Магниты Духа

Vladimirs Kuklins, Krievija KONTAKTI AR ĀRPUSZEMES CIVILIZĀCIJĀM

 

ČENELINGU INFORMĀCIJAS APSKATS

1. daļa

Sveicināti, dārgie Gaismas Darbinieki un visi, kas atrodas garīgos meklējumos!

Šīsdienas apskata tēma nepazūd no zinātniski-fantastiskās literatūras lappusēm kopš brīža, kad zinātkārajos fantastu prātos radās doma par starpplanētu un starpzvaigžņu ceļojumiem. Taču, ja vairumam cilvēku šī tēma joprojām atrodas fantastikas sfērā, tad mums, Gaismas Darbiniekiem, tā jau sen ir pārgājusi uz realitātes sfēru. Taču tomēr tās praktiska apspriešana satrauc emocijas un rada jautājumu masu. Kad notiks satikšanās ar ārpuszemes civilizāciju (ĀC) pārstāvjiem? Kā izskatīsies citplanētieši? Vai šī tikšanās būs miermīlīga? Vai mēs spēsim viens otru saprast? Un daudz, daudz citu jautājumu…

Mēs zinām, ka visas Eksperimenta uz planētas Zeme noslēdzošā etapa vēstures laikā (pēdējie 100 tūkst. gadi) cilvēce vairākkārt ir kontaktējusies ar ĀC. “Nav noslēpums, mani dārgie: agrāk uz Zemes, uz jūsu pasauli, bija diezgan plaši atvērtas durvis citplanētu civilizāciju pārstāvjiem, kuri lielākā vai mazākā mērā bija Eksperimenta dalībnieki un kuriem bija karmiski sakari ar planētu un cilvēci.” [30]. Šie kontakti bija ļoti daudzveidīgi, un praktiski visi viņi atstāja kaut kādas pēdas jūsu realitātē. Kontakti nebija nejauši, katrs no tiem bija vietā, Eksperimenta Vadītāju “pieļauts” un cieši saistīts ar Eksperimenta mērķiem.

Tāpēc sākumā izskatīsim Eksperimenta mērķus. Galvenais mērķis, kā mēs zinām, ir Radītāja attīstība caur katra no mums attīstību. Dažreiz uzskata, ka mūsu individuālais mērķis ir nonākt pie Dieva, un tādēļ mums vajag iziet caur noteiktām mācībām un pārbaudījumiem. Kaut kādā nozīmē tas tā ir. Taču, ja skatās dziļāk, tad rodas jautājums – ja mēs esam bijuši Viņā sākotnēji (bet mēs esam Dieva Ģimene, un tās ir mūsu neatņemamas tiesības), tad priekš kam vajadzīgas visas šīs mācības un pārbaudījumi?

Visa lieta ir tajā, ka tie ir ne mūsu pārbaudījumi, tie ir pārbaudījumi enerģijām – tām jaunajām enerģijām, kuras mēs ģenerējam Eksperimenta procesā. Jūs zināt, ka absolūti viss – tā ir enerģija. Materiālajā pasaulē lielāko daļu enerģiju mēs uztveram kā emocijas. Dzīvojot materiālo resursu nepietiekamības ilūzijas, atdalījuma no Dieva ilūzijas, laika un telpas galīguma ilūzijas apstākļos, iesaistoties konfliktos citam ar citu par tiesībām saņemt vairāk tos resursus, kurus saistām ar “laimes” jēdzienu, mēs izstrādājam emociju-enerģiju masu, kā ar zemām, tā arī ar augstām vibrācijām. Un mūsu uzdevums, ja paskatās uz to no Augstākā “Es” redzes viedokļa, ir harmonizēt, sabalansēt šīs enerģijas. Harmonizācija notiek Kosmisko Likumu – Atspoguļojuma Likuma, Pievilkšanas Likuma, Apzinātas Radīšanas Likuma un Atļaušanas Mākslas darbības apstākļos [34]. Bet ja noformulē šo uzdevumu no cilvēciskajām pozīcijām, tad tas skan vienkārši –

IEMĀCĪTIES BŪT LAIMĪGAM, NESKATOTIES NE UZ KO!

Vai šis uzdevums (Radītāja attīstība) var tikt izpildīts atrašanās Vienotajā apstākļos? Nē, tāpēc ka tur nekā netrūkst, nav “atdalītības” ilūzijas, nav tiekšanās pēc laimes un tā apzināšanās, ka mūsu laime ir atkarīga tikai no mums pašiem. “…kad mēs atnākam “augšup”, tur ir tikai svētlaime, radošuma neesamība, kūrorts, atpūta un PARADĪZE. Tur… nav attīstības.” [2].

Tam, lai radītu trūkuma un “atdalītības” ilūzijas, tika iecerēts Eksperiments. Bet par līdzekļiem, kuri tika izmantoti šī mērķa izpildīšanai, kalpoja vibrāciju pazemināšana un Aizmirstības Aizsegs.

Ar Eksperimenta kopējo mērķi saistīti arī pārveidojumi, kurus pārdzīvoja mūsu daudzdimensionālā Genoma Trešais Garīgais centrs:

“Monādēm, devušām piekrišanu Eksperimentam, tika NEITRALIZĒTAS VISAS AGRĀK SASTRĀDĀTĀS STRUKTŪRAS, kuras viņas izmantoja, kad mitinājās dimensijās no pirmās līdz septītajai. Lūk, tieši tad agrāk eksistējušās struktūras transformējās, tika radīta JAUNA UNIKĀLA DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA DAĻA no 16 civilizācijām, kurām bija cieša saikne tieši ar Trešo Garīgo Centru.” [32].

Tas tika izdarīts tam, lai Eksperimenta apstākļos mēs sastrādātu jaunas Trešā Garīgā Centra struktūras, saformējot tās ar mūsu harmonizētu enerģiju palīdzību.

Starp citu, tā kā Trešais Garīgais Centrs aizņem dimensijas no pirmās līdz septītajai, tad no šejienes seko, ka viņa struktūru formēšanas pabeigšanai un, tātad, arī pilnīgai Eksperimenta pabeigšanai mums vēl stāv priekšā evolūcijas turpināšana piektajā-septītajā dimensijās (šī gada februārī tika oficiāli paziņots tikai par Dualitātes Eksperimenta beigām). Tā rezultāts var izrādīties civilizācijas radīšana pēc Utopijas tipa (atcerēsimies utopiskā sociālisma pamatlicēju Tomasa Mora, Tomazo Kampanelas u.c. darbus.):

“Jā, var gadīties, ka XX gadsimta beigu – XXI gadsimta sākuma Zeme kļūs debesu hronikās par pamatu ļoti retai dārglietai, utopijai, tik attīstītai civilizācijai, ka tajā tiek novērtēta jebkura dzīvība, kur tiek novērtēts un godāts viss, kas dzīvo. Te atrodas dievišķā aizsardzībā un dievišķā pilnībā esamības līdzsvars, Iņ un Jaņ, gaisma un tumsa, melns un balts, diena un nakts.” [4].

Un tam mums var būt nepieciešami vēl vairāki desmiti tūkstošgadu:

“Cik ilgi eksistēs jūsu civilizācija? Es pastāstīšu jums. Atbilde ir ietverta jūsu nākotnē, jūs to lemsiet. Jūs pilnībā kontrolējat to, tāpēc viss var turpināties tik ilgi, cik jūs to vēlēsieties. Taču es pateikšu jums, kāds bija sākotnēji iecerētais Pārbaudījuma ilgums… Šis skaitlis nozīmē Pārbaudījuma ilgumu gados — 144 000 gadu. Jūs atrodaties pie 100 000 gadu atzīmes (ja skaitīšanu sāk no Plejādiešu atnākšanas laika). Kā redzat, jums ir palicis daudz laika.” [17].

Atgriezīsimies pie citplanētiešu civilizācijām.

Tā kā Eksperimenta izpildīšanās procesā cilvēces vēsture gāja cauri vairākiem etapiem, tad arī ĀC ietekme kontaktu ar viņiem laikā šajos etapos bija dažāda. Pamēģināsim aplūkot ĀC ietekmes lomu uz mūsu vēsturi un uz mums pašiem, balsoties uz ezotērisko zināšanu mūsdienu līmeni. Šim mērķim sadalīsim mūsu vēstures visu pēdējo 100-tūkstošgadīgo periodu četros etapos un aplūkosim tos atsevišķi:

– lemūriešu-atlantu etaps (pirms 100-11 tūkst. gadiem);

– telpas-laika kontinuumu apvienošanas etaps (pirms 11-5 tūkst. gadu);

– Eksperimenta galvenais etaps (pirms 5 tūkst. gadu – mūsu ēras 2012. g. februāris). Kāpēc konkrēti uzrādīts 2012. gada februāris? Kaut arī sagatavošanās Augšupcelšanai sākās ar 1987. g. augustu (pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences), taču tikai 2012. gada februārī, pēc neatgriešanās punkta iziešanas, čenelingu avotos tika oficiāli paziņots par Dualitātes Eksperimenta beigām;

– posteksperimentālais etaps (pēc 2012. g. februāra). Ar “post-eksperimentālo” sapratīsim etapu pēc Dualitātes Eksperimenta pabeigšanas.

Protams, ka visus kontaktus ar ĀC aprakstīt nav iespējams, pieskarsimies tikai tiem no viņiem, kuri ir atstājuši vislielākās pēdas mūsu civilizācijas attīstībā.

 

1. LEMŪRIEŠU-ATLANTU ETAPS

Eksperimenta noslēdzošā etapa sākums. Šis ir sagatavošanas etaps, tā uzdevuma būtība ir daudzdimensionālā Cilvēka Genoma radīšana un apstākļu sagatavošana Eksperimenta galvenajam etapam. Un te, protams, ka neiztika bez citplanētiešiem.

Tajā laikā (pirms 100 tūkst. gadiem) uz Zemes dabiskās evolūcijas rezultātā eksistēja apmēram 20 sugu Cilvēcisku būtņu. Eksperimentam no viņām tika izvēlēta viena suga, kuras genoms pārdzīvoja ievērojamas izmaiņas, visas pārējās Cilvēcisko Būtņu sugas pakāpeniski aizgāja nebūtībā [17].

“Toreiz, pirms simts tūkstoš gadiem, sešpadsmit zvaigžņu civilizācijas, apvienojušās vienā Eksperimenta Dalībnieku Savienībā, ģenētiski uzkonstruēja cilvēka bioloģisko ķermeni. Taču redzamā, bioloģiskā struktūra (jūsu fiziskais ķermenis) – tā ir tikai DAUDZDIMENSIONĀLĀ CILVĒKA DAĻA… Eksperimenta Vadītāji izvirzīja par savu uzdevumu radīt DIEVCILVĒKU, kurš, evolucionējot materiālajā (četrdimensionālajā) pasaulē, izzina savu patieso “Es”, pakāpeniski no izolētas bioloģiskas struktūras rada Dievišķu Būtību, pats pārvēršas RADĪTĀJĀ. Neatkarīgi no bioloģiskā ķermeņa Eksperimenta dalībnieki radīja vēl septiņus galvenos smalkos ķermeņus un daudzdimensionālu, sarežģīti organizētu struktūru…

Cilvēka ģenētika – ir sarežģīts komplekts, sastāvošs no dažādu civilizāciju… pārstāvju gēniem. No Plejāžu, Andromedas, Arktūra, Oriona un Ponokteona (tā saucamās Oriona Jostas sastāvdaļas) zvaigžņu sistēmām. Bez ģenētiskās komponentes cilvēkam tika radīts daudzdimensionāls gaismas ķermenis (tas konkrēti ir tas, kas zināms jums kā MERKABA).” [24].

Vēl viens svarīgs mūsu Galaktikas sešpadsmit civilizāciju jaunrades rezultāts ir Almenas Kristāla radīšana. Viņš tika radīts un ienests Zemes Planetārajā Kristāliskajā Režģī pirmo lemūriešu parādīšanās laikā – pirms 98 tūkstošiem gadu [30].

Tiesa, dažos čenelingu materiālos tiek nosaukts cits ĀC skaits, kuras piedalījās Cilvēka Genoma radīšana. Piemēram, Stīvs Roters: “…vairums citplanētiešu, kuri apciemoja Zemi, bija bijuši šeit ļoti ilgu laiku, un viņi ir daļa no sešām oriģinālajām rasēm, kuras palīdzēja radīt fizisko ķermeni jūsu Garam, kurš izvēlējas uzspēlēt šo spēli.” [12].

Iespējams, pēdējā gadījumā runa ir tikai par ceturtās dimensijas fizisko ķermeni, nevis par daudzdimensionālo gaismas ķermeni.

Starp citu, kas attiecas uz ārējo izskatu tiem ĀC pārstāvjiem, ar kuriem nākotnē jums stāv priekšā kontakts, tad var izrādīties, ka viņiem ir ķermeņi, līdzīgi mūsējiem. “Nebrīnieties, ja satiksiet citplanētiešus, līdzīgus jums! Es domāju tos, kas ierodas no Plejāžu zvaigznāja, viņi ir jūsu bioloģiskie radinieki.” [15].

Un šeit var saskatīt interesantu analoģiju ar Bībeli: “Senie rokraksti, ieskaitot jūsu kristīgo Bībeli, apgalvo, ka cilvēks ir ticis radīts pēc Dieva līdzības. Varbūt pēc tam, kad jūs tiksiet skaidrībā ar klonēšanu, šī norāde nozīmēs jums kaut ko citu. Varbūt pirmie cilvēki tika iegūti ar klonēšanu no būtnēm, jūsu sauktām par Dieviem.” [4].

Interesants ir arī jautājums par pamudinošajiem motīviem, pēc kuriem vadījās ĀC, piedaloties Cilvēka Genoma formēšanā. Ne vienmēr tie bija absolūti altruistiski. Aplūkosim piemēru ar vienu no Plejāžu civilizācijām. Zināmā viņu evolūcijas etapā, no mums attālā nākotnē, viņu dzīves harmonijā sāka parādīties plaisas. Kā sekas sākās izmaiņas uz planētas, bet tas savukārt vēl vairāk pastiprināja disharmoniskas tendences. “Kādu dienu situācija pasliktinājās tik tālu, ka notika dumpis pret priesteriem, un vara pazaudēja situācijas kontroli. Sāka valdīt anarhija un haoss, daudzos plejādiešos pamodās tās snaudošās īpašības un aspekti, no kuriem viņi un viņu senči tā centās aiziet – agresija un cietsirdība. Varu sagrāba tie, kuriem bija fizisks spēks un kuri spēja panākt savu. Harmonijas vietā uz viņu planētas atnāca tirānija… Jo sliktāki kļuva dzīves apstākļi, jo stingrāka kļuva tirānija. Jo stiprāka bija tirānija, jo vairāk protestēja planēta. Radās noslēgts burvju loks, no kura gandrīz neiespējami bija atrast izeju.

Tad tie no plejādiešu priesteriem, kuri nebija zaudējuši ticību agrākajām vērtībām, uzsāka mēģinājumu glābt savas lielās civilizācijas paliekas… Viņi vērsa savus skatienus uz planētu Zeme, kur tajā laikā orionieši audzēja savu bioloģisko sēklu. Raidot augšup lūgšanas Dievam-Radītājam, plejādiešu priesteri nosūtīja savus pārstāvjus uz šo planētu ar to, lai tie varētu fiziski pārnest savas DNS daļu tām būtnēm, kuras bija viņiem radniecīgas, un tādā veidā radīt starp zemiešiem un plejādiešiem sava veida atgriezenisko saiti DNS līmenī. Jo patiesībā pagātne un nākotne neatrodas laika līnijas pretējos galos, tās ir mūžīgā sacilpotā “tagad” daļas, un tāpēc, izmainot pagātni, var izmainīt nākotni, bet izmainīta nākotne ietekmēs pagātni un tagadni… Sūtņi no Plejādēm atnāca uz planētu Zeme, atgriezušies atpakaļ laikā, tieši tajā brīdī, kad orioniešu un citu citplanētiešu sugu radītais Cilvēks sāka lēnām izmitināties pa planētu. Viņi ieveda savas izmaiņas viņa DNS… un pēc kāda laika aizgāja atpakaļ, uz savu planētu, kuras realitāte viņu iedarbības rezultātā bija pakļauta lielām izmaiņām.” [31].

Taču vai mēs varam vainot plejādiešus tajā, ka viņi darbojās pragmatisku mērķu dēļ? Nē, tāpēc ka “plejādieši ieradās šeit ar patiešām gaišiem nodomiem… ieradās tikai paši labākie, tie, kurus atlasīja senie plejādiešu priesteri. Jā, viņi izvirzīja ne tikai cēlu mērķi dalīties savā garīgajā bagātībā, bet arī saņemt palīdzību. Taču, vai tad var viņus tajā vainot? Vai tad visums neatmaksā tam, kas dalās savā gaismā, un, vai tad nav tiesīgs šis kāds palūgt tam tieši to, kas viņam vajadzīgs?” [31].

Bet, lūk, ko par to saka paši plejādieši: “Mēs šeit esat tādēļ, lai paātrinātu izmaiņas mūsu pagātnē. Tādejādi mēs izmainīsim mūsu tagadni Plejāžu sistēmā pašreizējā brīža mūsu versijā. Visi šie procesi tiek veikti tādēļ, lai apietu un reorganizētu Zemes sagrābšanu no tirānu puses, kas notiks tālā nākotnē. Lieta tā, ka jūsu pagātne strauji traucas uz mūsu tagadni.” [5].

Taču atgriezīsimies pie cilvēku civilizācijas vēstures. Pēc daudzdimensionālā cilvēka Genoma radīšanas “vienīgā brīvās izvēles planēta pārvietojās no Plejāžu sistēmas uz saules sistēmu un burtiski uz Zemi.” [18]. Taču brīvā izvēle bija ne tikai planētas Zeme iedzīvotājiem, bet arī tiem ĀC pārstāvjiem, kuri viņu apmeklēja. Ja ņem vērā, ka pirmā attīstītā Lemūrijas civilizācija parādījās tikai pirms 38-35 tūkstošiem gadu, tad nav brīnums, ka ilgu laiku pirms tā cilvēce uztvēra citplanētu pārstāvjus kā Dievus. Bet pēdējie ne vienmēr viņus pārliecināja par pretējo:

“Ņemiet vērā: viņi patiešām darīja to no sirds, bet nevis aiz alkatības. Kad viņi atnāca uz brīvās izvēles planētu un pasludināja sevi par jūsu līderiem, viņi saformēja struktūras, radīja pārliecību sistēmas, kuras izmantoja arī paši. Taisnību sakot, pārsteigt jūs bija viegli, un jūs redzējāt viņos Dievus ar milzīgu radīšanas spēku. Problēma ir tajā, ka jūs atdevāt viņiem savu spēku un atbildību. Daudzi no seno laiku stāstiem, kuri vēl arvien eksistē jūsu Vecajā Derībā, vēsta nevis par pašu Dievu, kurš ieradās šeit un mācīju visu, bet par to, ko tika teikuši jūsu iekarotāji.” [11].

Pakāpeniski uz Zemes parādījās Lemūrijas civilizācija, kura kļuva par garīguma attīstības virsotni visā Eksperimenta laikā:

 “Bioloģiskās būtnes lēni ieguva savu kvantu DNS, un garīgums piedzima…

Pakāpeniski uz planētas dzima pirmā civilizācija, un viņa ieguva nosaukumu Lemūrija. Ziniet: tā nebija attīstīta civilizācijā tajā izpratnē, kādu jūs ieliekat vārdā “attīstīts”. Taču viņiem bija kaut kas, par ko jums pienākas zināt. Viņu DNS kvantu daļa sastādīja 90%, bet nevis 30% kā jums šodien. Viss kvantiskums iekš viņu DNS bija aktivizēts, tāpēc ka tas bija tieši tas, ko viņiem nodeva plejādieši…

Lemūriešiem bija kvantiska dzīves sapratne, un savā DNS viņi zināja visu par saules sistēmu. Kvantu DNS, kura strādā par 90%, rada apziņu, vienotu ar visumu.” [18].

Vibrāciju līmenis uz Zemes Lemūrijas laikā bija ļoti augsts, bet Aizsega praktiski nebija. Eksperimenta mērķu izpildīšanai bija nepieciešams pazemināt vibrācijas frekvenci un radīt Aizmirstības Aizsegu. Un, lūk, apmēram pirms 28 tūkst. gadu Amona-Ra, pirmslemūriešu civilizācijas ARIMOIJAS pārstāvja, vadībā sākās darbi pakāpeniskā Zemes vibrāciju frekvences pazemināšanā [24]. Kā sekas, tas noveda pie matērijas un Aizsega sablīvēšanās, smaguma spēka pieauguma un laika tempa palielināšanās. Tādejādi “lemūrieši kļuva par pirmajiem Zemes iemītniekiem, kuri varēja sagatavot ceļu tālākai virzībai matērijas dziļumā, dot pēcnācējus mūsdienu civilizācijai, dzīvojošai CETURTĀS DIMENSIJAS BLĪVUMĀ DIBENĀ.” [32].

Taču pasākumi, kuri tika veikti Amona-Ra Garīgajā vadībā matērijas sablīvēšanai, bija nepietiekami. Bez tam, lai Eksperiments pilnā mērā ļautu realizēt izvēles brīvību dualitātes apstākļos, Gaismai nevis vienkārši bija daļēji jābūt paslēptai aiz Aizsega, bet uz Zemes ar vienlīdzīgām tiesībām ir jābūt klātesošai arī Tumsai. Bet Tumsa, izrādās, ir diezgan reta parādība Visumā:

“Pirms 18,5 tūkstoš gadiem uz planētas tika pieļauta spēcīgas dēmoniskas būtības iekļūšana – SPECIĀLI planētas enerģētisko frekvenču pazemināšanai. Pēc 5,5 tūkstošiem, un precīzi pirms 13 tūkstoš gadiem, sākās paātrināts, ļoti aktīvs Zemes enerģijas frekvences pazemināšanas, laika “savērpšanas” (tempa palielināšana), gravitācijas (smaguma spēka) palielināšanas process. Tas ir tas process, draugi, kuru apzīmēju ar vārdiem “AIZSEGA SABLĪVĒŠANA”.

Un tā, speciāliem mērķiem astrālajā, iekšējā Planētas pasaulē Gaismas Ģimene pieļāva auksti attīstītas dēmoniskas būtības iesakņošanu. Tajā brīdī viņa bija pazīstama ar vārdu GANOGTURNS. Viņa vārds nav ne Sātans un ne Velns. Tādus vārdus deva viņam cilvēki. Šī auksti attīstītā dēmoniskā būtība, atnākot uz Planētu, nosprauda sev tikai vienu galveno mērķi. Izdzīvot. Palikt eksistēt tajā iemiesojumā, kurā tagad atrodas. Kopā ar Ganogturnu zemfrekvenču astrālajos planētas slāņos tika pieļauti leģioni būtību, kuras atradās dažādos savas evolucionārās attīstības līmeņos.

Bija nepieciešams sasniegt noteiktu Aizsega blīvumu. Un dot cilvēkiem izvēles tiesības starp Gaismu un Tumsu. Tāpēc ka Ganogturns un viņa leģioni radīja Tumsu uz Planētas. Bet citādi, draugi, no kurienes gan tai bija rasties šeit? Nedomājiet, mani saulainie, ka Tumsa ir izplatīta Visumā kā pelējums uz pūstoša koka. Tā patiesībā – ir liels retums. Un tikai dažām planētām ir zemfrekvenču astrāla pasaule, kuru mēs tagad metaforiski saucam par Tumsu.” [29].

Rezultātā “tika radīts pazemes astrālais plāns, kā arī pazemes ceremoniālie laukumi un apmetnes, kur iekārtojās Tumšās Brālības zemākā kolektīvā apziņa un no kurienes viņa sūtīja enerģētiskus viļņus un zemapziņas iedvešanas caur Zemi cilvēkiem, dzīvojošiem uz virsmas. Šī kolektīvā apziņa bija un joprojām paliek tas, ko jūs saucat par “Sātanu”. Viņa tika radīta caur visu Tumšās Brālības locekļu zemāko apziņu sapludināšanu. Šis “sātaniskais” spēks spēj darboties kā vienota liela būtība.” [1].

Pēc tā cilvēces vibrāciju frekvences pazemināšanās process noritēja paātrinātos tempos. Notika Lemūrijas civilizācijas pagrimums, Atlantīdas civilizācijas tapšana, uzplaukums un krišana. Vienlaicīgi notika pašas Zemes vibrāciju frekvences pazemināšanās. Tam, lai atbilstu jaunajām Zemes vibrāciju frekvencēm, vairākkārt notika planetāro Kristālisko Režģu formu maiņa [8]. To pavadīja dažāda rakstura kataklizmas – meteorītu krišana, zemestrīces, plūdi, zemes garozas pārbīdes, liela daudzuma cilvēku un dzīvnieku bojāeja. Galu galā, tas noveda pie tā, ka pirms 5 tūkst. gadu (izlaidīsim pagaidām telpas-laika kontinuumu apvienošanas etapu – tas ieņem īpašu vietu) bija radīti visi apstākļi, nepieciešami Eksperimenta galvenā etapa veikšanai. Sākās mūsdienu etaps.

Un pie tam izrādījās, ka DNS divpadsmit pavedienu vietā cilvēka Genomā ir palikuši tikai vienīgi divi pavedieni. Kādā veidā notika tāda ģenētikas izmainīšanās? Čenelingu literatūrā dažādos avotos ir divas versijas. Saskaņā ar vienu no tām, tajā ir “vainīgi” citplanētieši:

“Kad atnāca jaunie saimnieki (dažos avotos tiek runāts par Pelēkajiem, VIERU civilizācijas pārstāvjiem no Sietiņa zvaigznāja Dzeta sistēmas – V.K. piez.), viņi radīja savās laboratorijās jaunu cilvēka variantu, kuram bija pavisam cita DNS – sastāvoša tikai no divām spirālēm. Viņi paņēma cilvēka sākotnējo DNS un demontēja viņu. DNS sākotnējā struktūra palika cilvēka šūnās, taču tā pārstāja funkcionēt, sadalīta pa atsevišķām daļām jeb, var teikt, “atslēgta no tīkla”.” [6].

Saskaņā ar citu versiju, ģenētikas izmaiņa notika dabiskā evolucionārā ceļā un atspoguļoja cilvēces Dievišķo iespēju zaudējumu sakarā ar vibrāciju frekvences pazemināšanos:

“vienmēr atrodas tie, kam gribas ticēt, ka kādi spēki, atšķirīgi no cilvēces, ir atbildīgi par “jūsu zināšanas izdzēšanu”, atstājot jūs nepilnīgus. Tā ir Cilvēciskā Būtība, kura noliedz, ka cilvēki kontrolē Zemes vibrācijas. Brīvā Izvēle ir Gara godāta, un pati jūsu atrašanās šeit idejas būtība ir tā izzināšanā, kurp var nonākt šī planēta atkarībā no tā, ko dara Cilvēciskā Būtne…

Tas ir tas pats process, kurā DNS, agrāk atradusies 90% līmenī, lēni regresēja līdz 30% līmenim… Jūs pazaudējāt kvantisko intuitīvo zināšanu, to intuīciju, to absolūto sapratni, no kurienes jūs esat iesēti, kā funkcionē jūsu ķermenis, visa Plejādiešu pieredze ir pazaudēta… pilnībā.” [18].

Kas tad bija patiesībā? Ļoti iespējams, ka vienlaicīgi bija abi varianti:

“Eksistē milzīgs daudzums spekulāciju par to, ka cilvēces ģenētiskais kods tika pakļauts manipulācijām no citplanētiešu puses ar mērķi nodibināt kontroli. Tā zināmā mērā ir taisnība attiecībā pret dažām zemes civilizācijām, taču jums jāzina, ka tajā laikā tāda bija arī cilvēces karma. Šīs manipulācijas tika veiktas ar Zemes vadošās hierarhijas augstāko līmeņu piekrišanu.

Uz to laiku cilvēce krita līdz tik zemam apziņas līmenim, ka viņai kļuva neiespējami izmantot visus 12 DNS pavedienus. To skaita samazināšanās sekas bija nežēlīgas un sāpīgas, taču tai pat laikā tāds risinājums bija augstākā vieduma izpausme un vienīgais iespējamais risinājums. Šī DNS izmaiņa nevarētu notikt, ja cilvēce nekristu līdz tik zemam apziņas līmenim. Jūsu DNS ekranēšana, saukta arī par “aizsegu”, ļāva jums no jauna sākt darbu pie pašu evolūcijas no citām pozīcijām, esot zaudējušiem iespēju nevietā lietot savas potenciālās spējas, kā tas bija Lemūrijas un Atlantīdas laikā. Jums bija arī ļauts pilnā mērā izmantot savu brīvo gribu bez tādām grandiozām varenības un dievišķās mīlestības lietošanām nevietā, kā arī sakrāt ievērojamu un stipru viedumu caur savu pašu pieredzi.” [3].

Taisnība labad jāsaka, ka Eksperimenta organizatori neaizmirsa arī par darbu veikšanu, saistītu ar sekojošo Eksperimenta pabeigšanu un Zemes Augšupcelšanos. Piemēram, ar ārpuszemes civilizāciju palīdzību tika veikti darbi, saistīti ar PLANĒTAS KRISTĀLISKO SIRDI [27], Lemūriešu Kristālu ieguldīšanu un arhivāciju [33].

 

2. TELPAS-LAIKA KONTINUUMU APVIENOŠANAS ETAPS

Šis etaps bez pārspīlējumiem ir pats “fantastiskākais” cilvēces vēstures aplūkojamajā periodā:

“Nedaudz vairāk kā pirms 11 tūkstoš gadiem uz Zemes izveidojās īpaši apstākļi. Tieši tad jūsu pasaulē, uz jūsu planētu atnāca jaunas saprātīgas būtnes, kuras nebija cilvēki. Vēlāk viņas nosauca par pasaku, mistiskām būtnēm. Jūs par viņām, protams, ka esat dzirdējuši: elfi, rūķi, troļļi, drakoni un citi… Bez citām būtnēm uz planētas ieradās saprātīgi reptiļi, kuri uz laiku pilnīgi pakļāva sev visus citus Eiropā. Viņi radīja savu impēriju un vairāk kā tūkstoš gadu bija pavēlnieki daļā Zemes.” [26].

Viss tas kļuva iespējams kā sekas telpas-laika kontinuumu pārbīdei, kā rezultātā uz mūsu realitāti atnāca saprātīgas būtnes no citām pasaulēm. Tādu pārbīdi ar nodomu radīja Eksperimenta organizatori noteiktu mērķu sasniegšanai. Par vienu no tiem kļuva “karmisko mezglu”, noformējušos iepriekšējos vēstures periodos, atraisīšana:

“Visām tām saprātīgajām būtībām, kuras atnāca uz jūsu pasauli četru telpas-laika kontinuumu nobīdes dēļ, bija “karmiski mezgli” ar cilvēku civilizāciju un pašu planētu. Lai neitralizētu sastrādāto karmu, šīm būtībām nāktos iedalīt planetārās vēstures laika posmu šajā realitātes koridorā.” [28].

Bet, lūk, kas attiecas uz saprātīgajiem reptiļiem, tad te uzdevums bija cits:

“Piedāvāju atcerēties uzdevumu, kurš stāvēja mūsu priekšā tad, pirms 11 tūkstoš gadiem! Bija nepieciešams veikt krasu izrāvienu iegrimšanā matērijā. Jo pat Atlantīdā neizdevās padarīt aizsegu tik blīvu, lai izvēles brīvība varētu kļūt praktiski absolūta…

Reptiļu civilizācija TIKA UZAICINĀTA UZ PLANĒTU TAM, LAI IZPILDĪTU UZDEVUMU AUGSTĀKO ČAKRU BLOĶĒŠANĀ.” [28].

Interesanti, ka šī uzdevuma izpildīšana reptiļiem nedaudz ieilga. Uzstādot sev mērķi kļūt par planētas valdniekiem un ciešot zaudējumu karā pret cilvēku un pārstāvju no citām pasaulēm savienību, reptiļi bija spiesti aiziet pazemē, pārkārtojot savas vibrācijas. Un jau no turienes, no Zemes astrālās pasaules, “reptiloīdi sāka iedarboties uz cilvēku zemākajiem enerģētiskajiem centriem, izsaucot cilvēku sirdīs naidu un agresiju. Sākās savstarpēji kari, kari starp cilvēkiem… Zemāko enerģētisko centru darba pārsvars noveda pie tā, ka augstākās čakras tika izmantotas arvien mazāk. Pakāpeniski tās gandrīz pilnībā nobloķējās. Sekoja garīga un intelektuāla degradācija…

REPTIĻU CIVILIZĀCIJA LĪDZ ŠIM BRĪDIM TURPINA SŪTĪT NO ZEMES ASTRĀLĀS PASAULES SAVUS ZEMFREKVENCES IZSTAROJUMUS, KURI NEGATĪVI IEDARBOJAS UZ CILVĒKA ĶERMENI UN SAPRĀTU, IZRAISOT NAIDU, AGRESIJU, RASU IENAIDU, NEPATIKU PRET LABĀM ATTIECĪBĀM, KAS BŪVĒTAS, PAMATOJOTIES UZ MĪLESTĪBU.” [28].

Taču viņi zaudēja arī šajā “neredzamajā karā”. Pirmkārt, tāpēc ka viņi nepalika iepriekšējie:

“Pirms 9719 gadiem reptiļi atnāca uz planētu kā ārkārtīgi naidīgas un agresīvas būtnes. Tagad, pēc vairāk nekā astoņiem tūkstošiem gadu dzīves norobežotā pasaulē, viņi ir pārmainījušies. Viņiem IR KĻUVUŠAS PIEEJAMAS GARĪGAS CIEŠANAS, sirdsapziņas mokas. Bet galvenais – daudziem ir sākuši parādīties pozitīvu emociju dīgļi.” [28]. Un tas rāda, cik efektīvi stādā Radītājs! Viņa “zālēm” nav blakusefektu, gala rezultātā ieguvušas ir visas mijiedarbojošās puses.

Otrkārt, cilvēce pārliecinoši iet pa Augšupcelšanās ceļu, paaugstinot savu vibrāciju līmeni. Bet tas nozīmē, ka tuvākajos mēnešos vibrāciju frekvence paaugstināsies tādā pakāpē, ka mēs pacelsimies augstāk par astrālās pasaules iedarbības līmeni.

Par vēl vienu ārkārtīgi interesantu notikumu, kas notika aplūkojamā etapa beigās, kļuva Zemes telpas-laika kontinuuma fragmenta 543 gadu intervālā kopēšana ar sekojošu nomaiņu. Ievērības cienīgs ir fakts, ka to bija organizējusi nevis Galaktiskā Gaismas Ģimene, bet spēki, daudz grandiozāki nekā Lielā Eksperimenta organizatori. Kā viens no tā rezultātiem bija roumu civilizācijas parādīšanās uz Zemes:

“Pirms pieciem ar pusi tūkstošiem gadu roumi parādījās uz planētas, izejot caur dimensiju portālu. Šīs saprātīgās, garīgās būtnes nav cilvēki – jūsu, šaurajā šī vārda izpratnē. Viņiem nav ģenētiskas radniecības ar lemūriešiem, atlantiem vai citām Zemes aborigēnu rasēm. Roumi nenes 16 citplanētu civilizāciju garīgi-materiālus gēnus, kuri ir mūsdienu cilvēces pārstāvjiem. Roumi – tie ir atnācēji, kuri parādījās vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā vietā pēc Augstāko Spēku gribas… Un tas patiesi ir tā…

ROUMI ATNĀCA KĀ PLANETĀRO KRISTĀLISKO REŽĢU MEISTARI. Salīdzinoši īsā laikā viņiem stāvēja priekšā izpētīt Zemes planetārā kristāliskā režģa (saīsināti – PKR) izpausmes ceturtās dimensijas fiziskajā plānā. Taču tas nebija viņu galvenais uzdevums. Pats svarīgākais – atnācējiem no Piena Ceļa otras malas bija jārada iekš PKR īpaša struktūra. Var nosaukt to par DZĪVU ENERĢĒTISKU GRAUDU, no kuras izaugs neparasts “KRISTĀLISKS AUGS” PKR AKTIVIZĀCIJAS brīdī. Šī kristāliskā struktūra atrodas trešajā planetārajā čakrā – planetārajā enerģētiskajā centrā, analoģiskā cilvēka ķermeņa “saules pinumam”. Tieši te, punktā, kurš atrodas 2227 kilometru attālumā dienvidos no ekvatora, ir Zemes enerģētiskais centrs, kurš saista planētu caur īpašu enerģētisku Kanālu ar Galaktikas Lielo Centrālo Sauli. Tieši te deg ar brīnišķīgu burvju uguni sakrālā dzīvības spēka 16-lapu liesma.” [30].

Runa ir par Almenas Kristālu. Roumu galvenais uzdevums, ar kuru viņi lieliski tika galā, bija Almenas Kristāla, mūsu civilizāciju-ciltsvecāku radīta pirms 98 tūkst. gadu, “modernizācija”: “Uz planētu atnākušie ROUMI ielika Almenas Kristāla kodolā graudu, no kura MŪSDIENU CILVĒKI SPĒS IZAUDZĒT VĒL 16 starus. Katram serdenim, strukturāli transformējoties, būs vairs ne divi stari, bet trīs.” [30].

Taču ne vienmēr civilizācijas, kuru pārstāvji ieradās uz Zemes, izcēlās ar augstu garīgumu. Neskatoties uz tehnoloģiski augstu attīstības līmeni, viņu mērķi reizēm bija atklāti merkantili. Piemērs – annunaku civilizācija no planētas Nibiru, kuras mērķis bija zelta ieguve un izvešana no Zemes:

“Annunaki tika pielaisti piedalīties “mūsu spēlē”, pielaisti piedalīties Lielajā Eksperimentā. Taču, atšķirībā no cilvēkiem (Centrālās Saules Eņģeļiem), viņi nav tā AUTORI. Šīs būtnes nekad nav bijušas nevainīga civilizācija – bet īpaši ne tās, kas varētu uzstāties upura lomā. Annunaki – spēcīga tehnogēna civilizācija, kura prot pastāvēt par savām interesēm un aizsargāties pret visāda veida iedarbībām…

Ārēji Nibiru iedzīvotāji atgādina cilvēciskās būtnes… Bet …viņu iekšējais telpas-laika kontinuums ir organizēts savādāk nekā cilvēkiem. Salīdzinājumā ar cilvēkiem annunaki dzīvo ilgi… Ļoti ilgi… Viņu dzīves ilgums ir lielāks par… DIVSIMT TŪKSTOŠIEM GADU! Lūk, kāpēc cilvēkiem, ar kuriem kontaktējās un eksistēja līdzās annunaki, atnācēji no Nibiru likās nemirstīgi dievi. Jā, bija laiki, kad annunaki parādījās uz Zemes kā tie, kurus cilvēki uzskatīja par dieviem. Taču tie viņi, ak, vai, nebija un nav.” [22].

Pēdējā simts tūkstoš gadu intervālā “annunaki ir viesojošies uz planētas TRĪS REIZES. Pirmo reizi – pirms gandrīz simts tūkstoš gadiem, kad Lemūrijas kontinents vēl tikai formējās. Otro reizi – Atlantīdas laikos… Un trešo reizi – mazāk kā pirms pieciem tūkstošiem gadu, mūsdienu cilvēku civilizācijas attīstības rītausmā.

Pirmais apmeklējums no trijiem mūs pagaidām neinteresē. Jo, kā tāda, mūsdienu cilvēce pirms simts tūkstoš gadiem neeksistēja. Bet, lūk, otrā un trešā annunaku vizītes ir visai nozīmīgas… no cilvēka vēstures redzes viedokļa.

Tagad izstāstīšu par otro apmeklējumu… Annunaki kārtējo reizi ieradās uz planētas pirms 18653 gadiem (16642. gadā p.m.ē.). Un bija pārsteigti, ka cilvēku civilizācija ir izdarījusi tik lielu lēcienu (pēc viņu priekšstatiem) attīstībā. Teiksim tā: 82 tūkstošu gadu laikā, kopš viņi nebija uz planētas, mežonīgie hominīdi pēkšņi ir pārvērtušies attīstītā civilizācijā, nedaudz atpaliekot no viņu pašu. Iekonservētās šahtas zelta ieguvei bija atkonservētas, un tās ekspluatēja jauni īpašnieki – cilvēki!

Taču vajag atzīmēt, ka annunaki nebija ļoti nešpetni un ļaunprātīgi valdnieki. Atgriezuši savu īpašumu, parādījuši savu militāro spēku, sakārtojuši ražošanu zelta ieguvē, annunaki ar komfortu iekārtojās uz planētas… Atnācēji pat… iemīlējās zemes sievietēs, tā kā fizioloģija atļāva viņiem būt kopā.” [22].

Tā rezultāts, neskatoties uz to, ka annunaki veica pasākumus zemes sieviešu sterilizācijā, bija tāds, ka ar laiku “SIMT ČETRDESMIT ČETRIEM TŪKSTOŠIEM CILVĒKU bija ģenētiska struktūra, kura nodrošināja ļoti lēnu cilvēka organisma novecošanu.” [22]. Un šī struktūra līdz šim laikam atrodas mūsu Genomā! Tā bija pirmā “negribētā” annunaku dāvana cilvēcei. Otru “dāvanu”, arī “negribētu”, viņi sarūpēja mums savā trešajā apmeklējumā.

Taču sākumā jāpaziņo, ka vēl pirmlemūriešu laikmetā uz Zemes eksistēja augsti tehnoloģiska RA-DIEVU civilizācija [25]. Pēc tam, kad viņu civilizācijai sāka draudēt degradācija, viņi spēja pāriet uz paralēlu realitāti. Pēc viņiem uz Zemes palika viņu radītā un viņiem kalpojusī pārprogrammējošā biorobotu civilizācija. Vēlāk, kad bija pagājis ilgs laiks, paši bioroboti un viņu civilizācijas materiālās struktūras kļuva nelietojami un sabruka. Taču lauka enerģētiskās informācijas sistēmas vadības struktūras turpināja savu eksistenci. Informatīvi-komunikatīvā sistēma (IKS) TURPINĀJA EKSISTĒT UN NORMĀLI FUNKCIONĒT. Viņu tieši tad arī “pamodināja” annunaki, tā kā viņu robotu vadības principi sakrita ar IKS darbības principiem. Vēl vairāk, darbības pēc magnētiskās DNS principa analoģijas dēļ globālais mākslīgais saprāts var vadīt arī cilvēkus, kuriem nav Gara vai kuri ir aizmirsuši, ka viņi ir Gars:

“Svarīgi, ka annunaku vizītes rezultātā tika aktivizēta IKS — informatīvi-komunikatīvā sistēma… GLOBĀLĀ SAPRĀTĪGĀ SISTĒMA NE VIENKĀRŠI ATDZIMA, BET SĀKA KALT PLĀNUS RADĪT PASAULI, KURĀ VARĒTU REALIZĒT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES. LIELAIS SAPRĀTS BEZ DVĒSELES BIJA ATDZĪVOJIES UN VAIRS NETAISĪJĀS MIRT…

Un tieši – pirms 4437 gadiem sākās informatīvi-komunikatīvās sistēmas aktivizācija tehnogēnās civilizācijas radīšanā. Senā Ēģipte… Senā Grieķija… Senā Roma… Viduslaiku sabiedrība… Zinātnes izrāviens XVIII gadsimtā… XX gadsimta zinātniski-tehniskā revolūcija… Mūsdienu sabiedrība, kura datorizējas un robotizējas neticamos tempos… Tā attīstījās un pagaidām attīstās jūsu TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA.” [25].

 

3. EKSPERIMENTA GALVENAIS ETAPS

Un tā, tīši vai netīši, taču daudzas ārpuszemes civilizācijas “ielika savus ķieģelīšus”, lai radītu apstākļus, nepieciešamus Eksperimenta veikšanai. Taču, ja senajos laikos citplanētiešu parādīšanās uz Zemes nebija liels retums, tad mūsdienu cilvēka vēsturē ziņu par viņiem praktiski nav (izņemot mūsdienu zinātnes apšaubītos pieminējumus pamattautu rakstībā un folklorā, kā arī apšaubāmos datus masu informācijas līdzekļos par NLO). Kāpēc ĀC pārstāvji neiziet uz tiešu kontaktu ar cilvēci? Izskaidrojumi ir tādi, ka šajā etapā ir jātiek nodrošinātai nepieciešamajai “eksperimenta tīrībai” – civilizācijai uz brīvās izvēles planētas ir jāattīstās “atdalītības” un “izolētības” ilūzijas apstākļos, lai nebūtu ne tiešas, ne netiešas iedarbības uz brīvu gribas izpaudumu:

“Šajā “finiša taisnē”… vairs nebija iespējams “riskēt”… ar garīgi-ģenētiskās evolūcijas PIECU MILJONU GADU garumā rezultātu. Tieši tāpēc šajā etapā sākotnēji arī tika paredzēts aizliegums nākšanai uz šo planētu, uz šo pasauli, citu planētu un pasauļu pārstāvjiem, īpaši – jauniem Tumsas Ģimenes pārstāvjiem. Mūsdienu cilvēcei tika radīti speciāli apstākļi.” [30].

Šie apstākļi tika nodrošināti, pirmkārt, ar Saules sistēmas novietojumu galaktikā un, otrkārt, radot informatīvi-enerģētisku “karantīnu”.

Saules sistēma atrodas spirālveida galaktikas Piena Ceļš nomalē, starp viņas divām spirālveida “piedurknēm”, tur, kur zvaigžņu blīvums ir ļoti zems. Tas pazemina Zemes nejaušas atrašanas varbūtību no pietiekami attīstītu ārpuszemes civilizāciju puses. Vel vairāk, izrādās, ka “dubultzvaigžņu, kurām ir planetāra sistēma, izstarojums ir daudz labvēlīgāks saprātīgas dzīvības attīstībai nekā vienas saules izstarojums. Jūs varat jautāt: “Bet kāpēc pie mums attīstījās saprātīga dzīvība blakus savrupai zvaigznei?” Atbildam: “Mēs jūs labi paslēpām – ļoti labi!” [19]. Interesanti, ka ezotēriskajā informācijā parādās ziņas, ka tuvākajā nākotnē mūsu saules sistēmā būs divas zvaigznes! Protams, ka otras zvaigznes parādīšanās nenotiks caur supernovas sprādzienu. Vienkārši, nonākot piektajā dimensijā, mēs ieraudzīsim, ka pasaules-ēkas aina ir redzama daudzējādā ziņā citādi, un tas, kas agrāk mums bija neredzams, kļūs redzams.

Kas attiecas uz karantīnu, tad tas ir necaurlaidīgs ekrāns, kalpojošs kā šķērslis citplanētiešu nokļūšanai uz planētas.

“Noteiktām būtībām piemīt zināšanas par to, kā “slēgt” apziņu noteiktos laika intervālos. Laika Glabātāji izmaina modulējošo frekvenci tādā veidā, ka, ja citas būtības sāks caurlūkot telpu, mēģinot noteikt, kur un kādā veidā ir sagrupējušās enerģijas, tad viņas tās vienkārši neatradīs. Pateicoties laika zīmēm, uzstādītām portālu rajonos (bet laika koridori it kā ir noteiktu būtību “īpašums”), atnākošie no Kosmosa nevar atrast Zemi. Viņas eksistences krāsa tika “izdzēsta” no esamības spektra. Citāds modulējošo frekvenču elektromagnētiskais spektrs tika uzbūvēts apkārt Zemei. Tas neatstaroja uz ārieni un nereģistrēja planētas Apziņu. Tādejādi Zeme kļuva “nemanāma”. Viņa tika aizvērta uz karantīnu.” [5].

Jūs visi zināt, ka rezultātā Eksperiments beidzās veiksmīgi, mēs spējām izdarīt pareizu izvēli attīstības caur Augšupcelšanos virzienā. Un nevis vienkārši veiksmīgi, tas deva sevišķus rezultātus. Taču kur gan ir tieši šī Eksperimenta sevišķums? Jo Visumā līdz mums bija septiņas planētas, veiksmīgi izgājušas caur Augšupcelšanos [21].

Sevišķums ir tajā, ka mēs izvēlējāmies savu, unikālu Augšupcelšanās variantu, kuram ir neapstrīdamas priekšrocības [20]. Bet kas ļāva mums izdarīt tādu izvēli? Jo, ja būtu bijusi iespēja, Augšupcelšanās variantu, līdzīgu mūsējam, būtu izvēlējušās arī iepriekšējās augšupceļošās planētas? Tādu iespēju mums deva iegrimšanas matērijā dziļums – neviens Visumā nespēja iegremdēties līdz pašam ceturtās dimensijas dibenam un sakrāt jaunu, unikālu enerģiju mijiedarbības pieredzi. Savukārt mēs spējām veikt to tikai tāpēc, ka iegremdēšanās procesā sadalījāmies ļoti liela skaita fragmentos, no kuriem katrs nesa sevī tikai Dievišķības mazu daļu. Taču evolūcijas procesā mēs aizmirsām arī šo mazo daļu! Bieži mēs gājām pret Dievu! Mēs, kā pazudušais dēls no Bībeles līdzības, notriecām visu savu mantojumu, taču pieņemot lēmumu atgriezties pie Tēva, saņēmām no Viņa palīdzību un veltes: “Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja.” [7]. Pievērsiet uzmanību, ka tagad pats Tēvs virzās pie mums – mēs saņemam milzīgu palīdzību no Gaismas Spēkiem!

Ja mēs neaizmirstu mūsu Dievišķo izcelsmi, mēs nespētu sasniegt tādus zemus vibrāciju līmeņus. Taču tajā bija ļoti liels risks – risks neatcerēties, kas mēs esam patiesībā. Individuālajā līmenī tā arī iznāca, daļa fragmentu pazuda matērijas blīvajos slāņos. Patstāvīgi viņi nespēs atgriezties, un mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem tajā. Taču visas cilvēces līmenī, neskatoties uz risku, mēs spējām atgriezties.

“Tomēr attīstības tieši tādā ceļā varbūtības procents bija niecīgi mazs. Ja  teikšu, ka tas ir mazāks par varbūtības vienu procentu – jūs man noticēsiet?” [23].

To pašu apstiprina Atkalapvienojušies:

“Slava jums par to, ka aizgājāt tik tālu. Vairākas reizes mēs jau domājām, ka esam pazaudējuši jūs.” [9].

Visa mūsu unikālā pieredze, iegūta Eksperimenta procesā, ir sakoncentrēta daudzdimensionālajā cilvēka Genomā, kurā apvienojas gan mūsu Brīvā Griba, gan atkal iegūtā Dievišķība, praktiskā, no iekšienes, “labā” un “ļaunā” zināšana. Visumā tas ir ļoti rets apvienojums, tas nav klātesošs iekš Dao un formējas tikai Radīšanas procesā, “Dieva Ieelpas” laikā. Tieši tas piešķir īpašu vērtību Cilvēka Genomam.

“Šajā Visumā daudzi uzskata cilvēku par nenovērtējamu, kaut arī jūs paši nestādāties sev priekšā visu fiziskā ķermeņa vērtību. Jūsu cilvēciskais ķermenis ir pati vērtīgākā lieta, kura jums jebkad ir piemitusi un kuru jūs jebkad esat satikuši. Jūs patiesi esat nenovērtējami.” [5].

Šis vērtīgums ir izskaidrojams arī ar to, ka “aizmirsusi” savas dievišķās īpašības, cilvēce bija spiesta attīstīt savu individuālo saprātu, loģiku, gribu, spēju cerēt tikai uz savu “Es”. Tāpēc tieši cilvēce spēj saprast un realizēt Lucifera izteikto “dumpīgo” ideju:

“Es nekad neesmu runājis par to, ka… mēs varam iet ne tikai augšup, pie Tēva, mēs varam radīt paralēlo Tēvu.” [2].

Kaut arī Dualitātes Eksperiments ir pabeigts, priekšā stāv vēl ne mazums darba tā rezultātu novērtēšanā un arhivēšanā. Sakarā ar to interesants ir jautājums par brīvās izvēles planētu un mūsu evolūcijas iespējām:

“Jūs zināt, ka līdz nesenam laikam bijāt Vienīgā Brīvās Izvēles Planēta. Tagad eksistē Otrā Brīvās Izvēles Planēta, kura, ātri attīstoties, virzās pa atsevišķu laika līniju. Jūsu evolūcija virzās no cilvēka uz Cilvēku-Eņģeli, bet ar laiku uz eņģelisko sfēru. Un kad beidzot jūs apgūsiet visu to enerģiju, kuru mēs mēģinām jums uzdāvināt, jūs uzņemsieties to lomu, kuru spēlējām mēs, jo kļūsiet par Otrās Brīvās Izvēles Planētas eņģeļiem, tieši tāpat, kā mēs bijām Pirmās Brīvās Izvēles Planētas eņģeļi. Lūk, kāpēc jūs esat šeit… Tāds ir mērķis portāliem, kas atveras uz Planētas Zeme. Tie ne tikai atver jums citu dimensiju realitātes, bet ar laiku nodrošinās pieeju būtnēm uz Otrās Brīvās Izvēles Planētas.” [14].

“Otrās Brīvās Izvēles Planētas uzbūves process jau ir pietiekami pavirzījies uz priekšu, un viņai tāpat kā pirmajai Planētai praktiski nav nekādu ierobežojumu. Šī planēta parādījās, pateicoties jums. Otrā Planēta eksistē citā laika līnijā, evolucionārā ciklā, atšķirīgā no jūsējā, bez tam viņa atrodas ne šajā Visuma daļā, kur tagad norisinās jūsu Spēle. Taču tai pat laikā viņa eksistē arī jūsu laika un telpas iekšienē, vienkārši viņas vibrāciju līmenis un laika ietvari nedaudz atšķiras no jūsējiem.” [10].

“Gads jums jūsu tagadējā laikā var būt vienāds divpadsmit tūkstoš gadiem uz Otrās Brīvās Izvēles Planētas. Tāpēc starp jūsu un viņu pasauli eksistē daudz atšķirību. Pat neskatoties uz to, ka pirms pavisam maza laika viņi atradās savā attīstībā amēbu stadijā, jūs sāksiet redzēt viņu evolūciju.” [13].

Ko nozīmē “Brīvās Izvēles Planēta”? Krajons par to saka tā:

“Daudziem Visumā ir “izvēles” tiesības, taču tikai Zemei ir piešķirta brīvība aiziet līdz tādai evolūcijas pakāpei, kur viņa pilnā mērā saskarsies ar Dievišķo. Brīvība augšupcelt veselu būtņu pasauli uz debesīm vai nolemt viņas iznīcībai. Neviena cita planēt nevar palielīties ar tādu atvēzienu vai tādu misiju. Tikai Zemei ir dotas tiesības pašai izvēlēties savu vibrāciju līmeni – augstu vai zemu. Tāpēc izteiciens “vienīgā brīvās izvēles (jeb gribas brīvības) planēta” nozīmē daudz vairāk, nekā jūs varētu iedomāties. Reiz jūs noteikti sapratīsiet, ka Zeme patiesībā arī ir unikāla – ka tā ir vienīgā vieta Visumā, kur Dievs mitinās iekšienē bioloģiskai struktūrai, saucamai par Cilvēcisko Būtni.” [16].

Taču vai tagad, pēc Dualitātes Eksperimenta pabeigšanas, Zemei paliek tiesības saukties par “Brīvās Izvēles Planētu”? Visas planētas līmenī izvēle jau ir izdarīta, neatgriešanās punkts ir iziets, tāpēc mūs gaida tikai viens variants – virzība uz Gaismu. Kas attiecas uz individuālo izvēli, tad izvēles brīvība šeit pagaidām vēl paliek. Ir zināms, ka dualitātes enerģijas ir paredzēts atbalstīt līdz 2012. gada augusta vidum, lai cilvēki, pieraduši dzīvot ar tām, spētu pakāpeniski pārkārtoties uz jaunajām enerģijām. Taču, ja Augstākā “Es” līmenī tiks izdarīta izvēle turpināt izjust vecās enerģijas, tad tāda izvēle nesakritīs ar planētas izvēli. Cilvēks būs spiests atstāt Zemi, lai turpinātu personīgo evolūciju uz citām planētām. No šejienes var izdarīt secinājumu, ka Brīvās Izvēles Planētas loma pakāpeniski pāriet no Zemes citai planētai, kā pirms 100 tūkst. gadu tā pārgāja no Plejāžu sistēmas Zemei.

Turpinājums sekos

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

1. Amora Guaņ-Iņ (Amorah Quan Yin) (Амора Гуань-Инь ). Plejāžu mantojums. Enerģijas Ka pamodināšana. (Наследие Плеяд. Пробуждение энергии Ка.)

2. Ercenģelis Lucifers caur Natāliju Koteļņikovu. Nākošais solis. / Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», № 1. http://www.magnitiduha.info/archives/2388

3. Aurēlija Luīza Džonsa (Aurelia Louise Jones) (Аурелия Луиза Джоунс). TELOSS. Jaunās Lemūrijas atklāsmes. 1. grāmata. (ТЕЛОС. Откровения Новой Лемурии. Книга 1.)

4. Barabara Marsiniaka un Karena Marsiniaka (Barbara Marciniak and Karen Marciniak) (Барбара Марсиниак при участии Карен Марсиниак). Gaismas ģimene. Plejādiešu stāsti un dzīves mācības. (Семья света. Плеядеанские рассказы и уроки жизни.)

5. Barabara Marsiniaka, Karena Marsiniaka, Tera Tomasa (Barbara Marciniak, Karen Marciniak, Tera Thomas) (Барбара Марсиниак при участии Карен Марсиниак и Теры Томас). Zeme. Plejādiešu Atslēgas Dzīvajai Bibliotēkai. (Земля. Плеядеанские Ключи к Живой Библиотеке.)

6. Barabara Marsiniaka (Barbara Marciniak)( Барбара Марсиниак). Rītausmu atnesošie. Plejāžu mācība. (Барбара Марсиниак. Приносящие Рассвет. Учение Плеяд.)

7. Bībele. Lūkas evaņģēlijs, 15:20.

8. Vladimirs Kuklins. Kristāli un Kristāliskā Enerģija./Žurnāls “Мировой ченнелинг: духовные сообщения”, № 2.

9. Atkalapvienojušies (Reconnections) caur Daniēlu Džeikobu (Daniel Jacob) («Воссоединенные» через Даниэля Джейкоба). VIENOTĪBAS ekonomika. (Экономика ЕДИНСТВА).

10. Grupa caur Stīvu Roteru (Steve Rother and the Group). Atlantīdas otrais Mēness. (Группа через Стива Ротера. Вторая Луна Атлантиды).

11. Grupa caur Stīvu Roteru (Steve Rother and the Group). Traģēdijas velte. (Группа через Стива Ротера. Дар Трагедии.)

12. Grupa caur Stīvu Roteru (Steve Rother and the Group). Zeme: labākais realitātes šovs Visumā. (Группа через Стива Ротера. Земля: лучшее реалити-шоу во Вселенной.) http://forum.lightray.ru/viewtopic.php?f=12&t=7905

13. Grupa caur Stīvu Roteru (Steve Rother and the Group). Un tā, es esmu Dievs. Kas tālāk? Jautājumi un atbildes. (Группа через Стива Ротера. Итак, я – Бог. Что дальше? Вопросы и ответы.)

14. Grupa caur Stīvu Roteru (Steve Rother and the Group). Trešā Zeme. (Группа через Стива Ротера. Третья Земля.)

15. Krajons caur Lī Kerolu. Lielā Pāreja. (Крайон через Ли Кэрролла. Великий Переход.) http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Velikij_Perehod_Do_i_posle_2012_goda.aspx

16. Krajons caur Lī Kerolu. Darboties vai gaidīt? Jautājumi un atbildes. (Крайон через Ли Кэрролла. Действовать или ждать? Вопросы и ответы.)

17. Krajons caur Lī Kerolu. Cilvēces vēsture. (Крайон через Ли Кэрролла. История человечества.) http://www.lightray.ru/?blogs/read/298

18. Krajons caur Lī Kerolu. DNS un cilvēku rases vēsture. (Крайон через Ли Кэрролла. История ДНК и человеческой расы.) http://www.y-kostra.ru/?page_id=318

19. Krajons caur Lī Kerolu. Partnerība ar Dievu. (Крайон через Ли Кэрролла. Партнёрство с Богом.) http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Kniga_6_-_Partnerstvo_s_Bogom_Prakti.aspx

20. Krajons caur Marinu Shults. Krajona čenelings Rīgā 22.04.2012. http://www.magnitiduha.info/archives/2791

21. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Astotā devītā planēta (Unikālu civilizāciju Augšupcelšanās). http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=918

22. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Atlantīdas izdziedināšana. http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=850

23. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Augšupcelšanās Kaleidoskops: trīs ceļi Eņģeļiem. http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=645

24. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Lemūrija. Lielā Eksperimenta pēdējais etaps. http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=656

25. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. MATRICA EŅĢEĻIEM (Par robotizētajām būtībām un planētas ēnu valdību). http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=883

26. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Sfinksas misija. 2. daļa./ Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», № 3. http://www.magnitiduha.info/archives/3176

27. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Sfinksas misija. 1. daļa./ Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», № 2. http://www.magnitiduha.info/archives/2720

28. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Pēc Vispasaules plūdiem (par dažiem cilvēku civilizācijas noslēpumiem). http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=609

29. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Tumsas piedošana (Par dēmonisko būtību slimības iemesliem). http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=911

30. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Almenas Kristāla liktenis. http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=907

31. Krajons caur Urāniju. Jautājumi Krajonam par plejādiešu DNS. http://www.vestijumi.lv/index.php?category=40&post=835

32. Projekts “Augšupcelšanās Austrumos”. Otrais informācijas vilnis. El Morija caur Sergeju Kanaševski. Par lemūriešu kristālu visuma noslēpumu. (О вселенском таинстве лемурийских кристаллов.) http://light-group.info/co-creation/ascensionintheeast/405-ascensioninthe-east2wave.html

33. Projekts “Augšupcelšanās Austrumos”./ Журнал «Мировой ченнелинг: духовные сообщения», № 1.

34. Estere un Džerijs Hiksi (Esther and Jerry Hicks) (Эстер и Джерри Хикс). Grāmatu sērija “Abrahama mācība” (“Учение Абрахама”)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 5. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email