Магниты Духа

SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults. Violetā Uguns steidzas palīgā planētai

Prieku nesu jums, Zemes cilvēki! Prieks nāk no tālienes un piepildīs visu jūsu dzīves telpu. Prieks jums tagad nepieciešams visās jūsu darbībās un jūsu domāšanas procesā. Un kā gan citādi sākt jaunās dzīves būvniecību? Tikai priekā, Mani mīļotie cilvēki. Un sākšu Es ar to brīdi, par kuru pastāstīju jums pirms pusgada. Un teikts bija par to, ka Violetā Liesma pastiprina savu klātbūtni uz planētas Zeme. Un jūs varat brīnīties par to, ka Es pastāvīgi runāju daudzu gadsimtu garumā par Violeto Liesmu, bet tagad gribu jums teikt priecīgu vēsti par to, ka Violetā Uguns steidzas uz jūsu planētu. Lūk, par šo atšķiršanu tad arī noritēs mūsu saruna.

Tagad Es gribu ieviest skaidrību pašā terminoloģijā. Mēs vienmēr esam runājuši par Violeto LIESMU, kuru jūs esat saistījuši ar manu vārdu. Man tas ir ļoti patīkami. Bet tagad – lūdzu uzmanību! Es runāju par Violetās UGUNS tuvošanos planētai. Starpība ir ne vienkārši vārdos, nosaukumā. Starpība ir dziļā būtībā.

Tagad tiksim skaidrībā, kas tad ir Violetā Uguns un kā viņa ir saistīta ar Violeto Liesmu. Violetā Uguns ir viens no svarīgākajiem Uguns Dzīvinošās aspektiem, kurai jūs jau esat atvēruši ceļu ne tikai uz Zemi, bet arī uz savām gaismas struktūrām. Un tas ir brīnišķīgi! Jautāsiet – vai vērts runāt par Uguns Dzīvinošās komponentēm, ja viņa jau nāk uz Zemi un mūsu ķermeņiem? Jā, ir vērts. Ir daudz īpatnību šai Dievišķajai Ugunij. Un jūs izzināsiet tās samērā ar tuvošanos Uguns Dzīvinošās stāvokļa pilnībai. Un tagad es gribu jums pastāstīt par vienu no svarīgākajiem Uguns Dzīvinošās aspektiem jūsu un planetārajai Augšupcelšanai. Mēs Kosmosā viņu saucam par Violeto Uguni. Jums var likties, ka viņa ir Violetās Liesmas analogs. Taču Es neieteiktu jums steigties ar tamlīdzīgiem secinājumiem. Un vārdi tomēr šajos terminos ir dažādi – Uguns un Liesma. Sākumā izstāstīšu pilnībā par Violeto Uguni. Un tā, tas ir svarīgs Uguns Dzīvinošās aspekts. Kāpēc runājam par viņu atsevišķi? Un kāpēc ar nelielu kavēšanos attiecībā pret Uguns Dzīvinošās atnākšanas uz Zemi brīdi?

Violetā Uguns ir dažādu stāvokļu vai notikumu laika skaitīšanas hronometrs to kosmiskajā attīstībā. Jā, iedomājieties, ka tas ir tā. Violetā uguns tagad jau ir nepieciešama planētai un katram no jums tāpēc, ka jūs pārkārtojaties milzīgā ātrumā un pārkārtojat visu planetāro dzīvi. Lai piedod Man tie, kas šo ātrumu nepamana. Daudz vēl ir “guļošo”, bet arī daudzi garīgi apgaismoti cilvēki turas pie lineāriem, dualitātes noteiktiem notikumiem. Bet jums vajag iziet uz augstākiem jūsu planētas laika izmaiņu uztveres līmeņiem. Tādejādi Violetā Uguns tagad īpaši būs Gaijas, bet pēc tam arī visu dzīvības formu pieprasīta. Violetā Uguns sāks viņu transmutāciju šūnu līmenī. Nebīstieties no šī vēstījuma. Vienkārši sākumā Uguns sāks darboties analoģiski Violetajai Liesmai. Violetā Uguns, atnākot uz Zemes telpas-laika kontinuumiem, transmutēs visas dzīvības formas. Tas ir pilnīgi nepieciešams Augšupcelšanās sagatavošanai. Kā redzat, daudz vēl mozaīkas elementu vajag salikt, lai iegūtu galīgo neparasta skaistuma attēlu.

Un tā, Zemei tuvojas kopīgi ar Uguni Dzīvinošo pa manis norādītajiem kanāliem Violetā Uguns. Kā var attiecināt šo parādīšanos jūsu dzīvē uz to pieredzi, kura jums ir Violetās Liesmas izmantošanā? Var piesaukt vienlaicīgi gan Violeto Liesmu, gan Violeto Uguni. Viņa lieliski pārvadās caur tām struktūrām, par kurām jūs jau esat informēti: Grāla Kauss, Derības Šķirsts un Ehnatona Kristāls. Violetās Uguns atvešanai savā dzīvē un turpmākai aktivizācijai nekādas citas struktūras un metodikas nav nepieciešamas.

Mani dārgie! Tagad Es sākšu skaidrot arī galveno Violetās Uguns īpatnību. Es taču teicu, ka viņa ir notikumu hronometrs. Bet pagaidām runāju vienīgi par viņas transmutējošo darbību. Taču jums vajag saprast – par kādu transmutāciju ir runa, un pēc tam virzīsimies tālāk. Violetā Uguns ir ļoti stiprs jūsu DNS (pagaidām runāsim tikai par cilvēci, kaut arī teiktais attiecas uz visām dzīvības formām un civilizācijām, kuras attīstās uz planētas) pārkārtošanās faktors tajā nozīmē, ka aktivizējas daži vēl jums nezināmi DNS “slāņi”. Jūs jau zināt no Krajona par 12 un 13 DNS “slāņiem”. Taču tagad, kad Gaijai tiek atgriezta visa gēnu informācija, sakrāta viņas eksistēšanas un dažādu dzīvības formu audzēšanas eonu laikā, sāk vai nu aktivizēties (tādi ir cilvēki), vai arī no jauna būvēties papildus DNS “slāņi”, kuri tad arī ļaus gala rezultātā pārvest visu gēnu aparātu uz jaunām funkcionālām mijiedarbības ar Kosmosu īpatnībām. Jā, tieši jaunai mijiedarbībai ar visu Kosmosu. Un Violetā Uguns, būdama Uguns Dzīvinošās aspekts, sāks to izpildīt visās dzīvības formās. Un, protams, pašā Zemē. Es gribētu atspoguļot arī viņas galveno uzdevumu. Bet kāda tad ir hronometrāžas būtība? Šeit tad arī ir ietverta pati intriģējošākā informācija. Violetā uguns nevis vienkārši būvē, pārtaisa, pārnes, maina informāciju. Viņa uzskaita to pašu hronometrāžu cilvēka (vai citas dzīvības formas) gēnu pārveidošanai, kura noteiks viņa gatavību Augšupcelšanai. Nebīstieties! Nedomājiet, ka tam būs nepieciešams ļoti daudz laika. Ar jūsu patiesu vēlēšanos un neatlaidīgu Violetās Uguns spēka apgūšanu var visu izdarīt ļoti ātri. Un būt gataviem Augšupcelšanai tajos termiņos, kurus jūs paši ieplānojāt savam “Es”. Taču par Augšupcelšanās procesu Mēs runājam pietiekami sen. Un kā tad salīdzināt visu, kas bija teikts agrāk, ar to papildus informāciju, kuru Es tagad dodu? Viss ir ļoti vienkārši. Mēs taču ne vienmēr atklājam jums dažas notiekošo procesu īpatnības. Daudzi notiek arī bez pašu cilvēku aktīvas dalības. Un tajā ir ietverta noteikta jēga. Ja Visums var kaut ko izdarīt priekš cilvēkiem un planētas bez viņu dalības, tad tas neapšaubāmi tiek darīts. Taču tajos gadījumos, kad nepieciešams atbalsts, Mēs dodam jums izvērstu informāciju noteiktā jautājumā. Tā ir arī šajā gadījumā. Jums pienākas zināt par Violeto Uguni, un kādēļ viņa ir atnākusi uz Zemi.

Violetā Uguns sāk hronometrāžu jūsu ķermeņos notiekošajām izmaiņām, salīdzinot tās ar būtiskām izmaiņām visā planetārajā dzīvībā. Taču – un tas ir pats galvenais – viņa hronometrē jūsu apziņas stāvokli. Un, jo ātrāk notiek jūsu apziņas paplašināšanās ar tiekšanos uz Vienotības apziņu un iziešanu uz sasaistes ar Kosmosu līmeni, jo ātrāk norit izmaiņas arī jūsu gēnu komplektā. Un tieši Violetā uguns reiz noteiks jūsu gatavību Augšupcelšanai. Es jau dzirdu daudzus jautājumus – par kādu Augšupcelšanos runā Sen-Žermens? Jūs taču daudzi gatavojaties Augšupcelšanai ar fiziskajiem ķermeņiem. Un tā ir pareiza tiekšanās. Taču priekš Violetās Uguns tam nav nozīmes. Viņa strādā gan tajā, gan otrā gadījumā. Vienkārši viņas darba orientāciju nosaka vienīgi jūsu Nodoms – uz kādu Augšupcelšanos jūs mērķējat. Un tāpēc Es piedāvāju sakoncentrēt savu uzmanību uz Violetās Uguns kopīgi ar Uguni Dzīvinošo uzņemšanu visās savās struktūrās. Jums viegli to būs izdarīt pēc to svēto konstrukciju uzbūvēšanas, par kurām Es teicu augstāk. Bez tam, Es jau teicu, ka Violetās Liesmas Piesaukšanās var pievienot arī Violetās Uguns piesaukšanu. Tas arī būs piemēroti.

Bet tagad Es gribu izskaidrot atšķirību starp Violeto Liesmu un Violeto Uguni mūsdienu izpratnē. Es akcentēju vārdus “mūsdienu izpratnē”. Tas ir svarīgi. Daudzi agrāk pazīstami un pierasti kļuvuši jēdzieni pēkšņi kļūst it kā no jauna piedzimuši. Violeto Uguni es jau raksturoju. Un Es precizēju vēlreiz – tas ir Uguns Dzīvinošās aspekts. Kāpēc tieši Violetā? Nu tāpēc, ka nes atbilstošu frekvences un laika raksturojumu spektru, un šis frekvenču diapazons nosaka arī viņas funkcionālo uzdevumu. Tā ir kosmiskā Uguns. Tā ir jūsu augsto dimensiju Uguns pierašanas pie jauna telpas-laika kontinuuma grūtību pārvarēšanas nozīmē. Viņa reāli jūs pieskaņos jaunajā dzīvošanas telpā.

Sen-Žermena Violetā Liesma ir Dievišķā Klātbūtne jūsos. Tā ir sākotnējās Monādes Liesma, kura sasaista jūs vai citu dzīvības formu Vienotībā un kurai ir jāsaglabājas neaizskaramībā jūsu kosmisko ceļojumu laikā. Kāpēc es teicu, ka sākotnēji Violetā Uguns strādās kā Violetā Liesma? Jā, tas tā ir. Sakumā viņa saskaņojas ar jūsu Dievišķo Būtību. Un šī saskaņošanās notiek caur saplūšanu ar Violeto Liesmu. Un kā savādāk viņa ieietu iekš jūsu DNS un veiktu savu uzdevumu? Lūk, viņa tad arī sāk iepriekšēju darbu ar Violeto Liesmu. Pie tam jums ir zināms, ka DNS Devītā Slāņa simbols ir Violetā Liesma. Un tieši caur DNS 9-to “slāni” tad arī sāk savu darbu Violetā Uguns. Ievērojiet, ka šo “slāni” Krajons ir nosaucis  par “dziedniecības slāni” un “DNS daudzdimensionālo antenu”. Salīdziniet to ar to, ko Es teicu augstāk, un jūs sapratīsiet Violetās Uguns savas misijas veikšanas jūsu ķermeņos secību. Visu “slāņu” izdziedināšana un saikne, kā arī saikne ar Kosmosu. Cilvēce tiek vesta uz vispār-kosmiskas mijiedarbības līmeni.

Mani dārgie Zemes cilvēki! Es sāku jums teikt par Violetās Uguns atnākšanu ne nejauši. Jums pienākas zināt, ka šī iespēja arvien vairāk pavērsies samērā ar jūsu izeju no Lielā Eksperimenta sekām. Un tāpēc jebkuras darbības, kas attīra jūs un visu planetāro dzīvību no pagātnes nastas, pilnīgi tiek visas Gaismas Ģimenes apsveiktas. Strādājiet savā pārveidošanā un nesiet Pasaulē Prieku un bezgalīgu Mīlestību! Un jūs sagatavosiet visas planetārās dzīvības Augšupcelšanos.

Un palīdzībai Jums, mani dārgie planētas Zeme cilvēki, es piedāvāju Jums veikt nelielu Meditāciju Violetās Uguns iesaukšanai Jūsu dzīvē.

 

SEN-ŽERMENS

caur Svetlanu Dračovu

MEDITĀCIJA – VIOLETĀS UGUNS PIESAUKŠANA

1. daļa. Noskaņojieties meditatīvi. Piesauciet savus Skolotājus un Audzinātājus, piesauciet Sen-Žermenu. Atveriet savas sirdis pretim jaunajam un neizpētītajam. Piepildiet savus ķermeņus ar dziedinošo Violeto Liesmu (jā, jā, Violeto Liesmu). Un sāciet novērot viņas Ceļojumu pa jūsu ķermeni. Sajūtiet, kā Jūsu ķermeņi pakāpeniski piesūcinās ar dzīvinošo un dziedinošo Violeto Liesmu. Sakoncentrējiet savu uzmanību uz viņas kustību pa Jūsu ķermeni. Dodiet savam ķermenim atļauju izjust prieku un labpatiku no tikšanās ar Violetajām enerģijām, ļaujiet viņam kustēties un pārvietoties tieši tā, kā viņš vēlēsies, kā viņam būs ērti un komfortabli.

Atļaujiet Violetajai Liesmai maigi, bet tai pat laikā ļoti skrupulozi un precīzi, pastrādāt ar jūsu šūnām, atbrīvot viņas no nevajadzīgiem uzslāņojumiem. Jūsu mērķis ir sagatavot savas šūnas Violetās Uguns uzņemšanai. Jums nevajag patstāvīgi pētīt savas šūnas un viņu gatavību jaunu dzīvinošu enerģiju uzņemšanai. Jums vajag vienīgi ATĻAUT Violetajai Liesmai izdarīt visu darbu jūsu vietā. Un tad jūs, atrodoties attīrošo procesu stāvoklī, varēsiet vērot un sekot radītajam Jūsos. Tas būs apbrīnojams un brīnišķīgs atbrīvošanās process tīrās, maigās un apbrīnojami spēcīgās Violetās Liesmas enerģijās.

Es rekomendēju Jums veikt attīrošo meditāciju vairākas reizes, lai jūs būtu vislabākajā veidā saskaņoti ar manām violetajām liesmainajām enerģijām un spētu visai viegli un komfortablā veidā pāriet pie Meditācijas otrā etapa, kura būtība ir Violetās Uguns enerģiju Pieņemšana.

2. daļa. Piesaukuši Skolotājus un Audzinātājus, piesaukuši Sen-Žermenu, jūs piesaucat VIOLETO UGUNI. Piesaukuši Violeto Uguni, jūs lūdzat viņu pašā maigākajā, pašā saudzīgākajā veidā ieiet jūsu šūnās un piesūcināt viņas ar to enerģiju spektru, kuras jums nepieciešamas.

Mēs ar jums sākam pa etapiem un ļoti saudzīgu jūsu, jūsu ķermeņu un Violetās Uguns iepazīšanos. Ticiet, Violetā Uguns nes savā pamatā daudz svarīgas informācijas priekš jūsu DNS, taču viņa ļoti pakāpeniski atklās savas iespējas, tikai samērā ar jūsu gatavību, jūsu DNS gatavību to pieņemšanai. Iepazīšanās ar viņu sākotnējos etapos jums ir ieteicams piesaukt viņu un piesātināt jūsu šūnas, lai šūnu apziņa, šūnu atmiņa pārietu uz gaismas-viļņu sazināšanos ar Violeto Uguni. Tas ir svarīgs gaismas-viļņu sazināšanās instruments. Gaismai, Ugunij un Liesmai ir kopējs nesēja pamats, un tāpēc savstarpējo attiecību ar Violeto Uguni būvēšana norit, izmantojot jūsu šūnu iespējas uztvert gaismas viļņus, gaismas impulsus. Jums nav nepieciešams pārkārtot savas šūnas jaunu viļņu uztveršanai, viņas pašas jau pašā lieliskākajā veidā ir sagatavotas uzņemt visas Liesmas, Ugunis, Enerģijas, kuras stādā uz gaismas impulsiem.

Samērā ar jūsu daudzdimensionālo gaismas izaugsmi es labprāt došu jums turpinājumu meditatīvam darbam ar Violeto Uguni.

Violetā Uguns klauvē pie jūsu sirdīm, Mani dārgie darbinieki Augšupcelšanās kosmiskajā programmā!

MĪLESTĪBĀ PRET JUMS  SEN-ŽERMENS

29.11.12.

http://www.magnitiduha.info/archives/4700

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email