Магниты Духа

PLANETĀRĀ AKCIJA DUALITĀTES ENERĢIJU AIZVADĪŠANAI NO PLANĒTAS ZEME. KRAJONS caur MARINU SHULTS, LATVIJA un SERGEJU KANAŠEVSKI, KRIEVIJA. „ TIKSIMIES UZ EKVATORA!”

PIRMAIS ETAPS – 2012.gada 23.novembrī plkst. 20:00 pēc Latvijas vietējā, vai plkst.22:00 pēc Maskavas laika.
OTRAIS ETAPS – 2012.gada 25. novembrī plkst. 5:00 no rīta pēc Latvijas vietējā, vai plkst.7:00 no rīta pēc Maskavas laika.

TIKSIMIES UZ EKVATORA!
Mani mīļie, GAIŠI ZILĀS LIESMAS planētas cilvēki! ES jūs jau diezgan sen tā saucu, taču, vai jūs apzināties, cik dziļu jēgu ES katru reizi ielieku šajos vārdos? Jo ne jau nejauši jūsu brīnišķīgā planēta sāk mainīt KOSMOSĀ savu tēlu, kurš daudzas tūkstošgades pēc jūsu lineārā laika bija nemainīgi tumšs, bet dažām Zvaigžņu sistēmām – pat pilnīgi neredzams. Bet tagad Viņa – jūsu brīnišķīgā GAIJA, pieņemas GAIŠI ZILĀS LIESMAS SPĒKĀ! Un tas IR brīnišķīgi! Taču, lūk, vai pieņemas GAISMNEŠU SPĒKĀ planētas ZEME cilvēki? Sāksim mūsu sarunu tieši ar šo tēmu.
Mani mīļie, EŅĢEĻI! Jūs jau pie šīs uzrunas esat pieraduši – likumīgās uzrunas! Tā ne tikai silda jūsu DVĒSELES, tā uzliek PIENĀKUMU un aicina uz REĀLU ATBILDĪBU par visiem PROCESIEM, kuri notiek uz ZEMES un ar ZEMI – un, tātad, arī ar jums personīgi. Mēs vairākkārt esam runājuši par to, kā jūs paši – ievērojamā pakāpē ietekmējat visus PLANETĀROS PROCESUS, jūsu GARĪGIE SKOLOTĀJI ne reizi vien IR vēstījuši jums, ka nepieciešams savos domāšanas procesos virzīties uz JAUNIEM,  VISUMA mēroga RADĪŠANAS līmeņiem. Jūsu patreizējā dzīvē tas nozīmē sekojošo. Uz jums gulstās ATBILDĪBA par JAUNĀS DZĪVES CELŠANU, tās RADĪŠANU uz planētas!
Uz jums, mani mīļie cilvēki!
Atļaujiet KRAJONAM pastāstīt par situāciju, kas izveidojusies jūsu Pasaulē. Uz GAIŠI ZILĀS LIESMAS planētas notiek nebūt ne vienkāršas, bet vairāk kā NOPIETNAS PĀRMAIŅAS, ĪSTENOJĀS VISAS PLANETĀRĀS STRUKTŪRAS GLOBĀLA PĀRKĀRTOŠANA. Jūs TO  zināt no dažādiem GARĪGAJIEM avotiem, ne tikai KRAJONS par TO stāsta. Kā gan citādi IZVEST PLANĒTU un VISAS DZĪVĪBAS uz VIŅAS uz JAUNU EKSISTENCES un GLOBĀLU EVOLUCIONĀRO PĀRMAIŅU FĀZI? Patreizējā laikā VISS attīstās ļoti ātri, strauji. Šīs PĀRMAIŅAS tika iezīmētas un aktīvi realizējās, sākot ar 1987.gadu.Taču VISI PROCESI ŠAJĀ  ETAPĀ SASNIEDZA  APOGEJU PĒC BRĪVO PASAUĻU FEDERĀCIJAS GALAKTISKĀS PADOMES LĒMUMA PAZIŅOŠANAS PAR DUALITĀTES EKSPERIMENTA PĀRTRAUKŠANU UZ JŪSU PLANĒTAS. Liels daudzums cilvēku uz ŠO LAIKU jau bija veikuši sagatavošanas darbus DZĪVES PILNVEIDOŠANAI JAUNO ENERĢIJU apstākļos. Un šis darbs pakāpeniski pārauga daudzos PLANETĀROS projektos un programmās, kas vērstas uz JAUNĀS PASAULES PADĪŠANU. Tagad atļaujiet KRAJONAM  izdarīt objektīvu analīzi pašas cilvēces enerģētiskajam stāvoklim, TĀS CILVĒCES, ar kuras pūlēm tika izpildīts grandiozais KOSMISKAIS EKSPERIMENTS. TĀS, visā savā daudzveidībā – VARENĀS CILVĒCES, kurai tagad aktīvi IR JĀIZIET no VECAJĀM ENERĢIJĀM un IZLĒMĪGI JĀRĪKOJAS – savas DZĪVOŠANAS SAKĀRTOŠANAI uz PLANĒTAS JAUNAJOS APSTĀKĻOS, ar JAUNĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM, kurām NAV nekā kopīga ar dualitātes programmām.
Sākšu ar to, ka vairums GAISMAS DARBINIEKU nesaprot vai pat NEPIEŅEM to faktu, ka DUALITĀTE no jums IR PILNĪBĀ NOŅEMTA! Kaut gan IR PIENĀCIS LAIKS, kad jums kā CILVĒCES GARĪGAJAM AVANGARDAM  NAV morālu tiesību pat domās piedalīties šajā vecajā programmā! Protams, ES labi saprotu, ka daudz kas IR atkarīgs no tiem cilvēkiem, kuriem jūs uzticējāt – pēc iedibinātās duālās tradīcijas – savas dzīves vadīšanu. KRAJONS lieliski apzinās, ka uz planētas ZEME joprojām darbojas un negrib padoties ēnu valdība un citi noturēšanas spēki. Taču VISS TAS VAIRS NEVAR ATTAISNOT JŪSU ATRAŠANOS VECAJĀS ENERĢIJĀS ! EKSPERIMENTS AR DUALITĀTI IR REĀLI PABEIGTS! NO ŠĪ LAIKA JŪS ESAT IEGUVUŠI IESPĒJAS IZMANTOT SAVAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS SPĒJAS! ŠO IESPĒJU KĻŪST AIZVIEN VAIRĀK! APZINIETIES TO!
Vairs NAV vajadzības pēc sadalīšanas un ierobežošanas! Jūs jau tagad varat sasniegt pilnīgu VIENOTĪBU un TĀ IEKĀRTOT savu JAUNO DZĪVI. Jūsu domas, jūsu noskaņojums reāli nosaka gan cilvēces nākotni, gan jūsu individuālo nākotni.
Tagad mūsu saruna ieiet izšķirošajā fāzē. Detalizēti izskatīsim, kā cilvēki atbrīvojas no dualitātes važām. Šī saruna IR ne tikai vietā, bet savlaicīga kā nekad. KRAJONS ļoti lūdz cilvēkus, kuri uzskata, ka viņi IR GAISMAS DARBINIEKI, un visus tos, kuri iet GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS CEĻU, mūsu sarunas gaitā veikt sava stāvokļa un savu darbību analīzi norādītajā virzienā.
Jā, IZIEŠANA no dualitātes IR sarežģīts uzdevums. Pēc-eksperimentālā perioda grūtības IR lielas. Taču viena no pašām kvēlākajām GAISMAS ĢIMENES VĒLMĒM patlaban IR REDZĒT PRIEKU CILVĒKOS ko izsauc gadsimtiem ilgā, ne pārāk vieglā EKSPERIMENTA ATCELŠANA. Taču ŠĪ  PRIEKA NAV daudziem, daudziem GAISMAS DARBINIEKIEM! Patiesi, notika TIEŠI TAS NOTIKUMS, kuru jūs visi gaidījāt, sākot ar 1987.gadu. ŠIS NOTIKUMS NOTIKA! Bet varēja arī nenotikt! Lūdzu pievērst uzmanību šiem KRAJONA vārdiem.!
Un otrs – tas patlaban IR ļoti NOZĪMĪGI GAISMAS DARBINIEKIEM: SKAIDRAS PROGRAMMAS ESAMĪBA sava „ES” IZIEŠANĀ NO DUALITĀTES. Jā, jā, jā, tieši PROGRAMMAS! Un TAI nav obligāti jābūt drukātā veidā. Katrs noformē to, kā VĒLAS. Taču vislabāk un visefektīvāk IR IZTEIKT NOPIETNU KOSMISKU NODOMU par to, ka jūs VĒLATIES IZIET NO DUALITĀTES ar visām no šī procesa – jums un planētai — izrietošajām sekām. Dabiski, — sekām, BRĪNIŠĶĪGĀM pēc savām īpašībām. PIEŅEMIET ŠO PĀREJAS VEIDU no DUALITĀTES uz VIENOTĪBAS SISTĒMU! GAISMAS DARBINIEKIEM IR labi zināms, kā VISUMS ACUMIRKLĪ ATSAUCAS uz IZTEIKTU NODOMU. Uzreiz sāk aktīvi strādāt ATBALSTA GRUPAS, kuras PALĪDZ IZPILDĪT jūsu nodomāto un izteikto. NEIZSAKOT tīru NODOMU – IZIET no DUALITĀTES, jūs ZAUDĒJAT svarīgus SABIEDROTOS un lielu nodaļu DAUDZDIMENSIONĀLO PALĪGU!
Turpinu savu situācijas analīzi – sakarā ar dualitātes ATCELŠANU. Ne viss ir tik viegli un vienkārši. ES vairākkārt esmu BRĪDINĀJIS: cilvēks, kurš, no vienas puses apgūst DAUDZDIMENSIONALITĀTI, bet no otras puses – joprojām nes sevī dualitātes enerģijas, VAR kļūt par GRAUJOŠU faktoru ne tikai savas dzīves, bet arī KOPĒJĀS PLANETĀRĀS DZĪVES TELPĀ! Un tādu cilvēku IR ļoti daudz! Viņi nekādi nevar sajust, ka viņu ķermeņos IEPLŪST JAUNĀS ENERĢIJAS. Viņi apzināti vai arī neapzināti PRETOJAS ŠĪM ENERĢIJĀM. Vēlos atzīmēt, ka JAUNĀS ENERĢIJAS, kuras uztur, galvenokārt, MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, neiesaistās pretestībā, bet dualitātes enerģijas sāk cīnīties par savu izdzīvošanu. Un no šīs konfrontācijas izriet gan slimīgi stāvokļi fizisko ķermeņu līmenī, gan – ko KRAJONS īpaši vēlas atzīmēt – stipri psiholoģiski traucējumi. IR jāizdara TĀ, lai tas nenotiktu. Jo JAUNĀS ENERĢIJAS taču nes MĪLESTĪBU, RIMTUMU, MIERU, lielu RADOŠU SPĒJU atklāšanos. Tāpēc nevajag pretoties JAUNAJAM, bet mierīgi, bez panikas PIEŅEMT visu TO NEPARASTO, kas ienāk jūsu dzīvē.
Arī ZEMES STIHIJAS tiešā veidā savā darbā IR atkarīgas no dualitātes enerģiju klātbūtnes un no TĀ VECO un JAUNO ENERĢIJU BALANSA, kurš veidojas uz planētas kopumā. PĀREJA uz JAUNAJĀM ENERĢIJĀM padarīs STIHIJU darbu gan PLANETĀRAJĀ mērogā, gan cilvēku ķermeņos tik HARMONISKU, ka jūs netraucēs TAS, kā viņas izpilda savas programmas planētas PĀRKĀRTOŠANĀ. STIHIJAS – IR GARĪGAS, SAPRĀTĪGAS GAISMAS BŪTNES, kurām IR nozīmīga loma visu planētas DABAS EVOLUCIONĀRO PROCESU NOREGULĒŠANĀ un HARMONIZĀCIJĀ. Viņas ļoti daudz strādā ar dažādiem enerģiju veidiem, tai skaitā – ar dažādu būtņu un būtību enerģiju. Cilvēciskās Enerģijas IR pašas stiprākās uz planētas, jūsu Pasaulē. Un, kad liela cilvēku masa IZSVIEŽ nevajadzīgās vecās enerģijas, STIHIJU GARIEM neklājas viegli. Tāds enerģijas veids, piemēram, IR bailes. Kad liels cilvēku daudzums sāk IZDALĪT baiļu enerģiju, STIHIJĀM nav viegli HARMONIZĒT procesus. Vienkāršs piemērs. Kad uz  kontinentu nāk 10 metru augsts vilnis – tūkstošiem cilvēku, IZBIJUŠIES no TĀ – var ar savu baiļu enerģiju palielināt ŠO vilni līdz 15 metriem! Bet desmitiem GAISMAS DARBINIEKU, kuri IR saskaņojušies, harmonizējušies ar STIHIJĀM, var SAMAZINĀT vilni līdz 5 metriem. Un pat IZDARĪT TĀ, ka tas vispār nesasniegs krastu un nenodarīs nekādu kaitējumu!
Un tagad jautājums – TESTS. Ko darīsi Tu, šīs informācijas, dārgais klausītāj vai lasītāj, kad zem Tavām kājām no zemestrīces, kas sākusies – sāks drebēt ZEME, sāks vibrēt Tavas mājas grīda? Tu izbīsies, metīsies bēgt, evakuēties, vai MIERĪGI apsēdīsies krēslā un SĀKSI DARBU ar STIHIJĀM, piesaucot PALĪGĀ savus GARĪGOS SKOLOTĀJUS un AUDZINĀTĀJUS? No Tavas atbildes uz jautājumu IR atkarīgs TAS, vai Tu esi GAISMAS DARBINIEKS tikai vārdos vai jau darbos, vai Tu atrodies vecajā enerģijā, vai jau dzīvo uz JAUNĀS VIĻŅA, mācies TO pielietot praksē.
Jūs, kā Daudzdimensionālas GAISMAS BŪTNES, TIEŠI JŪS – TIE, KURI PATLABAN LASA ŠĪS RINDAS, KLAUSĀS INFORMĀCIJU, ESAT ATBILDĪGI PAR TO, CIK HARMONISKI NORITĒS PĀREJA 2012.gada DECEMBRĪ, un PAR TO, CIK ĀTRI SĀKS NORIMT KATAKLIZMAS TURPMĀKAJOS GADOS.
VISS, SKOLAS MĀCĪBU LAIKS IR BEIDZIES!  BĒRNA – PUSAUDŽA VECUMA LAIKS IR BEIDZIES! JŪS ESAT KĻUVUŠI, PATEICOTIES IEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM – PIEAUGUŠI. TAD ARĪ IR LAIKS ATBILDĒT PAR LIETĀM UZ PLANĒTAS, AKTĪVI STRĀDĀT!
Jūsu PIAUGUŠĀ DARBS sākas ar TO, ka jūs paši – personīgi ATVADĀTIES no vecajām enerģijām! Jūs varat teikt savam „ES”: „STOP!” ES taču patiesi, vairs neesmu četrdimensiju cilvēks! ES ESMU GAISMAS BŪTNE! Tātad jau RĪT ES VARU SĀKT  DZĪVOT SAVĀDĀK. JAU RĪT ES VARU PLANĒTAI un CILVĒKIEM PALĪDZĒT un IZDARĪT VAIRĀK LABA, KĀ ŠODIEN!”
Tieši šajā brīdī sāciet AKTĪVĀK sazināties ar savu AUGSTĀKO „ES”. Viņš pateiks  priekšā, kur, kādā tieši virzienā jums labāk strādāt. Kādā Projektā vai Projektos piedalīties. Ar kādu GAISMAS DARBA veidu nodarboties!
ŠAJĀ  ETAPĀ APMĀCĪBA TIKS VEIKTA DARBA GAITĀ! VIENĪGI — MĀCĪŠANĀS LAIKS IR BEIDZIES! KATRS GAISMAS DARBINIEKS IR ĪPAŠĀ UZSKAITĒ! NAV STARP JUMS TO, KAS NAV VAJADZĪGI! ZINIET: NAV JŪSU VIDŪ TO, KURI IR NOGURUŠI! NAV STARP GAISMAS DARBINIEKIEM TO, KAM TIEŠI TAGAD IR LAIKS ATGRIEZTIES UZ GARĪGAJĀM MĀJĀM, GARĪGAJĀ DZIMTENĒ! NAV JŪSU VIDŪ VĀJO UN SLIMO!
IR TIKAI ATBILDĪGAS GAISMAS BŪTNES, KURAS ATCERĀS SAVU ATBILDĪBU! IR STARP JUMS TIE, KURI ATGRIEŽ SEV SPĒKU un GARA MOŽUMU. IR TIE, KURI, EJOT IZDZIEDINĀŠANĀS CEĻU, IZDZIEDINA GAN VISU PLANĒTU, GAN SAVU „ES”…
Un vēl, KRAJONS noskaņo jūs ATDOT visus jūsu veiktos uzkrājumus PASAULES ĀKAŠAS (Aikaši)  HRONIKU krājkasē… Jā, šī PIEREDZES arhivēšana notiek ļoti intensīvi, tomēr sava paša progresam labāk — IR ATDOT VISU EKSPERIMENTA  laikā uzkrāto ar PATEICĪBU un ATBRĪVOT vietu JAUNĀ RADĪŠANAI  JAUNAJĀS ENERĢIJĀS, nenoniecinot TOS plašos HORIZONTUS, kuri ATVERAS jau TAGAD – patreizējā laikā.
Mani mīļie! Uz planētas patlaban IR neizmērojami vairāk cilvēku ar vecajām enerģijām nekā jūs – GAISMAS DARBINIEKU. TO, kuri patlaban IZIET no dualitātes, aktīvi strādājot JAUNAJĀS ENERĢIJĀS, IR ĻOTI MAZ. TĀDU GAISMAS DARBINIEKU skaits nepārsniedz  pat vienu desmito daļu  procenta no kopējā cilvēku, dzīvojošu uz ZEMES,  daudzuma.
IEDZIĻINIETIES! 0,1 procents un 99,9 procenti!!!
No tādas procentu attiecības daudziem cilvēkiem var nolaisties rokas! Tas – cilvēkiem! BET JŪS TAČU TAGAD ZINĀT SAVU IZCELSMI – EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS  SAULES!
KRAJONA jaunums IR TĀDS, ka 0,1procents cilvēku, kuri sākuši dzīvot JAUNAJĀ ENERĢIJĀ – TAS… IR LABS REZULTĀTS ŠAJĀ ETAPĀ! Jā, ES nemaz nepārspīlēju!
Daudzi cilvēki, kuri tic tām vai citām GARĪGAJĀM mācībām, IR PĀRGĀJUŠI UZ DZĪVI JAUNAJĀS ENERĢIJĀS, PAT NEZINOT PAR DUALITĀTES ATCELŠANU. Viņi nonāca pie tādas IZVĒLES tāpēc, ka aktīvi sazinās ar saviem AUGSTĀKAJIEM  „ES”. un Viņš viņus ved pa pareizo ceļu!
Tagad salīdzināsim dažus skaitļus. Vēl nesen Mēs jums sniedzām ziņas, kuras, var šķist, neatbilst tam, ko patlaban stāsta KRAJONS. Dažādi avoti vēstīja, ka GAISMAS DARBINIEKU patlaban IR vairāk par procentu un pat vairāk par diviem procentiem.
0,1 procents un vairāk par diviem procentiem!
Kas par lietu? kāpēc tā? Kā tas var būt?
Tieši šos jautājumus KRAJONS arī adresē jums, dārgie GAISMAS DARBINIEKI!” Kas par lietu?” „ Kāpēc tā?” „ Kā tas var būt?”
Lūk, GALVENAIS jautājums: KĀLAB TIEŠI GAISMAS DARBINIEKI TURPINA DZĪVOT DUALITĀTES ENERĢIJĀ? ES pat noformulēšu jautājumu konkrētāk: KĀPĒC ABSOLŪTAIS GAISMAS DARBINIEKU VAIRĀKUMS TURPINA DZĪVOT VECAJĀS DUALITĀTES ENERĢIJĀS?
Kāpēc jūs vispirms lasāt vai klausāties jūsu GARĪGO  SKOLOTĀJU vēstījumus, bet pēc tam ejat uz darbu, uz dienestu un UZVEDATIES TĀ, it kā jūs ESAT parasts duāls cilvēks?
Kālab jūs,ZINOT, kā var HARMONIZĒT attiecības ģimenē, ar tuviniekiem TURPINĀT „noskaidrot attiecības” ar vecajiem paņēmieniem, izjūtot pāri darījumus un grimstot ķildās? Kāpēc jūs, ZINOT, ka JAU IR PIENĀCIS LAIKS – organizēt un mainīt savu UZTURU – pārtikas uzņemšanu JAUNĀ veidā, atkal un atkal ļaujat ķermenim vadīt jūsu GARU un APZIŅU? Kā jūs, GAISMAS DARBINIEKI, kuri esat labi informēti par TO, ka Mēs ESAM PĀRGĀJUŠI uz JAUNU REALITĀTI ar brīnišķīgu NĀKOTNI, atkal un atkal ļaujat bailēm iemājot jūsu SIRDĪS, iepazīstoties ar biedējošu informāciju, kuru jums sūta „noturēšanas” spēki Kā var izskaidrot TO, ka jūs tūkstošiem reižu (iz)lasījuši vārdu „VIENOTĪBA”, patiesībā –bieži vien ejat pretī savam „Ego”, nevis pretim cits citam. Kāds iemesls tam, ka jūsu DOMRADĪŠANAS spēja joprojām „ guļ plauktā”? Kā savā galvā joprojām var turēt domas par TO, kā uzbūvēt jūsu tālo un ne tik tālo finanšu nākotni, bet jūsu REĀLAJAI NĀKOTNEI  it nemaz neveltīt uzmanību?
Jā, Mēs esam sasnieguši labu rezultātu. Mēs ESAM iegājuši JAUNĀ ETAPĀ. Un jūsu patreizējā dzīve šajā – 2012.gadā IR MŪSU KOLEKTĪVĀS JAUNRADES rezultāts. Šāda dzīve cilvēku sabiedrībai varēja arī nebūt. Tagad TĀ ne tikai IR, ne tikai vienkārši eksistē, bet TAI IR brīnišķīgas PERSPEKTĪVAS.
Taču TAS, ko Mēs esam izdarījuši, NAV pietiekami cilvēces NĀKOTNES DZĪVES organizēšanai.
JAUNAIS ETAPS prasa JAUNAS pūles. JAUNAIS ETAPS – TĀ IR PĀREJA NO VECAJĀM ENERĢIJĀM UZ JAUNAJĀM.
Dzirdu jautājumus:
„KRAJON! Tad izstāsti mums –kas tas IR – ŠĪ PĀREJA UZ JAUNAJĀM ENERĢIJĀM? KĀ TO REALIZĒT? KAS TIEŠI IR JĀDARA?”
Vispirms jūs pieņemat lēmumu, STINGRU LĒMUMU PAR JUMS PAGAIDĀM  NEPARASTU ZINĀŠANU. JŪS IZLEMJAT, KA STINGRI ZINĀT:
„Viss sliktais, kas varēja notikt jūsu dzīvē, jau IR noticis un pagājis.”
JŪS VEICAT ATVADĪŠANĀS CEREMONIJU NO VISA NEGATĪVĀ!  UN TAGAD EJAT PA DZĪVI AR ABSOLŪTU PĀRLIECĪBU, KA JŪSU PERSONISKAJĀ un SABIEDRISKAJĀ DZĪVĒ VISS NOTIKS VISLABĀKAJĀ VEIDĀ! JŪS EJAT PA DZĪVI PĀRLIECINOŠI, BEZ MAZĀKĀS BAIĻU ĒNAS!
Jūs, kuri ESAT ATZINUŠI savu EŅĢEĻU DABU – no KĀ TAGAD BAIDĪTIES? No personīgās nāves? TĀS NAV! Pat, ja jūs nespēsit AUGŠUPCELTIES šajā dzīvē, jūs AUGŠUPCELS! Baidāties no savu mīļo, tuvo nāves? ES taču esmu teicis jums ne reizi vien: VIŅI AIZIET MĀJĀS, un, patiesībā VIŅI NO TURIENES ŽĒLO JŪS – TOS, kuri dzīvo un baidās no NĀVES. Jūs baidāties no slimībām? Tieši tajā brīdī, kad jūs pieņēmāt LĒMUMU, ka nekas slikts jūsu dzīvē vairs nenotiks, jūs UZSĀKĀT savu PATIESO IZDZIEDINĀŠANOS, kas arī rada ķermeņa ATVESEĻOŠANOS. Un vecums šeit NAV šķērslis! JAUNĀS ENERĢIJAS, JAUNĀ REALITĀTE sniedz ATJAUNOŠANĀS  iespējas! Šeit pats galvenais IR JŪSU VĒLĒŠANĀS — TURPINĀT DZĪVI ŠAJĀ PASAULĒ! Un, ja jūs izteiksit NODOMU:DZĪVOT ŠAJĀ PASAULĒ un STRĀDĀT kā GAISMAS DARBINIEKS Jaunajās Enerģijās – VESELĪBA jums IR garantēta. Jau tuvākie gadi sniegs tik daudz IZDZIEDINĀŠANĀS piemēru, ka tikai slinkie un tie, kuri izvēlas pašsabrukšanas ceļu – neuzstādīs mērķi – IZDZIEDINĀTIES!
IZDZIEDINĀŠANĀS… DZIEDNIEKI… Kā jūs, GAISMAS DARBINIEKI, kuri uzstājas kā DZIEDNIEKI šodien, rīt ejat uz pieņemšanu pie ārstiem un pieņemat kaitīgu ķīmisku preparātu receptes? Vai TĀ netiek demonstrēta JAUNO ENERĢIJU PIEŅEMŠANA VĀRDOS un DZĪVES TURPINĀŠANA VECAJĀS ENERĢIJĀS?
Jums jābūt absolūti pārliecinātiem savā DZIEDNIECISKAJĀ MEISTARĪBĀ un savu SKOLOTĀJU DZIEDNIECISKAJĀ MEISTARĪBĀ. Tāpēc, ka DZĪVE JAUNAJĀS ENERĢIJĀS NEMAINĪGI VED PIE IZDZIEDINĀŠANĀS, tai skaitā – pie fiziskā ķermeņa ATVESEĻOŠANĀS un ATJAUNOŠANĀS.
Tad, no kā jūs baidāties? No kataklizmām? Tad ziniet: pēc 2012.gada TĀS aizvien vairāk un vairāk sāks noklust! Tāpēc, ka HARMONISKĀ KONVERĢENCE, kura notiks decembrī, IR GLOBĀLS – VISA IZLĪDZINĀŠANAS un HARMONIZĀCIJAS PROCESS! Tai skaitā – TO procesu, kuri samazina kataklizmu spēku – HARMONIZĀCIJA.
Jūs bažījaties, ka kādi ilumināti, kāda slepena valdība vai citplanētieši tomēr apspēlēs cilvēci?  EŅĢEĻI! Saprotiet, cilvēce IR iegājusi tādā Attīstības līmenī, ka VIŅA IR ĻOTI NEPIECIEŠAMA GALAKTISKAJAI un VISUMA SAVIENĪBAI. Tad, kas gan ļaus tagad, pēc EKSPERIMENTA beigšanas, VISU pagriezt atpakaļ?
Jums kārtējo reizi saka: jūs esat REALITĀTES RADĪTĀJI! Ar tīru NODOMU jūs RADĀT RĪTDIENAS un NĀKOTNES REALITĀTI uz gadsimtiem un pat tūkstošgadēm.
Jūs varat iziet no mājas iepirkties vai pasūtīt savam ķermenim nepieciešamās lietas – pieņemamā cenā, un arī vajadzīgo modeli. Jūs varat noparkot mašīnu tur, kur vēl pirms minūtes nebija vietas. TAČU JŪS VARAT AR KOLEKTĪVO  DOMAS SPĒKU PALĪDZĒT PLANĒTAS STIHIJĀM HARMONISKI STRĀDĀT. JŪS VARAT AR GAISMAS DARBINIEKU KOLEKTĪVO DOMAS SPĒKU AIZVĀKT BAILES NO CILVĒCES KOLEKTĪVĀS APZIŅAS.
Konkrēti – BAILES 2012.gada notikumu priekšā. Tāpēc, ka 2012.gada NOTIKUMI – TĀ IR SVARĪGA PLANETĀRĀS HARMONIZĀCIJAS ROBEŽA. TAI SKAITĀ – GAN CILVĒCES SABIEDRISKĀS DZĪVES VISU SFĒRU HARMONIZĀCIJA, GAN DABAS EVOLUCIONĀRO PROCESU HARMONIZĀCIJA.
Un jūs bez kavēšanās varat sākt strādāt pie tālāko notikumu scenārijiem! Tagad IR nepieciešams tieši scenārijs! Jūsu AUGSTĀKO „ES” vadībā, KOPRADĪŠANĀ ar PLANETĀRAJIEM, GALAKTISKAJIEM un VISUMA SKOLOTĀJIEM jūs varat izstrādāt jūsu brīnišķīgās NĀKOTNES, jūsu apbrīnojamās JAUNĀS REALITĀTES scenāriju un SĀKT soli pa solim IEMIESOT TO.
Ja jums kaut reizi izdosies „pasūtīt un iegādāties nepieciešamo pirkumu”, izpildīt kopā ar ATBALSTA grupu no GARĪGĀS PASAULES to vai citu pasūtījumu – TAD – jūs ESAT sākuši spert pirmos soļus JAUNĀS ENERĢIJAS APGUVĒ… Un TAS jums noteikti izdosies! Un, ja Tā — virzieties tālāk! Neatgriezieties pie problēmu risināšanas ar vecajiem paņēmieniem! Ne par ko! Risiniet visu ar TĪRU NODOMU un, pamatojoties uz MĪLESTĪBU pret visiem un visu. Aktīvi veiciet pasūtījumus jūsu „LABO PAKALPOJUMU BIROJĀ”… Kas tas ir – šis „BIROJS?” (KRAJONA SMAIDS). Nu, kā gan! Esmu runājis par to simtiem reižu! Tās IR jūsu GARĪGĀS, DAUDZDIMENSIONĀLĀS ATBALSTA grupas! Tagad, Jaunajās Enerģijās viņas IR mainījušās, papildinājušās. VIŅĀM pašām tagad IR JAUNAS IESPĒJAS, jo arī viņas vairs NAV ierobežotas DUALITĀTES ietvaros! VIŅĀM IR TIESĪBAS JUMS PALĪDZĒT DAUDZOS JAUTĀJUMOS! VIŅAS IR GATAVAS JUMS PALĪDZĒT! Taču arī jums IR jābūt gataviem doties viņām pretī – pareizi domāt un raidīt domas ar TĪRU NODOMU palīdzību un, balstoties uz MĪLESTĪBAS ENERGIJU – atzīt savu Daudzdimensionalitāti kā GARĪGĀS JAUNRADES instrumentu!
GAISMAS DARBINIEKI! Visi cilvēki, kuri iet GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS CEĻU! Jūsu priekšā tagad IR uzdevums – izteikt NOPIETNU NODOMU – SAVĀ JAUNAJĀ GAISMAS VEIDOLĀ IZIET uz JAUNĀS RASES CILVĒKA LĪMENI!ES nerunāju par to, ka jūs rīt uzreiz pārvērtīsities pilnīgi JAUNĀ cilvēkā. KRAJONS vēlas ieraudzīt domāšanas, emocionālā līdzsvara, mijiedarbības citam ar citu JAUNU VEIDU. Tas IR svarīgi! Un, vai tad jūs nevēlaties jau tagad sākt krāt JAUNU PIEREDZI! Jums drīzumā jāsāk nopietni strādāt pie JAUNĀS PASAULES CELŠANAS 5-jā DIMENSIJĀ.ES, VARGUSS LAERTS, GAIJA, KIRAELS un citi JŪSU GARĪGIE VADĪTĀJI JAU ESAM SĀKUŠI JŪS TAM GATAVOT. Taču, kā jūs spēsit TO   īstenot, ja jūsos vēl sadzīvo kā Vecā, tā Jaunā Enerģija?! Es apgalvoju, ka uz paritātes principiem tas eksistēt nevar! Tāpēc pieņemiet LĒMUMU par TO, kādās ENERĢIJĀS jūs gribētu dzīvot tālāk! No jūsu attīstības IR atkarīgs, vai jūs TURPINĀSIT DZĪVOT uz šīs planētas, vai AIZIESIT no Viņas. Ir PASAULES, kurās norit dzīve dualitātē. Un, ja jums jūsu pieredzes ir par maz, tad Mēs varam jums dot iespēju turpināt dzīvi dualitātē un turpināt saņemt CĪNĪTĀJU, NEVIS RADĪTĀJU PIEREDZI. Bet, ja jums dualitātes pieredze ir pabeigta, tad droši speriet soli JAUNĀ virzienā, SĀCIET KĻŪT PAR DAUDZDIMENSIONĀLU RADĪTĀJU, citādi jūs paši nostādāt savu „ES”sarežģītā stāvoklī. Jums joprojām darbojas IZVĒLES brīvība , tāpēc – IZLEMIET! Nevelciet sev līdzi citus cilvēkus un planētu.
ES nevienam nedaru pāri. KRAJONS IR bezgala PATEICĪGS cilvēcei visā viņas daudzveidībā par EKSPERIMENTA ar dualitāti veikšanu. Tagad jūsu priekšā IR atvērts LIELS LOGS uz JAUNU PASAULI. Pieejiet pie šī loga! Ieelpojiet svaigo gaisu! Sadzirdiet GAIJAS AICINĀJUMU uz JAUNU KĀRTĪBU! Sajūtiet visu KOSMOSA PASAUĻU MĀTES –TĒVA visdziļāko MĪLESTĪBU! Viņi tagad IR ar ik katru no jums. Vai jūs TO vēl neesat apzinājušies? Vai tad jums nedauzās SIRDS, pamirstot no šīs MĪLESTĪBAS PLŪSMAS? Sadzirdiet savu SAKRĀLO SIRDI! Viņa lūdz BRĪVĪBU no dualitātes važām! Viņa vēlas RADĪT un NEST LAIMI jūsu PASAULĒ!
Tagad vēlreiz lūgšu pievērsties patreizējam cilvēces stāvoklim. IR jārīkojās steidzami, lai cilvēki apzinātos, kas IR noticis ar viņiem un viņu dzīvi.Jā, NAV viegli SNIEGT JAUNU INFORMĀCIJU cilvēku masām.Taču nepieciešams! ES daudz reižu esmu ieteicis GAISMAS DARBINIEKIEM rīkoties sekojoši. Ja pats GAISMAS DARBINIEKS precīzi un skaidri  „atstrādā” visu periodu no dualitātes līdz JAUNAJAM VIENOTĪBAS stāvoklim, tad viņš KĻŪST par GAISMAS BĀKU citiem cilvēkiem. Piemērs – lūk, ar ko jūs varat iekustināt cilvēku sastingušās APZIŅAS – tāpēc, kad jūsu dzīve sāk kardināli mainīties, jūs paši maināties. Un TAD jūs sākat vest cilvēkus aiz sevis.. Bez tam, GAISMA vienmēr IR stiprāka par TUMSU. JO ĪPAŠI TAGAD! Un jūs KĻŪSTAT par GAISMAS AVOTU, mainot telpu ap savu „ES”. UN TĀ IR KALPOŠANA GAISMAI! JO ĪPAŠI TAGAD!
Mani mīļie, GAIŠI ZILĀS LIESMAS planētas cilvēki! Tuvojas ne tikai PLANETĀRAS, bet gan VIS-KOSMISKAS nozīmes NOTIKUMS. Svarīgi, lai ZEMES cilvēki šim NOTIKUMAM pieietu ne tikai ar sapratni (baiļu vietā), bet līdz 2012.gada beigām atlikušajās dienās KĻŪTU par īstiem JAUNĀS REALITĀTES LĪDZRADĪTĀJIEM, slīpējot un aktivizējot savu MEISTARĪBU turpmākajos gados.
Aizvien tuvāk IR OTRĀS HARMONISKĀS KONVERĢENCES sākums. Tā sāksies šajā gadā nedaudz ātrāk par ieplānoto termiņu, un tieši – vibrācijā 12:12:12, un ilgs līdz 24.decembrim, ietverot DIŽO PĀREJU uz jūsu GALAKTIKAS „PIENA CEĻŠ” GAISMAS zonu. Kāpēc ES jūs aicinu uz īpašu JAUNRADI šajā periodā un, dabiski, arī pirms TĀ? Tas IR svarīgs periods KOPĒJĀ PLANETĀRAJĀ DZĪVĒ, un ne tikai jūsu – cilvēku. Šoreiz HARMONISKĀ KONVERĢENCE veicina jūsu planētas ZEME ( kopā ar Mēnesi) kosmisko parametru sakrišanu (savietošanos) ar GALAKTISKAJIEM parametriem. Ja 1987. gadā PIRMAJĀ HARMONISKAJĀ  KONVERĢENCĒ  tika lemts jautājums par IESPĒJU atļaut ZEMEI pabeigt EKSPERIMENTU un pēc tam virzīties uz AUGŠUPCELŠANOS, tad TAGAD tāda jautājuma NAV. Jums IR pavēstīts LĒMUMS – EKSPERIMENTS IR PABEIGTS! Mēs pastāvīgi sekojam planētas vibrācijām, un NAV nekādu šaubu par TO, ka ZEME, virzoties pa JAUNĀS REALITĀTES KORIDORU, sekmīgi IZIES GALAKTISKO IZLĪDZINĀŠANU un dosies AUGŠUPCELŠANĀS CEĻĀ. Taču tagad planētai IR cits uzdevums – uzdevums: ATBILST tiem parametriem, kuriem Viņa „pieskārsies”, ieejot GALAKTIKAS GAISMAS zonā pēc GALAKTISKĀS IZLĪDZINĀŠANĀS. Un šeit ārkārtīgi svarīgs IR  VECO un JAUNO ENERĢIJU BALANSS uz planētas. TĀPĒC līdz 21.12.12.IR STEIDZAMI JĀRĪKOJAS, LAI VEICINĀTU VECO ENERĢIJU AIZVADĪŠANU, NEITRALIZĀCIJU. Lai  realizētu šo MĒRĶI, GAISMAS DARBINIEKIEM  JĀRĪKO gan PLANETĀRA mēroga KOLEKTĪVAS AKCIJAS, gan JĀVEIC  GAISMAS DARBS –VECO ENERĢIJU AIZVADĪŠANA no sava   „ES”. Ļoti, ļoti svarīgs IR ik katra cilvēka darbs. Zinu, ka IR grūti aiziet no dualitātes. Zinu, mani mīļie! Taču TAS IR nepieciešams. Un laika „iešūpoties” jums vairs nav! Cilvēki, kuri joprojām dzīvo dualitātes Enerģijās, padziļina daudzus procesus uz planētas un padara sliktāku savu stāvokli, kurš IR ļoti nozīmīgs ne tikai viņiem, bet visai cilvēcei. TĀPĒC IR JĀMAINA VECO un JAUNO ENERĢIJU BALANSS ARĪ VISĀ CILVĒKU SABIEDRĪBĀ. Mums priekšā nav viegls darbs. TAČU TAS IR DIŽENS DARBS , TAS IR MAJESTĀTISKS PROCESS REĀLAI KUSTĪBAI NO TUMSAS UZ GAISMU.
Mani mīļie, GAIŠI ZILĀS LIESMAS PLANĒTAS CILVĒKI! Jūs taču vēlēsities, lai jūsu planēta nopelna ŠO AUGSTO nosaukumu? Tas IR atkarīgs no jums, cik drīz Viņai tiks galīgi nostiprināts šis brīnišķīgais statuss.
Tagad ES vēlos jums ar kaut ko palīdzēt (Krajona daudznozīmīgs smaids). Vai jums nešķiet, ka visu var izdarīt ļoti viegli un vienkārši? Un tāpēc jāiekļauj Veco Enerģiju Atbrīvošanas kanālā visa šīs planētas cilvēku dzimta? Jūs vēl neesat atskārtuši – uz kuru pusi velk KRAJONS? Domāju, ka daži GAISMAS DARBINIEKI jau sāk saprast. Mūsu rokās tagad IR SPĒCĪGĀKAIS  INSTRUMENTS, ar kuru  IR jāiemācās darboties!
Daudzi no jums jau IR uzbūvējuši UGUNĪGO ENERGOAPGĀDES SISTĒMU. Tāda pati sistēma  IR arī GAIJAI. Taču ZEMES UGUNĪGĀ SISTĒMA, atšķirībā no jūsējām – vēl nepilnīgajām – PIEŅEMAS SPĒKĀ ievērojami ātrāk, īpaši ar DZĪVĪBU RADOŠĀ UGUNS atnākšanu. Tad ar ko jūs varat aizvākt vecās enerģijas, dualitātes enerģijas? Tieši ar DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI. Nevajadzēs daudz laika, lai TO izpildītu pilnā mērā. PIE ŠĪ  DARBA IR JĀĶERAS PATIEŠĀM  NOPIETNI. Kā? VAR caur DAUDZSLĀŅU TORIEM savā UGUNĪGAJĀ SISTĒMĀ, ja TĀ IR DARBSPĒJĪGA pietiekamā pakāpē, bet VAR IZMANTOT arī PLANETĀRO UGUNĪGO SISTĒMU.
UGUNĪGĀ ENERGOAPGĀDES SISTĒMA VAR ĻOTI DAUDZ KO!
GAISMAS ĢIMENEI tagad IR  ļoti nopietns UZDEVUMS, saistīts ar DUĀLĀS NEGATĪVĀS VECĀS ENERĢIJAS, KURA SAKRĀJUSIES EKSPERIMENTA TŪKSTOŠGADĒS NEITRALIZĀCIJU un AIZVADĪŠANU NO PLANĒTAS  ZEME. Mēs NEVARAM TO ŅEMT LĪDZI uz VIENOTO PORTĀLU, kurš RADĪSIES  pēc  DIVPADSMITO ZVAIGŽŅU VĀRTU ATVĒRŠANAS. MĒS NEVARAM TO TĀDĀ APJOMĀ PĀRVADĪT  PA JAUNĀS REALITĀTES KORIDORU. Līdz  OTRĀS HARMONISKĀS KONVERĢENCES SĀKUMAM, līdz VĀRTU 12:12:12  ATVĒRŠANAI, GAISMAS ĢIMENE PIEDĀVĀ GAISMAS DARBINIEKIEM  SARĪKOT un VEIKT PLANETĀRĀS AKCIJAS  ar MĒRĶI —  DUALITĀTES ENERĢIJU NEITRALIZĀCIJA un TO AIZVADĪŠANA ĀRPUS PLANĒTAS ROBEŽĀM.
Pamata AKCIJU – negatīvo enerģiju AIZVADĪŠANAI no PLANĒTAS – SARĪKOSIM 2012.gada 23. un 25. novembrī.
GAISMAS DARBS, SPECIĀLA CEREMONIJA TIKS VEIKTA DIVOS ETAPOS :
1.PIRMAIS ETAPS.
Šajā ETAPĀ Mēs ARHIVĒJAM, SASPIEŽAM  dualitātes ENERĢIJU, IEVIETOJAM TO SPECIĀLĀ ENERGOPAKETĒ  un SAGATAVOJAM  TO īpašai TRANSFORMĀCIJAI (pārstrādei).
1.OTRAIS ETAPS.
Otrā ETAPA uzdevums – TRANSFORMĒT  ŠO vecās enerģijas PAKETI, kuru Mēs ieguvām pirmā etapa darba rezultātā, PĀRVEIDOT TO KVALITATĪVI CITĀ ENERĢIJAS PAKETĒ, kuru GAISMAS ĢIMENE varēs izmantot RADOŠAM JAUNCELSMES DARBAM.
PIRMO DARBA ETAPU AICINĀM VEIKT 2012.gada 23.novembrī.
OTRO DARBA ETAPU – 2012.gada 25. novembrī.
NEATLIKSIM  LIETAS, KURAS NEPIECIEŠAMS PAVEIKT PĒC IESPĒJAS ĀTRĀK!
KRAJONS GAISMAS ĢIMENES UZDEVUMĀ un VĀRDĀ, PAZIŅO PAR PLANETĀRO AKCIJU: „ ATVADAS NO DUALITĀTES VAI TIKŠANĀS UZ EKVATORA!”un nodod jums INSTRUKCIJAS GAISMAS DARBAM, kurš JĀVEIC 23. un 25. novembrī.
Un tagad KRAJONS JUMS saka: :Uz redzēšanos! TIKSIMIES uz EKVATORA!”  Tāpēc, ka Mūsu GAISMAS CEREMONIJU Mēs VEIKSIM tieši uz EKVATORA! Taču EKVATORS – NAV tikai noteikta vieta uz PLANĒTAS ZEME! TAS — VIENLAICĪGAS APVIENOŠANĀS un kādas NOZĪMĪGAS, SVARĪGAS LĪNIJAS ŠĶĒRŠOŠANAS SIMBOLS.
Tās līnijas, par kuru ES iepriekš daudzkārt jums esmu stāstījis.
UN TĀ, uz EKVATORA MĒS SARĪKOSIM SVARĪGU, NOZĪMĪGU CEREMONIJU… MĒS APVIENOSIMIES un DOSIMIES TĀLĀK…
DOSIMIES JAU PAVISAM JAUNĀ KVALITĀTĒ! (Stingrā Krajona labestīgais smaids).

„ATVADAS no DUALITĀTES vai TIKŠANĀS uz EKVATORA”
(Instrukcija PLANETĀRĀS AKCIJAS veikšanai).
INSTRUKCIJA PIRMAJAM  ETAPAM.
Pirmā etapa norises datums: 2012.gada 23.novembris. Darba sākums: plkst.20:00 pēc Latvijas vietējā, vai plkst.22:00 pēc Maskavas laika.
1.NOSKAŅOJIETIES uz BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS VIĻŅA. PIESAUCIET RADOŠAI SADARBĪBAI GAISMAS ĢIMENI, ZEMES DVĒSELI – GAIJU, PLANETĀRO GARU SANAT KUMĀRA, STARPGALAKTISKOS un GALAKTISKOS LAERTU un ARHONTU DIENESTUS, savus GARĪGOS SKOLOTĀJUS un AUDZINĀTĀJUS.
2.DOMĀS SKAIDRI NOFORMULĒJIET NODOMU, lai PIEDALĪTOS GAISMAS DARBĀ: „ ES IZSAKU TĪRU, SKAIDRU NODOMU PIEDALĪTIES DUALITĀTES ENERĢIJU AIZVADĪŠANĀ NO PLANĒTAS ZEME.”
3.Iedomājieties citus KOPDARBA dalībniekus – iemiesotos un neiemiesotos GAISMAS DARBINIEKUS – kā CILVĒKUS, kā GAISMAS BŪTNES , kuri IR SADEVUŠIES ROKĀS un APJOZUŠI ar DZĪVU ĶĒDI VISU PLANĒTAS EKVATORU. CEREMONIJAS dalībnieku sejas IR vērstas PRET ZIEMEĻPOLU.
Nosūtiet visiem GAISMAS KOPDARBA dalībniekiem savas SIRDS MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. APVIENOJIETIES  ar VISIEM VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ, izsakot NODOMU: „ ES APVIENOJOS ar VISIEM DUALITĀTES ENERĢIJU AIZVADĪŠANAS DARBA DALĪBNIEKIEM VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ.” Sajūtiet, kā jūsu SIRDS sāks VIBRĒT uz JAUNA ENERĢIJAS VIĻŅA.
Vizualizējiet, ka VISU planētas EKVATORU apjož DZĪVA ĶĒDE, kuru VEIDO DAUDZDIMENSIONĀLIE GAISMAS DARBINIEKI!
Lūdzu saprast, ka ŠĪ ĶĒDE SMALKAJĀ PLĀNĀ PATIESI IR REĀLA.
Šajā ĶĒDĒ ATRODAS JŪSU AUGSTĀKIE „ES”. AICINĀM JŪS ar VISU SAVU SIRDI SAJUST VEICAMĀ DARBA REALITĀTI un SAVU ATBILDĪBU par VECO ENERĢIJU AIZVADĪŠANU NO PLANĒTAS. SAJŪTIET TO MĒRĶI, kas (AP)VIENO VISUS , kuri PATLABAN STĀV KOPĀ ar JUMS AP ZEMES EKVATORU. IZJŪTIET PATEICĪBAS JŪTAS pret TIEM, KURI IR LĪDZĀS JUMS.
Daudzi no viņiem IR speciāli IERADUŠIES uz ZEMES no citiem GALAKTIKAS NOSTŪRIEM – lai PIEDALĪTOS  ŠAJĀ AKCIJĀ.
SAJŪTIET ŠĪ BRĪŽA SVINĪGUMU un NOZĪMĪGUMU!
4.Un tagad – SKATIETIES! SĀKAS TAS DARBS, kuru PLANĒTA GAIDĪJA TŪKSTOŠIEM GADU!
Virs ZIEMEĻPOLA parādās LIELS, ĻOTI LIELS – DIŽENS OBJEKTS. Pēc formas TAS atgādina KAUSU.
TAS – SVĒTAIS GRĀLA KAUSS ar DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI!
Izmēra ziņā KAUSU var salīdzināt ar 1/3 daļu Planētas!
TAS ir žilbinoši DZELTENI SAULAINĀ  krāsā. KAUSA kontūras apvilktas ar GAIŠI ZILU krāsu.  Skatieties – skatieties! GAISMAS DARBINIEKIEM IR noderīgi ieraudzīt ZĪMĒJUMU uz ŠĪ KAUSA! Kas tur IR attēlots?  AK! TĀ ROZE! Brīnišķīgā GAIŠI ZILĀ ROZE! GALAKTISKĀ ROZE, GAIŠI ZILĀS – DZĪVĪBU RADOŠĀS UGUNS LIESMAS SIMBOLS!
5.KAUSS ar GALAKTISKO ROZI  karājas VIRS PLANĒTAS ZIEMEĻPOLA.
ŠIS – SVINĪGS BRĪDIS! VISA GAISMAS DARBINIEKU DZĪVĀ ĶĒDE, kura APJOŽ EKVATORU, AIZTURĒJUSI ELPU… SASTINGST, LŪKOJOTIES UZ KOSMISKO OBJEKTU, kurš IERADIES NO PAŠA MŪSU GALAKTIKAS CENTRA.
JAUNAIS GRĀLA KAUSS – SĪRIUSA TRĪSVIENĪGĀS SISTĒMAS GALAKTIKAS GARĪGĀ CENTRA DIŽENA DĀVANA.
6.Visi CEREMONIJAS dalībnieki svinīgi PACEĻ rokas ar plaukstām uz augšu. NO KAUSA ar GALAKTISKO GAIŠI ZILO ROZI PLŪST  TŪKSTOŠIEM, MILJONIEM GAIŠI ZILU MIRDZOŠU STARU…
KATRS STARS SASNIEDZ VISU SVĒTĀS CEREMONIJAS DALĪBNIEKU SIRDIS.
7. Dārgie draugi, klāt IR vēl viens SVINĪGS  brīdis! NOZEMES CENTRA PARĀDĀS SEPTIŅAS DIŽENAS FIGŪRAS. VIŅAS it kā  IZAUG IZ ZEMES , aizvien kļūstot LIELĀKAS un LIELĀKAS. TIE IR SEPTIŅI SANAT KUMĀRAS – dažādi PLANETĀRĀ  SANAT KUMĀRA IZPAUSMES ASPEKTI. Viņi TUR savās rokās  lielu ugunīgi – sarkanu ŠĶIRSTU…
8.Visi CEREMONIJAS dalībnieki izsaka NODOMU PAR DUALITĀTES ENERĢIJU AIZVADĪŠANU NO PLANĒTAS ZEME, NO VISU ZEMES DZĪVĪBAS FORMU KOLEKTĪVĀS APZIŅAS – TRANSFORMĒJOT TĀS POZĪTĪVĀ ENERĢIJĀ.
Pēc kāda laika no ZEMES dzīlēm kā melni dūmu stabi un spirāles —  SĀK izdalīties negatīvā enerģija…
Visas GAISMAS BŪTNES no savu roku PLAUKSTĀM IZSTARO GAIŠI ZILO ENERĢIJU, kuru saņēma no GALAKTISKĀS GAIŠI ZILĀS ROZES, „ savērpj” un apvieno enerģētiskos „dūmus” vienotā plūsmā un novirza negatīvo enerģiju SANAT KUMĀRU ŠĶIRSTĀ.
9.Negatīvās enerģijas savākšanas darbs jūsu lineārajā laikā var aizņemt 20 – 30 minūtes.
NESTEIDZIETIES! TAS IR PLŪSTOŠS un LĒNS PROCESS…  GALVENAIS – jums JĀIEGŪST  NEVAINOJAMS  REZULTĀTS!
Darbs pabeidzams tikai TAD, kad visas negatīvās enerģijas paliekas IR savāktas  SANAT KUMĀRU ŠĶIRSTĀ.
Ar GARĪGO SKATU APSKATIET VISU PLANĒTU, ATTĪRIET VISUS TUMŠOS STŪRUS un STŪRĪŠUS ar GALAKTISKĀS GAIŠI ZILĀS ROZES UGUNI.
Pēc negatīvās enerģijas SAVĀKŠANAS  SEPTIŅI SANAT KUMĀRAS AIZVER ŠĶIRSTU un AIZZĪMOGO TO ar PLANETĀRĀ SANAT KUMĀRA ENERĢĒTISKAJIEM ZĪMOGIEM.
JŪS VISI KOPĀ IZVEIDOJĀT  ĪPAŠU — SPECIĀLU  ENERGOPAKETI,  kura TĀLĀK TIKS SAGATAVOTA TRANSFORMĀCIJAI.
10.VĀRDS SANAT KUMĀRAM.
VIŅŠ  PATEICAS visiem CEREMONIJAS dalībniekiem un DOD atļauju AIZVADĪT NEGATĪVO ENERĢIJU, kura savākta ŠĶIRSTĀ, UZ GRĀLA KAUSU ar DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI.
11.SEPTIŅI SANAT KUMĀRAS LĒNI  ATVER ŠĶIRSTU.
TUMŠĀ ENERĢIJA NEPĀRTRAUKTĀ PLŪSMĀ IEPLŪST GRĀLA KAUSĀ. ENERĢIJAS PLŪSMA LĪDZINĀS TUMŠAM LOKAM, KURAM APKĀRT GAIŠI ZILĀ KRĀSA…
TUMŠĀS ENERĢIJAS PĀRSTĀJ PLŪST… SEPTIŅI SANAT KUMĀRAS AIZVER ŠĶIRSTU. GRĀLA KAUSS SĀK MAINĪT SAVU KRĀSU, TAS KĻŪST SPILGTI- GAIŠI ZILS.
12.PLANETĀRAIS SANAT KUMĀRA PATEICAS VISIEM CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM un PAZIŅO , ka TĀS TURPINĀJUMS BŪS PĒC 33 STUNDĀM PĒC ZEMES LINEĀRĀ LAIKA.
13.Visi CEREMONIJAS dalībnieki PATEICAS VIENS OTRAM  par RADOŠO SADARBĪBU, PATEICAS  MĀTEI – ZEMEI PAR TO, ka VIŅA TIK ILGI IR GLABĀJUSI NEGATĪVO ENERĢIJU SAVĀ MĀTIŠĶAJĀ ĶERMENĪ.
Visas GAISMAS BŪTNES DODAS PROM no CEREMONIJAS vietas, nesteidzīgi, klusējot, iekšēji gatavojoties OTRĀ CEREMONIJAS ETAPA REALIZĀCIJAI..

INSTRUKCIJA OTRĀ ETAPA CEREMONIJAI DUALITĀTES ENERĢIJU
AIZVADĪŠANAI.

Otrā ETAPA  norises datums: 25.11.2012. gadā.
CEREMONIJAS sākums: plkst. 5:00 no rīta pēc Latvijas vietējā, vai  plkst. 7:00 no rīta pēc Maskavas laika.
1.Visi CEREMONIJAS dalībnieki atkal PULCĒJAS uz PLANĒTAS ZEME EKVATORA, katrs atgriežas tajā vietā, kur atradās CEREMONIJAS PIRMĀ ETAPA norises laikā.
Tikai TAGAD dalībnieku sejas IR vērstas PRET DIENVIDPOLU.
Noskaņojieties uz BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS VILNI… PIESAUCIET RADOŠAI SADARBĪBAI GAISMAS ĢIMENI, ZEMES DVĒSELI – GAIJU, PLANETĀRO GARU SANAT KUMĀRU, STARPGALAKTISKOS un GALAKTISKOS LAERTU un ARHONTU DIENESTUS , savus GARĪGOS SKOLOTĀJUS un AUDZINĀTĀJUS.
2.No savas SIRDS NOSŪTIET visiem GAISMAS DARBA  dalībniekiem MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. APVIENOJIETIES  ar VISIEM VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ, IZSAKOT NODOMU: „ES APVIENOJOS AR VISIEM DUALITĀTES ENERĢIJU AIZVADĪŠANAS DARBA DALĪBNIEKIEM NO ZEMES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ.”
Sajūtiet, kā jūsu SIRDS SĀK VIBRĒT uz JAUNA ENERĢIJAS VIĻŅA!
3.UZMANĪBU! Vērojiet, kā GRĀLA KAUSS ar GALAKTISKO GAIŠI ZILO ROZI „ izaug” no DIENVIDPOLA  puses.
33 stundu laikā Viņa, virzoties pulksteņrādītāja virzienā, IR izdarījusi savā kustībā PILNU APGRIEZIENU pa planētas elipsveida orbītu, no jauna sasniedzot ZIEMEĻPOLU, pēc tam – IZDAROT PAGRIEZIENU – ATGRIEŽAS atpakaļ, virzoties uz DIENVIDPOLU pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
GRĀLA KAUSS  IR NODEVIS ZEMEI NEPIECIEŠAMO ENERGO – INFORMATĪVO PAKETI, kura TIKA SAGATAVOTA GALAKTIKAS MAGNĒTISKAJĀ KODOLĀ… TĀ  IR GALAKTIKAS MAGNĒTISKĀ KODOLA – ARHEIRARA , kurš TAGAD IZVED PLANĒTU UZ JAUNA LĪMEŅA VISUMA MAGNĒTISMU – NENOVĒRTĒJAMA DĀVANA GAIJAI.
GRĀLA KAUSS APSTĀJAS un SASTINGST VIRS PLANĒTAS DIENVIDPOLA…
Pievērsiet uzmanību, ka GRĀLA KAUSA KONTŪRAS VAIRS NAV GAIŠI ZILAS, BET NU IR IEKRĀSOTAS ORANŽĀ KRĀSĀ. Pa ŠĪM 33 stundām VISA NEGATĪVĀ ENERĢIJA, kura TIKA SAVĀKTA KAUSĀ, IR PĀRCIETUSI KVALITATĪVU TRANSFORMĀCIJU: DZĪVĪBU RADOŠĀ UGUNS un VISUMA MAGNĒTISMA ENERĢIJA TO IR PĀRVEIDOJUŠAS  RADĪŠANAS ENERĢIJĀ.
4. Visi CEREMONIJAS dalībnieki, kuri stāv DZĪVĀ ĶĒDĒ ap ZEMES EKVATORU, PACEĻ rokas AR plaukstām uz augšu. NO GRĀLA KAUSA SAK IZPLŪST VIOLETĀ ENERĢIJA, caur katra GAISMAS DARBA dalībnieka plaukstām un rokām VIOLETĀ ENERĢIJA SASNIEDZ VIŅU SAKRĀLĀS SIRDIS.
GAISMAS DARBINIEKIEM SIRDS APVIDŪ SĀK AKTĪVI DARBOTIES VERTIKĀLAIS UGUNĪGĀS SISTĒMAS TORS. CEREMONIJAS DALĪBNIEKI PIEPILDA SAVUS VERTIKĀLOS TORUS / AR-ANAHATAS/ ar MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. PĒC TAM ŠĪ ENERĢIJA ATGRIEŽAS ROKĀS un PLAUKSTĀS, NO KURĀM TIEK STRAUJI RAIDĪTA UZ DIENVIDPOLU.
TUR VIOLETĀ ENERĢIJA  SĀKUMĀ SATINAS, SAVĒRPJAS VIENĀ PUNKTĀ, tad no ŠĪ PUNKTA VIOLETĀ ENERĢIJA spirālveidīgi SĀK ATTĪTIES un IZAUG  PLAŠUMĀ , KUPLUMĀ. CEREMONIJAS dalībnieki redz, kā no DIENVIDPOLA UZ ZIEMEĻPOLU IZAUG VIOLETĀS GAISMAS LOKS!
AK! TAS NAV VIENKĀRŠS LOKS! TĀ – PLANĒTAS UGUNĪGĀS SISTĒMAS VERTIKĀLĀ PLANETĀRĀ TORA DAĻA. VĒL TIKAI PĀRIS MIRKĻU… un GIGANTISKAIS VERTIKĀLAIS VIOLETAIS TORS APJOŽ VISU PLANĒTU!
CEREMONIJAS DALĪBNIEKI SAPROT, ka IR SĀKUŠI RADĪT JAUNU ZEMES ENERGOAPGĀDES UGUNĪGĀS SISTĒMAS PAMATU, IZMANTOJOT UZ PLANĒTU ZEME NESEN ATNĀKUŠO DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI un VISUMA JAUNO MAGNĒTISMA ENERĢIJU – GALAKTIKAS MAGNĒTISKĀ KODOLA NENOVĒRTĒJAMO DĀVANU. UNIKĀLAIS GALAKTIKAS MAGNĒTISMS IEPLŪST ZEMES UGUNĪGAJĀ SISTĒMĀ.
5.GRĀLA KAUSS BEIDZ IZSTAROT VIOLETO ENERĢIJU. TO NOMAINA SARKANĀ ENERĢIJA. TĀ – PAMATS PLANETĀRĀS UGUNĪGĀS SISTĒMAS HORIZONTĀLĀ TORA UZBŪVEI.
SARKANĀ ENERĢIJA PLŪST caur jūsu plaukstām un rokām UZ  JŪSU SIRDĪM. Tur, SAKRĀLAJĀ SIRDĪ  JŪS AKTIVĒJAT SAVU HORIZONTĀLO TORU / RA-ANAHATU/.
PIESĀTINĀT HORIZONTĀLO SARKANO TORU ar MĪLESTĪBAS ENERĢIJU un REDZAT, KĀ ŠĪ ENERĢIJA PLŪST NO KATRA CEREMONIJAS DALĪBNIEKA SIRDS… SARKANĀ  ENERĢIJA IETIN, IESKAUJ PLANĒTAS EKVATORU… un DZIMST PLANETĀRĀS UGUNĪGĀS SISTĒMAS DAUDZSLĀŅU HORIZONTĀLAIS TORS – RA-ANAHATA.


6.CEREMONIJAS dalībnieki redz, kā pa ZEMES DAUDZSLĀŅU TORIEM – VERTIKĀLO un HORIZONTĀLO – KĀ SPIRĀLE SĀK VĪTIES un PLŪST ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNE, šeit astotā – DIEVIŠĶĀ BALTĀ UGUNS KRĀSA.
VERTIKĀLAIS un HORIZONTĀLAIS TORI IR AKTIVĒTI un PIESĀTINĀTI ar DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI , kuru PIEGĀDĀJA UNIKĀLĀ ENERGOMAGNĒTISKĀ STRUKTŪRA – GALAKTIKAS „PIENA CEĻŠ” GAIŠI ZILĀ ROZE.
7.Pēc VERTIKĀLĀ un HORIZONTĀLĀ PLANETĀRO DAUDZSLĀŅU TORU AKTIVĀCIJAS, GRĀLA KAUSS sāk vijīgi, viegli plūstoši KUSTĒTIES  pretēji pulksteņrādītāja virzienam, VIRZOTIES uz ZIEMEĻPOLU. Tagad viņa kustības IR pietiekami ātras. Tam būs nepieciešamas tikai trīs minūtes. CEREMONIJAS dalībnieki šo trīs minūšu laikā ar SAVU SIRŽU ENERĢIJU PALĪDZ GRĀLA KAUSA kustībai.
8.GRĀLA KAUSS paliek nekustīgi karājamies VIRS ZIEMEĻPOLA…
CEREMONIJAS dalībnieki, PAGRIEŽAS pretēji pulksteņrādītāja virzienam, IZDAROT PAGRIEZIENU  pa 180 grādiem; pagriežas pret ZIEMEĻPOLU un ierauga SEPTIŅUS SANAT KUMĀRAS – PLANETĀRĀ SANAT KUMĀRA IZPAUSMES ASPEKTUS, kuri, kā iepriekš, savās rokās TUR ŠĶIRSTU… NO GRĀLA KAUSA SĀK PLŪST ZILĀ ENERĢIJA. TĀ IR PAMATS ZILĀ DIAGONĀLĀ TORA – VIDŽUNA IZVEIDEI. enerģija caur CEREMONIJAS dalībnieku plaukstām un rokām SASNIEDZ  viņu SIRDIS. GAISMAS DARBINIEKI savās SIRDĪS AKTIVĒ ZILO DIAGONĀLO TORU un uz MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS VIĻŅA nosūta ZILO ENERĢIJU PA KREISI 45 grādu leņķī STARP VERTIKĀLO un HORIZONTĀLO PLANETĀRAJIEM TORIEM. PLANETĀRAIS DIAGONĀLAIS DAUDZSLĀŅU TORS – VIDŽUNA DZIMST… un ieņem savu vietu PLANETĀRAJĀ UGUNĪGAJĀ SISTĒMĀ.
9.Šajā brīdī GRĀLA KAUSS sāk IZSTAROT ZAĻO GAISMU…
Viņš veido OTRU DIAGONĀLO TORU – SANANDAN.
ZAĻĀ ENERĢIJA caur CEREMONIJAS dalībnieku plaukstām un rokām SASNIEDZ viņu SIRDIS.
GAISMAS DARBINIEKI savās SIRDĪS AKTIVĒ  ZAĻO DIAGONĀLO TORU. Uz MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS VIĻŅA nosūta ZAĻO ENERĢIJU uz otru pusi no ZIEMEĻPOLA – virzienā PA LABI 45 grādu leņķī  STARP VERTIKĀLO un HORIZONTĀLO PLANETĀRAJIEM TORIEM.
PLANETĀRAIS DIAGONĀLAIS DAUDZSLĀŅU TORS – SANANDAN… DZIMST  un ieņem savu vietu PLANETĀRAJĀ UGUNĪGAJĀ SISTĒMĀ.

10.CEREMONIJAS dalībnieki redz, kā NO GRĀLA KAUSA  JAUNĀS ENERĢIJAS RADĪTAJOS DIAGONĀLAJOS DAUDZSLĀŅU TOROS kā ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNE  IEPLŪST DZĪVĪBU RADOŠĀ UGUNS!
DIAGONĀLIE PLANETĀRIE TORI IR AKTIVĒTI!
11.Pēc PLANETĀRĀ GARA SANAT KUMĀRAS PAVĒLES  SEPTIŅI SANAT KUMĀRAS, VIŅA IZPAUSMES ASPEKTI – ATVER ŠĶIRSTU . NO GRĀLA KAUSA ŠAJĀ ŠĶIRSTĀ  IEPLŪST BIJUSĪ NEGATĪVĀ, TAGAD JAU TRANSFORMĒTĀ – POZITĪVĀ ENERĢIJA!!!
Visi CEREMONIJAS dalībnieki APVIENO savas UGUNĪGĀS SISTĒMAS CENTRU — DAUDZSLĀŅU TORU CENTRU AR ZEMES UGUNĪGĀS SISTĒMAS CENTRU, kurš atrodas GAIJAS SIRDĪ. Lai TO izdarītu, viņi RADA VARAVĪKSNES TILTU, ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNI, kuras viens gals IZPLŪST no dalībnieku SIRDĪM, bet otrs  SASKARAS ar GAIJAS SAKRĀLO SIRDI, kuru varam ieraudzīt kā GAIŠI ZILO PLANETĀRO ROZI, kurai jau sāk PLAUKT un ATVĒRTIES ZIEDLAPIŅAS.
ZIEDLAPIŅU ATVĒRŠANĀS – UZZIEDĒŠANA nozīmē  GAIŠI ZILĀS PLANETĀRĀS  ROZES ZIEDU LAIKUS – UZPLAUKUMU.
GAIŠI ZILĀ PLANETĀRĀ ROZE – kā UNIKĀLA ENERGOMAGNĒTISKA struktūra – KĻŪST par PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS GALVENO DZINĒJSPĒKU.
Jūs varat ar ASTOŅKRĀSAS spirāli APVĪT ROZES KĀTU, nosūtīt viņam MĪLESTĪBAS un ATBALSTA ENERĢIJU. ŠIS KĀTS – ĪPAŠS ENERGOMAGNĒTISKAIS KANĀLS – TRĪSVIENĪGĀ SĪRIUSA dāvana.
12.CEREMONIJAS dalībnieki redz, kā ŠĶIRSTS SEPTIŅU SANAT KUMĀRU rokās TRANSFORMĒJAS, PĀRVEIDOJAS … SEPTIŅU ROŽU PUŠĶĪ.
ŠĪS ROZES IR BALTĀ, SARKANĀ, ORANŽĀ, DZELTENĀ,, ZAĻĀ, ZILĀ un VIOLETĀ krāsā.
KUMĀRAS novieto SEPTIŅAS ROZES ZEMES SAKRĀLAJĀ SIRDĪ apkārt GAIŠI ZILAJAI PLANETĀRAJAI ROZEI…
13. GAISMAS DARBINIEKI! MĒS ESAM SASNIEGUŠI  CEREMONIJAS APOGEJU!
NEGATĪVĀ DUĀLĀ  ENERĢIJA IR TRANSFORMĒTA un NOVIRZĪTA RADĪŠANAI.
TĀ TIKS IZLIETOTA , kā ENERĢIJA , kura nepieciešama  PLANĒTAS un VISU PLANĒTAS DZĪVĪBU FORMU AUGŠUPCELŠANAI.
MĪĻOTIE EŅĢEĻI! TAGAD KĻŪSTIET PAR KOSMISKAJIEM MĀKSLINIEKIEM – RADĪTĀJIEM!
ŅEMIET DAUDZDIMENSIONĀLĀS OTAS un KRĀSAS , IZKRĀSOJIET MŪSU PLANĒTU UGUNĪGI – GAIŠI ZILĀ KRĀSĀ.
ZEME KĻŪST PAR GAIŠI ZILĀS LIESMAS PLANĒTU!
VIŅAS PĀREJA PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ IR TIEŠI SAISTĪTA AR GAIŠI ZILO KRĀSU…
GAIŠI ZILĀ KRĀSA – TĀ IR PIEKTĀ KRĀSA JŪSU KRĀSU GAMMĀ.
ŠĪ IR JŪSU IEIEŠANAS KRĀSA PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ. UN LAI PRIECĪGI SVINĪGI ATSKAN JŪSU MUZIKĀLĀS OKTĀVAS PIEKTĀ NOTS. NOTS „SOL” IR TĀ NOTS, kura TAGAD APVIENO DAŽĀDU PASAUĻU PAMATUS…
14.CEREMONIJAS FINĀLĀ JŪS VARAT IERAUDZĪT GAIJAS , MĀTES – ZEMES SEJU. GAIŠI ZILĀ APMETNĪ; GALVAS ROTĀ, kuru VAINAGO ASTOŅSTARU ZVAIGZNE, GAIJA PARĀDĀS CEREMONIJAS dalībniekiem kā BRĪNIŠĶA DIEVIŠĶA BŪTNE, kuras SKATS IZSTARO pašu MAIGĀKO MĪLESTĪBU. Ar GAIŠI ZILO APMETNI MĀTE – ZEME APKLĀJ visas ASTOŅAS ROZES, kuras no ŠĪ BRĪŽA AUG VIŅAS SAKRĀLAJĀ DĀRZĀ. VIŅA smaida, saka „PALDIES”, pēc tam čukst vēl kādus vārdus… KO jums PATEIKS JŪSU MĀTE – PLANĒTA?
KLAUSIETIES…KLAUSIETIES… TIE nebūs TIKAI PATEICĪBAS VĀRDI. TIE —  ĻOTI SVARĪGI VĀRDI, kuriem LEMTS ATDZĪVOTIES JŪSU SIRDĪS.
PATEICIETIES GAISMAS ĢIMENEI, MĀTEI – ZEMEI, PLANETĀRAJAM GARAM SANAT KUMĀRAM. PASAKIET „PALDIES” VISĀM GAISMAS BŪTNĒM , KURAS PIEDALĪJĀS KOPĀ AR JUMS ŠAJĀ DIŽENAJĀ CEREMONIJĀ.  UN ZINĀT – JUMS BIJA TAS GODS ŅEMT DALĪBU DIŽENĀ PLANETĀRĀ AKTĀ…
PLANĒTAS ATVADĀS NO DUALITĀTES ENERĢIJAS.
MĒS, VISI KOPĀ – ŠEIT un TAGAD – IESVĒTĪJĀM PLANĒTU VIŅAS JAUNAJĀ  SVĒTAJĀ – GAIŠI ZILĀS PLANĒTAS STATUSĀ!
UN TAS PATIESI IR TĀ!

Jūsu KRAJONS – ar MĪLESTĪBU no RADĪTĀJA SIRDS.
05.11.12.g..
Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

Ugunīgās sistēmas shēma:

Print Friendly, PDF & Email