Магниты Духа

VĒSTĪJUMS NO ERCENĢEĻA MIHAĒLA – LM-10-2012 “VESICA PISCIS MISTĒRIJA”

Ronna Hermana (Ronna Herman), Sakrālais Pieraksts LM-10-2012

VESICA PISCIS ATTĒLS IR MŪSU VIENOTĀ DIEVA TĒVS/MĀTE SIMBOLS DIVIEM GALVENAJIEM ASPEKTIEM AUGSTĀKAJAM RADĪTĀJAM AR RADĪŠANAS KOSMISKO DZEMDI, VESICA PISCIS, CENTRĀ. VESICA PISCIS IR GAISMAS PORTĀLS. TĀ IR RADĪŠANAS DZEMDE UN VIENOTĀS APZIŅAS AVOTS. RADĪŠANA SASTĀV NO LIELIEM, SAVĀ STARPĀ SAVĪTIEM APĻIEM, KURI PASTĀVĪGI PAPLAŠINĀS, AR VESICA PISCIS PORTĀLU STARP TIEM, KAS RADA DZĪVES ZIEDA SIMBOLU. VESICA PISCIS SIMBOLS RADA CEĻU STARP GARĪGO UN MATERIĀLO PASAULI.

Universālais Dievs-Tēvs / Dievs-Māte

BALTĀ DAĻA, VESICA PISCIS, IR KOSMISKĀ DZEMDE RADĪTĀJA “SAULĒM” – LĪDZRADĪTĀJIEM DĒLIEM UN MEITĀM, ARĪ KOSMISKS KAUSS, NO KURA RADĪTĀJA GAISMAS DIMANTA DAĻIŅAS IZPLŪST ŠAJĀ VISUMĀ LIELOS KOSMISKOS STAROS.

VESICA PISCIS, TRĪSVIENĪBAS LIESMA UN SEPTĪTĀ STARA VIOLETĀ LIESMA

SEPTĪTĀ STARA UN VIOLETĀS LIESMAS BRIEDUMA PAKĀPE KALPO KĀ KONTROLES SLIEKSNIS MŪSU EVOLUCIONĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS PROCESA IEROSINĀŠANAI, KURĀ DIEVIŠĶĀS APZIŅAS TRĪSVIENĪBAS LIESMA KRASI PAĀTRINA SAVU TIEŠO IETEKMI UZ ZEMI UN CILVĒKIEM. SAMĒRĀ AR VIŅAS PAĀTRINĀJUMU, VIŅA VĒRPJAS JEB GRIEŽAS SPIRĀLVEIDĪGI AUGŠUP FREKVENCĒ, SAPLUDINA VIENĀ VESELĀ ZILO UN SĀRTO LIESMU APKĀRT CENTRĀLAJAI ZELTAINAJAI LIESMAI. ŠĪS SPIRĀLVEIDA DARBĪBAS REZULTĀTĀ SĀRTĀ UN ZILĀ LIESMA SAJAUCAS, RADOT SVĒTO VIOLETO UGUNI – DIEVIŠĶO ALĶĪMIJU, KURA VISAS NEHARMONISKĀS VAI DISHARMONISKĀ ENERĢIJAS VAR TRANSFORMĒT POZITĪVĀ DZĪVĪBAS SPĒKA SUBSTANCĒ. ŠĪ ATTĪRĪŠANA IR NEPIECIEŠAMA, LAI MĒS, SAULES DĒLI UN MEITAS JEB “GAISMAS SAULES” ATKAL VARĒTU PIEMAGNETIZĒT SEV RADĪTĀJA GAISMAS DIMANTA DAĻIŅAS CAUR MŪSU DIEVA TĒVS/MĀTE IZSTAROJUMU. DIVI ŠĶEĻOŠIES APĻI RADA MŪSU VIENOTĀ DIEVA TĒVS/MĀTE SIMBOLU KĀ DIVUS PRIMĀROS ASPEKTUS AUGSTĀKAJAM RADĪTĀJAM AR KOSMISKO RADĪŠANAS DZEMDI, VESICA PISCIS, CENTRĀ. SIMBOLS IR DZIĻI IEKODĒTS MŪSU DIEVIŠĶĀS ŠŪNAS DIMANTA KODOLĀ, UN, KAD TAS TIEK AKTIVIZĒTS AR RADĪTĀJA GAISMAS DIMANTA DAĻIŅĀM, TAS KĻŪST PAR LIESMOJOŠU TRĪSVIENĪBAS LIESMU.

Ercenģelis Mihaēls saka mums, ka Trīsvienības Liesmas senais zīmējums bija piemērots savam laikam; tomēr tas neattēlo patiesi, ko simbols īsti nozīmē, arī zīmējums nav precīzs. Cilvēce nebija gatava pilnam izskaidrojumam, tomēr tas palīdzēja tiem, kas bija uz Ceļa, lai saprastu, ka mūsu krūšu augšējā daļā ir ielikts ēterisks vairogs, kurš satur trīs Dieva Staru enerģijas.

Labās puses aplis ir zaigojoši zils (jeb spilgti zils) mūsu Dievam Tēvam; kreisās puses aplis ir zaigojoši sārts (jeb spoži sārts) mūsu Dievam Mātei; centra sekcija (kas ir Vesica Piscis simbols), kosmiskā Radīšanas dzemde, ir zeltainā krāsā.

ERCENĢELIS MIHAĒLS UN KOSMISKĀ GAISMAS PADOME

RONNA / SAKRĀLAIS PIERAKSTS

Dārgie draugi, ir interesanti, kā Ercenģelis Mihaēls aizsargāja manu apziņu no dažām citām atklāsmēm un arī no informācijas par Vesica Piscis, kamēr viņš nebija gatavs iekļaut informāciju savos vēstījumos vai attēlos par Apakš-Visumiem. Es biju dzirdējusi terminu “Vesica Piscis” gadiem ilgi, tomēr es to nesapratu un nebiju pietiekami ziņkārīga, lai iegremdētos tajā dziļāk. Man liekas ļoti interesanti, kā Mihaēls dod mums informāciju pa drusciņai un gabaliņiem tā, lai mūsu apziņa varētu to izfiltrēt un pakāpeniski izvērst. Tas bija process ar Gaismas Piramīdām, Bezgalības Dvašu, Pasaules Piramīdu, Pasaules Servera Piramīdu, Radītāja Gaismas Dimanta Daļiņām un, pavisam nesen, ar Atjaunošanās un Dziedināšanas Ametista Piramīdu. Apakš-Visumu informācija un ilustrācijas tika lejupielādētas manā prātā apmēram sešu mēnešu lakā. Pagāja diezgan ilgs laiks, lai es skaidri varētu aptvert šos jēdzienus manā prātā un precīzi uzzīmēt ilustrācijas. Tagad, šajos kritiskajos lielu pārmaiņu laikos, mīļotais Mihaēls teica man, ka ir pienācis laiks dalīties ar šo apbrīnojamo jauno informāciju ar jums visiem.

Viņš vienmēr ir ļāvis man dalīties ar jaunāko informāciju vispirms manos semināros un ar maniem audzēkņiem, lai pēc tam vēlāk mēs pasniegtu to masām. Viņš saka man, ka iemesls tam ir tāds, ka Sēklas Domas varētu glabāties Gaismas Piramīdās piektajā dimensijā, kur tām vieglāk varētu piekļūt tie, kam vibrācijas ir pietiekami augstas, lai klauvētu pie kosmiskās gudrību glabātavas. Tomēr augšupcelšanās un evolūcijas process paātrinās dramatiski, un viņš norādīja man dalīties vairāk šajā jaunajā informācijā ar jums visiem turpmākajos mēnešos.

Kad Ercenģelis Mihaēls pateica man, ka mūsu Dievs Tēvs/Māte nav divas atsevišķas Būtības, bet viena vienota BŪTĪBA ar diviem individualizētu īpašību, tikumu un aspektu komplektiem, es biju pārsteigta un sajūsmināta. Apziņas Visuma līmenī nav ne dalījuma, ne pretstatījuma.

Viņš informēja mani, ka mūsu Dievišķās Šūnas Dimanta Kodolā mums ir Kristāliskais Sēklas Atoms, kurš satur Vesica Piscis Mandalu.

Mūsu Dievs Tēvs/Māte mīt šī visuma Lielajā Centrālajā Saulē, un viņu Būtības aspekts mīt arī mūsu Sakrālās Sirds Centrā. Kā tas bieži notiek, nākamais apstiprinājums man tika dots caur YouTube video no SPIRIT SCIENCE SEPTIŅPADSMIT[1], kuru man atsūtīja Rendijs Monks (Randy Monk). Apmēram trīs minūtes šajā video tika rādīta cilvēka apaugļota olšūna (ola). Divdesmit četru stundu laikā pēc apaugļošanās ola dalās, radot Vesica Piscis simbolu. Viņa turpina dalīties, radot Dzīvības Zieda Mandalu. Uzraksts apgalvoja: “MĒS ESAM RADĪŠANAS ĢENĒZE.” Tā man bija brīnišķīga apskaidrība, un tā nesa tādu brīnumainu skaidrību un izpratni kopā ar lielu prieku un mīlestības enerģijas plūsmu no mana Sakrālās Sirds Centra. MŪSU MĪĻOTIE DIEVA VECĀKI NAV KAUT KUR “TUR”. VIŅI VIENMĒR IR AR MUMS, IEKĻAUTI MŪSU SAKRĀLĀS SIRDS IEKŠIENĒ.

DIEVA TRĪS STARI UN VIŅU DARBĪBA MŪSU APAKŠ-VISUMA PIEREDZĒ

RONNA / SAKRĀLAIS PIERAKSTS

Oriģinālajos Visuma / Apakš-Visuma attēlos, ko Ercenģelis Mihaēls man nosūtīja, viņš novietoja Paradīzes Dēlu un Meitu apli zemāk un nedaudz pārklājot Vesica Piscis attēla apakšējo daļu. Viņš man lika arī uzzīmēt viļņotu līniju caur centru – līdzīgi kā Iņ/Jaņ attēlā. Šis simbols attēlo dalījumu dualitātē – Radīšanas pozitīvo un negatīvo aspektus. Vīrišķās un sievišķās Dievišķības Dzirkstis nes Augstākā Radītāja pozitīvos un negatīvos aspektus materialitātes sfērās. Tas nozīmē, ka vīrišķā enerģija ietver pozitīvo jeb elektrisko īpašību, kamēr sievišķā iemieso magnētisko, uztverīgo jeb negatīvo īpašību. Tās abas satur īpašības/spēkus, lai varētu notikt radoša darbība. Šeit nav labā vai ļaunā ietekmes patiesā šo īpašību sapratnē. Šajā gadījumā vārds “negatīvs” tiek lietots neelektriskā nozīmē – pats par sevi negatīvais nav aktīvais spēks, tomēr tam piemīt spēks. Šis Apakš-Visums ir uzbūvēts, sapludinot vīrišķās un sievišķās enerģijas.

Mēs varam tikai vērsties pie īpašībām, tikumiem un atribūtiem, kas piemīt DIEVA TRĪS STARIEM, samērā ar to, cik tos izstaro Lielā Centrālā Saule uz mūsu Apakš-Visumu. Šajā gadījumā mums ir maz zināšanu par Dieva Plāniem / Projektiem / Shēmām daudzos citos Apakš-Visumos šajā Visumā. Viss, kas man tika pateikts, ir, ka viņi ir dažādā platumā (kā pīrāga šķēles), ar Radīšanu daudz-frekvenču līmeņos, sastāvošu no plašas un sarežģītas daudzveidības. Mūsu Apakš-Visums ir jauns attiecībā pret vairumu citu Apakš-Visumu mūsu Visuma iekšienē.

Tomēr, pateicoties mūsu unikālajam Projektam / misijai, mēs atrodamies sagatavošanās etapā, lai saplūstu ar mazāku Apakš-Visumu blakus mums. Samērā ar šo saplūšanu jauna Zelta Galaktika, par kuru Ercenģelis Mihaēls runāja pirms daudziem gadiem, ieņems savu vietu kā Apgaismojoša Lielā Centrālā Saule mūsu jaunajā paplašinātajā Apakš-Visumā.

DIEVIŠĶĀS GRIBAS UN SPĒKA PIRMAIS STARS pirmkārt ir MENTĀLAIS STARS, kurš ir iemiesots DIEVĀ TĒVĀ Visuma līmenī. Šis Stars nes arī patiesības, drosmes, dinamiska spēka, tiekšanās uz mērķi un skaidra redzējuma enerģijas / atribūtus. Tas ir uz ārieni fokusēts Stars un pats spēcīgākais no trim Dieva Stariem mūsu Visumā, samērā ar to, kā tie izstaroti mūsu Apakš-Visumā.

DIEVIŠĶAIS DIEVS MĀTE Visuma līmenī nes Otro Mīlestības / Vieduma Staru. Tas pirmkārt ir EMOCIONĀLAIS STARS, kurš nes tālāk mīlestība enerģiju, lai iedegtu Sēklas Domas no Dievišķā Tēva Saprāta, lai Dievišķais Projekts izpaustos Radīšanas materiālajos plānos. Šī Stara galvenais uzdevums, kā tas ir projektēts mūsu Apakš-Visuma Lielajā Centrālajā Saulē, ir pārvērst zināšanas viedumā un mīkstināt šo viedumu ar mīlestību un līdzcietību.

TREŠAIS STARS – DĒLA / MEITAS STARS vienādās proporcijās satur Mentālos un Emocionālos atribūtus. Tas ir aktīvā intelekta Stars, kurš starp citiem atribūtiem ietver vēlēšanos izmantot mūsu Dieva Tēva Gribu un mūsu Dieva Mātes Mīlestību/Viedumu, lai kļūtu par prasmīgiem līdzradītājiem eksistences materiālajos plānos. Eksistē arī Atmiņas Koda Šūnas Trešā Stara Dvēseļu gaismas kopijas iekšienē, kuras iedveš dziļu, iekšēju vēlēšanos kļūt par miera nesējiem un tiekties pēc līdzsvara un harmonijas zemāku dimensiju pieredzēs.

TREŠAIS STARS IZSTARO SPĒKU, KURŠ PALĪDZ CILVĒCES PĀRSTĀVJIEM PILNVEIDOT UN UZLABOT VIŅU MENTĀLOS UN EMOCIONĀLOS ĶERMEŅUS, KĀ ARĪ PILNVEIDOT VIŅU LĪDZRADĪTĀJU PRASMES. Šis Stars nes arī iecietības, pacietības un inteliģences īpašības. Tas ir SAUĻU (Dieva Tēvs/Māte dēlu un meitu) Stars, ar kuru mūsu Dieva Tēva dinamiskās mentālās enerģijas sūta tālāk jaunās Radīšanas Sēklas Domas. Šī dinamiskā, uz priekšu virzītā enerģija saplūst ar mūsu Dievišķās Mātes Otrā Stara vibrācijām. Dieviete, kura iemieso KOSMISKO RADĪŠANAS DZEMDI, saņem šīs brīnumainās Sēklas Domas, caur kurām tās savienojas Dēlu un Meitu Zvaigžņu Sēklās, pārklājoties ar viņas Mīlestības / Vieduma atribūtiem.

ERCENĢELIS MIHAĒLS: Mīļotie meistari, arvien lielāka un liekāka Radītāja Gaismas integrēšana ir brīnumaina dāvana, bet tas ir arī liels izaicinājums. Pretendentam uz paātrinātu ceļu uz Augšupcelšanos, kas tagad rodas iekšienē, ir seni vibrāciju šabloni no astrālā ķermeņa un čakru sistēmas. Šīm pārpalikušajām, blīvajām vibrācijām nav faktiska pamata, tās ir izkropļotas koncepcijas jūsu dzīvnieka/cilvēka apziņā, kura bieži ir kaujaslauks varas dēļ starp jūsu zemākajām un augstākajām mentālajām un emocionālajām spējām. Jums ir jāmācās skatīties pāri tām personībām un ego, ar ko jūs mijiedarbojaties, un jācenšas sajust viņu Dvēseles Mīlestība Būtību. Paš-apzināšanai ir jāpārbīdās no personīgās apziņas uz Dvēseles apziņu. Jums ir JĀATTĪSTA DIEVIŠĶĀ NEJŪTĪBA PRET NEGATĪVO, lai jūs varētu palikt centrēti savas Sakrālās Sirds iekšienē, kura ļauj jums piekļūt DIEVA SPĒKA KRĀTUVEI.

Pati drošākā norāde, ka jūs esat ieguvuši piekļuvi jūsu Sakrālajai Sirdij un Dieva Apziņas Sēklas Atomam iekšienē, ir nemainīgs PRIEKA un bezgalīgas MĪLESTĪBAS sajūtas stāvoklis. Šis augstfrekvences starojums no jūsu Sakrālās Sirds Centra caur jūsu Saules Spēka Centru ietekmēs ikvienu un visu ap jums. Tāpat kā svētītā Mīlestības/Gaismas/Dzīvības Būtība tiek izstarota uz jums no augstākajām Gaismas dimensijām, jums ir jāizstaro Dzīvās Gaismas daļas uz āru cilvēcei un pasaulei kopumā.

Gaismas ceļš, kuru jūs radāt, mīļotie, vedīs jūs atpakaļ uz Gaismas sfērām, kur dominē Sakrālā Mīlestība, prieks, miers un harmonija. Ziniet, ka mēs vienmēr esam tuvumā, lai vadītu, virzītu, iedvesmotu un aizsargātu jūs. Es vienmēr esmu jūsu uzticams biedrs.

Es ESMU Ercenģelis Mihaēls.

ŠIS RAKSTS TIKA LEJUPIELĀDĒTS NO VIKIPĒDIJAS VĀRDNĪCAS:

Vesica Piscis vienkārši ir viens no fundamentālākajiem ģeometriskajiem attēliem senatnē un mūsdienās. Būtībā, būdama divu pārklājušos sfēru šķēlums, Vesica Piscis (ieskaitot tās iekšējo daļu un/vai visparastāko divu dimensiju versijas) cita starpā pārstāv:

1) Dieva un Dievietes savienošanos, lai radītu pēcnācējus,

2) Jēzus Kristus simbolu, Zivi,

3) Mākslā smailo ovālu lieto kā oreolu viduslaiku tēlniecībā un glezniecībā,

4) sievišķās dievietes vagīnu,

5) Dzīvības Zieda pamata motīvu,

6) Dzīvības Koka pārklājumu,

7) Daudzstūru formējošo spēku,

8) Kvadrātsakņu un harmonisku proporciju ģeometrisku aprakstu,

9) Milzīga spēka un enerģijas avotu.

1) Senākajās tradīcijās Augstākā Būtne tika attēlota ar sfēru, BŪTNES simbolu bez sākuma un beigām, eksistējošu nepārtraukti, absolūti organizētu un pilnīgi simetrisku. Papildinājums ar otru sfēru attēloja vienotības paplašinājumu vīrišķā un sievišķā, Dieva un Dievietes, dualitātē. Pārklājoties, divas sfēras, Dievs un Dieviete, rada Dievišķos pēcnācējus. Vesica Piscis simbolam (un tā atvasinājumiem, Dzīvības Ziedam, Dzīvības Kokam un ģeometrijas pamatiem) ir tūkstošgadīga vēsture, un īstenībā tas vienkārši virtuāli iezīmē sākumu visām galvenajām reliģijām šajā laikmetā.

2) Dieva un Dievietes dēls un meita ir saistīti ar sfēru pārklājumu – rezultātā iegūstam trīs dimensiju figūru, nedaudz līdzīgu Amerikāņu futbolbumbai. Jēzus Kristus gadījumā divu dimensiju figūra kalpoja arī kā simbols zivju brīnumam. (“Aste” kalpoja arī, lai vieglāk identificētu plaknes figūras avotu.) No šī simbola iekšienes tiek nodota arī tajā radusies garīgā enerģija.

3) VESICA PISCIS ir figūra, ko veido divu apļu ar vienādiem rādiusiem krustošanās, kas notiek tādā veidā, ka abiem apļiem centrs atrodas uz otra apļa aploces. Vārds burtiski nozīmē “zivs pūslis”.

4) Iņ/Jaņ nav pretēji spēki (pretstati), bet papildinoši pretmeti, neredzamais (apslēptais, sievišķais) un redzamais (izpaustais, vīrišķais), kas mijiedarbojas lielākā veselumā kā dinamiskas sistēmas daļa. Visam piemīt gan Iņ, gan Jaņ aspekti, jo Gaisma nevar eksistēt bez tumsas un otrādi, bet katrs no šie aspektiem var izpausties spēcīgāk konkrētos objektos un var piedzīvot gan bēgumus, gan paisumus laika gaitā.

Nosūtīts caur Ronnu Hermanu (Ronna Herman) http://www.ronnastar.com/ * Brīvi kopējams un izplatāms. Tomēr es pieprasu universālās autortiesības šim rakstam Ercenģeļa Mihaēla vārdā. MĒS PIEDĀVĀJAM ERCENĢEĻA MIHAĒLA VĒSTĪJUMUS MŪSU INTERNETA VIETNĒ KĀ VELTI, TOMĒR MĒS NOVĒRTĒJAM JŪSU ZIEDOJUMUS, LAI PALĪDZĒTU SEGT EKSPLUATĀCIJAS UN PASTA IZDEVUMUS PAR BRĪVAJIEM MĪLESTĪBAS SŪTĪJUMIEM, KO MĒS SŪTĀM VISAI PASAULEI.

http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/607-aam-10-2012.html

VESICA PISCIS UZKLĀTA UZ TRĪSVIENĪBAS LIESMAS

Mums ir kristālisks sēklas atoms mūsu Dimanta Kodola Dieva Šūnā, kas satur šo attēlu – tas ir aspekts no mūsu Tēva/Mātes būtības. Šis brīnišķīgais dārgums ir gaidījis mūs daudzus laikmetus, lai to atrastu un zinātu, ka mēs nekad neesam bijuši atsevišķi no mūsu Dieva Vecākiem. Kāda brīnišķīga velte! Mūžīga Mīlestība un Eņģeļu Svētības, Ronna.

http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/619-vesca-piscis-threefold-flame.html

Tulkoja Jānis Oppe[1] GARA ZINĀTNE (angļu). Skat. “Spirit Science 17 ~ Universal Geometry” (http://www.youtube.com/watch?v=KStDRQcV-Nc&feature=share&list=UUEcMWs6GudljuLw0-Umf97A) (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email