pareizi plānot savu turpmāko Ceļu. Taču viss tas labais, kas ir jūsu sakrāts, kā Mēs jau teicām, tā paša Likuma spēka rezultātā parādās jūsu dzīvēs. Un tāpēc pieņemiet Cēloņu un Seku Likumu tieši kā Kosmiskā Lietderīguma Likumu, kura izpildes nepieciešamību jums neatcelt. Un padomājiet, cik viegli tas jums palīdzēs iejusties 5-jā dimensijā un augstāk. Jo tur taču, pateicoties šī Likuma darbībai, jūs spēsiet droši eksperimentēt ar savām, piemēram, domformām, uzskatāmi novērojot visu seku spēku no jūsu pieņemtajiem lēmumiem. Šis likums pateiks jums priekšā vispareizākos lēmumus. Pie tam vēl arī iemācīs ātri neitralizēt nepareizas darbības un negatīvas domformas. Šī tiešā sazināšanās ar tamlīdzīgu kosmisku spēku pakalpos jūsu tālākai gaismas pilnveidošanai. Un tikai tā, sadraudzībā ar Kosmiskā Lietderīguma Likumu, jūs spēsiet iemācīties globālas evolucionāras konstrukcijas planetārā un augstākā mērogā. Lūk, tad jūs arī kļūsiet patiesi Radītāji!

11. BAROŠANĀS JAUTĀJUMS PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ

Uzdosim sev jautājumu – bet kāda barība būs cilvēkiem 5-jā dimensijā? Barošanās ar prānu – šo atbildi Mēs gribam izdzirdēt no jums pašiem. Taču vai visi tam ir gatavi? Un vai visos 5-tās dimensijas apakšlīmeņos jau nepieciešams būt prān-ēdājam? Kad cilvēkam jākļūst par prān-ēdāju? Pārejot uz 5-to dimensiju vai vēl esot četrdimensionalitātē? Un kā barosies uz 5-to dimensiju pārnests fiziskais ķermenis, ja augšupcelšanās noritēs tieši ar viņu? Un ar ko barosies cilvēki pa 5-tās dimensijas apakšlīmeņiem? Un ko ēdīs tie, kas paliks uz laiku ceturtās dimensijas augstākajos apakšlīmeņos? Jautājumi, jautājumi, jautājumi…

Bet atbilde ir tikai viena. Vajag iemācīties baroties ar Ugunīgo prānu, atrodoties vēl četru dimensiju pasaulē. Kas tā par Ugunīgo prānu? Jums par viņu jau ir labi zināms no Krajona stāstiem – tajā skaitā arī šī žurnāla lappusēs. Krajons šajā reizē turpina savu vēstījumu par pāriešanu uz barošanos ar prānu četrdimensiju pasaulē. Tāpēc ka tieši fiziskajam ķermenim nepieciešamas noteiktas barības komponentes, un, dabiski, rodas jautājums par to ienākšanu viņa pareizai funkcionēšanai. Mēs nosūtām jūs pie Krajona atklāsmēm par Ugunīgo enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu[2]. Bet paši gribam izteikt dažas piezīmes attiecībā par to, ko tad tomēr tagad darīt cilvēkiem četrdimensionalitātē, ja viņi grib augšupcelties kopā ar fizisko ķermeni.

Bioloģiskais ķermenis prasa ne tik daudz fizisku barošanu, cik enerģētisku. Un jums ar nodomu vajag pieradināt viņu pie tādas barošanas. Ir daudz dažādu paņēmienu, kā pāriet uz enerģētisko barošanos. Un visos šajos paņēmienos var izdalīt vairākas pakāpes, kuras jums nepieciešams pārvarēt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Pirmā pakāpe – izmantojamo pārtikas produktu kopējā daudzuma samazināšana. Otrā pakāpe – pilnīga un stingra barošanās ar augu produktiem. Visbeidzot, kā atsevišķs gadījums, barošanās tikai ar svaigiem produktiem – augļiem, dārzeņiem, graudaugiem, zālēm utt. Pēc tam var droši spert soli pretim Saules stariem, nesošiem tagad kā nekad agrāk visas iespējamās noderīgās komponentes jūsu bioloģisko ķermeņu dzīvības procesiem. Un tas ir tikai sākums. Taču mēs speciali neatklājam šo jautājumu līdz galam, tā kā to izskaidro Krajons šī žurnāla lappusēs.

Jautājums ir par citu. Barošanās 5-jā dimensijā ne visur būs vienāda. Jā, iedomājieties, ka zemākajos apakšlīmeņos jūs vēl varēsiet pievienot Ugunīgajai barībai dažus produktus, ražotus tajos apgabalos. Taču tie nebūs dārzeņi vai augļi. Nē, tie drīzāk būs ziedi, nesoši noteiktas augu valstības vibrācijas un atbilstošus aromātus. Taču pēc tam arī tas pārstās būt nepieciešams. Aromātus varēs tieši uztvert kā smaržu vibrācijas, ziedu izstaroto skaņu svārstību enerģētisko avotu kombināciju vibrācijas.

Taču sākumā saprotiet, ka barošanās ar Zemes dabas augu un dzīvnieku valstību produktiem laikmets beidzas. Un jums mentāli jāgatavojas šīm kardināli svarīgajām izmaiņām.

11. IEEJIET PA ATVĒRTAJĀM DURVĪM!

Iedomāsimies, ka jūs esat uzlūgti paskatīties uz 5-tās dimensijas dzīvi. “Kā tas iespējams! – jautāsiet jūs. – Vispirms mums ir jāuzbūvē tur sava dzīve! Mēs taču tikko par to izlasījām!”

Bet tomēr dzīve tur ir, kaut vai tajos apgabalos, kur no seniem laikiem eksistē Gaismas Pilsētas. Kā jūs tās iztēlojaties? Mēs jau esam runājuši par tām. Šīs pilsētas reāli eksistē ne tikai 5-jā dimensijā, bet arī augstākās dimensijās. Mēs esam atveduši jūs uz Gaismas Pilsētu, kura atrodas zem Šasta kalna. Mēs ne nejauši teicām, ka DURVIS IR ATVĒRTAS! Jā, pastāvīgi strādājošais Šasta kalna Portāls daudziem padara pieejamus tādus ceļojumus. Taču tagad jebkurš no jums var kopā ar mums domās iztēloties tamlīdzīgu pilsētu. Un, ievērojiet, šo pilsētu jūs paši reiz tad arī izdomājāt kopā ar tiem, kas palika tur dzīvot, gaidot jūs, jūsu atgriešanos. Un tagad jūs atgriežaties vienā no tādām pilsētām.

Paskatieties: pretim jums iznāk jums pazīstami cilvēki. Viņi priecājas, smejas, sniedz jums savas rokas. Smaidi, apkampieni un skūpsti! Bet aiz tā visa stāv bezgalīga mīlestība pret jums, pabeigušiem Lielo Eksperimentu. Taču arī tie cilvēki, kuri gatavoja jums sagaidīšanu 5-tās dimensijas pilsētā, arī piedalījās Lielajā Eksperimentā. Jā, tā arī bija! Un tagad jūs dalāties savos iespaidos. Jūs pazīstat to pilsētu, kuru reiz uzcēlāt ar domas spēku kopā ar tiem, kas palika jūs gaidīt neatkarīgi no tā, kā beigsies Eksperiments. Jūs, iespējams, nedzīvosiet tieši šajā pilsētā. Taču tie, kas jūs ir sagaidījuši, kvēli vēlas palīdzēt jums īstenot vēl vienas pilnīgas Gaismas Pilsētas būvniecību, kurā sāksiet dzīvot jūs un citi augšupceltie cilvēki. Un atcerieties, ka Zemes Pasaule drīz atsauksies ar saliedētības kori no cilvēkiem, dzīvojošiem sen 5-jā dimensijā, un tiem, kas turp sāks pāriet, lai turpinātu savu un kopējo evolūciju. Ziniet, ka jūs neesat vientuļi! Nedomājiet, ka ejat neizpētītā tuksnesī! Jūs atgriežaties Dzimtajās Mājās, kuras reiz atstājāt savas misijas izpildīšanai. Visiem laimīgu atgriešanos!

Ar mīlestību

Varguss Laerts un Krajons

24.07.12.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 5. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email